Sunteți pe pagina 1din 3

MODELUL 2

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte următorul text:

ACTUL I
(O odaie de mahala. Ușă în fund dând în sala de intrare; de amândouă părțile ușii
din fund, câte o fereastră. Mobile de lemn și paie. La stânga, în planul întâi și-n planul
din fund câte o ușă; în dreapta, pe planul al doilea altă ușă. În dreapta în fund, răzemată
de fereastră, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea.)
SCENA I
Jupân Dumitrache: (urmând o vorbă începută) Iaca, nişte papugii... nişte scârţa-scârţa pe
hârtie! 'I ştim noi! Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe sfoară cu
pişicherlicuri... şi seara... se gătesc frumos şi umblă după nevestele oamenilor să le facă
cu ochiul. N-ai să mai ieşi cu o femeie pe uliţă, că se ia bagabonţii după dumneata. Un
ăla... un prăpădit de amploiat, n-are chiară în pungă şi se ţine după nevestele negustorilor,
să le spargă casele, domnule!
Ipingescu: Nu se ia după toate, Jupân Dumitrache; după cum e şi femeia: dacă trage la ei
cu coada ochiului şi face fasoane, vezi bine! bagabonţii atât aşteaptă.
Jupân Dumitrache: Ba să am pardon! Ştiu eu ce vrei dumneata să zici... Dar nevastă-
mea nu-i d-alea, domnule.
Ipingescu: Vai de mine! Jupân Dumitrache, adică, gândeşti că am vrut pentru ca să-ţi fac
un atac? Îmi pare rău!
Jupân Dumitrache: Nu, nene Nae; dar vreau să zic adică că nevasta mea nu-i d-alea cum
ziseşi, şi iaca, după mine de ce s-a luat?
Ipingescu: S-a luat bagabonţii şi după dumneata?
Jupân Dumitrache: S-a luat şi se ia...
Ipingescu: Şi cum eşti dumneata!...
Jupân Dumitrache: Eu am ambiţ, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de
famelist...
(O noapte furtunoasă, I. L. Caragiale)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: se
gătesc, nevasta. (4p)
2. Explică rolul cratimei în secvenţa d-alea. (4p)
3. Scrie forma literară a cuvintelor: alea, ambiţ, famelist. (4p)
4. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin derivare și a unui cuvânt obținut
prin conversiune din replica: Eu am ambiţ, domnule, când e vorba la o adică de onoarea
mea de famelist... (4p)
5. Identifică în text două cuvinte cu diftong. (4p)
6. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. (4p)
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi
apartenenţa textului citat la genul dramatic. (16p)
În compunerea ta trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale operei dramatice;
- să prezinţi detaliat două dintre aceste trăsături, valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate;
- să respecţi obligatoriu precizarea privind numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)


Citeşte următorul text:

“Mărţişor” reprezintă denumirea populară a lunii martie, luna care marchează de altfel
începutul primăverii. Şnurul format din cele două fire împletite simbolizează iarna şi vara.
Mărţişorul reprezintă şi înnoirea timpului şi a anului. Conform anumitor tradiţii, şnurul –
“funia anului” – ar fi fost tors de Baba Dochia în timp ce mergea cu oile la munte.
În tradiţia geto-dacilor şi a latinilor Noul An începea în data de 1 Martie. Aşadar
“luna zeului Marte” era considerată prima lună din an. Calendarul acestora avea doua
anotimpuri: vara si iarna.
Culorile firelor din şur – alb şi roşu – se regăsesc şi în alte simboluri tradiţionale
precum steagul căluşarilor, bradul de nuntă, ornamentul pentru juni, sâmbra oilor etc. Se
spune că cel ce poartă mărţişorul prins în piept, acela va avea parte de sănătate şi noroc pe tot
parcursul anului. Simbolul primăverii se poartă 12 zile în anumite zone, alţii îl poartă până în
9 Martie (când se sfârşesc zilele babei), iar alţii până la vederea primilor copaci înfloriţi sau
sosirea berzelor.
Tradiţia şi simbolistica mărţişorului, www.artline.ro

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- ființa mitologică ce a tors „funia anului’’;
-data la care începea anul la geto-daci şi latini. (4p)
2. Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul şi denumirea site-ului în care acesta a
apărut. (4p)
3. Menţionează numărul și cazul pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
“Mărţişor” reprezintă denumirea populară a lunii martie, luna care marchează de altfel
începutul primăverii. (4p)
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând şi partea de vorbire prin
care sunt exprimate: Se spune că cel ce poartă mărţişorul prins în piept, acela va avea parte
de sănătate şi noroc pe tot parcursul anului. (4p)
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:
Se spune că cel ce poartă mărţişorul prins în piept, acela va avea parte de sănătate şi noroc
pe tot parcursul anului. (4p)
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
atributivă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să. (4p)
B. Redactează o compunere de 150- 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută
în lumea jucăriilor. (12p)
În compunerea ta trebuie:
– să precizezi două repere spaţio-temporale;
– să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.

NOTĂ: Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa
textului-2p; registrrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p;
ortografia-3p; punctuaţia-2p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea-2p)