Sunteți pe pagina 1din 60

GRADINITA PP NR.

36, TIMISOARA
„Mintea curată, inimile curate ale copiilor noştri vă stau în mână. Şi
tot cuvântul dumneavoastră e o sămânţă care prinde şi va da
rodul.”
(Alexandru Vlahuţă – Cătră învăţători)

CAIETUL
EDUCATOAREI
MOTTO:
„Eu sunt copilul.
Tu ţii în mâinile tale destinul meu.
Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viată!
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! "
(din Child's Appels,
Mamie Gepe Cole)
NUMELE ŞI PRENUMELE

1
POSTULATE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATOAREI
1• Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană
2• Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali!
3• Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic
4• Aveţi răbdare cu elevii
5• Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul
6• Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi
7• Respectaţi cuvântul dat
8• Disociaţi corectarea de pedeapsă
9• Accentuaţi comportamentul pozitiv
10• Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi
11• Asiguraţi şanse egale de succes
12• Fiţi dispuşi să vă distraţi
13• Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă caracter
punitiv
14• Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe scara
socială
15• Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă

Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti:


„Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane,
formarea personalităţii autonome şi creative”.

“Multa vorbarie nu a fost niciodata semn de


intelepciune.”
(Tales din Milet)

2
CUPRINS :
1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR
2. ORARULGRUPEI
3. COLECTIVUL GRUPEI
4. COLECTIVUL DIDACTIC AL GRUPEI
5. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL COLECTIVULUI
6. PRESCOLARI CU CES
7. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
8. SARCINILE EDUCATOAREI
9. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI
10. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
11. FIŞĂ DE CONSEMNARE A REZULTATELOR
12. CUM COLABORĂM CU FAMILIILE PRESCOLARILOR
13. CHESTIONARE PENTRU PARINTI
14. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR ŞI LECTORATELOR CU PĂRINŢII
15. MODEL DE PROCES VERBAL
16. PROIECTE DE PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE (LOCAL, JUDETEAN,
INTERJUDEŢEAN)
17. PROIECTE EDUCATIONALE LA NIVEL LOCAL
18. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE ALE PRESCOLARULUI
29. MODEL PROIECT DIDACTIC TIPIZAT
30.EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ŞCOLILOR
31. MODEL CURRICULUI –VITAE
32. PRECIZĂRI DIN NOUL DOOM
33. CUVINTE CARE PUN PROBLEME LA DESPĂRŢIREA ÎN SILABE
34. FIŞĂ DE ORTOGRAME UTILE
35. CÂTEVA REFLECŢII :
 ÎNVAŢĂ DE LA TOATE
 COPACUL FERICIRII
 MIC GHID AL EDUCATORULUI
 MOMENTE ÎN VIAŢĂ
 DECALOGUL TĂCERII
 INTERVIU CU DUMNEZEU DE OCT. PALER
 CONCLUZII
 MODELE DE DIPLOME

3
2. Orarul grupei
Cerinţe pedagogice:
- să respecte planul de învăţământ;
- să respecte curba zilnică de efort;
- să respecte curba de efort săptămânală;
- să fie raportat şi la timpul liber al copilului;
- în condiţiile predării simultane, să se sincronizeze „pe orizontală" discipline ce pot permite alternarea muncii directe cu
cea independentă de la cealaltă clasă;

PLAN DE INVATAMANT
Nr.de activităţi/săptămână
Intervalul de Categorii de activităţi de învăţare
vârstă ON* OP/OS*
3 - 5 ani Activităţi pe domenii experienţiale 7 +7
Jocuri si activităţi didactice alese 10 +5
Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10
TOTAL 22 + 22
5 - 7 ani Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10
Jocuri si activităţi didactice alese 10 +5
Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11
TOTAL 26 + 26

Notă:
* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi
săptămânal (OS).
La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă activităţile care
se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

PROGRAMUL ZILNIC
ORAR NORMAL
Repere Jocuri şi Activităţi pe Activităţi de dezvoltare personală
orare activităţi domenii
didactice alese experienţiale
8,00 – 9,00 Jocuri şi activităţi - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
alese
9,00 – 11,30 Activitate pe domenii Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)
experienţiale Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi
(deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
Rutină : Gustarea (deprinderi specifice)
11,30 – 13,00 Jocuri şi activităţi - Activitate opţională (singura de acest tip la nivel I şi
recreative ambele – în zile diferite - , la nivel II)
Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă
individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,
deprinderi de autoservire).

4
13,00 - - Rutină: Plecarea acasă (deprinderi specifice).

ORAR PRELUNGIT
Repere Jocuri şi Activităţi pe Activităţi de dezvoltare personală
orare activităţi domenii
didactice alese experienţiale
8,00 – 8,30 Jocuri şi activităţi - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
alese
8,30 – 9,00 - - Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)
9,00 – 11,00 Jocuri şi activităţi Activitate pe domenii Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)
alese de experienţiale Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi!
(deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
11,00 – 13,30 Jocuri şi activităţi Activitate opţională(prima activitate de acest tip la nivelII)
recreative - Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă
individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,
deprinderi de autoservire)
Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice)
13,30 – 15,30 Activităţi de Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne relaxăm! (deprinderi
relaxare, Jocuri şi - de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi
activităţi alese disciplină, deprinderi de autoservire)
15,30 – 16,00 - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
16,00 – 17,30 Jocuri de Activităţi Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! (deprinderi de igienă
dezvoltare a recuperatorii pe individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,
aptitudinilor domenii de deprinderi de autoservire)
individuale experienţiale Activitate opţională (singura activitate de acest tip la nivel
I sau a doua, la nivel II)
17,30 - - Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

ORAR ORIENTATIV
-NIVEL I

LUNI MARŢI
1.Domeniul stiinte 1.Domeniul limba si comunicare
-Cunoaşterea mediului - Educarea limbajului
2.Domeniul estetic si creativ
-Educaţie muzicală
MIERCURI
1.Domeniul stiinte
-Activitate matematică
2. Domeniul om si societate
-Educaţie moral-civică / -Educaţie practică

JOI VINERI
1.Domeniul estetic si creativ 1.Domeniul psihomotric
-Educaţie plastică -Educaţie fizică

-NIVEL II

LUNI MARŢI
1.Domeniul stiinte 1.Domeniul limba si comunicare

5
-Cunoaşterea mediului - Educarea limbajului 2.Domeniul estetic si creativ
2.Domeniul estetic si creativ -Educaţie muzicală -Educaţie plastica
MIERCURI
1.Domeniul stiinte
-Activitate matematică
2. Domeniul om si societate
-Educaţie moral-civică
JOI VINERI
1.Domeniul stiinte 1.Domeniul psihomotric
-Activitate matematică -Educaţie fizică
2.Domeniul limba si comunicare 2.Domeniul om si societate
-Educarea limbajului - Activitate practica

6
CALENDAR ŞCOLAR 2012-2013
35 saptamani)SEMESTRUL I
LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE
Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7
M 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8
M 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
J 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
V 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
S 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
D 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13
SEMESTRUL al II-lea
LUNA IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Săpt. 15 16 17 18 19 2 21 2 2 2 2 2 2 2 29 3 3 3 33 34 35
0 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
L 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1* 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17
M 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2* 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
M 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
J 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4* 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20
V 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5* 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
S 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22
D 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
 1-5 aprilie activităţi extracurriculare „Şcoală altfel”; 30 noiembrie – liber ;01 mai – liber ;05 mai – 06 mai - PASTE
Semestrul I Semestrul al II-lea
Cursuri -luni, 17 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012 Cursuri luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013
In perioada 29 oct.- 4 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar sunt in vacanta. Vacanta de primavara sambata, 6 aprilie 2013 - duminica, 21 aprilie 2013
Vacanta de iarna sambata, 22 decembrie 2012 - duminica, 13 ianuarie 2013
Cursuri luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013

7
8
CATALOGUL GRUPEI
APRECIEREA ACTIVITATII COPIILOR PE
NUMELE SI PRENUMELE EVA DOMENII EXPERIENTIALE*
NR. LUA DOMENIUL DOMENIUL STIINTE
CRT. RE LIMBA SI CUNOASTER ACTIVITAT
COMUNICAR EA I
E MEDIULUI MATEMATI
CE
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A
SEM I

SEM II

FINAL
A

9
APRECIEREA ACTIVITATII COPIILOR PE DOMENII EXPERIENTIALE*
DOMENIUL OM SI SOCIETATE DOMENIUL ESTETIC SI
CREATIV DOMENIUL APRECIER
EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE PSIHOMOTRIC E FINALA
MORAL CIVICA PRACTICA MUZICALA ARTISTICO
PLASTICA

* NOTA: Evaluarea copiilor se lasa la latitudinea fiecarei educatoare, in loc de calificative folosindu-se
diferite notatii.

10
4. COLECTIVUL DIDACTIC AL GRUPEI
Numele profesorului
Nr. CATEGORIA DE
Crt. ACTIVITATE GRUPA MICA GRUPA GRUPA MARE
MIJLOCIE
1. EDUCATOARE

2. GIMNASTICA

3. LIMBA ENGLEZA

4. LIMBA GERMANA

5. RESPONSABILITĂŢI

a) ALE PĂRINŢILOR

Nr. Responsabilităţi Numele şi prenumele parintilor


crt.
Anul şcolar 20__ 20__ Anul şcolar Anul şcolar
20__20__ 20__20__

1 PRESEDINTELE comitetului

2 Membru

3 Membru

Membru în consiliul
reprezentativ

6 .ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES)


Numele şi prenumele Deficienţe

7. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE


1. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană
2. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală, în familie, în grupul de prieteni
3. Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea
succesului
4.. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă

11
OBIECTIVE CADRU
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul
scris.

DOMENIUL ŞTIINŢELOR
 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un
vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea
educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie
cu ceilalţi;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi;
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului
român;
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru
necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,picturi,modelaje;
 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme,obiecte din
mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a
deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

12
OBIECTIVE DE REFERINTA
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
O4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
O5: Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi
simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
O6: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia.
O7: Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv
elementele expresive
O8: Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
O9: Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
O10: Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
O11: Să manifeste interes pentru citit.
O12: Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
O13: Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris
O14: Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
O15: Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de
contururi etc.
O16: Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora
O17: Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie
O18: Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire.
O19: Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINŢELOR
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare)
luate în considerare separat sau mai multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
O3: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi
în raport cu un reper dat.
O4: Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.
O5: Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice
O6: Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
O7: Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.
O8: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.
O9: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O10: Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10.
O11: Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană
ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
O12: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
O13: Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.
O14: Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.
O15: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
O16: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.
O17: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală.
O2: Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă)
O3: Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
O4: Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu
învăţarea autocontrolului.
O5: Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare
geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
O6: Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.

