Sunteți pe pagina 1din 29

PROGRAM ȘTIINȚIFIC / SCIENTIFIC PROGRAM

16 SEPTEMBRIE 2020 / September 16th 2020


CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

09.00-10.30 ȘCOALA HIPERLIPIDEMIEI – E ODA CARDIOLOGIEI NOI ABORDĂRI ÎN BOALA VENOASĂ CRONICĂ (BVC) ELECTROCARDIOGRAFIE PRACTICĂ PENTRU
HYPERLIPIDEMIA SCHOOL – SYMPHONY OF CARDIOLOGY NEW APPROACHES IN CHRONIC VENOUS DISEASE (CVD) ASISTENTELE MEDICALE
Motto: Știința este ca un drog pentru un BUN CARDIOLOG! PRACTICAL ELECTROCARDIOGRAPHY FOR NURSES
Science is like a good drug for a GOOD CARDIOLOGIST!
Directori de curs / Course directors: D. Gaiță, D. Vinereanu Director de curs / Course director: S. Băilă Directori curs / Course directors: D. Dobreanu, G. Tatu-Chițoiu
Când cazul este “complicat”, dă-i tratament OPTIMIZAT! SESIUNEA / SESSION 1 SESIUNEA / SESSION 1
If you have a complicated case, access the “Optimizing Phase”!
ECG-ul normal / Normal ECG
Moderatori / Chairpersons: D. Vinereanu, D. Gaiță Moderatori / Chairpersons: T. Feodor, A. Munteanu Moderatori / Chairpersons: D. Dobreanu, G. Tatu-Chițoiu
Bărbat, 57 de ani, cu hipercolesterolemie familială, cu infarct miocardic în 09.00-09.45 Noțiuni elementare de electrofiziologie
antecedente / Case presentation Actualități în patofiziologia BVC Fundamental concepts of electrophysiology
09.00 News in CVD pathophysiology D. Dobreanu, Târgu Mureș

Riscul Cardiovascular Global. Hipercolesterolemia Familială. Definiția, epidemiologia și implicațiile socioeconomice ale BVC Electrocardiograma normală – pe scurt
Global Cardiovascular Risk Approach. Familial Hypecholesterolemia. Definition, epidemiology, and socioeconomic implications of CVD Normal electrocardiogram – keeping it short
R. Timar, Timișoara S. Băilă, București G. Tatu-Chițoiu, București

09.25 Factori de risc și genetica BVC Decalogul interpretării electrocardiogramei


Risk factors and genetics of CVD Decalogue of electrocardiogram interpretation
STATINA e divină! (când titrăm? cum titrăm? cu ce o combinăm?) G. Tatu-Chițoiu, București
Statin FIRST! But what’s next? S. Băilă, București
Ș. Bălănescu, București CEAP revizuit, CEAP extins, scorul clinic de severitate (VCSS) și QoL în BVC Discuții / Discussions
09.50 Revised CEAP, extended CEAP, clinical severity score and QoL in CVD
S. Băilă, București
Noi HIPOLIPEMIANTE, eficiente și savante
New entries on the LLT efficiency list Patofiziologia BVC
G.A. Dan, București CVD pathophysiology
S. Băilă, București
10.15
Patofiziologia ulcerului venos
Comentarii & Discuții Pathophysiology of venous ulcer
Comments & Discussions S. Băilă, București
BVC la pacientul cu boala cardiovasculară
CVD in patients with cardiovascular disease
S. Băilă, București
Discuții / Discussions
09.45-10.30
Importanța diagnosticului activ și a diagnosticului hemodinamic în evoluția
și prognosticul BVC
Importance of active diagnosis and hemodynamic diagnosis in the evolution
and prognosis of CVD

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 1
16 SEPTEMBRIE 2020 / September 16th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

Diagnosticul în BVC
Diagnosis in CVD
A. Munteanu, București
Pletismografia
Plethysmography
T. Feodor, București
Indicațiile imagiste non-ecografice în BVC
Non-ultrasound imaging indications in CVD
T. Feodor, București
IVUS și venografia
IVUS and venography
T. Feodor, București

10.30-10.50 Pauză / Break


10.50-12.20 ȘCOALA HIPERLIPIDEMIEI – E ODA CARDIOLOGIEI NOI ABORDĂRI ÎN BOALA VENOASĂ CRONICĂ (BVC) ELECTROCARDIOGRAFIE PRACTICĂ PENTRU
HYPERLIPIDEMIA SCHOOL – SYMPHONY OF CARDIOLOGY NEW APPROACHES IN CHRONIC VENOUS DISEASE (CVD) ASISTENTELE MEDICALE
La pacienții cu risc crescut, fă tot ce poți de la debut SESIUNEA / SESSION 2 PRACTICAL ELECTROCARDIOGRAPHY FOR NURSES
If patient risk is very high, start treating first, than asking “why?” SESIUNEA / SESSION 2
Managementul BVC
Management of CVD ECG-ul anormal
Abnormal ECG
Moderatori / Chairpersons: D. Vinereanu, D. Gaiță Moderatori / Chairpersons: G. Tatu-Chițoiu, S. Băilă Moderatori / Chairpersons: D.D. Ionescu, A. Petriș
10.50 10.50-11.15 Aspectul ECG al aritmiilor ventriculare maligne
Ateroscleroza SUBCLINICĂ? Uită-te la intimă Progresia bolii venoase cronice ECG in malignant ventricular arrhythmias
Subclinical atherosclerosis Progression of chronic venous disease R. Vătășescu, București
D. Lighezan, Timișoara S. Băilă, București Electrocardiograma în hipertrofiile cardiace
11.15 Managentul pacientului cu BVC Electrocardiogram in cardiac hypertrophy
Management of patient with CVD D. Zdrenghea, Cluj-Napoca
Reduceți riscul imediat, în DIABETUL ZAHARAT!
Diabetes mellitus – a priority for risk reduction! S. Băilă, București Electrocardiograma în sindroamele coronariene acute
N. Hâncu, Cluj-Napoca 11.15-11.40 Electrocardiogram in acute coronary syndromes
A. Petriș, Iași
11.40 Tratamentul compresiv
Compressive treatment Aspectul ECG al aritmiilor supraventriculare
Intrăm într-o eră nouă, de când cu PCSK9 ECG in supraventricular arrhythmias
Prescription strategy for PCSK9 inhibitors T. Feodor, București
D.D. Ionescu, București
D. Gaiță, Timișoara Scleroterapia
Sclerotherapy Aspectul ECG al blocurilor atrioventriculare și intraventriculare
12.05 ECG in atrioventricular and intraventricular blocks
T. Feodor, București
Comentarii & Discuții A. Deutsch, București
Comments & Discussions Ablația termică
Thermal ablation Discuții / Discussions
T. Feodor, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 2
16 SEPTEMBRIE 2020 / September 16th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

Ablațiile non-termale non-tumescente


Non-thermal not-tumescent ablations
T. Feodor, București
Locul tratamentul chirurgical în BVC
Place of surgical treatment in CVD
T. Feodor, București
Complicațiile postintervenționale
Post-interventional complications
T. Feodor, București
Complicațiile BVC
Complications of CVD
T. Feodor, București
11.40-12.00
Anticoagularea în tromboza venoasă profundă: cu ce? cât timp?
Anticoagulation in deep vein thrombosis: with what? for how long?
G. Tatu-Chițoiu, București
12.00-12.05
Concluzii / Conclusions
12.05-12.20
Discuții / Întrebări
Discussions / Questions
12.20-12.40 Pauză de prânz / Lunch break
12.40-14.10 TASK-FORCE CARDIO-DIABETOLOGIC CUM NE AJUTĂ CUNOAȘTEREA FIZIOPATOLOGIEI SESIUNEA ASISTENTELOR
CARDIODIABETOLOGY TASK-FORCE ÎN PRACTICA CARDIOLOGICĂ NURSES SESSION
FROM PHYSIOPATOLOGY TO CARDIOLOGY PRACTICE
Directori de curs / Course directors: D. Vinereanu, D. Gaiță Directori de curs / Course directors: A. Mereuță, D. Deleanu Moderatori / Chairpersons: A. Cătescu, S. Pop
Amintiri despre viitor! Dialog interdisciplinar 12.40-14.10 SESIUNEA / SESSION I RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020
Memories of the Future! Interdisciplinary dialog ACTIVITY REPORT
Moderatori / Chairpersons: R. Timar, D. Lighezan A. Cătescu, S. Pop

12.40 Utilitatea cunoașterii fiziopatologiei pentru diagnostic Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție
Diabetul zaharat și insuficiența cardiacă: abordare diabeto-cardiologică Physiopathology in cardiac diagnosis Elections 2020: President / Secretary – Project presentation
Diabetes mellitus and heart failure: diabetocardiological approach Panel: D. Deleanu, B. A. Popescu, A. Scridon, L. Predescu, M.M. Gurzun, D. Tătaru
N. Hâncu, Cluj-Napoca / D. Vinereanu, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 3
16 SEPTEMBRIE 2020 / September 16th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

13.20 12.40 SESIUNE CONFERINȚE


Boala cardiovasculară aterosclerotică și diabetul zaharat: abordare Tulburările de repolarizare pe electrocardiogramă: mecanisme și CONFERENCE SESSION
cardio-diabetologică diagnostic diferențial Moderatori / Chairpersons: A. Cătescu, S. Pop
CVD and diabetes mellitus: cardiodiabetological approach The significance of repolarization abnormalities: mechanism and
differential diagnosis Rolul asistentului medical în tratamentul endovascular al
B. Timar, Timișoara / D. Gaiță, Timișoara
stenozelor carotidiene
A. Scridon, Târgu Mureș, D. Tătaru, Cluj-Napoca
14.00 Role of the nurse in the endovascular treatment of carotid stenoses
13.10 G. Mitrescu, Timișoara
Discuții / Discussions
Evaluarea ecografică a funcției cardiace dincolo de fracția de ejecție – Unde tragem linia în cardiologie intervențională?
aplicații practice Revascularizarea completă a unui pacient non-abordabil chirurgical
Echocardiography assessment of ventricular function beyond ejection fraction Where do we draw the line in interventional cardiology?
– practical aspects Complete revascularization of a patient unfit for surgery
B. A. Popescu, București, M.M. Gurzun, București C. Jarca, Oradea
A fi sau a nu fi asistent medical
13.40 To be or not to be a nurse
Cum să interpretăm datele hemodinamice obținute prin cateterism cardiac? N. Dulama, Timișoara
Hemodynamic data from heart catheterization – significance and Particularități în îngrijirea pacienților cu dren pericardic
interpretation Particularities of care for patients with pericardial drainage
L. Predescu, București, D. Deleanu, București E. Stoica, Brașov

