Sunteți pe pagina 1din 20

Clasa Pregătitoare

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt.
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 09 – 13.09
1.1;1.3  Omul – cea mai importantă fiinţă de pe pământ 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 16 – 20.09
1.1;1.2;1.3  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei 1 Mixtă S3 23 – 27.09
Dumnezeu ne-a creat din
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 30.09 – 04.10
iubire
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 07 – 11.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 14 – 18.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S7 21 – 25.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 26.10 – 03.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 04 – 08.11
iubire
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 11 – 15.11
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 18 – 22.11
2.
cu noi 3.1  Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 25 – 28.11
1.1;1.2;3.1;3.2  Recapitulare,sistematizare, evaluare semestrială 1 Recapitulare şi sistematizare S13 02 – 06.12
Naşterea Domnului, darul lui  Naşterea Domnului, bucuria copiilor 09 – 13.12
3. 1.1;1.2;3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
Dumnezeu pentru oameni Cum sărbătoresc Crăciunul? 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct,
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Maica Domnului este ocrotitoarea
3.1 1 Mixtă S16 13 – 17.01
copiilor
 Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1 1 Mixtă S17 20 – 24.01
2. copiilor
cu noi
27 – 31.01
1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 2 Mixtă S18-S19
03 – 07.02
1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S20 10 – 14.02
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Primii mei prieteni 1 Mixtă S21 17 – 21.02
Dumnezeu ne învaţă să ne 24 – 28.02
4. 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Familia mea 2 Mixtă S22-S23
ajutăm unii pe alţii 02 – 06.03
Transmitere şi însuşire de noi 09 – 13.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Oamenii din lumea întreagă 2 S24-S25
cunoştinţe/Mixtă 16 – 20.03
Învierea Domnului, 1.1;1.2;3.1;3.2  Cum sărbătoresc Paştile? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 23 – 27.03
5. împlinirea darului lui  Bucuria copiilor la Paşti/”HRISTOS
1.1;1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S27 30.03 – 03.04
Dumnezeu A ÎNVIAT” -Troparul Învierii*
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
22 – 24.04
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 2 Mixtă S28-S29
27.04 – 01.05
Dumnezeu ne învaţă să ne
04 – 08.05
4. ajutăm unii pe alţii 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S30-S31
11 – 15.05
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S32 18 – 22.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S33 25 – 29.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
Dumnezeu ne învaţă să ne 1 Recapitulare şi sistematizare S34 01 – 05.06
4. 3.1;3.2 finală
ajutăm unii pe alţii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 09 – 13.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 16 – 20.09
Omul îşi arată iubirea 1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 23 – 27.09
1. 1.1  Cum arată o biserică ? 1 Mixtă S4 30.09 – 04.10
faţă de Dumnezeu în
biserică 1.2 Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? 1 Mixtă S5 07 – 11.10
1.2;2.1  Cu cine mă rog în biserică? 1 Mixtă S6 14 – 18.10
1.3  Cum mă comport în biserică? 1 Mixtă S7 21 – 25.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 26.10 – 03.11
1.
Omul îşi arată iubirea 1.3 Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S9 04 – 08.11
faţă de Dumnezeu în
biserică 1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 11 – 15.11
1.2;3.1;3.2  Sfântul Apostol Andrei* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 18 – 22.11
1.1;1.2;3.1  Sfântul Nicolae* 1 Mixtă S12 25 – 28.11
4. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Despre colind 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 02 – 06.12
 Naşterea Domnului în poezia creştină 09 – 13.12
3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
românească 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
3.1;3.2  Copilăria lui Iisus* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 13 – 17.01
 Omul ascultă cuvântul lui
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 20 – 24.01
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui 27 – 31.01
1.2;1.3 2 Mixtă S18-S19
Dumnezeu 03 – 07.02
Dumnezeu Se face
2.  Biblia ne vorbeşte despre oameni 10 – 14.02
cunoscut omului 1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S20
credincioşi
 Sfinţii Apostoli sunt modele de
1.1;1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S21 17 – 21.02
credinţă
1.2;1.3  Ce înseamnă să fii un om credincios 1 Mixtă S22 24 – 28.02
1.1;1.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 02 – 06.03
Viaţa creştinului 09 – 13.03
3. 1.1;1.2  Rugăciunea şi rugămintea 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24-S25
împreună cu semenii 16 – 20.03
3.1;3.2  Salutul creştinilor la Sfintele Paşti 1 Mixtă S26 23 – 27.03
4. Mari sărbători creştine  Învierea Domnului în poezia
3.1;3.2 1 Mixtă S27 30.03 – 03.04
creştină românească
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
 Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
1.1;1.2 1 Mixtă S28 22 – 24.04
Viaţa creştinului rugăciune
împreună cu semenii 1.3  Când, unde şi cui mă rog? 1 Mixtă S29 27.04 – 01.05
3.
