Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 2.2.

c Următoarea unitate de învățare


CLASA a V-a
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PE STRADA MEA
Optimizarea curriculumului școlar la disciplina Limba și literatura română prin
modelul unității de învățare asigură o nouă viziune asupra proiectării lecției, care devine o
componentă operațională a unității de învățare.
Prin proiectare vreau să ofer răspunsuri adaptate grupului țintă și adecvate propriului
profil didactic la întrebările majore : Ce fac? De ce fac? Cum fac? Cu ce resurse? Cât de
mult am realizat?
Competențele școlare pot fi formate doar prin proiectarea unui demers de predare-
învățare-evaluare optim. Acest demers poate fi realizat prin reorganizarea conținuturilor
curriculare pe unități de învățare, care reprezintă, alături de teorie și paradigmă, modelul
didactic de perfecționare a procesului educațional. Conținuturile sunt grupate în jurul unei
teme, mă ajută la formarea unor aptitudini concrete, îmi oferă o perspectivă mai clară asupra
legăturii dintre ele, aspect valabil și pentru elevi, observ ce competențe trebuie dezvoltate sau
formate. Completez modalitatea de evaluare doar pentru ceea ce estimez că voi evalua în mod
real.
În urma achizițiilor din cadrul cursului CRED, voi aduce următoarele modificări:

Lectura Textul literar descriptiv:


O stradă cu sentimente de Ana Blandiana
Propunere text:
Strada care urcă la cer de Dominic Stanca
Aplicarea Metodei predicției
Personificarea
Text auxiliar: O pisică de Tudor Arghezi
Propunere text: Paradisul Pisicilor de Emile Zola
Textul descriptiv nonliterar
Persana– un ghem pufos cu o personalitate
încântătoare
Realizare poster Pisica de Angora/ Pisica Persană

Interculturalitate Proiect individual: Sărbătorile de iarnă


Evaluare prin aplicarea unei grile
Comunicare orală Joc de rol: Vorbitorul și Ascultătorul
Copiii vor primi cartonașe cu diverse obiecte pe care le
vor descrie.
Elemente de construcție a Substantivul
comunicării Articolul
Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția
Substantivul subiect. Acordul predicatului cu subiectul
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale
Organizatorul grafic/harta conceptuală
Redactare Descrierea unui obiect
Descrierea străzii pe care locuiește fiecare copil, cu
inserarea unei hărți( Google Maps)