14.10-14.30 Pauză / Break


14.30-16.00 TASK-FORCE CARDIO-DIABETOLOGIC CUM NE AJUTĂ CUNOAȘTEREA FIZIOPATOLOGIEI
CARDIODIABETOLOGY TASK-FORCE ÎN PRACTICA CARDIOLOGICĂ
CardioDiabetologie sau DiabetoCardiologie? FROM PHYSIOPATOLOGY TO CARDIOLOGY PRACTICE
CardioDiabetology or DiabetoCardiology? SESIUNEA / SESSION II
Moderatori / Chairpersons: R. Timar, D. Lighezan Utilizarea fiziopatologiei în optimizarea tratamentului
14.30 Physiopathology and cardiac therapy
Panel: D. Dobreanu, G. Ismail, A. Mereuță, L. Lucaci, I. Șuș
Noile ghiduri și obiectivele terapeutice în diabetul zaharat
New guidelines and therapeutic targets in diabetes mellitus 14.30
R. Timar, Timișoara Tratamentul anticoagulant în fibrilația atrială - optimizare în funcție
14.55 de fiziopatologie
Anticoagulant therapy in atrial fibrillation; why is important to know
Managementul interdisciplinar cardio-reno-metabolic the physiopathology?
Cardio-reno-metabolic approach
D. Dobreanu, Târgu Mureș, I. Șuș, Târgu Mureș
C. Serafi nceanu, București
15.00
15.15
Peptizii natriuretici: de la fiziopatologie la utilizare în diagnostic și
Noutăți în boala cardiovasculară aterosclerotică tratament
Atherosclerotic CVD update Natriuretic peptides in physiopathology, diagnosis and therapy
D. Lighezan, Timișoara L. Lucaci, Iași, A. Mereuță, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 4
16 SEPTEMBRIE 2020 / September 16th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

15.35 15.30
Insufi ciența cardiacă în 2020 Fiziopatologia renală și tratamentul diuretic în hipertensiune și
Heart Failure in 2020 insuficiență cardiacă
O. Chioncel, București Renal physiopathology and diuretic therapy in hypertension and heart failure
G. Ismail, București, A. Mereuță, București
15.55
Discuții / Discussions
16.00-16.15 Pauză / Break

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A CONGRESULUI


CONGRESS OPENING CEREMONY
16.15-16.45 Moderatori / Chairpersons: D. Vinereanu, O. Chioncel
In memoriam Mihai Gheorghiade
O. Chioncel, București

16.45-17.00 Pauză / Break

SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE


SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
17.00-18.00
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program
18.00-18.15 Pauză / Break

SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE


SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
18.15-19.45
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 5
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

09.00-10.30 STATE OF THE ART ACTUALITĂȚI ÎN ATEROSCLEROZĂ COMUNICĂRI ORALE: CELE MAI BUNE LUCRĂRI DE
INSUFICIENȚA CARDIACĂ ÎN 2020 UPDATE IN ATHEROSCLEROSIS INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ
HEART FAILURE IN 2020 DE LA ATEROSCLEROZA SUBCLINICĂ LA PLACA VULNERABILĂ ORAL COMMUNICATIONS: BEST IN HEART FAILURE
FROM SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS TO VULNERABLE PLAQUE
Moderatori / Chairpersons: C. Siliște, C. Udroiu Moderatori / Chairpersons: Ș.L. Magda, F. Mitu Moderatori / Chairpersons: D. Dimulescu, C. Pop
Comisia de experți / Expert committee: D. Țînț, A.C. Popescu, D. Pop
09.00-09.20 09.00-09.20 1. Revărsatul pericardic – predictor independent al mortalității de orice
cauză pe termen lung în insuficiența cardiacă
1. Obstrucție, ischemie, constricție – insuficiență cardiacă dreaptă acută 1. Ateroscleroza subclinică în viața de zi cu zi
Pericardial effusion – an independent predictor of all-cause long-term
Obstruction, ischemia, constriction – acute right heart failure Subclinical atherosclerosis in our daily life
mortality in heart failure
A. Petriș, Iași M. Iurciuc, Timișoara
C. Delcea, C.A. Buzea, A.M. Tocitu, A. Vîjan, E. Stoichițoiu, I.C. Daha, G.A. Dan,
09.20-09.40 09.20-09.40 București (1)
2. Șocul Cardiogen 2. Placă vulnerabilă vs. pacient vulnerabil 2. Dislipidemia necontrolată și stresul oxidativ în insuficiența cardiacă
Cardiogenic shock Vulnerable plaque vs. vulnerable patient cronică
A. Iancu, Cluj-Napoca D. Lighezan, Timișoara Uncontrolled dyslipidemia and oxidative stress in chronic heart failure
A. Liteanu, I. Pârvu, I.T. Nanea, A. Ilieșiu, București (2)
09.40-10.00 09.40-10.00
3. Regenerarea miocardică 3. Provocări terapeutice în ateroscleroza subclinică 3. Particularități ale funcției sistolice și diastolice la pacienți cu
hipotiroidism
Myocardial regeneration Therapeutically challenges in subclinical atherosclerosis
Particularities of systolic and diastolic function in patients with
M. Cinteză, București C. Rezuș, Iași
hypothyroidism
10.00-10.20 10.00-10.20 F. Pârv, M. Balaș, L. Ogârcin, C. Tudoran, T. Ciocârlie, V. Ivan, Timișoara (3)
4. Scorurile de risc din insuficiența cardiacă și tratamentul consecutiv 4. Ateroscleroza versus arterioscleroza 4. Disfuncția ventriculară dreaptă determinată prin intermediul ecografiei
Risk scores in heart failure and subsequent treatment Atherosclerosis versus arteriosclerosis 3D este cel mai bun predictor pentru mortalitate și spitalizare la
V.D. Vintilă, București O. Istrătoaie, Craiova pacienții cu insuficiență cardiacă și fracție de ejecție redusă
Right ventricular dysfunction assessed by 3D echocardiography is the best
10.20 10.20
predictor for death and re-hospitalization in patients with ischemic and
Discuții / Discussions Discuții / Discussions non-ischemic heart failure with reduced ejection fraction
S. Mihăilă, A. Velcea, A. Andronic, RC. Rimbas, A. Chitroceanu, SI. Calin, D.
Vinereanu București (4)
5. Diferențe în funcție de sex la pacienții spitalizați cu insuficiență cardiacă
și fibrilație atrială
Gender differences in hospitalized patients with heart failure and atrial
fibrillation
C. Stănescu, A. Vîjan, S. Bari, I. Lupășteanu, C. Delcea, I. Daha, G.A. Dan, București
(5)
6. Determinanții spitalizării prelungite la pacienții cu insuficiență cardiacă
și fibrilație atrială
Determinants of prolonged hospitalization in patients with heart failure
and atrial fibrillation
A. Vijan, C. Delcea, S. Bari, I. Lupasteanu, C. Stanescu, I. Daha, G.A. Dan, București
(6)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 6
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

7. Non-compactarea de ventricul stâng la pacienții cu insuficiență cardiacă


cu fracție de ejecție prezervată caracterizați prin imagistică multimodală
Left ventricular non-compaction in patients with heart failure with
preserved ejection fraction characterized by multimodality imaging
I.S. Vișoiu, R.C. Rimbas, L.S. Magda, S. Mihaila-Baldea, D. Mihalcea, A. Chitroceanu,
A.I. Nicula, A.V. Marinescu, D. Vinereanu, București (7)

10.30-10.50 Pauză / Break


10.50-12.20 UPDATE COVID-19 ÎNTÂLNIRE CU EXPERȚII SESIUNE COMUNĂ SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE –
PARTICULARITĂȚI ALE PATOLOGIEI CARDIOVASCULARE ÎN CONTEXTUL MEET THE EXPERTS SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA
PANDEMIEI COVID-19 PRACTICA ÎN USTACC JOINT SESSION ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY –
PARTICULARITIES OF THE CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN THE CONTEXT PRACTICAL SKILLS IN THE CICU ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY
OF COVID-19 PANDEMIC NEUROLOGIA ȘI CARDIOLOGIA – SURORILE VIITORULUI ÎN MEDICINĂ
NEUROLOGY AND CARDIOLOGY – SISTERS OF THE FUTURE IN MEDICINE
Moderatori / Chairpersons: M. Dorobanțu, C. Sinescu Moderatori / Chairpersons: V. Chioncel, A. Petriș Moderatori/ Chairpersons: O. Băjenaru, M.M. Vintilă
10.50-11.10 10.50-11.10 10.50-11.10
1. Importanța și limitele științei în managementul COVID-19 1. Abordul vascular în USTACC 1. Screening-ul neurologic al pacientului cu foramen ovale patent
Importance and limits of science in the management of COVID-19 Vascular access in the CICU Neurological screening of the patient with patent foramen ovale
M. Dorobanțu, București V. Chioncel, București F. Antochi, București
11.10-11.30 11.10-11.30 11.10-11.30
2. Miocardita în cursul infecției cu SARS-CoV2 la pacienții cu insuficiență 2. Ventilația asistată în USTACC 2. Tratamentul endovascular al accidentului vascular cerebral ischemic
cardiacă pre-existentă Assisted ventilation in the CICU acut, între oportunitate și obligativitate
Myocarditis during SARS-CoV2 infection in patients with pre-existing heart D. Cimpoeșu, Iași Endovascular treatment of acute ischemic stroke, between opportunity
failure and obligation
11.30-11.50
I.T. Nanea, București C. Tiu, București
3. Cardiostimularea temporară în USTACC
11.30-11.50 11.30-11.50
Temporary cardiostimulation in the CICU
3. Pandemia (COVID-19): o fereastră de oportunitate pentru D. Țînț, Brașov 3. Complicații neurologice ale procedurilor intervenționale cardiovasculare
implementarea tele-reabilitării la pacienții cu insuficiență cardiacă Neurological complications of interventional cardiovascular procedures
Pandemic (COVID-19): a window of opportunity for the implementation of P. Platon, București
telerehabilitation in patients with heart failure
C. Sinescu, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 7
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.10


4. Proceduri electrofiziologice și implantul de dispozitive antiaritmice în 4. Ecocardiografia în camera de urgență 4. Complicații neurologice ale TAVI
era pandemiei SARS-CoV2 (COVID-19) – de la ghiduri și recomandări la Echocardiography in the emergency room Neurological complications of TAVI
tratament și practica clinică S. Crișan, Timișoara A. Ciobanu, București
Electrophysiological procedures and implantation of antiarrhythmic
devices in the SARS-CoV2 (COVID-19) pandemic era - from guidelines and 12.10 12.10
recommendations to treatment and clinical practice Discuții/Discussions Discuții/Discussions
R. Ciudin, București
12.10
Discuții/Discussions

