Sunteți pe pagina 1din 152

PRE'f'A'(.

A
-I. i!J
,e,dj

Ua

!Ii

U"'-lI)

SrJ~e.

."

do~a edltJ'e apW'e J~ogutUa. cu, uR@'le llof ~e._me: ,we credjn~ei noo.s:lle ~IIJaJj$(d,e ~J ~Jlle.mejat,e de Prea Ctt~jo,~j,(l;;SaeLI: flc~ea~j iPdCe~l~ Si ptder,e oOl'lvingd'fJome ca W celel'nMliJale _in prima erUUe t§!l "eJuaUi jill (Uf,ja de la,it ". .t ... • . .. ' A~a ,cum P_1,n: ~pU8 ~i.In (!l:l\i'j:ni~e-Ie ,i!lscrise l'€! co:peNa plimei ,edj~'f.i, ,p{oo ,C«vjo.sul mI~Qr .iu'D'llfl@ClZa CCiRlI' !llge qi oocef~h~ pe ,cm~:Oj',f :in ,m~~l'itea pllI'lC'Ie"IOI dre'p~ei nOrl'8'~re ctefll.I'l~'e" ,(i:U'~: prIll ,jmtemeJie'rea loll' unu~m.!~~,J~r~d oPe' ,j\(!'x:I,e-le SEintei Sedp:!ur l" ale ,earo.r Qde:'1lW'@!te 111'~e!'e3ud 1 p~ne In Jumina" .el~ .~i ,Pllfl ,gmirll :b~t,e1e~ :I'o.ti, ~In cafe Ie' expl.iC'l. de Pr-ea Cuvi,o~la Sa Be d()v,ede~le 81 :lR .selis, 00 ,~ ln gldJJlea v.ile cdirC' {'r, d'lnc'J~U cafe ,au 1e,l'ici.!'el'l sd-1 auda; (joel~r CUrlQ..,CQIOf temlej~iC! (~, !t'I,iRti Scdplu,ri ~i .le:.r.m.eciiJof m.aesJru ,~l c~vln~I:IJw !a.m~' cledi,ncjos f,lid ltulga~ej II'f,~'dltif a graJ,I.d'ui !d,serj'C(;l's\c al poPQnd'ui l!olSlflU; CllI toful 1~I·os. ,bJ". cd' ,gdirii ('al.re cf,edjRcJ()~ica care ,e's~elru:e8,I'ro~t Prel1"l!CuviolSil.(t 6iI'1I1i:, ]'l\$olif de' (I 1)l-e,morie tl h~{JdeJo:r SC.fiph.I:I'Jj' .sf t.de sUntiJlIr ptIJl"inU. ,cum .tlLl. 3'e m(fj poate]'n']'j'I'i' 1a; ,Ql'c]J1I€lV'Q: lfi: .r€1.8'I'rmpul UI1IJ'J I~tll! .fii'I~d!:llliJt.ail' gelie.r~t~i, (ul ,Pl'el C'ud;l"ie,i 8cd'e; d ~U~~(]: :iii! vtJ'rbri!~ 1'lNh!/r..rl~ hiM!UJ1:gtl,iie In morltd (Je.1 mG.! 1'nehegrrd, dar, ,l~: acelft$~ Ul"nJJ,~~j 'IIntJ' z1',lmJ~~or j nll1lobosUor ,(IU~ pantlU !Pte(~ Cttv.lo"ia 8'(;1, e~~ ~'j pe'.fd~LI ~ ,umi,I,o.rt AbtUld'enfa d~ rhJvf;!zJ d'lrl Sc'ripl',ulii ~J dil~ slll'lUl (Jtdnl~ Be ,r • ~Mt!r,111. U IJ plooJe Vex',I',e ,EJ'scu,il',tttorJ, ,hwl~ .Il~f.nel'l; nlJ ,maj potl'l"e gi'lJlJ fI {'j' Il'nl j'Ntl"j P-Il"I'U \.','eo piil-re Ot)!Jsil Jllilwiltdt:urU d' Io.d Q!lI!(~ i'J HIll I'IrU. lJ-· ,f J~l I ·~'rrea ID .pl or d nia, ort,odox Rti In!1i e Itt. ' "fltlJ .nduf,ld j"lf' , spLInt lu",urf~e fUn lea ~~ t "ld '10' d'J~1,i'il'oU~ ,fJd'I1rlnr.j Ii 'nl ,If(i l
j,
-

hn::n. cu!1i1ld dt.!.Pii' {:I_prJti~i\a I;.'i., io ,1g.S1:. \Si.,fI: ivj't trelndnfu urie.i a Id'm~(,j edili~f pen!r« Cl r,ocspu,_rde .muJI~~o,r 'cecf\i~tl,QliEle:fedIl'lclOJiior. Aceasl'd a

l.!'J!ma editje a ,@artH !l!De.'j;·pleere~·~~:~ .Qrtodoxa. a 'fe~ Cu.vJo~ei PdrJnteJ.e' Ar~~.m:andfH .Cieo,~~me a: (nJU~' 0 ~.tl~'dE:!' mare (W:!(ll'e,

~a·,

,II". ~~

rill'

tJnel! .dlnda.~e

.'jiiD~Jiar 1:illcipaj Jexl.e:10'! din $cil"iV1h:~rii, I.e simt p


l'(U'

~1I:

lIl'U1nUe ·(,'l'Je· rep:l:ej JlKJastll'e cle!djm~ ~ d Y~(Jf ~i liei"meOcUOf de (I se exprJma •. CQre e pl(lpr.lu Pr·ea allv.lo~ie'i $1 CG,re.Jncln~iiiPe ,c€'J ce~JascuJtil cl,nd Ie vOlb~~te Cll: viti: glGi,

.j'.O~!..I~l~ .cr:m(}~un:!il!'le

mOdul

,ea

So,}e

~(.I'eun~:l·.11 Vo-a:bifile p.rle~tmefli aI,e .Prea Cuvio~11e{ SQle" ex.linse pe Ole d l',tltreg'.I,. co unmo'oonlent de- gmJ .fomaIre.!SC: indntdtQ,t redbu;t ,co.ltltintl~ul
b,'~~~,1 cr~,d1Jl:Je'i nOf.iiilre .stfflm~e~.ti~ (11 ,d.lll'ljor moldQlven;e.,U. co, pe
Uli

JVu

$!iU ~(!C~ .S·,1ll~(it

d,e cin~va vreo

mii"Sl11a eli

;sd

.'l'e pii$tr'eze

rod pJiCi: d.e

SeVi(l

gni.

.PR.E.DOS LOfTE
PdJ'ii'llele CieQPQ e3·t,e· unuJ di:nt!!,'e Jow:!ie pu:t~ll:ii ,oil~i ·CU.0 eJ!;pe.. rieJijd! duhu!I.l1iceascii. tota1d. Chid i··am CUI1QISC~t eu, {:lI~!l'mVteo ~'!,sjze~i de allj, ~ntr·!MiI! ,Propru;' jOO cl1:re·J f·dcuse.m Ja SUwstrj(J, blajillul ovvii ;m-a pS'i:J:isloot0 bund bu.o(~Ii(! .d: vreme pe o'ru.muJ d:e pilm1M ~ p€' VaJea 8eooluJ,. d(Nl ,jU'll(1Wa:pe'i,. povestfl'ldu..mJ 0' g,enmd de .J'nIJmpldri din vl;a;t:a sa $i q ob~tj[ 11 aS€lU,I'aB'! ,~I'lm adulaeam (imi:nte de ca~u' lI:urlf m(!djc care, lrevuind 3ia .s;lea cltiwtJ '(I,nj b): b:lchis.{lCl'I,e-,penUu Q o(U'e~ar,e vimf. 8-11 CJpuoat s~ lnve~,'e ,~~o10 'liIfJle-zie~ie oop~ sJ'nguru omte Ja 'ndemir.!!to BlbHe, .Re:devemfld' lJ"b:e,!" • • ~p.f'(i):ile~da~ in Jat~ uue-I (!o.misii pen!m. () caJWcal'e. IR Umba: e~gJezii:. N rJli'SIJl:'fl' ca~e cJ1ede,G! co·i '\I,a .toJosi pI(ile.sie:. Membrit oomi~jei eu IdJilfl3 Im1!ul1mLlr(tJ: insul ;sUa p~rJ.~t e~gle~e-§!e, dar' 'vorbea limb!) IIiIJ SJmhi€Speme I Pove:.s:t1nd mc, dulce §'I slatos, PirillteJe C1~opa: 'parea .rdI~UI'S'" urma eu l1i1'~O dO[!Q st:!fet:ie Mi. El vorbeo C~ l'n veeflUe [ipddtUl'.i ~e .',ff N'IliClm$ 91(11Ul.P£I.!eliCltiai, ,ttlPidofIo,uuJ!Jii ,~l aJ Viie~il:ol' SU~Ulor, .•in II .(t,Qt)JC1 .Ju~ Che.sar.le # Damwcf:iml1, iti ~iilUmpJdIj'il.e .zil€'J' cQP~~a~ .Q aurd: (1'1 1lccl,jme W J:egenda. vec1n:d eu: lUer~t!Ua. Av'eam sil .pflc'el,p, OOll',o: m!'fl t1,~·;.'I,'UI oil ~i pe-trecuse JinereleQ lJdzli'1do~le mlna8'tlrli In. CS(l m<ll ~medtr~ ,il (',!n(J.f~ de a,s'pimll't I~ (1tUug'lde qi ",d"$i PJiI*I!W:a "I'l'a.lli"edll! oi'UM 00 J1J~Sfl:'! ,J ~j' u(li(]pl:, .!:ttl! liumaf Si:J'nt,a SCljPjiuil'il. cJ' ~j Iil,rjoe' 001j\e de .do'V~ Vetl!iit 1"" r~,1' {I pu:!ea flisl ;n biiJUoJeca eii11j~Qivi·e·j'sau. ,clI!mlpdra de· Ja iJr(n!lil~ fl'( (lodrJI: dr,1iIV.]'ni'f,I;o.r.l, 'n schfmfnd aU de 3cilzd.mJ'.r;d,. ~caiPll~(l de Ja IHp. I ',~'I!I'IlIIlJPffnaU sc.r.i,erJle: sHrdilQ~ pc'irJ:ntl (lj .R'8ml~uJ(d. cu tOij·cu;U:m::l..!J Inw I.~'!hde~ J,clune ~i conlC'.m!,l~rie, Format 21.11 .~ih~UII':li,lt'lllea till :1' (lS£:IM~· III '1,1 '!H'~d,emJl',. j'Jl:'iet.cn eu ttl:rma ~~ cu DUml'lr;lZieU;, nov lce], d~1!'j)iI'ICI.t (!o' Ilnll~I';,t,drt'l R·O ~Ue,(mud U.lile.1 ,dngulI't' ca.l'iJ, (lei mar puterl'd f' . ~(u· {JI II 'illl 'fl,1 !-~ jlotl'i,I"e'nU de e~udJ~le', iilieJl~ ~J'a'p(I'fa,l:e cr.iU,c~, C)ltli'l i(I' c~. til ,! II»' ,." In~IIl~, lfJ,~ltIt;' vNidicf ~j u~Jll"~~'s~~a!; h~rre Cleo,'Cl!l't eJrl J I, Pfir rltJ' hi, II I' 10,1 (~'I~!at01ol·a111lc' ,dlln.i.r·Q rMnli':D1l1:li eu slUJln. 'II,t dl' J't] ,yUtllll/',1] Jll(ll sobollli mJR()-Ur:U, ~'J:ltl-o lnmd ~I't ~Q·l'~du('~ ,II Irlj'~ :11 ,~,., (I ".~ : tilH' 1,0 IDet11 t'Jal b dd~l. Ju, ~uJ t~·conn rdHi'l' by· I~',iii hlllt1 I'll'" ,Imhol m _ (I fJI~lf' iJ I'~~l,J .'l{l."J "f1~hlilJ,i': (jjJ ~lfU ' 'fJ! , j uud" 'f U U {I r {'J,II ,'I tml"mj, I" A i t,'f, I'll 'y r!i~]r ~,CU,"! ~Ildl fmJ Jrl >!iIi, lu h I'H lit 'ml' "UNj, tlll1 ,'ri" ',r~';, IJf nlr·o tJ li'IH I . d d ~J ,"1 "1 rl.

;Jl Wt;: s'IJn.tHof pcil'inn (Ii Bls,eri!c.it


,
~I

lUI ~trun.at ai ulm.Jt.O.GNi' 8ale cunoq,tinte (I' d.l"ept'!!'i ll.oa~tre cretiinte, ,in. ~.. 1rueJft'~ I)e. 0 .1''Qfa $1 de;ogebi~die'~nbtile }nle~egefea tex.''dof SCliphuii Proo ~UViOfj,a Sa il'undne prin acea;s:td C'(Ilte Ufl m1mrnat marto.it viu CU{lQ~o(dor a:r 1.i!'[!di1iei ct;€'$tin:e lo.miiinE!~H djn z;iie1e nQ~I;re.

