Sunteți pe pagina 1din 13

Școala Gimnazială Nr.

28 Anul școlar 2019-2020

București, sectorul 2 Profesor învățământ primar,


Cojocaru Anca -Gabi

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
clasa a III-a
 Semestrul I: 15 săptămâni
 Semestrul al II-lea: 20 săptămâni, din care o săptămână „Şcoala altfel: Să ştii
mai multe, să fii mai bun!” (30martie – 3 aprilie 2020)

 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ


şi inspectoratele şcolare judeţene vor marca prin manifestări specifice, conform
planificărilor existente la nivelul fiecărei şcoli, zilele de 5 octombrie (Ziua
Internaţională a Educaţiei) şi 5 iunie (Ziua Învăţătorului).

1. Limba şi literatura română 5 ore pe săptămână


2. Matematică 4 ore pe săptămână
3. Ştiinţe ale naturii 1 oră pe săptămână
4. Educaţie civică 1 oră pe săptămână
5. Joc şi mişcare 1 oră pe săptămână
6. Muzică şi mişcare 1 oră pe săptămână
7. Arte vizuale şi abilităţi practice 2 ore pe săptămână

 Limba şi literatura română


Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia
Brebenel
 Matematică
Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia
Brebenel
 Ştiinţe ale naturii
Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia
Brebenel
 Educaţie civică
Ed. Aramis Print, autor: Olga Pîrîială
 Muzică şi mişcare
Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Rizea Marinescu, Mihaela Predoiu, Ana Motora – Ionescu
 Arte vizuale şi abilităţi practice
Ed. LITERA, autori: Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu
specif.Comp.
literaturaLimba şiplinaDisci-
Nr.
Unităţi
Conţinuturi de Săpt. Obs.
tematice
ore
1. Bun 1.1. ● Citire/lectură – Reactualizarea cunoştinţelor 10 h
rămas, 1.2. şi exersarea competenţelor dobândite în clasa a II-a
vacanţă! 1.3. Prezentarea manualului şi a disciplinei de studiu
Bun găsit, 2.3. Semnele de punctuație
şcoală! 2.4.
1.1. Scrierea cuvintelorcunoştinţelor
● Reactualizarea şi a ortogramelor sa/s-a, sau/
şi exersarea 8h

9. 09. 2019 – 20. 09. 2019


Matematic

1.2. competenţelor dobândite în clasa a II-a


2.2. Prezentarea manualului şi a disciplinei de studiu
3.1. Numerele naturale 0 – 1000
3.2. Adunarea
● Prieteniişimei
scăderea în concentrul 0 – 1000
şi EducaţiealeŞtiinţe

1.4. 2h
2.1. Prezentarea manualului şi a disciplinei de studiu
3.1. Ştiinţele vieţii. Corpul omenesc. Plante şi animale
Ştiinţele Pământului. Universul
1.3. Prezentarea manualului şi a disciplinei de studiu 2h

S1 – 2
2.3. ● Dragă şcolarule din clasa a III-a
2.4. ● Bine aţi venit!
3.1. ● Eu, tu, noi, ceilalţi
civică

1.1. Prezentarea disciplinei de studiu 2h


Joc

1.2. ● Stil de viaţă activă


1.3. Jocuri de mişcare desfăşurate în aer liber
mişcare

 Jocuri: Cursa pe numere, Salut, prietene!


 Amintiri muzicale
şi

2.1. 2h
şiArte Muzică

Prezentarea manualului şi a disciplinei de studiu


Cântarea (vocală, instrumentală)
Sunete (din natură, înalte/joase, scurte/lungi)
vizuale mişcare

1.1. Imnul de statmanualului


Prezentarea al României şi a disciplinei de studiu 4h
2.2. Structura unei unităţi tematice
2.3. Simboluri şi casete
2.5. Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de
lucru; caracteristici
ale limbiiobservabile ale acestora