12.20-12.30 POSTER 1 – LUCRĂRI ORIGINALE


ORIGINAL PAPERS
1. Aspecte ale sistemului enzimatic antioxidant endogen la copii hipertensivi cu exces ponderal și istoric familial agravat
Aspects of parameters of the enzyme antioxidant system in hypertensive and ponderal children with aggravated family history by cardiovascular pathology
L. Bichir-Thoreac, N. Mătrăgună, S. Cojocari, Chișinău (9)
2. Managementul în faza prespital și în unitatea de primiri urgențe a pacienților cu sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST în 9 centre intervenționale din România
Prehospital and emergency department management of non-ST elevation acute coronary syndrome patients in 9 invasive centres in Romania
A.G. Cotoban, C.A. Udroiu, D. Vinereanu, București (10)
3. Grosimea țesutului adipos epicardial și corelația cu parametrii de risc metabolic la copii cu intevalul de vârstă 10 - 18 ani
Epicardial adipose tissue thickness and its correlation with metabolic risk parameters in children in the age range 10–18 years
V. Eșanu, V. Eșanu, I. Palii, N. Gavriliuc, L. Pîrțu, Chișinău (11)
4. AVR în infarctul miocardic
AVR in myocardial infarction
R. Grigore, C. Sutescu, Galați (12)
5. Aortopatii congenitale la copii în asociere cu unele sindroame genetice
Aortic diseases in children with genetic syndromes
D. Jumiga, I. Palii, L. Pîrțu, Chișinău (13)
6. Influența tratamentului betablocant asupra pacienților hipertensivi diabetici cu diferite profile dipper, în special efectul benefic asupra celor cu profil nocturn non-dipper
The influence of betablocker treatment on diabetic hypertensive patients with different dipper profiles, especially the beneficial effect on those with nocturnal non-dipper profile
V. Manea, C. Pop, L. Pop, M.I. Popescu, Baia Mare (14)
7. Desimpatizarea arterelor renale: un an de monitorizare
Renal denervation treatment in patients with resistant hypertension: one year follow-up
A.Moiseeva, A. Carauș, O. Calenici, Chișinău (15)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 8
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

8. Markeri ai inflamației cronice în hipertensiunea arterială și obezitatea la copii


Markers of chronic inflammation in essential hypertension and obesity in children
N. Mătrăgună, S. Cojocari, L. Bichir-Thoreac, Chișinău (16)
9. Malformații congenitale de cord cu șunt stânga-dreapta
Congenital heart disease with left-to-right shunt
I.Negară, L. Pîrțu, I. Palii, Chișinău (17)

12.30-12.33 Pauză / Break


12.33-12.55 POSTER 2 – CAZURI CLINICE
CLINICAL CASES
1. Răsturnare de situație la pacientă cu boală congenitală cardiacă corectată
U-Turn in the Case of a Patient with Corrected Congenital Heart Disease
R. Badea, N. Dragotoiu, R. Ciudin, B. A. Popescu, C. Ginghină, București (18)
2. Tulburări de repolarizare cu ‘’nod în gât ‘’- prezentare de caz
Repolarization disorders with ‘’lump in the throat’’- a case report
E.A. Bădulescu, S. Mihăilă, D. Vinereanu, București (19)
3. Atunci când „banala” hipertensiune arterială te conduce la diagnosticul corect
When the “trivial” hypertension leads you to the correct diagnosis
A.M. Balahura, M. Badea, I.C. Săulescu, E. Păsăran, D. Bartoș, E. Bădilă, București (20)
4. Pe muchie de cuțit- miocardită fulminantă deghizată în infarct miocardic acut
On a knife-edge- fulminant myocarditis disguised as acute myocardial infarction
A.E. Bălinișteanu, R. Drăgoi Galrihno, A.O. Ciobanu, L. Mitrea, A. Nicula, D. Vinereanu, București (21)
5. Rolul geneticii într-un caz de infarct miocardic acut antero-lateral la o pacientă tânără
The role of genetics in a case of acute antero-lateral myocardial infarction in a young patient
P. Baneu, C. Erimescu, R. Șoșdean, I. Mancas, A. Bordejevic, A. Pescariu, C. Mornoș, S. Pescariu, Timișoara (22)
6. Șocul cardiogen cu stop cardio-respirator în mediul extra-spitalicesc la debut; importanța complicațiilor cardiace și non-cardiace
Cardiogenic Shock in setting of Out of Hospital Cardiac Arrest; high burden of cardiac and noncardiac complications
F.S. Barbu, O. Geavlete, S. Șipoș, O. Chioncel, București (23)
7. Când tratamentul etiologic al CMD este depășit, ce resurse avem?
When treating DCM becomes a challenge, what is there left to try? 
M. Casian, F.R. Bolohan, L. Chiriac, V. Iliese, V. Indries, București (24)
8. Tromboza, o cortină înșelătoare!
Thrombosis, a deceptive curtain!
A. Covaciu, E.A. Condrea, A. Câmpeanu, M. Cozma, Brașov (25)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 9
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

9. Când nu găsești o cauză de tromboză venoasă profundă caută o boală sistemică


When dealing with unknown etiology for deep vein thrombosis, look for a systemic disease
R. Danet, I. Popescu, V. Vintilă, C. Stoicescu, G. Bicescu, D. Vinereanu, București (26)
10. O inimă de piatră
Stony-hearted
C. Diaconescu, A. Munteanu, S. Stanciu, M. Gurzun, Z. Galajda, București (27)
10. Sindromul anemic în insuficiența cardiacă – o permanentă provocare
Anemic syndrome in heart failure – a permanent challenge
N. Dima, A.R. Gănceanu-Rusu, M.A. Mărănducă, A. Clim, A.M. Pop, C. Rezuș, Iași (28)
11. Hiponatremia – un semn clar în slujba unor sindroame confuze
Intricate etiologies of hyponatremia – To see what is apparent requires a constant struggle
S.I. Dumitrașcu, R.I. Radu, O. Geavlete, E.L. Antohi, T. Radu, E. Stoica, I. Kulcsar, O. Chioncel, București (29)
12. Diagnosticul Bumerang
Boomerang Diagnosis
D.R. Florescu, M.C. Pucă, D. M. Toader, S. Militaru, G.C. Târtea, C.D. Hădăreanu, E.R. Mustafa, O. Istrătoaie, C. Florescu, Craiova (30)
13. O asociere nefericită cu un final fericit
An unfortunate association with a happy ending
A. Iavorschi, A. Frățilă, A. Apostol, M.V. Ivan, Timișoara (31)
14. Una din fețele cardiomiopatiei hipertrofice
One of the many faces of hypertrophic cardiomyopathy
M. Badea, A.M. Balahura, E. Păsăran, R. Adam, E. Bădilă, D. Bartoș, București (32)
15. By pass aorto-coronarian, comisurotomie alfieri și anuloplastie cu inel la pacient cu prolaps de valvă mitrală anterioară și patologie trivasculară
Coronary artery bypass grafting, alfieri comisurotomy and ring anuloplasty in a patient with mitral valve prolapse and coronary disease
D. Toader, M. Cocora, P. Trașcă, G. Tiucu, C. Bătăiosu, A. Crăciun-Mirescu, P. Tudorascu, A. Paraschiv, O. Istrătoaie, Craiova (33)
16. Continuum de la HTA esențială la HTA secundară prin stenoza arterelor renale
Continuum from essential hypertension to secondary hypertension caused by renal artery stenosis
A. Ion, A.O. Petriș, D.M. Adoamnei, R. Al Namat, A.M. Alecsa-Lupu, I.I. Costache, Iași (34)
17. Provocarea managementului terapeutic la un pacient cu stenoză aortică și coarctație de aortă
Challenge of therapeutic management in a patient with aortic stenosis and aortic coarctation
I.T. Ionita, A. Munteanu, M. Gurzun, I. Verinceanu, București (35)
18. Necesarul de suport mecanic la pacient tânăr cu Insuficiența Cardiacă severă
Mechanical support requirement in young patient with severe heart failure
C. Mărgineanu, E.L. Antohi, I. Marinică, L. Predescu, M. Robu, O. Chioncel, București (36)
19. Afectarea cardiacă și renală în hepatita virală B ocultă, forma seropozitivă. Prezentare de caz clinic
Cardiac and renal impairment in occult viral hepatitis, seropositive form. Clincal case presentation
L. Pîrțu, I. Palii, E. Gudumac, T. Raba, A. Ciuntu, I. Rodoman, A. Chiriac, I. Cucu, D. Bujor, Chișinău (37)
20. Eveniment advers – EAAAM
Adverse event - EAAAM
G.F. Ursu, București (39)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 10
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

12.55-13.00 Pauză / Break


13.00-14.30 ÎNTÂLNIRE CU EXPERȚII SESIUNE „ CUM EVALUĂM? CUM TRATĂM?” SESIUNE COMUNĂ SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE –
MEET THE EXPERTS „HOW TO” SESSION UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA”
ROLE OF IMAGING TESTS IN THE CLINICAL APPROACH OF PATIENTS WITH CUM SE ALCĂTUIEȘTE ȘI SE DERULEAZĂ UN PROGRAM DE PREVENȚIE ȘI DIN BUCUREȘTI
REVERSIBLE LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ? JOINT SESSION ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY – „CAROL
ROLUL TESTELOR IMAGISTICE ȊN ABORDAREA CLINICĂ A PACIENȚILOR CU HOW TO DEVELOP AND MANAGE A PROGRAM OF CARDIOVASCULAR DAVILA” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY BUCHAREST
DISFUNCȚIE VENTRICULARĂ STȂNGĂ REVERSIBILĂ PREVENTION AND REHABILITATION? TERAPIA MODERNĂ ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE: DE LA ISCHEMIE LA
INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ
MODERN THERAPY IN CARDIOVASCULAR DISEASES: FROM ISCHEMIA TO
HEART FAILURE
Chairpersons / Moderatori: B.A. Popescu, O. A. Smiseth Moderatori / Chairpersons: S. Iurciuc, I. Manițiu Moderatori / Chairpersons: M. Cinteză, R. Rimbaș
13.00-13.20 13.00-13.20 13.00-13.20
1. Non-invasive follow-up of left ventricular filling pressures – clinical 1. Stratificarea riscului cardiovascular 1. Echivalentele de boală coronariană aterosclerotică: cum le evaluăm?
implications Stratification of the cardiovascular risk cum le tratăm?
Evaluarea dinamică neinvazivă a presiunilor de umplere ventriculare M.I. Popescu, Oradea Coronary atherosclerotic disease equivalents: how to evaluate? How to
stȃngi – implicații clinice treat?
13.20-13.40
O.A. Smiseth, Norway/Norvegia R. Darabont, București
2. Grila de recuperare la bolnavii cu cardiopatie ischemică
13.20-13.40 13.20-13.40
Rehabilitation checklist for patients with ischemic heart disease
2. Ischemic left ventricular dysfunction – role of stress echocardiography M. Suceveanu, Covasna 2. Noi arme pentru clinician în lupta cu insuficiența cardiacă
Disfuncția ventriculară stȃngă ischemică – rolul ecocardiografiei de New weapons for the clinician in the fight against heart failure
stress 13.40-14.00
D. Bartoș, București
M. Roșca, București 3. Grila de recuperare la domiciliu la bolnavii cu insuficiență cardiacă
13.40-14.00
Home rehabilitation checklist for heart failure patients
13.40-14.00
D. Zdrenghea, Cluj-Napoca 3. Terapia actuală în hipertensiunea pulmonară cronică posttrombembolică
3. Inflammatory cardiomyopathy – clinical relevance of imaging tests Current therapy in chronic postembolic pulmonary hypertension
Cardiomiopatia inflamatorie – locul testelor imagistice ȋn managementul I.M. Coman, București
clinic
S. Mihăila Baldea, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 11
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