2.1;2.2  Pentru cine mă rog? 1 Mixtă S30 04 – 08.05
1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Mixtă S31 11 – 15.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 18 – 22.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S33 25 – 29.05
Viaţa creştinului  Recapitulare, sistematizare,
3. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 1 Recapitulare şi sistematizare S34 01 – 05.06
împreună cu semenii evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roșcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 09 – 13.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 16 – 20.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 23 – 27.09
în fiecare zi
Omul este fiul iubitor al
1. 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 30.09 – 04.10
lui Dumnezeu
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 07 – 11.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 14 – 18.10
faţă de Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 21 – 25.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 26.10 – 03.11
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 04 – 08.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S10 11 – 15.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S11 18 – 22.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S12 25 – 29.11
de om

Crăciunul şi Anul Nou-


2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 02 – 06.12
3.  Tradiţii populare de Crăciun şi Anul 09 – 13.12
tradiţii 2.1;3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
Nou/Colinde 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
Dumnezeu este Tatăl  Maica Domnului, îngerii şi sfinţii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 13 – 17.01
2. 1.2;3.1 2 S16-S17
nostru iubitor săvârşesc minuni Mixtă 20 – 24.01
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18 27 – 31.01

1.2;2.1 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de 1 Mixtă S19 03 – 07.02


la Mântuitorul Iisus Hristos*
 Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de
1.1;1.2;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 10 – 14.02
Oamenii îşi arată iubirea iertare?
4. 1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S21 17 – 21.02
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 24 – 28.02
1.3  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 02 – 06.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S24 09 – 13.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoștința în vremea Mântuitorului și
1 Mixtă S25 16 – 20.03
în zilele noastre*
Floriile, Paştile şi 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 23 – 27.03
5.
Rusaliile – tradiţii 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S27 30.03 – 03.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor bolnavi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28 22 – 24.04
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Mixtă S29 27.04 – 01.05
Oamenii îşi arată iubirea
4. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 04 – 08.05
unii faţă de alţii  Texte religioase/Pilde* 2 Mixtă S30-S31
11 – 15.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 18 – 22.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S33 25 – 29.05
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
Oamenii îşi arată iubirea 1 Recapitulare şi sistematizare S33 01 – 05.06
4. 2.2;3.1;3.2 finală
unii faţă de alţii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 09 – 13.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.3  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 16 – 20.09
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;3.2  Bucuria de a trăi 1 Mixtă S3 23 – 27.09
1.
răspunsul omului 1.1;1.2;1.3;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S4 30.09 – 04.10
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 07 – 11.10
1.1;3.1  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui Dumnezeu 1 Mixtă S6 14 – 18.10
1.1;1.2;1.3;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 21 – 25.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 26.10 – 04.11
1.1;1.3  Când un om devine creştin? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 04 – 08.11
1.1;1.3  Persoanele din viaţa unui creştin 1 Mixtă S10 11 – 15.11
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;2.1  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S11 18 – 22.11
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi morale* 1 Mixtă S12 25 – 29.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 02 – 06.12
Transmitere şi însuşire de noi 09 – 13.12
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Naşterea Domnului 2 S14-S15
cunoştinţe/Mixtă 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 13 – 17.01
3. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Lecturi morale* 1 Mixtă S17 21 – 24.01
1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18 27 – 31.01
 Primirea lui Hristos prin Sfânta Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 03 – 07.02
1.1;1.3 2 S19-S20
Împărtăşanie/Despre Sfânta Liturghie Mixtă 10 – 14.02
Dumnezeu se face
2.  Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 17 – 21.02
cunoscut omului 1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S21
face fapte bune
24 – 28.02
1.1;1.2;1.3;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22
1,2;2.2  Necesitatea de a spune mereu adevărul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 02 – 06.03
Viaţa creştinului împreună cu 09 – 13.03
4. 1.1;1.2;1.3;2.2  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S24
semenii
1.1;1.2;2.2  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu ceilalţi 1 Mixtă S25 16 – 20.03
23 – 27.03
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Învierea Domnului 2 Mixtă S26-S27
30.03 – 03.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S28 22 – 24.04
3. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S29 27.04 – 01.05
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din 04 – 08.05
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S30
Viaţa creştinului jur
4. 11 – 15.05
împreună cu semenii 1.1;1.2;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S31
1.1;1.2;2.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Mixtă S32 18 – 22.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S33 25 – 29.05
Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Recapitulare, sistematizare,evaluare finală 1 Recapitulare şi sistematizare S34 01 – 05.06
4.
