Sunteți pe pagina 1din 1

Nume ................

Clasa
Test la Istorie

Subiectul I 20 p
Realizaţi scurte propoziţii cu termenii: Romulus, legile celor XII table, Columna, principat, religie politeistă.

Subiectul II 28 p
Apreciaţi cu Adevărat sau Fals următoarele propoziţii:
1. În timpul lui Traian, imperiul Roman a avut cea mai mare întindere.
2. Romanii au alungat în anul 509 î. Hr. ultimul rege legendar.
3. Republica era condusa de doi consuli, ajutaţi de senatori şi magistraţi.
4. Legile celor XII table au fost elaborate de o comisie alcătuită din 15 senatori.
5. Împăratul roman care a cucerit Dacia se numeşte Octavianus Augustus.
6. Isus Hristos se naşte când la Roma împărat era Tarquinus Superbus.
7. Romanii dau o mare importanţă educaţiei copiilor.

Subiectul III 30 p
Completaţi termenii lipsă din textul de mai jos.
Locuitorii Romei erau împărţiţi în patricieni şi ………………. Primul rege al Romei a fost ……………, iar
acesta a întemeiat Roma în aprilie ………... Regele dac …………………. s-a sinucis în anul 106 d. Hr. după ce Dacia
a fost cucerită de către ……………………. Cel mai important zeu roman era ...............
Termeni: 509 d. Hr., Tarquinus Superbus, Decebal, plebei, Jupiter, Romulus, 753 î. Hr., germani, romani.

Subiectul IV 12 p
Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Zeul războiului la romani era:
a. Neptun b. Marte c. Diana
2. Luptele dintre gladiatori se dădeau în:
a. Colosseum b. For c. Columna
3. Creştinismul a fost întemeiat de:
a. Isus Hristos b. Zeus c. Decebal
4. Împărţirea Imperiului Roman în două jumătăţi din anul 395 a fost făcută de împăratul:
a. Diocleţian b. Theodosius c. Traian

S-ar putea să vă placă și