Sunteți pe pagina 1din 42

Primii pași în contabilitate

ISSN 2393 – 1833 (Online)


ISSN–L 2393 – 1833

1
2
Profesiunea de economist contabil şi contabilitatea ocupă de multă vreme o
responsabilitate majoră în procesul angajării capitalului. Calculele contabilițătii
legitimează profitabilitatea unei afaceri, credibilitatea partenerului şi bonitatea
întreprinderii. Datorită acestui limbaj formalizat de comunicare, în lumea afacerilor s-a
produs o mutaţie esenţială: trecerea de la empirism la rigoare, de la aprecieri arbitrare la
adevărul economic şi la imaginea fidelă.
Rolul şcolii este de crea buni contabili, însă valorile nu se opresc la nivelul unei pregătiri
liceale și apoi universitare. Perfecţionarea continuă este cerinţa unei bune stăpâniri a
fenomenului contabil în toată splendoarea lui. Expertul profesionist contabil este cel care
va avea întotdeauna un cuvânt de spus în demersurile normalizării şi armonizării
contabilităţii.
Plin de sarcasm și într-o formă inedită, gânditorul francez, Michel Barna a spus: „În a
şaptea zi a săptămânii, în loc să se odihnească, Dumnezeu a creat … contabilul.
Apropriindu-se de el, l-a binecuvântat şi i-a spus: fii sănătos şi prolific, înmulţeşte-te,
domină industria, comerţul, afacerile şi tot ceea ce se mişcă pe faţa pământului…”.
Acesta ne reaminteşte practic, un mare adevăr: în drumul către progres şi civilizaţie,
societatea umană nu poate ocoli ideea de ordine, disciplină şi previziune în plan economic.
Contabilitatea este un limbaj economic, deoarece reflectă printr-o construcţie specifică
realitatea economică, utilizând un vocabular propriu, inteligibil pentru membrii grupului
căruia i se adresează. Ea concurează cu succes la statutul de limbaj universal al afacerilor,
vocaţia sa internaţională inducând, pe lângă fenomenele de normalizare şi armonizare,
procesul de dată recentă numit convergenţa standardelor contabile. Pe de altă parte,
construcţia socială a sistemelor contabile naţionale, reclamă, în acelaşi timp, existenţa
unor reguli contabile care să conserve culturile contabile naţionale.
În exercitarea profesiei sale contabilul trebuie să-și conducă activitatea respectând cele
trei atribute ale profesiei sale: educația, etica și calitatea serviciilor prestate.

3
CECCAR a luat fiinţă în anul 1992 şi a fost recunoscută ca asociaţie profesională autonomă
de utilitate publică prin Ordonanţă de Guvern în anul 1994. Încă de la prima Conferință Națională a
Corpului s-au trasat două mari obiective ale CECCAR:
- promovarea profesiilor de expert contabil și de contabil autorizat în România ca profesii libere în
sprijinul agenților economici în conformitate cu doctrina și cu standardele international;
- deschiderea unei noi viziuni spre o economie de piață liberă, în care care profesioniștii contabili,
reprezentând principalul partener pentru agenții economici, pot preveni fenomenele de incertitudine
și risc pe baza informațiilor și analizalor financiar-contabile pertinente realizate de aceștia în calitate
de experți contabili și contabili autorizați.
La prima Adunare Generală, din data de 9 mai 1992, se pun bazele deschiderii Corpului
către Europa, împuternicindu-se Comitetul de conducere să depună toate eforturile pentru ca
asociația să devină membră a Federației Experților Contabili Europeni, precum și pentru
colaborarea cu organismul similar din Franța
Dar, CECCAR nu este o asociaţie nouă, înfiinţată după revoluţie. El are în urmă o istorie
îndelungată, înfiinţarea propriu-zisă datând din anul 1921. La 18 iunie 1921,Camera Deputaților a
adoptat Legea pntru organizarea Corpului Contabililor, la 1 iulie 1921 a fost votată și de Senatul
Romaniei, iar pe 13 iulie 1921 regele Ferdinand a consfințit prin Decretul regal nr.3.036, înființarea
Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili.
CECCAR a devenit o instituție indispensabilă economiei românești, fapt confirmat și prin
Legea nr.200/2004 care acordă CECCAR calitatea de "autoritate competentă în domeniu", atunci
când se pune problema recunoașterii internaționale a calificărilor în domeniu, cât și prin Legea
contabilității modificată și completată, care precizează ca prestările de servicii în domeniul
contabilității să fie efectuate numai cu autorizarea CECCAR. CECCAR este singura organizaţie cu
atribuții în gestionarea profesiei contabile din România. CECCAR este organismul reprezentantiv
al profesiei contabile din România, non-profit şi de interes public, cu o dezvoltare remarcabilă la
nivel naţional, fiind reprezentat în toate cele 42 de judeţe ale ţării prin filiale teritoriale.
Strategia CECCAR are ca obiectiv final creșterea rolului
expertului contabil în calitatea sa de furnizor de încredere în
situațiile financiare și de furnizor de securitate financiară a
întreprinderilor și societății în general, recunoașterea rolului
contabilității și al contabilului ca factori de creștere
economică și educarea întreprinzătorilor, în sensul că
angajarea într-o afacere neglijând rolulul contabilului este ca
și cum s-ar angaja să conducă o mașină pe stradă fără a
acorda atenție străzii respective. (CECCAR – 90 de ani de istorie) – (clasa a X-a C)

4
Interviu cu profesorul universitar doctor Ramona Neag,
Directorul Departamentului Finanțe - Contabilitate al
Universității ”Petru Maior” Târgu-Mureș, Președinte al
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați –
filiala Mureș.

Cum ați ales să urmați această specializare,


contabilitatea?

Nu a fost o decizie pe care am luat-o în foarte


mare cunoștință de cauză. Fiind absolventa unui
liceu de matematică-fizică, așteptările erau să
merg spre o facultate în domeniul matematicii
sau într-un domeniu de inginerie. Însă un
profesor de economie din liceul pe care l-am
absolvit, m-a întrebat dacă nu vreau să urmez o
specializare în domeniul economic. Mi-a surâs
ideea deoarece puteam să îmbin cunoștințele pe
care le aveam în domeniul matematicii și al
informaticii, cu aspectele și cunostintele economice pe care le-am acumulat din clasa a XI –a. Am
zis: “da, ar putea fi o varianta” și astfel am început să mă pregătesc pentru academia de studii
economice.

Dacă nu ați fi ales contabilitatea, în ce alt domeniu ați fi dorit să activați?


Înainte să am acea discuție cu profesorul de economie, doream să devin inginer electronist.

Când v-ați decis să urmați acest drum, ați fost susținută de cei din jur?
Mama mea a lucrat în domeniul contabilității timp de cel puțin 30 de ani. Se poate zice că fac parte
dintr-o familie cu tradiție.

Cum ați fost primită de studenți, dată fiind vârsta dumneavoastră când ați început să predați la
universitate?
Am pornit de la ideea unui respect reciproc și cred că m-a ajutat foarte mult. În cei peste 20 de ani
de carieră nu am avut niciodată nici un fel de probleme cu studenții.

5
Este o realizare ca profesor să vedeți că studenții dumneavoastră au ajuns realizați în acest
domeniu?
Da! Trebuie să recunosc că sunt extraordinar de mandră. Parcă îmi tresaltă inima când văd foștii
mei studenți unde au ajuns.

În ciuda faptului că avem acces la informații, care este motivul pentru care totuși ne integrăm greu
pe piața muncii?
Cred că prima condiție pentru a putea să te integrezi foarte ușor în piața muncii este crearea unor
oportunități pentru tinerii absolvenți, pentru a putea fi angajați. Iar aceste oportunități trebuie să
vină dinspre mediul economic.

Ne puteți spune ceva despre CECCAR?


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este o organizație profesională
în interes public, pentru că munca pe care noi o prestăm este și în interes public. În momentul de
față are peste 35.000 de membri. În cea mai mare parte sunt experți contabili iar pe lângă experții
contabili sunt și contabili autorizați. În cadrul CECAR persoanele pot fi liber profesioniste.

Cum este să fiți Presedintele CECCAR?


Eu am fot aleasă de colegii mei să îi reprezint la nivel județean și național în fața autorităților și să
conduc adunările generale. Președintele este ales pe o perioadă de patru ani și conform
regulamentului CECCAR mai poate fi ales pe încă un mandat de patru ani, eu fiind la al șaptelea an,
deci la al doilea mandat.

Ce model ați avut în viață?


După absolvire am obținut un post part-time la o firmă din București, la Departamentul Financiar
Contabil, eu fiind cea mai mare în grad, așa că nu am avut de la cine să învăț, doar din propriile
greșeli.

