Sunteți pe pagina 1din 8

SFÂNTA BISERICĂ-CASA LUI DUMNEZEU

CLASA I

Descoperă şi colorează cuvintele :

ICOANĂ,SLUJBĂ,ALTAR,NAOS,BISERICĂ,
CRISTELNIȚĂ,CLOPOT:

B G H U J F A H R I D
I P G P R E O T H C S
S G N L N W S O P O F
E R A W Q C V S J A H
R Q O T S V B N M N J
I R S L U J B A J A K
C F G Z B C V S D P L
A L T A R P N M E F W
T J L P C L O P O T Z
C R I S T E L N I T A

1
AJUTORUL OFERIT CELORLALŢI, SEMN AL IUBIRII FAŢĂ DE DUMNEZEU

FIŞĂ DE LUCRU-CLASA A II-A

Se citește elevilor o poezie din care ei trebuie să sesizeze ce alte fapte de milostenie se
mai pot face și cum trebuie făcută milostenia.

Se împart elevii în două grupe. O grupă va reține faptele de milostenie,cealaltă grupă va


reține cum trebuie făcută milostenia. Poezia va fi pe fiecare masă.

E frumos

de Costache Ioanid

E frumos când poți în viață

Să fii darnic și milos,

Să te duci de dimineață

Să ștergi lacrima răzleață-e frumos....

E frumos, când zboară anii,

Să-ți faci viața un prinos,

Să hrănești cu drag orfanii.

Să-i ajutați pe toți sărmanii-e frumos...

2
E frumos când nu-i răpusă

Jertfa ta de-un gând fălos....

Când în taină nepătrunsă

Iți țeși haina cea ascunsă-e frumos...

Însă fapta cea mai mare,

Darul cel mai de folos

E să chemi pe-un om , pe-oricare,

Dintr-o viață de pierzare-la Hristos.

3
ASCULTAREA SI ÎMPLINIREA SFATURILOR BUNE

CLASA A III-A

Se împart elevilor niște cartonașe și li se cere să scrie pe fața A a cartonașului o situație


când nu ascultă,iar pe fața B a cartonașului,colegul de bancă va scrie care este urmarea
neascultării.

Cartonașele împărțite elevilor arată astfel:

A B
Nu ascult când Pentru că nu am ascultat
................................................... .....................................................
.

Variante de situații:

A B

îmi spune mama:

- să învăț ; - iei calificativul insuficient;


- să cumpăr pâine ; - mama ta s-a supărat;
- să mă spăl. - te poți îmbolnăvi.

4
SFÂNTA TAINĂ A ÎMPĂRTĂŞANIEI

FIŞĂ DE LUCRU-CLASA A III-A

Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează,
asociază, aplică, argumentează.

Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de
pe una dintre feţele cubului. Am aplicat această metodă la lecţia Sfânta Taină a Împărtăşaniei
cls. a III-a în etapa:

Comunicării noilor cunoştinţe

- în această secvenţă de lecţie vom lucra pe grupe şi vom aplica metoda cubului.
- se împarte clasa în şase grupe de elevi (4/5 elevi în fiecare grupă).

Sarcini de lucru în aplicarea metodei cubului:

Interacţiunea pe feţele cubului Sarcina de lucru pe care o propun

Descrie! Cum arată?

Compară! Cu cine/ce seamănă şi de cine/ce diferă?

Asociază! La ce te face să te gândeşti?

Aplică! Cum poate fi folosit?

Analizează! Din ce este făcut? Ce conţine? Ce presupune?

Argumentează pro sau contra. Este bun sau rău? Dorit sau nedorit? De ce?

Fiecare grupă va avea de realizat o sarcină de lucru.


5
Grupa I – Descrie – Sfânta Taină a Împărtăşaniei (a Spovedaniei).

Grupa II – Compară – cu celelalte slujbe la care ai participat (Sfânta Liturghie,


Spovedania, Maslul, Botez, Hirotonie, Nuntă).

Grupa III – Asociază – componentele „Trupul şi Sângele Domului” cu pâinea şi vinul


(Hristos la Cina cea de taină) – Momentul instituirii Sfintei Taine: „Luaţi, mâncaţi…”

Grupa IV – Aplică – cunoştinţele referitoare la împărtăşania cu Trupul şi Sângele


Domnului în viaţa ta. Începând cu clasa a II-a şi a III-a au participat în Postul Mare împreună
cu părinţii sau cu profesorul de religie la Spovedanie şi s-au pregătit sufleteşte pentru
momentul Împărtăşaniei.

Grupa V – Analizează – importanţa Împărtăşaniei şi ce presupune ea :

 unirea cu Hristos şi viaţa de veci;


 pregătirea sufletească pentru acest moment;
 spovedania făcută cu părere de rău şi cu dorinţa de îndreptare;
 împlinirea canonului.
Grupa VI – Argumentează pro sau contra – afirmaţia: „La fiecare Sfântă Liturghie
pâinea şi vinul aduse în dar de credincioşi se preface prin puterea Duhului Sfânt în Trupul şi
Sângele Mântuitorului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci” sau „Cina cea de Taină se
reactualizează la Sfintele Paşti?”.

Forma finală a scrierii este împărtăşită întregului grup.

Lucrarea finală poate fi desfăşurată pe tablă.

6
PATIMILE DOMNULUI-CLASA A IV-A

FIŞĂ DE LUCRU- CLASA A IV-A

Coloraţi pătrăţelele în care sunt scrise propoziţii adevărate. Ce aţi obţinut?

Arhiereii i-au Iisus a fost Soldaţii i-au


cerut sfaturi prins în adus flori lui
lui Iisus Grădina Iisus
Ghetsmani

Iisus a fost Sinedriul l-a Pe capul lui


bătut, condamnat Iisus s-a pus
scuipat, pe Iisus la o coroană de
batjocorit moarte spini

Hristos a fost Judecata Cina cea de


răstignit în trebuia taină a avut
Joia Mare aprobată de loc miercuri
suveranul seara
roman
Iuda nu a Sutaşul a Mulţimea a
primit cei spus „cu vrut ca Iisus
treizeci de adevărat Fiul să fie eliberat
arginţi lui Dumne-
zeu este
De Paşti Acestaa
Hristos Hristos a fost
ducem la înviat răstignit pe
Biserică duminică dis- muntele
ramuri verzi de-dimineaţă Măslinilor
de salcie

7
8