Sunteți pe pagina 1din 16

Ariile curriculare: Arte + Tehnologii

Disciplina de învățământ : Arte vizuale și abilități practice


Curriculum nucleu
Număr de ore: 2 ore/săptămână
Nr. de ore: 32 ore/semestrul I , 30 ore/ semestrul al II-lea
Manual de Arte vizuale și abilități practice , clasa a II-a, editura „Litera”

Proiectarea unităţilor de învăţare

Arte vizuale și abilități practice


ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I – 32 de ore

Unitatea de învăţare: Cuvinte și numere dragi


Nr. de ore: 6

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Materiale și 2.2 - exerciții de identificare a materialelor și Resurse materiale: 1 Observarea SI
instrumente 2.3 instrumentelor de lucru; manual, trusa de culoare, sistematică
2.5 - exerciții de utilizare a unor materiale și instrumente trusa de lucru Probă
de lucru; Resurse procedurale: practică
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii; observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar; jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Oamenii comunică 1.1 - formularea de enunţuri despre posibile trăiri Resurse materiale: 1 Observarea SI
2.2 exprimate de autori în picturi/desene/fotografii manual, trusa de culoare, sistematică
2.3 artistice/sculptură etc. trusa de lucru Probă
2.5 - participarea la discuţii despre mesaje exprimate prin Resurse procedurale: practică
imagini diverse (semne de circulație, fotografii, picturi) observarea dirijată,
- jocuri comparative între mesaje practice transmise conversaţia, explicaţia,
prin limbaj vizual şi mesaje artistice jocul didactic
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite Forme de organizare a
într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate, colectivului
colorate diferit A.I., A.E., A.F.
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de
şcolar – Zi de toamnă – pictură;
Litere și cifre 1.1 - formularea de enunţuri despre posibile trăiri Resurse materiale: 2 Observarea S II
2.2 exprimate de autori în picturi/desene/fotografii manual, trusa de culoare, sistematică
2.3 artistice/sculptură etc. trusa de lucru Probă
2.5 - participarea la discuţii despre mesaje exprimate în Resurse procedurale: practică
diferite momente din filme pentru copii/ filme de observarea dirijată,
desene animate conversaţia, explicaţia,
- jocuri comparative între mesaje practice transmise jocul didactic
prin limbaj vizual şi mesaje artistice Forme de organizare a
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite colectivului
într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate, A.I., A.E., A.F.
colorate diferit
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii;
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de
şcolar – Numele meu; Floricica pentru panoul clasei
Evaluare 1.2 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: 2 Observarea S III
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, sistematică
2.2 şcolar trusa de lucru Probă
2.3 Resurse procedurale: practică
2.4 observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.
Unitatea de învăţare: Acasă
Nr. de ore: 8

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Familia mea 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S IV
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Casa mea 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică SV
2.2 - realizarea unui desen cu tema Acasă; trusa de lucru Probă
2.3 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în Resurse procedurale: practică
2.4 confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- realizare de machete simple – Strada mea Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Locul unde mă joc 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 3 Observarea
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică S VI
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) trusa de lucru Probă S VII
2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie Resurse procedurale: practică
2.4 de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.
Evaluare 1.2 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: 1 Observarea S VII
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, sistematică
2.2 şcolar trusa de lucru Probă
2.3 Resurse procedurale: practică
2.4 observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.
Unitatea de învăţare: Curcubeu
Nr. de ore: 6

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Povești despre 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
curcubeu 2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S VIII
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură – Culorile curcubeului Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Cu umbrela prin 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 2 Observarea
ploaie 2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică S IX
2.2 - realizarea unui desen cu tema Nori de ploaie; trusa de lucru Probă
2.3 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în Resurse procedurale: practică
2.4 confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- realizare de machete simple – Un parc in timp ploios Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Curcubeul nostru 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică SX
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) trusa de lucru Probă
2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie Resurse procedurale: practică
2.4 de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.

Unitatea de învăţare: Iarna pe uliță


Nr. de ore: 6

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Ninge 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S XI
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură Case sub zăpadă Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Omul de zăpadă 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică S XII
2.2 - realizarea unui desen cu tema Omul de zăpadă- colaj trusa de lucru Probă
2.3 om vazut de sus; Resurse procedurale: practică
2.4 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în observarea dirijată,
confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări conversaţia, explicaţia,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de jocul didactic
şcolar Forme de organizare a
- realizare de machete simple – Om de zapada colectivului
A.I., A.E., A.F.
Obiceiuri de iarnă 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică S XIII
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) trusa de lucru Probă
2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie Resurse procedurale: practică
2.4 de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii

Unitatea de învăţare: Inima verde


Nr. de ore: 6

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Piatră 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S XIV
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură – Broșe pe support de piatră Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Lemn 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică S XV
2.2 - realizarea unui desen cu tema Suport pentru flori; trusa de lucru Probă
2.3 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în Resurse procedurale: practică
2.4 confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- realizare de machete simple – Căsuță pentru Forme de organizare a
rândunele; colectivului
A.I., A.E., A.F.
Plastic 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică S XVI
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) Flori frumoase, trusa de lucru Probă
2.3 înflorite Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.