Care a fost cel mai fericit moment legat de profesie?


Unul dintre cele mai frumoase momente este acela când am luat doctoratul în contabilitate, pentru
că pregatirea pentru doctorat, pentru mine a presupus o pregătire de șase ani, într-o perioadă în care
accesul la informații se făcea destul de greu, având în vedere că eu am susținut doctoratul în 2000.

Au existat și momente mai puțin plăcute?


Ca în orice domeniu există și momente mai puțin plăcute, mai ales în situația în care munca ta nu
este apreciată sau este subapreciată, însă dacă îți place ceea ce faci, poți trece peste toate
inconvenientele.

Care ar trebui să fie calitățile unui student de contabilitate?


Răbdarea este prima și cea mai importantă calitate, să nu fie superficial și să nu plece de la premiza
că el știe și lucrurile sunt simple. Studentul trebuie să învețe contabilitatea logic, să fie optimist și
încrezător în calitățile lui. Trebuie să fie exigent cu propria lui persoană, pentru că dacă este exigent
cu propria lui persoană va fi exigent și în ceea ce face.

Cât de implicați credeți că sunt tinerii în domeniul economic?


Trebuie să recunosc că implicarea lor nu este extraordinară, pentru că studenții mei, de exemplu, nu
alocă nici 10 minute pentru a citi un ziar financiar, deci constat acest dezinteres și cred că ar trebui
să manifeste o implicare puțin mai mare în a cunoaște ceea ce se întamplă în jurul lor.
6
Un gând pentru elevii Colegiului Economic ”Transilvania”
Mi-ar plăcea tare mult ca fiecare dintre voi să își găsească drumul cel mai bun pentru el ca persoană
și viitorul să vă dea șansa de a arăta ce puteți. Cred că acest lucru este foarte important.

Vă mulțumim pentru amabilitatea și gândurile bune pe care ni le-ați împărtășit!

Interviul a fost realizat de elevii clasei a X-a C.

7
 La 1202, un negustor din Pisa, Leonardo
Fibonacci (cunoscut sub numele de Leonardo
da Pisa), în lucrarea sa ”LIBER ABACI”
(Manual de aritmetică), demonstrează cum pot
fi utilizate cifrele arabe, completând, în acest
scop, un cont contabil cu aceste cifre. Folosirea
cifrelor arabe şi a metodelor de calcul capătă o
largă răspândire prin publicarea lucrării acestui
matematician. Lucrarea sa este, dealtfel, primul
manual de calcule și practici comerciale în care
sunt introduse cifrele arabe în locul celor
romane.
 În 1494 se publică la Veneţia, cea mai importantă
lucrare a savantului matematician LUCA PACIOLO,
călugăr franciscan: Summa de arithmetica, geometria,
proporţioni et proporţinalita. Structurată în două părţi,
aritmetica şi geometria, lucrarea lui Paciolo a marcat de
fapt momentul de consacrare oficială a ştiinţei
contabilităţii, din acest motiv a fost considerat părintele și
fondatorul contabilității. Astfel că, în cartea a IX-a a
lucrării sale, intitulată Tractus de computtis et scripturis,
a fost fundamentată metoda înregistrării contabile în
partidă dublă (scripttura doppia). Încercând o definiție a
contabilității, Luca Paciolo descrie contabilitatea ca fiind
”un ansamblu de principii și reguli privind
înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparține unui negustor, precum și toate afacerile
acestuia în ordinea în care au avut loc”. Această tehnică ”duală” are la bază egalitatea: Avere =
Capital
 Prin opera de pionierat a savantului matematician, știința conturilor dobândește o deosebită
însemnătate, iar cunoștințele de contabilitate se răspândesc în întreaga Europă. În perioada
următoare apariției lucrării lui Paciolo, se manifestă un interes deosebit pentru cunoașterea „artei
calcului economic”. Perioada cuprinsă între 1494-1600, este numită de profesorul Dumitru Voina,
drept faza evolutivă a contabilității, respectiv secolul cel mare;
 Prima lucrare de contabilitate în limba română este ”Pravila comerciala” a lui Emanoil Ioan
Nechifor din anul 1837 la Brașov;
 Părintele contabilității din România este considerat Theodor Ștefănescu;
 În prezent, în România este implementat modelul continental, bazat pe legi, norme și reguli
clare și obligatorii. Prin intrarea României în Comunitatea Economică Europeană, contabilitatea
românească a înregistrat un salt calitativ prin încercarea de armonizare cu Directivele CEE și cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
Clasa a IX-a A

8
Obiect de activitate: producerea şi comercializarea de articole de îmbrăcăminte

Motto: „Nici o zi fără o nouă achiziţie”

Sigla:

STRUCTURI DE ACTIV

I. Imobilizări
A. Imobilizări necorporale
a) Cheltuieli de constituire:
 Taxă denumire firmă
 Taxă înregistrare la Registrul Comerţului
 Taxe de publicitate : reclame TV şi radio, afişe, pliante
 Taxe la notariat
b) Cheltuieli de dezvoltare: privind lansarea unei noi colecţii de îmbrăcăminte
c) Concesiuni: cumpărarea dreptului de a utiliza un spațiu
comercial în Mall timp de 2 ani
Brevete: câştigarea dreptului de autor pentru producerea şi
comercializarea de mănuşi pentru smartphone
Licenţe: achiziţie licenţa Windows, achiziţie licenţă pentru
linia tehnologică de realizare a produselor în serie

9
Mărci comerciale: cheltuieli privind diferențierea produselor de altele similare de pe piață
Drepturi şi alte active similare: —
d) Fondul comercial: la achiziţia magazinului de prestare
din centrul oraşului pentru vad comercial, clientelă,
renume
e) Alte imobilizări necorporale:
 softul programului de contabilitate
 program de design
f) Avansuri pentru imobilizări necorporale: avans acordat
pentru achiziţia unui nou program de design
g) Imobilizări corporale în curs: —

B. Imobilizări corporale
a) Terenuri:
 terenul unde este situat atelierul de creaţie şi producţie: 2 ha
 terenul unde este situat magazinul de prezentare din centrul oraşului: 200 m2
b) Amenajări de terenuri: spaţiul verde amenajat la sediul firmei
c) Mijloace fixe:
 Construcţii:
- magazinul de prezentare: 200 m2
- sediul: 500 m2
 Echipamente tehnologice: 10 maşini de cusut, 5 maşini de
surfilat, 3 staţii de călcat
 Aparate şi instalaţii de măsurare, reglare si control: 2
centrale termice, 3 aparate de aer condiţionat
 Mijloace de transport: 1 mercedes, 2 mașini ford transit
 Animale şi plantaţii: —
 Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale, alte active corporale:
- mobilier pentru secţia de producţie
- mobilier pentru secţia de design
- mobilier pentru depozitarea produselor
- mobilier pentru birouri
- mobilier pentru magazinele de prezentare
- 4 calculatoare AMD, 4 imprimante, 1 fax, 8 camere
de supraveghere
d) Avansuri pentru imobilizări corporale: avans acordat pentru achiziţia unei maşini de cusut
performantă
e) Imobilizări corporale in curs: o hală în lucru.
C. Imobilizări financiare
a) Interese de participare la S.C TEXTIL S.A: 20 % acţiuni deţinute
b) Creanţe imobilizate: sume acordate pe termen lung către S.C TEXTIL S.A
II. Active circulante
A. Stocuri
a) Materia primă: stofă, lână, in, dantelă, satin, bumbac, poliester, catifea, piele

10
b) Materiale consumabile: nasturi, aţă, fermoare, capse, butoni,
şireturi, combustibili, piese de schimb
c) Materiale de natura obiectelor de inventar: 5 telefoane,
consumabile de birou, 10 echipamente de lucru, 2 calculatoare de birou, 1
tocător hârtie
d) Stocuri aflate la terţi: piele trimisă la S.C TABO S.R.L spre tăbăcire
e) Ambalaje: huse, cutii pentru ambalarea cămăşilor, folii, plase personalizate
f) Produse finite: bluze, pantaloni, cămăşi, mănuşi, costume, tricouri, rochii, fuste, maieuri,
şosete
g) Semifabricate: —
h) Produse reziduale: bucăţi din material, produse cu defecte
i) Animale şi păsări: —
j) Mărfuri: bluze, pantaloni, cămăşi, mănuşi, costume, tricouri,
rochii, fuste
k) Producţia în curs de execuţie: producţia nefinalizată la sfârşitul
perioadei.
B. Creanţe
a) Comerciale: clienţi, efecte comerciale de încasat,
debitori diverşi
b) Salariale: —
c) În cadrul grupului: —
d) Din interese de participaţie: în legătură cu S.C TEXTIL
S.A
e) Privind capitalul subscris şi nevărsat: —
f) Alte creanţe: fiscale: TVA de recuperat.
C. Investiţii financiare pe termen scurt: —
D. Casa si conturi la bănci
a) Casa:
 disponibilităţi băneşti in lei
 alte valori: timbre fiscale şi poştale, tichete de masă
b) Conturi la bănci:
 conturi la bănci în lei
 conturi la bănci în valută
c) Acreditive: acreditiv format pentru S.C STOFA S.R.L
d) Avansuri de trezorerie: avans pentru un salariat
acordat în scopul achiziţiei de consumabile de birou
III. Cheltuieli în avans:
 plată abonament reviste : Fashion, Vogue, Glamour,

