Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

____________________
_____________________

Decizia Nr. ___/__________

In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 si a Normelor


Metodologige de aplicare a acesteia aprobate prin HG 1425/2006 si in baza
CIM nr. _______/_____________, directorul S.C.____________________
_________________________________,
DECIDE:
Incepand cu data de _____________ este numit responsabil cu
activitatea de instruire la locul de munca si periodic pe linie de SSM dl/dna
______________________ sub supravegherea domnului Halici Mihai,
inspector SSM.

Director,

S.C.____________________
_____________________

Decizia Nr. ___/__________

In conformitate cu prevederile Legii 307/2006 si a OMI 712/2005


privind instruirea lucratorilor in domeniul Situatiilor de Urgenta si in baza
CIM nr. _______/_____________, directorul S.C._____________________
_________________________________,
DECIDE:
Incepand cu data de _____________ este numit responsabil cu
activitatea de instruire la locul de munca si periodic pe linie de SU dl/dna
______________________ sub supravegherea domnului Halici Mihai,
Cadru Tehnic PSI.

Director,

S-ar putea să vă placă și