împreună cu semenii  Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an 09 – 13.09
1.1 2 Recapitulare S1-S2
şcolar/Recapitulare 16 – 20.09
Transmitere şi însuşire de noi 23 – 27.09
1.1;1.3;2.1  Lumea – casă pentru toţi oamenii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 30.09 – 04.10
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.  Fiecare om îşi caută propria cale prin
răspunsul omului 1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S5 07 – 11.10
viaţă
 Biblia şi Biserica ne arată calea spre 14 – 18.10
1.1;1.2;1.3;3.2 1 Mixtă S6
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1  Nevoia de a primi îndrumare în viaţă 1 Mixtă S7 21 – 25.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 26.10 – 03.11
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;1.2  Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii
1. 1 Mixtă S9 04 – 08.11
răspunsul omului dificile
1.1;1.3  Calea spre Dumnezeu deschisă tuturor
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 11 – 15.11
oamenilor prin Iisus Hristos
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;3.1  Învăţătura Domnului vestită de sfinţii
cunoscut omului 1 Mixtă S11 18 – 22.11
apostoli şi evanghelişti
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 25 – 29.11
2.2;3.1;3.2  Proorocii, vestitori ai naşterii lui
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 02 – 06.12
Hristos
4. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Magii în căutarea pruncului Iisus 1 Mixtă S14 09 – 13.12
3.1;3.2  Naşterea Domnului* 1 Mixtă S15 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;3.1;3.2  Întâmpinarea Pruncului Iisus de către 13 – 17.01
4. 1 Mixtă S16
Mari sărbători creştine Dreptul Simeon
1.1;3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S17 20 – 24.01
• Mărturisirea şi trăirea credinţei de
1.1;1.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18 27 – 31.01
către sfinţi
• Sfinţii români şi creştinismul pe
2. Dumnezeu se face 1.1;2.2;3.1 1 Mixtă S19 03 – 07.02
teritoriul ţării noastre
cunoscut omului
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Apostol Andrei* 1 Mixtă S20 10 – 14.02
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ* 1 Mixtă S21 17 – 21.02
1.1;1.3;2.2;3.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 24 – 28.02
 Iubirea, poruncă dată de Domnul
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23 02 – 06.03
Iisus Hristos
Viaţa creştinului
3.  Viaţa în armonie cu ceilalţi, îndemn
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S24 09 – 13.03
al lui Dumnezeu
1.2;1.3;2.1  Familia şi împlinirea poruncii iubirii 1 Mixtă S25 16 – 20.03
1.2;3.1;3.2 • Cu Hristos în săptămâna Patimilor 1 Mixtă S26 23 – 27.03
4. Mari sărbători creştine • Femeile mironosiţe pe drumul
1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S27 30.03 – 03.04
Golgotei şi în Duminica Învierii
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
4. Mari sărbători creştine 1.2;3.1;3.2  Tradiţii pascale* 1 Mixtă S28 22 – 24.04
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Prietenia şi porunca iubirii creştine 1 Mixtă S29 27.04 – 01.05
 Importanţa exemplului personal de 04 – 08.05
Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S30
3. iubire creştină
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S31 11 – 15.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 18 – 22.05
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S33 25 – 29.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 01 – 05.06
Viaţa creştinului 1 Recapitulare şi sistematizare S34
3. 3.1;3.2 finală
împreună cu semenii
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1;1.2 1 Recapitulare S1 09 – 13.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 16 – 20.09
Transmitere şi însuşire de noi 23 – 27.09
1.1;1.2  Crearea lumii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 30.09 – 04.10
1.1;1.2  Prima familie: Adam şi Eva 1 Mixtă S5 07 – 11.10
Dumnezeu Se face
1. 1.2;1.3  Promisiunea venirii Mântuitorului 1 Mixtă S6 14 – 18.10
cunoscut omului
1.2  Responsabilitatea omului faţă de creaţie 1 Mixtă S7 21 – 25.10
28.10 – 01.11
1.1;1.3  Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi Avraam 2 Mixtă S8-S9
04 – 08.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iosif şi fraţii săi – modele de iertare 1 Mixtă S10 11 – 15.11
1.1;1.2;2.1;2.2; 18 – 22.11
 Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 1 Mixtă S11
3.1
 Sărbătoarea Sfântului Andrei şi Ziua 25 – 29.11
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12
Naţională a României
Viaţa comunităţii şi