13
O7: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
O8: Să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor
O9: Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor
practice.
O10: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
O11: Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru
însuşite.
O12: Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
O13: Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.
O14: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.
O15: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
O16: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


O1: Să redea teme plastice specifice desenului.
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.
O5: Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora
O6: Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
O7: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.
O8: Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
O9: Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor
acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor)
O10: Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
O11: Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.
O12: Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
O13: Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale
O14: Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
O15: Să intoneze cântece pentru copii.
O16: Să cânte acompaniaţi de educatoare
O17: Să acompanieze ritmic cântecele.
O18: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
O19: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
O20: Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
O21: Să exprime într-un joc impresia muzicală.
O22: Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text
onomatopeic + melodie + mişcare;.
O23: Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă
al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

DOMENIUL PSHIHOMOTRIC
O1: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
O2: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
O3: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
O4: Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
O5: Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.
O6: Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la
diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
O7: Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

8. SARCINILE EDUCATORULUI
- organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit;
- urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce
i-a fost repartizată;
- se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei;
- consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare socială;
- reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă în vederea
optimizării eforturilor acestora;
- ţine legătura cu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia la învăţătură şi disciplină, prin
şedinţele lunare sau prin caietul de corespondenţă ori scrisori informative.

14
-, supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral;
- completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul grupei;

15
9. TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

Gradinita cu program prelungit nr 36, Timisoara


AN SCOLAR 2012/2013
Grupa mică

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
EXTRACURRICULARE
SEMESTRUL I
PERIOA TEMA OBIECTIVE RESPONSABILI INDICATORI
DA FORMA DE REALIZARE
“GRADINITA - NOUA MEA FAMILIE’’ - sa se familiarizeze cu spaţiul Prof.Manolache -fotografii
SEPT. ( plimbari , vizite ) educaţional; Elena, -mici suveniruri
- sa-si fixeze anumite repere gradinita prof.Oanea Maria
- casa
“CHIPUL TOAMNEI “ - ZIUA RECOLTEI -sa observe bogatiile toamnei; -album fotografii
OCT. (vizita , piata agroalimentara) --să se implice activ şi afectiv în Parinti
interpretarea rolurilor din cadrul Prof.Manolache
programului pregătit; Elena,
,,TOAMNA-TOAMNA HARNICA SI DE -sa transpuna in joc roluri din prof.Oanea Maria
ROADE DARNICA!’’ – sezatoare (program societate ( vinzarea de bunuri contra
artistic) cost)
“ SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE “ -sa urmareasca cu interes si -sa Toate
(vizionarea unor spectacole sustinute de reactioneze adecvat la mesajul educatoarele de -fotografii
actori profesionisti pe scena casei de transmis; la gr.mica, -CD de la actiuni
cultura; deplasare cu autobuzul insotiti si - sa fie capabil sa creeze ei insisi -album
de catre parinti voluntari) povestiri si mici dramatizari;
*teatru de papusi
*spectacole cu actori

16
“MICII ECOLOGISTI “ - sa exerseze comportamentul Prof.Manolache
NOV. (act. de ecologizare a parcului , reciclare ecologic prin participarea la actiuni de Elena,
deseuri ) ecologizare a parcului/ reciclare prof.Oanea Maria
deseuri;

“ZIUA ROMANIEI “– 1 DECEMBRIE - să cunoască însemnătatea acestei Prof.Manolache -diplome,


( spectacol , concursuri ) zile; Elena, recompense
prof.Oanea Maria
“MOS NICOLAE SI DARURILE SALE “ - sa confectioneze si sa ofere mici Prof.Manolache
(confectionare si oferire daruri) daruri: Elena,
prof.Oanea Maria
“MAGIA CRACIUNULUI “ -sa sarbatoreasca in stil traditional Toate cadrele fotografii
(colinde , serbari ) ,,Craciunul,,; didactice -CD de la actiuni
-album

IAN. ,,SANIUTA VESELIEI’’-concurs de sanius -sa-si dezvolte calitati si deprinderi Prof.Manolache -album foto,
pe gradinita, cu participarea parintilor motrice utilitar aplicative Elena, recompense
prof.Oanea Maria
“ZIUA UNIRII “ ( concurs de desene,) Prof.Manolache -diplome,
- să cunoască însemnătatea acestei Elena, recompense
zile ; prof.Oanea Maria
- să danseze Hora Unirii;
,,EDUCATI ASA!” – vizite la domiciliul -parintii sa fie receptivi la observatiile Prof.Manolache
copiilor pentru luarea la cunostinta a si sugestiile educatoarei copilului lor, Elena, -fise de observatii
parintilor privind FISA de evaluare sa aplice in practica metode de prof.Oanea Maria psihopedagogice
IAN. individuala semestriala educatie din educatia parentala din caietul
propusa de educatoare educatoarei

17
PERIOADA TEMA OBIECTIVE RESPONSABILI INDICATORI
FORMA DE REALIZARE
FEB. “EU SUNT MIC, DAR STIU MULTE” -sa-si testeze abilitatile Prof.Manolache -diplome,
(concurs pe calculator ) obtinute in folosirea Elena, prof.Oanea recompense; -
calculatorului; Maria
,,SCOLI PENTRU UN VIITOR - sa exerseze Prof.Manolache
VERDE’’-“Pentru O Gradinita Verde! “ comportamentul ecologic Elena, prof.Oanea
(act. de ecologizare a parcului , reciclare prin participarea la actiuni de Maria
deseuri ) ecologizare a parcului/
reciclare deseuri;

MARTIE
“MARTIE IN SARBATOARE “ -sa confectioneze si sa ofere Prof.Manolache -realizare C.D.
( expozitie de martisoare ) mici daruri; Elena, prof.Oanea
Maria
Parinti

“ BOCANEL SI ZANA NATURII “ sa urmareasca linia Prof.Manolache fotografii


(reprezentanti ai teatrului Merlin povestii, intelegand in mod Elena, prof.Oanea
intuitiv caracteristicile Maria
expresive si estetice ale
acesteia;
“PITIC FRUMOS, PITIC DESTEPT” - sa rezolve corect si in timp Organizator -diplome,
APRILIE (concurs de cultura generala pe nivele de util sarcinile prevazute in fisa recompense;
varsta si de creatie plastica). de concurs ;

“INVATAM SI COLORAM” - sa rezolve in timp util Organizator -diplome,


(concurs) sarcinile prevazute in fisa de Prof.Manolache recompense;
desen; Elena, prof.Oanea
Maria
18
“MICII CRESTIN “ – PASTELE -sa sarbatoreasca in stil Prof.Manolache -fotografii
MAI (vopsirea de ouă, vizita la biserica) ) traditional ,,Pastele,,; Elena, prof.Oanea
-sa ofere mici daruri celor Maria
nevoiasi;

“9 MAI – ZIUA EUROPEI” - sa cunoasca insemnatatea Prof.Manolache -fotografii


(jocuri si concursuri pe nivel de varsta ) acestei zile si sa se implice Elena, prof.Oanea
activ si afectiv in act. desf. Maria
cu ocazia acestei zile ;
IUNIE “COPILUL UNA DINTRE MINUNI “ -sa participe la diverse Toate cadrele -diplome,
ZIUA COPILULUI (jocuri , concursuri) concursuri organizate; didactice recompense;

“LA REVEDERE GRADINITA “ -să se implice activ şi afectiv Toate cadrele -realizare C.D.
(serbari si reuniuni ) în interpretarea rolurilor din didactice
cadrul programului pregătit;

Pe parcursul anului :- vizionare de spectacole pentru copii ;


- participari la concursuri ;
-participari la evenimente pentru copii ;
- iesiri in natura –jocuri libere ;
-vizitarea unor obiective cu interes cultural, educational;
- sarbatorirea zilelor de nastere;

DIRECTOR, Educatoare: Manolache Elena-Rada

19
10.TABEL CU SEMNATURILE PARINTILOR CARE
SUNT DE ACORD CU ACTIVITATEA OPTIONALA
DESFASURATA DE EDUCATOARE LA GRUPA

Semnatura parinti
Nr. crt. Numele copiilor
Optional 1 Optional 2

20
11.ACTIVITATE OPTIONALA
SEMESTRUL I
DATA MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE
TEMA

ACTIVITATE OPTIONALA
SEMESTRUL AL II-LEA
DATA MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE
TEMA

21
11. ELEVI
CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA
ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ
Nr. Numele şi prenumele Activitatea la care a Performanţa * An şcolar
crt. obţinut rezultate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
· M = menţiune specială; PS = premiu special; PIII = premiul al treilea; PII = premiul al doilea; PI =
premiul întâi
12. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ *
Nr. Numele şi În ce constă problema Data Măsuri luate
crt. prenumele consemnării

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
8.
9.
10.
- eşec şcolar - starea de sănătate - integrare dificilă - situaţie materială deosebită ( venituri f. mici) -
comportament deviant

13. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI


NUMELE SI PRENUMELE Grupa mica Grupa mijlocie Grupa
mare
1. ALBU SARAH
2. BATISTA ERIKA
3. BOLOJAN STEFANIA
4. CALINESCU SARAH
5. CONSTANTINESCU VLADI
6. COPILAS REMUS
7. CROITORU NATALIA
8. FODOR ALEXANDRA
9. GHERGHEL DENIS MIHAI
10. GRADINARU ANDREI CRISTIAN
11. LATITY HARIS VLADISLAV
12. MOROCILA LAURENTIU
13. MUNTEAN CRINA TEODORA
14. MUNTEAN VLAD LAURENTIU
15. NICORICI ANAMARIA
16. PAUNEL ANDREEA BIANCA
17. PAUNOIU ANA MARIA
18. PENDELETE LUCA ANDREI
19. PETRARU GEORGIANA
20. PODOBIA RADU DENIS
21. RACZ ROBERTA IOANA
22. ROMAN ALEXANDRU
23. RUSU ALEXANDRA
24. SILAGHI MATEI PATRIC
25. SIMON CARMEN ANDREEA
26. STREANG RAUL SEBASTIAN
27. SZABO TIMEEA ADRIENNE
28. TODICA ALEXIA
29. VARGA ROBERT MIHAI
30. VERDES DARIA
31. VIRTEIU CHRISTIANA MARIA
32. VLADULESCU ECATERINA
33. VAIDA DAVID

R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului


I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă
A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului de el

23
14. FIŞĂ DE CONSEMNARE A REZULTATELOR
ŞI DE REALIZARE A GRAFICULUI DE PROGRES/ REGRES
Semestrul I
Proba nr....... Proba nr...... Proba nr....... Proba nr........ Proba nr...... Proba nr....... Proba nr....... Proba nr....... Proba nr.... Proba nr...
Data.............. Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data.........
FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
* * * * * * * * * *

B B B B B B B B B B
* * * * * * * * * *

S S S S S S S S S S
* * * * * * * * * *

I I I I I I I I I I
* * * * * * * * * *

Semestrul al II-lea
Proba nr.... Proba nr...... Proba nr...... Proba nr........ Proba nr...... Proba nr....... Proba nr..... Proba nr...... Proba nr.... Proba nr...
Data.......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data......... Data.........
FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
* * * * * * * * * *

B B B B B B B B B B
* * * * * * * * * *

S S S S S S S S S S
* * * * * * * * * *

I I I I I I I I I I
* * * * * * * * * *
Semnătura învăţătorului, Semnătura părintelui,

24
15.Situaţia şcolară înregistrată la sfarşitul anului şcolar se prezintă astfel:
GRUPA

MICA MIJLOCIE MARE

Elevi înscrişi la început de an:

- din care fete:

Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar:

- din care fete:

EDUCATOARE, ......................................................................

25
16. Cum colaboråm cu familiile prescolarilor?
Material preluat din cursul de mentorat - modulul “Să ne cunoaştem elevii” capitolul 1
“Cum colaborăm cu familiile elevilor”

„Dacå pårinţii îi predau plåcerea de a învåţa, acest lucru poate face diferenţa în lumea copilului lor.“
Richard W. Riley, fost ministru al educaţiei
Ştiaţi cå ..
■ 20-25% dintre elevi spun cå pårinţii lor nu au venit deloc la şcoalå så vorbescå cu profesorii lor?
■ pårinţii care nu sunt implicaţi în educaţia copiilor nu sunt mai interesaţi nici de alte aspecte ale vieţii
acestora?
■ atunci când pårinţii sunt implicaţi în viaţa şcolii, copiii lor învaţå mai bine?
■ atunci când familia este implicatå în educaţia copiilor, aceştia obţin rezultate mai bune, nu lipsesc de la
şcoalå, îşi fac mai bine temele şi au o atitudine pozitivå faţå de şcoalå?
■ familiile care primesc mesaje frecvente şi pozitive din partea şcolii tind så devinå mai implicate în educaţia
copiilor decât acele familii care nu primesc astfel de mesaje?
■ mai importantå decât ocupaţia pårinţilor sau nivelul lor de educaţie este atitudinea lor faţå de şcoalå?
■ implicarea pårinţilor poate preveni diferite dificultåţi, deşi cei mai mulţi asociazå venirea la şcoalå cu o
problemå legatå de copil?
■ doar 17% dintre profesori sunt mulţumiţi de implicarea pårinţilor, în timp ce 83% nu sunt?
■ existå situaţii când pårinţii nu ştiu cum så colaboreze cu profesorii, se tem så vinå la şcoalå sau situaţii când
profesorii nu ştiu cum så abordeze familiile?
■ pot interveni aşteptåri sau credinţe greşite: profesorii cred cå pårinţii nu sunt interesaţi de
situaţia copilului, iar pe de altå parte, mulţi pårinţi considerå cå profesorii sunt distanţi şi nu doresc så-i ajute?

17 . PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII

TEMATICA ŞEDINŢELOR CU
PĂRINŢII

Nr. Tema Perioada Obiective Resurse


crt. şedinţei
 Aspecte privind
începerea grădiniţei de
către preşcolarul mic - să înţeleagă importanţa
1. ( 3 ani ) Septembrie frecventării cursurilor;
 Probleme grădiniţei în viaţa copilului Chestionar
organizatorice - să conştientizeze calitate Referat
 Chestionar unui părinte responsabil.
 Referat: „ Cum
trebuie să fie un
părinte? „
 Exemplul - să motiveze importanţa
părinţilor în educarea exemplului părinţilor în
copiilor Octombrie educarea copiilor;
2.  Referat: - să conştientizeze Chestionar
„ Recompense pentru importanţa unui bun Referat
copilul dumneavoastră? exemplu;
„ - să înţeleagă importanţa
folosirii recompenselor.
 Concluzii asupra
adaptării şi muncii - să cunoască succesele şi
3. copiilor la grădiniţă Noiembrie insuccesele micuţilor; Referat
 Referat: „ Cum să - să cunoască eficienţa unei
alegem jucăria jucării potrivite.
potrivită?”
 Regimul zilnic al
activităţilor copiilor
 În întâmpinarea lui - să cunoască şi să
4. Moş Crăciun Decembrie conştientizeze regimul zilnic Referat
 Referat: „ Putem al activităţii pe care o
scăpa de cuvintele NU desfăşoară proprii copii.
sau NU VREAU ?”

- să conştientizeze
 Analiza muncii rezultatele şi evoluţia
copiilor copiilor în funcţie de munca
5.  Referat: „ Ce se află Ianuarie depusă; Referat
între mine şi copilul - să înţeleagă beneficiile
meu? „ unei bune comunicări în
familie.
 Activitatea Februarie - să conştientizeze
independentă a importanţa stabilirii unui
copiilor program adecvat vârstei
6.  Referat: „Violenţa în lor;
familie” - să conştientizeze Referat
beneficiile unui climat
familial potrivit pentru
creşterea „ sănătoasă” a
copilului.
 Atitudinea în colectiv - să identifice caracteristici
7. a copiilor Martie ale colectivului; Fise
 Referat: „ Părinţi vă - să analizeze cât de bine îşi Referat
cunoaşteţi copii ? „ cunosc copiii.
 Analiza muncii - să cunoască aspectele
copiilor pozitive şi negative ale
8.  Consiliere: Aprilie autorităţii părinţilor; Chestionare
” Părinţii întreabă – - să cunoască noi aspecte
Educatoarea răspunde” privind propriul copil.
 Educaţia sanitară – - să înţeleagă necesitatea Discuţie
9. sănătatea este cea mai Mai respectării regulilor de liberă
bună avuţie igienă.
 Să ne recreăm - să înţeleagă importanţa
10. împreună! Iunie recreării copiilor alături de
 „Uite ce mari ne-am părinţi; Chestionar
făcut!” - să analizeze evoluţia
propriului copil.

COMITETUL DE PARINTI
AL GRUPEI ESTE FORMAT DIN:

 PRESEDINTE……………………….

 MEMBRU ……………………………

 MEMBRU ……………………………

 MEMBRU ……………………………

 MEMBRU ……………………………

MODEL,
PROCES VERBAL,
Încheiat astăzi……………în ………………………………......................................................................
Ordinea de zi:……………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………..............................................................
Desfăşurarea (constatări ):
Măsuri (propuneri)………………………………………………............................................................................
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................................................
……………………………………………………………………………................................................................

Drept care s-a încheiat prezentul process- verbal.

Nume Semnături

18.CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


1. Spuneţi cel puţin un lucru pe care l-aţi descoperit la copilul dvs.?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Cât timp petreceţi zilnic cu copilul/copiii dvs.?
....................................................................................................................................................................................
4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu copilul/copiii dvs.?
a. vestimentaţie d. timp liber g. altele.
b. limbaj e. gradinita. Care?....................
c. anturaj (prieteni) f. bani
5. Cum procedaţi atunci când copilul/copiii dvs. încalcã regulile?
..........................................................................................................................................................
........................
..........................................................................................................................................................
..........................
..........................................................................................................................................................
..........................
6. Enumeraţi câteva recomandãri pe care le-aţi fãcut copilului/copiilor dvs. în legãtura cu un stil
de viaţã sãnãtos?
..........................................................................................................................................................
........................
..........................................................................................................................................................
.......................
..........................................................................................................................................................
..........................
7.a. Ce-i place copilului dvs. sã facã în timpul liber?
..........................................................................................................................................................
.........................
7.b. Alegeţi una dintre preocupãrile de mai sus pe care aţi încuraja-o.
..........................................................................................................................................................
..........................
8. Care sunt activitãţile familiale pe care aţi dori sã le facã mai bine copilul/copiii dvs.?
..........................................................................................................................................................
..........................
..........................................................................................................................................................
..........................
Şedinţele cu parinţii nu se fac la întâmplare. Ele trebuie
susţinute periodic şi ori de câte ori este nevoie, după un plan
riguros întocmit.
Evidenţa lor se ţine într-un dosar special. Acesta va conţine
toate materialele întâlnirilor cu părinţii. El este unul dintre
documentele care atestă legătura cadrului didactic cu părinţii
prescolarilor.
Lectoratele cu părinţii se fac tot cu această ocazie, iar tema
referatelor prezentate trebuie să fie astfel aleasă încât să răspundă
cerinţei de „educare a părinţilor, nu numai a elevilor”. Subiectele
pot fi unele de interes major (de exemplu, anul trecut am discutat
şi despre gripa aviară!), de educaţie pentru sănătatea familiei şi a
copilului, în special, cât şi subiecte legate de psihologia copilului,
de pregătirea acestuia pentru şcoală, lecţii, etc.
Materialele prezentate la lectoratul cu părinţii pot fi
susţinute şi de alte persoane abilitate invitate de cadrul didactic
(psihologi, medici,etc).

