Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

1. Indicați sinonime potrivite pentru următoarele cuvinte/ unități frazeologice:

tristețe = ………………………………..

a da năvală =……………………………

a da ortul popii = ……………………….

cu scaun la cap =………………………

numai piele și os =……………………..

ciudat =…………………………………

2. Alcătuiește enunțuri în care să folosești sinonimul următoarele cuvinte:

amănunt =…………………..

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

citeț =…………………..

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

folositor =…………………..

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

copilăresc =…………………..

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Organizează în serii de antonime cuvintele:bucurie, curajos, cinstit, desfrunzit, a iubi,


fricos, încredere, înfrunzit, tristețe, neîncredere, leneș, harnic, necinstit, a urî.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Scrie antonime obținute prin derivare cu prefixe de la următoarele cuvinte de bază:
corect =……………………………….
stabil =………………………………
politețe =………………………………
util =…………………………………
sincer =………………………………

5. Alcătuiește enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvintelor de mai jos:

bob (substantiv/ substantiv)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

arie (substantiv/ substantiv)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

cer (substantiv/ verb)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

milă (substantiv/ substantiv)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

poartă (substantiv/ verb)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________