Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1.

1 Exemplu de demers didactic centrat pe competențe cheie


Prof. Boțoc Loredana- Marilena

Disciplina: Limba şi literatura română


Clasa: a VI-a
Subiect: Pronumele

Competențe cheie Demers didactic

1. Competența de - elevii, aşezaţi în perechi, vor răspunde la întrebări legate de


comunicare în limba părţile de vorbire învăţate şi vor descoperi, prin rezolvarea corectă
maternă a unui rebus, noua parte de vorbire care urmează a fi studiată,
pronumele.

- elevii audiază un CD cu forme ale pronumelui personal într-o


2.  Competența de limbă străină studiată la clasă şi vor compara scrierea şi
comunicare în limbi pronunțarea cu limba română, participînd astfel la interacţiuni
străine verbale simple.

  - elevii vor realiza analiza simplă a pronumelui personal, numărând


3. Competențe de fiecare dată şi descoperind numărul acestuia. De asemenea, vor
matematice și alcătui enunţuri cu pronume la cele trei persoane şi vor rezolva
competențe de bază în exerciţii simple în care vor identifica persoana şi o vor schimba
științe și tehnologii conform cerinţei.

- elevii folosesc tablete/telefoane pentru a rezolva teste on-line


4. Competența digitală legate de părţile de vorbire studiate până în prezent şi le vor utiliza
pentru listarea unor astfel de teste.

- elevii realizează, sub îndrumarea profesorului, un scurt text în


care vor folosi cât mai multe pronume personale, ţinând cont de
5.  A învăța să înveți redactarea corectă a acestuia, de evitarea repetiţiilor supărătoare şi
de scrierea clară şi corectă, toate aceste lucruri ducând astfel spre o
conştientizare a sarcinii de lucru.
- în cadrul orei de limba română, elevii vor lucra pe grupe sau în
6.  Competențe sociale și perechi, interacționând, colaborând, oferindu-şi ajutorul reciproc.
civice

- citirea textelor realizate, analizarea acestora şi solicitarea unui alt


7.  Spirit de inițiativă și elev care să participe la misiune, prin jocul Ştafeta.
antreprenoriat

- realizarea unui dialog între elev şi compozitorul George Enescu,


8. Sensibilizare și folosi folosind cât mai multe pronume personale, având ca temă o
exprimare culturală compoziție a acestuia ( profesorul poate folosi și un fond muzical
adecvat).