14.00-14.20 14.00-14.20 14.00-14.20


4. Stress cardiomyopathy – multimodality imaging assessment 4. Viața de după recuperare – activitatea fizică și prevenția pe termen lung 4. Riscul cardiovascular și tratamentul hipoglicemiant în diabetul
Cardiomiopatia de stres – evaluare imagistică multimodală Life after rehabilitation – physical therapy and long-term prevention zaharat tip 2
C.C. Beladan, București D. Pop, Cluj-Napoca Cardiovascular risk and hypoglycemic treatment in type 2 diabetes
A. Ilieșiu, București
14.20 14.20
14.20
Discuții / Discussions Discuții / Discussions
Discuții / Discussions
14.30-14.50 Pauză / Break
14.50-16.20 CAZURI CLINICE COMENTATE CONFERINȚE OMAGIALE SESIUNE COMUNĂ SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE –
COMMENTED CLINICAL CASES TRIBUTE CONFERENCES SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI
PACIENTUL MEU HIPERTENSIV - CE AȚI FACE DUMNEAVOASTRĂ? JOINT SESSION ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY –
MY HYPERTENSIVE PATIENT – WHAT WOULD YOU DO? ROMANIAN NATIONAL SOCIETY OF FAMILY MEDICINE
BOALA ARTERIALĂ PERIFERICĂ CU LOCALIZĂRI RARE
PERIPHERAL ARTERY DISEASE WITH RARE LOCALIZATIONS
Moderatori / Chairpersons: E. Bădilă, A.M. Vintilă Moderatori / Chairpersons: B.A. Popescu, D. Vinereanu Moderatori / Chairpersons: A. Ciobanu, R. Tănăsescu
CAZ / CASE 1 14.50-15.05 15.00-15.20
Când povestea hipertensiunii începe așa: “Te rog doar să ajustezi schema CONFERINȚA OMAGIALĂ „DANIEL DANIELOPOLU” 1. BAP – avem o terapie eficientă?
terapeutică” „DANIEL DANIELOPOLU” TRIBUTE CONFERENCE PAD – do we have an efficient therapy?
When the story of hypertension starts like this: “Please, just adjust the C. Udroiu, București
Mai este necesară electrofiziologia celulară pentru tratamentul actual al
treatment plan”
aritmiilor? 15.20-15.40
Prezintă / Presenter: A.M. Balahura, București Is celular electrophysiology still necessary for the current treatment of
Comentează / Comments by: D. Bartoș, București 2. Orientări actuale în abordarea bolii arterelor carotide
arrhythmias?
Current directions in the approach to carotid artery disease
CAZ / CASE 2 D. Dobreanu, Târgu Mureș
L. Piloff, Sibiu
Un caz de hipertensiune 15.05-15.20
15.40-16.00
A case of hypertension CONFERINȚA OMAGIALĂ „BRATU FOTIADE”
Prezintă / Presenter: O. Țica, Oradea 3. Ischemia mezenterică – diagnostic și atitudine terapeutică
„BRATU FOTIADE” TRIBUTE CONFERENCE
Comentează / Comments by: M.I. Popescu, Oradea Mesenteric ischemia – diagnosis and therapeutic approach
Sindromul acut coronarian – teorie a relativității sau intricare cuantică? M.D. Baltă, București
Acute coronary syndrome – the theory of relativity or quantic intricacy?
16.00-16.20
L. Petrescu, Timișoara
4. Arteriopatia diabetică – anticamera amputației?
Diabetic arteriopathy – the antechamber for amputation?
M. Croitoru, București
16.20
Discuții / Discussions

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 12
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

CAZ / CASE 3 15.20-15.35


O etiologie neașteptată într-un caz aparent obișnuit de hipertensiune CONFERINȚĂ OMAGIALĂ „COSTIN CARP”
The unusual suspect in a seemingly trivial case of hypertension „COSTIN CARP” TRIBUTE CONFERENCE
Prezintă / Presenter: L. Țăpoi, Iași De la stetoscop la scanner portabil: schimbarea de paradigmă în examenul
Comentează / Comments: C. Stătescu, Iași clinic
CAZ / CASE 4 From stethoscope to hand-held ultrasound devices: a paradigm shift in the
physical exam
Fața nevăzută a hipertensiunii
B.A. Popescu, București
The invisible face of hypertension
Prezintă / Presenter: A. Munteanu, București 15.35-15.50
Comentează / Comments: D. Dărăbanțiu, Arad CONFERINȚĂ OMAGIALĂ „CONSTANTIN C. ILIESCU”
„CONSTANTIN C. ILIESCU” TRIBUTE CONFERENCE
Îmbătrânirea cardiovasculară și Insuficiența cardiacă
Cardiovascular aging and heart failure
C. Ginghină, București
15.50-16.05
CONFERINȚĂ OMAGIALĂ „MIHAIL CONSTANTINEANU”
„MIHAIL CONSTANTINEANU” TRIBUTE CONFERENCE
MINTE-INIMĂ-CREIER: punctul de vedere al neurologului
MIND-HEART-BRAIN: the neurologist’s point of view
O. Băjenaru, București
16.05-16.20
CONFERINȚĂ OMAGIALĂ „BASIL TEODORESCU”
„BASIL TEODORESCU” TRIBUTE CONFERENCE
Basil Theodorescu – o piatră de temelie în medicina românească
Basil Theodorescu – a milestone in Romanian medicine
M. Cinteză, L. Gherasim, București

16.20-16.40 Pauză / Break

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 13
17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

16.40-17.40 SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE
SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program
17.40-18.00 Pauză / Break
18.00-19.30 SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE
SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 14
18 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 18th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

09.00-10.30 SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE SESIUNEA ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE
INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ ECOCARDIOGRAFIE ȘI ALTE METODE IMAGISTICE CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ ȘI BOLI CONGENITALE
ORGANIZING SESSION OF THE HEART FAILURE WORKING GROUP ORGANIZING SESSION OF THE ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED ORGANIZING SESSION OF THE PEDIATRIC CARDIOLOGY AND
TECHNIQUES WORKING GROUP CONGENITAL HEART DISEASE WORKING GROUP
Moderatori / Chairpersons: M. Cinteză, V.D. Vintilă Moderatori / Chairpersons: C.C. Beladan, S. Mihăilă Baldea Chairpersons / Moderatori: I.M. Coman, E. Cinteză, I. Simkova
RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020
ACTIVITY REPORT 2017-2020 ACTIVITY REPORT 2017-2020 ACTIVITY REPORT
M. Cinteză, V.D. Vintilă C.C. Beladan, S. Mihăilă Baldea I.M. Coman, E. Cinteză
Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – Proiect de intenție
Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation
Situația cardiopatiilor congenitale în centrul și estul Europei
Current situation of congenital cardiopathies in Central and Eastern Europe
I. Simkova, Slovakia / Slovacia

CAZURI CLINICE COMENTATE CAZURI CLINICE COMENTATE CAZURI CLINICE COMENTATE


COMMENTED CLINICAL CASES COMMENTED CLINICAL CASES COMMENTED CLINICAL CASES
ÎNTREBĂRI CLINICE – RĂSPUNSURI IMAGISTICE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CARDIOPATHIES IN CHILDREN
CLINICAL QUESTIONS – IMAGING ANSWERS DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL ÎN CARDIOPATII LA COPIL
Moderatori / Chairpersons: M. Cinteză, V.D. Vintilă Moderatori / Chairpersons: C.C. Beladan, S. Mihăilă Baldea Chairpersons / Moderatori: D. Deleanu, P. Liuba
CAZ / CASE 1 CAZ / CASE 1 CASE / CAZ 1
Abordarea medicală în insuficiența cardiacă Hematom pulmonar non traumatic – există o soluție terapeutică non The role of genetic testing of cardiopathies in children
Medical approach in heart failure chirurgicală? Rolul testării genetice în cardiopatii la copil
Prezintă / Presenter: B. Caloian, Cluj-Napoca Non-traumatic pulmonary hematoma – is there a non-surgical therapeutic Presenter / Prezintă: C. Lazea, Cluj-Napoca
Comentează / Comments: G. Gușețu, Cluj-Napoca solution? Comments / Comentează: I.M. Coman, București
Prezintă / Presenter: N. Radu, București CASE / CAZ 2
CAZ / CASE 2
Comentează / Comments: R. Enache, București
Revascularizare miocardică în insuficiența cardiacă Stenting of the arterial duct in children
CAZ / CASE 2 Stentare canal arterial la copil
Myocardial revascularization in heart failure
Prezintă / Presenter: A. Cotoban, București Evaluarea imagistică a purtătorilor de dispozitive intracardiace Presenter / Prezintă: A. Sglimbea, Târgu Mureș
Comentează / Comments: C. Stoicescu, București Imaging assessment of patients with intracardiac devices Comments / Comentează: A. Popoiu, Timișoara
Prezintă / Presenter: A. Velcea, București CASE / CAZ 3
CAZ / CASE 3
Comentează / Comments: L. Antohi, București Stenting aortic isthmus pseudoatresia
Dispozitive auxiliare non-mecanice în insuficiența cardiacă Stentare pseudoatrezie istmică aortică
CAZ / CASE 3
Auxiliary non-mechanical devices in heart failure Presenter / Prezintă: E. Cinteză, București
Prezintă / Presenter: R. Rudzik, Târgu Mureș Ce poate ascunde ventriculul drept?
Comments / Comentează: A.G. Dimitriu, Iași
Comentează / Comments: D. Dobreanu, Târgu Mureș What can the right ventricle hide?
Prezintă / Presenter: I. Pop, Brașov
Comentează / Comments: S. Onciul, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 15
18 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 18th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

CAZ / CASE 4 CAZ / CASE 4 CASE / CAZ 4


Dispozitive mecanice implantabile în insuficiența cardiacă Un final fericit? Interventional procedures for the lymphatic system in children
Implantable mechanical devices in heart failure A happy ending? Procedurile intervenționale în sistemul limfatic la copil
Prezintă / Presenter: C. Parască, București Prezintă / Presenter: P. Gocan, Cluj-Napoca Presenter / Prezintă: P. Liuba, Sweden/Suedia
Comentează / Comments: V. Iliescu, București Comentează / Comments: R. Rancea, Cluj-Napoca Comments / Comentează: D. Deleanu, București

