Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICELUL

SATU MARE
Educatoare RODICA GORGAN
MUZEUL
O PUNTE ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
(PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL)

ARGUMENT

Fenomenul educaţional transcede astăzi, cu mult, graniţele formelor de învăţământ


tradiţional datorită dezvoltării societăţii din punct de vedere social şi informaţional,
provocând în permanenţă cadrele didactice spre a găsi cele mai bune şi eficiente
modalităţi de a educa tânăra generaţie.
Pe lângă activităţile instructiv-educative din grădiniă, avem în vedere, pentru copiii
din grupele mari, şi pregătirea lor pentru integrarea ulterioară în viaţa socială. În acest
sens am găsit oportună familiarizarea lor cu obiective social-culturale din zonă cum ar fi
teatrul, filarmonica, muzeul.
Pentru a le percepe şi înţelege valoarea fundamentală, de cadre şi repere de artă
autentică şi cultă, gustul individului trebuie format. La copiii preşcolari, calea optimă de
desfăşurare a unor activităţi accesibile focalizate pe educarea sensibilităţii artistice, am
considerat că o putem găsi prin iniţierea unui proiect, Muzeul, o punte între trecut,
prezent şi viitor, prin care să îi apropiem pe copii de valorile cultural-artistice locale şi
naţionale.
Se ştie că, la această vârstă, copiii învaţă cu plăcere şi implicare, având larg dezvoltate
interesele de cunoaştere, iar gândirea acestora se dezvoltă pe linia prelucrării active,
analitice a datelor realităţii nemijlocite. Copilul simte plăcerea conversaţiei, planul său
mental e relativ bogat, gândirea activă, iscoditoare care surprinde cu uşurinţă relaţiile
dintre fenomene şi succesiunea lor cauzală, dispune de numeroase reprezentări, o
imaginaţie bogată, o memorie complexă, dar şi capacităţi active de a le folosi.

SCOP

Ne propunem ca activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect, să-i ajute pe


copii să integreze imaginea operei de artă în propriul univers de imagini, să-şi dezvolte
capacităţile de comunicare, să le stimuleze creativitatea creându-le obişnuinţa de a-şi
analiza trăirile şi de a-i învăţa să şi le exprime.
Vom urmări, de asemenea, educarea gustului pentru frumos al copiilor prin
sensibilizarea lor la armonia formelor, volumelor sau culorilor precum şi încurajarea
dorinţei şi curiozităţii de a cunoaşte lucruri noi.
În ceea ce priveşte rolul social al acestui demers, prin activităţile propuse urmărim
integrarea optimă a copiilor în societate prin sensibilizarea acestora de a accepta
diversitatea etnică şi culturală (români, saşi, maghiari, rommi etc.) prin conştientizarea
valorilor umane şi cultivarea respectului faţă de semeni.

-2-
OBIECTIVE CARE PRIVESC COPIII

 stimularea gustului pentru frumos;


 apropierea copiilor preşcolari de operele de artă şi de muzeu;
 formarea unei atitudini de respect faţă de opera de artă (pictură, sculptură);
 formarea copiilor pentru rolul de receptori ai operei de artă (să înveţe să observe);
 stimularea creativităţii în exprimarea şi analizarea trăirilor proprii;
 cunoaşterea de către copii a unor lucrări de artă reprezentative pentru cultura şi arta
românească;
 sociabilizarea copiilor prin împărtăşirea experienţelor personale între ei şi faţă de
adulţi;
 educarea respectului şi toleranţei faţă de tradiţiile şi cultura altor etnii.

OBIECTIVE CARE PRIVESC PĂRINŢII

 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educarea copiilor


lor;
 conştientizarea părinţilor asupra valorilor estetice şi autentice necesare educaţiei
copiilor lor;
 implicarea părinţilor în activităţile grădiniţei.

OBIECTIVE CARE PRIVESC CADRELE DIDACTICE

 îndrumarea şi ghidarea copiilor în analizarea produselor artistice, precum şi în


procesul creator;
 încurajarea copiilor să se manifeste creativ atât în observarea şi aprecierea
tablourilor sau a altor opere de artă, cât şi în activităţile practice din grădiniţă;
 dezvoltarea capacitătilor de a susţine şi desfăşura un proiect, de a planifica şi
organiza activităţi eficiente în cadrul acestuia;
 eficientizarea colaborării dintre parinţi şi grădiniţă, pentru binele copiilor.

GRUP ŢINTĂ

 preşcolari din grupele mijlocie şi pregătitoare de la Grădiniţa Voinicelul Satu


Mare;
 educatoarele acestor copii;
 părinţi şi bunici ai copiilor din aceste grupe.

STUCTURA PROIECTULUI

 proiectul va fi centrat pe activităţi desfăşurate în muzeu (una pe lună);


 desfăşurarea în cadrul grădiniţei a câte unei activităţi pe săptămână în care să se
exerseze tehnicile de lucru învăţate la muzeu.

-3-
EVALUARE

 evaluarea gradului de implicare si interesul copiilor pentru proiectul propus ;


 evaluarea nivelului de cunoştinţe acumulate de către copii despre tema propusă,
periodic, prin fişe, experienţe, aplicaţii şi lucrări practice etc. ;
 evaluarea finală prin organizarea unui concurs cu participarea parinţilor şi a
reprezentanţilor muzeului şi evidenţierea copiilor care au reuşit să colaboreze şi să
acumuleze cât mai multe cunoştinţe pe parcursul derulării proiectului .

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE

 realizarea de fotografii si conceperea unor afişe publicitare cu lucrările copiilor;


 realizarea de expoziţii cu creaţiile copiilor;
 mediatizarea în mass-media, în rândul parinţilor şi a cadrelor didactice din
grădiniţa noastră;
 popularizarea proiectului în cadrul comisiei metodice şi a cercurilor pedagogice .

SUGESTII DE ACTIVITĂŢI

 vizite lunare la muzeul din localitate;


 activităţi practice realizate în cadrul atelierului din grădiniţă, grupate în jurul
următoarelor teme:
 Să reorganizăm sectorul Artă din sala de grupă!
 Învăţăm despre artă
 Ce este un muzeu ?
 Hai-hui prin muzeu!
 Învăţăm să pictăm icoane
 Micii sculptori
 Micii pictori
 Bună ziua, domnule artist! (expoziţie cu lucrările copiilor) etc.

DURATA 1 an, din aprilie 2009 până în aprilie 2010.

COORDONARE

Educatoarele grupei mijlocii: Maria Mateş şi Reneta Ştef , G.P.P. VOINICELUL;


Educatoarele grupei pregătitoare: Rodica Gorgan şi Adina Jucan, G.P.P.
VOOINICELUL, SATU MARE.

Cadre specializate de la MUZEUL MUNICIPAL DE ISTORIE SATU MARE.

-4-

S-ar putea să vă placă și