Dar, Ue cd 3~ va pdst.l':.fI!, fie IIU :'.1:1 ,$~fife gldltoaJe imugineQ. aoeQitui ~A~ -~~ume ai 8P~dttlaJitaJH .lomane;t.J:, COf,I:ea ,. C, Swe D'eS];)irecredi](tH _ or~odox·a va piJ3.fr<G da,oo ~u chipuj b~ ,~t·GJ:,eflliliUJai'e al pel.~onwitdm ~rll'1e ll ~(jItnJMnm~G1bil'e•.muC'ar oifln~ur~ dJR I'ttrmecul graiul'ui .:MY ~ e .
j•

In

of'

"J,

10

1t>liU:.T~ DOMNtILI1l ee ~9$!). SfllU~ !I11illlillJtlre l~;btI'Ja, S

.Arhim, (1.iEOPA 'Il..!E: 1


"

cov INT
f;jjndjln.,!~iin'(d

INAINTB
~ n-Il)

(1<1. 'c d!1~h

Oapitolul 1 DESPRE ORTODOXIE


Pl·~OTm.,; Pen.tii'i;iNiire ~'Pi[kiM .ale wnit dUrmneatB! lac :mme? lNVA1 ACELUL: Am. v'e'1'liiitc.a $il.mj m:~,tim.ai, d.e$ht~jt edev ~nll. despr'ecl',edm~ [ICiMlt!i.. $i mal1 [,n:~[i,o~ 8~ ,fule1ege prJn ·«.ort.odoxie,},
PBEOTUl; ClIlVDiI:ttll o<rtodQx:ie,f'lIate. 'este de c:;,rig'lne greacll, :form·1 ,~:U ortbos ~i doiWu adica dJre~t.u CNdiln1a, iu:Chi'oorla ade'Vt\\ratl, .so'bo[~ n n1~ea$~, 'Il!'l:vli~hmti CM'e se pla~ hi. (yontLl1Iii,'I:a~OOidln'!~,(;1U!' ~~ DJ:!~I'I~ loompUi n tJadiUe~ .tIijposLoUce, pdn liT.Ii'WrmOOiul t:eO;]og·jelpilltJ.is:t:i~, ~i neo~tr1s.Lice ~t care fOl.1nl~a_zl1elliimta (10m11Uili! a Biserloi~ ne:i,mp~rti[e a ,l ]il1l prilloH m~]e!'hill. Ortodox1a se idlent]!ficti eu m.:sli~i t]1g;di'i~ ,gjposloUcli, , ~) <rum n. fest .t'ijllm_tmat~, ,i"J!llel1pre'~ai!i ~j dlezv·ol~at~. p:li.lll C011~ns'litJ. Bis. 1I\~aiiUlrlV(fr:s~l.J.i.e·.J)@. f:aJ):t, dida:~ia ....... ,a;d](1ii :r~g'l11ad€ 'c'H:.diii1liti 1~I)os" lO,]kM -, II .f'osl~ rUerhd, de· ba2:!i. al O~'liQdlox~.el, ~ ace: at; ori'ce 1'1J11bu. in oon;Ul1llilihdil!~ ~rHdiU i. apos,toHeo Iii :rooti, '~OI1~.d) :llillUl Oil 0, t'ompt[. . SDI!!. abuud01'lar'El <11 O'rtodoxi, I, Q'd V,OD'L, s, . 111~O'rmlt rh~ ~:m~i {I Elf1ezU. n· a unei ~~co:llI!f.e~~iinD.11t 8e"E1r~de (Dlc~10,t'I,(lI'd • j', @'i(lQ'f ortoa·o'.ll~!, din! pruot 'Dr. [QilD Jl:r:J,O, BuciJlll!i!:;U, H1I'U!, ll,. 21z-.2.'l?), ]NVA'1',j\'nLl : u un I se (,Ilse~'l' KPUs:!k (f,it l II v' 'I 11,'11,I (:'rr,c!liliH
c I

dela Snn~ul Sinod, ell P,ea: Fe'dcitul .Pafrlar!t mi-a. (1r;fObQ~ reedi"~:r.eocalm Despre 'c['edin~ orlo.:tO(K.a_ am .l'nce-put a sctte 'ff easta smerlUi alMfuirE!'. iar fUnded mi s,·a B.P!.!: lod !nlibule it! o~notj de!';.
v()Ua ~~ 1mbtm~til!U Ja~xi de· edit;i£l 'Jd~i, ,wnmm seri,s clCniQ ca;pl!'o,"e- not ~ !'! Despre Ortodaxle» /jid'e8lPN iMisiona:l'ism~ll' laic In Bi~e:rjooOrood'o~ x6», far edfe tl"e.i: ,cGp.it,ole:, c4i1'l«De·s,I:'il'e Olt$i!ea .Do.mrnl'li:!:i». Gel de-SPj:B 01 alend,"h ~1 eel desp:re :Jm.pdrUf~irieadea:sd sou. rani ell Sfill'teJe raj· J.!(iP, .le·QJll pr~lUC1.at ~ {;l:e.~vana:L La .feL am prefi.JJCl,(lJ ~1'd€':ll-;voj'~'Cll .!:Qo.a;ie· cDpJh)le1e; edIU:eJ]ntll Qi ant 1lj1t'u~o .re.oo:pUu1'are de-olie-mare, ell tJiimUel.Ue .pI·jv:iloare Ja; Clale ser.ise !ll _a(;ea,s,ld ,carte, sprea se gliru Inai' leslie ,olde' de cafe va (I'lf,ea nevol'e

Uilorul.

?ele scd~Edn de' dudog, (!£i Iii in ji/eeirle(l~Q1Ue,. F~e: Oil mU'a 111 l'£ldurm'li!a Bu,n:uhU lolos' {;1' celof ee V()oJ' eUi Qce,t:IsM CCI_lle.
Aj (lUlU]

. (;apitoiej.(it no) .S'i:in C'~l.e pt'e'luCM!e NiU pus In /or:m:tf


'
DUlmleZ1';(1l

f)UiI'lnduj(l':.'l·ciicelE;!'
.Ji\thim. CiEOPA ]UE

S'p.l',e

IlliiIl1i.ve:stiril 2'4 III!IlIr![c J 9<fI41

·1:2

1~'RE(nUL: MUilte ~i f~l,l!tite ·au fost. mijloaoe~e spi:r:i.tuakl .~j ·adrnti~ ~istrative. 'PIfitl ,care Sftnto:l Ol:tiddoxie: sl-a ~sl['at pi!ihl. ~1il:llHele nO'1Isir€: Ul11jta:~.J•. p.[lernl~: Gomti.tuJrea ootul]ui b~'il:amn.tiIJ.l din seooie!@ VI VHf, ht OaI!?J locuU prmclpal ,1-a,1ll ooopal LiturgMj le bi~l~l]~. A,08S:t ['i~ a j~~ (lit Ilfi ro~ c!lp,it1l1in meJtrt]fie[~1I 1!Lll!iUIti] cum.ce ~ :spil.'i~1(UI!]ea Oroodo)1ie!i I .apo.i, si'l;d:e:lla d9gmatic~ fa.tl,I.\t~ de. slillluil[Q;a.n Da.ma~th111t (sec:ol1!IJ VnI) ~imaii1l1es apo;dul Stt'l teologk tlll eFizaJiconocias:rnlalui iP]'()''\fO~ cat~ d'€ is'1amil5m. ~ Q(]fntributta teolog:i.e1i a P,wtr,iarhwui Fotie (B~95J si mOil ,1IiIes; .endiiclica sa din 867, tn ·care aoo:it'l de e!r>e!Z:ie: pe tpi3!p:Ci Ni[.o]~e·

[ (858-867)
${i Metodlie

, SiJu.odul dim 87~BO>! oor~res·MiJl)J:~za p€!foUe !;Ii di@e1re-

cQll!cJli.erea CI!l ms~riaa Romarul {papa :IoorI el VJU-ilea Si2i-13S9) i a.€tivltateil mi$k)JiLa:r~·in :ti1.rwpate.n'bJialli {l. II'a:UJjo][ma:oodiol]el'l!i O:iJi~ 869 J

(t

alm~ ]BaI, la cer:ere.Jprln.tu llli] Rasti.sl~v. :nil.z:i:ne:ntll! or~(ldloO$.i'lo[1lin~ potri Via SiNoa.delor IIJl1LiOO1~SIie: 127.4 -fenrra.(lion Ftofe:ntil :l438It:59)~. cars av@a~ WlJ. ~ara;()te:r aniior:l:o<cloo:; Sit'J.od\il,lde la Consl:mtli.liopol d~n t459' :sub, 'GhrMIildie SC01a:rIl~- eel diIi~[iPah'l]arb d~~li ·ci.\de:reD Con:::r!;a~lilliopolW:1!ll ~~45~J, esrea ~espins lHli!!"oo de I~aFJ.(I[ielli~, CU, ~t,(),aJte di jitp~j'alu] ]01lfi 0:1] VJ[H!eaorecunos[1.]se..
naJjJ]
c

[t 884), .;:ap(l5lolii s.~avUCl!!,»!. t!!'imJ~i de ~mlP·~rat1illbi1>1Ji~ti!1 Mi~

. Adaug~ innoir@8. ls~h8!sta dI~lllSeoolu] XlV, care a (OMQ!.IcS:1~ IQrl'Il.cJrsa !,'jLrlevliMte:i. tBo.~ogii bizanti[le. IS:i~:ltL~l .a! fqst ilur;tr·ai delm'aJ[~ ~o1og'~ ~i rnisti()[, ('0:1 sfintH Ma!~jm Mi:i:rtU!r]sit(lnd [sec" VH)" SiUll:~.Olfl. NOlll Teo.log [see, Xl), Grigoirle Sinai:ll.d. (sec. X[VJ ~Ji Grlgcde ~a~~IJI]iI • .A.rbi·e:p:isC'o])'ullesail!oo:icuJu:i. DooLllj;~ p~alni:lH. de~prn disti.n~H~ 1n~fie ~s€l!tta lUi Dlim~.e~e'n ea .a~a_m! j)D,~s[bmi sp~m\t1l11i] .c;I)OOl, ~] elllie<r'91iU~
divi.ll.e necrei1lllE!j j):rr:illl C'~]j'e O.lfIU.U SIB ilrnI'~:l"Uii$e~~ed]lieC~ din "iJil!i~!s] d1!lIli~mll" ~!}ir.ii.- do('trhll~ lapro:IJ:ijUi die Sl:noad:e.!.e (]~ La CO<llstrurilinopol dUll 1.34~, 1341 '$i l35l - 'oQ[lJsli~liite '0 n(m1'i prreo.i'tal'e pa:lr:lsl1C'll ill Orb:xi:oxi:ei. SUih .inrh~~ta Q[tQ;d~x~e:i l1i'N:lllab1isli~ed~11 seco\]11,11 IV, 'on~ llfe un ~Il'r!lder X defen~iv ln fflt,fl rl'eo]ogiei rSCOhl$~i.(ie~aline.sa [1l008rC~ 0 OiI:l'~C~"M'e d lsuId,~re in Bis@'rk~ii de ]mp('I!rilll., d.eollfi9lOe tetl'll.e~li.i ~t8ilfl~:O:llliid:!O slitbiU~l ~'I:!!l' 1nnplirflhlil J!.lSU]'li~11(5tll-56lH d(lvenisC!!r~ pre~ ri'£l,izi.Sirl:Oo[lIl] l a.u CO~1~ ~ li'thlJlUcIThOllo,], d~]l l.dS~! Ji~!NIZ/! 1:ain.:. n~imngie.rii Coil r~}Odi;llU~lAte p[~~rlll1l;' de oil t'a~lo[k HQI: hI OIl'~oCl:oll1le. ochtJ1la~e:Sl)n! i!f!:liil~de 'r.ut:rrle capHlH (i. 'r,()rll~1I D .~h·EinlIU~lti, Jlud Ijlle'5 d9~O!"jil~ Sillli.on Itl ·lh~nlo~,I,~yh.!1 ]'~Ii 118~t~, XVI. {"n· I!IC'lrnldrhd uiUr .IMnl)I ... '1III'{M"'!i~~WU~llrl~I~l!ll,; ~ f~>rltt (i.{" Pl!h!~III'lnnl 1[~~!'miH,~I U..,l,j'nl I,l r~.'il[I~nn!i~11 li'nh)~~Unw IlIi,WlrlH~l~ ,· I ~Ti\:h~lllq'['1i I~'("~~W 111'11 !111'11" ,~'I~II d

---

-------

lid

1.5

5er~ Patriarbull!li

tn [57s,....1514, «Oomesium .aa

de'

la A1!!rg's!ll1!lr'gJ)'Ih 0 PJ.!!-

~llln1ia:re ,a Ortodoxi.ei, :Eii!cutade Palriarhu1 de mai tir:l>iu a'l Al~aM[:iejf MUrofall Kri:t0ifllQulos U630--US39). in:tr-o i(M:~it'ludsiNil de credintb

~n lS.re Pat,1':iari'iii.rlis:bilu1ui pubUct!. 0' eIi.ch;::D~~ato~ar'e' C'ondamntli o,([pap_ll]» 00 'etezie" Ln a,cwa~i SImS, Pa,tri«thrul Aln,tiID. in r,§Sp1ll1su] dat, in .~&94e lencicliica .Papai Leon el xm"]ea «FJtetl<.!i!!''a GratUlattmls)}, eonI

