Sunteți pe pagina 1din 17
COMISIA ELECTORALA CENTRALA A REPUBLICI MOLDOVA de nr, 119, MD 2012 Chisinu, Republica Moldova 451, fax (373 22) 234-0 wawcce.md, ems: infoeacee.md Nr. al ty din Lf pth uh)? wip Ia nr. 03/1-09/5744 din 20.10.2020 Ministerul Educatiei, Cultw Moldova 1 Republi ¢ in incinta Conform , va remitem atasat | lor de votare care vor fi des institutiilor de invatamant la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020. Anexd: conform textului (16 £.) jectorale Centrale Dr. Dorin CIMIL Ex Andel Democratia conteazi Anexd la scrisoarea nr. CEC-8/ 27/7" din 21 octombrie 2020 Me | Circumseriptia Denumirea sediului sectiei de votare Nena 1 [CEM Chisinau nr. 1 Ginnaziul ne. 49 001 2_| CEM Chisinau nr. 1 Scoala profesional nr. 4 002 3__| CEM Chisinau ne. LLP. Gimnaziul Galata 004 4_ [CEM Chisinau nr. | Gimnaziul .Galata™ (005 x 1 | LP. Gimnaziul ar 31 006 6 [CEM Chisinau nr. 1 Gimnaziul nr. 31 007 7_ [CEM Chisiniu ne. 1 Gimnaziul nr. 31 — 008 8_| CEM Chisiniunr. 1 | LP. Liceul Teoretie "Pro Succes” (009 9 | CEM Chisinau nr. | Colegiul de Ecologie din Chisinau On 10_ | CEM Chisinu nr. 1 Liceul Teoretic "Mircea cel Baran” 012 0, lGeaceneranma 1.P. Centru de Excelent in Transporuri din - ue Chisinau = Institutia Public’ Cenirul de Excelent in HB Sencha! | Informatie $i Tehnologi Informationate _| 88 13_| CEM Chisiniw nr. 1 Liceul Teoretic "Mihai Grecu” 016 1a: ommonacane Universitatea Tehnica din Moldova, Corpal de O17 studii n10 15_| CEM Chisinau ne. 1 Centrul Republican de Insiraire la Protech ors 16_| CEM Chisinau ne. 1 019) 17 | CEM Chisinau ne. 1 Ee 020 ~18_| CEM Chisinau ne. 1 Liceul teoretic "Nicolai Forga”™ O21 “CEM Chisiniu nr. 1 LP. Liceul Teoretic "Nicolae orga” 022 CEM Chisinau ne. 1 Centrul de Creafie al Copiilor "Luceafirul”™ 024 EM Chisinau nt. 1 Liceul Teoretic .Dimitrie Cantemit 025 : i Cenirul Origenese al Tinerilor Naturaligi 026 CEM Chigintu nr. 1 LP. Liceul Teoretic, Traian” din mun. Chis 027 a, | CEWcnaaae] Cenirul de recuperare activa gi eintegrare social | gg a copiilor si tinerilor eu handicap fizic. 25_| CEM Chigingu nr. 1 Liceul Teoretic ew invaimant seral nr2 wo 26 1 Liceul Teoretic .Bogdan Petriveieu Hasdeu™ 031 27 1 oala-gridininr.120, 032 28 i ‘Gimnaziul "Decebal”™ 033 29_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic eu profil sportiv ar. 3 os 30_| CEM Chi ad Liceul Teoretic "RAMBAM™ 035 a) [EM eCbiNdies.1 Colegiul de Ante Pastice AT Plime” din on 32_[ CEM Chiginfu or. 1 Liceul Teoretic cu profil sportiv nr.3 a8 , Institutia Publick Liceul Teoretic Li 33__| CEM Chisindu nr. 1 Rebreanu’” din mun, Chisinau ee 34_| CEM Chiginiu nr. 1 Colegiul de Muzica Stefan Neaga” din Chiginau_| 040 35_| CEM Chi A Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 042 36_| CEM Chisinau nr. 1 LP. Liceul Teoretie "Mihai Emineseu™ 043 a [GEM Childe. LP. Liceul Teorete cu profil de arte "Elena ou Ls Alistar Institufia Public& Liceul Teoretic Livi 38 Rebreanu® din mun. Chisinau, str Hristo Botev 047 nr. 92 39 Liceul Teoratic Iulia Hasdeu O48 [40 | CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar” 049 41_| CEM Chisinau nr. 1 Gimnaziul ae H. Costin” 050 42_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "Iulia Hajdeu" 051 43 | CEM Chisinau nr. 1 manne Teoretic ,, Tudor Vladimirescu” 053 44 _| CEM Chisinau nr. 1 scoala Profesionala nr. 3 mun. Chisinau, 054 45_| CEM Chi rt LP. Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", blocul B 056 4s; | eenacenssonenE 1 IP. Liceul Teoretic Tudor Viadimireseu” din ost _ mun. Chisiniu ee 47_| CEM Chisinau nr. 1 Centrul sportiv de pregatire a loturilor najionale | __061 0 LP. Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 48 | CEM Chisinau nr. 1 Sala de Spat 062 49 _| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic rus-ucrainean "Petru Movila” 064 50_| CEM Chisinau nr. 1 LP. Liceul Teoretic" Traian" - 068 51_| CEM Chisinau nr. 1 Scoala profesionali nr. 5 069 52_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "Alexandr Puskin" 072 53_| CEM Chisinau nr. 1 Universitatea Pedagogica de Stat "lon Creanga" 074 54_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani® 076 55_| CEM Chisinau nr. 1 scoala de muzica pentru copii nr.3 078 56_| CEM Chisinau nr. 1 ‘coala muzicala pentru copii nr.3 079) 57_| CEM Chisinau nr. 1 scoala primara nr 91 "Antonin Ursu" 080. 