Sunteți pe pagina 1din 8

Acest document este copiat de la dexonline.

ro, pentru a vă fi de folos chiar şi în


momentele în care sunteţi departe de orice sursă de Internet.

Instrucţiuni de folosire:

- Tipăriţi documentul şi puneţi-l la îndemână, undeva aproape de monitorul sau


laptopul dumneavoastră.
- Atunci când sunteţi nesigur(ă) pe un anume cuvânt, o anume expresie sau un
anumit număr de i-uri, verificaţi acest document.
- Puteţi să-l verificaţi chiar şi când sunteţi sigur(ă) pe dvs., nu strică. Pariu că tot ai
greşit?

NU ESTE DESTINAT CONSUMULUI UMAN!

Corect Greșit Comentarii


Eu am numai trei Am decât 10000 lei. Ca adverb restrictiv, în construcții afirmative
picioare. se folosește numai, iar în construcții negative
Nu am decât 10000 lei. se folosește decât.
Eu sunt Eu sînt, eu sânt Fără comentarii. Dacă țineți morțiș să vă
împotriviți normelor ortografice curente și să
scrieți cum ați învățat, scrieți eu sînt. Eu sânt
este greșit după ambele seturi de norme.
Înger Ânger Se folosește î, nu â, la începutul cuvântului,
A hotărî A hotărâ la sfârșitul cuvântului și în cuvintele formate
Reîntregire Reântregire cu prefix dacă î este prima literă din rădăcină.
Hotărât Hotărît Participiul și gerunziul verbelor nu fac
Hotărând Hotărînd excepție: dacă participiul se formează cu -ât
sau dacă gerunziul se formează cu -ând,
folosim â.
Fii cuminte! Fi cuminte! Pentru imperativul afirmativ (fii cuminte!) și
Nu fi fraier! Nu fii fraier! pentru conjunctiv (să fii punctual) n-am
Să fii punctual. Să fi punctual. argumente, dar așa e :) Imperativul negativ
se formează întotdeauna cu nu + infinitivul
verbului: nu veni, nu pleca, nu uita. Deci, în
cazul lui a fi, avem nu fi fraier!
Munții noștri Munții noștrii Singurul motiv pentru care s-ar adăuga un al
doilea i este articolul hotărât. Dar noștri este
adjectiv posesiv și nu se articulează
niciodată.
Băiatul a cărui carte Oricum altcumva „Băiatul pauză pauză cărți”, un subiect drag
Fata a cărei carte nouă. Ca principiu de viață, e mult mai bine
Băiatul ale cărui cărți să vă opriți din vorbire două secunde și să
Fata ale cărei cărți judecați construcția decât să o spuneți cum
Băieții a căror carte s-o nimeri. Mai ales când audienței îi pasă. :)
Fetele a căror carte Regula de construcție este acordul „în cruce”:
Băieții ale căror cărți al / a / ai / ale se acordă cu obiectul (cartea /
Fetele ale căror cărți cărțile), iar cărui / cărei / căror se acordă cu
posesorul (băiatul / fata etc).
Băiatul al cărui câine
Fata al cărei câine
Băiatul ai cărui câini
Fata ai cărei câini
Băieții al căror câine
Fetele al căror câine
Băieții ai căror câini
Fetele ai căror câini
Eu creez Eu crez Verbul a crea, deși se termină în -ea, nu este
Tu creezi Tu crezi un verb de conjugarea a II-a, ci de
El creează El crează conjugarea I. Sufixul este -a, iar rădăcina
Corect Greșit Comentarii
este cre-. Pentru ușurință, conjugați-l ca și pe
creare creere a lucra, înlocuind lucr- cu cre-. Oriunde a
lucra se conjugă cu un e, a crea se conjugă
cu doi (eu lucrez – eu creez). Formele crez,
crezi, crează există în limba română în cu
totul alt context; ele sunt conjugări populare
ale verbului a crede.
Eu creez Eu creiez Dacă infinitivul verbului se termină în -ia, (a
Eu agreez Eu agreiez întemeia, a încleia) atunci litera i apare și la
Eu întemeiez Eu întemeez persoana I a timpului prezent, altfel nu (a
Eu încleiez Eu încleez crea, a agrea).
Fumător inveterat Invers Paronime – vezi definițiile
Adevăr învederat
Masculin Oricum altcumva Pronume de întărire – vezi DEX.
Eu însumi
Tu însuți
El însuși
Noi înșine
Voi înșivă
Ei înșiși