(l625).adres~tti teo'],Qgi]or p'fotestanli din Helm.stid. tn 1629, :Pab'lail'nThl OlliFij lllC~jS pUblid:!. ~a GeIl!~V,a,0 «M.Mturis"ire de cr@d~n1a;» in (;(Ire i~ii ru;U$e$t~pri[)dpale1~ doafilieaJ.e l 'calvi:Illismului. 0 s€'Jliede sinood,e l(){;ale cOIld.um~~ g,~ast<i:lj M~"j.turjsire: CQ(lstiilll-' tl!l1Q'1.}oll~ l638)" .K:i!e'v U64®), I~i U64:2:)t 1ernS'a:lim (Ui72J ~i i(irtl.~f Comltam,·, lil'lopol, ill ~69n. Ml:IdudMf@Bi Or,oodox8 ,a lui Petru. Movnii" Mitropolitu~ ~{ievllll.li '1.l633-'Hi4!6}. dlS(;utaUi ~ i:ndreptau! de S~no·dulde ].81 .[a~i. din 'I1342, ~ste Uadlml:l :tflj 19ire;oo'$te de tMlo91l:d MiMeUe S]['iguL :$] iip:robllll,'t ,cl)~ Sinl>Qin,Il e la ~tantinop.Q' d . din 1643. AJ:Ui!iM~ltI.1,l!]']si[\e:de CNdin;l·:J,) 'cue a UOililt Ortodo,xia pEl.dnlillifllliei ltim drept a :liost ~ '000 a Patriarhu:i'w Dos:ite:i c$i o1clel.e Sm!ldlll1lti ~e la ,I.,rusalim din. 1612. Acest SUnt Sinod ~..fl}$,piRij caMnismullul ChirU LlllC'ad:s:. Tot aJC'est Pa;tdarb pubUcti. lD, R.omimia, 0 co]e:cpe de t:ex~e teo- . 1,og~ce "l;l·:i:llantine. Apoi sitloo.~le' i1o~e dill ,seool11l J{'VU (I1li~i I &t2 Mosco,va H31lj).....l667 ~i Iero.saUm Ui72!' !liU adllls 0 ccm.;lributie im.portanUi Iii. redescoperlree mat'E!iI'lei sacraJl!lentaEea msericii $i la punerea ~!1va.l!oaoo
I'
j

(hnllJn~ do.gma catolld de'Spre: «Imac~laJta COOlceptj(!:)"; $i cea de'spre ]ma~ Ub.ili'la:tel8.' pllpllUi. (vez:i d,espr€: ,aceste.a. pe ~~019ito DllCltJOll(!iI" de t~"'logje , ortodmt'ct, il' ').1'1,3.."",;217 $,01.1.Au Maj, a:jutat la :men~jnefeil. nealter!.lti $i M5idhim.b!Cit~,"de~. ~m'i.giU'1 \!]:~milQ'r; scellle il;eO!EOg~.Ci.e g'lIad ~Ili,v&-sil;atll de
semln'HriUe

toologocoo~ sinoode]e ]ocail!e ~i naUo'lliH!]e, ad~Me


j

,e-parhiale.

oonferint!iJ.e 1l1:l'o:t'OPOpUOF '$L ale C()WlilH~o.1:' pa:roruaile pI,edi.cU@~ rostib~ dI~ p!!'€:oU spre ~.uminarea pop-oru]ui la O'"ra~e $] ~a &a.i@, l!l!11-e.l~aso~ia1iibise~i,ce$U (:'1[l '(:aJa!mer 'mj;s~OIla!l',oa $'Jvja-ta canonicli $1 tipiconai1!t a n:10Iil~hHo!l' din too.te sUnte!le 'm~nas:nd! pr'ocum ~1 ,echlcatta pe OOi\e pa:rintii cre$~i'iii (:!JtQd(l(.1,i au da,t·Q~i.ilor lor pentru @ ~ine·'Cl!ltoa~~ sfin~\eni.a, ,d;[leapta.cred1int~ ~mC'oJIil''e s-en ([Iasrni.

kcestea sbiit, pill SCiI.lIt. mijloa~,el'e spir·ituale pm eare ar~od.ox;i!ll.fH' Flllllt pEl, m-l(I1nulce] drept,.piM in z.ile.le< noaS1;re.

~ Cldfol),ct,mllilni d:iE:a]n~c 0011'!!'a:dlitj,ei, eeea ,ce n4 ]'OO~intotde!B.l:1ll;a: :\il p:ret1a·' Unde.rn in~]e-s in mod. oorect.

Sinodul d€ Ia

MOSOOV6.

oond~mnli pe ",VecJ!l:ii C..r@din.c~j;l)" CaF€!

j'\2d,llceaJ~, O['~odloxia Iii 0 H!ligh~i rltllJa1i:st~,. fo:tm,jJ]rea BlsruicUo-[ lJIl~ate (sau g!l1ec~oowliee)s~ :reaJ£z.eaz:li plin iP,resiU'Ilea autorit~ti](i,]' pexLitliie din Poion:ia ~i. AU8,tr.ia'l in regiwi (ir~odlo:x,e: Brest [1.596), UZQhoglaid (1646);, MUC'aooV'Q UGl64), n,a.nshlV;gm~d n.'OO)i. l,@zisten't;l {I!!'toooc~ilor a aratat on nlUniJ.ai dl Oir'hm,niul flU po-ate Ii. (I ~i:mp~~djoC€!~~f~m.an~, &u' ~.icaexist~ ,Ii) contradi.qie de f;o.nd iln.he $istOllli'iul Biseticilo:r ]o('ail,e, ilrl, ir~Isii:rtt ~ OSIstemillJ ,p.ape.l in ,ap:!.l$. Un lii~J.Od a~ P trhrrhHQr ,odi3'ntaU dill n55 dedadi invaHdat botezu] lalinilor $] al urmemlol:'. fapt penteu C.aD€ a:~tta vor ii primiU dai. ortodoxie T.l,ri.1]J rebotezar@" ~~FDlm::~M>~iI' m.QJ['tea, CCi':I!@qle dJe lext.e de 5~i:ritUlalUa~~.!;lpHe: hi! 119,2 J.a Veneti'a, alciiiwilrli, fUnd de .(;atr;4jl Nieodhn AgbIQ!!'i tuJ (l74s,.......t 8'08., -ullouiz!lt if! 1.9 55), ~mp'r'~1!m~,'cu a;C'alfie de Co!!':int S:Lru"el111Paisie VeM JjciO'olfscn i. (112.2,-l 7'941) t.oodu.re In sJ.arocma Fil'OOiIi~l,a" ,c;g,f.1e:apn.r.e ~a Pilt·, tlll'rs~u!'lg in ]1'9(1Si care .a sadv·at Oliiodox.ia rns~ da latlnir.:al'e.
1

PRBOTU1.;Ac~ask'~era[l:de 0 fOE:melQ!zl1 S"fiD~ii" ap-o,stoU ~iuil'ma~llj llOr ~-e-pi 9100"p1i, ~pn!dt1i. d~a,coni] (Mla:te[, IS,lS~' HIHll, 2.0,.22:-23 ,; Fap"t~\I 6, 3~6; 20, ~! Efe-s.u 4, 11-12: ~ ] Tim., 3, 8---12~4, 14l'f Ap0l:., 2'[. 14, Ev]'". 13, l7). :[N"V' ATACnU[,: tind -II. pus Minll.!Jit,orui ,9;ooas.-Ui ierarbi,e til IU'ser]caf PRBOTUL: Ahl.nC] dnd a z.jjs di1re apostQiH Sai. l «Cine li c:l:sOI!iUii pe "oi pe Mhle Ml1 ascultl1 ~j cine se ]eap~d~"de voi de Mine se lenpiidli», (Luca, 10, 115,) $i i!l:di~i,d[jd .61 'zis, ~ .;l:Pr,eCllill'i. M-a iltml'S 1"alli~p~.

Mine

Capitolul 2 DESP'RE: .BIS-ERICA


INVATACEUJL: A$ vrea S~';Jld (J)J:~ti. ClIllil! 'jlJi"eleg~ Orlodo·Jdll Bis~ric{l.. PREOTUTI.::.B;i.s9'ri:ca. este a~eZi!1:1ints:FiU~t int~:m .. j;1L.t de Cuvintu.l eel . ~ iI]!trul~t ,'3,11 Dumnezeu, S'PI~ sfinU['e,a $i mbibi]l'ea 01l1Ue:Iti!,O[ (d. .1.(1hii lllileihuCJ de ctedlnfli C'J'€-ilUmi oIfoc!oxd" :inl:rel:l. 2$9,. p, 154). INVATACELUL: En VIeau s~ ·~tdurum 'int'elegi S1intia Ta Ideea de
'Ilisridl in SIinta. So.iiPttu!!'~. PREOTUL: BiSfilri~Qlj in. dumaezelasea Soripmr.!'i, are m<l] lntl];Ke in .. j.e]eS1.llfj ~imaj multe num.iri, tar Snnta SCl:'iphlfa se foloseste cind de un

$] :E:uva.t:rimil pe:v,ol~ (]o~g~ 20, 2l, ; Ef'€''s",2. 20)1.· " INVA1ACEE.UL; Ge iPU'~€\l:'i deos€·bite ;l (I,at Mlntlili.lm;1iI1 eeestel le·· Iar:ltii s.l1-pe:ri.o,ilrn si COIloucatoare a. Bislericii ~. Iil'lRIiOTUL'; Mtnil!.itonm a. hrlestr~t ru mult:e putterj ~1d,6Iru.ri o.aC'e(i:s't~ uer.lIrl'li,€ 8uperio!'lf,11 a Blserlcll Sale (IOn.! ]2,2811. .. _

[NV ATkCElLUL:

Caire soot (I.cele puteri ~i darur] de care spin 1

flREOTOL; MaJ] tutii" M1n:luiitO:fl1]ill dat uoen:idlOf Sail 'put'elea de a lega ~i de:z:lega pa.C'~!te]e ()aDliIi!nilOl, in eel' ~i pe jOJ8m.int (MatceE, 1~. HI. Ioal:JJ,20, 22=231" L€~~ da:t po:teTe (Useiplinar~ ~n Ui.$€.:ricl. '~ea p~de_lls~pe. rC'ei v]uovaU (i,e C.!ikilif€liiil.pOI:'Ulil!cUor ll!li Htis.1,os, I(Ma:tel, ~6, 18-'~91' ~ Cor., 5, 41-5 ~ I Tim., I, 20) , i-e i:mbrr~cal cu j)1iI.tere·die, sus 11;1. fl'Og"<i)I~iI.'ea.~lr'ea SUldului Duh I~LIU('!~".24., 45 ~F'apte, 2,. 2~) ,~]i··;QJ bme.clllvtllJlat ClJl p]'jlel'l!l.~ hl(il1!iri'i Sale La.eel!' [LtR::iI.. 24. 51),~ t-a trimrLs sitli pmj)ov~dui,asC'~. EVii/rI_gh.eUa. .18. toaUi zldhea ~ s~ b()l~e·zein :nIlm~e Sfmt:e] TJleim"i, a.I Ta'tlilui, a.i. Piului $] al SImt11lui D1l.b (M~lej, 26. 18-2DI). lNVATACELUL:: Se poate ,~plllne dl, prin ~ceaswj i<k.!ea do Biserioij
esti@:I:n.tn~ag~'1

[111~es.eind de ~ltul.ctlld ;~e 0. mumire, ,crud! de·a~tao 1NVAIACn;u.l, : Cape i5:int a(':€'sle ill~e']e.s111ri ~i UUJ~iri d~ferite ale ]}.lS'e[,ic]] [Ill Scfltl'ta Sa]:ptur li ? :IlREOTUiL~Mal iiLtii, prln C'I!l\f]nlul.Dislii~rjd S:Unt~ ;Scrip[ll.ra a Noului '{"stament inlelege ierarhia superioarli sl ,Qolldu.cnloar-.e a DiS€r:id.i, IJe cere 1\ intemeia:t-o Hdstos, Mintllit,ol'lll nostril, ]a on loc eu to;talU.aIt oil ('I" diucios,Hor botez.aU ill'l1umeie Stilltei lreimi, JNVAT kCE1Ul.:: Que "eSlle aOI;;NIierarhte .'ll!lp'eri.o~liti ~l cOluhu':al toare p-us( de, Mintuilol'1l11n Bis.e:ridi?