Dosarul va conţine:
- pagina de titlu a dosarului;
- extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar (vezi modelul);
- planificarea şedinţelor cu părinţii (vezi modelul). Aici sunt
trecute toate întâlnirile cu părinţii, chiar şi serbările şcolare
la care sunt invitaţi ori excursiile la care sunt participanţi.

Pentru fiecare şedinţă este nevoie de următoarele documente:


- înştiinţare pentru fiecare elev (vezi model);
- planul şedinţei (rămâne la dosar);
- proces verbal semnat de fiecare părinte participant (este
documentul care atestă prezenţa părinţilor la şedinţă);
- copie după referatul prezentat la lectoratul cu părinţii;
- alte materiale prezentate la şedinţă;
- eventuale fotografii făcute cu această ocazie

NU UITAŢI! Conţinutul acestui dosar atestă efortul d-vs


personal de atragere a părinţilor spre activitatea şcolară a
copilului, cât şi legătura întregii şcoli cu familiile elevilor.
Metodologia sedintelor cu parintii la clasele
preprimare
La clasele preprimare, poate mai mult decat la ciclurile de
invatamant situate mai sus pe axa timpului, este necesara o relatie
sustinuta a gradinitei cu familia.
Micii prescolari sunt extrem de tare ancorati in mediul familial
iar noi trebuie sa-l continuam la gradinita, facand - acolo unde este
necesar - corecturile deprinderilor gresite aduse de aici, trebuie sa
facem mediul precolar cat mai placut copiilor, fara stres emotional si
afectiv. Totodata, trebuie sa-i aratam micului prescolar diferenta de
loc, de situatii, de cerinte fata de cele ale familiei.
Toate aceste continuturi ale vietii copilului de acasa si de la
gradinita trebuie facute cunoscute parintilor deoarece numai impreuna
cu ei putem conlucra la obtinerea rezultatelor pozitive in procesul de
invatamant.
Din aceasta cauza intalnirile cu parintii, cate unul, sau cu toti
impreuna sunt necesare.
Pentru o conlucrare fructuoasa cu familia copilului este necesara
o planificare a sedintelor cu parintii. Potrivit Regulamentului prescolar
intalnirile cu parintii trebuie sa aiba loc lunar sau ori de cate ori este
nevoie. Este bine sa se aduca la cunostinta parintilor ca ei sunt
obligati a lua legatura cu gradinita, chiar daca aceasta nu ii solicita.
Planificarea sedintelor cu parintii trebuie sa concretizeze
continutul fiecarei sedinte, perioada cand aceasta va avea loc si,
eventual, materialele care vor fi prelucrate in sedinte.
Continutul primei sedinte cu parintii la inceperea anului scolar
trebuie sa includa, obligatoriu, alegerea Comitetului de parinti pe
grupa, care va fi compus din 3 persoane – adica, presedinte si 2
membrii, cat si prezentarea atributiile acestui comitet. De asemenea, se
va prelucra Regulamentul prescolar si se va face o dare de seama
asupra activitatii grupei din anul precedent, planficarea activitatilor
din anul scolar in curs.
Fiecare sedinta cu parintii va contine si prezentarea unui
material educativ pregatit de educatoare. Acest material va avea
continutul axat pe relatiile parintilor cu gradinita, observatii psiho-
pedagogice asupra elevilor, indrumari in educatia copiilor, in
pastrarea sanatatii lor fizice si mintale, emotionale.
Pe parcursul sedintelor cu parintii cadrul didactic va face
observatii generale, nu va numi prescolarul in context negativ, va
evidentia insa aspectele pozitive, nominal. Nu avem nici un interes sa
jignim parintii, observatiile negative se vor face in particular, dupa
sedinta, sau cu alta ocazie.
Nu se va folosi ocazia Sedintei cu parintii pentru a se cere bani,
indiferent pentru care destinatie. Sumele pot fi cerute doar de
Comitetul de parinti, daca se crede de cuviinta, si aceasta doar pentru
dotarea grupei sau a gradinitei sau pentru oricare motiv instructiv-
educativ legat de prescolarii nostri, scop consimtit de catre toti parintii
(exemplu – organizarea unei excursii, donatii pentru ajutorarea unui
batran, etc).
Pentru o mai buna desfasurare a sedintelor cu parintii este
nevoie ca evidenta acestora sa se faca intr-un dosar separat. Acest
dosar va contine : planificarea sedintelor cu parintii, materialele
prezentate in fiecare sedinta, procesele verbale ale sedintelor. Este
recomandabil ca inaintea fiecarei intalniri cu parintii sa ne facem un
plan de continut, pe puncte, si sa incercam sa-l urmarim in timpul
desfasurarii sedintei. Si aceasta deoarece pe parcursul sedintelor
discutiile pot divaga de la ideea de plecare, fiecare parinte se mai abate
de la ideea in discutie si uitam de unde am pornit si ceea ce urmarim.
Sa incercam, pe cat posibil, ca in timpul sedintelor sa lasam sa
vorbeasca mai mult parintii, pe baza ideilor prezentate de noi. Aflam
lucruri noi si interesante despre prescolarii nostri, despre relatia lor cu
familia cat si despre relatiile lor si ale familiei lor cu ceilalti copii din
clasa si cu familiile acestora. Noutatile aflate ne pot ghida in mai buna
cunoastere a elevilor nostri si duc, implicit, la cai mai bune de
rentabilizare a procesului instructiv-educativ al caror subiect sunt
micii scolari.

Titluri posibile de comunicari-referate la sedintele cu


parintii :
- Violenta :
- Psihologie, Educatie : « Rolul jocului in dezvoltarea emotionala si
intelectuala a copilului », « Cei sapte ani de acasa », « Cele mai rele
sapte lucruri pe care le poti spune copilului tau », « Cum descopera
copilul prietenia »
REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

- 2005 –

CAPITOLUL V
PĂRINŢII
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Art.45. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a
colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor
educaţionale.
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună,
să ia legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia
copilului lor.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt
obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în
învăţământul obligatoriu.

Secţiunea a 2-a
Comitetul de părinţi al clasei

Art.46. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în


adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/
diriginte, care prezidează şedinţa.
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de
părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor
anului şcolar.
(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane:
un preşedinte şi doi membri;
(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la

începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/

învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea

generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor


elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în
consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în
consiliul clasei.
Art.47. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în
învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de
îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de
consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a
absolvenţilor;
c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare;
d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de
studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau
materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale
din clasă şi din şcoală.
f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi
dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea
bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
Art.48. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea
de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul clasei.
(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea
generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii
elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea
bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar
neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de
către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de
prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la
conţinutul acestui articol este obligatorie.
(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de

către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.


