Sunteți pe pagina 1din 2

VALORI IMPLICITE PENTRU ATRIBUTE:

Tabela FURNIZORI:
Valoare implicită:
FurnSold – 0
rezolvare:
default value: 0
Tabela MATERIAL:
Valori implicite:
MatCMP, MatStoc – 0
Tabela ART_RECEPTIE:
Valori implicite:
IdReceptie, ARCantitate, ARPret – 0
Tabela DOC_INSOTITOR:
Valoare implicită:
DiDataOp – Data Curentă (data sistemului de operare din momentul introducerii datelor)
rezolvare:
default value: Date()
Tabela RECEPTIE:
Valori implicite:
IdCumpar – 0
RecDataOp – Data Curentă

RESTRICTII LA NIVEL DE ATRIBUTE:


Tabela FURNIZORI:
restrictie:
FurnNume – prima literă = majusculă
rezolvare:
rule: StrComp(Left([FurnNume];1);UCase(Left([FurnNume];1));0)=0
text: Prima literă – majusculă !!!
Tabela MATERIAL:
restrictia 1:
MatDenumire – prima literă = majusculă
restrictia 2:
MatStoc – nu poate fi numar negativ
rezolvare:
rule: >=0
text: Stocul nu poate fi negativ !!!
Tabela GESTIUNE:
restrictie:
GestDenumire – prima literă = majusculă
Tabela ART_RECEPTIE:
restrictie:
ARCantitate – nu poate fi numar negativ !!!
Tabela DOC_INSOTITOR:
restrictie:
DiTipDoc – Factura sau Aviz
rezolvare:
rule: ='Factura' Or 'Aviz'
text: Documentul poate fi Factura sau Aviz !!!
Tabela RECEPTIE:
restrictie:
RecData – nu poate depasi data curenta
rezolvare:
rule: <=Date()
text: Data recepţiei trebuie să fie anterioară celei curente !!!