Sunteți pe pagina 1din 2

TABELE.

Inserarea unui tabel in document.


1.- Deplasati cursorul text in pozitia in care doriti sa inserati tabelul.
2.- Selectati optiunea din meniu TABLE\ INSERT TABLE.
3.- In casetele de text
*NUMBERS OF COLUMNS (pentru coloane).
*NUMBERS OF ROW (pentru randuri).
In aceste casete se introduc nr. de coloane si randuri dorite.
4.- La optiunea COLUMN WIDTH (latimea coloanei) selectati latimea dorita pentru
fiecare coloana sau selectati optiunea AUTO astfel incat coloanele vor avea ace
iasi latime iar tabelul va umple pagina.
5.- Selectati butonul OK. Pentru a insera rapid un tabel in document selectat
i TABLE din bara cu unelte standard (TOOLS BAR) si trasati cursorul mouseului pa
na la atingerea numarului dorit de linii si coloane.
DEPLASAREA INTR-UN TABEL.
**Se face cu ajutorul mouseului.
**----//----//----//---//- tastelor.
Cu ajutorul tastei TAB - se va face deplasarea la urmatoarea celula din linie.
SHIFT+TAB - are ca rezultat deplasarea in celula precedenta.
ALT + DOWN - are ca rezultat deplasarea in prima celula din linia curenta.
ALT + PG UP - are ca rol deplasarea in prima celula din coloana curenta.
ALT + ENDE - are ca rezultat deplasarea in ultima celula din linia curenta.
ALT + Pg DOWN - are ca rezultat deplasarea in ultima celula din coloana
curenta
In cazul in care cursorul text este plasat la marginea unei celule se pot folo
si tastele directionale pentru a va deplasa intre celule.
STERGEREA SI INSERAREA DE CELULE LINII SI COLOANE
*Pentru a sterge continutul unei celule.
a)- selectati celula
b)- actionati tasta DELETE.
*Pentru stergerea unei linii sau coloane.
a)- deplasati cursorul text intru-na din celulele liniei sau coloanei pe care d
oriti sa o stergeti.
b)- din bara de meniu se alege optiunea ;

TABLE\DELETE CELLS
c)- in urma actiunii precedente apare o fereastra din care selectati DELETE ENT
IFE ROW (pentru randuri) Orizontal.
DELETE ENTIFE COLUMNS ( pentru coloane). Vertical. *Schimbarea latimii unei
coloane se face cu mouseul.
a)- Plasati cursorul mouseului pe marginea din dreapta a coloanei a carei latime
doriti sa o modificati.Cursorul isi va schimba forma intr-o linie verticala cu
o sageata bidirectionala.
b)- Trageti de marginea coloanei pana cand ajunge la dimensiunea dorita. *I
nserarea unei linii sau coloane in tabel.
a) Mutati cursorul text intr-o celula situata la dreapta pozitiei in care doriti
sa inserati o coloana respectiv sub locul in care doriti sa inserati o linie in
tabel
b) Se merge pe optiunea
* TABLE\ INSERT COLUMNS -pentru coloane
* TABLE\ INSERT ROW - pentru randuri.
* Mutarea unei linii sau coloane dintr-o pozitie in alta in tabel.
a)- Selectati linia sau coloana care se doreste mutata sau copiata.
b)- Pentru mutare se actioneaza comanda CUT (CTRL+X).
c)- Pentru copiere se actioneaza comanda COPY (CTRL+C).
d)- Mutati cursorul in noua pozitie a liniei sau coloanei.
Inserarea se va face deasupra liniei sau in stanga coloanei pozitiei cursorului
in tabel.
* Formatarea automata a tabelului.
a)- Lansati cursorul de text intr-o celula oarecare din tabel.
b)- Se merge pe optiunea TABLE \TABLE AUTOFORMAT.
c)- In urma optiunii anterioare apare o fereastra de dialog din care vom ale
ge formatul de tabel dorit. In cadrul ferestrei exista o lista denumita FORMATS
care prezinta toate formatele de tabele disponibile.In timpul parcurgerii listei
in zona PREVIUW este prezentat aspectul unui tabel corespunzator formatului evi
dentiat.
d)- In partea inferioara a ferestrei se afla cateva optiuni de formatare a text
ului. Aceste optiuni se refera la:
- felul scrisului
- margini
- culori
e)- Se apasa butonul OK.
* TABLE\ DRAW TABLE
*TABLE\ INSERT\ TABLE\ INSERT TABLE- se alege nr. de coloane

si ra
nduri.
*TOLS BAR TABLE\ INSERT TABLE.
*TABLE\ TABLE AUTOFORMAT.
Realizarea in tabel in ordine alfabetica sau in ordine crescatoare a notelor.
*Se marcheaza coloana dorita si se merge pe optiunea:
INSERT\ PICTURE\ CHART
CHART\ OPTIONS- TITLES
- AXES- PRYMARI AXES\ CATEGORI.
GRIDLINES
- LEGEND- SHOW LEGEND\PLACEMENT.
DATA LABELS- NONE
- DATA TABLE.