S3 – 4
Limba şi literatura română

23. 09. 2019– 04. 10. 2019


2. 1.1. ● Funcţii (acte de vorbire) 10 h
Pământul 1.4. Receptare şi emitere de mesaje în contexte –
şi poveştile 2.2. familiare; 1h
sale 3.1. Relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute
3.2. (audiate, vizionate).
3.6. ● Textul – textul literar (textul narativ, poezii
4.1. scurte adecvate nivelului de vârstă)
4.4. Titlu, autor, rolul ilustraţiilor;
4.5. Identificarea de informaţii explicit formulate;
Exprimarea reacţiei faţă de cele citite;
Raportarea propriei experienţe la cea a
personajelor.
● Organizarea textului scris
Aşezarea corectă în pagina caietului a textului
scris;
Jurnalul de lectură;
Cum se organizează un portofoliu.
● Variabilitatea limbii şi a comunicării în
contexte diferite
Despărţirea în silabe a cuvintelor.
● Texte suport:
Spiriduşul cel bun al cărţii, după Ada Teodorescu
Povestea pământului şi a muncii, Legendă
populară românească
Cu nasul în carte, după Nina Cassian
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
1.1. ● Numerele naturale 0 – 10 000 8h
1.2. Formare, citire, scriere, comparare, ordonare, –
2.1. rotunjire; 1h
2.2. Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele
Matematică

2.3. romane I, V, X
3.1. ● Organizarea şi reprezentarea datelor
5.2. Tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din
tabel
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
1.1.  Pământul - mediu de viaţă 2h
Educaţie civică Ştiinţe ale naturii

2.2. Resurse naturale - tipuri, folosire raţională


2.3. Apa, aerul, solul
2.4. Surse de apă - tipuri, utilizări
3.2. Mişcarea apei pe suprafaţa Pământului
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
1.1. ● Noţiunea de persoană 2h
1.2. Ce înseamnă să fim persoane? –
1.3. 1h
2.3.
3.1.
2.1. ● Adoptarea unor serii de roluri pentru 2h
2.2. oferirea de sprijin necondiţionat
Acţiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea
Joc şi mişcare

rolurilor la fiecare execuţie Jocuri: Oglinda,


Spate în spate
● Ascultarea şi acceptarea opiniilor celorlalţi
Întrebări şi răspunsuri cu privire la rezultatele
jocurilor
● Responsabilităţile rolurilor de conducere
Supravegherea respectării regulilor şi a ordinii în
desfăşurarea jocurilor Joc: Trenul
Muzică şi mişcare

2.1. ● Magia muzicii 2h


3.1. Hai, cântaţi cu toţi în cor cu solist şi dirijor!
Corect respirăm, bine cântăm!
literaturaLimba şi Arte vizuale şi abilităţi practice
1.2. ● Şcolile povestesc: Tema plastică: Linia, 4h
2.1. Macheta –
2.2. Drumul către şcoală 1h
2.3.

S5 – 7

7. 10. 2019 – 25. 10. 2019


3. Călătorie 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 h
pe un nor 1.4. Relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute;
2.2. Dramatizarea unor scene de poveste.
2.5.  Textul - textul literar, narativ
3.1.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
naturiiŞtiinţe aleăMatematic

2.4. 12 h
1.2. concentrul 0 – 10 000, fără trecere şi cu trecere
5.1. peste ordin
5.2. Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
1.1. Număr necunoscut:
Pământul - mediu de aflare
viaţăprin diverse metode 3h
2.2. Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul
2.3. apei;
2.4. Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt,
3.2.
1.1. fulger,
● tunet de persoană
Noţiunea 3h
Educaţie civică

2.2. Persoana mea


3.1. Persoana lui/ei
3.2. ● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
2.1. ● Responsabilităţile rolurilor de conducere 3h
2.2. Supravegherea respectării regulilor şi a ordinii în
desfăşurarea jocurilor) Jocuri: Trenul
Joc şi mişcare

● Reguli de interacţiune inter-grup


Respectarea echipei adverse, recunoaşterea
rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor,
supravegherea respectării regulilor de către
partenerii de întrecere Jocuri: Remorcarea,
Ancorăm corabia la mal, Între două focuri
● Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
Muzică şi mişcare

2.1. ● Magia muzicii 3h


3.1. Vocalizăm, apoi cântăm!
Lectură facultativă – Wolfgang Amadeus Mozart
● Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
literaturaLimba şi Arte vizuale şi abilităţi practice
1.1. ● Şcolile 6h
1.2. Linia
2.2. Macheta
2.3. Linii şi puncte
2.4. Colajul
Obţinerea de griuri prin amestecul dintre alb şi
negru, în cantităţi diferite
Pata de culoare şi forma
● Evaluare