P.REOTUL ~ Nu. PenlTU d'j~ a~a Cl!Im ram mai 5.P1(l.5"deea de Bisetruc~! t ]lIl Sl1nta, .Scflptnr!i; se ]niregre$lep.!!'i1l. tot~l~tiJ.t~ ,c<rodind()~mQr Ollf:;e:5tnlt hotez:aU ]1) Illlmele· Sfint(!!i T['eimi (Bii T:at[lul, !II fiu]ni !lit 01 s:nldl~lui !Dull). ca:rEi p~:il'e.s1C,~i illlJcr~~lJi ,tont~ 'po]'1!l!JJ!ulle J.Ul ,H]js1.os i:icare 1[[m~o'l.iij ,~e~miilbd pus die Mtl]t1iitij:r~l !,i] de s(iIi~ij Slii apO!!lloli ~n Bisll!dc'{ ~Mill,e!,i"16,,·18 i Eif~.;.,.2, :l~2:2" 4, U-J5 i CQl.p :1, H~-20). INVATAc:aUL : Care sint m~rtum~, din Slinta S'cripblf aJ, D.dc., verese nllmir0d Bis~ridl suiJ ,aoes:t ~n~~Jes1 PRliOTill., i U]~lfh:~, .... adicl1 tOloliwt ~ C"1'£!cl'in-ion~r I(p'st r i!,I . t.vlrul ' I'll un, 10 ) ....., ,!)'Ji ' m:Uln • :m~r'!;lIrU 8 ripluri'~.\IOIl,!, '11~tr, !It ~Ii

madlil1ail'emllUe ~~m~d1ll·' latre]e n\!'gj~ ~iQa;te!;!Geea~i h!l.ct'aItr oli~!I, ~i noa c~i m:llil!ti ~1~m 'b:I, Hr'1S:lo~ ll~lri!J!p, ],ar ne~Gr[e ditlllUe lliQi.m~.d1.!tl,a~.e man IIUO,!:'oH!)) (Rom., ttl, 4·6~" ,A'cest Imj:) estill BLse[~lla, M:r Hrjstos @soo Cap:u.l 111lpuilillli~ adi,e:!1 ai m~1f~!Cii U CQii.,t 12!, 2;; ~ Eies., 1, 22~23 i 4, '2:5, 50, 23 ~ cei, i; UI, 24). ]NVAT1.CEiLUt~. .cum se; mo:l!l ]nt@~e>g!eCI['I(I'i1ilttll B~iseri!ci!im, $r,in~8J .sCT',iptu;r~ ? 9C1eU1Q!: ilJC~p~eCillm,b'!!t:r'lII,11l S]!rUJiUt~ll~p,nem

5", 2'7)", (olMireasQ) Mie~ml!lb I~ApoC'." HII '7,~ 2t HCa.sa D'li.lm:M~~lIlh~i lui iaoo¥» Us.,2~ '2:-3.), 1liCaSil lui HIistG~)il Jl!vr." 3,. 6), ~]e[iJ]saliMiLUcelN'ou» (.Apo(;.,3, .~2 ,21. 2:J, «CaSlI lui. Dt]mlle!Z)!!llll U Tim.; 3, 15; E-vr" Ill.; 2:1~~,a.
j '~),

INV'ATACEUIL; Dar cji'te B.isoeriq o1l.v'eomM1i" c:;]',~tdJll~i ~ PREOTU1~. J3;iserioa lui HrlSitoo e'sl~~ UIlQ!, d~oo:rOC€.MI'ntuH'ol'llU.

a 1tD.-

PR.EOTUl: Pr]n ,oov['[)'tuJ BiiSer]c~, in srillliti! Scr~'Pilura 8e: moi'li.~[Ite~ I:~ge ,~~bioo!l'i.<lBJ ni!de.r1a~~) 00 aoc;a;~ de jn(;hi<nafe. h lNVATiCELUt ~ Ce mtel'egefj pdn bi5Je'wid - ito~ dJ(l! tDcid~laJ!e~' PR~OTUl : Prill. bi~r]ca ,_ loeas ,die ~ill,cl:linlil:re ise jn~elege locol
snn~ m,e~it c'I!lLhll1!ri di villi publiC', prreCl.l!m e$telemplu~ din Vecliiiru1, TestamelilL S-em;U!l de: (>j bise;r:jc:t!,:o m! htUlIlEm. hl mu(Ue ](!J~ri ale Sl1nmi Sw,ip'· tllra, Mil:iitil,li~Qrul. :!nett de Q()'pn", a c.imUta.\:est Icc sfb,t,Q;di(~ bl;~e[i(;.aJ, drept ~:o~ de ifldltn)Qjre, ,oac'i de JQj vl['sLa dJ€ ,d!ois.prezoc>e ooi ,Qj vooil

lem.ei!l.l Q ~~f.!gil.!lr~, BiSi~:l'i(;!1(Ma,tei, 16, E.8), au mal miUlte;i pE!:Jlim diBis@r]o,]j ,~rreiJ.IIJllslingillr Oip, pe Ifusl1s Hfiistos, 'rilla! filM .[!]fli~.il?i'l,ti! ea B1®€!'I':i.(\~ s]~vitii I~EfJe's., 2n ea 0 ;[)'asija.lm, Durnw:ezeu. ~~ a hti Hris:tos; [Iv]' .., Sii 6<.~ 5, ~O, 21), ("{I Uti frup lll)](; al nlli Hr,i:stas [~om., t2" :5), Col C, S:iIlQ1,l!rill, liin:mii i(]OIflljiI". 10, ~6; 2;1., 15), B]sed,ca se nu:mes;te, s.n~tilt pentru c~ sfin:l este CapuJ e'i. M~ll!ttlilo;rl.nnestru Ils US Hr'iistos (EfeiS.,5, :25,.271 ~:im ea loeuie~ti!;!D'I!Ihul SfiilllL

]NV.A:TkCaUl:

D'iiI:'I1 poa.te n B:isetiJc-Id't};Qa~t:r~ :sfw.:da~. da,c!i S'Il! (.1]ln

'pot. adfllml. in ea ~~ P~WIDS] .~.

em 'Pi'itr]nli~Lui s~ se fnchhae

'[1:'1 te:mpl)[ (Luta .:~

416-48).

J.\.oElasfa bisiE![ic~-1oc.BI!? de h1:ch~~>Ilire, M[!1hl.ilol:'l'II a [I.1!1miil~o«CIl;S~ a Me'8l:>? (Marei, 21,. 13) ~i fiecare: zi hlVi§~Il, PQPorul .[11, mtll-hl:5a ~]Oian. 113:, 20). De' a~enlie~61iili:a:po.s~olll.lPa:\ieJ:zij(;e:,. refe'.l'IJlJJclu.:.s.e tutl@ aces:!. ~in~el€s ;

PREOruL;Pj1C'~to~i.i IlU ,gJt\hl.g !l<fioltBtlla BioomiciiMlisitlnea Bi:sllll:'Idi tocmai acea:st.a e'soo, de ·a.face ~ndNiPlal'ea p~~~toiJlor. ToU, o'l;!me~:ii :s~t p,aoill,t(l$i, a6a ,di nici uOllll nu .;poal:e s'!)uoe CH e li.pSJI: de pl1cH:te !(l.BI.oov, 3, 2 i I Joan, I, 8).. Unii n€0i.l0d()c~j iPre'liThdicii tncom.umtal'eiil lor 51\!adJUJnti
OO.11J]e:IJi~ 81'in:tLOIlJ sa ~i eli. nu. eu drepM~e, ;dle W!em:e, 00 llruS~S.i K!.l'tr.eJ.e 'aJ[posto,l P<3!V~].e'i;ue ~!G: vas al .a].egerii (Fapte. 9, ]5-16.), 'li,ce< d~SlJ)l!if's~ne eli. e;s~ eel dint}] pi1i.~'I:o.s l~ p,5.c~tO$}](] Tim~, 1, 15,), M~nh~h UO:rM a~sem.&lJilit Bisedc,Qi Sa, ~!) '~:i(eJ'ite pi]de, 'ClJlt.1l:r~u ·t:al!e Cllpf;~ll'Idll: grin :$l neg'hi:ll!.ti.I~ali=(jllli3, 241--30, 35),. Cilil. n;:tF\r()dul Colre ,rmdle '~e$li bUJlIJi ~i pe~t] ]",m (Ma!~l\!i,~3, ,47-5~)i),iaf R1!@r,ele .poslo] P,1Iv'el iPuII:e,~j} ls()rh:!J1 a ~ n lIillm.lI]

'lliCt'uc1maJl'W.m caud 'c,a;. atllfu:i dn(l. v~a:duM1i In·l)j:S€!:rioa,,. intre 'iJ'(ili SWlt dezbiu~ri'si til p.arl;e credH., ~IC~ :ill! ~o!li.t:e bi:s~!liit'ilesnnti10r ('I:!,e$:tili1Uor)lI.
Itl!m(!H!ll:

!ler~jc'l'ij}

l~lele d~. ~n!li '$~Sl' In:~elesul OO;V]~" tulu,L bj,ge.ric& ,este Qi.;ilr ~i el m",a;:Ui aQca~l,iIl dfi; i;!Ij)luM!:e 'P'~n"tru tu~t1(la pubHcl' t{),ili~

f~Coo:!'." Vl, 33.....:35.r.. l:n


$1

~~baoCain

Iliserici'i ..., d'id

~de: r till!

t~eHor

g~

vO·l!'b

oo£cS 'inM~

IiNVATACElLUL:
SC:l';'i~h:r&d ~.

('.tIF@ C11ile

nume se m~i da,1!Q, .Bi:sertci] in SHnta,

PlREOTlIt; B.tse!l'i('a s~n:lIlOii num~te $i(!Ogmul D>Onl[l1.l1u:b[I Co']'., 3, g~.~Gtls[l Do:m11l1llh.l!l» (.E:f-es., 1,l9=22), ~\Mi['ea:sa 1~] Hristo5;» (]] (;01: •." 11, 2, Apec, 21, :2, 91 2:2. 11 ~,a.h ~IAdull1lr:ea' cIJvici:$]]o.r» (i'ls., 14'9,[) S1:I1.!l 11 WO!ilrn0IlUO[, drepth 1~'Pg'I' I], ~AJJlI[!1llroea eeler i:llUl na'S~u:ti» (RVr., .t2, 23), «Turme lui H!:~stQ,S>l U:()aJllJ.,W, 16). IlSfe~lliic' deanr» (ApQc., I" ':;m. ~, '1,)1, ,)jCetate~ ,1m Dum:l1!ez~t1}l I(PS., 86" 2,r ApoC'., 3, 12:), ""Cetatea DUrmn:e:z~~-

no,

lUi c'('M '!Jill» (Apoc.u 2:1,2" 2'2, ':l9], (~::lt[[p:f,lr tem@:lh~ Gr{Idev~njlu~ .• (I Tim .., ~, .15),«Sfa[ulsJln!\Ho:f» (Ps., ga, 6),~(nu:p'l!l[ lui Hris:to's)) (mes., I, 22-23 i Col.,~,214Ji, «-Zjd]~'e dU!_mr.i~~iasc,~)} [1 Cor", 3, 9), ~nise]"ie~" Sl>11'lle?j$!(Br\€s., 1

este:cas.ti" in 'Cill,e .Be ga~e~c vase de dil15t.e ,~i ;vas@ d~necinstE! U[· Tim," 2, 20'). M:intlilitoml !Un iI v~ni~ i!!:fl ,ehe~ruepe oei &ep:~, ej poe 'ooi p~.(:!UQ~i, !.~ PQc~in,t.ri, ~oj ~m 'Qin fr'~lY"i(]W ('.€] s~;ni'itQ$.i d-e d)octO'r, d cei bol.tIU.V~ll c ~Maie-j,,9,,! 2). ]NV AT:kOm:.UL: D~r de c-ez1QJ~ml ~oi, o:rlodo('~1ii, cd :Bis~d;ea nons~ h:~ ~sl~ Sijl.:lo·uic~ !iii a;po!St{)~~asc~.1 :~REOTU1: Prien ru.V'intecl@: Ol:Biseric1i Siobo[,ldOO\ll~e~~, lIJ:oi. n~{ItHm dl J3;iseiri.Q [IoifL!>l[!'li ~e mel1i:uea de ra ~er~spiml~ In lOiL~1 haJme~.CI'~1]'~irn,~ z.:m.d p~: c~:d:in!!:rlQ~ii din t,.oa-t~ ~{){lu_l!jJle,d.in tQo:le ti:mpUl\i1e ~i de :IId, ~:Oil~~"
~,Qrp o.~'D'eJ:e" ~

0, IliJlttlftLUMl'e

ell.

pom:l'n:cU M:rnlult()r'lJIilu~! (:;rre

li

~Is : I iVI'or.

