Sunteți pe pagina 1din 40

Maxima

Maximafundamentală
fundamentalăaaînţelepciunii
înţelepciuniiînînviaţă
viaţă
„Cunoaşte-te
„Cunoaşte-tepe petine
tineînsuţi”
însuţi”(Thales)
(Thales)––nene
îndeamnă
îndeamnălalaintrospecţie.
introspecţie.Ne Neputem
putemconduce
conducebine bine
viaţa
viaţadacă
dacănenecunoaştem
cunoaştemfelul,
felul,puterile
puterileşişilimitele
limitele
gândirii
gândiriiproprii
propriişişiale
alecomportamentului
comportamentuluinostru. nostru.
Încă
Încădindinprimii
primiiani
anide
deşcoală,
şcoală,elevul
elevul
trebuie
trebuieajutat
ajutatsă săse
seprivească
priveascăîn înoglindă,
oglindă,să săse
se
măsoare,
măsoare,să săse
seanalizeze,
analizeze,săsăînveţe
înveţeapoi
apoicum
cumsă să
contribuie
contribuielalapropria
propriaformare
formareastfel
astfelreuşind
reuşindcu cu
succes
successă-şi
să-şiprezinte
prezinteprodusele
produselemuncii,
muncii,să-şi
să-şi
corijeze
corijezeunele
unele defecte.
defecte.
Educatorul trebuie să-l
ajute pe elev să-şi
cunoască imaginea,
fizică şi
comportamentală, să
ştie care sunt trăsăturile
pe care le are omul în
vedere pentru buna
relaţionare cu lumea
exterioară şi cea
interioară.
Autocunoaşterea Clasa I
Obiectiv de referinţă: 1.1 Să dea exemple de caracteristici
personale elementare

Conţinut:
Cunoaşterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei
persoane: nume şi prenume, aspecte legate de înfăţişarea fizică, data
şi locul naşterii, adresa, numele părinţilor, membrii familiei, locuri
favorite, animale, emisiuni, mâncăruri preferate etc.

Activităţi
Jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini
Desene, colaje, modelaje, postere
Jocuri de rol
Completarea unor fişe de lucru pentru identificarea caracteristicilor
personale elementare
“Ce s-ar întâmpla dacă?”
Analiză şi discuţii în diade
Teatru de păpuşi
Ecusonul personal
Chipul meu
Colorează şi completează chipul astfel încât să semene cu
tine !

Test privind cunoaşterea trăsăturilor fizice


Ne lăudăm

Elevii se adună în cerc.


Unul câte unul elevii spun
propoziţia următoare,
completând-o cu un aspect
pozitiv despre ei înşişi:
„Nu vreau să mă laud,
dar ...”. Lauda de sine ar
trebui să fie pozitivul şi că
ea nu ar trebui să facă pe
nimeni să se simtă
stânjenit pentru
complimentele exprimate.
Ne lăudăm prin desene

Vor desena lucrurile ce merită să fie cunoscute


de ceilalţi prin care îşi prezintă lucrurile ce-i
fac unici, deosebiţi..,,O laudă” prin desen.
OGLINDA
Cum ai vrea să fii?
Realizarea unui desen care să prezinte trăsături fizice şi morale
.
f ac
s a
Ce ce
ş tiu la
s ă fa i p
c. -m
Ce

Ce
c. n u-m
f a i pla
iu să ce
u şt s a fa
n
Ce c.
Discursul la o petrecere

Toţi elevii se adună într-un cerc şi-şi


imaginează că se află la o petrecere. Unul
câte unul, elevii ridică mână şi rostesc un
discurs laudativ la adresa lor.
Corpul meu

Ce cred eu
Familia mea
despre mine?

Cine sunt
eu?