4. Din 1.1.  Funcţii ale limbii (acte de vorbire) 20 h


lumea 1.2. Relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute –
reală, în 2.2. (auzite, văzute, trăite, citite); 3h
lumea 2.3. Prezentarea unor persoane, a unor activități.
textului 3.1.  Textul
naturiiŞtiinţe aleăMatematic

2.5. – textul
Înmulţirea literar, narativ
numerelor naturale în concentrul 16 h
5.1. 0 – 100 –
5.3. Înmulţirea a două numere de o cifră (tabla 2h
înmulţirii);
1.1 Înmulţirea a douăale
Caracteristici numere
lumii dintre
vii care unul este 4h
1.2 Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - –

4. 11.2019– 30. 11. 2019


2.1 apă, aer, hrană; creștere; reacții la schimbările 1h
2.3 mediului; înmulțire);
2.4 Reacții ale unei planteale
la persoanei
diferite schimbări ale
şi Educaţie

1.1 ● Trăsături morale 4h


1.2 Bunătatea şi răutatea –

S8 – 11
1.3 Respectul şi lipsa de respect 1h
2.1 Sinceritatea şi minciuna
civică

3.1
1.1.; Curajul,
● frica, psiho
Capacitate laşitatea
– motrică 4h
Joc

1.2.; Jocuri de mişcare cuprinzând variante de –


1.3. mers, cu purtări de obiecte Jocuri: Măsurătorii 1h
şiArte Muzicămişcare

Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând


variante de alergare (înşizig-zag, cu ocolire de
şi

2.1. ● Percuţia corporală instrumentală 4h


3.1. Producerea de sunete prin lovire
● Jucăriile muzicale
Instrumente muzicale
mişcare

1.1. Orchestra
● Eu jucăriilor
între ceilalţi 8h
1.2. Culoarea –
1.3. Culori principale şi culori binare 2h
şi Limbavizuale

2.1. Tehnica ORIGAMI


2.2. Culori calde
şi

S12 – 14

5. Plantele 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 h


și 1.4. Solicitarea de informaţii (referitoare la universul
animalele 1.5. apropiat);
au povestea 2.1. Relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
literatura

lor 2.4.  Textultextului


Scrierea – textulînnonliterar
care se prezintă o întâmplare
literaturaLimba

imaginată;
Descrierea unor elemente din mediul apropiat;
Antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
 Împărţirea numerelor naturale în concentrul

naturiiŞtiinţe aleăMatematic
2.5. 12 h
5.1. 0 – 100
5.3. Împărţirea numerelor de două cifre la un număr de
o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla
1.1 înmulţirii).
Caracteristici ale lumii vii 3h
1.2 Reacții ale corpului animal la schimbări ale
2.1 mediului (temperatura, apă) sau în diferite situații
2.3 (pericol, mișcare);
2.4 Principalele
Trăsături grupe deale
animale: insecte, pești,
şi Educaţie
1.1 ● morale persoanei 3h
1.2 Modestia şi lipsa de modestie
1.3 Încrederea şi lipsa de încredere
2.1 ● Recapitulare: Curcubeul schimbării
civică

3.1 ● Iată ce am învăţat!

12.12. 2019 – 20. 12. 2019


2.1.; Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă 3h
Joc

2.2.; Tehnici de comunicare eficientă în jocuri


1.1.; de mişcare (gesturi, semne, semnale)
şiArte Muzicămişcare

Reguli de interacţiuni într-un grup (respectarea


echipei adverse, recunoaşterea rezultatelor
şi

1.1. ● Cântece din folclorul copiilor 3h


1.2. Folclorul copiilor
3.2. ● Dansuri populare
Hora lentă, Ciuleandra, Braşoveanca, Scaloianul
vizuale mişcare

1.1. ● Jocuri şi jucării 6h


1.2. Confecţionare de marionete
1.3. Modelarea liberă
2.1. Conturare, decupare – Jocul memoriei
2.2. ● Harta anotimpurilor
 Semestrul al II -lea

S1-3
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
literaturaLimba şi

13. 01. 2020 – 31. 01. 2020


1.Semnele 1.1. 15 h
nescrise ale 1.3. Oferirea de informaţii (referitoare la universul –
naturii 1.4. apropiat); 1h
2.2. Relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
2.4.  Textul
MatematicăăMatematic

5.1. – textul
Probleme careliterar (textul
se rezolvă prinnarativ, poezii
operaţiile 12 h
5.3. aritmetice cunoscute (adunare, scădere, înmulțire, –
împărțire) 1h
Transformare, rezolvare
5.1. Transformare, rezolvare
5.3. Formulare, rezolvare
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
 Caracteristici ale lumii vii
naturiiŞtiinţe ale