11
STRUCTURI DE PASIV

I. Capitalul propriu
a) Capitalul social este sub forma aporturilor în bani şi în natură (un teren, o clădire, un
mijloc de transport) = capital subscris vărsat
b) Prime de capital: —
c) Rezerve din reevaluare: o rezervă din reevaluare pentru o clădire reevaluată
d) Rezerve: legale şi statutare
e) Rezultatul exerciţiului: profit
f) Rezultatul reportat: pierdere reportată
g) Acţiuni proprii: —
II. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: provizioane pentru garanţii acordate clienţilor,
provizioane pentru amenzi şi penalităţi.
III. Datorii
a) Împrumuturi şi datorii asimilate
 împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni: —
 credite bancare: un credit bancar pe termen scurt
b) Datorii comerciale: furnizori, furnizori de imobilizări, efecte de plătit
c) Datorii în cadrul grupului: —
d) Datorii din interese de participare: o datorie la S.C TEXTIL S.A
e) Alte datorii:
 datorii fiscale: impozit pe profit
 datorii salariale: Personal - salarii datorate
 datorii sociale: CAS, CASS, CFS ale unităţilor şi ale salariaţilor
 datorii faţă de acţionari şi asociaţi: dividende de plată
IV. Venituri înregistrate în avans
a) Venituri în avans: sumă încasată în avans pentru închirierea unui spaţiu
b) Subvenţii pentru investiţii: subvenţie primită de la stat pentru dezvoltarea afacerii.

Proiect realizat de elevii clasei a IX-a A

12
 Motto: Pâine caldă doar la noi, restul sunt pe locul II

I. Active fixe:
A. Imobilizări necorporale:

a) Cheltuieli de constituire: Taxe înmatriculare la Registrul Comerţului, Taxe la notariat,


Taxe rezervare denumire firmă, Taxe de publicitate (panouri publicitare, reclame TV,
reclame Radio, reclame în ziare)
b) Cheltuieli de dezvoltare: nu deţine
c) Concesiuni: societatea deţine în concesiune un spaţiu comercial pentru 2 ani cu o
redevenţă anuală de 10000 de lei
d) Brevete: drept de autor asupra următoarelor produse : pancova bunicii, pălanieţe cu
prune, pâine pe varză
e) Licenţe: delicios, covrig cu sare, cozonac cu mac, pancova bunicii.
f) Mărci comerciale -
g) Fondul comercial: la achiziţia unui magazin de prezentare situat în centrul oraşului (pt.
clienţi, segment de piaţă)
h) Alte imobilizări necorporale: program de contabilitate (Universal Gestcont), program
Microsoft şi antivirus
i) Avansuri pentru imobilizări necorporale: sumă plătită în avans pentru achiziţia unei
licenţe, de producere a cornurilor cu vanilie
j) Imobilizări necorporale în curs: nu deţine

B. Imobilizări corporale

1. Terenuri: teren de 1 ha
2. Amenajări de terenuri: nu deţine
3. Mijloace fixe:
a) Construcţii: Secţia de producţie şi desfacere, sediul administrativ, magazinul de
prezentare din centru
b) Echipamente tehnologice: 5 malaxoare, 5 cuptoare, 4 maşini de feliat, 2 dospitoare
aluat, 5 mese de lucru, maşină de turat aluat cu bază
c) Aparate de măsurare, control şi reglare: 4 cântare, 2 termostate şi 3 case de marcat
d) Mijloace de transport: VWLT (dubă), 1 BMW X6
e) Animale şi plantaţii: nu deţine
f) Mobilier, aparatură birotică şi echipament de protecție a valorilor umane: mobilier
pentru depozitarea materiei prime, a produselor finite, pentru depozitarea mărfii, 3
seturi mobilier de birou, 3 calculatoare AMD, 3 sisteme de supraveghere
4. Avansuri pentru imobilizări corporale: nu deţine
5. Imobilizări corporale în curs: nu deţine

C. Imobilizări financiare:

a) Titluri de participare: sub formă de acţiuni la S.C. AGROSEM S.A.


b) Interese de participare: nu deţine
c) Creanţe imobilizate: sume datorate de S.C. AGROSEM S.A. (1.000 lei)

13
II. Active circulante:
A. Stocuri:
a) Materii prime: făina de grâu şi secară
b) Materiale consumabile:
1. Material auxiliare: sare, drojdie, zahăr, ouă, prune, stafide, scorţişoară, nucă,
varză, mac
2. Combustibil: benzină, motorină,
3. Piese de schimb: pentru utilajele existente
c) Materiale de natura obiectelor de inventar: SDV-uri, echipament de protecţie, 2
calculatoare de birou, 3 capsator, 1 tocător de hârtie, 4 telefoane fixe, 1 xerox, 1 fax,
1 modem
d) Stocuri aflate la terţi: grâu trimis spre prelucrare la S.C.MORARITA S.A.
e) Produse în curs de execuție: nu deține
f) Produse finite: pâine, covrigi, cozonac, pancove, pizza
Semifabricate: blaturi de pizza
g) Resturi de aluat: pâine expirată, oua expirate, pâine arsă
h) Ambalaje: pungi de hârtie și de plastic
i) Animale şi păsări: nu deţine
j) Mărfuri: pâine pe varză, cornuri, cozonac, pancove, pâine albă, pâine neagră, pâine
integrală, pâine cu seminţe

B. Creanţe
a) Creanţe comerciale: clienţi, debitori diverşi, efecte de încasat
b) Creanţe salariale: avansuri acordate personalului
c) Alte creanţe: amenda de încasat de la salariat

C. Investiţi financiare pe termen scurt: nu deţine

D. Casa şi contul la bănci:


a) Casa: disponibilităţi în lei, tichete de masa, tichete de călătorie
b) Contul la bănci: disponibilităţi băneşti in lei, cecuri de încasat de la S.C.LEO.S.A
c) Acreditive: garanţie pentru S.C. MORARITA.S.A în vederea achitării de prelucrare a
grâului
d) Avansuri de trezorerie: achiziţie combustibil, consumabile de birou, deplasări.

III. Active de regularizare:


Cheltuieli în avans: plata chirie în avans pentru 2 ani cu privire la magazinul de reprezentanță din
centrul oraşului

IV. Conturi speciale de activ:


A. Repartizarea profitului: formarea de rezerve, reinvestire în firma

14
I. Capitalul propriu:
A. Capital social: capital subscris vărsat sub forma aporturilor în bani şi în natură:
mijloace de transport, clădire şi teren
B. Prime de capital: nu deţine
C. Rezerve din reevaluare: pentru o clădire reevaluată
D. Rezerve: legale şi alte rezerve
E. Rezultatul exerciţiului: profit
F. Rezultatul reportat: pierdere reportată
G. Acţiuni proprii: nu deţine
II. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: amenzi şi penalităţi
III. Datorii:
A. Datorii comerciale: furnizori, furnizori de imobilizări şi efecte
B. Datorii fiscale: impozite, taxe, T.V.A. de plată, amenzi
C. Datorii sociale: C.A.S, C.A.S.S., C.F.S.
D. Datorii salariale: personal salarii datorate
E. Datorii faţă de acţionari: dividente de plată
F. Împrumuturi şi datorii asimilate:
1.) Împrumuturi din emisfera de obligaţiuni: - nu deţine
2.) Credite bancare pe termen lung la B.C.R.
IV. Venituri în avans:
A. Venituri înregistrate în avans: - nu deţine
B. Subvenţii pentru investiţii: de la stat pentru dezvoltarea afacerii.

