Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Şcoala: Colegiul Național ”Traian Lalescu”


Cadru didactic: GUŞE VERONICA MIHAELA
Data: 30. 05. 2019
Clasa: a V-a
Efectivul: T 22; B 7 ; F 15 ; S 1____
Locul de desfăşurare: Sala de sport a şcolii
Materiale folosite: jaloane, fluier, cronometru.

Temele lecţiei:

1. Educarea aptitudini psihomotrice viteza – viteza de reacție și de deplasare.


2. Atletism – învățarea săriturii în lungime cu 1 pas și 1/2 pași
Competențe specifice:
- Psihomotrice:
1. Elevul să realizeze săritura în lungime cu 1 pas și ½.
2. Elevul să realizeze alergarea de viteză pe partea anterioară a labei piciorului.

- Cognitive:
1. Elevul să cunoască acţiunea pe care trebuie să o realizeze picioarele pentru a realiza săritura în lungime cu 1 pas și 1/2.

- Afective:
1. Elevul să fie capabil să-şi exprime sentimentele.
2. Elevul să se bucure de reuşita proprie şi a colegilor.
- Sociale:
1. Elevul să accepte să colaboreze cu colegii.

1
Verigi şi durată Conţinutul lecţiei Dozare Formaţii de lucru Indicaţii metodice
1. Organizarea  Adunarea 30” Frontal, în linie pe un rând
colectivului de 30”
 Alinierea
elevi
 Salutul 30”
3’  Verificarea stării de sănătate şi a 30”
ţinutei vestimentare
 Comunicarea temelor lecţiei
 Întoarceri la stânga, dreapta, stânga
împrejur
2. Pregătirea  Variante de mers: În coloană, câte doi pe mijlocul
organismului 1L terenului.
 Mers pe vârfuri cu braţele întinse sus
pentru efort
 Mers pe călcâie cu braţele întinse 1L
6’ înapoi 1L
 Mers pe exteriorul labei piciorului 1L
 Mers pe interiorul labei piciorului 1L
 Alergare uşoară 1L
2ture/ sală
 Alergare cu joc de gleznă
1L
 Alergare cu genunchii sus
1L
 Alergare cu pendularea gambei 1L
înapoi 1L
 Alergare cu pendularea gambei
înainte 1L -menținerea trunchiului pe verticală și
 Alergare cu paşi adăugaţi 1L ridicarea coapsei la orizontală;
 Alergare cu paşi încrucişaţi 1L -atenționarea colectivului cu privire la
ridicarea coapsei pe orizontală
 Pas săltat 1L
 Pas sărit 1L
 Alergare cu spatele 2X
 Alergare lansată.

2
Verigi si durată Conţinutul lecţiei Dozare Formaţii de lucru Indicatii metodice
3. Influenţarea Frontal, în linie pe patru rânduri
selectivă a Exerciţiul 1.
aparatului
P.I. – stând depărtat, mâinile pe şold. 3X8 T
locomotor
T1-2: aplecarea capului înainte, cu
8’ arcuire.
T3-4: extensia capului, cu arcuire.
T5-6: răsucirea capului- stânga, cu
arcuire.
T7-8: răsucirea capului-dreapta, cu
arcuire.
Exerciţiul 2. 3X8 T
P.I. – stând depărtat, mâinile pe şold.
T1-4: rotări de cap- spre dreapta.
T5-8: rotări de cap- spre stânga.
Exerciţiul 3.
P.I. – stând depărtat, mâinile pe 3X8 T
umeri
T1-4: rotări de umeri înainte.
T5-8: rotări de umeri înapoi.
Exercitiul 4.
P.I.- stând depărtat, braţele întinse 3X8 T
înainte.
T1-4: forfecări ale braţelor, cu
arcuire.
T5-6: braţele îndoite la nivelul
pieptului, arcuirea braţelor lateral.
T7-8: extensia braţelor, cu arcuire.
Exerciţiul 5.
P.I- stând depărtat, mâinile pe şold. 3X8 T
T1-4: rotări de braţe înainte
3
T5-8: rotări de braţe înapoi.
Exerciţiul 6. 3X8 T
P.I.- stând depărtat, mâinile pe şold.
T1-2: îndoirea trunchiului lateral-
stânga, cu ducerea braţului drept pe
langă ureche, cu arcuire.
T3-4: îndoirea trunchiului lateral
dreapta, cu ducerea braţului stâng pe
lângă ureche, cu arcuire.
T5-6: răsucirea trunchiului- stânga
cu arcuire.
T7-8: răsucirea trunchiului- dreapta
cu arcuire.
Exerciţiul 7. 3X8 T
P.I.- stând depărtat, mâinile pe şold.
T1-4: fandări înainte pe piciorul
stâng, cu arcuire.
T5-8: fandări înainte pe piciorul
drept, cu arcuire.
Exercitiul 8.
P.I.- stând depărtat.
T1-4: fandări lateral stânga,cu 3X8 T
arcuire.
T5-8: fandări lateral dreapta, cu
arcuire.