4. 3.1;3.2;3.3  Sărbătoarea, timp sfinţitor şi de bucurie 1 Mixtă S13 02 – 06.12
sărbătorile creştine
09 – 13.12
3.2;3.3  Naşterea Domnului şi Anul Nou 2 Mixtă S14-S15
16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Viaţa comunităţii şi
4. 3.1;3.2;3.3  Sfântul ocrotitor al familiei 1 Mixtă S16 13 – 17.01
sărbătorile creştine
Dumnezeu Se face 1.3  De la regele David, la Împăratul Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 20 – 24.01
1. 2 S17-S18
cunoscut omului Hristos Mixtă 27 – 31.01

2.
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.1;1.2;2.2 • Decalogul – importanţa lui în viaţa 2
Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
03 – 07.02
răspunsul omului omului cunoştinţe/Mixt 10 – 14.02
 Răspunsul omului la chemarea lui
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S21 17 – 21.02
Dumnezeu
 Mărturisirea credinţei în Vechiul
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;3.1 1 Mixtă S22 24 – 28.02
2. Testament
răspunsul omului
 Calităţile omului şi slujirea lui
1.1;3.1 1 Mixtă S23 02 – 06.03
Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 09 – 13.03
Viaţa comunităţii şi
4. 3.1;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25 16 – 20.03
sărbătorile creştine
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S26 23 – 27.03
Viaţa comunităţii şi
4. 3.1;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 30.03 – 03.04
sărbătorile creştine
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
1.1;2.1;3.1;3.2  Respectul în lumina credinţei 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28 22 – 24.04
1.1  Slujirea propriului popor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 27.04 – 01.05
1.1;2.1;3.1  Ajutorul oferit semenilor 1 Mixtă S30 04 – 08.05
 Dialogul despre credinţa în 11 – 15.05
Viaţa creştinului 1.1;3.1 1 Mixtă S31
3. Dumnezeu
împreună cu semenii
1.1;2.1;3.1;3.2  Evaluare 1 Mixtă S32 18 – 22.05
 Recapitulare, sistematizare şi 25 – 29.05
1.1;2.1;3.1;3.2 2 Recapitulare şi sistematizare S33-S34
evaluare finală 01 – 05.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 09 – 13.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 16 – 20.09
2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 23 – 27.09
1.1;1.2;1.3  Țara Sfântă în vremea Mântuitorului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 30.09 – 04.10
1.1;1.2;1.3  Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos 1 Mixtă S5 07 – 11.10
Dumnezeu Se face 14 – 18.10
1. 1.1;1.2;1.3;2.1  Botezul Domnului 2 Mixtă S6-S7
cunoscut omului 21 – 25.10
28.10 – 01.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iisus Hristos, Învățătorul lumii 2 Mixtă S8-S9
04 – 08.11
1.1;1.3;2.1  Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1 Mixtă S10 11 – 15.11
1.1;1.3;2.1  Înălțarea Domnului Iisus Hristos 1 Mixtă S11 18 – 22.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi moral religioase* 1 Mixtă S12 25 – 29.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 02 – 06.12
Viața comunității și 3.1;3.2;3.3 09 – 13.12
2.  Tradiții de Crăciun 2 Mixtă S14-S15
sărbătorile creștine 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.3;2.1;2.2 • Mărturii despre ajutorul primit de la 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16-S17
13 – 17.01
Dumnezeu 20 – 24.01
1.1;1.2;1.3;2.1;
2.2; 3.1 • Recunoștința pentru binele primit 1 Mixtă S18 27 – 31.01
3. Iubirea lui Dumnezeu și 1.1; 1.3; 2.1; 03 – 07.02
 Efortul pentru schimbarea vieții 1 Mixtă S19
răspunsul omului 2.2; 3.1
 Mărturisirea credinței în Iisus Transmitere şi însuşire de noi 10 – 14.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1 2 S20-S21
Hristos cunoştinţe/Mixtă 17 – 21.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S22 24 – 28.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 02 – 06.03
Viața creștinului  Rugăciunea, temei și putere a vieții 09 – 13.03
4. 1.1;2.1;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24
împreună cu semenii creștine
Viața comunității și 16 – 20.03
2. 1.1;2.1;3.1  Tradiții de Paști 1 Mixtă S25
sărbătorile creștine
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S26 23 – 27.03
Viața comunității și 30.03 – 03.04
2. 1.1;2.1;3.1  Tradiții de Paști 1 Mixtă S27
sărbătorile creștine
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
 Rugăciunea, temei și putere a vieții 22 – 24.04
1.1;2.1;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28
creștine
27.04 – 01.05
1.1;2.1;3.1  Rugăciunea „Tatăl nostru” 2 Mixtă S29-S30
04 – 08.05
Viața creștinului 1.1;2.1;3.1  Iertarea, semn al bunătății sufletești 1 Mixtă S31 11 – 15.05
4.