SEMESTRUL al II- lea – 30 de ore

Unitatea de învăţare: Despre muzica


Nr. de ore: 6

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Muzica pasiunea 2.2 - exerciții de identificare a materialelor și Resurse materiale: 2 Observarea
mea 2.3 instrumentelor de lucru; manual, trusa de culoare, sistematică SI
2.5 - exerciții de utilizare a unor materiale și instrumente trusa de lucru Probă
de lucru; Resurse procedurale: practică
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii; observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar; jocul didactic
- confecționarea unor obiecte reprezentând instrumente Forme de organizare a
muzicale colectivului
A.I., A.E., A.F.
Instrumente 1.1 - formularea de enunţuri despre posibile trăiri Resurse materiale: 2 Observarea
muzicale de jucărie 2.2 exprimate de autori în picturi/desene/fotografii manual, trusa de culoare, sistematică
2.3 artistice/sculptură etc. trusa de lucru Probă S II
2.5 - participarea la discuţii despre mesaje exprimate prin Resurse procedurale: practică
imagini diverse (semne de circulație, fotografii, picturi) observarea dirijată,
- jocuri comparative între mesaje practice transmise conversaţia, explicaţia,
prin limbaj vizual şi mesaje artistice jocul didactic
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite Forme de organizare a
într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate, colectivului
colorate diferit A.I., A.E., A.F.
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de
şcolar – Instrumentul meu preferat– pictură;
Evaluare 1.2 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, sistematică S III
2.2 şcolar trusa de lucru Probă
2.3 Resurse procedurale: practică
2.4 observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Unitatea de învăţare: Jurnalul unei plante
Nr. de ore: 4

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Frunze 2.1 - formularea de enunţuri despre posibile trăiri Resurse materiale: 2 Observarea
2.2 exprimate de autori în picturi/desene/fotografii manual, trusa de culoare, sistematică S IV
2.3 artistice/sculptură etc. trusa de lucru Probă
2.5 - elemente de limbaj plastic: forme regulate și Resurse procedurale: practică
neregulate observarea dirijată,
- tehnici de lucru: linie modulată, pensulație conversaţia, explicaţia,
Produse ale activității: desen liber, compoziții – jocul didactic
realizarea unui desen cu diferite tipuri de frunze. Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Flori 2.2 Resurse materiale: 1 Observarea
2.3 - elemente de limbaj plastic: forme regulate și manual, trusa de culoare, sistematică
2.5 neregulate trusa de lucru Probă SV
- tehnici de lucru: decupare, lipire Resurse procedurale: practică
- realizarea unei flori din cartoane colorate, urmând observarea dirijată,
instrucțiunile din manual conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Fructe - elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme Resurse materiale: 1 Observarea SV
2.2 regulate și neregulate manual, trusa de culoare, sistematică
2.3 - tehnici de lucru: hașurare trusa de lucru Probă
2.4 - realizarea unui desen cu un măr, folosind tehnica Resurse procedurale: practică
2.5 hașurării. observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Unitatea de învăţare: Animale
Nr. de ore: 5

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Familia miau 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S VI
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură – Familia miau, Animale domestice Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Fluturi – îndoire , 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 2 Observarea
amprentare 2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică S VII
2.2 - realizarea unui desen cu tema Fluturi- tehinca trusa de lucru Probă
2.3 origami; Forme de organizare a practică
2.4 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în colectivului
confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări A.I., A.E., A.F.
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de
şcolar
- realizare de machete simple – Stampile - Fluturi
Evaluare 1.2 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: 1 Observarea
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, sistematică S VIII
2.2 şcolar trusa de lucru Probă
2.3 Resurse procedurale: practică
2.4 observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.
Unitatea de învăţare: Lumea de sub ape
Nr. de ore: 7

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
Pești 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S IX
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură – Peștii din mare Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Țestoase de apă 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 3 Observarea
2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică SX
2.2 - realizarea unui desen cu tema Broasca țestoasă; trusa de lucru Probă S XI
2.3 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în Resurse procedurale: practică
2.4 confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- realizare de machete simple – Broscuța veselă Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Caracatițe 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 1 Observarea
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică S XII
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) trusa de lucru Probă
2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie Resurse procedurale: practică
2.4 de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Forme de organizare a
- confecștionarea unor Caracatițe tridimensionale colectivului
A.I., A.F.
Evaluare 1.2 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: 1 Observarea
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, sistematică S XII
2.2 şcolar trusa de lucru Probă
2.3 Resurse procedurale: practică
2.4 observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.
Unitatea de învăţare: Cufărul cu povești
Nr. de ore: 8

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Nr Evaluare Data


.
or
e
La castel 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 1 Observarea
2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene manual, trusa de culoare, sistematică S XIII
2.2 - exerciții de obținere a liniilor; trusa de lucru Probă
2.3 - desen / pictură Castelul din povești Resurse procedurale: practică
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de observarea dirijată,
şcolar conversaţia, explicaţia,
jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Cai și unicorni 1.2 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Resurse materiale: 2 Observarea
2.1 scopul propus; manual, trusa de culoare, sistematică S XIII
2.2 - realizarea unui desen cu tema Calul- colaj trusa de lucru Probă S IV
2.3 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în Resurse procedurale: practică
2.4 confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- realizare de machete simple – Unicornul Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.E., A.F.
Prâslea cel voinic 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 1 Observarea S XIV
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) trusa de lucru Probă
2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie Resurse procedurale: practică
2.4 de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.

- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: Observarea


Personajul ECO 1.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, 2 sistematică
2.1 şcolar trusa de lucru Probă S XV
2.2 - confecționarea personajului preferat din povesti din Resurse procedurale: practică
2.3 material reciclabile Personajul preferat observarea dirijată,
2.4 conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.

Recapitulare finală 1.2 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Resurse materiale: 1 Observarea
2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat manual, trusa de culoare, sistematică S XVI
2.2 (pictură, grafică, sculptură etc.) trusa de lucru Probă
2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie Resurse procedurale: practică
2.4 de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de conversaţia, explicaţia,
şcolar jocul didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.
Evaluare finală 1.2 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: 1 Observarea S XVI
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de manual, trusa de culoare, sistematică
2.2 şcolar trusa de lucru Probă
2.3 Resurse procedurale: practică
2.4 observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare a
colectivului
A.I., A.F.