Sunteți pe pagina 1din 1

ARTA COMUNICĂRII

Eu pot să spun că arta comunicării este o ştiinţă îmbinată cu talentul. Doar unii au
acest talent, dar şi ei îşi dezvoltă permanent arta comunicării.
În antichitate, cei mai renumiţi erau oratorii care zile şi nopţi la rînd lucrau asupra
pronunţiei, intonaţiei. În discursuri, ei trebuiau să fie competenţi, informaţi, inteligenţi,
concişi etc.
A.Linkoln, în opinia mea, era un orator strălucit. Pînă a începe prezentarea, el îşi
pregătea discursul, medita mult şi îşi analiza toată informaţia. Lucra mult asupra sa şi a
devenit preşedinte.
Cine are acest mare talent, poate să stea în capul societăţii.
Este o adevărată artă să vorbeşti frumos. Pentru aceasta este nevoie să-ţi îmbogăţeşti
vocabularul, să citeşti mult, să însuşeşti diferite formule de iniţiere a discursului, de
continuare şi de încheiere (din start, din capul locului, aş vrea să menţionez/ subliniez etc.),
deoarece ex nihilo nihil (din nimic nimic nu iese).
Succesul depinde şi de poziţia corpului, de ţinută, de tembrul vocii, de ţinuta
vestimentară ş.m.a. este foarte importantă şi fraza finală, căci finis coronat opus (sfîrşitul
încununează opera).