Şcoala mea Visele mele

Hobby-uri
Harta inimii
A 3 Calităţi
personale.
B 3 Lucruri pe care le
faci bine.
C.3 Cuvinte pe care
ai vrea să le auzi
spuse despre tine.
D 3 Lucruri pe care
ai vrea să le schimbi.
Pentru
Pentru a-şi
a-şi forma
forma oo reală
reală imagine
imagine
despre
despre sine
sine trebuie
trebuie să-şi
să-şi desfăşoare
desfăşoare
cea
cea mai
mai mare
mare parte
parte aa activităţilor
activităţilor în
în
colectivitate,
colectivitate, să
să colaboreze,
colaboreze, să să
comunice,
comunice, să să asculte,
asculte, săsă acţioneze
acţioneze
în
în grup,
grup, să
să studieze
studieze pe pe cei
cei din
din
preajma
preajma sasa astfel
astfel încât
încât să-şi
să-şi poată
poată
estima valorile..
estima valorile
Valorile personale

Ce-mi plac
Ce-mi place e să miros
să aud.

Ce
să -m
ce i pl
i pla ace
m c să
Ce- prives s pun
.
Diamantul cu nouă faţete-Valorile
mele
• Ierarhizează valorile personale, punându-le în vârful
diamantului pe cea mai importanta pentru tine.

2 3

5 6
4

7 8

9
Imaginea de sine
O imagine de sine bună,
îi ajută să fie optimişti, să
aibă încredere în ei şi e o
sursă de succes.

O imagine de sine
negativă determină o
stimă de sine scăzută,
devin pesimişti, nu au
încredere în ei, un
obstacol în învăţare.
EUL material, corpul de care EUL social,, vitrina ”, impresiile
sunt mândri,sau mai puţin mândri, pe care şi le fac alţii despre ei(pe
hainele care îi plac sau nu, care vor să le transmită prin
casa , lucrurile personale la care ţin. comportamentul lor.

EUL REAl, ceea ce sunt.


EUL spiritual, ideile pe care le au
despre sensul vieţii, despre lume, despre EUL
EUL
Dumnezeu, despre om,despre idealurile
şi aspiraţiile lor

EUL ideal, ceea ce şi-ar dori să fie,


dar sunt conştienţi că
nu vor fi.
EUL viitor, modul în care cunosc
posibilităţile de dezvoltare şi
le proiectează în viitor.
Primul pas, “borna zero” în
dezvoltarea personală şi
profesională
Autoexplorarea, cunoaşterea şi
descoperirea propriei persoane
Acceptarea de sine
Formarea imaginii de sine, a
“concepţiei despre sine”
Dezvoltarea încrederii în sine şi a
stimei de sine
Familia şi şcoala, mediile cele mai
importante
Dezvoltarea personală
Toţi oamenii au calităţi şi lucruri pe care
doresc să le schimbe!
Fiecare are ceva de care să se bucure!
Învaţă din problemele cu care te confrunţi!
Fii tu însuţi/însăţi! Ai încredere în tine!
Stăpâneşte-te pe tine însuţi !
Fiecare persoană este unică! Este valoroasă
în sine!
Cunoaşte-te pe tine însuţi !
Cel care cunoaşte pe alţii e bine informat !
Cel care se cunoaşte pe sine însuşi e
înţelept !
Trebuie să stăm singuri drepţi fără a ne
sprijini pe cineva !
Autocunoaşterea

o condiţie a construirii
încrederii în propria
persoană, dar
pentru aceasta
TREBUIE:

Să compare calităţile sale


Să-şi identifice înclinaţiile, Să identifice situaţiile cu a altor persoane,
aptitudinile, care stârnesc interesul, pentru a stabili nivelul
deprinderile, pasiunile entuziasmul. la care se află
,,zestrea”sa.
STIMA DE SINE
• Copiii cu stimă de sine scăzută se simt nevaloroşi şi au
frecvente trăiri emoţionale negative, de cele mai multe
ori cauzate de experienţe negative. Copiii gândesc
deseori despre sine “nu sunt bun de nimic”, “nimeni nu
mă place”, “sunt urât”, “sunt un prost”.
• O stimă de sine pozitivă şi realistă dezvoltă
capacitatea de a lua decizii responsabile şi abilitatea de
a face faţă presiunii grupului. Imaginea de sine se
dezvoltă pe parcursul vieţii din experienţele pe care le
are copilul şi din acţiunile pe care le realizează şi la care
participă.
ELEVII CU O STIMĂ DE SINE
POZITIVĂ …
Îşi asumă responsabilităţi (“Pot să fac acest lucru.”)
Se comportă independent (“Mă descurc singur.”)
Sunt mândri de realizările lor (“Sunt mândru pentru că
…”, “Sunt important.”)
Realizează fără probleme sarcini noi (“Sunt convins că
pot să fac acest lucru.”)
Îşi exprimă atât emoţiile pozitive cât şi pe cele negative
(“Îmi place de mine aşa cum sunt.”, “Sunt supărat când
vorbeşti aşa cu mine.”)
Oferă ajutor şi sprijin celorlalţi colegi (“Am nevoie de
ajutorul tău.”)
ELEVII CU O STIMĂ DE SINE
SCĂZUTĂ …
Sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi (“Nu sunt bun de nimic.”, “Nu
sunt în stare să fac asta.”, “Nu am nici o calitate.”)
Evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi (“Nu voi fi în stare
să iau examenul.”)
Se simt neiubiţi şi nevaloroşi (“Sunt antipatic.”, “Nu mă place
nimeni.”, “Sunt plictisitor:”)
Îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor (“Profesorul a fost
nedrept cu mine.”)
Pretind că sunt indiferenţi emoţional (“Nu mă interesează că am luat
nota 4 la …. “)
Nu pot tolera un nivel mediu de frustrare (“Nu ştiu cum să rezolv
problema.”, “Nu pot să învăţ.”)
Sunt uşor influenţabil (“Prietenii mei cred că este bine să fumezi.”)
Nu îşi asumă responsabilităţi, este prea “cuminte”
Pare rebel, nepăsător.
Blazonul meu

În cadranul I elevii vor desena : II


I
Ce le place sa facă în timpul liber ?
În cadranul II elevii vor desena :
Ceva pozitiv despre sine.
În cadranul III elevii vor desena: III
Ce îţi doreşti să devină?
În cadranul IV elevii vor desena :
Ceva ce îşi aminteşte din trecutul său.
IV
Cine sunt eu?
Dacă aş fi un animal aş fi

Dacă aş fi p pasăre aş fi

Dacă aş fi o jucărie aş fi

Dacă aş fi floare aş fi

Dacă aş fi un instrument muzical aş fi

Dacă aş fi culoare aş fi
autocunoaşterea

dezvoltare personală

Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere


Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi
Pregătirea pentru succes
Achiziţionarea unor competenţe şi atitudini necesare dezvoltării personale
Creşterea interesului pentru schimbare, învăţare, dezvoltare
Înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării
Participarea activă la propria educaţie şi la integrarea în viaţa socială
Facilitarea accesului la oferta de educaţie, formare şi dezvoltare profesională, la oportunităţile de
carieră
Autocunoaşterea şi dezvoltare personală

1 Spune un compliment colegului de bancă


2.Comunicăm-,,spune ceva!”( se aruncă o minge din mână
în mână şi fiecare comunică ceva)
3 Valorile mele - Ce fac cu valorile mele?(fiecare
primeşte 3-5 valori pe care le va repartiza într-un tabel)

Rucsac Maşina de Coş de gunoi


spălat
Depozit Se poate Recipient în
personal al curăţa o care se aruncă
valorilor valoare pentru ce nu trebuie
a fi folosită
Lucruri care mă descriu
Eu sunt o persoana: CALITĂŢI
amuzantă
care ştie să asculte
relaxată
încrezătoare
listă personală
bună
sănătoasă
arătoasă
generoasă
înţelegătoare

Ce
Ceîmi
îmiplace
place Ce
Cecalităţi
calităţiaş

mai
maimult
multlala dori
dorisă

mine.
mine. dezvolt.
dezvolt.
Eu şi ceilalţi
SCRIE CE AŞTEPTI DE LA CEILAŢI COLEGI

CONDUITA
CONDUITA
ŞCOLARĂ
ŞCOLARĂ
Eu şi ceilalţi
In inimioara 1 scriu trei calităţi care le au.
In inimioara 2 scriu trei lucruri pe care le fac
bine.
1

2
4

In inimioara 3 scriu trei lucruri


pe care doresc să le schimbe la ei
3
In inimioara 4 scriu trei lucruri pe care ar
dori să le spună colegii despre ei.
Eu şi ceilalţi
• Unde poţi să îţi găseşti prieteni? Desenează o floare pentru fiecare prieten al
tău,daca ştii scrie şi numele prietenilor
Eu şi ceilalţi
• Dintre copiii desenaţi alege-l pe cei care ţi-ar plăcea să-ţi fie prieteni.
Motivează alegerea făcută. Desenează un cadou pentru prietenul tău.
Consecinţele comportamentelor
asertive, pasive şi agresiv
PASIV ASERTIV AGRESIV
Problema este evitată. Problema este Problema este atacată.
discutată
Drepturile sale sunt Drepturile sale sunt Drepturile sale sunt
ignorate. susţinute. susţinute fără a ţine cont
de drepturile celorlalţi
Îi laşă pe alţii să aleagă Îşi alege singur Alege activitatea sa şi pe a
în locul său. activitatea celorlalţi
Neîncredere Au încredere în ei Ostili, blamează, acuză

Vede drepturile celorlalţi Recunoaşte drepturile Drepturile sale sunt mai


ca fiind mai importante. sale şi ale celorlalţi importante decât a
celorlalţi
Semafor….ce impune o atitudine
pozitivă
• Stai! Linişteşte-te şi gândeşte-te înainte
să acţionezi!

• Spuneţi problema şi exprimă ceea ce


simţi!
• Stabileşte un scop pozitiv!
• Gândeşte-te la cât mai multe soluţii!

• Acţionează şi încearcă planul cel mai


bun!
Stăpânirea de sine
Frecvent apar situaţii conflictuale de grup sau cu propriile trăiri. Şi
acestea pot fi evitate prin stăpânirea de sine. Kerstin Bergqvist
(psihanalist suedez) spune că un pas important în rezolvarea unei
situaţii conflictuale este conştientizarea problemei. Deci, întotdeauna
este bine să conştientizăm dacă noi înşine avem probleme, dacă avem
o relaţie proastă în interiorul sufletului sau trupului nostru. Un număr
mare de conflicte interioare este cauzat de respectul de sine
necorespunzător.
În cadrul dialogului interior trebuie identificate atuurile şi
slăbiciunile, precum şi acţiunile de schimbare sau îmbunătăţire a
propriilor trăiri. Schimbarea în bine prin decizii pozitive se va produce
dacă s-a găsit motivaţia.
Recunoaşterea propriilor greşeli înseamnă un act de
conştiinţă şi o provocare pentru schimbare pozitivă.

Pentru a-l convinge pe elev dacă


percepe realitatea gândind pozitiv sau
negativ se realizează un exerciţiu-joc
prin care i se prezintă un desen
cerându-i-se să spună rapid ce vede.
Astfel va afla unele aspecte interesante
ale propriei viziuni.
Gândirea pozitivă/gândirea
negativă

dacă gândeşti mereu pozitiv, nu vezi partea negativă a lucrurilor şi nu o poţi


preveni / contracara – trebuie să ne educăm să vedem şi partea negativă;
vedem o parte limitată a realităţii, avem o viziune limitată asupra realităţii; să
evităm răspunsurile categorice, să dăm răspunsuri relative; nu putem
niciodată să enunţăm adevărul absolut, ceea ce spunem este o singură
perspectivă; când cineva spune ceva cu care nu suntem de acord, acesta
poate fi şi un nou punct de vedere;
realitatea vine spre noi pe mai multe canale, iar noi acceptăm să primim
doar unul; deşi recunoaştem că sunt mai multe puncte de vedere, ne
ataşăm de ideea că doar unul este corect, de obicei al nostru;
ideea ar fi să părăseşti punctul tău de vedere încercând să-l înţelegi şi pe al
celuilalt: empatia care nu se declară ci se trăieşte.
Alegând procedee de lucru variate,sistematizate şi
adaptate la nevoi şi posibilităţi de înţelegere şi
manifestare copilul va reuşi tot mai bine să vorbească
despre sine, să fie obiectiv cu propria persoană,
tranşant la nevoie, să apeleze la modestie atunci când
se cere, să-şi construiască o imagine pozitivă în jur,
să-şi corecteze defectele, să-şi croiască un drum
meritat.
,,Oamenii nu eşuează din
cauza lipsei de inteligenţă, ci
din cauza lipsei de pasiune!”

(P.H.Witing)
Activitate la Comisia Consiliere şi Orientare,
Şcoala nr 10 Tecuci
Octombrie 2009
Material realizat de: înv.Golea Florentina