Sunteți pe pagina 1din 4

Exerciții de comprehensiune textuală

1. Citiți următorul fragment și rezolvați sarcinile propuse:


„Fum pe coșul Hagiului nu s-a pomenit. Ridice viscolul nămeții până la ștreșini. Apele să înghețe
tun. Treaba lor! Hagiul nu vrea să știe de crapă pietrile la gerul Bobotezei, nici dacă în iulie
turbează cânii de căldură. Iarna tremură, vara gâfuie.
Toată viața lui, de câte ori nepoată-sa - trăind aciolată pe lângă dânsul - îi pomenea, la Crăciun,
să taie și ei un porc, ca tot creștinul, bătrânul răspundea:
– Îmi face rău, nepoată, s-aud guițând... Îmi face rău... c-așa sunt eu... milos...
– Cumpără-l, nene, tăiat gata.
Dacă așa îl aducea din cuvânt Leana, înghițind în sec, cu gândul la șorici, bătrânul răspundea
liniștit:
– Un porc... carne multă... Se strică... Două guri suntem...
Venea Paștele.
– Nene, să înroșim și noi ouă...
– Ce prostie!... Ouă roșii?... Nu e mai bine să le mânânci proaspete?... Ouă roșii, ouă stricate...
– Să roșim puțintele.
– De roșim puțintele, ardem focul degeaba, cumpărăm d-a surda băcanul... Cheltuială zadarnică...
Vremuri grele!
– Da... o ciosvârtă de miel...
– Miel?... Ce fel miel?... Cum miel?... Miroase a oaie... Paștele prea e în vară...
– Ce pustia de vară, nene Tudose, nu vezi că plouă și fulguiește?!...
– Ei, fulguiește, fulguiește... tu nu vezi că nu ține? Unde ține? Cum cade, se topește... Eu mor de
căldură... Uf!... uf!...
– Și eu mor de frig...
– Mori de frig... crăpi!... Așa te-am pomenit... lacomă... nemulțumitoare!
Leana tace și înghite în sec. E săracă. N-are pe nimeni. Tace, că bătrânul, de se mânie, strigă,
trântește ușile, apoi se aruncă în pat și se vaietă până la miezul nopții, uitând să-i dea și de pâne.”
(„Hagi-Tudose”de Barbu Ștefănescu-Delavrancea)

1. Citiți următoarele enunțuri și alegeți varianta corectă de răspuns:

1. Din coșul casei Hagiului,


a) ieșea întotdeauna un fum mare.
b) nu ieșea niciodată fum.
c) ieșea o dâră subțire de fum.
2. Când era foarte frig, Hagiul
a) făcea o căldură mare.
b) aprindea în unele zile focul.
c) nu voia asă audă de foc.

3. Leana, fata care locuia cu Hagi-Tudose era


a) sora lui.
b) nepoata sa.
c) mama sa.

4. Înainte de Crăciun, nepoata sa îl ruga să cumpere


a) un miel.
b) un pui.
c) un porc.

5. Când venea vorba de porc de Crăciun, Hagi-Tudose


a) cumpăra, fără să mai stea pe gânduri.
b) nici nu voia să audă.
c) spunea că va găsi o soluție să cumpere.

6. De Paști, Hagi-Tudose
a) vopsea o mulțime de ouă.
b) vopsea doar câteva ouă.
c) nu vopsea niciun ou.

7. La sugestia fetei, de-a cumpăra un miel, Hagi-Tudose spunea că


a) va cumpăra, negreșit.
b) mielul miroase a oaie.
c) va cumpăra puțină carne.

8. În relația cu nepoata sa, Hagi-Tudose era


a) foarte atent și iubitor.
b) foarte aspru și o certa.
c) îngăduitor.

9. Deseori, când era supărat, Hagi-Tudose uita să-i dea Lenei


a) o povață.
b) o carte.
c) bani de pâine.
10. Leana era o fată
a) dintr-o familie foarte înstărită.
b) din vecinătatea lui.
c) singură și săracă.
2. Selectați doar acele însușiri care se potrivesc lui Hagi-Tudose. Taie ce nu se
potrivește!

zgârcit iubitor generos

insensibil certăreț

tânăr milos

bătrân pătimaș față de bani

sănătos bolnav

3. Completează textul de mai jos, selectând cuvintele potrivite din casetă:

săracă, agoniseala, fum, zgârcit, direct, patima, nuvela, nepoatei, nebuniei, faptele, lemne, Paște, agresiv

  Hagi-Tudose este personajul principal din ………………….cu acelaşi nume . Principala sa


trăsătura este ………………………….faţa de bani care-l dezumanizează si îl aduce in pragul
……………………… .
                Caracterizarea personajului se realizează atât ………………., cât și indirect. Cele mai
semnificative rămân însă …………………….și vorbele personajului. Deosebit de ………………,
nu cumpăra …………………… și de aceea, pe hornul lui nu ieșea niciodată …………. Nu voia să
știe niciodată de cumpărături, indiferent dacă era………………… sau Crăciun. Propunerea
…………..sale, Leana, fată singură și ………………….îl enerva teribil, devenind ……………și
vâzând în aceasta, posibilitatea de a-și pierde …………………. .
4. Redactați un mesaj de 30-40 cuvinte, pentru Hagi-Tudose în care să-i precizați
greșelile pe care le-a făcut și posibilitatea de a-și schimba, atât viața lui, cât și a
nepoatei sale.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................