'f1_1_l!l.d, htvtl~~U '~I09l<lil n~l!1uri~e.",~ I,MiiI,~eil 20.,; 1~1" ~ S' :5IJlI~, ,~.Ilob()r Il~" ('C.,,,'ijC~11 'C'fI'~ru ct11nvtl~lib.u!ll 01 ~slo~'O['!rol1mli 'C~I tnt r~'{jl~l mil vrl'r 'I~'r'll ~'ll~ I

de la llris~:os,s~ ,diBOLsebire. d~ sMM ~u ,de el)e~(!,."(;ar{l, au ntl'm'lli. (I I~~u,t,e. adeva.[. lSa e~t~ :solb>oniite@.s{:~ S@'I,]!l,lll:lv'e'l'oollt (etltoH'cal penl'ii1l de l"HdeUne adlevaml uruc ~i Uillh~er.sal, Ortodo:xi,Q: 'I:m €isle numai drea,t~
i1dev'.~ru,i inlT,~g, De tice.ea. i.se spulle", Sobo[,oiCY!asd, Iar a1Pp$tQH~~ se:!}i1ilme~tr&; Bi15ed~ao;roodox& pe:t1tru cti. ea a I;o::;t~ntemeii.a!U'i. d.,e MitlilllliloIl!t1 p~il!l s(~iI1~iil.postoH f~]e~" 2, 201]1 I ~i <:'i lost dlS~)indil~ :in ]liIme st org:~Uli:zaM, de la [~U;lEilJut,ot pl'in ~1i~.H t i:1pO~I;on. A~o],pentrll c.l'i pitisb:ea'zi!i. nescluiimbll.til. [n,!a~dhlJa d'1ltM,.de Iis<u ,Hri.s~t;.S .~ de D!Jibul Slim:t '])I:Ln. >sUg,U:i aplQ\5tdH :!;ii, h:l. sf.ir~]l, p.efit[["~, eli plj,str,ead d!'lrtlri~e SfililtlJlllrli IDuh de ~-II.is:Eilli~H a:PQlStoli" prin Sll.l.cae~illl!tLe, ;;I,d~('tii ~~sh:@az;<A ]e9l~Ju['a n1:lmbli lflietnt:rew,prt~, de LI:! aposloH,pi!lli. oHIstlizi. B~:oor.ic;]jse Hl.Oii oziceaposloHd pe:tdm c(! ea M:t'€ :llid~t~pe t.em~lia opo$lolilol,. W'jaJtr~din v[rfui l.rlJigllil!llui mod i:l1!S1D.$j, Htr]St08 fE:f,e8., 2, 2022, Apoc, [, ].4). E~ tr~]e.-~t(!vjati1l ~n H[~slos! a~.aJcuma. iJi!vlitat d~ Ia creCli.lltii, d. ~i depHna.ctedinpi,,1'i,di:cd

I NVATAC:t![.,ijL· : Dedlld!
]'k1l&~· .

,a.

~n~eilll.'E'.d;a!t M~ntuitQ:nl']

HIli;gtitY~ J3;ise·

PREO']:UL ; M~fittlU,011l!] nQstru Ii:S:J.!llS H[iJs:to$a~,us 'te:m~U<a ]3i~riL'.it S(l~e.p!l']n.rn:tnp~!rt! ~ip~ Cn]~ ~] j:.~ dat fioo;ma.Go!J!cret1:i, dUiP~'inlfJel:e, la oobod~w Sfr.ntoJ!1!I!i, Duh (Fa!p'tc.e~. 2a) a. A n:lC1Jl~-o'\r~ZIJJUi ttl, a ·dnci20', odiupa :zei(;~a: 2J. JiJil!i\i'·iel.1ea,Sa, 1:0: Q·ntif.'ecime" S-'a!iIJ: Rl(lSaH'~, dlld ,jili lrimis p~: [ltl~lli1 Sfi!l,t~D; (.'ltrp de Iamb,! de f:oc ,as~pra ~[i«ltitor 311] ~~eDJi~ ~i QPQS~
ll)Jl C"aI~¢i. ]ill.in

C)b$~

d.e o(:n::Id!iJ!c~Q~iI[Fapte 1, 8,2., 41-44,)1. '. : INVATACILUl, Jl)d[,' <cum,[gfti:~~ea~. Defllc::ope:ri:[.e:lli dW!IDlne:zeiEl$It~
j

,c.uv~Iiluli !p'F\()pml!~dui'rii

:1.O'f, all11 ~ntaljt

~~.a:U! ~l1g!l]i1i.'L1ll1tiFH1ma

]e911.thn:a·dilltrli) Miristos ~iBis~fjca ,S.EI?


PREOT]]L ; [)e:soo]p<etr]roa dl[)llnezeio1l!!;;c~!!1e arat~ 'cl M:ln;lui:1'orulr e;st£ Crup!J]J:.B~SiEH·]dI,.tfn :mser'ki~, este Trupil'll bit. A,~,~, :e: mV~lt~ n ~(Ju'l'l.llQ!~~(!!s~ ti)~.faiveJi, ~iiC'irn.d,;~i$lrnaJ~ pfestl:S de 'toolepe ,BI. L·a. dat Qg:p mSEH.i.cii ~ ca~~'le'ste l"r11l:p1Ul LuI; p]]!l)irea Ce]ui ce p]~lIi.e~temat.e inti'l,] toti'» (Ef:€5.; 1, Z~23J. '. ,«El e.ste Capul T[IJJ!iPul~i. a1 m~l1!]:icii ~E1 est€! iMe'pl1bll,. in:Urulul M~C'"Uit .:1m moru,. ca. sa fie ~l'i:lm.lMte Ed ~ dm,t[i r c(jJ ~qtmE] a b:inevolt $~ ]oq~!~scll!Q~~, pli:nirea ~~ :prbl!tr·lnsul sii bn'pace toate cu Sh!Jfe:,.fle ~le ~ de ~.1m:init" ffe ooie di[!1 celljlll). fo\icdnd :pilC'eprln B)!, prin S[ng~~eC[[ld'i
~UJ

sf1~11ii Q!pos:loli, 0l.:1"E! .stint ceima] diillto:r[zatiinte.rpreti .aJr (ltv~nbil'(lr Mlnl!:l]tomlw. ' lNVATA:CB1.UL ~ Ce i:fi~e:legeliJJl liI:ol, odogjoqii, :p:rinBise[~ca bj[!'ui·, lom:e ~i hllf):t1:i:toar,e ~t de ee ~kem nQ~ C'~ :siDItd01!t~ .B,is~ric1! UM in CeIl" $:~!!IH~. pe p..t'irn~m!? :PREOHJE.: Noi nl!l, zklemeli si!llt do!]~ BXsOO-.iiC1,. do.ar Un-II, d.UPi:!1 d (!!.i1I~ ·,i:·a;11fI ,o1I:rlbti8it .maislJIs.])arncd m~:rturisim d m'se:ri'(l()J nre doua pd~tj : '~111~vri:llut1i ~i pa:m~:rdeoQjs~i1l ,aI,cel:ar vii, :ill elm M'¥!1~li1mi :sau.:li c~]m .• i!dlO!rIlmi.. Kmtndo1!1[l aces:l'€:t1.oW]dibli~sc 0 :sin9'U!!!'~Bi:se.rLC'~, ,j]viDd Cici!ll1~~il Cal), j:le Mristos (Rom.,!~.4,1,-9 ~ Efe.s·"I' [,HI ~ Matei, 22,32 ~ 2!8~ 1S; LbC'~j l~. 10. i :fjJip",2, ]O,t .mes., 2, 1'9'~ (:0].,2, :lQ i El;'II'I., 2l, :23~1. A~ada;r" 'ffit'e]eg@ c~ Eli~riea. !oolo[ vii! sau pil1mmte:a!l:cll, v,~~nUi, s~ .illltli JYUime~te ~i iB:i:sexi~ lup.lI'!;OOt'e, iiiD-dca.memhrii ci 5]n:~ ii.'1tli! ill ~,llptll ell l)uterUe vli~jrna~e a~e talllij] (.B(,es., 6, H ~l3 ~ (;011.,01 17 r 1 Petru, 2;
sau .-n ~lo.r i';I,dorlll']~i. niUDllit~s,i bimitIQ·!lM'e, nol iNt~~®qem B:i.se.ritili pe c.are 0 founeilza iO~:i ]fi,el'U~;i sJinU:i din I~ur,if CQllealli liJ]mil pl(!;le:rlL€: cel:U.l !f~u. '$i rat] Ib'~oot 1n lumed oea ne\l~'Zlilt~ Q,:i !oefr·e~scd i(Ev.r" 12., 23 ~ B:()es., 5, 27 ~ A:poc., :2J1 HJ ~,ol,).. Bi:se·, ric.Q~st(: ~M. ,s;mgllJr~ ..d!ru" 'e:{I~ll1prii.t1Ld'e poe oe:i vii delle "W'~m.i[llr precmn $i pc tel care auador.mi'~ in are.:JJpt~ cfedl~nlll ~i e~ ~lnt' vii oelJ1 ~1.lJ[letU!l ~ sL~;ve'sc jje[)u:l'l:iIJII~n ,aMturi ,d!e h1geri.
n@iiirlJiZlliti

,e .~,.!1l=2O), (Col..,

. A,oeJilll'i QJP9~to'I al ]lL~a!mliliio!. ad.~eSjlThcilJ-S~ wm,anikn :~;i orinlt~~li,. o p.e ,ei ,mij,d1l\lQF-e a~,e l':r1ilpn~il'l]':lu~ Ii.sn:u.i »rislos,~did ~,]e B,i8El'rkli ~RQm., 12, 5, ] CO'l""f t~ .27] •. SfMle,n,adit;ue sus~i~}ed.e ]a ~noew'ut. ~. Hri;s:los 'es~ CapiUJ Bi5er:ucii, c tm: a!Ce~sti esl~ Tmpul. Lui Jlliv, df!! c.red. .. Olio, [1'I~r,. 53" cpll.gl. 1$)~1. 2
]Qt. .~j lIliIJ:lDl!El$te

..

INVATACBILUL;

Cum adi.clI. es~eo:T.rU!p~l. l)Lti ~~[.i8kliS)! S'{I,U ~(E'n~pt]'1


)

.l)()rlonl)lllJI.i.)"I ~.

~1 $.a,).iar iPiI"jnBi.se.rici\

.['!1'EOru,[. ~ Sfhdul ·apos~ol P.av,@:1me Ol!:r!,);t~m Ep~slo]l o~'lIe Gal,aIllilll~' (:IiIP, '" = eli nOl .Siillr~l;lV!}H9,bl:'(! ale T1lUJI)IllI.llI.i. Hirjstos. e,~rrn il]i e!it~1 Htsor.lC'o1!I. Mt:ltlu~'t()irlil [':Ji!ill~i. ~~~ ,allUlli~,[Ji~c:~.~.lo~lj1€bute sl1 .Mh,!' 11iI,lm cu '~n~'I)I'~J S~!:J!,j]lnili}~i !!lind, a 11!t~e:llIlei~~, 'l'a.i:ll.<;! ,e,i.h,ari:!lUei, t1i!.!"n~l()i ne-e {1If~~ '~'FlI~, :JZ~, e:\l~eo V' 11,0 '~in 'C-tlle pOl :r~ce:m.par~e C{I Iroll{iJd~~(l. ~]Iom]" 15,. ~-(i~. cit [If''!:'i ~loi I!.'r~~lJ:l:lii .!l;h~le~par,t,e (Un~,ml1iJ.)l. pO~l!m]'I:':rl!. 1c:'.jJfi. ~'s't~ 111~~fJCIII.

lNV,t\.TAC!LU[; lillhH 1

Curn

Jif'Clhi'iiii~~!;'!~~C IIllsel!:ktl

~~n,lnliN:H'ell M~mll.utllh~·

PREOTUl ; Bi:seriaa p:re:l.oogetlk': iIrl\~r'e.a, M1lIll]~tQ:rl,l!]l1.1,i j;I:Hn ne!lnbGrl.llpta p'Ie:llen~il .a Fiwul 1\!!-:i- Du:mne~en. ,ot'!lintrupat, in S:in.w Ei~-Eli pii'.in ]1[1I:.'NIJ'e1l Sf[l1tldllli Dub, in midu:l'ateffie Eru(10'8)£1, M. ,[G}I.

s~ ,tl\e\~d~ (:'i~" ~ TlinptLlll Lui. ea.. fj,e viul'l (F,erit\itul AUg'l[Sti9, Comenfa1 la E11,Qr:r.ghel1:adupii IIQa~,jl,6, l3.~I. •

sa

-In oolim~ea, lUi de Cap Inevbll.t -ait Biisericti! Dornr.nll lislillS J-ljnstos It'ffi~(l ua.Biserictl. jl@l'm,Qinent p:rLn oonl'inua Sa lnt.rnp.a!l'1E! e QiHarele ~a ~Jle p
Be

1NVAtAcm.ul. : Dar ce trebu.iE! st'i Cl',~dem ,QlelSp!f.-e BJ&e:rid i


P'R.EoruL ; Cf'edem d Ea este u]U!lr~ noastrli en D'IirnmI~elll'r peiilitll1l1l c6 ln .!Boil! se an~. ne.incelat Hiristos ;~fi SUntllllDuh ~i iPentru ci ea nu
g'!"(l$lil!'$l.e.