Utilaje, aparatură de bucătărie


masă de lucru malaxoar dospitor

15
Feliator Mașină de turat aluat cu bază Cuptor

Blat de pizza Pancova bunicii

Pălănieţe cu prune Covrigi cu sare

Produse de patiserie Diferite pâini

Proiect realizat de elevii clasei a IX-a B

16
Obiect de activitate:
-producere și comercializarea articolelor de încălțăminte

A) Imobilizări necorporale
a) Cheltuieli de constituire
- taxe de rezervare nume firmă
- taxe de înmatriculare la Registrul Comerțului
- taxe la notariat
- cheltuieli de publicitate: afișe, reclamă în reviste, ziare, Tv, radio, sponsorizare.
b) Cheltuieli de dezvoltare
- cheltuieli de cercetare, privind noua colecție de primăvară-vară
c) Concesiuni: - spațiu comercial pe 2 ani cu redevență de 10000 lei
- brevete: papuci cu talpă dublă, papuci cu talpă ortopedică, papuci de slăbit, papuci ce difuzoare.
- licențe: pantofi Mihai Albu.
- mărci comerciale: sigla
d) Fondul comercial:
- suma plătită suplimentar pentru achiziția unui spațiu comercial din centrul orașului
e) Alte imobilizări:
- program informatic de design, program contabil, windows, antivirus.
i) Avansuri pentru imobilizări:
- avans acordat pentru achiziția Microsoft Office

B.Imobilizari corporale:
a) Terenuri si amenajări de terenuri.
b) Mijloace fixe:
- construcții: secția de productie, sediul social și magazine de prezentare
- echipamente tehnologice: 3 prese, 5 mașini de cusut , 6 aparate de
lipit tălpile.
- instalații de măsurare, control și reglare , 3 indicatoare de
presiuni; 2 aparate de verificare a calitații produselor,
termostat :
- mijloace de transport: 2 dubițe, 1 Dacia Logan
c) Animale și plantații:
-nu avem
d) Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție.
- 3 seturi mobilier pentru birouri
- 3 seturi pentru depozitare stocuri
17
- 3 calculatoare
- 1 fax
- 3 camere de supraveghere
e) Avansuri pentru imobilizări corporale:
- pentru o dubiță
f) Imobilizări corporale în curs:
- nu dețtinem
C. Imobilizări financiare:
a) Titluri de participare :
50% acțiuni la S.C YOLO S.A.
b) Creanțe imobilizate:
- împrumuturi pe termen lung la S.C Bup S.A

A) Stocuri
a) Materii prime: piele ecologică și naturală, cauciuc.
b) Materiale consumabile:
- materiale auxiliare: ață, lipici, capse, șireturi, fermuare, arici, curele, catarame
- combustibil
- piese de schimb: utilaje și instalații de lucru
c) Materiale de natura obiectelor de inventar:
- 4 telefoane fixe
- SDV-uri
- 2 imprimante
- 30 echipamente de lucru
- materiale pentru curățenie
d) Stocuri aflate la terț: piele la tăbăcit
e) Ambalaje: cutii de carton, folie de protecție, plase cu sigla firmei
f) Produse finite și mărfurile: un lot de încălțăminte fără aviz tehnic, încălțăminte damă/bărbați
Semifabricate: nu deținem
Produse reziduale: bucăți de piele, încălțăminte cu defecte
Mărfuri: sandale, cizme, pantofi, bocanci
Animale și mărfuri: nu deținem
B) Creanțe
a) Creanțe comerciale: clienți, debitori diverși.
b) Creanțe salariale -
c) Creanțe fiscale: TVA de încasat

C. Investiți financiare pe termen scurt


- active achiziționate de la S.C Pielăria S.A

18
D. Casa si conturi la bănci
a) Casa:
- disponibilități in în lei
- tichete de masă
- timbre fiscale și poștale
b) Conturi la bănci
- disponibilități in lei sau euro
c) Acreditive:
- sumă rezervată pentru achitarea unei datorii către S.C YOLO S.A
d) Avansuri de trezorerie:
- avans acordat salariatei Moșneag Diana pentru deplasarea la București pentru susținerea de cursuri
de design.
: 2 abonamente la The One si Pantoful

1. Capital social: capital subscris vărsat sub forma de aporturi în bani și natură (clădiri, terenuri)
2. Prime de capital: nu detinem.
3.Rezerve de reevaluare: în urma reevaluării unui teren
4. Rezerve: rezerve legale
5. Rezultatul exercitiului: profit
6. Rezultatul reportat: pierdere reportată
7. Actiuni proprii: nu detinem.

1. Pentru garanții acordate clienților.


2. Pentru amenzi și penalități.

1) Comerciale: - furnizori
- furnizori de imobilizări
- efecte de plătit
2) Salariale: -personal salarii datorate
3) Fiscale: -impozite
4) Sociale: -contribuții lunare ale unității și ale angajaților la CAS, CASS, CFS.
5) Împrumuturi și datorii asimilate:
a) credite bancare: -un credit pe termen lung la CEC Bank
-împrumuturi din emisiunea de obligații: nu deținem

- Subvenții pentru investiții primite de la stat pentru dezvoltarea afaceri


- Venituri în avans: nu deținem

Proiect realizat de elevii clasei a IX-a C

19
1. Asociați cifrele din coloana A cu cifrele din coloana B, astfel încât asocierile să fie
corecte:
A B
1. Cheltuieli de constituire a) Totalitatea cunoștințelor tehnice deținute
de o întreprindere, în legătură cu fabricarea
unui produs sau aplicarea unei tehnologii, pe
care societatea înțelege să le păstreze în
secret;
2. Goodwill b) Actul prin care i se recunoaște unei
persoane dreptul de proprietate asupra unei
invenții;
3. Cheltuieli de dezvoltare-cercetare c) Semne distinctive prin care se deosebesc
produsele de pe piață de alte produse
similare;
4. Licența d) Cheltuieli efectuate de agenții economici
în scopul obținerii dreptului de folosire și
exploatare a unui bun, proprietatea statului pe
o perioadă determinată în schimbul unei sume
de bani numită redevență;
5. Alte imobilizări necorporale e) Cheltuieli care sunt efectuate pentru
menținerea și dezvoltarea potențialului de
activitate al unui agent economic;
6. Know-how-ul f) Cheltuieli de înmatriculare și înregistrare la
Registrul Comerțului;
7. Mărcile comerciale g) Cheltuieli care au drept scop crearea de noi
tehnologii, noi produse sau îmbunătățirea
celor existente;
8. Concesiunile h) Contractul prin care posesorul unui brevet
de invenție acordă dreptul altei persoane de a
folosi în întregime sau parțial brevete contra
unei sume de bani;
9. Imobilizări necorporale în curs de i) Active imobilizate care nu au fost finalizate
execuție pană la sfarșitul exercițiului financiar;
10. Brevetul j) Programe informatice.
2. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:
Primele însemnări contabile datează încă din anii 5000 î.Hr.
Lucrarea lui Luca Paciolo ”Summa de arithmetica, geometria, proporționi et proporționalita” este
considerată primul manual de calcule și practici comerciale.
Theodor Ștefănescu este considerat ”părintele contabilității” din România.
3. Completați spațiile libere cu cuvintele potrivite pentru a da înțeles și valoare
propoziției:
Contabilitatea italiană avea la bază următoarele registre: Memorialul, ......................... și ..................
Propagarea metodei contabilității în .................................., descrisă de ............................... în cartea
sa, s-a realizat destul de anevoios deoarece contabilii invocau ............................... .
(partidă dublă, Carte Mare, ”secretul afacerilor”, Luca Paciolo, Jurnalul)
20
4. Întocmiți planul de amortizare anuală pentru o instalaţie de lucru a cărei valoare de
intrare este de 8000 lei iar durata utilă de viaţă de 8 ani.