împreună cu semenii  Milostenia, manifestare a iubirii față 18 – 22.05
1.1;2.1;3.1 1 Mixtă S32
de semeni
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, 25– 29.05
2 Recapitulare şi sistematizare S33-S34
3.1 evaluare finală 01 – 05.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare şi sistematizare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director Adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana
Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.2  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 09 – 13.09
2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 16 – 20.09
2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 23 – 27.09
1.1; 1.2; 2.1; 30.09 – 04.10
 Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4
2.2; 3.2
Dumnezeu Se face 1.1; 1.2; 1.3  Lucrarea Duhului Sfânt în lume 1 Mixtă S5 07 – 11.10
1. 1.1; 1.2; 1.3; 3.1  Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime 1 Mixtă S6 14 – 18.10
cunoscut omului
Transmitere şi însuşire de noi 21 – 25.10
1.2; 3.1; 3.2  Sfintele Taine în viața creștinilor 2 S7-S8
cunoştinţe/Mixtă 28.10 – 01.11
1.2; 2.1; 3.1; 04 – 08.11
 Darurile Duhului Sfânt 1 Mixtă S9
3.2; 3.3
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 11 – 15.11
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10
3.1;3.2; 3.3
1.2; 2.2; 3.1;3.2  Credința în primele comunități creștine 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 18 – 22.11
Iubirea lui Dumnezeu și 1.2; 2.1; 2.2; 25 – 29.11
2.
răspunsul omului 3.1; 3.2; 3.3 Comuniunea credincioșilor în Biserică 1 Mixtă S12
1.2; 1.3; 3.1  Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului 1 Mixtă S13 02 – 06.12
Viața comunității și 09 – 13.12
3. 1.3;2.2  Sărbătorile de iarnă – tradiții și obiceiuri 2 Mixtă S14-S15
sărbătorile creștine 16 – 20.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Transmitere şi însuşire de noi 13 – 17.01
1.1; 2.1; 2.2;3.1 Biserica în istorie 2
cunoştinţe/Mixtă
S16-S17
20 – 24.01
2. Iubirea lui Dumnezeu și
2.2  Lecturi religios-morale* 1 Mixtă S18 27 – 31.01
răspunsul omului
1.2; 2.1; 2.2; 03 – 07.02
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S19
3.1; 3.2; 3.3
1.2; 2.2; 3.1;  Manifestarea bucuriei în viața 10 – 14.02
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20
3.2; 3.3 omului
1.2; 2.2; 3.1; 17 – 21.02
Viața creștinului  Fericirile 2 Mixtă S21-S22
4. 3.2; 3.3 24 – 28.02
împreună cu semenii 1.3; 2.2; 3.1;3.2 Frumosul în viaţa creştinului 1 Mixtă S23 02 – 06.03
2.1; 2.2; 3.1;  Prietenia și iubirea, valori pentru 09 – 13.03
1 Mixtă S24
3.2; 3.3 viață
 Să petrecem perioada Postului Mare
3. Viața comunității și cu Rugăciunea Sfântului Efrem 16 – 20.03
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25
sărbătorile creștine 1.3;2.2 Sirul – pregătire duhovnicească
pentru Sfintele Paşti *
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S26 23 – 27.03
3. Viața comunității și  Săptămâna Pătimirilor - momente 30.03 – 03.04
1.3;2.2 1 Mixtă S27
sărbătorile creștine de meditaţie creştină*
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
2.1; 2.2; 3.1;  Vindecarea slăbănogului din Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 22 – 24.04
1 S28
Viața creștinului 3.2; 3.3 Capernaum Mixtă
4.