:s;a.v]To$e$e m,l!.I.rgbia. Cael Hl1stos este o.1!l Ilum.ai, Cap o;!!lBiseri(U, 'ei :~~tru.p sl m,j dtndu"S(!! pe SinE! Sp'l"e:,cluli'linecilf'El' ('[\!!dincio~lo[. I~Jseilli.ca.are dOUd mf.1l~~a~j, aa vliruM, fitnrlcl,t oa:meni}] f.;:jiC parte u lillii 11 En 'CI,I:, lrurplJri, iij:t dUa !D:ev~zuUi"care e lOCTeallieil Sfintlllui Dub ,aJj lui Hlilstos ,5auDmnn~ies(1ll1 Hm',! izvoruiJ! W,€tU, ,1uc]"~!!':n, $i ullllit~tiieli. Ei estecel ,cllte faoe 'j:){lsibi[a bansfO:-nnG:re>a pUmi tji ti!!. \' inul~i ,ellk.;Jjris~ic, :ilTh tnlvul ~i s~llgel.e Domftului.
feflci1llJ1 Augustill spilme : «Geea ,ce'e'ite, 's:ufi@tw pe'Rlnl. tru:plllll, OIID};Uiu.i. .a:oo'll.staest(! IDl!iliti!l s:f[ni pe1ll4tm T~p1.l(i ulrli HIi8~i eare este Bi:5e.. de • dici 61. .I.U(fOO.'laca suiile:lul in I~OO1I'e mrui.1i!lalele, li:D'indu':lil1i !n,u..un !ling"!: Tull,?~ fFeJ:ii.oUu] .AIlgM'~n, CuV,Jli:l'<lffla267', 4,4). JNVATA:CE1UL: D!I.r cum ne f,ace.11il Hoi Iil]emitlrnale TnIJiti/lbii D01I11~lllnir adidi ,ai BioorlcH f ', P!ElE01'rlL ~ NO'] ne faeemm.embre de ms:.e:l'lcii prtn Mnll 5r~!ltt@lor Tahu~. hldeos@biprtn bote~ ~ipfln SUnta hnp~[~anie. '.., ._ ' .P:rrm bOOil'!:i! (dj1Jlfi~e'm m~dlwar:e:le ,Biserlicii, mmJlD.d $[ ~lllviiDd '"~D d:iip ~ It,lIi~lil:ic ell. llrisIDs. 'Prill Sfml!a Jm:piWit~uie ne f.aoom purtlitOJli. de Hrist{l$. htl¢-.s,lraU eu pu:\\er:i duhQvni.~~U pe '~'I!ll des,li'Ir~jrii MrotuilO:i'lll z,ic : IICel ce mooilnd Trapul ME:u bea Sin~e MeUi ,b:ttm M~e petreee :!,l]l3u batm ell') (loan. 6" 66,). ', l'ilC'1!lind doeS:Iie' cuvlnte, 'S,fintul CbiMl ~. Mexaflidr..i.ei 8pWile ; '4;Pr~'ffl'fnd 'in nel trupu'l, am p.rlmU 'lflll.p~te, $i duho'VIMQe$'l'e poe Fi\1Jl'~"dr'uip~ rtrc'~i ii.dev.ar.at Wllit d'dp~. lii.,int@. cu Tat~". ,!!. Wax Fe:dd~u[ Ailfj,glU!S'lim, ~j.oo: ~Am primit mll!!'i!l'ea de a ina fa,ce iP~fle.~j ~t de ft. ne $mpli.rt!ii~ t'll. ril;ooce~ mat presus de toateN' (,CIlV1Jdarea 212). sau ~n lilt toe: o:llad vl'~i S inl,elJegi Trupul hili Hr4stos. aswlUi pe a;pos1.al'llI ,care ?;i'Cc!LIedilntC'i,(lI~:il(lr:~IVoi it!l'Sd slilte1i ~iidJ[li~~'ere luI ]lrlst,oiSn [I C:or., 16, 1.511, u1'ill11al voastf,ti es,l!e.asezatli pe. masa DOmJ)ului; p-timi.nd, tHilil,a vQast! r,lTh~,I~'!Ilt]de'~[, cee:~,ce s~nteU $:i ribplilntiito.lI"i i!:>U!bsCII,']e:U"" Fii l~lHdll.l, r ~II .. 1(1, llmF)U,.llii tU Hri,s~o.s, penlJu ca"ocrulJ,inuh, s:i ne:.ad v~l!'at 0, la:lrlll : (',,'IlII-' v,i(![ I 0, Se'lnl.l ,a] \u~U.il~il!0." lant .tJi] d:l'·ago:s'I.e:~C!~~~c ~ "lfe, I'l: ~r~'~lis~'H,
I~~ I'

Cre;de:nl in Sa ,~1 tn in1iJtim,e.eJ seeputllor pe c,:re ]e ul'miiil'e$te" ~,i ,al111;l.me. ~ Ille· poog'ilitijileDtru de rn]]ltl]l~e, ViataBtsiM"liGij, lelfte ~in ml're.. gime '0 Ilu'Ptliipentru. ndilltui(I@!, cum m~irturis!@~te Sf[rlitaJ Scri!p.t1lf~, !)i Srmta lrOOJ'tile. Sfi'fl!hll Cip~ia'll sustlne ,cti In afaJr'~ de BjseriC'~ rftl este nrl;ntlllii!H~ (Sc.rl~'Oa!!"ea 73y ~U) ~i eel !De nu al"e IUs:erica dre'pt p1Mnli., 1l1!l poole avei'l I~e D'1!lmnezen ca Tdtl5J (Despre tm~'a~'ea .BlseficiisQl;u)lnloe~m. ,IN VA TACEt 'lJL: DaIle desp&'Urea Bisedc:ii .apuOO:!lede eea Ii Rtistiti llllui 111l1Cll !a Iwper'eai!lJl.itatiii .Iliseridi ? d1!ls PRIDTUl: D~lO'~nirre-a ~ti.:itill"r n-a a!tms oo;i:tatoea Bi5erki:i ,~
ac>oostiil,nlitlll,te, Ell! se poaw d~r'jJili'1 nimorl~tti! ofi.cll!!'e 81' n Ii!U'mtlm. st c,alwtattea cr~dinci!o:!)nOf care se sml)lg de la sjnu~ ei 'El'edUe !;ii sehismel,@';o.r.kit de mru):lle! air 'Ii ele ~~ ,oriic1t de mad, nu p.ot 'impil!.r~. inSl'i!':r:iC£l", l)eJIILTlleli 'h e- sti'lmsuniti1 cu capu~ ,e;i, <;aTe'es~, I:i:sus. Hrlsto'S. UnUarteo. R.isll!]'ki'l es:te ma~. lJ,U'esus de sine :!ii ,~~ nn p o<&t€ Ii 'Wtll.1NldrUJJJi de rlimenw(lnv. de Crll(U!i1fa Ortodox.d, C. 276p. 1'1)5). '[NVATACE[JJL: :Dar de ce Bise~!jca e iliIumi,t,ij sfi,l:lta 1 .PREOTU1:Bi,!i~~ta:e illl\Wlita. 8il'in.t~. p·eIDi:<1;I.c.!lisfini est\'! 'Qt~IW O!L, M~nt:LIiIlJlnll nos'li'u :USIlS. HI!']stos, $i sUnt est,@:Duhul; Calie sli.UI"lllI~E!'~'Il~ mseriJca, p:b1~I6I sf1_f~;ihd lI'eac1ill:ai " pre'rom.!rlbd: ,este' ~,i"~llI,p-ulDol[l" l mil'llli, en~ se dtlflli'e,te .c:!OIlUnUIi poe albl_]',e'le'ei. SUntlll Ap'os'~ol 2.1,c .: ,'Hri~los a ~ubij B.iS@lTi:C'a ~;ipe girlie: :S-a d,at :P~rltru di:n_~, Cal 8i1 Qo ,5;FiJII~ ~'il C , cur UllId,-o' ('1Il !:lalia ,Cipei. plr~!tl,'Clllfll1t, C~ sli, I) f,l1!ln!i b!l~wml'l: .I 1.111 e Iliserlc:l s,lbilli." U >iivi'I'ld ~a!UI seu 'tMrci't'IJ[~,rOO.~&ltrevol. dle, t1(.'(lst r~I'i I, ,,~n ~'imt. ~i flilr, de pdhtlili (Efes.,. S, 25-27). SUfihd (.rin't! '''crl- l "Und le~~' Uiserlcu, {u:'(lI,lOI e~teo ~~ DullllJl. S~:inJt,CIiI!i'e ti'JI)UldllJl'~b'!!l~I nl,..
"r_
II $iloIU~

1I'1l11} (Co~JfraI c'zfi'f,(iii' 3,

2:4, ~),

:H'ristos ea s:fi inw'i'e,$i :s~ sav1neasC'~Tal'lll.ale. ,1a~ st:ill:t~l a"poS~t;li:s:pm-we ~ ((cUm vor 'pr(lrpl()'Ila_-d!~i, diad 't11!1, ver fi t[iim~]?lO (Rom.;" 10, 15). geei,

d:ropt1!llffi prolP()VddU~fe tl
~ .~egUi:m]
<111[

ffiie

numa~ c~lh'\imi:s, Or, episcopii

S]n,lt ~U'1!ta,.,

-,

..

tlJpost.oUl(n.' S~[nhi[ Pavel 'tn(;[-edir[tei1lz~. epiSlc:opulHi Tim\() .. tei, difi Ef~:li.siucina, dea lTIv~t.8! in nus~1G;1~~l nu~utmoICleQ!wC']o~i~or d[rl, lEfe-s.·Aoe]a$j:, alpost.oJ. fpiYI:'I.'e ~orint.en]]~:!'; ~tOICiH! toli sil1:t:etLaposfo]i, (Jar€: ~QUstnteti hilv~~tlto:rl?» (.[ COr., U2, t9 AooI~~,~postol' $puhte des~ I)'!tl!ejJi:S~QP, 'pJ1e(l'n:~i diac:'tm -en Itr€:bui~ sli He d~[o1nich:l. ~In!'~~ l)€ alW Tim., 3, :2: lit, t ~ 9j ,Nl] 8~ooe i!llSl1 aJce~~l Itlicm detllp[,E! IoU c:redin· c.io~H. E4 ~ace dist1nctil;! ])rr[['e ~~S!tor ~~,IJUJ1!I]l"a'l infli-e Ge~.I(:Ue: i:llva:tll :!):i eel '1~IiU'Je as(1ult~,.Epll:i!CQplJ!]. p:ooo~ul 'p dl~.co;I1iiUi]~. toologiH 'Bjse:ri;Cii, MUll pot ifn:vi1a- ee 'VO'r _e<i, ci ceell c.e ~ J[J]vl!1;a.t J3i,seriCia hat.Q,td~~un.QJ. ~l 'mv~~il ~n 1l1il.:mel e"113~selrjdi, Nil. Il:lddne alre decS.lunip~lll;:epe:(e ~j .i$leg:ere s~ tn·, CMi.aJsti!.Scr!pbU(I,;.' A.cest lucm H ij"lQjti m8ir~€: apostQ]P~lm ' tilJ! c€pli5t.dUl S!), dLJild" referindu~s€ a~,'(i)'Pjs~.o)~le I.U,aJFWUi. iilJpoS<t:ol Pave~, ~1~ji! ,ea in ele ShU, _1!l:ne:iehlrl'Uri ~ran'~o~e de ~nteles, pe I~alre ~i lI!e.1)tiutmi ~;~!Ile]i1li:i'.' _ dU ,]e rt'islallIil&ceSC'j. ~aJ pece~~]an:~ S<!r~ptlil:rj, spre a' lor pie[za:~~'~ :~l[
1 )"

r[

P~b:1!l,_: Hi). 3, lNVJli(J'kCOCU[. ~Ce fie iJite~ege ~rifl,SUnla Sqi[pl~u~a? P;REOTijL,; Prin sn,nta SCripturii no~ ~]'lj:€ilegem'co[®c~ia
1l;:~~i10t

'

:tdinle; 'Ca!'e (!'ill fusl 5@j~e suiO ][lsmJ:aroa D~h\!j!li Sfmt irrl:ir-un r,ilsti'm:p! de ,t1j)iro,wpe:t 500 de ani, oEIdii:f:.1i dela MoIse .~, circa [ 4100de 9iJli in~ilJiJt,ede'

Hr,is~os ~ ptn~" ]a aut1()ru~ ,Apo(l~lipse]


(r!'l\.r:a:~ci',ura de c.l'\ed,inltl.Q.rlodo..x(t

= 'C1rC>;l

100.d.e a_n[ dill,pl'll]:ristos. .~

.wneb. 29,

nn ~e GEI.1il VGru~ erest:hdlo:r ~ cafe :sh:ll m!€!iIIbriaJ n~~rjlc-ii - s'lil&hna'OOO1JsCa seu s~ p[lee:i('¢ hi 'P~lbHC' ru,r[nll'li.Q liilii IDIL]Dme:z!~1!1icliI!! Sc1iipturl ~ JrRr'OTU1.; 6.[~I()e c.f.1e~t]]l '(j)ire vole: 'si:t d,tea.5cl!i SUnta ~S'c:diptU[d, dar uu ol:icirte aJre dt;epbd de 8 [r.r\l:i:i~a, d~ a t~]m,ilC'l ,c!JJvll'ilu.l Script1!lxU.
Drlilpbtl, i'I.ceSitoaJ 11_are . ~ll!m,~~"rrJj8~:nt~~Jprin ;c~@rul ~a;u ,

INV:A.rA:Cm.Ul~. liar de

ce: arh:i'eil'e~i$.iprM1ii

p_. :tS).