1. 1-f, 2-e, 3-g, 4-h, 5-j, 6-a, 7-c, 8-d, 9-i, 10-b
2. A,F,A
3. Jurnalul, Cartea Mare, partidă dublă, Luca Paciolo,
„secretul afacerilor”
Realizat de elevii claselor a IX-a A şi B

Nr. Ani Valoare de Amortizare Amortizare Valoare


intrare anuala cumulata ramasa
1. 8000 1000 1000 7000
2. 8000 1000 2000 6000
3. 8000 1000 3000 5000
4. 8000 1000 4000 4000
5. 8000 1000 5000 3000
6. 8000 1000 6000 2000
7. 8000 1000 7000 1000
8. 8000 1000 8000 0

Al= sau Al=Vi∙c%


Al= c= c= c=12,5%
Al=1000 Al=8000∙ c- cota de amortizare liniară
Al=1000 Al – amortizarea liniară anuală

Nr. ani Valoare de Amortizare Amortizare Valoare


intrare anuala cumulate ramasa
1. 8000 4000 4000 4000
2. 8000 571.42 4571.42 3428.58
3. 8000 571.42 5142.84 2857,16
4. 8000 571.42 5714.26 2285,74
5. 8000 571.42 6285.68 1714,32
6. 8000 571.42 6857.1 1142,9
7. 8000 571.42 7428.52 571.42
8. 8000 571.42 8000 0

An 1 .
Aa = 50% x Vi, Aa –amortizare anuală accelerate, Vi – valoare de intrare
21
Aa = 50 x 8000 / 100 = 4000
An 2.
Aa = Vr/Nr. Ani ramasi
Vr = 8000-4000=4000
Aa = 4000/7 = 57,14

Valoare intrare Amortizare anuală Amortizare cumulată Valoare rămasă


8000 2000 2000 6000
2. 8000 1500 3500 4500
3. 8000 1125 4625 3375
4. 8000 843.75 5468.75 2531.25
5. 8000 632.81 6101.56 1898.44
6. 8000 632.81 6734.37 1265.63
7. 8000 632.81 7367.18 632.82
8. 8000 632.81 8000 0
An I
Ad=Cd∙Vi cd=c∙k c= Cd – cota degresivă
Ad= ∙8000 Cd=12.5 ∙2 c= k- coeficientul degresiv
Ad=2000 Cd=25 C=12.5 C - cota liniară
An II
Ad=Cd∙Vr Al= Vr – valoarea rămasă
Ad= ∙6000 Al=
Ad=1500 Al=857.14
An III
Ad=Cd∙Vr Al=
Ad= ∙4500 Al=
Ad=1125 Al=750
An IV
Ad=Cd∙Vr Al=
Ad= ∙3375 Al=
Ad=843.75 Al=675
An V
Ad=Cd∙Vr Al=
Ad== ∙2531.25 Al=
Ad=632.81 Al=632.81
Din anul V se trece la amortizarea liniară, pentru perioada rămasă şi numărul de ani rămaşi.

Realizat de elevii clasei a IX-a C

22
Autor Titlul cărții Ediție Editura Locul Anul
apariției apariției
Ristea Mihai Contabilitatea financiară a Universitară Bucureşti 2005
întreprinderii
Virginia Contabilitatea Și Legislația Editia a Lucman - 2004
Greceanu-Cocoș II-a
Corespunzătoare a Persoanelor revizuită
Fizice Autorizate
Marin Toma Inițiere în evaluarea întreprinderilor Ediția a CECCAR București 2009
III-a
Maria Berheci Valorificarea raportărilor financiare CECCAR București 2010
Ioan Moroșan Contabilitatea financiară şi de CECCAR București 2010
gestiune
Adriana Florina Contabilitatea și fiscalitatea CECCAR București 2010
Popa rezultatului firmei
Marin Toma Inițiere în evaluarea întreprinderilor Edițtia a CECCAR București 2011
IV-a
Marin Toma Drumuri prin memoria profesiei CECCAR București 2011
contabile
Ion Florea Controlul economic, financiar și Ediția a CECCAR București 2011
Corina Ionela gestionar II-a
Chersan
Radu Florea
Cristian Contabilitatea si fiscalitatea CECCAR București 2012
Rapcencu Imobilizarilor Corporale de la A la
Z
Cristian Ghidul practic privind sistemul CECCAR București 2013
Rapcencu ”TVA LA ÎNCASARE”
Corpul Titlu: Intrebări si studii de caz CECCAR Bucureşti 2010
expertilor privind accesul la stagiu pentru
contabili si obtinerea calitatii de expert contabil
contabililor şi contabil autorizat
autorizati din
Romania
Ladislau Possler, „Contabilitatea întreprinderii” Andrei Constanţa 2008
Gheorghe Șaguna
Lambru, Bogdan
Lambru
Pântea Petru Contabilitatea financiară Intelcredo Deva 2006
Iacob, Bodea românească” conformă cu
Gheorghe Directivele Europene

Pop Atanasiu Contabilitatea financiară Intelcredo Deva 2002


românească amortizată cu
Directivele Contabile Europene
standardele international de
contabilitate
Gheorghe ,,Contabilitate, fundamentul şi noul C.H.Beck Bucureşti 2007
Creţoiu, I. Bucur cadru juridic”
Material realizat de clasele a IX-a A şi B

23
Munca de documentare pentru realizarea bibliografiei s-a realizat, împreună cu elevi din clasa a IX-
a A la biblioteca CECCAR, unde am fost primiți cu multă căldură de directorul general al CECCAR
– filiala Mureş, ec. Pop Maria.

Împreună cu elevii clasei a IX-a B la biblioteca școlii, pentru o lecție de documentare.

24
Lucrarea este axată pe exemplul S.C. „Olimp” S.R.L. care are ca obiect de activitate
producerea şi comercializarea produselor de panificaţie.
Societatea comercială aplică Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele
europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002.
Capitalul societăţii este integral privat şi a fost depus integral de către asociaţi care sunt
rezidenţi. Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda
liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent. Mărfurile de la magazinul
propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu
mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din procesul de producţie.
Datele de identificare ale firmei sunt:
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J40/2000/2005
Codul fiscal (C.U.I.): RO500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Târgu Mureş, Str. Orizontului nr.14
Judeţul: Mureş
Contul: RO Contul: RO07BCRM02341209N08068LK, Banca: B.C.R.
Operaţiile economice care au loc în luna ianuarie sunt următoarele:
1. Factura fiscală nr. 12 din 4.01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de
10.000 kg făină pentru SC „Olimp” SRL. Preţul unitar fără TVA - 2.2 lei/kg, TVA 24%.
2. Bonul de consum nr. 105 din 6/01 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi
de materii prime şi materiale auxiliare: făină 1.000 kg, drojdie 0,5 kg, sare 1 kg,
3. Bonul de predare, transfer, restituire nr. 123 din 7.01 evidenţiază obţinerea, şi respectiv,
predarea la depozit a 5.000 bucăţi pâine a 0,900 kg/buc. Preţul de înregistrare (costul estimat) – 3
lei/buc.
4. S.C. „Olimp” SRL vinde către SC „Terra” SRL – 2.500 buc. pâine – preţul de livrare
3.5 lei/buc. + TVA 2 4 % - conform avizului de însoţire a mărfii nr. 1056 din 7.01. După 3 zile se
întocmeşte factura fiscală nr 3401 din 10.01.
- 2500 bucăţi s-au transferat magazinului propriu de desfacere cu amănuntul conform
avizului de însoţire a mărfii nr. 1057 din 7.01.
5. A fost emis ordinul de plată nr. 15 din 12.01 pentru achitarea datoriei faţă de furnizorul
SC „Titan”, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr.12 din 4.01.
6. În data de 15.01 se achiziţionează în baza facturii fiscale nr. 236723 emisă de furnizor,
un calculator Pentium, (include tastatură și boxe), în valoare de 3000 lei, TVA 24%.
7. La intrarea mijlocului fix în patrimoniul societăţii, acestuia i se calculează amortizarea,
aferentă duratei normale de funcţionare de 5 ani, pe baza metodei de amortizare liniare, conform
notei contabile nr.1 din16/01 şi a fişei mijlocului fix .
8. La data de 17.01 se acordă din casieria unităţii conform dispoziţiei de plată nr. 2 din
17.01 un avans spre decontare în sumă de 900 lei, salariatului Matei Vlad în vederea deplasării cu
maşina unităţii, la Bucureşti pentru un curs de perfecţionare.

25
9. La data de 20.01 salariatul se înapoiază din delegaţie şi decontează avansul primit,
conform ordinului de deplasare nr. 25 / 17.01 şi decontului de cheltuieli, astfel:
- cheltuielile de deplasare (cazare masă = 550 lei, combustibil 150 lei)
- avans nefolosit, restituit la casieria unităţii 200 lei, conform dispoziţiei de încasare nr.
102 din 20/01.
10. Se încasează prin casieria unităţii, conform chitanţei nr. 38 din 20.01 suma de 120 lei, de
la Marcu Dan, reprezentând o penalitate acordată acestuia.
11. Se întocmeşte registrul de casă, pentru ziua de 20.01 ştiind că soldul la începutul zilei a
fost de 300 lei.