10.30-10.50 Pauză / Break


10.50-12.20 SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE ARITMII SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE
CARDIOPATIE ISCHEMICĂ ORGANIZING SESSION OF THE ARRHYTHMIAS WORKING GROUP ATEROSCLEROZĂ ȘI ATEROTROMBOZĂ
ORGANIZING SESSION OF THE ISCHEMIC HEART DISEASE Moderatori / Chairpersons: M. Grecu, D. Cozma ORGANIZING SESSION OF THE ATHEROSCLEROSIS AND
W ORKING GROUP ATHEROTROMBOSIS WORKING GROUP
RAPORT DE ACTIVITATE
Moderatori / Chairpersons: A. Bucșa, I. Țilea ACTIVITY REPORT 2017-2020 Moderatori / Chairpersons: M. Iurciuc, A. Ciobanu
RAPORT DE ACTIVITATE M. Grecu, D. Cozma RAPORT DE ACTIVITATE
ACTIVITY REPORT 2017-2020 Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție ACTIVITY REPORT 2017-2020
A. Bucșa, I. Țilea Elections 2020: President / Secretary – Project presentation M. Iurciuc, A. Ciobanu
Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție
Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation

CAZURI CLINICE COMENTATE CAZURI CLINICE COMENTATE CAZURI CLINICE COMENTATE


COMMENTED CLINICAL CASES COMMENTED CLINICAL CASES COMMENTED CLINICAL CASES
CARDIOPATIA ISCHEMICĂ LA PACIENŢII CU CANCER DE LA ATEROSCLEROZA ASIMPTOMATICĂ LA CEA SIMPTOMATICĂ
CORONARY HEART DISEASE AND CANCER FROM ASYMPTOMATICAL ATHEROSCLEROSIS TO SYMPTOMS
Moderatori / Chairpersons: A. Bucșa, D. Deleanu Moderatori / Chairpersons: Ș. Bogdan, D. Cozma Moderatori / Chairpersons: A. Ciobanu, M. Iurciuc
CASE / CAZ 1 CAZ / CASE 1 CAZ / CASE 1
PCI in a patient with cancer and thrombocytopenia: tips and tricks Ablația de prima intenție în aritmiile ventriculare maligne pe cord cu Cum ne purtăm cu un pacient asimptomatic? Cât îl investigăm / tratăm?
PCI la un pacient cu cancer și trombocitopenie: tips and tricks afectare structurală. Două scenarii clinice How do we manage an asymptomatically patient? How much do we
Presenter / Prezintă: C. Iliescu, USA/SUA Ablation as first line therapy in malignant ventricular arrhythmia with investigate or treat?
Comments / Comentează: A. Mereuță, București significant structural heart disease. Two clinical scenarios. Prezintă / Presenter: A. Velcea, București
Prezintă / Presenter: Ș. Bogdan, București Comentează / Comments: Ș.L. Magda, București
CASE / CAZ 2
Comentează / Comments: R.G. Vătășescu, București
CAZ / CASE 2
ACS and mild anemia. Benign association or the calm before the storm?
CAZ / CASE 2
SCA și anemie ușoară. Asociere benignă sau calmul de dinaintea furtunii? Tratamentul cu statine, Yin și Yang
Presenter / Prezintă: R. Șerban, Târgu Mureș Este indicată sau nu procedura? Obstacole numeroase în calea unei ablații Treatment with statins, Yin and Yang
Comments / Comentează: C. Iliescu, USA / SUA de tahicardie ventriculară Prezintă / Presenter: D. Man-Bâibâța, Timișoara
To ablate or not to ablate – the many obstacles to VT ablation Comentează/ Comments: R. Rimbaș, București
Prezintă / Presenter: B. Șuran, București
Comentează / Comments: C. Siliște, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 16
18 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 18th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

CASE / CAZ 3 CAZ / CASE 3 CAZ / CASE 3


PCI primară la un pacient cu neoplazie prostatică și leziuni secundare Terapia de resincronizare cardiacă....nu doar partea tehnică contează? De la Ateroscleroza centrală. Când alegem aspirina?
osoase clinică la follow-up pentru optimizarea răspunsului Central atherosclerosis. When do we choose aspirin?
Primary PCI for a patient with prostatic cancer and bone metastasis Cardiac resynchronization therapy ....not only the technical part matters? Prezintă / Presenter: O. Mitu, Iași
Presenter / Prezintă: A. Burlacu, Iași From clinic to follow-up to optimize response Comentează / Comments: C. Dima Cozma, Iași
Comments / Comentează A. Bucșa, București Prezintă / Presenter: E. Goanță, Craiova
Comentează / Comments: C. Stătescu, Iași

12.20-12.40 Pauză / Break


12.40-14.10 SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE
CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DE CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ȘI RECUPERARE CARDIOLOGIE DE URGENȚĂ
ORGANIZING SESSION OF THE INTERVENTIONAL CARDIOLOGY CARDIOVASCULARĂ ORGANIZING SESSION OF THE EMERGENCY CARDIOLOGY
W ORKING GROUP ORGANIZING SESSION OF THE WORKING GROUP OF PREVENTIVE WORKING GROUP
CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR REHABILITATION
Moderatori / Chairpersons: M. Postu, C. Udroiu Moderatori / Chairpersons: D. Pop, M. Mitu Moderatori / Chairpersons: L. Petrescu, D. Țînț
RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020 RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020 RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020
ACTIVITY REPORT ACTIVITY REPORT ACTIVITY REPORT
M. Postu, C. Udroiu D. Pop, M. Mitu L. Petrescu, D. Țînț
Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție
Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation
Lansare de carte - “Cardiologie preventivă și recuperare cardiovasculară”, elaborată
de Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivă și Recuperare
Book Launch - “Preventive Cardiology and Cardiovascular Recovery”, developed by the
Preventive Cardiology and Recovery Working Group

CAZURI CLINICE COMENTATE CAZURI CLINICE COMENTATE CAZURI CLINICE COMENTATE


COMMENTED CLINICAL CASES COMMENTED CLINICAL CASES COMMENTED CLINICAL CASES
SPORTUL ȘI INIMA: CUM EVALUĂM? PACIENTUL INSTABIL ÎN USTACC
SPORTS AND HEART: HOW DO WE ASSESS? CRITICAL PATIENT IN THE CICU
Moderatori / Chairpersons: I. Nedelciuc, M. Postu Moderatori / Chairpersons: B. Minescu, M.I. Popescu Moderatori / Chairpersons: G. Tatu-Chițoiu, D. Țînț
Panel / Panel: A. Iancu, V. Popa, C. Mornoș, L. Câlmâc
CAZ / CASE 1 CAZ / CASE 1 CAZ / CASE 1
Pacientul cu STEMI – putem trata intervențional toți pacienții? Rolul imagisticii în decelarea bolilor cardiovasculare la sportive Pacientul cu instabilitate hemodinamică
STEMI patient – can we treat interventionally all patients? Role of imaging in the discovery of cardiovascular diseases in athletes The hemodinamically unstable patient
Prezintă / Presenter: V.D.Vintilă, București Prezintă / Presenter: R. Tomoaia, Cluj-Napoca Prezintă / Presenter: G. Tatu-Chițoiu, București
Comentează / Comments: A. Iancu, Cluj-Napoca Comentează / Comments: B. Caloian, Cluj-Napoca Comentează / Comments: V. Chioncel, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 17
18 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 18th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

CAZ / CASE 2 CAZ / CASE 2 CAZ / CASE 2


Pacient cu STEMI – abordare particulară Ischemia și hipertrofia miocardică la sportivi Pacientul cu instabilitate electrică
STEMI Patient – a particular approach Ischemia and myocardial hypertrophy in athletes The electrically unstable patient
Prezintă / Presenter: M. Chițu, Târgu Mureș Prezintă / Presenter: H. Comșa, Cluj-Napoca Prezintă / Presenter: D. Țînț, Brașov
Comentează / Comments: V. Popa, Oradea Comentează / Comments: I. Kulcsar, București Comentează / Comments: S. Micu, Brașov

CAZ / CASE 3 CAZ / CASE 3 CAZ / CASE 3


Disecție acută de aortă la un pacient tratat intervențional pentru STEMI Rolul testării cardiopulmonare la sportivi Pacientă gravidă instabilă
Acute aortic dissection in a patient treated for STEMI Role of cardiopulmonary testing in athletes The pregnant unstable patient
Prezintă / Presenter: A. Burlacu, Iași Prezintă / Presenter: G. Gusețu, Cluj-Napoca Prezintă / Presenter: S. Crișan, Timișoara
Comentează / Comments: C. Mornoș, Timișoara Comentează / Comments: F. Mitu, Iași Comentează / Comments: K. Babeș, Oradea

CAZ / CASE 4 CAZ / CASE 4 CAZ 4/ CASE 4


STEMI cu implicarea a 4 vase Sportul și bolile congenitale la sportivi Pacientul cu instabilitate metabolică
STEMI with 4 vessels involvement Sports and congenital diseases in athletes The metabolically unstable patient
Prezintă / Presenter: L. Predescu, București Prezintă / Presenter: G. Cismaru, Cluj-Napoca Prezintă / Presenter: K. Babeș, Oradea
Comentează / Comments: L. Câlmâc, București Comentează / Comments: R. Roșu, Cluj-Napoca Comentează / Comments: A. Petriș, Iași

14.10-14.30 Pauză / Break


14.30-16.00 SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE SESIUNE ORGANIZATORICĂ A GRUPULUI DE LUCRU DE CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI
HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ CARDIOLOGIE EXPERIMENTALĂ YOUNG CARDIOLOGISTS´ CLUB
ORGANIZING SESSION OF ARTERIAL HYPERTENSION WORKING ORGANIZING SESSION OF THE EXPERIMENTAL CARDIOLOGY
GROUP WORKING GROUP
Moderatori / Chairpersons: E. Bădilă, A.M. Vintilă Moderatori / Chairpersons: A. Scridon, R. Drăgoi Galrinho Moderatori / Chairpersons: A. Cotoban, A. Bordejevic
RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020 RAPORT DE ACTIVITATE 2017-2020 RAPORT DE ACTIVITATE 2018-2020
ACTIVITY REPORT ACTIVITY REPORT ACTIVITY REPORT
E. Bădilă, A.M. Vintilă A. Scridon, R. Drăgoi Galrinho A. Cotoban, A. Bordejevic
Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție Alegeri 2020: Președinte / Secretar – prezentare proiect de intenție
Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation Elections 2020: President / Secretary – Project presentation

POVESTEA FĂRĂ SFÂRȘIT A HIPERTENSIUNII ARTERIALE…ÎN SITUAȚII GĂSIREA DE SOLUȚII NOI LA PROBLEME VECHI, PRIN METODELE CAZURI CLINICE COMENTATE
SPECIALE POTRIVITE COMMENTED CLINICAL CASES
THE NEVER ENDING STORY OF HYPERTENSION...IN SPECIAL SITUATIONS FINDING NEW SOLUTIONS TO OLD PROBLEMS, USING THE RIGHT METHODS
TÂNÂRUL CARDIOLOG ȘI TENDINȚELE ACTUALE ÎN PRACTICA MEDICALĂ
THE YOUNG CARDIOLOGIST AND CURRENT TRENDS IN HEALTHCARE
Chairpersons / Moderatori: R. Darabont, D. Lighezan Moderatori / Chairpersons: R. Drăgoi Galrinho, D. Muntean Moderatori / Chairpersons: A. Cotoban, D. Dorobanțu
1. Blood pressure control and anticoagulation: two important sides of the 1. Tratamentul personalizat cu NOAC: între cercetare fundamentală și 1. Bursa de cercetare a Societății Române de Cardiologie – o experiență
same coin nevoie clinică reală personală
Controlul hipertensiunii și anticoagularea: două fețe importante ale Personalized NOAC treatment: between basic research and real clinical The Romanian Society of Cardiology Research Grant – a personal
aceleIași monede need experience
R. Kreutz, Germany / Germania D. Dobreanu, Târgu Mureș A. Chitroceanu, București, A. Guță, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 18
18 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 18th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