l~V!TAGE['l1L:. Nu esle dt~IPt, zie 1!lI1lH, e. memb~it Dis-ereiaj :s~ e 1:111 a:jl),~ vQie sli pl'edlke~i s~, t~lmtlioea:sc{l, Scriptu!:tle;, O'Floe(;['e~Un;,$He sti r~nc:lliasc~ 'SfillJtiJr :SGZ]'iphuil, ,.,i:'I.otl:sllu.cn ~UUl:ldijAle illli,~~e.gle: din, cele !iit:rirlltl ! dar voili, 1!lnge.r~ alVleii diel, la Ce~ SHlJit stli ~Uti toa:te».~CU: dJ~SP[@: 'VQi::uillgere'd pe care aJU ]iIl.a~·(J, de .~a·Elramii[)e ~nllClJ voi $] :11l(l 3V1e1i trablJ!hlli'i·;!)ill. vl1illvet~t~!l~va" ..~·U loa!ii~2, :20, 2,,]1.
SHn:ta Scr1ptidi esl~ (XI. o fmUh11 cu ad~l:I!U:imle Elir1i.fund, esle Duprinia ii1J!,e1epci.\liile{l. lui DiIlWlli.eZiell, Ca:r.e; niL'! 1('Il',(! :ml~:t-ghti.D~di CiJ1J,~v.a i5~t.at arV1e]).'L la Q: Untliui :,il,arVoI h 'rol:l!i:tlloa~!i a.])aJ;-i~al:1}lli@c:a ei1l; tiM a!CiC.D.va sieoal!!!! din 1M ell ciut1[ra ~[ de aIC(llb en piidlarUI. v~" b~, se va :r~(:o!rl f.\'iri;! de pf:]mej(jJ~e-,Cine' ~8te Qmlll .a:rel!l" wlibrlIh' car€! ar vOL ~~. s·@Wg€! intr-o ,a[l)~ .1l!d~c--&, f~_r·~ s.~ ,~fle g"£l l:noa:te i S.~mti''S[FjP~ll[li am' «otlse~ dwp~ cum S:p:U.1l. sUnt'ii p~rinU !Ii rnseri:tii,' ~f1jj'ment avind din~H fll'teltge:ri:i sa~e ,(Ie ]aplte, s-i.'i. nu hwcll[d2ilJiea.sc~ \! , .sparge' till. Ell o!Ci:lle~eUnf a]l;l Sc.r1j)uwd]or dlil:!lm.e~eie$U, die]" se v{ll«mlil)~! sjne ~~i p1eule, ~€ .: - I . PIf!EOTUl.;
00,

fl]ooeil tn.

in

sa

~i'P!]]ip[~f';;SO[l,~
Cll:nos'Cah)T],

roOlll~O&~UId~:ea ~ican~ ~ht~.oameni bine J)fe,g'~tjU,

dlrc'pt~] cr~dintl?;, De C~ dr~p-llll ~]e: a ~["~d!a,m'l/~l~t1.n:'~. all. n co[p,i~;I)r®()IUi ~i pro.fe-.sor,ij t.(j(')]og] al Bi:s€![idi, €'s'~eU~Qr de illv:le$~ dli1!d! ~(l 1@I[[!d~~l!I c~ Mrn:~uHon}J a cl.ail pl!l,t~roa de a i:rnr~lta s~m~nor ~ipas~orHo[' ~i {lPO$~o1]nQ:1" (Mi9!,~ezi,:a:a,2J)jl, ~d[ DUo m.-u·Himilor, Apo!H61iieran lr-imi$i d!fii,

'1)1 l!i!,l!!']U;li ,epis~

DumMl!:ta ,nu et c~ut ill. Snnli:'I. ser j:p:lm:fl wle despii'e fameilul: :etio·, p.i.!I:lt·~ Ade'st(jj tibeo:L' p,e' r.rm'!::mJcol ]:sa.ia,'~i liJ~lld ]~a inJreb!l~~pg;stiOhtl' :fiUl~'

d _C'~m!'elegeoole ce cite.lPL'e, i BI ~Js : (lC~m VO~PUltoo Iillilelegei Ji'e: '1ilIJ. e ~1iI:1 a pO'vilui rnn.e\ll<! ?'Jl (FiaptiEl, '8;" 31). la. se.nna. dO.i ~lC'l!l.vinb,lJ] .:I"Wl!" v ~J(!iie»", desji)·re c:a:re a.i. pome:IlH d.1illW1ea.b.l", ~.d .))eV'~l"sarea Sfmiuh:ri Dah Iln sn.nla 'rliin~ raJ :m~rIilJil..9i€;di, :lndatil dl.!l.p!i..[)rjmlr.e~ bote~1Li I(F.a,tte, .~, 2;i ~ U Cor.,., t, 21 ,fi:ll!!Ul!j 16, 13 ~ Rom., 8" '9 e~c;~I, ]a.!!' (mvin:t~ 'K¢iU toate" illseamn~ rot eeeaea JITle de adEw~r11l.c.r~:in ~l de "min.wire.! ~r\iC'IIIil ~i tot osea ce ·este iii!! Jeg1a;l'U~li. ·cu iiliifitihr,:ist~l eu raspmdilorii ]ui,
1

celor lIDelnvalB·ti Ii S~ desc{)1P€!r~ilttele,]l)ctU1neaa.oestll![]I1Vii.t!i.ludr dlllpjjl rum .aJN11:.!1 Mmmit.ord prin. C'lIlvi!l:te]e: .«:ife laud ~ t:in~rP·~[wte....del gi .,Qismutsace-:sl~ de eel i:TiII~llepti ~l lle.a,~ deSloopedt ~e 'elolil; :rundi{)['l} p
~.Mat~j, U,

,lil!Spre '(late

reste yorba

Sari phnrj)o·f,. C'~ci ,se t:Md~i@.

.~adai,[l1!l trebllie·

a i:nrv~taiiec!lfte' dup~ [uwe]egill:ffia sa j]lm~u:irea

au

versetele umllitoal"e(lo!il'D,

2, 22;: 4. 2. 3)1 .

~. 0]'

lord pe care i-a rnmm>!':llt ,ea s}nt prWH::1 cu .r4111iLa"iea, d!ax nu. eu miIl!lea ,in~legerea, adic~ ·0010[' d~livli:r,~~Uhltoat~. fa.pta Dunli $I (ilM

2-5JI, .PR.EOTU['; Da,

Il@o.lI. de:roope.rU

Drut:J.;!l@~l.l'[Ii~e·l·e.pd1!LneaSa

'd(e~

~NVj:rA:CElUl: S€! ~e.

chl.ar dat<l'Fja die 'Qi .n();i.UI.MinhJi,t(lnlil ·~~i.md.~ «Cler:oehrU ScJ:i'.i,tll:rd~e. ,dct Noii ;s!QCQtID~i. 1m. ,ctI. ele ave1;[ vta:t« "Ii'e$n:ic[. iSi ~·oolfM. 8·int ClIlr@ IIldftm'ise-sc :;pentru Mine»flO!!Il" 51 39jl. P'REOTUL: ·.~dSiMlDla, eli muJli }nce;p~tori de e:Fe:l:i! din ileCbli:n.e au imdr;_z:nil .~ &e, aflllJ1cl1a 111ma:r'i!!aJ ScriptUl:l'U Cell. f~;rl1de Iund ~] ~H!lU fneeat d'WIOVini~te, pieninoo-.se pe ej '$1 ,pe toU oel care i.,au nrmet, N1!l toU. au v]rsta dJ\I._ho,vm~d Lll feiI sl, de a~. rJIll ItaU pot. ~n~elege Sftnta
~ript;l!ITa

,rota~~, CtiO'f~ce: OI~U\rl.me Gir-e,kl,] '~i . dU s$J!I..'Q'U.1f .sf:iErlQ Scr,Lpitw;a.., del ,q.~. ne-a. pOJ!llllmdtt

alllIDSesef~ lJa ne£a.ulrarlea. p.nmciloI. La. aaesl Jueru :illdeaJnna. IDa/fele P;a.vel pe 'e[~$ti:n.iidin Corint, ~iclnd :!!IF'F01I~iJor, fiUprwllci cu. I!iu.:tate~." C1(l. mjMoo. iWid: liU d@s~vtrs.i.til!' fW Cor. 14:, 20). INVArJi.CE.illJJL l Dl.!1mDezeu a oS'[ndi,1j; ntel.epci~ ~ $i ~Uhi:~~ ,01:1:· menUor, dlllp'ri c!J!vmtul ,scr,ts'; (.1P.i.e;Jldie'·lI'oi lnte-~~dU:[lea, 'm~~i~Uo[' .~i ::;;tLin'~a e]or bv6-~Q[U (I vlQl]dEiirbull.»(]s., 2.9, ~41. $[ apoot(llul zi'oo; UDde c oeste iJli'e~e'fi)tul~' U:md'e est@!cartu.iOinl? Ullde este (e-J'ceUI!lonl vleacu!~u~
I'

{l

la fei, S:nntlBi. SI!:['l~hlfi ClIlpf.Wde: dlJiei f:aJ:Uif,jl.p.E! :[l'IJt~esui~. ]J iI:te1esUi], .d\l_1J)ii ]i'I~[ ii1, obiit:esc', gLrafil:ialt<l1!.~l, ve:rbal ,sou Lst,oric ; 2) ~1W~u.1 alego.d~ .. me. bdoric,,' mlfJi !n.aiI,t sau ~mte~®c f 3j [::nte~e:!!1ulS'piJtlmal .. dll:iu;O'vni'oesc. Dup'~
'['tlfTI

iJla:lmlll'U ,Silt pa.ll'oodu' cu t!IItelegierea $i..in S1U:ffi@~U\l .Sc(iptudi, j~1:' I!:~:i. mal. pl!egliUU,Olil fiJI~ ~k11:eE~rea, rupnnde !:ntOO!~su:rne' mai .!ldinc1 ale Sfinrt:@l SC[~ptmi. Pentru aceMm ~i ll\ilIre]e :P.vel, W'~tincll c,il iIlite1~pci,1!.ID~ cea desbit$itlli !iI. Soripturilor se cuvim.0 ce]Qr' desivir~,i~i, :tI'ce<; 1,!;lru;~r:Jio~"riiN~ ~ntl8]epci~,nledla .oei desil.v~[$iti.dax nu mt:ele:p9 C'i~lni@a: veillC'l:ll'u.i .a,~eslma, ~d,ci. (1 st~;p:i.nllt)JIi~or lQ;ces:tUi \'00(;,1 ca['.e ,si:mt . piifilllLIQd, d pn;)i]l')O'v~du:im[l:Ite~epciWi'le1!ldE! tiilin.Ei a lUi DUilnne'Zeu,. :p.e. te.a. aNi::l.1.1lliil,f)e carel! IindnH~o Dtlmne7:e1ll mai [Il'(lin~ede veCi spl'e .!'Java !'l{)asll'i.~! (1 Cor .. 2" 6-7)1. ,
Ill· ~

moo8cli en in·lelesul oe1 o~te$(: ~ ist(nr:ic (dup~ mara Scdptll,ril.II,; eei

spun sfj:n;~ii:pllrlnU ai Bis!M"ki:i, eel s.inilpU ti:iC'iII:ll'o~tin~~ se d

KlUnl:1!~

pot

de ,acnm? Alii nu a fliC1!J.t DlI!mnezeu uebuna ID~1epctllne!l lnm]i a.ces·· '[eM?!'I (I Cor., L, 19-.20) ..Oar·e" cum e posfbH ·C·d DlJlmIl.e'l(l1:lS:~ n J1eierv;a;i 'tiJ1cuirea Sf4nte~ Script-uri numa:i unor oon:lel:'li QlP[iega.tiril~ a'$Ii' oo:m SiUS~ finem. nol, o·li'tod~-li.ii.~ PR'EOTUL :~l:i'llje s~ ,s·m mai h'im d.lnn (I]"jte $tiinta .~J'ill'1:eJ:ep~ aiune ~ CShidit·o Du:mlil.e21eu, Ci cD\lime!i ceea. 'c;:e adU(ie v~ti1JmaJ!:'ea 'QIDullili" ,!illa:rlliddeclllM ~u Q$1nd..e~te- ii!l.V~U!:tUf'~ . dUhc·ii1f.1iiteasel. 'Ca.oi. dadl ,aJ~ f~ dup~ af;f,rm<i.lia iQno~;a tare· 'l.nle:r:preteaz! '9Irefit .aJces,t ver""5et" ·a.'i:un(il aJ[, i!ilsenut!l. [>HI ,!j] ~1l~]~pU!1lne.61 lui So]om.on, a lUi 1i;s1!ls - 1"]1(11u:i Sbab" iii ] Mhl.tuUondu~,a. ,d:inU]o,r pmcrrod si apo.sloH c!iJlora H s-a porliUlcit s~ ii,e ·[(in~eliepU ~e:rp]J ~i bl~!1z'l ('i'! pO['lImbelijj. lMatei, W,~6'11 - :si fie ca Q,s:l;nd!ij"Dar. iillll es:te deloc asa, 10. !iellUllClli, ded, sa. [l1J! asemensa eelor ce ~ dlllpl1!CIJV~Ilhll. Domnulut -use r~tiicesc n~.mnd Senptunle, moi .

pute:reaJ It'd DIllIDnE!zeU:D (Matei, 22, 29).. INV ATA.CEIKJJL ; De '00 SHl)tai Scr:]p:tur.\l se m,ari ~~Ill,~te !;ii ~~Bi.bHe'» ? PRE01UL; Cijvru:tui OIBi,b:liefl E!ste die,Qrt9liilii;1:g!"'eo~c:~ !jii h~.m.[li

,carte, e!!rtj]e

lNVATACRLUL:
HI.ulUi. ~Uinta spr,e

Unii

,a PllILoo pfi~-elle m"~ULturHe· Sflntei Scri.plllfj, ,diei

:spun

ta 'fl."