Furnizor: SC.Titan.SA Seria MS Nr. 12


Nr. ord. Registrul
Comerţului/an J047/205/2004 Cumpărător: SC.Olimp.S.R.L.
FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul Comerţului/an
J40/2000/2005
C.U.I. RO201403 C.U.I. RO500400
Sediul (localitatea, str., nr.) Nr. facturii 12 Sediul (localitatea, str., nr.)
Tg. Mureş, str. Speranţei nr 5 Data (ziua, luna, anul) Tirgu Mureş, Str. Orizontului nr 14
Judeţul Mureş 4.01.2012 Judeţul Mureş
Contul
Contul Nr. aviz însoţire - RO07BCRM02341209N08068LK
RO4766BTRL0243B496 (dacă este cazul) Banca B.C.R.
Banca Transilvania
Capital social 120000
Cota T.V.A. 24%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitate Preţul Valoarea Valoarea
.
crt. sau serviciilor a unitar (fără -lei- T.V.A.
T.V.A) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Făină albă 000 Kg 10000 2,2 22000 5280

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 22000 5280


ştampila Numele delegatului: Rad Ionel care:
furnizorului Buletinul/C.I. -
Seria MS nr. 483214 Accize - X
eliberat(ă) SPCLEP
Mijlocul de transport AUTO Semnătura Total de plată
Nr. 34 EGT de primire (col.5+col.6)
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de 27280 lei
4.01.2012 ora 12:20
Semnăturile

26
27
”Urmează factura” Seria MS Nr.1056
Furnizor: SC.Olimp.SA
Nr. ord. Registrul Cumpărător: SC.Terra.SA
Comerţului/an Nr. ord. Registrul
AVIZ DE ÎNSOȚIRE Comerţului/an J42/203/2002
J40/2000/2005 A MĂRFII C.U.I.RO497302
C.U.I. RO500400 Sediul (localitatea, str.,
Sediul (localitatea, str., nr.) Nr. 1056 nr.) Tg Mureş, str.
Tȋrgu Mureş, str. Orizontului nr Data: 7.01.2012 Trandafirului nr 9
Judeţul Mureş
14 (ziua, luna, anul) Contul RO02493BTRL9356M42
Judeţul Mureş Banca B.C.R.
Contul
RO07BCRM02341209NO8068LK
Banca B.C.R.
Capital social 200000

Cota T.V.A. 24%


Nr. Specificație U. Cantitatea Preţul unitar Valoarea
crt. (produse, ambalaje) M. Livrată (fără T.V.A.) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4)
1 Pâine albă 0,900 Kg Bu 2500 3,5 8750
c

Semnătura Date privind expediţia


şi ştampila Numele delegatului: Dorin Marcel Total 8750
furnizorului Buletinul/C.I. 765414
Seria MS nr. 240341 Semnătura de primire
eliberat(ă) SPCLEP
Mijlocul de transport Auto
Nr. 56 SDP
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de 8.09.2012 ora
12
Semnăturile

28
Furnizor: SC.Electros.SRL Seria MS Nr. 235751
Nr. ord. Registrul Comerţului/an
J40/1342/2001 Cumpărător: SC.Olimp.SRL
C.U.I. RO200101 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul Comerţului/an
Sediul (localitatea, str., nr.) J40/2000/2005
Tg Mureş, str Bega nr 34 Nr. facturii 236723 C.U.I. ROO500400
Judeţul Mureş Data (ziua, luna, anul) 15.01.2012 Sediul (localitatea, str., nr.)
Contul RO15RNCB0072049678710004 Nr. aviz însoţire - Tȋrgu Mureş, str. Orizontului nr 14
Banca B.C.R. (dacă este cazul) Judeţul Mureş
Capital social 400000 ContulRO07BCRM02341209N08068LK
Banca B.C.R.

Cota T.V.A. 24%


Nr. Denumirea produselor U.M Cantitate Preţul Valoarea Valoarea
.
crt. sau serviciilor a unitar (fără -lei- T.V.A.
T.V.A) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Calculator Pentium - 1 3000 3000 780

Semnătura şi Date privind expediţia Total din


ştampila Numele delegatului: Ruca Vasile
furnizorului Buletinul/C.I. -
care: 3000 780
Seria MS nr. 331254
eliberat(ă) SPCLEP Accize - X
Mijlocul de transport AUTO
Nr. 12 VBR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la Semnătura Total de plată
data de 15.01.2012 ora 12
Semnăturile
de primire (col.5+col.6)
3780

‚,CĂTRE MAGAZINUL PROPRIU DE Seria MS Nr. 209512


Furnizor: SC.Olimp.SRL DEFACERE ”
Nr. ord. Registrul Comerţului/an Cumpărător:
J40/2000/2005 Nr. ord. Registrul
C.U.I. RO500400 AVIZ DE ÎNSOȚIRE Comerţului/an
Sediul (localitatea, str., nr.) A MĂRFII C.U.I.
Tȋrgu Mureş, Str. Orizontului nr.14 Sediul (localitatea, str., nr.)
Judeţul Mureş Nr. 1057
Contul RO07BCRM02341209N08068LK Data: 7.01.2012 Judeţul
Banca B.C.R. (ziua, luna, anul) Contul
Capital social 200000 Banca

Cota T.V.A. 24%

Nr. Specificație U. Cantitatea Preţul unitar Valoarea


crt. (produse, ambalaje) M. Livrată (fără T.V.A.) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4)
1 Pâine albă 0,900 Kg buc 2500 3,5 3750

Semnătura şi Date privind expediţia


ştampila Numele delegatului:
furnizorului Buletinul/C.I. Total 3750
Seria MS nr. 633172
eliberat(ă) SPCLEP
Mijlocul de transport Auto Semnătura de primire
Nr. 53 DUV
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data
de 8.09.2012 ora 12
Semnăturile

29
ORDIN DE PLATĂ NR. 15 PLĂTIŢI 27280 LEI, ADICĂ

DOUĂZECIŞIŞAPTEDEMIIDOUĂSUTEOPTZECI
PLĂTITOR SC.Olimp.SRL PRIMIREA / CĂTRE BENEFICIAR SC.Titan.Sa
ACCEPTAREA
ÎN CONT
COD FISCAL RO500400 DIN
CONT
RO07BCRM02341209N08068LK RO15RNCB0072049678710004
DE LA BANCA B.C.R. DE LA BANCA Transilvania

REPREZENTÂND FF nr 12/4.01.2012
SEMNĂTURA PLĂTITORULUI
DATA
VEŢI PLĂTI NUMAI PRIN: virament LA DATA EMITERII 12.01.2012
DE

Furnizor: SC.Olimp.SRL Seria MS Nr. 3450


Nr. ord. Registrul
Comerţului/an Cumpărător: SC.Terra.SRL
J40/2000/2005 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul Comerţului/an
J42/203/2002
C.U.I. RO500400 C.U.I. RO497302
Sediul (localitatea, str., nr.) Nr. facturii 304 Sediul (localitatea, str., nr.)
Tȋrgu Mureş, Str. Orizontului nr Data (ziua, luna, anul) Tȋrgu Mureş, Str Vodă, nr. 21
14 10.01.2012 Judeţul Mureş
Judeţul Mureş Nr. aviz însoţire 1057 Contul RO024693BTRL9256M23
Banca B.C.R.
Contul (dacă este cazul)
RO07BCRM02341209NO8068LK
Banca B.C.R.
Capital social 200000
Cota T.V.A. 24%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitate Preţul Valoarea Valoarea
.
crt. sau serviciilor a unitar (fără -lei- T.V.A.
T.V.A) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Pâine albă 0,900 Kg Bu 2500 3,5 3750 2100
c

Semnătura şi Date privind expediţia Total din


ştampila Numele delegatului: care: 3750 2100
furnizorului Buletinul/C.I.
Seria MS nr. 234564 Accize - X
eliberat(ă) SPLECP
Mijlocul de transport AUTO Semnătura Total de plată
Nr. MS 56 ZIC de primire (col.5+col.6)
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de 1650
10.01.2012 ora 13
Semnăturile

30
Unitatea NOTĂ DE Nr. doc. Data
CONTABILITATE 1 Zi Lună An
SC.Olimp.SRL 16 01 2012
Nr. crt. Explicaţii Simbol cont Suma
Debitor Creditor 600
1. Amortizarea
calculatorului 6811 2814

Întocmit Verificat Total


600

31
32
(verso)

33
Unitatea SC.Olimp.SRL
Codul fiscal RO500400
Nr. de inregistrare la Reg. Com. J40/2000/2005
Sediul Tȋrgu Mureş, Str. Orizontului nr.14
Judetul Mureş

CHITANTA Nr.38 ,
din data de 20.01.2012

Am primit de la MARCU DAN.........................................................................................................

Adresa Str. Trandafirului nr. 19, Tȋrgu Mureş, Mureş..................................................................................

Suma de 120 ............................................... adica osutădouăzeci


lei.....................................................................

Reprezentând o penalitate acordată acestuia pentru neglijenţă ȋn


serviciu..............................................................