4
Verigi şi durată Conţinutul lecţiei Dozare Indicaţii metodice
4. Educarea unei
aptitudini „Steaua, Dinamo”
psihomotrice
Scop: dezvoltă viteza de reacție
8’ Organizare joc: terenul de joc este
împărțit în două printr-o linie trasată
pe mijloc. La capătul fiecărei părți se
mai trasează câte o linie paralelă cu
cea de la centru marcând un spațiu de
2 m, considerat „casa”. Jucătorii,
împărțiți în două echipe, stau spate în
spate deoparte și de alta a liniei de
mijloc. O echipă este „Steaua” și
cealaltă este „Dinamo”
Desfășurarea jocului: când
conducătorul de joc strigă unul din
cele două nume de echipă cealaltă îi
urmărește și încearcă să atingă cați
mai mulți jucători în teren. Regulă
jucătorii care s-au refugiat în casa nu
pot fi atinși.

5. Consolidarea Viteza de reacție și deplasare Se revine în coloană prin


deprinderilor şi  Alergare cu joc de glezne pe mers.
priceperilor
loc, la fluier alergare de viteză 2X
motrice
până la jalonul aflat la 10 m.
 Din poziția ghemuit cu palmele 2X
19’ pe genunchi, elevii sunt așezați
frontal la linia de start, la
semnalul sonor se ridică în
picioare și aleargă în viteză
În coloană câte patru
5
pană la jalonul aflat la 10 m.
 Din poziția ghemuit cu spatele 2X
la linia de start, elevii la
semnalul sonor se ridică și
execută o întoarcere de 1800 și
aleargă până la jalonul aflat la
10 m, ocolesc jalonul și revin în
alergare de viteză predând
ștafeta colegului prin atingerea
palmei. Câștigă echipa care
termină prima și executa cel
mai corect.
Atletism învățarea săriturii în lungime
cu 1 1/2 pași 3X În linie pe 3 rânduri
 Trecere cu pas sărit peste linii
trasate pe sol (10 linii).
 Din alergare la interval de 3 3X10m În linie pe 2 rânduri
pași execută pas săltat cu
desprindere înaltă
 Cu elan de 8 pași desprindere 3X În coloană câte unul
cu aterizare în groapa de nisip
în ghemuit. În timpul desprinderii coapsa
 Cu elan de 5 pași desprindere piciorului oscilant este ridicat
pe un picior și atingere cu mâna 4X În coloană câte 3 la orizontală, aterizarea se
de aceeași parte , a unui obiect face pe piciorul de bătaie. Se
suspendat la o înalțime de 1.90 lucrează pe lățimea gropii de
m. nisip.

 Cu elan de 5 pași de alergare, 3X Pe 3 rânduri de 6 elevi


execută desprinderi cu pas
săltat pe pistă.
3X În coloană câte unul Se pune accent pe accelerarea
6
 Săritură în lungime cu elan uniformă a alergării pe
complet lungimea elanului.
6. Dezvoltarea unei
aptitudini
psihomotrice

7. Reducerea  alergare uşoară 2 ture de în coloană câte unu


marilor funcţiuni sală
ale organismului
 mers cu exerciţii de respiraţie 1 tură de
4’
sală
8. Aprecieri şi  alinierea 30” frontal, în linie pe un rând
indicaţii 1’
 aprecieri pozitive- negative în urma
2’ activităţii desfăşurate
 salutul 30”

S-ar putea să vă placă și