1.1 3h
1.2  Omul – menținerea stării de sănătate
2.1 Activitate și odihnă.
2.3 ● Recapitulare
2.4
civicăEducaţie

1.1 ● Raporturile noastre cu lucrurile 3h


1.2 Ce sunt lucrurile?
1.3 Nevoia de lucruri. Lucruri care ne exprimă
2.1 Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri
2.2 ● Recapitulare
mişcareJoc şi
2.1. ● Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă 3h
2.2. Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de
1.3. sprijin necondiţionat (acţiuni în perechi, grupuri
mici cu schimbarea rolurilor)
Ascultarea
● Colinde şi acceptarea opiniilor celorlalţi

Arte vizuale şi abilităţi practice Muzică şi mişcare


1.1. românești 3h
1.2. Colindul
3.2. ● Ritmul
Ritmul muzical
● Recapitulare
● Evaluare
1.1. ● Pământul, planeta vie 6h
1.2. Macheta
1.3. Decolorarea cu pic
2.1. Efectul de transparenţă/opacitate
2.2. Colajul prin rupere
2.4. Tehnici combinate
● Recapitulare
● Evaluare

S4-6
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
literaturaLimba şi

4. 02 .2020 – 21 .02 .2020


2. În 1.2. 15 h
lumea 1.3. Descrierea unui obiect, a unei ființe;
sunetelor 1.4. Prezentarea unei activități.
şi a 2.1.  Textul – textul literar, narativ
culorilor 2.2.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul
naturiiŞtiinţe aleăMatematic

2.5. 12 h
5.1. 0 – 10 000
5.3. Înmulţirea unui număr cu 10, 100;
Înmulţirea a două numere dintre care unul este
1.1 scris cu o cifră;
Corpuri – proprietăţi 3h
1.2 Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare,
2.1 lungime, întindere, masă, volum);
2.2 Stări de agregare (solid, lichid, gaz) – identificare
2.4
şi Educaţie

1.1 Raporturile noastre cu animalele şi plantele 3h


1.2 Noi şi celelalte vieţuitoare
2.1 Ce sunt plantele şi animalele?
2.3 Nevoia de plante şi animale
civivă

3.1
1.1. ● Capacitate psiho-motrică 3h
Joc

1.2. Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante


1.3. de aruncare şi prindere (aruncarea lansată cu două
mişcareJocmişcare

2.2. mâini înainte, în sus şi pe deasupra capului,


şi

1.1. prinderea cu o mână prin apucare, aruncare


1.2. azvârlită la distanţă şi la ţintă); Jocuri: Raţele şi
1.3. vânătorii, Ciobanul îşi apără oile, Suveica
2.2. dublă, Ţintaşii iscusiţi
Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi
Muzică
1.2. ● Înălţimea sunetelor muzicale 3h
1.3. Sunete joase, înalte şi mijlocii
2.2. ● Portativul şi cheia SOL

şişimişcar
Portativul şi notele muzicale
Cheia SOLpasiuni

Arte
2.1. ● Despre 6h
2.2. Amestecuri cromatice
literaturaLimbavizuale 2.3. Fire şi materiale textile – Tăiere, împletire,
2.4. coasere, lipire
2.5. Quilling
şi

3.Împreu 1.3. Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 h


nă 1.4. Descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1. Organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4.  Localizarea unor obiecte
naturiiŞtiinţe aleăMatematic

1.1. 8 h
1.2. Coordonate într-o reprezentare grafică sub formă
3.1. de reţea.
3.2.  Figuri geometrice
1.1.  Corpuri – proprietăți 2h
1.2. Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională,
2.1. magnetică, electrică, de contact - frecarea);
2.2. Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
2.4.
şi Educaţie

1.1. ● Raporturile noastre cu animalele şi plantele 2h


1.3. Proprietatea şi atitudinea faţă de plante şi animale

24. 02. 2020– 6. 03. 2020


2.2.  Recapitulare Minunata lume a plantelor şi
2.3. animalelor
civică

3.1.
1.1. ● Capacitate psiho-motrică
Evaluare sumativă 2h
mişcareJoc

1.2. Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea


1.3. calităţilor motrice (viteza de deplasare în relaţie cu

S7-8
2.2. un partener, rezistenţa generală, forţa dinamică a
trunchiului
Armoniaşisunetelor
abdomenului; Jocuri: Vânătorul,
literaturaLimba şi Arte vizuale şi abilităţi practice Muzică şi mişcare