Casier, Todorov Andreea

_____________________ __________________________ ________________________

SC Olimp SRL | Data | Contul |


(Unitatea) |______________| casa |
REGISTRU DE CASĂ |Ziua|Luna|Anul| |
|____|____|____| 5311 |
_____________________________________________|__20|_01_|2012|___________|
| Nr. | Nr. act | Nr. | Explicaţii | Încasări | Plăţi | Simbol cont |
| crt. | casă | anexă | | | | corespondent |
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
| Report/Sold ziua precedentă | 300 | | |
|_____________________________________|__________|_______|_______________|
|____1_|______102|__-____|__restituire|_____200__|_______|_____542_______|
|____3_|____38 __|___-___|___încasare_|_____120 |_______|______6583_____|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
|______|_________|_______|____________|__________|_______|_______________|
| De reportat pagina/TOTAL | 620 | | X |
|_____________________________________|__________|_______|_______________|
| CASIER,Pop Ana COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL |
|________________________________________________________________________|
14-4-7A A4
Material realizat de elevii clasei a X-a C

34
sau poştale, bilete de odihnă şi tratament, tichete de
„A” masă) .
Acreditivele = reprezintă sume în lei sau în devize Cheltuielile = sumele plătite sau de plătit în
rezervate în contul bancar pentru a se face plăţi contrapartidăcu stocurile, lucrările şi serviciile
către furnizori la scadenţă. cumpărate sau realizate, obligaţii consimţite a se
Activul = reprezintă primul element din structura plăti la bugetul statului şi alte organisme publice.
patrimoniului format din totalitatea bunurilor Cheltuieli de constituire = cheltuielile ocazionate de
economice pe care le deţine o presoană fizică sau înfiinţarea şi dezvoltarea unei unităţi patrimoniale.
juridică sub formă de avere concretă sau drepturi de Cheltuieli de dezvoltare = cheltuielile făcute de o
creanţă. unitate patrimonială pentru realizarea obiectivelor
Activul = reprezintă o resursă controlată de unitate strict individualizate şi care vor fi utilizate în
rezultată în urma unor evenimente trecute şi care întreprindere sau comercializate.
generează beneficii economice viitoare. Cheltuielile în avans = sume achitate în avans în
Acţiunea = titlu de valoare care atestă participarea exerciţiul curent, dar care se referă la acţiuni
la capitalul unei unităţi patrimoniale şi dreptul la o desfăşurate în exerciţiile financiare viitoare.
parte din profitul acesteia sub formă de dividende. Clienţi = creanţe rezultate din vânzarea de bunuiri,
Avansuri de trezorerie = sume virate la bănci sau prestarea de lucrări, executarea de servicii ce
sume în numerar puse la dispoziţia personalului în reprezintă obiectul de activitate al întreprinderii.
vederea efectuării unor plăţi în numele Conturi la banci = disponibilităţile băneşti în lei sau
întreprinderii. în devize pe care o unitate patrimonială le deţine în
Avansuri pentru imobilizări necorporale = sumele contul bancar precum şi cecuriile de încasat.
de bani avansate furnizorului în schimbul primirii în Creanţele = valori avansate temporar de către
viitor a unei imobilizări necorporale. unitate unor persoane fizice sau juridice (numite
Amortizarea = procedeul de recuperare treptată a debitori) pentru care urmează să se primească un
valorii de intrare a activelor fixe pe toată durata de
echivalent valoric, un bun, o lucrare sau un serviciu
viaţă a acestora.
Amortizarea liniară = recuperarea treptată a valorii într-o perioadă scurtă de timp.
de achiziţie sau de producţie a unui activ fix, în Creanţele comerciale = provin din operaţiuni de
tranşe egale pe toată perioada de viaţă utilă a comercializare de bunuri, executare de lucrări sau
acestuia. prestare de servicii.
Amortizarea accelerată = constă în amortizarea de Creanţe din interesele de participaţie = se stabilesc
până la 50% din valoarea de intrare a activului în între firmă şi celelalte societăţi partenere la care
primul an, iar diferenţa se amortizează în perioada
aceasta deţine interese de participare.
rămasă, după metoda liniară.
Amortizarea degresivă = presupune recuperarea Creanţe fiscale = sume de încasat de către
valorii de intrare a imobilizărilor într-o proporţie întreprindere de la bugetul de stat, local.
mai mare în primii ani de viaţă ai acestuia urmând Creanţe imobilizate = valori materiale şi băneşti pe
ca din anul în care amortizarea degresivă e mai care o entitate le are de primit/încasat, eveniment ce
mică sau egală cu amortizarea liniară (calculată în se va realiza pe o perioadă mai mare de un an.
paralel) să se treacă pentru perioada rămasă şi Creanţe în cadrul grupului = relaţii de decontare
pentru valoarea rămasă neamortizată la regimul
între societatea-mamă si firmele afiliate.
liniar de amortizare.
„B” Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat = se
Brevetul = suma achitată pentru câştigarea dreptului stabilesc în relaţiile de decontare dintre societate şi
de autor asupra unei invenţii. asociaţii sau acţionarii ei privind capitalul subscris
„C” (promis) şi nevărsat (nedepus), care urmează să fie
Capitalul social = totalitatea aporturilor în bani sau adus efectiv în cadrul firmei.
în natură (terenuri, clădiri, mijloace de transport,
Creanţele salariale = reflectă sumele datorate
materii prime) pe care asociaţii sau acţionarii le pun
la dispoziţia unei unităţi patrimoniale de regulă la personalului drept salarii sau ajutoare materiale
înfiinţare. corespunzător muncii prestate.
Casa = totalitatea disponibilităţilor băneşti în lei sau Creanţe sociale = sumele datorate de către
în devize pe care o unitate patrimonială le deţine în întreprindere, buget unor persoane după caz.
casieria unităţii precum şi alte valori (timbre fiscale Credibilitatea = trăsătură a informaţiei contabile
care se referă la faptul că informaţia nu trebuie să
35
fie părtinitoare, nu trebuie să conţină erori Exigibilitatea = termenul de rambursare sau de
semnificative, ci trebuie să reflecte fidel, corect scadenţă a unei datorii.
realitatea. „F”
Comparabilitatea = informaţia contabilă trebuie
Fondul comercial = diferenţa de preţ în plus la
transmisă în aşa fel încât să se poată realiza
comparabilitatea ei în timp sau între alte achiziţia unui bun, diferenţă dată de vadul
întreprinderi. comercial, segmentul de piaţă, clienţi şi renume.
Concesiunea = cheltuieli efectuate în scopul „G”
obţinerii dreptului de a exploata un bun proprietate Gradul de lichiditate = capacitatea unui element de
a statului pe o perioadă determinată. activ de a se transforma în numerar.
Contabilitatea de gestiune = forma contabilităţii „I”
care ţine de strategia internă de organizare a
Imobilizările corporale = bunuri economice cu
activităţii economice într-o firmă.
Contabilitatea financiară = forma contabilităţii care formă materială concretă, deţinute de o entitate
urmăreşte, înregistrează şi controlează starea şi pentru a fi folosite în producţia de bunuri, prestare
mişcarea patrimoniului pe pe parcursul unui de servicii sau executare de lucrări, în scopuri
exerciţiu financiar, precum si rezultatele activităţii. administrative sau pentru a fi date în locaţie terţilor.
Contul de profit şi pierdere = în cazul în care la Imobilizările financiare = valori financiare investite
sfârşitul exerciţiului financiar entitatea a înregistrat de întreprindere pe termen lung, sub formă de
o pierdere, contul de rezultate face parte din
participaţie (acţiuni sau părţi sociale) la capitalul
structurile de activ.
permanent al altor societăţi, precum şi titlurile de
„D” credit pe termen lung.
Debitori = persoane fizice sau juridice care au Imobilizări necorporale = elemente de active fixe
primit o valoare şi care urmează să dea o sumă de care nu au o formă materială concretă, deci sunt
bani, un bun, o lucrare, un serviciu. intangibile.
Debitori diverşi = creanţe rezultate din vânzarea de Imobilizări necorporale în curs = imobilizări
bunuri, prestarea de lucrări, executarea de servicii, nefinalizate la sfârşitul exerciţiului financiar.
ce nu reprezintă obiectul de activitate al Informaţia contabilă = un mesaj, o comunicare
întreprinderii.
despre un proces sau un fenomen economic sau
Dividendul = cota parte din profitul unei unităţi
financiar dintr-o unitate patrimonială.
repartizat în funcţie de numărul de acţiuni deţinute
Informaţiile manageriale = informaţiile care se
de aceştia si de mărimea profitului unităţii
referă la organizarea gestiunii interne a unei firme.
patrimoniale.
Inteligibilitatea = caracteristica informaţiei
„E”
Evidenţa contabilă = presupune urmărirea, contabile de a fi uşor înţeleasă, accesibilă tuturor
înregistrarea şi controlarea tuturor operaţiilor utilizatorilor acestei informaţii.
economice şi financiare care se referă la existenţa şi Investiţii financiare pe termen scurt = acţiuni sau
mişcarea patrimoniului. obligaţiuni achiziţionate de o unitate patrimonială
Efecte de primit de la clienţi = creanţe rezultate din în scopul revânzării acestora la o valoare mai mare.
utilizarea efectelor comerciale (ordinul de plată, „Δ
biletul la ordin, cambia) Împrumuturi acordate pe termen lung = sume de
Etaloanele de evidenţă = unităţi de măsură tip, bani acordate unităţilor patrimoniale pe baza unui
stabilite în mod convenţional şi folosite la contract de împrumut în schimbul unei dobânzi.
măsurarea, evaluarea şi înregistrarea cantitativă şi „K”
valorică a patrimoniului unităţii. Know-how-urile = cunoştinţe, tehnologii care nu au
Evidenţa economică = sistemul unitar de urmărire, fost brevetate, dar care aparţin celor care le-au creat
înregistrare şi control în etaloane cantitative şi şi care pot fi comercializate.
valorice, pe baza documentelor şi a unor norme şi „L”
principii clare, a mijloacelor economice, a surselor Licenţele = cheltuieli efectuate pentru a obţine
de finanţare şi a rezultatelor activităţii, în mod dreptul de a utiliza un brevet.
cronologic şi sistematic, în scopul cunoaşterii de „M”
ansamblu a întregii activităţi economico-financiare. Materia primă = substanţa de bază din care se
Evidenţa operativă = consemnarea fiecărei operaţii realizează produsul final, regăsindu-se de regulă
economico-financiare în momentul şi la locul integral în acesta în forma iniţială sau în formă
producerii ei în acte scrise numite documente de transformată.
evidenţă.