58_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul ,.A. Cehov” 081 59_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul ,.L. Deleanu”™ 082 60_| CEM Chisinau nr.1 - 083 61_| CEM Chisinau nr. 1 O84 62_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "Petru Rares" 085 63 | CEM Chi wnt. 1 Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" 086 64_| CEM Chisinau nr. 1 LP. Liceul Teoretic "Ghibu Onisifor" 087, 65_| CEM Chisinau nr. 1 Scoala Profesionali_nr.6 088 66_| CEM Chisinau or. 1 Scoala sportiva specializata de Tackwondo nr.6 089 67_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic cu Profil Real "M. Marinciue’ 093 68_| CEM Chisinau nr. 1 Scoala profesional nr. 9 094 69_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul teoretic "I. Levitt 096 70_| CEM Chisinau nr. 1 LP. Liceul Teoretic "ILS. Neciui Levitki 097 71 | CEM Chisinau nr. 1 u iceul ‘Teoretie: "Doina si lon Aldea- 098 eodoroviei", 2B 1 Liceul Teoretic "Doina si lon Aldea-Teodorovie! 099 B 1 ‘Scoala profesional nr. 2 100 74_| CEM Chisinau nr. 1 ;coala sportiva "Speranta” 101 75_| CEM Chisinau nr. 1 UPSM 1. Creanga” 104 76__| CEM Chisinau ne. 1 Bloc de studi a UPSM “I, Creangi® 105; -” . Scoala Sportiva Specializata de Sah gi Joc de 77 | CEM Chisinau nr. 1 Dame nn? 106 78_| CEM Chisinau nr. 1 Gimnaziul nr.86 107 79_| CEM Chisindu nr. 1 Universitatea de Stat din Moldova 108: 80_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "N.V. Gogol" 109 81_| CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "Spiru Haret" 110 82_ | CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretic "A. Cantemi i 83_| CEM Chisinau nr.1 LP. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", n2. ‘Centrul de Creatie Tehnica pentru Copii si 84 | CEM Chisinau nr. 1 _| Adotescenti Politehnic Ws 85 1.P. Gimnaziul nr.7 116 86 scoala auxiliara nr. - 123 87 LP. Liceul Teoretic “Mihai Vitea7ul”, 125 88 LP. Gimnaziul ,Dumitru Matcoyschi” 127 oe Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de as | CM Cacharel Geografie,Facultatea de Biologie si Ch - 128 90_| CEM Chisinau ne. 1 1.P, Liceul Teoretic “Academicianul C. Sibirsehi®™ | 129 Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie | 98 | CEM Chisinau ne. 1 "N, Testemijanu'", Facultatea de Farmaceuticd = Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie ,N. 92. | CEM Chisinau nr, 1 Testemijanu”, Blocul didactic nr. 137 ad. Cobaleansehi” 93_[ CEM Chisiniu nr. 1 Gimnaziul-internat nr_3 Be 94_[ CEM Chisinau nr. 1 IP. Liceul Teoretic Vasile Lup 139 95_[ CEM Chisinau nr. 1 LP. Liveul Teoretic Vasile Lupu™ 140 96_[ CEM Chisiniu nr. 1 Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Nicolae Sulac™ | 141 97_[ CEM Chisiniu nr. 1 IP. Liceul Teoretic Univers | 98 1 Combinatul Republican 145 39 1 ‘Academia de Administrare Publica 46 100 1 Liceul Teoretie "Ginta Latin&” (b1 B) 148 Tol 1 Liceul Teoretie "Ginta Latina” (BI A) 149 102 [C 1 Liceul Teoretie "Ginta Latina” (bl A) 130 103 1 Liceul Teoretie "Ginta Latina” (bl A) fast 104 | CEM Chisinau nr. 1 eu profil sporty nr. 2 1532 de create pentru copii, Filiala 105 | CEM Chisinau nr. 1 ¥"Convorbitorul”, bd, Mircea 153 cel Batrén, nr. 7 - 106 | CEM Chisinau nr. 1 Scoala primari nr. 12 "Anatol Popoviei™ 154 107_| CEM Chisinau nr. 1 ‘Centrul de ereatie pentru coy 135 ios [Cl 1 Liccul Teoretie "Petru Zadnipra™ 157 109 1 iccul Teoretic "Petru Zadnipru™ 158 110 1 Liceul Teoretic "Gaudeamus" 159 m1 1 Liceul Teoretic "Gaudeamus” 160 112 1 Liceul Teoretic “Dacia” Isl 113 [ CEM Chisinau nr. 1 Liceul Teoretie "Dacia™ 162 114 CEM Chisinau nr. | Liceul Teoretic .Olimp™ - 163 T15_[ CEM Chisinau ne. 1 Liceul Teoretic .Olimp™ 164 116 | CEM Chisinau nr. 1 IP. Liceul Teoretie "Olimp" 165 117 i Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi™ 166 ns 1 Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" 167 119 1 Scoala primard nr.83 "Grigore Vieru" 168 120 1 Scoala primar nr.83 "Grigore Vieru" 169 121 1 LP. Liceul Teoretic "Constantin Negruzai 170 - Liceul Teoretic cu Profil de Arte 1am [CBN Chisiniurne,.t "M. Berezovschi" (bl. "A"), str. Igor Vieru, 15/4 178: a Liceul Teoretic eu Profil de Arte 1a |/SENECH a "M. Berezovschi" (bl. "A"), str. Igor Vieru, 15/4 bis Liceul Teoretic cu Profil de Arte ie °M. Berezovschi" (bl. "A", sir. Igor Vieru, 15/4 Liceul Teoretie eu Profil de Arte 7