2. Hypertension and obesity: the role of bariatric surgery 2. Disocierea dintre trialurile clinice randomizate de fază II și III în 2. Rolul social media în informarea tânărului cardiolog – tips & tricks
Hipertensiunea și obezitatea: rolul chirurgiei bariatrice insuficiența cardiacă acută Knowledge through social media for the young cardiologist – tips & tricks
D. Dimulescu, București Dissociation between phase II and III RCTs in acute heart failure M. Trofenciuc, Arad
R. Christodorescu, Timișoara
3. Hypertension management in aortic stenosis 3. Rolul tânărului cardiolog în modelarea viitoarei revoluții în sănătatea
Managementul hipertensiunii în stenoza aortică 3. Capcana cercetării irosite digitală
A.M. Vintilă, București The trap of wasted research The role of the young cardiologist in shaping the coming eHealth
G.A. Dan, București Revolution
Ș. Busnatu, București

16.00-16.10 Pauză / Break


CANAL 4 / CHANNEL 4
16.10-16.55 ADUNAREA GENERALĂ
GENERAL ASSEMBLY
Raportul Președintelui Societății Române de Cardiologie
RSC President’s Report
D. Vinereanu, București
Raportul Secretarului Societății Române de Cardiologie
RSC Secretary’s Report
O. Chioncel, București
Raportul Trezorierului Societății Române de Cardiologie
RSC Treasurer’s Report
D. Gaiță, Timișoara
Raportul Președintelui Fundației Române a Inimii
RHF President’s report
G. Tatu-Chițoiu, București
Validare Alegeri SRC 2020
Validation Elections RSC 2020
16.55-17.10 Pauză / Break

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 19
18 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 18th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE


SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
17.10-18.10
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program
18.10-18.25 Pauză / Break

SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE


SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
18.25-19.55
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 20
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

09.00-10.30 ACTUALITĂȚI ÎN ARITMOLOGIE CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI SESIUNEA FILIALELOR SRC


UPDATE IN ARRHYTHMOLOGY YOUNG CARDIOLOGISTS´ CLUB THE RSC LOCAL WGs SESSION
CEL MAI INTERESANT CAZ CLINIC PE CARE L-AM AVUT
THE MOST INTERESTING CLINICAL CASE I’VE EVER HAD
Moderatori / Chairpersons: S. Micu, R. Roșu Moderatori / Chairpersons: O. Chioncel, D. Vinereanu Moderatori / Chairpersons: C. Arsenescu Georgescu, C. Rezuș
Comisia de experți / Expert committee: A. Cotoban, D. Lighezan, F. Mitu
09.00-09.20 1. Când a sprinta pe ultima sută de metri contează 09.00-09.20
1. Ghidul de Fibrilație Atrială 2020 – ce e nou? When sprinting on last 100 m matters 1. USTACC Târgu Mureș – Actualități în managementul infarctului
AF Guideline 2020 – What’s new? A. Briceag, T.A. Tiron, C. Voiculet, O.D. Zara, B. Radulescu, A. Balaceanu, I. Dina, miocardic
București (40) CICU Târgu Mureș - Current management of myocardial infarction
G.A. Dan, București
2. Infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST după T. Benedek, Târgu Mureș
09.20-09.40
hemostază endoscopică și transfuzie sanguină pentru hemoragie masivă
09.20-09.40
2. Cardiostimularea electrică permanentă – ce e nou? la un pacient cu cancer gastric
Cardiac stimulation therapy - what’s new? ST segment elevation acute myocardial infarction following endoscopic 2. Diagnosticul și managementul MINOCA
D. Cozma, Timișoara hemostasis and blood transfusion for massive hemorrhage in a patient Diagnosis and management of MINOCA 
with gastric cancer A. Giucă, Craiova
09.40-10.00
P.A. Călburean, M. Florea, L. Hadadi, Târgu Mureș (41)
09.40-10.00
3. Telemedicina și electrofiziologia clinică
3. Insuficiența cardiacă la un pacient tânăr cu cardiomiopatie hipertrofică 3. Hemodinamica și mecanica cardiacă în extrasistolie apreciate
Digital Health in clinical electrophysiology
non-obstructivă duce la diagnosticul de boală neuromusculară genetică ecocardiografic
C. Siliște, București
Heart failure in a young patient with non-obstructive hypertrophic The hemodynamics and cardiac mechanics of PVB evaluated by
cardiomyopathy leads to a genetic neuromuscular disease diagnosis echocardiography
A. Giucă, C. Mitu, A. Bastian, B.O. Popescu, R. Capșa, V. Rădoi, C. Stan, B.A.
I.T. Nanea, București
Popescu, R. Jurcuț, București (42)
10.00-10.20 4. SOS! STEMI OR STROKE? Dileme terapeutice în abordarea terapeutică 10.00-10.20
simultană a triadei STEMI-AVC-TEP la un pacient cu meningiom occipital
4. Procedurile electrofiziologice în perioada COVID: cui, cu ce prioritate, 4. De la riscul cardiovascular la Insuficiența cardiacă
condiții de lucru și riscuri. Recomandările societăților profesionale și SOS! STEMI OR STROKE? Therapeutic dilemmas in the simultaneous
From cardiovascular risk to heart failure
experiența personală approach of the STEMI-stroke-PE triad in a patient with occipital
meningioma A. Tase, Pitești
Electrophysiologic procedures during COVID era: to whom, priorities,
working setup and risk. Guidelines from professional societies and R.S. Miftode, D. Crisu, I.I. Costache, I. Achitei, A.O. Petriș, Iași (43) 10.20
personal experience 5. Un caz neobișnuit de endocardită infecțioasă asociată dispozitivelor Discuții/ Discussions
R. Vătășescu, București cardiace implantabile
10.20 An unusual case of infectious endocarditis associated with implantable
cardiac devices
Discuții/ Discussions A.P. Mihalache, A.O. Ciobanu, M.C.B. Șuran, A.A. Nica, A. Roșu, D. Vinereanu,
București (44)
6. Călătoria complicată a unui tromb: din venele periferice în artera renală
The complicated journey of a thrombus: from the peripheral veins to the
renal artery
A.A. Nica, S. Mihaila Baldea, C. Udroiu, A. Nicula, D. Vinereanu, București (45)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 21
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

7. TAVR – un necaz nu vine niciodată singur


AVR – a misfortune never comes alone
G. Olaru Lego, O. Geavlete, V. Iliescu, M. Postu, A. Marinache, E.L. Antohi, F. Barbu,
R. Radu, O. Chioncel, București (46)
8. Coincidență sau consecință? Origine anormală de arteră coronariană
unică într-un caz de cardiomiopatie dilatativă
Coincidence or consequence? Abnormal origin of the single coronary artery
in a dilated cardiomyopathy case
C. Paraschiv, L. Trașcă, H.al Ali, A.C. Popescu, S. Balanescu, București (47)
9. Viitorul este scris …în gene sau …în stele?
The future is written ...in the genes or ...in the stars?
N.M. Popa-Fotea, M.M. Micheu, M. Dan, M. Dorobanțu, București (48)
10. Un caz dramatic de trombombolism pulmonar asociat cu instabilitate
hemodinamică, tromb masiv intracardiac și ocluzia bilaterală a arterelor
renale la o pacientă tânără
A dramatic case of pulmonary thromboembolism associated with
hemodynamic instability, massive intracardiac thrombus, and bilateral
occlusion of the renal arteries in a young patient
M.F. Ștefan, R. Dăneț, R. Vornicu, V.D. Vintilă, A. Carp, B. Dorobăț, I. Tatu, E.
Oprea, R. C. Rimbaș, D. Vinereanu, București (49)

10.30-10.50 Pauză / Break


10.50-12.20 ACTUALITĂȚI ÎN CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ LUCRĂRI RAPID COMENTATE PREMIUL PENTRU CELE MAI BUNE LUCRĂRI ORIGINALE ALE
UPDATE IN PEDIATRIC CARDIOLOGY RAPID FIRE ABSTRACTS CARDIOLOGILOR TINERI
PARTICULARITĂȚI ÎN EVALUAREA FUNCȚIEI CARDIACE LA COPIL YOUNG CARDIOLOGISTS RESEARCH AWARD
FEATURES OF THE EVALUTION OF CARDIAC FUNCTION IN CHILDREN
Chairpersons / Moderatori: A. Butnariu, R. Togănel Moderatori / Chairpersons: R. Rimbaș, C. Udroiu Moderatori / Chairpersons: E. Bădilă, D. Dobreanu
Comisia de experți / Expert committee: Ș. Bălănescu, D. Darabanțiu, D. Bartoș
10.50-11.10 1. Impactul sindromului metabolic asupra remodelării ventriculului stâng la 1. Decizia între noile anticoagulante orale și antagoniștii vitaminei K în
copii cadrul fibrilației atriale non-valvulare din practica spitalicească: ce este
1. Evaluation of cardiac function through echocardiography for newborn and
The impact of metabolic syndrome on left ventricular remodeling in important?
infants. The usefulness of various echocardiographical parameters
children Deciding between novel oral anticoagulants and vitamin K antagonists in
Evaluarea funcției cardiace prin ecografie la nou născut și sugar.
V. Eșanu, I. Palii, V. Eșanu, N. Gavriliuc, L. Pîrțu, Chișinău (50) non-valvular atrial fibrillation in hospital practice: what matters?
Utilitatea diferiților parametri ecocardiografici
S. Bari, A. Vîjan, C. Delcea, I. Lupășteanu, C. Stănescu, I.C. Daha, G.A. Dan,
A. Drăgulescu, Canada / Canada 2. Cardiomiopatie aritmogenă - dublă mutație identificată la pacient tânăr,
București (60)
sportiv de performanță
11.10-11.30
Arrhythmogenic cardiomyopathy – double mutation identified in a young
2. The utility of MRI in pediatrics for the evaluation of the cardiac function athlete
Utilitatea RMN în practica pediatrică în aprecierea funcției cardiace A. Giucă, R. Ploeșteanu, S. Onciul, A. Nicolescu, R. Adam, V. Rădoi, R. Ursu, B.A.
V. Muthurangu, UK / Marea Britanie Popescu, R. Jurcuț, București (51)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 22
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