(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste
fonduri.
(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la
iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/
învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.
(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage
după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.
(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a
oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării
fondurilor comitetului de părinţi.
PARTENERIATE CU COMUNITATEA
LOCALA, PROIECTE SI
PARTENERIATE EDUCATIONALE LA
GRUPA
CALENDARUL EVENIMENTELOR
DATA ZIUA SEMNIFICATIA PROPUNERI DE ACTIVITATE
23 ZIUA MONDIALA A Indreptarea atentiei catre -activitati gospodaresti in sala de grupa,
SEPTEMBRIE CURATENIEI un mediu curat, unde curtea si imprejurimile gradinitei;
viata pare mai frumoasa -experimente pentru a demonstra poluarea;
si mai sanatoasa. -identificarea persoanelor care dauneaza
Obisnuirea copiilor cu prin actiunile lor;
curatenia mediului -activitati cu parintii: incurajarea parintilor
inconjurator. sa initieze activitati comune cu copiii in
mentinerea curateniei in casa, curte,
imprejurimi;
SEPTEMBRIE PERIOADA Adunarea recoltei este un Participarea copiilor la actiuni de strangere a
-OCTOMBRI RECOLTEI lucru important al recoltelor, de prepararea salatei si a sucului
E
existentei umane. de fructe si legume;
Multe traditii sunt legate -jocuri de creatie:”La piata”, “La culesul
de culesul viilor. viilor”, “Ziua recoltei”
-organizam: ”Balul fructelor”, “Balul
strugurilor”
04 ZIUA MONDIALA A Fiecare animal este parte -acumularea cunostintelor despre animale
OCTOMBRIE ANIMALELOR importanta si utila a prin vizionare de filme documentare;
naturii, de aceea trebuie -imagini(enciclopedii)cu animale;
sa invatam sa le ocrotim. -joc de creatie: “Cautarea hranei”;
Dupa cercetari se pot -joc didactic: ”Cauta puiul”;
face dezbateri impreuna -povesti, cantace, poezii, zicatori despre
cu copiii pentru a invata animale;
ce influente au pierderile -desen,modelaj;
unor specii pentru mediul
nostru.
16 ZIUA Cunoasterea produselor -actiuni despre alimentatia sanatoasa a
OCTOMBRIE INTERNATIONALA ecologice, naturale si a copiilor
A ALIMENTATIEI
celor care dauneaza ex:”Vitaminele contribuie la mentinerea
organismului uman si sanatatii”.
care nu trebuie sa se
regaseasca in alimentatia
copiilor, cum ar fi dulciu-
rile in exces sau alimen
tele care contin E-uri.
1 ZIUA NATIONALA Importanta cunoasterii -confectionarea drapelului tricolor;
DECEMBRIE A ROMANIEI sarbatorilor nationale ale -sa facem cunostinta cu harta tarii, folclorul
tarii noastre, tricolorului si traditia romaneasca;
si structurii geografice a -auditie muzicala:”Tezaur folcloric”.
Romaniei. -vizita la Muzeul Judetean”;
-depunere de coroane;
DECEMBRIE SARBATORILE DE Cunoasterea spiritului si -colinde, poezii , scenete;
IARNA traditiilor Craciunului, a -actiuni de binefacere;
datinilor si obiceiurilor -diverse activitati desfasurate parteneriat:
de iarna, precum si
placerea de a oferi si
primi cadouri .
01 ANUL NOU Anul Nou, prilej de -confectionare:”Roata anului”
IANUARIE cunoastere a traditiilor -cunoasterea lunilor;
specifice din diferite -expuneri despre perceptia trecerii timpului;
zone ale tarii.
08 ZIUA Femeile ocupa un loc -vizitarea locurilor de munca a parintilor;
MARTIE INTERNATIONALA important in societate. -vizitarea muzeelor cu tematica
A FEMEILOR
Putem prezenta “Mestesuguri vechi”;
activitatile traditionale -vizionare si convorbire despre poze cu
ale femeilor si activitatile famila;
de zi cu zi. Formarea
conceptiei despre
sarcinile femeilor.
21 ZIUA MONDIALA Importanta radiatiilor -comunicari
MARTIE SOARE - PAMANT solare asupra -ateliere de lucru
organismului uman -observatii astronomice si concursuri
tematice
22 ZIUA MONDIALA A Importanta apei pentru -concurs de desen :”Apa-izvor de viata si
MARTIE APEI viata; cunoasterea bucurii”;
proprietatilor apei si rolul -stiinta:”Utilizarile apei”; ”Circuitul apei in
ei pe pamant; ocrotirea natura”; ”Cum sa economisim apa?”;
tuturor organismelor vii -experimente privind poluarea apei, efectele
si stoparea poluarii apei. apelor poluate, starea fizica a apei;
-dramatizare :”Izvorul”;
-observarea apei (paraurilor)in imprejurimi
si mentinerea curateniei;
17 ZIUA MONDIALA A Sa mentinem sanatatea -intalnire cu cadre medicale;
APRILIE SANATATII este un lucru foarte -plimbari, drumetii;
important. Cheia menti -prepararea salatelor din fructe, legume;
nerii sanatatii este sa
ducem o viata sanatoasa,
pentru care bazele se pun
de la o varsta frageda.
APRILIE SARBATOAREA Sarbatorile Pascale: -conversatie despre viata lui Isus;
PASTELUI Invierea si simbolul -intmplari ,povesti, cantece despre iepuras;
reinnoiri. Traditii de -activitai practice: ”Ornamente pentru masa
Paste si Incondeierea de Paste”;
Oului de Paste. -incondeierea oualelor cu diferite tehnici;
18 ZIUA MONDIALA A Cladirile vechi intaresc -vizitarea orasului;
APRILIE OCROTIRII identitatile culturale. -excursii;
MONUMENTELOR
ISTORICE
Putem indrepta atentia -legende;
copiilor spre protejarea si -ocrotirea monumentelor istorice;
conservarea constructii
lor vechi si a
monumentelor
22 ZIUA PAMANTULUI Multi factori daunatori -observari realizate prin plimbari, excursii;
APRILIE influenteaza sanatatea -discutii privind impiedicarea factorilor
mediului.Este important daunatori ai planetei si a mediului
sa cunoastem acesti inconjurator;
factori pentru a-i putea -excursii si picnic-uri organizate cu parintii,
preveni. fara omiterea curatarii locurilor dupa
plecare;
10 ZIUA PASARILOR Mediul viu inconjurator -observari ,cercetari in urma plimbarilor;
MAI SI A ARBORILOR are un rol hotarator excursiilor in parc, in padure, pe langa lac,
pentru a mentine viata. etc
Pentru ocrotirea lui e -poezii, cantece, povesti, jocuri de miscare
nevoie sa-l cunoastem. cu continut tematic;
Un semnal pentru cei -jocuri dramatice;
care ucid in masa arbori -antrenarea in activitati de sadire de puietii
fara sa planteze in achizitionati de la pepiniera si urmarirea
schimb nimic: indeaproape in viitor a dezvoltarii
“Padurea este plamanul copaceilor;
verde al omenirii, pe care
trebuie sa-l lasam
mostenire urmasilor
nostri.”
31 MAI ZIUA MONDIALA Fumatul dauneza grav -realizarea unor afise si expunerea lor la
IMPOTRIVA sanatatii si totusi in vedere;
FUMATULUI
acelasi timp numarul -consultarea cadrelor medicale;
fumatorilor creste.
Formarea copiilor in a se
opune viciilor, fapt care
le va influenta pozitiv
viitorul
01 IUNIE ZIUA -intreceri sportive
INTERNATIONALA -efectuarea desenelor pe asfalt;
A COPIILOR
-confectionarea unui album cu copiii lumii;
-expozitie de desen;
-concurs de poezii consacrate copilariei
fericite;
05 IUNIE ZIUA MONDIALA A Importanta protejarii -confectionarea afiselor cu continut tematic;
MEDIULUI zonelor aride care -vizionare de filme cu continut tematic:
acopera mai mult de 40% ”Cocoselul neascultator”;
din suprafata Terrei. -colectarea deseurilor din materiale
reciclabile ;
19.. PROIECTE EDUCATIONALE LA NIVEL LOCAL

AVIZ
DIRECTOR
(MODEL)
TITLUL PROIECTULUI
PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE : GRADINITA – FAMILIE –
COMUNITATE

Motto: „Spune-mi şi o sã uit. Aratã-mi şi poate n-o


sã-mi amintesc. Implicã-mã şi o sã înţeleg”
(proverb american)

Argument
“ Totul educă : oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai
mare măsură, oamenii. Intre aceştia primul loc îl ocupă părinţii si educatorii”
A.S.Makarenko, Cartea pentru părinţi.
Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează întotdeauna problemele, oferind
părinţilor puţine şanse de a cunoaşte profesorii elevilor şi problemele şcolii. De aceea,
trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere interpersonală pentru a crea un cadru de
siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a acestora cât mai variat şi accesibil.
Ca urmare, acest proiect, îsi propune să dezvolte competenţe de lucru cu familia
elevului şi să răspundă nevoilor de comunicare, relaţionare, construire de echipe,
cooperare, motivare şi implicare.

 Scopul proiectului
- Optimizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate, în aşa fel încât elevii să obţină singuri
succesul.

 Obiective
- Realizarea unor cercetări pentru dignosticarea relaţiei şcoală-familie;
- Identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie;
- Antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională;
- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;
- Crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;
- Încurajarea voluntariatului ; atragerea părinţilor către activităţi din „lumea
şcolii”.
- Realizarea unei reviste educative
pentru părinţi

o Grupul ţintă Gradinita pp nr. 36, Timisoara


- părinţii grupei Parcursul anului şcolar

- prescolarii grupei
- -educatoarele
o Locul şi perioada de
desfăşurare

 Colaboratori
- Director, prof. profesor psiholog , poliţia de proximitate, preot –(prof. de religie)
educatoarele grupei , părinţi.

Mod de realizare
Nr. Activităţi Forma Responsabil Perioada
Crt
1 1.Părinţii „se întorc” lagradinita -Dezbatere educatoare
Alcătuirea Comitetului de Părinţi
2.Ce pot face părinţii la gradinita? -Lectorat

2 1.Discuţii informale asupra Regulamentului de -Informare director


ordine interioară şi a documentelor preşcolare -şedinţă cu părinţii educatoare
2.Ce pot face părinţii acasă? -Lectorat
3. Copilul ,copia părinţilor
3 1.Elaborarea unui chestionar pentru părinţi -atelier de lucru prof. psiholog
privind colaborarea gradinita-familie
2.”Rugăciune” sau cum îi văd copiii pe părinţi -dezbatere
3. Interactiunea părinţi-copii
4 1.Aplicarea chestionarului şi interpretarea -Chestionar prof. psihoped.
rezultatelor -activitate deschisă educatoare
2.”Cum, ce, cât ştiu copiii noştri?” -Serbare director
3. „Naşterea Domnului” colinde, poezii
5 Consilierea părinţilor în cazul apariţiei unor prof. psiholog.
crize în familie care pot influienţa progresul educatoare
şcolar al prescolarului preot
6 1.Violenţa în gradinita şi în familie -dezbatere educatoare
2.” Nu violenţei în familie”; povestiri ale -seminar-dezbatere elevi , părinti
copiilor despre anumite aspecte care poliţist de
influenţează viaţa copilului proximitate
3.Sfaturi pentru o viata fără de păcate preot
7 1.Activitate de voluntariat: „Mână de la mână” - acţiune de recondiţionare şi părinţi
2.Amenajarea unei minibiblioteci în sala de colectare de cărţi pentru copii
grupa lectura suplimentară educatoare
3.Consiliere individuală,părinţi,elevi, proiect - studiul de caz
4. Copilul este copia parintilor sai
8 1.Sala de grupa –miniexpoziţie de lucrări ale - expoziţie de lucrări părinţi
prescolarilor şi nu numai -activitate comuna* elevi
2.”Ziua portilor deschise” parinti/copii educatoare
3.De ziua mamei - scenete,cântece, poezii -serbare invitaţi

9 1.”A fi părinte e uşor, dar nu e simplu” -dezbatere prof. psiholog


2. „Profesia” de părinte -O zi din viaţa unui -împărţirea de pliante părinţi.
părinte -Invitat la discuţii - un
părinte
10 1.Pregătirea copiilor pentru viaţa -dezbatere - invitat prof. psiholog
-lectorat părinţi
educatoare
11 1. Ziua copilului ,Desene pe asfalt -serbare educatoare
2.Prezentarea revistei -activitate comuna părinţi- Presedinte c.p
3.Concluzii despre derularea proiectului prescolari,
-dezbatere
Materiale
- chestionare
- referate (lectorate)
- materiale informative (Regulament şcolar, broşuri, pliante, afişe etc.)
- program calculator pentru tema „Violenţa în şcoală şi în famile”
- alte materiale de pe internet
o Finanţarea activităţilor
- Comitetul de părinţi
- Sponsori
o Popularizarea proiectului
- pliante pentru părinţi, elevi şi profesori

FINALITATEA
- Antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională;
- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;
- Crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;
- Încurajarea voluntariatului ;
- Atragerea părinţilor către activităţi din „lumea gradinitei”
- Realizarea unei reviste educative pentru părinţi.

