Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ, 2020

SEMINAR 1 - recapitulare

※ Aplicaţia 1: Definiți următoarele elemente şi precizați în ce categorie se încadrează


acestea (active, datorii sau capitaluri proprii):
1. Numerar în valută;
2. Capital subscris nevărsat;
3. Efecte de plătit;
4. Avansuri acordate personalului;
5. Avansuri de trezorerie;
6. Furnizori - debitori
7. Profit reportat;
8. Clienţi-creditori;
9. Decontări cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul.

※ Aplicaţia 2: Se cere să se prezinte situaţia entităţii "Z" sub formă de bilanţ iniţial,
format didactic şi, respectiv listă şi să se verifice, pentru ultima variantă de bilanţ, egalitatea
fundamentală între active, datorii şi capitaluri proprii ((ACTIVE – DATORII = CAPITALURI
PROPRII).
Societatea comercială "Z" are ca obiect de activitate producerea de bunuri şi prezintă, la
începutul unei perioade de gestiune, următorul inventar al activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii:

Construcţii (cu o amortizare calculată de 20%) 25.000


Mijloace de transport (cu o amortizare calculată de 30%) 32.000
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, cu o amortizare
calculată de 35%) 85.000
Materii prime 18.500
Materiale pentru ambalat (tăviţe din plastic) 3.000
Combustibili 1.600
Piese de schimb 1.400
Materiale de natura obiectelor de inventar 2.000
Produse finite 15.000
Semifabricate 7.000
Facturi de încasat de la clienţi (clienţi) 28.000
Numerar în casierie (casa în lei) 1.500
Disponibilităţi băneşti păstrate în contul societăţii deschis la bancă (conturi la
banci în lei) 30.000
Acreditive 8.000
Datorii faţă de furnizori (furnizori) 24.550
Datorii faţă de un furnizor pentru achiziţionarea unui utilaj (furnizori de
imobilizări) 18.000
Obligaţii faţă de bugetul statului pentru plata TVA-ului (TVA de plată) 1.600
Profitul obţinut în exerciţiul curent (Profit şi pierdere) 5.000
Capital subscris vărsat 135.500
Credite bancare pe termen scurt 15.000
Rezerve legale 14.000
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ, 2020

※ Aplicaţia 3: Se dau următoarele informaţii:


furnizori – debitori – 1.000 lei
materii prime – 5.000 lei
clienţi – 6.000 lei
cheltuieli înregistrate în avans – 1.500 lei
furnizori – 800 lei
profit – 400 lei
clienţi – creditori – 500 lei.
La ce valoare se raportează în bilanţ activele circulante?

※ Aplicaţia 4: Să se întocmească la liberă alegere bilanţul teoretic (didactic) prin care


să se simuleze situaţia unei entităţi economice "Y" care are ca obiect al activităţii de bază obţinerea
de bunuri, în situația în care există şi producţie pe stoc.
Se vor avea în vedere următoarele restricţii:
a) numărul posturilor din activ se ridică la 15, iar a celor din pasiv la 12.
b) din capitalul social, 15% reprezintă partea încă nevarsată.
c) imobilizările necorporale sunt amortizate în proporţie de 15%, iar imobilizările corporale
în proporţie de 10%.
d) valoarea producţiei pe stoc este de 5% din mărimea capitalului social subscris vărsat.
e) cheltuielile perioadei curente au valoarea de 10.000 lei iar veniturile aceleiaşi perioade
sunt de 12.000 lei.
f) valoarea TVA deductibilă pentru perioada curentă este de 6.400 lei iar a TVA colectată,
7.000 lei.
Precizaţi dacă, în urma efectuării calculelor, pe termen lung, entitatea este independentă
financiar sau nu!