împreună cu semenii 1.2;1.3;2.1; 2.2; 27.04 – 01.05
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S29
3.1;3.2; 3.3
Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 04 – 08.05
1.3; 3.1;3.3  Praznicele împărătești 2 S30-S31
Mixtă 11 – 15.05
 Sărbători închinate Maicii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 18 – 22.05
3. Viața comunității și 1.3; 3.1;3.3 2
Mixtă
S32-S33
25 – 29.05
Domnului și sfinților
sărbătorile creștine
1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 01 – 05.06
1 Recapitulare şi sistematizare S34
4.2;5.1 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 09 – 13.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 16 – 20.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 23 – 27.09
30.09 – 04.10
Credinţa creştină 1.1  Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4-S5
1. 07 – 11.10
(Noţiuni de Dogmatică)
1.1  Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 1 Mixtă S6 14 – 18.10
1.1  Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 1 Mixtă S7 21 – 25.10
1.1  Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 Mixtă S8 28.10 – 01.11
1.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 04 – 08.11
1.2;4.2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 11 – 15.11
Sfânta Scriptură –izvor  Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov 2 S10-S11
Mixtă 18 – 22.11
2. de înţelepciune şi iubire
1.2;4.2;5.1  Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - legea Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 25 – 29.11
2 S12-S13
desăvârşită a Noului Testament Mixtă 02 – 06.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 09 – 13.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S14-S15 16 – 20.12
alese ale sufletului românesc
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Sfânta Scriptură –izvor 1.2;4.2;5.1  Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13 – 17.01
2. 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16
de înţelepciune şi iubire 13,13)
2.1;3.1  Biserica, locaş de închinare 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 20 – 24.01
4. 2.1;3.1  Icoana – fereastră spre cer 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S18 27 – 31.01
Exprimarea învăţăturii
 Cântarea religioasă – formă de 03 – 07.02
creştine 2.1;3.1 1 Mixtă S19
rugăciune/ audiţii muzicale
 Călătorind cu Dumnezeu – 10 – 14.02
2.1;4.2 1 Mixtă S20
pelerinajul la biserici si mănăstiri
 Portofolii cu tema: Locuri de 17 – 21.02
2.1 1 Mixtă S21
pelerinaj la biserici şi mănăstiri
2.1;3.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 24 – 28.02
1.2;3.3;4.1  Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în 02 – 06.03
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23
Trăirea învăţăturii Hristos
5.
creştine 3.3;4.1  Pilda semănătorului – primire şi 09 – 13.03
1 Mixtă S24
împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
3. Bucurie şi lumină
1.2 Cuvintele Mântuitorului rostite pe 1 Mixtă S25
16 – 20.03
sfântă Cruce - învăţături morale*
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S26 23 – 27.03
3. Bucurie şi lumină  Cuvintele Mântuitorului rostite pe 30.03 – 03.04
1.2 1 Mixtă S27
sfântă Cruce - învăţături morale*
VACANŢĂ DE PAŞTE 04.04 – 21.04
3.3;4.1  Pilda neghinei – îndelunga răbdare 22 – 24.04
Trăirea învăţăturii 1 Mixtă S28
5. şi dreptatea lui Dumnezeu
creştine
1.2;3.3;4.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S29 27.04 – 01.05
 Semnificaţia întemeierii mitropoliilor 04 – 08.05
3.2 1 Mixtă S30
româneşti
3.2  Întemeierea Patriarhiei Române 1 Mixtă S31 11 – 15.05
Organizarea Bisericii
6.
Ortodoxe Române  Organizarea actuală a Bisericii 18 – 22.05
3.2 1 Mixtă S32
Ortodoxe Române
1.2;2.1;3.2;3.3;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 25 – 29.05
1 Recapitulare şi sistematizare S33
4.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 01 – 05.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Director adjunct
Prof. Roşcan Beatris Geanina Prof. Enache Liliana Prof. Pandele Ionuţ-Lucian

S-ar putea să vă placă și