Sunteți pe pagina 1din 2

27.10.

2020

STATUL DEMOCRATIC ȘI CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

România este un stat întemeiat pe principii democratice și funcționează pe


baza unei constituții. Constituția este legea fundamentală a statului care
reglementează aspecte referitoare la:

-forma de guvernamânt

-organizarea și atribuțiile puterilor în stat

-drepturile fundamentale ale cetățenilor.

România a avut de-a lungul timpului mai multe constituții adoptate în anii:
1866, 1923, 1948, 1952, 1965 și actuala Constituție adoptată în 1991 de către
Adunarea Constituantă.Ea a fost revizuită în forma actuală în anul 2003.

Constituția României este alcătuită din: 156 articole, organizate în 8 titluri.


Toate legile elaborate și adoptate în România trebuie să fie în acord cu
prevederile constituționale. Legile care încalcă Constituția sunt
neconstituționale.

Principii promovate de Constituția României:

-Separarea puterilor în stat

-Pluralism politic și dreptul de asociere al cetățenilor

-Egalitatea în drepturi și îndatoriri ale tuturor cetățenilor

-Accesul liber în justiție

-Prezumția de nevinovăție

Valori promovate de Constituția României:

-libertatea

-egalitatea
-dreptatea

-proprietatea

-demnitatea

-toleranța

În fiecare an, în data de 8 Decembrie sărbătorim Ziua Constituției


României.