Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ...................................... Data:.........................................

Test de evaluare semestrială, clasa a II-a

Citește cu atenție textul următor:

Lizuca și Patrocle mergeau încetișor spre pădure. Ei se opriră pe iarbă, lângă salcie.
În fața lor stătea o bătrână. Ea se sprjinea de un toiag alb. Fetița a întrebat:
- Tu ești Sfânta Miercuri?
- Da. Am venit să vă ajut, zise bătrâna.
(Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu)

1. Completează enunțurile:
 Titlul textului este..................................................................................................
 Autorul textului este..............................................................................................
 Personajele care apar în text sunt:...........................................................................

2. Transcrie:
 prima propoziție din text;

 întrebarea din text;

 cuvintele care conțin grupuri de litere.

3. Alcătuieşte :
 o propoziţie în care foloseşti semnul exclamării;

 o propoziţie în care foloseşti semnul întrebării;

 o propoziţie în care foloseşti semnul punct;

 o propoziţie în care foloseşti virgula între cuvintele unei enumerări.


4. Completează textul următor cu semnele de punctuaţie corespunzătoare:
Alin Dan Dora şi Ana sunt în curte Dan întreabă
 Copii ridicăm un om de zăpadă
Ana răspunde
 Ce idee bună Ne trebuie o mătură niştecărbuni o pălărie un morcov și un fular

5. Găseşte cuvinte :

a) cu sens asemănător ; b) cu sens opus.


zice bătrână
bucate se opriră
a o zbughi începea
a prețui deschidea
generos întreba

6.Completează cu : într-o, într-un, dintr-o sau dintr-un.

Lizuca a pornit ............................. călătorie prin pădure. ...................................datǎ, nori întunecaţi


au acoperit cerul. Pǎdurea aştepta neclintitǎ primele picǎturi de ploaie ............................ nor care se
abǎtuse asupra ei. Patrocle s-a ascuns ..................... tufiș. Când primul strop de ploaie a udat pǎdurea,
Lizuca s-a adăpostit .......................... scorbură de copac.

7. Adaugă m sau n în cuvintele date.


î __ cruntat î __ brăcat zâ __ bet co __ trazis co __ punere
poru __ b pli __ bare tra __ bulină scu __ p î__tuneric

8. Scrie un text din 5 – 7 enunţuri urmărind imaginea alăturată.


Povesteşte despre anotimp, despre cum arată casele şi natura,
despre ce fac copiii şi cum se simt ei. Dă–i textului un titlu potrivit.

_________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Test de evaluare semestrială

Data:
Clasa a II-a
Aria curriculară: limbă și comunicare
Disciplina: comunicare în limba română

Competențe:
1.1. –Identificarea semnificației unui mesaj oral
1.3. – Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu cleritate
2.1. – Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
3.1. – Citirea unor mesaje scrise întâlnite în mediul apropiat
3.2. – Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare
4.2. –redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază

Itemi:
Item 1- să completeze enunțuri referitoare la textul citit
Item 2-să realizeze o transcriere selectivă
Item 3-să alcătuiască enunțuri utilizând semnele de puncuație învățate
Item 4- să completeze un text lacunar cu semnele de punctuație potrivite
Item 5- să identifice cuvinte cu sens asemănător și opus pentru cuvintele date
Item 6-să integreze ortogramele învățate în propoziții date
Item 7-să descopere forma corecta a unor cuvinte
Item 8-să redacteze un text scurt pe baza unei imagini

Descriptorii de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Item 1  completează corect trei  completează corect două  completează corect un
enunțuri enunțuri enunț
Item 2  realizează corect trei  realizează corect două  realizează corect o
transcrieri selective transcrieri selective transcriere
Item 3  formulează corect trei  formulează corect două  formuleaza corect un
enunțuri enunțuri enunț
Item 4  completează corect  completează corect zece  completează corect
cincisprezece semne de semne de punctuație minim cinci semne de
punctuație punctuație
Item 5  scrie cinci sinonime și  scrie șase cuvinte cu sens  scrie trei cuvinte cu
cinci antonime asemănător sau opus sens asemănător sau
opus
Item 6  potrivește corespunzător  potrivește corespunzător  potrivește
cinci ortograme treisau patru ortograme corespunzător una sau
două ortograme
Item 7  descopera forma corectă  descoperă forma corectă  descoperă forma
pentru opt - zece cuvinte pentru cinci - șapte cuvinte corectă pentru trei-
cinci cuvinte
Item 8  redactează un text  redactează un text cu trei-  redactează un text cu
respectând normele cinci greseli de ortografie sau cinci-opt greseli de
ortografice și de punctuație ortografie, punctuație
punctuație sau încadrare în spațiu
corespunzătoare

Rezultatele testului

Numele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Calif. gen.

Realizarea itemilor:

Itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
Nr. elevi FB
care l-au B
realizat
S
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi

Observații și concluzii:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________