36
Materialele consumabile = elementele care ajută la asociaţi, reinvestit în cadrul firmei, constituirea de
realizarea produsului finit fără a se regăsi obligatori rezerve.
în acesta. Rezervele = surse constituite prin autofinanţare,
Materialele de natura obiectelor de inventar = anual, din profitul întreprinderii, în scopul
elementele de active care nu îndeplinesc simultan conservăriicapitalului în anii în care exerciţiul
cele două condiţii pentru a fi mijloace fixe, financiar se încheie cu pierdere.
respectiv au o valoare mai mică decât limita legală Rezervele din reevaluare = plusurile de valoare
prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace rezultate în urma reevaluării unor elemente de
fixe, indiferent de durata de folosire ori au o durată imobilizări şi care au ca destinaţie majorarea
mai mică de un an, indiferent de valoare. capitalului.
Mărcile comerciale = semne distinctive prin care Rezervele legale = se constituie obligatoriu potrivit
firmele îşi diferenţiază produsele de altele similare legii la sfârşitul exerciţiului financiar din profitul
de pe piaţă. brut si din primele de capital.
Mărfurile = bunuri economice care au fost Rezervele statutare = se constituie la sfârşitul
cumpărate în vederea revânzării în aceeaşi stare. exerciţiului financiar din profitul net conform
Mijloacele fixe = obiectul singular sau complexul prevederilor din statutul societăţii.
de obiecte care îndeplineşte simultan două condiţii: Rezultatul exerciţiului = pierderea/profitul
durata de utilizare mai mare de un an şi valoarea înregistrat la sfârșitul exerciţiului curent.
mai mare decât limita legală admisă (în prezent
1.800 de lei). „S”
„P” Semifabricatele = produsele care au parcurs o parte
Pasivul = sursa de finanţare a bunurilor economice din fazele procesului de producţie, care pot fi
(a activului patrimonial). comercializate în această stare sau pot fi lansate mai
Pasivul = arată modul de finanţare a mijloacelor departe în producţie pentru a deveni produs finit.
economice şi gradul de exigibilitate a surselor de Statistica = ştiinţa care cuprinde un set de metode şi
finanţare. tehnici matematice de organizare şi prelucrare a
Patrimoniul = obiectul de studiu al contabilităţii datelor folosite în scopul de a răspunde la anumite
care reprezintă expresia bănească a tuturor întrebări şi de a testa anumite ipoteze.
bunurilor economice şi a surselor de finanţare. Stocuri aflate la terţi = elemente aflate în
Patrimoniul = totalitatea bunurilor economice proprietatea societăţii, dar care fizic se găsesc în
deţinute de o presoană fizică sau juridică, bunuri ce custodie, consignaţie, prelucrare la terţi.
sunt dobândite în relaţiile de drepturi şi obligaţii. „T”
Primele de capital = surse interne de creştere a Titluri de participaţie sau interese de participaţie =
capitalului care se formează la emisiunea de noi drepturi sub formă de acţiuni sau părţi sociale în
acţiuni, la fuziunea a două firme, la aducerea de noi capitalul altor întreprinderi care asigură societăţii
aporturi în natură şi la conversia unor obligaţiuni în deţinătoare, fie controlul în gestiunea firmei la care
acţiuni. are acţiuni şi astfel o influenţă importantă, fie doar
Producţia în curs de execuţie = produsele care la câştiguri sub formă de dividende.
sfârşitul exerciţiului financiar nu sunt finalizate. „V”
Produsele finite = bunuri ce au parcurs toate etapele Veniturile = câştigurile firmei fiind sumele încasate
procesului de producţie şi care sunt declarate sau de încasat în urma vânzării (sau livrării) de
corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi se produse finite sau mărfuri, a execuţiei de lucrări sau
depozitează în vederea vânzării. a prestării de servicii.
Produsele reziduale = produse rezultate în urma
procesului de producţie sau produsele cu defecte.
„R”
Relevanţa = caracteristica informaţiei contabile de a
fi utilă, oportună în luarea deciziilor din unitate.
Repartizarea profitului = se referă la profitul obţinut
la sfârşitul exerciţiului financiar şi care e repartizat
pe diverse destinaţii: dividende către acţionari şi Material realizat de elevii clasei a IX-a A

37
Socoteala din târg nu se potriveşte cu cea de acasă

O contabilă normală
Niciodată nu se lasă:
Are-n târg o socoteală
Şi mai are una-acasă.

Garda financiară la cofetărie

A venit la noi controlul,


Un economist citit -
Spune că profite-rolul
Are rolul de profit.

Nedumerire, determinată de modul de paginare a imprimatului bilanţului, prezentat de


contabilă

Rogu-te, îmi dă povaţă:


Semnez la "Total pasiv"
Când, avându-te în faţă,
M-aş dori "Total activ"?

Politicieni şi economişti

Soluţia-n economie,
Acum, desigur, este grea
Că nu se ştie ce se vrea
Dar nu se vrea şi ce se ştie.

Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite
profesiei sale.

Unui contabil necinstit

Minunat contabil - fiu de cârciumar,


Învăţând la tata încă de copil:
Minus în registre - plus în buzunar
Şi-apoi un cont propriu - o, ce cont... abil!

38
Apare în presă un anunţ pentru un post de contabil şi Dl.C. se duce la interviu. Acolo patronul
întreabă: poţi să îmî spui te rog cât fac 7 înmulţit cu 3?
- Dl.C. se gândeşte şi răspunde: 22!
Apoi pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu el.
După 2 săptămâni este chemat şi i se spune:
- Felicitări, ai fost angajat!
Dl.C. nu se poate abţine şi zice: stiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi răspunsul meu era
greşit! De ce atunci m-aţi angajat?
- Răspunsul tău era cel mai apropiat de realitate!

De ce se apucă un contabil de fumat?


- Ca să îşi deducă din cheltuieli costul ţigărilor, pe motiv că au fost distruse de foc !

În biroul unei firme intră 2 mascaţi:


- Acesta este un jaf! Ţipă unul dintre ei, scoţând pistolul.
- Vai ce m-am speriat, răsuflă uşurată contabila. Am crezut că e Garda Financiară!

Contabilul e întrebat:
- Câte luni are anul?
- Vreo 10 plus TVA...

Optimistul: Paharul e pe jumătate plin.


Pesimistul: Paharul e pe jumătate gol.
Contabilul: Paharul e de 2 ori mai mare decât ar trebui!

Material realizat de clasa a IX-a B

39
Primii pași în contabilitate
ISSN 2393 – 1833 (Online)
ISSN–L 2393 – 1833

40