UN COD DE VIAŢĂ: DATORIILE MELE FAŢĂ DE COPIL

Copilul este o persoană: îl respect.


Copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul.
Copilul este curios: vorbesc cu el.
Copilul caută un model: sunt pentru el un exemplu.
Copilul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este o forţă.
Copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el.
Copilul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil.
Copilul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască.
Copilul se gândeşte doar la el: îl învăţ să descopere societatea.
Copilul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere un sens vieţii sale.

„Îmi pare aşa ciudat


Că avem atâta vreme pentru ură,
Că viaţa nu-i decât o picătură
Între acest moment şi celălalt,
Şi e neînţeles de trist
Că nu culegem flori,
Că nu privim la cer mai des,
Că nu iubim
Noi, care atât de repede murim.”
(Cocteau)
32. CURRICULUM VITAE
Numele si prenumele:…………………………………………………………………………...
Data şi locul naşterii…………………………………………………………………………….
Cetaţenia……………………………Starea civila……………………………………………...
Domiciliul stabil………………………………………………………………………………….
Stagiul militar(efectuat/neefectuat)…………………………..grad……………………………
Profesia…………………………………Funcţia………………………………………………..
Locul de muncă…………………………………………………………………………………..
Studii absolvite…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Titluri ştiinţifice/diplome………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Experienţa profesională/Responsabilităţi:

Unitatea Perioada Funcţia Statut/responsabilităşi

Publicaţii(colaborări)……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Activităţi metodico-ştiinţifice……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

Activitatea de perfecţionare continuă:


Stagiul/furnizorul de Perioada Nr. Ore/Nr. credite Certificat/Adeverinţă
formare

Alte aptitudini(hobby)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Data: Semnătura:
. NOUL DOOM
1.Despărţirea în silabe
 se acceptă fie despărţirea pe bază de pronunţare, fie după structură, ţinând seama de elementele constitutive, în
special prefixe : in-e-gal / i-ne-gal, a-nor-ga-nic / an-or-ga-nic
 se respinge a doua posibilitate când conduce la secvenţe care nu sunt silabe : nevr-al-gi-e
2.Scrierea unor cuvinte şi locuţiuni 
 pronumele şi adjectivele negative se scriu într-un cuvânt : niciunul, niciuna, niciunii, niciunele, niciun, nicio,
vreunul, vreuna
 se scrie într-un cuvânt odată în locuţiunile odată ce şi odată cu
3.Articularea termenilor străini 
 se menţine regula din DOOM 1 după care substantivele împrumutate se articulează ca de obicei în limba română,
prin alipire directă, dacă partea finală a cuvântului se pronunţă aşa cum se scrie : bosul/ bossul, brokerul/ brokerii,
dealerul/ dealerii, folkul, linkul/ linkurile, weekendul/ weekendurile.
 scriem cu cratimă dacă partea finală se pronunţă altfel decât se scrie : cow-boy-ul, mouse-ul, service-ul, site-ul,
show-ul
4.Variante literare libere
 uzul a impus în noul DOOM dublete ( variante libere ) pentru unele cuvinte cu formă tip unică până acum  : antete/
anteturi, amanete/ amaneturi, căpşune/ căpşuni ( fructe), cearşaf/ cearceaf, cireşe/ cireşi ( fructe), coperte/ coperţi,
corigent/ corijent, filosof/ filozof, ligheane/ lighene, niveluri/ nivele, pieptăn/ pieptene, sandvici/ sendviş, tobogan/
topogan, tumoare/ tumoră.
 statutul de variante libere le conferă dreptul să circule şi să fie corecte ( literare ) în egală măsură
5.Forme vechi, forme noi
 DOOM 2 elimină o serie de forme ieşite din uz sau mai puţin frecvente : anacoluturi/ anacolute, algoritme/
algoritmuri, anghină/ angină, canaluri/ canale ( geogr.), a despera/ a dispera, fundale/ fundaluri, monoloage/
monologuri, muche/ muchie, paradoxe/ paradoxuri, pardesiuri/ pardesie.
 se renunţă de asemenea la formele lungi de tipul dezagreghează, păstrându-se de regulă formele scurte : dezagregă,
evaporă, ignoră, îndrumă, perturbă, secretă.
 au fost înlocuite unele forme vechi ( aragazuri, foarfece, magaziner, marfar, recensământuri, ziler ) cu formele
impuse de uz : aragaze, foarfecă – foarfeci, magazioner, marfar, recensăminte, zilier.
6.Forme şi sensuri noi
 vise( imagini din somn) ~visuri frecţie ( masaj) ~ fricţiune ( frecare,
(aspiraţii) conflict)
înseamnă( constituie) ~însemnează pate ( de ficat) ~ pateu ( produs de
( notează) patiserie)
emisie ( emitere) ~ emisiune(program
RTV)
 se înregistrează cuvintele : compleu ( costum), geacă/ geci , item/ itemi/ itemuri/ iteme, elemenţi,
baloţi, robinţti, strate, subansamble
 verbul absolvă ~ iartă, absolvă ~ termină o şcoală
7.Intrări noi 
 cele mai multe sunt achiziţii recente cu precădere din engleza americană : brand, broker, dealer,
fitness, font,hard, link, market, master, printare, pictorial, rating, scanare, site, topless, trend,
etc.
8.Adaptări 
 este vorba de adaptarea termenilor străini la sistemul limbii române : body-guard/ bodigard,
cockteil/ cocteil, derby/ derbi, penalty/ penalti, pizza/ pizză
9.Variante verbale libere 
 pentru infinitiv se acceptă variantele : a cementa/ a cimenta ( a trata dinţii), datora/ datori,
decofeiniza/ decafeiniza, frecţiona/ fricţiona, încarna/ incarna, încorpora/ incorpora, pricopsi/
procopsi, rabata/rabate, reîncarna/ reincarna, zbârli/ zburli.
 pentru indicativ : biciuieşte/ biciuie, biruieşte/ biruie, cheltuieşte/ cheltuie, chinuieşte/ chinuie,
mântuieşte/ mântuie, se străduieşte/ se străduie, se destăinuie/ se destăinuieşte, dibuie/
dibuieşte, huiduie/ huiduieşte, învârte/ învârteşte, anticipează/ anticipă, demarchează/ demarcă,
inventează/ inventă, se îngâmfează/ se îngâmfă, înveşmântează/ înveşmântă, învolburează/
învolbură, învie/ inviază, reanimă/ reanimează, şchioapătă/ şchiopătează.
10. Alte variante libere
 acont/ aconto, bulgăr/ bulgăre, cartilaj/ cartilagiu, chestiune/ chestie, clovn/ claun, halo/ halou,
lăcaş/ locaş, piuneză/ pioneză, poliloghie/ polologhie, solilocviu/ soliloc, tract/ tractus, zi/ ziuă
 forme de plural : cicatrice/ cicatrici, debuşee/ debuşeuri, jersee/ jerseuri, regale/ regaluri,
slogane/ sloganuri, torente/ torenţi, vopsele/ vopseluri
 în formele de D- G ale femininelor articulate, se introduc variante noi : îmbrăcămintei/
îmbrăcăminţii, savoarei/ savorii, o formă unică pentru : corabiei, ţigăncii, ţărăncii, feşii ; faşă-
faşe ( feşii)
11.Locuţiunile pronominale de politeţe
 adjectivele posesive : ta , sa, voastră, pronumele : lui, ei, lor, din componenţa locuţiunilor
pronominale de politeţe se scriu cu literă mare : Cuvioşia Ta ( Sa, Voastră), Cuvioşiile lor,
Domnia Ta, Eminenţa Sa etc.
12. Prim-ministrul
 primul element rămâne neschimbat : prim-ministrul, prim- miniştrii, prim-procurorul, prim-
procurorii, prim-secretarul, prim-secretarii Informaţii
sintetizate de pe www.didactic.ro
CUVINTE CARE PUN PROBLEME LA DESPĂRŢIREA ÎN SILABE

ab-o-ri-gen di-spe-ra in-e-dit


ab-ro-ga drept-unghi in-e-cu-a-ţi-e
ad-op-ta dez-e-chi-li-bra in-e-fi-ca-ce
ad-um-bri dez-in-for-ma in-e-gal
an-al-fa-bet dez-um-fla in-e-pu-i-za-bil
an-or-ga-nic din-a-poi in-e-vi-ta-bil
ant-arc-tic hand-bal in-ex-pli-ca-bil
bin-o-clu ex-a-cer-ba in-i-mi-ta-bil
de-scri-e ex-or-bi-tant in-u-til
de-spre fi-ind-că in-o-por-tun
dez-a-cord gol-a-ve-raj in-sig-ni-fi-ant
dez-ac-ti-va ib-i-dem in-u-man
dez-a-mă-gi i-gno-ra in-o-fen-siv
dez-ar-ma in-a-bil in-a-bor-da-bil
dez-a-van-taj in-de-scrip-ti-bil in-ac-cep-ta-bil
in-a-dec-vat paş-opt-ist sin-u-ci-de-re
in-ad-mi-si-bil ped-i-a-tru sub-li-ni-a
in-apt pen-um-bră sub-or-do-na
în-a-poi port-ar-mă sub-ur-ban
în-a-ri-pa prim-or-di-al tot-u-na
în-ar-mat pro-gnos-tic trans-fer
jert-fa prunc-u-ci-de- re tran-sil-vă-nean
man-o-pe-ra psih-a-na-list trans-mi-te
mă-ri-ni-mi-e psih-i-a-tri-e trans-por-ta
mez-a-li-an-ţă re-sta-bi-li trif-tong
miz-an-trop re-strân-ge tri-unghi
mon-o-clu re-struc-tu-ra vârst-nic
ne-vral-gi-e re-trans-mi-te
om-o-nim sand-vici
par-o-nim sin-o-nim

. ORTOGRAME

1. Îţi pare rău c-ai plecat? 1. Am văzut doi cai.