11.30-11.50 3. Un instrument simplu de predicție a mortalității de orice cauză pe 2. Tonusul parasimpatic crescut se asociază cu reconectarea venelor
3. The role of biological parameters in the evaluation of the cardiac function termen lung după intervenția coronariană percutanată: raportul vârstă / pulmonare documentată la ablații transcateter repetate pentru
in children fracție de ejecție recurența fibrilației atriale
Rolul parametrilor biologici în evaluarea funcției cardiace la copil A simple prediction tool of long-term all-cause mortality after High parasympathetic tonus associates with pulmonary vein reconnection
percutaneous coronary intervention: age/ejection fraction ratio found at repeated catheter ablation procedures for atrial fibrillation
G. Doroș, Timișoara recurrence
L. Hadadi, P. Călburean, I. Grancea, O. Țepeș, C. Somkereki, I. Adorján, V. Șimon, I.
11.50-12.10 Șuș, T. Oltean, Târgu Mureș (52) P.A. Călburean, G. Osorio, G.B. Chierchia, C. de Asmundis, Târgu Mureș (61)
4. Invasive evaluation of the cardiac function in children 4. Detecția precoce a afectării de organ țintă la pacienții cu factori de risc: 3. Evaluarea prevalenței deficitului de fier la interval de 1 lună după
Evaluarea invazivă a funcției cardiace la copil o misiune permanentă spitalizarea pentru insuficiența cardiacă acută – rezultate din baza de
P. Liuba, Sweden/Suedia Early detection of subclinical organ damage in patients with risk factors: date FERIC-RO
an ongoing journey Iron deficit prevalence in patients hospitalized for decompensated heart
12.10
Ș.L. Magda, S.I. Visoiu, L. Mitrea, L.M. Radu, R.C. Rimbas, J.D.Mihalcea, A.O. failure at discharge and 1-month follow-up: results from FERIC-RO study
Discuții/ Discussions Ciobanu, A.E.Velcea, D. Vinereanu, București (53) C. Mărgineanu, E.L. Antohi, G.Tatu-Chițoiu, D. Vinereanu, D. Dobreanu,
5. Sexul, aria corporală și volumele cardiace drepte sunt principalii S. Mihăileanu, O. Chioncel, București (62)
determinanți ai geometriei inelului tricuspidian la subiecți sănătoși – un 4. Diagnosticul precoce și predicția cardiotoxicității induse de
studiu ecocardiografic 3D cu un nou soft dedicat chimioterapia CHOP în limfomul non-Hodgkin pe baza lucrului
Sex, body size, and right heart volumes are the main determinants of miocardic, ecografiei vasculare și a biomarkerilor cardiaci
tricuspid annulus geometry in healthy volunteers – a 3D echo study with a Myocardial work – a new echocardiographic parameter for early detection
novel dedicated software package and prediction of cardiotoxicity in non-Hodgkin lymphoma patients
D.J. Mihalcea, A. Guta, G. Parati, D. Vinereanu, D. Muraru, L. Badano, București H. Memis, A. Balinisteanu, G. Cosmulescu, A.M. Vladareanu, D. Mihalcea, D.
(54) Vinereanu, București (63)
6. Tratamentul cronic anterior cu beta-blocant îmbunătățește profilul 5. A retesta sau a nu retesta? experiența unei clinici de cardiologie de
biomarkerilor cardiaci la pacienții cu infarct miocardic acut tratați prin urgență în timpul pandemiei COVID-19
intervenție coronariană percutană To test again or not? – experience of an emergency cardiology clinic during
Previous chronic beta-blocker treatment improves cardiac biomarker the COVID-19 pandemic
profile in patients with acute myocardial infarction treated by M.F. Ștefan, L.S. Magda, D.V. Bratu, A.Cotoban, M. Horumba, C. Anton,
percutaneous coronary intervention D.Vinereanu, București (65)
M. Oltea Pepa, P.A. Calburean, P. Grebenisan, R. Drincal, L. Hadadi, Târgu Mureș
(55)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 23
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

7. Cuantificarea modulării parasimpatice prin stimulare vagală


extracardiacă în crioablația pentru fibrilație atrială paroxistică
Quantification of the parasympathetic modulation by extracardiac vagal
stimulation during cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation
T.G. Osório, P.A. Călburean, C. Gian-Battista, S. Juan, S. Erwin, B. Pedro, C. de
Asmundis, Belgia (56)
8. Terapia antihipertensivă la bolnavii diabetici și hipertensivi în practica
clinică
Antihypertensive therapy in diabetic and hypertensive patients in clinical
practice
I. Parvu, C. Nicolae, A.S. Liteanu, A.S. Hodorogea, I.T. Nanea, A.M. Ilieșiu, București
(57)
9. Sarcina și bolile cardiace – diagnostic, management și prognostic
materno-fetal: experiența noastră
Pregnancy and cardiac diseases – diagnosis, management and materno-
fetal outcomes: our experience
N. Pătrașcu, M.S. Neagu, C. Moisa, București (58)
10. Resincronizarea cardiacă fiziologică în insuficiența cardiacă prin
stimularea ermanentă a fasciculului HIS
Physiological cardiac resynchronization in heart failure with permanent
HIS bundle pacing
C. Pestrea, A. Gherghina, F. Ortan, Brașov (59)

12.20-12.30 POSTER 3 – LUCRĂRI ORIGINALE


ORIGINAL PAPERS
1. Evaluarea toxicității amiodaronei prin respirometrie de înaltă rezoluție la nivel trombocitar
Assessment of amiodarone toxicity by high-resolution respirometry in human platelets
A.M. Bețiu, E. Åsander Frostner, J. Ehinger, L. Petrescu, E. Elmér, M.D. Muntean, Timișoara (66)
2. Sindromul metabolic în obezitatea copilului
Metabolic Syndrome in children’s obesity
S. Cojocari, N. Matraguna, L. Bichir-Thoreac, Chișinău (67)
3. Particularități ale influenței sexului asupra managementului pacienților cu sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST în 9 spitale intervenționale din România
A gender-based analysis of patients presenting with non-st elevation acute coronary syndromes managed in invasive centres in Romania
A.G. Cotoban, C.A. Udroiu, D. Vinereanu, București (68)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 24
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

4. Analiza corelațională a șase diametre aortice la copiii cu aortopatii congenitale


Correlational analysis of six aortic diameters in children with congenital aortopathies
N. Gavriliuc, I. Palii, A. Ciubotaru, V. Eșanu, L. Pîrțu, Chișinău (69)
5. Importanța nivelului de informare a pacienților cu fibrilație atrială privind tratamentul anticoagulant oral
Importance of the level of information at patients with atrial fibrillation regarding oral anticoagulant treatment
A.R. Gănceanu-Rusu, N. Dima, M.A. Mărănducă, A. Clim, A.M. Pop, C. Rezuș, Iași (70)
6. Comorbidități cardiovasculare – factori de risc de deces la pacienții cu COVID 19
Cardiovascular comorbidities - risk factors of death in COVID- 19 patients
A.Popa, M. Savca, M. Dogot, I. Romaniuc, N. Caproș, Chișinău (71)
7. Rolul monitorizării holter ECG ȋn diagnosticul cardiopatiei ischemice la femei
The role of holter ECG monitoring in the diagnosis of ischemic heart disease in women
L.E. Pop, D. Pop, Târgu Mureș (72)
8. Indicele HOMAIR ca predictor al severității alterărilor geometriei ventriculare stângi în hipertensiunea arterială esențială și insulinorezistență
Predictive value of HOMAIR indices for severity of left ventricular remodelling in essential hypertension and insulin resistance
N. Sapojnic, A. Caraus, V. Moscalu, A. Moisseva, A. Bitca, D. Sasu, A. Durnea, M. Caraus, Chișinău (73)
9. Profesor Vasile Cândea (1932 - 2020) Perspectiva Chirurgiei Vasculare
Professor Vasile Cândea (1932-2020) The Perspective Of The Vascular Surgery
N.J. Tesoiu, București (74)
10. Evaluarea prognosticului complicațiilor în aortopatiile congenitale la copii
Assessment of the prognosis of complications in congenital aortopathies in children
N. Gavriliuc, I. Palii, A. Ciubotaru, V. Eșanu, L. Pîrțu, Chișinău (75)
11. Vitamina D reduce stresul oxidativ la nivelul explantelor varicoase - studiu pilot la pacienții cu și fără obezitate
Vitamin D alleviates oxidative stress in explants of varicose veins - a pilot study in obese and non-obese patients
S. Rațiu, A. Sturza, S. Olariu, T.I.Bratu, D. Muntean, Timișoara (75bis)

12.30-12.33 Pauză / Break


12.33-12.55 POSTER 4 – CAZURI CLINICE
CLINICAL CASES
1. Evaluarea, diagnosticul și tratamentul unui caz de cardiomiopatie hipertrofică obstructivă concomitentă cu stenoză aortică
Assessment, diagnosis and treatment of concomitant obstructive hypertrophic cardiomyopathy and valvular aortic stenosis
M. Mircea, R. Soșdean, L. Pașcalău, A. Dudaș, L. Ionică, A. Ionac, C. Mornoș, S. Pescariu, Timișoara (76)
2. Angioplastie coronariană etapizată, în pași siguri
Step by step approach in a difficult bifurcation PCI
R. Mitrut, C. Udroiu, A. Secara, A. Stoica, D. Vinereanu, București (77)
3. Colmatare trombotică recurentă de proteză mecanică în poziție mitrală – un neajuns al pacientului sau al opțiunilor terapeutice curente?
Recurrent thrombosis of mechanical prosthesis in mitral position - a shortcoming of the patient or of current therapeutic options?
I.Movileanu, D. Nistor, C. Deak, M. Dinesch, M. Opris, Târgu Mureș (78)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 25
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

4. Înlocuirea percutană a valvei aortice, o alternativă în tratamentul sindromului Heyde atipic?


