Sunteți pe pagina 1din 2

!!!"#$%&$'()*+,-.

/("#&

Cum să procedezi corect la alegerile prezidențiale?


Se apropie alegerile prezidențiale şi fiecare cetățean al Republicii Moldova stă în fața unei alegeri. Cei
care din ignorantă, indiferență, încăpățânare sau alte motive nu vor merge la alegeri, prin însăşi
faptul acesta vor face o alegere şi anume: vor lăsa pe alții să decidă pentru ei, iar apoi vor plăti pentru
alegerea rea pe care au făcut-o. Să studiem ce ne învață Dumnezeu în Cuvântul Său, Biblia, cu privire
la implicarea în politică, inclusiv participarea noastră la aceste alegerile parlamentare.

1. Citeşte Romani 13: 1-7 şi notează cuvintele care descriu orânduirea de stat cum ar
Romani 13:1-7
fi: „stăpâniri”, „dregători”, şi apoi completează tabelul de mai jos:
(1) Oricine să fie supus
Ce înveţi despre Cum trebuie să fie
stăpînirilor celor mai înalte; căci stăpânire şi dregători? atitudinea creştinului fată de stat?

nu este stăpînire care să nu vină

dela Dumnezeu. Şi stăpînirile cari

sînt, au fost rînduite de

Dumnezeu.

(2) Deaceea, cine se împotriveşte

stăpînirii, se împotriveşte

rînduielii puse de Dumnezeu; şi

ceice se împotrivesc, îşi vor lua

osînda.

(3) Dregătorii nu sînt de temut

pentru o faptă bună, ci pentru

una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică 2. Răspunde la întrebările de mai jos potrivit cu adevarurile învăŃate din textul
alăturat:
de stăpînire? Fă binele, şi vei avea
a. Cine a instituit statul şi cu ce scop?
laudă dela ea.

(4) El este slujitorul lui

Dumnezeu pentru binele tău. Dar,


b. Cine au instituit sistemul de alegeri şi cu ce scop?
dacă faci răul, teme-te, căci nu

degeaba poartă sabia. El este în

slujba lui Dumnezeu, ca să-l

răzbune şi să pedepsească pe cel


c. Dacă statul este „stăpânirea care vine de la Dumnezeu” şi dacă
ce face rău.
dregătorii ne oferă să participăm la alegerile prezidențiale, care trebuie
(5) Deaceea trebuie să fiţi supuşi
să fie răspunsul creştinilor vizavi de această datorie de cetățean?
nu numai de frica pedepsei, ci şi

din îndemnul cugetului.

(6) Tot pentru aceasta să plătiţi şi

birurile. Căci dregătorii sînt nişte d. Care vor fi rezultatele ignorării alegerilor prezidențiale, sau
slujitori ai lui Dumnezeu, făcînd prezidenŃiale, sau locale?
necurmat tocmai slujba aceasta.

(7) Daţi tuturor ce sînteţi datori

să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i

birul; cui datoraţi vama, daţi-i e. Potrivit cu Romani 13:3-4, pentru cine este drept să-Ńi dai votul la
vama; cui datoraţi frica, daţi-i
alegerile prezidențiale din acest an?
frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i ©2005AsociaŃia “ÎnvăŃătură Modin CuvâMnt – Precept Ministries pentru Moldova”
!!!"#$%&$'()*+,-./("#&

1Timotei 2:1-4 3. Citeşte 1 Timotei 2:1-4 şi răspunde la întrebarile:


a. Ce lucru este „bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu” potrivit cu
(1) Vă îndemn dar, înainte de aceste versete?
toate, să faceţi rugăciuni, cereri,
mijlociri, mulţămiri pentru toţi
oamenii, b. De ce este important să ne rugăm pentru „împăraŃi şi pentru toŃi cei
(2) pentru împăraţi şi pentru toţi înălŃaŃi în dregătorii”? Nu scăpa din vedere răspunsul care îl gaseşti în
cei ce sînt înălţaţi în dregătorii, ca
versetul 4.
să putem duce astfel o viaţă
pacinică şi liniştită, cu toată
c. Potrivit cu aceste versete, pentru ce fel de partide sau candidați
evlavia şi cu toată cinstea.
independenți creştinii cu frică de Dumnezeu nu-şi vor da votul?
(3) Lucrul acesta este bun şi bine
primit înaintea lui Dumnezeu,
Mîntuitorul nostru,
(4) care voieşte ca toţi oamenii să d. Pentru ce partide sau candidaŃi independenŃi este bine să-şi dea votul
fie mîntuiţi şi să vină la creştinii? Răspunde cu cuvintele Scripturii.
cunoştinţa adevărului.

Aplicare:
1. Enumără candidații care candidează la funcția de președinte şi în dreptul fiecăruia scrie cum a procedat cu
privire la creştini şi biserici în trecut.

2. Cunoşti un candidat care va apăra drepturile creştinilor ca aceştia să poată duce „o viață paşnică şi liniştită, cu
toată evlavia şi cu toată cinstea”?

3. Pentru ce candidat sunt dispuşi să voteze părinții tăi, rudele tale, prietenii tăi, etc. De ce fac ei această alegere?

4. Gândindu-te că rezultatul acestor alegeri poate influența libertătile creştinilor de a duce „o viață paşnică
şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea”, în ce fel poți să-i ajuți pe oamenii dragi să facă o alegere
corectă?

Dragă Creştine! Timpul care a rămas până la alegeri este scurt. Pasivitatea şi indiferența ne poate costa
scump mai târziu. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în alegerea pe care o vei face cu privire la cel ce va fi
președințele țării.

Alegerile prezidențiale în Republica Moldova vor avea loc pe data de 1 noiembrie 2020

S-ar putea să vă placă și