Sunteți pe pagina 1din 2

Teme DD – Master An I MS9

Material support:

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/12/Strategia-na
%C8%9Bional%C4%83-pentru-dezvoltarea-durabil%C4%83-a-Rom%C3%A2niei-
2030.pdf

Tema 1 - CAPITOLUL I & CAPITOLUL II

 INTRODUCERE
 CONTEXTUL INTERNAȚIONAL AL DEZVOLTĂRII DURABILE
 CONTEXTUL EUROPEAN AL DEZVOLTĂRII DURABILE
 PERSPECTIVA ROMÂNIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE
 OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

Tema 2 - OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

 Infrastructura
 Industrializarea durabilă
 Cercetarea și inovarea
 Orizont 2020
 Ținte 2030

Tema 3 - OBIECTIVUL 11: ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE

 Locuințe decente
 Riscul seismic
 Riscul la inundații și alunecări de teren
 Calitatea Aerului
 Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile
 Smart City (Oraș Inteligent)
 Orizont 2020
 Ținte 2030 75

Tema 4 - OBIECTIVUL 12: CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE

 Politica industrială
 Productivitatea resurselor
 Tranziția către economia circulară
 Etichetarea ecologică europeană
 Sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS)
 Achiziții publice verzi
 Managementul integrat al deșeurilor
 Orizont 2020
 Ținte 2030

Tema 5 - OBIECTIVUL 13: ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 Schimbările climatice
 Creșterea capacității de adaptare la efectele schimbărilor climatice
 Orizont 2020
 Ținte 2030