Feminin
Eu însămi
Tu însăți
Ea însăși
Noi însene
Voi însevă
Ele înseși (însele)
Repercusiune Repercursiune Vezi definiția.
Oprobriu Oprobiu Vezi definiția.
Complet Complect DEX-ul menționează complect ca variantă
acceptată a lui complet. Totuși, dacă până
acum ați folosit complet, vă sugerăm să-l
folosiți și în continuare. :)

DOOM și DOOM2-ul nu acceptă forma


complect.
Delincvent Delicvent Vezi definiția, care nu are legătură cu
Delictvent delictul. Delicvent este doar o formă
acceptată de DEX (dar nu și de DOOM și
DOOM2).
Piuneză Pioneză Vezi definiția. Pioneză este doar o formă
acceptată.
Saxana Sarsana Vezi definiția. Sarsana este o formă acceptată
de DOOM2 și DAR.
Crevetă, pl. crevete DOOM2 acceptă și versiunea crevete /
Crevete, pl. creveți creveți.
Robinet, pl. robinete Robinet, pl. robineți Vezi definiția. Robineți este o formă acceptată
de DN.
Suport, pl. suporturi Suport, pl. suporți Vezi definiția. Suporți este o formă acceptată
de DN.
Balot, pl. baloturi Balot, pl. baloți Vezi definiția. Baloți este o formă acceptată
de DOOM2.
Acumulator, pl. Acumulator, pl. Vezi definiția. Acumulatori este o formă
acumulatoare acumulatori acceptată de DOOM2 și DN.
Laser, pl. lasere Laser, pl. laseri Vezi definiția. Laseri este o formă acceptată
de DN.
Corect Greșit Comentarii
Reactor, pl. reactoare Reactor, pl. reactori Vezi definiția. Reactori este o formă
acceptată de DN.
Festival, pl. festivaluri Festival, pl. festivale Vezi definiția.
Jantă, pl. jante Jeantă/geantă, pl. Vezi definiția.
jenți/genți
Acciz, pl. accize Acciză Vezi definiția.

Dicționarele recente (DOOM2) menționează


forma acciză.
Grep sau grepfrut sau Oricum altcumva Vezi definițiile.
grape-fruit
Ingrediente (pl. lui Ingredienți Vezi definiția.
ingredient)
Amândurora (dativul lui Amândorura Vezi definiția. Cum spunem tuturor, nu
amândoi) totorur, la fel spunem și amândurora.
De asemenea Deasemenea Deasemenea nu există în DEX.
Merită să aștepți Se merită să aștepți Verbul a merita nu este reflexiv.
Ce-i cu cărțile astea pe Ce-s cu cărțile astea Folosirea verbului a fi la plural nu are sens și
masă? pe masă? nu are legătură cu faptul că vorbim despre
mai multe cărți. Un exemplu și mai evident
este Ce este cu voi aici?, nu Ce sunteți cu voi
aici?
Serviciu Servici Servici nu există în DEX.
Mi-ar plăcea Mi-ar place Infinitivul verbului este a plăcea (vezi
definiția), iar condițional-optativul se
formează cu verbul auxiliar a avea (în acest
caz, ar) și cu infinitivul.
Cartea de pe noptieră Cartea după noptieră DEX menționează de pe ca sens impropriu al
lui după (sensul 5), dar Gramatica Academiei
nu menționează acest lucru.
Cartea pe care am citit- Cartea care am citit-o În toate cazurile avem de-a face cu propoziții
o Omul care l-am subordonate: „pe care am citit-o”, „pe care l-
Omul pe care l-am întrebat am întrebat” etc. În primele două, „pe care”
întrebat este complement direct, arătând asupra cui
se efectuează acțiunea: Pe cine am citit? Pe
Cartea care mi-a plăcut ea, pe carte. Pe cine am întrebat? Pe el, pe
Omul care mi-a om. Complementul direct este în cazul
răspuns acuzativ, de aceea este nevoie și de
prepoziția pe.

