Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lectie

 Scoala cu cls. I-VIII nr.4 Rosiorii de Vede


Cls. a VI-a
Disciplina: Educatie tehnologica
Titlul lectiei : Materii prime si materiale textile.Provenienta. Clasificare. Proprietati.
Tipul lectiei: mixta
Profesor: Mitroi Maria
 Motivare : - cunoasterea principalelor tipuri de fibre, fire, tesaturi, tricoturi utilizate
pentru confectionarea produselor textile
-valorificarea termenilor de specialitate in comunicare
 Structurarea logica a continutului lectiei:

Valorificarea bagajului Valorificarea Cunoasterea Identificarea


informational individual termenilor de provenientei, domeniilor
prin identificarea firelor, specialitate in proprietatilor de utilizare
tesaturilor, tricoturilor comunicare firelor, tesaturilor,
tricoturilor

Experiente anterioare de Cuvinte cheie Resurse materiale


invatare
Abilitati practice Fire, tesaturi, tricoturi, finete, Manual Ed. tehnologica
torsiune, rezistenta, grosime, Colaje
masa, etc. Mostre de materiale textile

 Obiective operationale

Capacitatea de invatare Comportament Conditii de realizare Criterii de


reusita
Probarea capacitatii de a identifica prin identificarea firelor, tesaturilor, 95%
fire, tesaturi, tricoturi. tricoturilor.
Probarea capacitatii de a opera cu prin operarea cu termeni de specialitate 90%
termeni de specialitate
Probarea capacitatii de a identifica prin identificarea domeniillor de utilizare a 85%
domeniile de utilizare a firelor, firelor, tesaturilor,
tesaturilor, tricoturilor. tricoturilor

 Desfasurarea lectiei
Timp

Etape de instruire Arii de Metode de Mijloace Forme de


Profesor Elev continut inv. de inv. organizare a
activitatii
0 1 2 3 4 5 6
5 -organizeaza clasa Lectia se conversatia Colaje, Frontal/
35 -prezinta modalitatea incadreaza in explicatia mostre de colectiv
de a valorifica modulul studiul de materiale
bagajul informational ,,Materiale si caz textile
individual tehnologii’’
-solicita elevilor sa - identifica Frontal/ pe
identifice fire, fire, tesaturi, grupe
tesaturi, tricoturi si tricoturi si le
provenienta acestora grupeaza dupa
provenienta
-isi insusesc conversatia Colaje,
-analizeaza aprecierile si explicatia mostre de
rezultatele activitatii completarile studiul de materiale Frontal/
elevilor, caz textile colectiv
apreciaza
raspunsurile, face -noteaza si
completari retin
-prezinta proprietatile,
proprietatile, caracteristicile
caracteristicile firelor, Frontal/ pe
fibrelor, firelor, tesaturilor, grupe
tesaturilor, tricoturilor
tricoturilor - identifica
domeniile de
-propune elevilor sa utilizare a
identifice domeniile firelor,
de utilizare a firelor, tesaturilor,
tesaturilor, tricoturilor
tricoturilor -isi insusesc
10 aprecierile
-verifica si apreciaza -isi noteaza
rezultatele activitatii titlul temei
elevilor
-prezinta continutul
temei pentru ora
urmatoare

S-ar putea să vă placă și