Înlocuirea percutană a valvei aortice, o alternativă în tratamentul sindromului Heyde atipic?
T.R. Nicoară, A. Sándor, M. Dinesch, Târgu Mureș (79)
5. Un caz particular de endocardită infecțioasă
A particular case of infectious endocarditis
N. Oprescu, R. Zavate, D. Zamfir, A. Alexandrescu, G. Nicula, A.M. Daraban, A. Scafa Udriște, M. Dorobanțu, București (80)
6. Ciroza hepatică și fibrilația atrială: Există opțiuni de anticoagulare orală?
Advanced liver cirrhosis and atrial fibrillation: Is there an oral anticoagulation option?
M. Oltea Pepa, C. Ureche, Târgu Mureș (81)
7. Valvulopatia aortică-liniștea dinaintea furtunii
Aortic valve disease - the silence before the storm
E.C. Popa, S.L. Magda, L. Gheorghiu, V.D. Vintilă, C. Badiu, D. Vinereanu, București (82)
8. Trombembolism pulmonar acut asociat cu tromb intraatrial flotant, inclavat în foramen ovale
Floating thrombus entrapped in a patent foramen ovale complicating acute pulmonary embolism
M.L. Roambă, L.L. Matei, L. Aramă, C. M. Georgescu, Ș. M. Bălănescu, A.C. Popescu, București (83)
9. PCI, ICD, ESWT, VNS: Pacient tânăr cu boală cardiacă ischemică severă tratat conform cu și dincolo de ghiduri
PCI, ICD, ESWT, VNS – what else? Young patient with severe ischemic heart disease treated whithin and whithout the guidelines
A.E. Roșca, S.I. Dumitrescu, București (84)
10. Miocardita autoimună sub tratament cu NIVOLUMAB / IPILIMUMAB pentru carcinomul renal metastatic cu celule clare (mccRCC)
Autoimmune myocarditis under NIVOLUMAB/IPILIMUMAB treatment for metastatic clear-cell renal cel carcinoma (mccRCC)
S. Schiopu, J. Casuscelli, M. Apfelbeck, S. Massberg, M. Nabauer, M. Mehr, Germania (85)
11. Pacient cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă tratat prin stimulare bicamerală - evoluție pe parcursul a 25 ani
Patient with obstructive hypertrophic cardiomyopathy treated by dual chamber pacing - 25 years journey
R. Șoșdean, I.R. Macarie, L. Ionică, M. Mircea, S.A. Pescariu, D.A. Bordejevic, A. Ionac, C. Mornoș, S. Pescariu, Timișoara (86)
12. Cardiomiopatie aritmogenă a ventriculului drept la un pacient asimptomatic
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in an asymptomatic patient
O.M. Stoia, A.K. Tonch-Cerbu, O. Stoia, M. Yepez, G. Eminovici, Sibiu (87)
13. Furtună aritmică la o pacientă cu displazie aritmogenă de ventricul drept, cu diagnostic tardiv
Arrhythmic storm in a patient with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy with late presentation
S. Stoica, M.C.B.Suran, A.E. Velcea, C. Siliște, D. Vinereanu, București (88)
14. STEMI - surpriza de la coronarografie
STEMI - surprise from coronarography
A. Stoica, C. Udroiu, D. Vinereanu, București (89)
15. O atitudine terapeutică personalizată într-un caz de trombembolism venos extensiv cu etiopatogenie rară
A personalized therapeutic strategy in a case o extensive venous thromboembolism of rare ethiopathogeny
G.C.Stuparu, I. Popescu, L. Damian, D.R. Dragomir, C. Stoicescu, D. Vinereanu, București (90)

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 26
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

16. Caz dificil de COVID-19 la un pacient tânăr


Difficult case of COVID-19 in a young patient
C.M. Tomescu, I. Iovan, Z. Fratilă, A. Bordejevic, I. Cîtu, L. Velcean, G. Radu, T. Pârvănescu, M. Tomescu, Timișoara (91)
17. Partea întunecată a infarctului miocardic
The dark side of myocardial infarction
A.K. Tonch-Cerbu, C. Zagoni, I. Bitea, M. Yepez, G. Eminovici, Sibiu (92)
18. Un caz de regurgitare tricuspidiană primară severă fără hipertesiune arterială pulmonară tratat chirurgical
Successful tricuspid surgical valve replacement in a patient with primary severe tricuspid regurgitation and without pulmonary hypertension
R. Zavate, N. Oprescu, L. Câlmâc, M. Micheu, I. Dobra, S. Brădișteanu, A. Scafa-Udriște, M. Dorobanțu, București (93)
19. O prezentare cameleonică - importanța imagisticii multimodale în cardiomiopatia Takotsubo
A chameleonic presentation – the importance of multimodal imaging in diagnosing Takotsubo cardiomyopathy
A.I. Spînu, G. Bicescu, S. Mihăilă, M. Ștefan, D. Vinereanu, București (94)
21. Mixom de atriu stâng: cauză rară de sincopă la o pacientă cu hipertensiune arterială și diabet zaharat
A rare cause of syncope: left atrium myxoma in a diabetic hypertensive patient
D. Toader, E. Goanță, M. Cocora, P. Trașcă, G. Tiucu, C. Bătăiosu, A. Abdi, Craiova (95)
22. Un dezastru nu vine niciodată singur sincopă - hemoragie digestivă - tumoră extensivă mediastinală
A misfortune never comes singly syncope-gastrointestinal hemorrhage-extensive mediastinal tumor
E. Beganu, R.C. Rimbaș, A.I. Necula, F. Rădulescu, D. Vinereanu, București (96)

12.55-13.00 Pauză / Break


13.00-14.30 JOINT SESSION ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY – PROVOCĂRI ECG STATE OF THE ART
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ECG CHALLENGES OLD DILEMMAS, NEW PERSPECTIVES
SESIUNE COMUNĂ SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE – DILEME VECHI, NOI PERSPECTIVE
SOCIETATEA EUROPEANĂ DE CARDIOLOGIE
NEW CONCEPTS IN MODERN CARDIOLOGY
CONCEPTE NOI ÎN CARDIOLOGIA MODERNĂ
Chairpersons / Moderatori: P. Seferovic, D. Vinereanu Panel / Panel: G.A. Dan, București, G. Tatu-Chițoiu, București Chairpersons / Moderatori: E. Apetrei, R.A. de Boer
13.00-13.20 13.00-13.20
1. How can genetic testing help in SCD? 1. Does BP variability matter?
Cum poate ajuta testarea genetică în moartea subită? Are semnificație variabilitatea TA?
A. Wilde, Netherlands / Olanda E. Apetrei, București
13.20-13.40 13.20-13.40
2. Arrhythmogenic cardiomyopathy – new concepts 2. Common mechanistic pathways in Cancer and Heart Failure
Cardiomiopatia aritmogenă – concepte noi Mecanisme comune în cancer și insuficiența cardiacă
R. Jurcuț, București R.A. de Boer, Netherlands/Olanda

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 27
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

13.40-14.00 13.40-14.00
3. Arrhythmic mitral valve prolapse – new concepts 3. Diuretic treatment in heart failure: current management and prospects
Aritmiile și prolapsul de valvă mitrală Tratamentul diuretic în insuficiența cardiacă: management actual și
M. Chivulescu, Norway / Norvegia perspective
C. Arsenescu Georgescu, Iași
14.00-14.20
14.00-14.20
4. Surgical strategies in mitral regurgitation
Strategii chirurgicale în insuficiența mitrală 4. Long term prevention strategies: maximum benefit targeting high risk
C. Badiu, București Prevenția pe termen lung: beneficiu maxim prin atacarea riscului maxim
M.M. Vintilă, București
14.20
14.20
Discuții/ Discussions
Discuții/ Discussions
14.30-14.50 Pauză / Break
14.50-16.20 STATE OF THE ART ACTUALITĂȚI ÎN CARDIOLOGIA EXPERIMENTALĂ ACTUALITĂȚI ÎN CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ
CRITICAL DECISIONS IN CHRONIC CORONARY SYNDROME UPDATE IN EXPERIMENTAL CARDIOLOGY UPDATE IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
DECIZII CRITICE ÎN SINDROMUL CORONARIAN CRONIC BASIC SCIENCE FOR THE CLINICIAN – HOW BASIC SCIENCE CAN HELP TO INTERVENȚIONAL ÎN BOLILE STRUCTURALE
ADDRESS UNMET CLINICAL NEEDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE INTERVENTIONAL TREATMENT IN STRUCTURAL DISEASES TRATAMENTUL
BASIC SCIENCE PENTRU CLINICIAN – CUM POATE AJUTA BASIC SCIENCE-UL LA
REZOLVAREA PROBLEMELOR CLINICE ALE MEDICINEI CARDIOVASCULARE
Chairpersons / Moderatori: A. Bucșa, R. Șerban Chairpersons / Moderatori: G.A. Dan, R. Iliescu Chairpersons / Moderatori: D. Deleanu, Ș. Moț
14.50-15.10 14.50-15.10 14.50-15.10
1. How to treat patients with chronic coronary syndrome and severe aortic 1. Novel insights into the molecular basis of atrial fibrillation 1. Update in interventional treatment for mitral valve diseases
stenosis Noi perspective asupra bazelor moleculare ale fi brilației atriale Noutăți în tratamentul intervențional al bolilor valvei mitrale
Cum tratăm pacientul cu stenoză aortică stânsă și sindrom coronarian D. Dobrev, Germany/Germania V. Ninios, Greece / Grecia
cronic
15.10-15.30 15.10-15.30
S. Pîslaru, USA / SUA
2. Inflammatory pathways in common vs. autoimmune-induced 2. Is less more in TAVI?
15.10-15.30
atherosclerosis: one plaque, many diseases Este mai puțin mai mult în TAVI?
2. The approach to coronary heart disease in patients with cancer Căi inflamatorii în ateroscleroza comună vs. ateroscleroza indusă D. Ioaneș, Sweden / Suedia
Particularitățile tratamentului anginei la pacientul cu cancer autoimun: o singură placă, mai multe boli
C. Iliescu, USA/SUA Ș. Bălănescu, București

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 28
19 SEPTEMBRIE 2020 / SEPTEMBER 19th 2020
CANAL 1 / CHANNEL 1 CANAL 2 / CHANNEL 2 CANAL 3 / CHANNEL 3

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50


3. CT coronary angiography vs. interventional imaging for the evaluation of 3. Heart valve regeneration using autologous stem cells and tissue 3. Modern treatment of edge-to-edge percutaneous tricuspid valve repair
vulnerable plaque engineering technologies Tratamentul modern percutan de reparație a valvei tricuspide
Angiografi a CT coronariana versus imagistica intervențională în Regenerarea valvelor cardiace folosind celule stem autologe și M.V. Nicotera, Germany/Germania
evaluarea plăcii vulnerabile tehnologii de inginerie tisulară
15.50-16.10
T. Benedek, Târgu Mureș D. Simionescu, USA/SUA
4. What is new in the interventional treatment of the VSD
15.50-16.10 15.50-16.10
Noutăți în tratamentul intervențional al DSV
4. When, to whom and how to do revascularization in chronic coronary 4. Using genetics to guide prevention, treatment, and drug development in I. Popovici, Moldavia/Republica Moldova
syndrome cardiovascular medicine
Când se indică revascularizarea în sindromul coronarian cronic? Rolul geneticii în ghidarea prevenției, tratamentului și dezvoltării de noi
A. Mereuță, București terapii în medicina cardiovasculară
A. Scridon, Târgu Mureș

16.10 16.10 16.10


Discuții/ Discussions Discuții/ Discussions Discuții/ Discussions
16.20-16.40 Pauză / Break

SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE


SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
16.40-17.40
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program
17.40-18.00 Pauză / Break

SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE SIMPOZION AL COMPANIILOR FARMACEUTICE


SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM SATELLITE SYMPOSIUM
18.00-19.30
Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice Detalii în programul separat dedicat companiilor farmaceutice
Details in the industry program Details in the industry program Details in the industry program

ÎNCHIDEREA CONGRESULUI
CLOSING CEREMONY
ANUNȚAREA PREMIILOR
AWARDS

The 59th National Congress of Cardiology, Bucharest, Romania, 16/09/2020-19/09/2020 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 24 European CME credits (ECMEC®s). 29