În ultimele două cazuri, „care” este subiect,


arătând cine face acțiunea: Cine a plăcut?
Cartea. Cine a răspuns? Omul. Subiectul este
în cazul nominativ, de aceea nu este nevoie
de prepoziția pe. Cartea care am citit-o este
o contaminare între cele două construcții și
este incorectă.
Optsprezece Oricum altcumva DEX (vezi definiția) nu indică nicio altă
variantă acceptată.
Optulea Oricum altcumva DEX (vezi definiția) nu indică nicio altă
variantă acceptată.
Mă doare apendicele. Mă doare apendicita. Apendicita și amigdalita sunt boli. Ele nu sunt
Mă dor amigdalele. Mă doare amigdalita. părți ale corpului, deci nu au cum să doară.
Mă doare amigdalita este la fel de incorect ca
și mă doare durerea de cap.
Un copil Copii se joacă În cele mai multe cazuri, forma de plural
Corect Greșit Comentarii
Doi copii articulat a substantivelor masculine se
Copiii se joacă Cobaiii sunt rozătoare formează prin adăugarea literei i la forma
nearticulată. Substantivele care au doi i la
Un cobai plural (copii, ulii, vizitii) capătă trei i în forma
Doi cobai articulată (copiii, uliii, vizitiii), iar
Cobaii sunt rozătoare substantivele care au un singur i la plural
(oameni, cobai) capătă doi i în forma
articulată (oamenii, cobaii).
Majoritatea salariaților Majoritatea Este pur și simplu vorba despre acordul
este mulțumită... salariaților sunt subiectului cu predicatul. Majoritate este la
mulțumiți... singular, deci și verbul a fi trebuie pus la
singular. Ce-i drept, majoritate este un
substantiv colectiv, cu sens de plural, dar
forma gramaticală este în continuare cea de
singular. Un exemplu și mai elocvent este
tineretul merge la mare (nu tineretul merg la
mare).

Observație: În conformitate cu noua ediție a


Gramaticii Academiei, în anumite cazuri
acordul prin înțeles este admis, dar nu se
specifică explicit vcazurile (în cazul acesta
ambele variante ar fi acceptabile).
Cel mai bine plătită Cea mai bine plătită Formarea superlativului cu expresia cel mai
doctoriță doctoriță se referă, în acest caz, la adverbul bine, nu la
adjectivul plătită. Doctorița nu este cea mai
plătită, ci cea plătită cel mai bine. Și, întrucât
adverbele nu au gen, număr sau caz,
superlativul se formează implicit cu cel pus la
masculin.

Se vede mai ușor forma corectă inversînd


topica: Doctorița cel mai bine plătită, nu
Doctorița *cea mai bine plătită
Până număr până la Până număr la trei să Numărăm (de la unu) până la trei. Probabil
trei să plecați de-aici! plecați de-aici! prezența primului până creează confuzie, dar
este necesar și cel de-al doilea.
Dă-te la o parte. De-te la o parte Fără comentarii.
Dați-vă jos. Dădeți-vă jos.
Nu face asta. Nu fă asta. Imperativul negativ se formează cu infinitivul
verbului: nu mânca, nu vorbi, nu pleca. Deci,
nu face.
Chiuvetă Ghiuvetă Vezi definiția.
A avansa A avansa înainte A avansa implică noțiunea de înaintare.
De ce râzi? De ce te râzi? A râde este verb intranzitiv, nu reflexiv.
Îmi place cineva Îmi place de cineva Cineva este subiect gramatical, deci trebuie
pus în cazul nominativ, fără prepoziția de.
Orar, pl. orare Orar, pl. orarii Vezi definiția.
Drajeu, pl. drajeuri Drajeu, pl. drajee Vezi definiția.
Preț mare Preț scump Un produs este scump atunci când prețul său
este mare. Preț scump este o struțo-cămilă.
sandviș / sandvici / Oricum altcumva DEX (vezi definiția) indică sandviș ca formă
sanviș corectă, iar celelalte două ca variante
acceptate.
Nes (prescurtare de la Ness Vezi definiția.
nescafe)
Lubrifiant Lubrefiant Vezi definiția.
Corect Greșit Comentarii
Președinție Președenție Vezi definiția (chiar dacă DN menționează și
această variantă). România are președinte,
nu „președente”!
A nu se confunda cu adjectivul prezidențial,
care provine din fr. présidentiel.
Anticameră Antecameră Vezi definiția. O ediție veche a Dicționarului
de neologisme acceptă totuși și antecameră
ca variantă.
Genuflexiune Genoflexiune Vezi definiția.
Remarcă, pl. remarce Remarcă, pl. remarci Vezi definiția.

Obs.: Remarci este o formă acceptată de


curînd de DOOM2.
Să aibă parte Să aibe parte Vezi definiția (mai ales cea din Dicționarul
ortografic).
Abia Abea Vezi definiția.
El/ea se așază El/ea se așează Vezi definiția.
Clasa întâi Clasa întâia Vezi definiția.
Clasa a-ntâia
Colonel, pl. colonei Colonel, pl. coloneli Vezi definiția.
Sticlă de un litru Sticlă de un kilogram Volumul se măsoară în litri. Dacă umplem o
sticlă de un litru cu mercur, ea va cântări
peste 13 kilograme, iar dacă o umplem cu
ulei de floarea soarelui, ea va cântări numai
920 de grame! Deci „sticlă de un kilogram”
nu are sens.
Greșeală Greșală La fel ca și repezeală, umezeală (nu repezală,
umezală).
Până la adânci Până la adânci Adânci este la plural, deci și bătrâneți trebuie
bătrâneți bătrânețe pus la plural.
Ora unu Ora una Este greșit argumentul că aici s-ar face
Ora două Ora doi acordul cu oră. Se folosește pur și simplu din
Ora douăsprezece Ora doisprezece motive de tradiție: pe vremuri se folosea
Ora douăzeci și unu Ora douăzeci și una (un) ceas/ (două) ceasuri nu oră. Între timp
Ora douăzeci și două Ora douăzeci și doi ceas s-a schimbat cu oră, însă structura s-a
păstrat.
Am luat un pix de la ei Am luat un pix de la Deoarece am dat pixul înapoi mai multor
și li l-am dat înapoi ei și i l-am dat înapoi persoane, corect este ...li l-am dat...
Obstetrică Obstretică Vezi definiția.
Nu există așa ceva Nu se există așa ceva Folosirea unei forme reflexive *a se exista
este incorectă.
Liniște! Să se audă Liniște! Să nu se Daca musca nu se aude, probabil e gălăgie.
musca! audă musca! Dacă țineți neapărat să folosiți negația,
spuneți: Liniște! Să nu se audă nici musca!
Cu surle și tobe Cu surle și trâmbițe Surla și trâmbița sunt amândouă instrumente
de suflat. O paradă militară are și
instrumente de suflat și de percuție.
Datorită publicului și Datorită publicului și După datorită se folosește dativul. Articolul
încurajărilor acestuia... a încurajărilor posesiv a (al, ai, ale) este specific genitivului,
acestuia... deci nu are ce căuta aici.
Branul este deja Branul este deja locație înseamnă „chirie”, nu este un cuvînt
consacrat ca loc de consacrat ca locație mai pompos pentru loc – vezi definiția
vacanță. de vacanță
Calmar Calamar Vezi definiția (chiar dacă este menționat în
DER).
Corect Greșit Comentarii
... la toate nivelurile ... ... la toate nivelele ... Vezi definiția. Folosim pluralul nivele numai
pentru nivelul ca instrument (sensul 2 din
DEX '98).
Multe din marile Era crispat și zâmbea Fortuit înseamnă „neprevăzut, inopinat,
descoperiri au fost fortuit. întâmplător”, nu „forțat”.
făcute fortuit.
celălalt celălant Vezi definiția.
cartea anului acestuia cartea anului acesta Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă
în gen, număr și caz cu substantivul
determinat.
El se înșală. El se înșeală. Vezi definiția.

Vrea să (te) înșele. Vrea să (te) înșale. Forma înșale este valabilă doar pentru „a
pune șaua pe...”.
Eu crăp (de râs, de Eu crap (de râs, de Vezi definiția.
ciudă). ciudă).
Tu crăpi (de râs, de Tu crapi (de râs, de
ciudă). ciudă).
Când am venit la tine, Când am venit la Forma verbului la indicativ, mai mult ca
tu plecaseși deja. tine, tu plecasei perfect, persoana a II-a, singular se
deja. construiește cu terminația -seși, nu -sei:
plecaseși, plăcuseși, merseseși, coborîseși,
iubiseși.
Ne-am văzut doar o Ne-am văzut doar O dată se scrie despărțit numai când indică
dată în ultimul an. odată în ultimul an. enumerarea (o dată, de două ori). Când are
A fost odată ca A fost o dată ca unul din sensurile „cândva”, „concomitent”,
niciodată... (cândva) niciodată... „deodată”, se scrie legat, fiind adverb. Vezi
Odată cu Ana, a venit O dată cu Ana, a definiția.
și Barbu. (concomitent) venit și Barbu.
Era vesel și o dată s-
Era vesel și odată s-a a întristat.
întristat. (deodată)
Să cereți voie înainte Să cere-ți voie Ți se desparte prin cratimă atunci când are
să plecați. înainte să plecați. rol de pronume, fiind forma prescurtată a lui
Nu trageți! Nu trage-ți! îți: cere-ți (tu, ție, drepturile tale), trage-ți
Cere-ți drepturile tale. Cereți drepturile (tu, ție, pătura pe tine). Când indică
Trage-ți pătura pe tale. desinența de plural, persoana a II-a a
tine. Trageți pătura pe verbelor, ți se scrie desigur lipit de verb: voi
tine. cereți, voi trageți.
Aș veni și eu cu voi. Aș venii și eu cu voi. Infinitivul verbului nu are nevoie de un i în
Cât am putut dormi! Cât am putut dormii! plus. În primul caz, verbul este la modul
condițional-optativ, care se construiește
întotdeauna cu forma de infinitiv a verbului.
În al doilea caz, verbul este chiar la infinitiv.
A fost învestit în A fost investit în investit înseamnă folosit într-o afacere, plasat
funcția de ... funcția de ... (se referă la capital).
Câine surd la Câine sur la Expresia are sensul: „pe nepregătite”, iar
vînătoare. vînătoare. culoarea (sur) nu are niciun efect asupra
performanțelor câinelui la vînătoare...
A da sfară/șfară în A da sfoară în țară Vezi definiția.
țară
Condițiile optime Condițiile cele mai Adjectivele care la origine sunt comparative
O listă completă optime și superlative: exterior, interior, superior,
O listă foarte inferior, optim, excelent sau cele care
completă exprimă, prin sensul lor, superlativul:
ultrasensibil, splendid, perfect nu formează
grade de comparație.
Corect Greșit Comentarii

De asemenea nu formează grade de


comparatie nici adjectivele care exprimă o
însușire absolută: pozitiv, negativ, complet,
mort, viu, principal, gravidă, mijlociu, prim
etc.
Din cauza vremii Din cauza la vremea „Din cauza” este o locuțiune prepozițională
urâte, n-am mai mers urâtă, n-am mai care cere întotdeauna cazul genitiv.
la munte. mers la munte.
Întreprinde, Intreprinde, Toate cuvintele din această familie se scriu
întreprindere, intreprindere, (și se pronunță) doar cu î, nu cu i.
întreprinzător... intreprinzător...
Risc să dau un Mă risc să dau un Chiar dacă unele dicționare menționează că
pronostic... pronostic... risca este și reflexiv, aceste forme sunt
Riști să-l înfrunți pe Te riști să-l înfrunți învechite și nerecomandate.
șef? pe șef?
Antidrog Anti-drog În general, în limba română, prefixele se
Nerespectuos Ne-respectuos scriu lipite de cuvântul care le urmează și nu
Răspoimâine Răs-poimâine se despart prin cratimă.
Le-am mulțumit celor Le-am mulțumim la Celor este un complement indirect. El
care m-au ajutat. cei care m-au ajutat. răspunde la întrebarea „cui i-am mulțumit?”
(celor), nu la întrebarea „la cine i-am
mulțumit?” (la cei). Acest gen de
complement indirect stă întotdeauna în cazul
dativ (celui). Varianta la cei nu este
propriu-zis o greșeală, ci mai curând un stil
de vorbire neîngrijită sau o formă populară.
Folosirea acuzativului prepozițional în locul
dativului apare încă din latina populară.
Abrogarea legii Abrogarea legii Când un atribut este exprimat prin adjectiv
adoptate acum un an adoptată acum un (provenit din participiul verbului a adopta, în
an acest caz), adjectivul se acordă întotdeauna
în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl
determină. În acest caz, legii este în cazul
genitiv, deci și adoptate trebuie declinat în
cazul genitiv. Corect este așadar legea
adoptată, dar legii adoptate.
Nu mai știu ce să cred. Numai știu ce să Numai se scrie într-un cuvânt când are
Numai tu știi ce s-a cred. sensul de „doar”. Când arată încetarea unei
întâmplat. Nu mai tu știi ce s-a acțiuni, nu mai se scrie separat.
întâmplat.
Mostră (cu sensul de Monstră Vezi definiția.
eșantion, probă)
A împodobi A înpodobi Înainte de b sau p se pune aproape
A împroșca A înproșca întotdeauna consoana m, nu n. Fac excepție
A se îmbuiba A se înbuiba cuvintele compuse (sânpetru, nonprofit) și
A îmbiba A înbiba cuvintele împrumutate literal din alte limbi
(hornpipe).
Ouăle sunt proaspete. Ouălele sunt Vezi definiția (click pe „declinări” pentru a
Încondeierea ouălor proaspete. vedea lista completă a declinărilor).
este o tradiție Încondeierea ouălelor
frumoasă. este o tradiție
frumoasă.
Tontălău Tăntălău Vezi definiția (provine din tont).
Plouă încontinuu Plouă în continuu. Încontinuu se scrie într-un cuvânt atunci
(incontinuu). România este când are valoare de adverb (echivalent cu
România este în încontinuu progres. mereu, întruna) și despărțit atunci când avem
continuu progres. prepoziția în și adjectivul continuu.
Corect Greșit Comentarii
Incontinuu este echivalent cu încontinuu;
a nu se confunda cu discontinuu (confuzie
care ar putea fi generată de alte perechi de
antonime formate cu prefixul in: consecvent
– inconsecvent, constant – inconstant, etc.).
Statele Unite ale Statele Unite ale Conform prof. univ. dr. Theodor HRISTEA
Americii sunt o țară Americii este o țară (emisiunea Parol din 30-03-2010, TVR)
mare și puternică. mare și puternică.
O sumă de calități Un summum de Vezi definiția.
calități
Ascultă muzică la Ascultă muzică la La maximum este o locuțiune adverbială
maximum/minimum. maxim/minim. (vezi definiția).
Maximum de profit cu Maxim de profit cu Doar maxim este adjectiv. Ca substantiv
un minim efort. un minimum efort. însă, maximum este sinonim cu maxim
(vezi definiția).
Codrii înverziți sunt Oricum altfel Substantivele masculine au, la forma de
frumoși. plural articulat cu articol hotărât, doi i (sau
Înverziții codri trei, în cazul cuvintelor ca uliii, vizitiii,
freamătă. copiii). Când există un adjectiv antepus
Pantalonii albaștri s- substantivului, el preia accentul: codrii
au rupt. înverziți, dar înverziții codri. În sintagma
Am discutat despre niște parametri importanți, articolul este
niște parametri nehotărât (niște), așadar toate cuvintele se
importanți. scriu cu un singur i.
Parametrii cei mai
importanți au fost
discutați.