2. Văd că-i o pădure mare. 2. Am umblat pe multe căi.
3. Ziseşi c-ar fi bolnav. 3. Aho! car nebun, aho!
4. Vezi d-ta c-aş fi supărat? 4. Ş-un caş mare de vânzare.
5. Tu ce-ai visat? 5. Bea ceai de muşeţel.
6. Cred c-or fi buni. 6. Cântau doina in cor.
7. Pe cel de-al doilea l-am luat. 7. Pe deal se vede cabana.
8. Te rugăm, du-ne la film! 8. S-au format dune de nisip.
9. Furnica l-a ascultat. 9. După sol urmează la.
10.Dacă le-i duce ţi le dau. 10.Ai patru lei?
11.M-ai răpus, leule! 11.Luna mai bine ai venit! Bate rufele
cu un mai
12.N-ai ce-i face. 12.Dulce va doini din nai
13.N-aş face aşa ceva... 13.El ne va fi naş.
14.Ne-a culcat pe cuptor. 14.Iarna viscol, nea, asta-i ţara...
15.Ne-am pierdut. 15.Eşti neam cu el?
16.Aurul tu ni-l despoi! 16.Fluviul Nil e mare!
17.N-or avea cui da. 17.Nici un nor văzduhul n-are.
18.Ş-a plecat... 18.Sare pe şa.
19.Ş-al nostru a răcit. 19.E cu şal la cap legat.
20.Ş-ale mele toate-s rele. 20.Era legat la şale.
21.Când te-i trezi din somn... 21.Pupăza din tei.
22.V-ar asculta... 22.Zidarul aduce var.
23.Acum vi-i vremea. 23.A ruginit frunza din vii.
24.Da ce-a fost aici, copile? 24.Albina cea bună zboară.
25.Ce-i Costică? 25.Puse cei trei dulăi de pază.
26.După ce-l ascultă atent... 26.Eu sunt lupul cel bătrân.
27.Eu l-aş ţine şi l-aş creşte… 27.E un băiat laş.
28.L-aţi căutat? 28.Ce paşi laţi...
29.M-oi face de râs. 29.Ai obrajii moi.
30.N-oi fi aşa bleg. 30.Oraşe noi.
31.Dacă vi-i vorba aşa... 31.Şoricel cu ochii vii.
32.S-a înfuriat. 32.Vine mama sa.
33.Să-i aduc fata împăratului. 33.Prietenilor săi le spune.
34.L-or fi auzit? 34.Priveşte la lupta lor.
35.N-oi fi aşa bleg. 35.Vine la noi.
36.V-oi zidi pe voi v-oi zidi de vii. 36.Ce e cu voi?
37.Că d-oi sta a mă mânia... 37.Doi oameni se certau.
38.Mi-i foame! 38.Mii şi mii de grâne…
39.Incepu a-i spune... 39.Ai văzut tu singură!
40.De-a căzut, ajută-l! 40.Nici gând să-l dea.
41.I-a fost frig. 41.Ia acum carul si porneşte.
42.I-au udat si i-au plivit. 42.Câinii după ei se iau.
43.M-or face de râs. 43.Mor de sete!
44.P-un lac se plimbau gâştele. 44.Pun rechea la gura scorburii.
45.S-ar bucura bătrânul. 45.Apoi sar în ogradă.
46.Ţi-i de ajuns! 46.Tu le ţii pe toate.
47.Nu v-a fost dor de ţara voastră? 47.Lupul se va arăta.
48Vi-i frig? Vi-i geamul spart? 48.Să vii degrabă.
49.V-oi zidi pe voi,v-oi zidi de vii 49.Voi fi cinstit.
50.Cred c-am visat. 50.Te cam grăbeşti.
51.M-ai răpus, leule! 51.Şi ce horă mai jucară.
52.L-a aruncat în mare. 52.Ea nu mai stă la noi.
53.I-ar fi fost de ajutor. 53.Eu priveam, iar el mă certa.
54.S-au frecat cu zăpadă. 54.O căprioară sau un cerb...
55.Da ce-a fost aici, copile? 55.Cea! Joian!
56.Mi-au înflorit lalelele. 56.Miau! Miau!
57.M-or face de râs. 57.Mor, mor, mor...
58.N-a venit să ne ajute. 58.Na! satură-te!
59.Ne-a culcat pe cuptor. 59.Nea, Zurzan!
60.În ziua aceea se adunau fetele. 60.Oamenii aceia s-au dus.
61.Plata e aceeaşi. 61.Aceiaşi copii îi văd,in fiecare zi.
62.Altădată venea cu plăcere. 62.O să-ţi spun altă dată.
63.Să-mi dai caietul că altfel... 63.Aveţi şi alt fel de cărţi?
64.E mai bun decât o fată. 64.De cât timp nu l-ai mai văzut?
65.A fost demult un tată... 65.Dar îl uitasem de mult.
66.Rup numai o bucată de pâine. 66.El nu mai pierde timpul...
67.A fost odată o fetiţă... 67.Mai citi o dată povestea
Învaţă de la toate
(din lirica norvegiană)

Învaţă de la APĂ să ai statornic drum, Învaţă de la FLĂCĂRI ce-avem de ars în


Învaţă de la FLĂCĂRI că toate-s numai noi
scrum Invaţă de la APE să nu dai înapoi,
Învaţă de la UMBRĂ să treci şi să Învaţă de la UMBRĂ să fii smerit ca ea
veghezi
Învaţă de la STÂNCĂ cum neclintit să Învaţă de la STÂNCĂ să-nduri furtuna
crezi ! grea
Învaţă de la SOARE cum trebuie s-apui Învaţă de la SOARE ca vremea să-ţi
Învaţă de la PIATRĂ cât trebuie să spui cunoşti
Învaţă de la VÂNTUL ce-adie pe poteci Învaţă de la STELE că-n cer sunt multe
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci. oşti !
Învaţă de la TOATE, căci toate-ţi sunt Învaţă de la GREIER, când singur eşti, să
surori, cânţi
Cum treci frumos prin viaţă,cum poti Învaţă de la LUNĂ să nu te înspăimânţi
frumos să mori. Învaţă de la VULTURI când umerii ţi-s
Învaţă de la VIERME, că nimeni nu-i uitat grei
Învaţă de la NUFĂR, să fii mereu curat Şi du-te la FURNICĂ să vezi povara ei !
Învaţă de la FLOARE să fii gingaş ca ea
Învaţă de la MIEL să ai blândeţea sa
Învaţă de la PĂSĂRI să fii mereu în zbor
Învaţă de la TOATE că totu-i trecător !

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n


care treci
Să-nveţi din TOT CE PIERE, cum să
trăieşti în veci .
COPACUL FERICIRII
Zâmbeste tuturor
Construieşte un album de familie
Numără stelele . Imită o persoana pe care o iubeşti.
Sună-ţi amicii. Spune-i cuiva ,,Mi-e dor de tine!’’
Vorbeşte cu Dumnezeu . Redevino ....copilul de altădată
Sari coarda . Uită cuvântul ,,ranchiună’’. Spune ,,DA’’
Ţine-ţi promisiunile . Râzi! Cere ajutor , Schimbă-ţi pieptănătura
Fugi.......Cântă.........Aminteste-ti de o aniversare . Ajuta un om nevoias.
Termina un proiect . Gandeste! Iesi pentru a te distra. Ofera-te voluntar.
Daruieste-ti o baie cu spuma. Fa cuiva o favoare . Asculta cantecul greierilor.
Viseaza cu ochii deschisi . Inchide televizorul si vorbeste. Fii amabil!
Da-ti voie sa gresesti. Iarta! Multumeste-i lui Dumnezeu pentru soare.
Demonstreaza-ti fericirea. Fa un cadou. Accepta un compliment. Priveste o floare
cu atentie. Interzice-ti sa spui ,, Nu pot !’’ vreme de o zi. Traieste-ti clipa! Continua
o traditie a familiei . Incepe o alta zi. Azi nu iti fa griji ! Practica curajul in lucrurile mici . Ajuta un vecin la greu. Mangaie un copil care sufera. Asculta un prieten.
Priveste fotografiile vechi. Imagineaza-ti valurile marii. Joaca-te cu jucaria ta
de plus. Da-ti voie sa fii simpatic. Saluta-ti primul noul vecin.
Fa-l pe cineva sa se simta bine-venit. Promite cuiva ca il vei ajuta.
Convinge-te ca nu esti singurul. Lauda intreit o fapta buna.
Primeste in sufletul tau si in casa ta un catel de pe strada
Hraneste-l!Vorbeste-i!Pastreaza-l!
Sterge lacrimile de pe un obraz.
Cumpara-ti o ciocolata
Imparte-o cu un
Pofticios. Fii iar
curios.Descopera
un lucru nou,
ceva frumos,
ceva interesant
Da-te in leagan
Citeste o poveste
Povesteste-o unui
copil.Scrie o poezie
Daruieste-o ,,jumatatii’’tale
Stai drept. Sadeste un copac
Multumeste-le dragilor tai profesori
Sadeste si tu un arbore al vietii in inima si sufletul cuiva.
MIC GHID AL EDUCATORULUI
CULTIVAT SI DEVOTAT

