Sunteți pe pagina 1din 1

SC GABRICOM STIL SRL

Bacau
Pl. Suceava

Nr. 18/10.04.2018

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că Fandache Diana Andreea, , născută la data


de 17.05.1997, în localitatea Suceava, judeţ Suceava, cod numeric personal
2970517330218, domiciliată în localitatea Plopeni, calea Sucevei, nr. 131,
angajată la S.C. GABRICOM STIL S.R.L. pe durată nedeterminată, în funcţia
de LUCRATOR COMERCIAL, a participat la cele trei faze ale instruirii din
punct de vedere a Securitatii si Sanatatii in Munca :
1. Introductiv generala : la data de 17.03.2018, timp de 8h, efectuata de
Inspectot SSM ing. Halici Andrei ;
2. La locul de muncă : la data de 18.03.2018, timp de 8h, efectuata de
Irimia Andrara – Conducator loc muncă ;
3. Peridic : la data de 10.04.2018.

Administrator, Sef SEPP,

S-ar putea să vă placă și