1.2. ● 2h
1.3. Sunetul şi nota LA
2.2. Sunetul şi nota DO 1
Sunetul şi nota RE

1.1. ● Învăţăm de la plante 4h


1.3. Tehnici combinate cu materiale din natură
2.2. Forma
2.4. Obţinerea de forme cu ajutorul sforii înmuiate în
culoare
Tehnici de lucru combinate
Amprentarea cu culori
● Evaluare

4. Despre 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 h


invenții 1.4. Relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute –
S9-11

2.2. (vizionarea unui film/desen animat pentru copii); 3h


2.3. Prezentarea unei activități.
2.4.
2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu 12 h
2.2. numitorul mai mic sau egal cu 10 –

Matematică
2.3. Diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., 3h
2.4. zecime; reprezentări prin desene;
5.1. Terminologie specifică: fracţie, numitor,
numărător;
Compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu

9. 03. 2020 – 27. 03. 2020


acelaşi numitor.
 Forțe
Recapitulare
naturiiŞtiinţe ale

2.2. și efecte 3h
2.3. Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri
(deformare, mișcare);
MMișcare și repaus.
 Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
şi Educaţie

1.1. 3h
1.2. Grupurile din care facem parte
1.3. Familia
2.1. Grupul de prieteni
mişcareJocciviă

2.2.
1.1.  Stil de viaţă activ 3h
1.2. Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor
1.3.
2.1. cardiace şi respiratorii; Jocuri: Leapşa pe
2.2. ghemuite, Uliul şi porumbeii
Jocuri de mişcarec onstituite spontan, în
literaturaLimba şi Arte vizuale şi abilităţi practice Muzică şi mişcare

1.2. ● Armonia sunetelor 3h


1.3. Sunetul şi nota FA –
2.2. Sunetul şi nota DO2 1h
Sunetul şi nota SI
● Evaluare

1.1. ● Învăţăm de la animale 6h


1.3. Amestecuri cromatice –
2.1. Tangram 2h
2.3. Tehnici de lucru combinate
2.5. Tehnici fotografice
● Evaluare

 Funcții ale limbii (acte de vorbire)


S12-15

5. 1.4. 12 h
Comunica 2.5. Cererea simplă familiară, cererea politicoasă; –
rea 3.1. Inițierea unui schimb verbal. 1h
politicoasă 3.2.  Textul – textul literar, narativ
și relațiile 3.3.
5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile 8h
Matema- Matematica

cu ceilalți
5.2. aritmetice cunoscute; metoda reprezentării –
5.3. grafice. 1h
 Organizarea şi reprezentarea datelor
5.1. Date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
tica

5.2. Grafice cu bare: construire, extragerea unor


5.3. informaţii.
 Forţe şi efecte

22. 04. 2020– 8. 05. 2020 (- 20 și 21 aprilie sunt zile libere )


2.2. 2h

Ştiinţe ale
naturii
2.3. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată,
rapiditate).

1.1  Raporturile noastre cu ceilalţi oameni 2h

civicăEducaţie
1.2 Grupul de joacă
1.3 Grupul de învăţare
2.2
2.3
3.2
1.1.  Stil de viaţă activ 2h
1.2. Jocuri de mişcare pentru timpul liber desfăşurate
Joc şi mişcare

1.3. în drumeţii, excursii, tabere


2.1. Concursuri şcolare
2.2. Activităţi turistice
Jocuri de mişcare în aer liber în funcţie de
anotimp
 Evaluare sumativă
mişcareşiMuzică

1.1. ● Timbrul 2h
Timbrurile muzicale –
Timbrurile instrumentale 1h

1.1. ● Ţie îţi pasă? 4h

S 12 Săptămâna “Școala altfel”


1.3. Tehnici de lucru combinate – decupare, lipire, –
Arte vizuale şi abilităţi practice

2.3. pensulaţie 1h
Tehnici de lucru combinate – decupare, lipire,
colorare
Tehnici de lucru combinate – ECO-marţienii
● Evaluare

 Funcții ale limbii (acte de vorbire)


Limba şi literatura română

6. Joc şi 1.2. 15 h
prietenie 1.3. Relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute –
1.4. (citite). 2h
2.2.  Textul - textul literar, narativ
3.2. Raportarea propriei experiențe la cea a
3.3. personajelor;
3.5. Exprimarea reacției față de cele citite;
4.2. Exprimarea acordului/dezacordului față de
4.4. acțiunile unor personaje;
Exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
Textul funcțional – cartea poștală;
Scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
Antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii şi a comunicării în
contexte diferite

S16-18

11. 05. 2020– 29. 05. 2020


Părțile de vorbire;
Sensul cuvintelor;
Scrierea corectă a unor cuvinte;
Enunţul.
 Texte suport:
La scăldat, după Ion Creangă
Doi mari prieteni, după Mihail sadoveanu
Aniversarea Gretei, după Sandra Waren
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 h
4.2. Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, –
5.2. multiplii; 1h
Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie,
metrul de croitorie, ruletă;
Operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime
(fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
Unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi
submultiplii;
Operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul
lichidelor (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
Matematică

Unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi


submultiplii;
Instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
Operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
Unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua,
săptămâna, anul;
Instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
Unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi
eurocentul;
Schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
monetară.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
 Tipuri de transformări ale materiei
Ştiinţe ale naturii

2.4. 3h
2.5. Topire, solidificare, vaporizare, condensare –
1h
 Raporturile noastre cu ceilalţi oameni

literaturaLimba şi Arte vizuale şi abilităţi practice Muzică şi mişcare Joc şi mişcare civicăEducaţie
1.1. 3h
1.3. Reguli ale grupului
2.1. Drepturi şi indatoriri în cadrul grupului
2.3.  Recapitulare: Împreună suntem mai puternici
3.2.  Evaluare sumativă
1.1.  Stil de viaţă activ 3h
1.2. Jocuri de mişcare pentru timpul liber desfăşurate
1.3. în drumeţii, excursii, tabere
2.1. Concursuri şcolare
2.2.
Activităţi turistice
 Evaluare
1.1. ● Nuanţele 3h
● Legătura dintre strofǎ și refren –
● Recapitulare 1h
● Evaluare

1.1. ● Colecţionari de timp liber 6h


1.3. Tehnici de lucru cu hârtia – ţesere cu benzi (fâşii) –
2.3. de hârtie 1h
Tehnici de lucru cu hârtia – rulare, pliere, ţesere,
decupare, mototolire, tăiere, suprapunere de benzi
Tehnici de lucru cu materiale diferite
Tehnica haşurării
● Evaluare

S19-20

06. 2020 – 13. 06. 2020 (- 1 zi: 05. 06. 2020)


6. 1.2. RECAPITULARE FINALĂ 12 h
Curcubeul 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) –
vacanţei 2.2.  Textul - textul literar, narativ, textul 1h
3.2. nonliterar
3.3.
naturiiŞtiinţe aleăMatematic

1.1. RECAPITULARE FINALĂ 10 h


1.5. ● Numerele naturale în concentrul 0 – 10000 –
1.6. ● Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10000 1h
2.2. ● Înmulţirea şi împărţirea
1.

3.1.
1.1. ● Elemente de geometrie.
RECAPITULARE FINALĂ Fracţii 2h
1.2. ● Stări de agregare
2.1. ● Circuitul apei în natură
2.2. ● Fenomene ale naturii
2.4. ● Influenţa factoruilor de mediu asupra
şi Educaţie

3.2. RECAPITULARE FINALĂ 2h


3.3.  Persoana
 Trăsături morale
 Raporturile noastre cu lucrurile/fiinţele
civică

1.1. RECAPITULARE FINALĂ 2h


mişcareJoc

1.2.  Stil de viață activ


1.3.  Jocuri de mişcare în aer liber în funcţie de
2.1. anotimp
2.2.
mişcareMuzică şi
2.1. RECAPITULARE FINALĂ 2 h
 Cântarea (vocală, instrumentală)
 Sunetele muzicale
 Gama Do – scenetă muzicală

Arte vizuale şi abilităţi practice


1.1. RECAPITULARE FINALĂ – Ţie îţi pasă? 4h
1.3. ● Tehnici de lucru combinate – decupare, –
2.3. lipire, pensulaţie 1h
● Tehnici de lucru combinate – decupare,
lipire, colorare
● Tehnici de lucru combinate – ECO-
marţienii
● Evaluare finală