1 ) . Optiunea tanarului pentru profesia de educator sa fie facuta la varsta cand vocatia il orienteaza fara riscul de a-si fi gresit alegerea.
2 ) . Constientizarea rolului si responsabilitatilor profesiei de educator prin cunoasterea codului de ontologie specific.
3 ) . Desfasurarea activitatii in mod creator , competent.
4 ) . Spirit deschis catre perfectionare si innoirea modelelor de actiune socio-profesionala.
5 ) . Consumator inteligent de cultura si creator de valori culturale autentice.
6 ) . Implinirea aspiratiilor prin efort si inteligenta , realizarea de sine , ca fiinta rationala , lucida , critica , echilibrata , in tot ce intreprinde.
7 ) . Formatie intelectuala de rang superior in care stiinta , arta morala si justitia sa-i defineasca personalitatea.
8 ) . Mare capacitate de expresie verbala / nonverbala care denota cultura si civilizatie.
9 ) . Intelect suplu si permeabil , spre a nu lasa loc pentru clisee , dogme , fixisme.
10 ) . Cultivarea civismului , a spiritului cooperant , a prieteniei sincere si durabile.
11 ) . Respect fata de semeni , fata de copii , coparticipant la viata comunitatii profesionale si a cetatii.
12 ) . Apararea prestigiului si onoarei profesiei prin conduita exemplara in toate imprejurarile.

MOMENTE ÎN VIAŢĂ

Sunt momente în viaţă câna ţi-e atât de dor de cineva încât îţi vine să-l scoţi din visele tale şi să-l îmbrăţişezi cu adevărat.
Când o uşă se închide, alta se deschide; dar sunt dăţi când rămânem atâta timp privind una închisă încât nu putem vedea toate celelalte care sunt
deschise pentru noi.
Nu te ghida doar după aparenţe, te pot înşela. Nu căuta bogăţia, inclusiv şi asta dispare.
Caută acea persoană care să te facă să zâmbeşti, e suficient un zâmbet ca să se facă lumină într-o zi întunecată.
Găseşte acea persoană care să-ţi facă inima să zâmbeşti.Visează la ceea ce vrei să visezi.
Du –te acolo unde vrei să mergi. Fă ceea ce vrei să fii….ai doar 1 viaţă şi 1 oportunitate pentru a face tot ceea ce vrei şi-ţi propui.
Sper să ai ……suficientă fericire pentru a te face dulce ;
……suficiente încercări pentru a te face puternic ;
…….suficiente necazuri pentru a rămâne uman  ;
……suficientă speranţă pentru a te face şi a fi fericit.
Cel mai fericit nu este neapărat cel care are « ce-i mai bun din toate », ci cel ce ştie ce-i mai bun din tot ceea ce-i iese în cale….
Un viitor strălucit se va baza întotdeauna pe un trecut uitat. Nu vei putea merge înainte până când nu vei lăsa în urmă eşecurile şi suferinţele trecute.
Când te-ai născut, tu plângeai iar ceilalţi zâmbeau.
Trăieşte-ţi viaţa astfel încât atunci când se va sfârşi tu să zâmbeşti.
Nu socoti anii, numără amintirile !
O zi fericită  !
Pentru a conduce bine un copil, trebuie sa-l intelegi bine’’
H.Walton
“Orice educatie trebuie sa fie autoeducatie. Adultul, educatorul trebuie sa sprijine acest proces de desavarsire a copilului prin
libera manifestare a sa “.
Constantin Harly

MENIU PENTRU FIECARE ZI

„Două linguriţe de răbdare, O ceaşcă de bunătate, Patru linguri de


amabilitate, Un pic de speranţă… O doză de credinţă. Adăugaţi multă
îngăduinţă, Puţină prudenţă, Câteva fire de simpatie,
Un mănunchi din acea plantă rară care se numeşte umilinţă.
Condimentaţi totul cu bun-simţ,
Lăsaţi să se coacă la foc mic Şi veţi avea O ZI BUNĂ.”

DECALOGUL TACERII

1 ) . Taci , daca nu ai de spus ceva valoros .


2 ) . Taci , atunci cand ai vorbit destul .
3 ) . Taci , pana cand iti vine randul sa vorbesti .
4 ) . Taci , atunci cand esti provocat .
5 ) . Taci , cand esti nervos si iritat .
6 ) . Taci , cand intri in Biserica pentru ca Dumnezeu sa-ti poata vorbi
7 ) . Taci , cand pleci de la Biserica pentru ca Duhul Sfant sa poata imprima in mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit .
8 ) . Taci , cand esti ispitit sa vorbesti .
9 ) . Taci , cand esti ispitit sa critici .
10 ) . Taci , cat ai timp sa gandesti inainte de a vorbi .
Interviu cu Dumnezeu -
de Octavian Paler
-Ai vrea sa-mi iei un interviu? deci…..zise Dumnezeu.
-Daca ai timp.… am raspuns eu.
Dumnezeu a zâmbit, spunând:
-Timpul meu este eternitatea. Ce intrebari ai vrea sa-mi pui?
-Ce te surprinde cel mai mult la oameni?
Dumnezeu a raspuns:
-Faptul ca se plictisesc de copilarie, se grabesc sa creasca, apoi iarasi tânjesc sa fie copii; că îsi pierd sanatatea ca sa faca bani si apoi îsi cheltuiesc banii ca sa-si refaca
sanatatea; faptul ca se gandesc cu teama la viitor si uita prezentul iar astfel nu traiesc nici prezentul nici viitorul; ca traiesc ca si cum nu ar muri niciodata si mor ca si cum nu ar
fi trait.
Dumnezeu mi-a luat mana si am stat tacuti un timp. Apoi am intrebat:
-Ca un parinte, care sunt câteva din lectiile de viata, pe care ai dori sa le învete copiii Tai?
-Sa invete ca dureaza doar cateva secunde sa deschida rani profunde in inima celor pe care ii iubesc si ca dureaza mai multi ani ca acestea sa se vindece; sa invete ca un om
bogat nu este acela care are cel mai mult ci acela care are nevoie de cel mai putin; sa invete ca exista oameni care ii iubesc dar pur si simplu nu stiu sa-si exprime sentimentele;
sa invete ca doi oamnei se pot uita la acelasi lucru si ca pot sa-l vada in mod diferit;
sa invete ca nu este suficient sa-i ierte pe ceilalti si ca de asemenea trebuie sa se ierte pe ei insisi.
-Multumesc pentru timpul acordat... am zis umil. Ar mai fi ceva : ce ai dori ca oamenii sa stie ?
Dumnezeu m-a privit zâmbind şi a zis:
-Doar faptul ca sunt aici, intotdeuna…

Mesaj din partea copiilor către cei mari

Spui că sunt viitorul: nu mă şterge din prezent.


Spui că sunt speranţa păcii: nu mă împinge în război.
Spui că sunt promisiunea binelui: nu mă încredinţa răului.
Spui că sunt lumina ochilor tăi: nu mă abandona întunericului.
Nu aştept să-mi oferi doar pâinea: dă-mi lumina şi experienţa.
Nu doresc doar afecţiunea ta : te implor să mă educi cu dragoste.
Nu-ţi cer doar jucării: iţi cer exemple şi cuvinte bune.
Nu sunt un simplu ornament în drumul tău: sunt cineva,
ce bate la uşa în numele lui Dumnezeu.
Învaţă-mă ce e munca, umilinţa, rugăciunea şi iertarea.
Instruieşte-mă, îndrumă-mă, ajută-mă să fiu bun şi drept.
Corectează-mă când e nevoie... chiar dacă mă vezi suferind.
Ajută-mă, azi, pentru ca mâine să nu fie prea târziu.

În loc de concluzii :
Nu merge înaintea mea , pentru că s-ar putea să nu te pot urma .
Nu merge în urma mea , pentru că s-ar putea să nu te pot ghida .
Mergi alături de mine şi fii prietenul meu .

Gândurile unui dascăl.....

Eu cred că, Dumnezeu,


după ce a isprăvit facerea lumii, a chibzuit...
şi a chibzuit mult până a dat omenirii cea mai nobilă profesie,
care este aceea de dascăl, modelator de minţi şi suflete.
Deseori le spun colegilor mei, că noi dascălii,
trebuie să fim mândri şi fericiţi,
deoarece
pe tot parcursul
carierei (35-40 ani)
materia
primă a activităţii noastre
este tinereţea.
Multe din acestea au fost inspirate şi prelucrate de pe adresele de internet:
www.edu.ro www.referate.ro
www.didactic.ro www.google .ro
www.clopotel.ro
Paginile 25, 26 şi 27 aparţin doamnei învăţătoare Codău Maria de la Şcoala Grumăzeşti
Pag . 32,34 si 52 apartin domnului director de la scoala Draganesti Vasile Predoaia

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEII, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Se acordă doamnei ..........................pentru o viata dedicata invatamantului.


Scoala va fi mai saraca fara sprijinul si daruirea dumneavoastra.
Sa ramaneti mereu aceeasi distinsa doamna si anii ce vor urma sa fie incununati de
sanatate, pace si liniste in suflet, iar drumul sa va fie presarat cu florile
recunostintei noastre.

Au fost alaturi de dumeavoastra colegii: