Sunteți pe pagina 1din 2

5FACTORII MUTAGENI

Factorii mutageni
Factorii mutageni sunt factorii care induc modificări în
structura şi funcţia materialului genetic. După natura lor, ei
sunt factori mutageni fizici, chimici sau biologici.

Factorii mutageni fizici


Factorii mutageni fizici sunt reprezentaţi prin şocuri termice (reci
sau calde), radiaţiile neionizante (radiaţiile ultraviolete şi
radiaţiile infraroşii), radiaţiile ionizante (radiaţiile
electromagnetice şi radiaţiile corpusculare), forţa de
acceleraţie etc.

Factorii mutageni chimici


Factorii mutageni chimici sunt reprezentaţi printr-o gamă extrem
de variată de substanţe chimice, foarte diferite ca structură şi
mod de acţiune. Din grupul lor fac parte analogi ai bazelor azotate,
acidul nitros, unii coloranţi, unele antibiotice etc.

Factorii mutageni biologici


Factorii mutageni biologici sunt reprezentaţi prin unele virusuri,
micoplasme etc., care induc modificări ale materialului genetic.

Mutaţiile
Mutaţiile sunt modificările induse în structura şi funcţia
materialului genetic, ca urmare a acţiunii unui factor mutagen.

După modul de apariţie, mutaţiile pot fi naturale (apărute în mod


spontan, fără intervenţia omului) şi artificiale, apărute prin
utilizarea factorilor mutageni.

După tipul de celule afectate există:


– mutaţii somatice (afectează celulele somatice)
– mutaţii gametice (afectează gameţii).
După cantitatea de material genetic afectat, mutaţiile pot fi genice,
cromozomale şi genomice.
– Mutaţiile genice afectează ordinea nucleotidelor din molecula
de ADN.
– Mutaţiile cromozomale reprezintă modificări în forma,
structura şi funcţia cromozomilor.
– Mutaţiile genomice afectează anumiţi cromozomi care pot fi
în plus sau în minus (aneuploidia) sau întregul
genom (poliploidia).

Aneuploidia constă în prezenţa în celulele somatice a 1, 2


cromozomi în plus sau în minus, (2n ± 1, 2). Este determinată de
fenomenul de nondisjunctie cromozomală sau de alte cauze.

Poliploidia constă în multiplicarea propriului genom


(autopoliploidia) sau multiplicarea numărului de cromozomi ai
unui hibrid interspecific (alopoliploidia). Formele poliploide
prezintă caracteristici precum fenomenul de gigantism şi o mai
mare rezistenţă la factorii de stres.