Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de evaluare

Varianta 1

Citeşte cu atenţie textul următor:


,,Ziua încetul cu încetul se învălui în noapte, liliecii şi gândacii tomnateci
începură să zboare prin aer, luna plină se ridică în dosul dealului acoperit cu
pădure, pe cerul senin. Era o seară liniştită, numai din când în când străbătea câte
un freamăt printre frunzele copacilor, se auzea mugetul unei vaci ori lătratul unui
câine.
Deodată, prin liniştea serii, de departe, ca prin vis, străbate de pe dealul din
dosul grădinii sunetul unui fluier, o doină ce se ridică şi cade ca un şir de
mărgăritare.”
(Ioan Slavici, Gura satului)
Cerinţe:
1. Selectaţi din text cuvintele care se referă la cadrul natural, anotimpul şi
momentul zilei 
2. Care este atmosfera generală ce se degajă din text ?
3. Observaţi şi identificaţi procedeele de expresivitate artistică.
4. Argumentează că textul citat este o descriere, precizând şi tipul acesteia.
(minimum două argumente exemplificate pe larg)

Fişă de evaluare
Varianta 2

Citeşte cu atenţie textul următor:


,,Zarzărul de la fereastra bunicilor înflorise peste noapte, răsărind odată cu
zorii, nou. Raiul începea cu el, sub cer albastru în murmur de albine. (…) Cu o zi
înainte, abia luat în seamă, nu era decât repetarea aceluiaşi vechi pom de lemn
ruginit de muguri la străvechea fereastră a bunicilor. (…) Acum însă, fostul pom de
lemn era lumină în floare, încântare, bătaie de inimă.(…) Venea din purităţile
cerului, din nebuloasa depărtare a Căii Laptelui(…)”
(Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor)
Cerinţe:
1.Selectaţi din text cuvintele care se referă la cadrul natural, anotimpul şi
momentul zilei 
2. Care este atmosfera generală ce se degajă din text ?
3. Observaţi şi identificaţi procedeele de expresivitate artistică.
4.Argumentează că textul citat este o descriere, precizând şi tipul acesteia.
(minimum două argumente exemplificate pe larg)
Fişă de evaluare
Varianta 3

Citeşte cu atenţie textul următor:


,,Partea principală a ochiului este globul ocular, bine protejat de o cavitate
osoasă, numită orbită. În afară de orbită, ochiul mai este apărat de organele anexe:
sprâncene, pleoape cu gene, conjunctiva şi glandele lacrimale. Sprâncenele, peri
protectori, situaţi deasupra ochilor, împiedică scurgerea sudorii şi a apei în ochi.
Pleoapele sunt răsfrângeri sau cute ale pielii, a căror margine liberă poartă genele, ce
realizează un adevărat filtru, oprind intrarea prafului în ochi. Faţa internă a pleoapelor
este căptuşită de conjunctivă, membrană subţire şi lucioasă.”
(Biologie, clasa a VII-a)
Cerinţe:
1. Care sunt elementele descrise în text?
2. Ce părţi de vorbire apar în enumeraţiile din text?
3. Puteţi identifica epitete în acest text?
4.Argumentează că textul citat este o descriere, precizând şi tipul acesteia.
(minimum două argumente exemplificate pe larg)

Fişă de evaluare
Varianta 4

Citeşte cu atenţie textul următor:


Vilă 6 camere, 2 băi, 1 bucătărie, garaj, piscină, construcţie nouă,
Str. Ştefan cel Mare, pret negociabil. Tel. 0298/286395.

Cerinţe:
1. Ce se descrie în acest text?
2. Cum sunt prezentate detaliile obiectului descris?
3. Prin ce figură de stil se realizează prezentarea detaliilor?
4. Argumentează că textul citat este o descriere, precizând şi tipul acesteia.
(minimum două argumente exemplificate pe larg)

Fişa de lucru

1. Ce se descrie în textele date?


2. Cum sunt prezentate informaţiile ?
3. Identifică introducerea descrierii şi explică prin ce mijloc este realizată :
- prin enunţuri scurte pentru a capta atenţia şi a produce curiozitatea?
- printr-o imagine de ansamblu a întregului peisaj?
- prin oferirea de informaţii despre situarea geografică?
4. Natura este prezentată aşa cum este ea sau cum o vede cel care o descrie?
5. Avem toate trăsăturile tabloului descris, sau doar pe acelea care l-au impresionat
mai puternic?
6. Selectaţi din text cuvintele care se referă la cadrul natural şi anotimpul prezentat?
7. Care este atmosfera generală ce se degajă din text ?
8. Ce figuri de stil sunt folosite ?
9. Imaginea obiectelor descrise depinde de unghiul din care sunt privite acestea ?
Detaliaţi .
10. Observaţi LIMBAJUL textelor :
-Ce parti de vorbire sunt folosite mai frecvent?
-La ce timp sunt verbele din text?
- Cu ce sens se folosesc cuvintele?
- Predomină cadrele statice sau cadrele dinamice?
11. Descrierea se sprijină pe un registru imagistic (percepţii vizuale, auditive etc.) ?
Stabiliţi care este registrul imagistic dominant dacă este cazul
12. Ce sentimente ale celui care face descrierea se desprind din aceste texte?
13. Cu ce alte moduri de expunere se îmbină ?
14. Cum poate fi realizată descrierea ? În versuri sau în proză?
15. Care este « scopul » acestor texte ?