·sste nevQie

00

·cin.eva. sa. i)]b~


!;iIi

Seripturll ~i·au ·pits.ural dEH!, lutlgnl v@.at":1tlfiUir ·n.llIme~!i glieoesc de 4,l;EUt~Ue~., penh:UJ (Ii SHnta SC!!'iptu,fa Oil lost ;liadlJsi!. m~i 'aUt [nUl ·m limiba gFOOl::d, eH .~.ipenlru di la m<:eifnd, in f)rime:le ve~tClWd ~'Ie ·cr~tini.s'l1lulld, i:r!v·~t·tiluril!€: C'lJl.prinse in ea au f081 prop(rv.Ml.!l.ite m'ii~ aile's in gTaiul. greoEi!sC'j .~ C\llll araLt.1I dOCll.mentele· timpldll:i" in!!ooisobi. Sf}:!1ItaTra:d~~ie.

. ~.0@Sl CllviIiLl, ~Bibi~e~rcere este eel 'ma:i ~n:t!."€:bu[l1f3itatn aecll!il:$Uni, eU $~.de t1.eiQ!'l~Hn1,. mf~U~eaz® ,(j)e<:iSfiaLa SccriJp'tm~ cape' ,0 oO![~ care (l~:a ],l.I.n~UJ,']S~~T~ci,. ~j~p~straJt ace:Jlf: nllim€!' fara .1:!]t ~d~QS ~i pe t',tI~ nQ~!.('r~dm.cl!Cl~m! o SOC'otim cartea m,ai j)feSIAS de tK)llIlEedir~ne:sa.1!1.taT~€l~l (1,~r.lllor .E, c(!Jrl:e~ pe- (;,,1I·lie, GiCiC.auu (I pmwm. :llJ.!.md.CGa ma:i 'miIJre' ca IIllllldere",o p'lAtem n~umi..I;:~a milj p~eUoas.tli ,pe.n:tm wjllri[lstti, ~i r.Qafie]e ej ~1IJl: .'nlnei~e!e Il()i!)~h:e {cf. lnv. cte C\l'ed., (.Ir~\ocl., intr,ehBl!;"~a 30,1' p,ag., 18), .,
mliflr,a.ozJ!(; ciIlii'llmJ,'€.,.

e~t prJviroo la. idJooa Zi.dHofUlllJi, lanvinlu:l SiapiiDlllLl(I,i~UJ, deceit ea aC~$t~ cuvi:mrte 1I1€ .8ta:pfnllll.ui, ,p1il!1!e de JJiLtel.,epdur.I.ea. dubol\ll'lJi]c.ea5cli~
s.~,-i h:[ve~e 'PI\! 'oame]111 ~ Desf~ta['~'lIoas;l["~
DO'IiI)~l!1!liui Z]I!lil! ~]no1lij)'~,[I,

stea a medita, 1a le;g)Clctl .r!l"l. ~ :!Jalit'.e],QJ, 11lI;Ja nee d~sdlis~, to a pthni 00 p,[i.ne de ]a: SfJ:nta Tm:ime ~j ,a :m.e:rge' 'pe v~Jl]rile vie~ii aV[lflid piE! E}omlUli]

sa

~li.HhtZ~j))r.scrl~OQ.1.e~l3'0 ~3),
1 ,

.. lN~ATke:m.m ..: S:p1l.miilnH ca un..e1e, te:~oo(liin

SHmii ScripbJ!!ri\iI·se ',

[NV ATACm.ut..: Ab,lEO, snnta :!linguUi j)ec.~ea mhU!tiJ]~f:Hf'

S:c:riptur~

nu

;I!~

PQate ,C'~l~iI:l'Zi,~

.~REOTUI!. : M:ai inti], Sflnt~ Strjptllir.\1i, 'pe· cere (). poate .ciUorid[)e:,~ CU.'pfln~cl~ ~ll ,S~lli~ ~l1va~&hn:ifQ,~i).s:it-o;ar·esi m,rn,tuilolu'e de 'fiUin~t.,Sfint{l SCiip~~,~i1~.i(;jQd,aHibiU poole :mint;i, d@o.D!~ce[u.lihm SnDt!lllL- .a. [1l~eJ.at
~e :S~l1iJI~tmjj S~j, proOJO(:'4[ 'I"Sf. ITpoHt, Conwn,t,(I'j' J,a: Da~jl3), ,AllIg'ElstIN,. ·,S.eIl~oC:l'f,ea' 2~al" 3]1. ~,
de
4,.

PREOTUiL ; Sf[f.I!ta ScriptuJ'.!!. [l'il1 n.e poa!be'(;!:il!iui ea :!lil_lg1il:r~ pe.'cal(1:ia mintijirH.~j 'iQjt~ de ee ~ '~fitiil' pe.ntnca. 00. nll. ~. f()l.9t dia;Ui om,eni:rii. ,uf;!I,iiI illl('epllt, {Ij done:mJ, penii'U 'oi atIJ11c.ic~nd a [(1st d,a!t~ Il!!.l! ~[a, s:ingllJ!,~ .fIIU~

tO~]{a!te In p:rilli.ntam.tnt11lirii

ISml.!?!telCl[ om:ene~tr, m:l1dc~ ·81aVilIt :tn~i.ntea

,6, ~ 'iF'er[.(:itu]

ei ~j (I daN!: ell ea ,~l Sfwta Tr1.l!ditle tn iVo:ibamel:'@1]cald.l.!!a (l1l~~iireli· gil:QaSe sau ,a ]3]se:rieii. CUl1ll1U J:l1i'!,]I!;t.e de ~ tnoo-p!!l! MoiSi!i! :sc~ie ,p.r.hill.e.~e
c.i'i!!'H

. .. .P,rl~ f~j'~~i PI>j:l).mJnte,a, 101', oame:niinu piIl.teillillcn:lllioo:$tehi~rl!lri(l!Ut ma~l ~dllmn~e']~:lif c] M~mt'l]' p(!"jntr..um,;(]a[ ~(l>b'ar]t de SUS9sup:ra. ~1'iIl,€m]()~ C'(!~O[ sJmtL ~n sf:if:$I:~.Sf.rnt<a SCi'~ptm:;Jiare ci nj]]t~~e d1e.$~vrr"

C'tlhe Co'rmte,r;u .r '43J" .I!"

~~l~',Acae]iI~ suftu ,~~roileZej~S1c. s~ shn:te[o. toa;te carU]e 'ei, de~~·~~str€J~~ s,un~ ~~~' d~ deC)$~I)]1te hlh'e e]e, rH~n 11iKl(ll!i'He !de'Spre care vorll<f!Sf;, Pji:lllicl d~t:i 1]D~rI;n.Dllhul SfrJ!l~,c Sn~41, SCJipt~r~ '~lltp!fIDie ,adl~vd,ru], Nimi!c. OOdlt:p·t s~I~";lm~fi.t?I.li~ se ijJ~U1Jintl' ..insa (Sr. Cl~me:llt ROlm.;l[J.l!I.~r 8c~'j$~area 1.,C( .~l]

.. SHnia &r]p:tur~ '~U ee oonbarzlce (Sfli:!~Rl m.atUr ,$:"


~J(l~.()gu~'(l~~j\td~I

Tlih.l!l. 65.,2 ~·Sfmhd .Epifanhll, Contra e.~e~',~l.Q,r 1 Pa~ .n~ru~~Jl, 1'0', 7) ~m se ~ont:r:azrc scrtel'iilie Pdg]n~ ;KDa!c~ ~crier.i]e PfQOl'{)l~ r d10r s~~ l!Ie .aCl)fQ,011 ,~'l,Pa)1j;gh~~me;, <e:sk! jOell'U'I] . .c:i';tOiti ,00Ui.vo:rbit lnsuflla't~ cie ~nil s~ngu[ D'!ilh 1Ii] l1[i ])l]mIlle:?;el,1)!J (Sf. Teofil 111Antioiiei Cdtre A!JQ~ !'one~256). ._ _', --

,ino~()I' IU'slciD.

(j~ps,~ .Qij:!a[~dllp,~ mai bi'ue de zeee ani d.e ]01 imt~m£!:~e:r,eaB]se:l:'icii. Ele: ap.1I11 s[l'IuL acasteia, iar ms~rica. a].~ge cti:rlil€ tl1Ls.wflale din '\!e:ac~l I ~in gj] erei :[loas:tr.f;!. B\isericaesoo, Qll\tori_as1!lp!el'ioo]'~, ~i !:JI?Uldlwro itl: ,a:c~~Uii piE'.i.'¥lJm:to1,j:H~Sj [A UlcuiIioo t~xllJJIU!i bibUc. Ell es~€:{iSti1pu[ ~il'e.m.e!lia ade:'I,farlll'l.li1l [I fim.,.3\ 15} • EEl. ~irlieoon~1!l~ neschlimoo,l ai aoov1imlu] (Fe!!'. Iero[l]m, O)I:'i~t,a
el·ezH1(lE 1. 9, 4~.In e:a h:t(::!,'e~z~Du1'<u:]SU~t. j)entrl.l. paslt:,a[eall!ej]):lillna~ <.l~devirl(l,~:1Ai m'iuluUor.,. ., Unde este, Eis.erh::a ~. z.;lQlFer, ]E!iI:'o·!.im aeolo esle ~i Dllih1i!.Jl lu~ -, Dum:nezeu, ~i 1!tnifleest~ Duhu] lu:i [)ullilU£!:Z!eUr aco]o ,~site ~lBi~!:Wa. ~j tot h1:lJ'ul, Ier DUJ]ul ~5tG aJ:llev£I!!'Ull (ap. 'cH"1 3! :23, INV ATACELUL : c:e t[l~&legem prin eanonul ,c'i\1Iirjil()[' S;f:i:nrtei SClip:t'lll"'_i ? PREOTUL ~ Prill canonu~ c~rU1or SfiilJif@i S<:riptUi'i i][~elegem t(lt.:aU~ tatoo. ('~l1ilor .s:f.itlil;@i[lsnfJ.\iite de Dllnl1e.'l@tI, mal cpreci~, ~is:la aoocS~O'[

cil]ar rna:i wcll:e dJedt

~Ie V'E:)cliIiului Te;$t1'lme;nt, a ,exLs:taI6 eiv·lav~e.a. ob~lui !eLig[oas€!, €eo. a palriarbiloi.r., (;a;r:tUeN(lullll l'est;~memt, ~-

sa

n.

IlCu,,,!nlul Ill:u' Dllmllez~e.ste "Iii ~i ]UC['~tl,):r ~j mai 'iilSc:']jtit~ detn loat~~ Si)b.10! 'oo.a:OJSCl!IUtlllJ ~ dOlld. m~m·i~i strtiba~e p,i'nll la de5pMt~tlrn:r,a d~ lr!il ,s1!l He,'!:e ~} dub, dhl'tre ~!J.cbeie:tll[i ~i 111J.!id:ulare ?~ €!S~@ jl]dec~to:l' al !;lhl1l~im{;ir~l eugetelor [nimj,bl fEn~4, ]2)1.,., •
, l~erkitrl1l.

I~Ii~ll]m,b"a:dl!i!(:iUo:r ~g; Uklli~o;~ Ell SUn,tel $crJphUj

:h:diI1l1I)iI!

c~rti. ,Q[v:io,t'lil ,ea:nM ,Fi,''''ltI. awt a,oost ~11~~1'~8 dieta.lnoorrnl;t.


, 91asimlri:tffl bumtat ~..~ N O'u]Testament

Ei este tm~

1;!illlhlHi ~pml'i.U!1!tu ·a;$lfel; {tJ"e'M'Ogi" sp~:ne"'mi ce 'Ei~'mal s.ltl'l:l\ ('(I. QiIJBs;t, (I'ilfnl, nl. lui. Dm]ui!'€~U f Ce.millci1rj, ce Ie] de m.~E!!reo' slId .1I;i dnJiJci d~Ci1t (ljllQ!!;[~,L~rea, D~m.!lez;~u. ~J p;tt!:'l,!Iudiel'lE!a. ]11 ']tl:cm~'Uil;! Sale a$(!;U~5e, de ~ui
g

'pmlillu!li1l!.t din lim 00 ebr-aic~, 'IHin ,lllirj'locire,aosl>€4 gI-e,~U. :ilT bt'SeaJTInll, !)rill,ttle QI]mle., «G:r,e,pta.h sa1i1 «leguMi» ~i ell: (jjcest.t~, d01!lJti [n~~esl~d n

3,.1,

S.l1O'bl~ a:po.sto] P,aJW], dl!ip~ ee ,oil .aRl.IIn:ite fsfah!lir] du.bovillk~$'li ga:llll'e:D!i~:or.adaug!1: «$i cit[ \1"01 am:bHi eu d:repta_ruJ] ace$t~, pace peste ei W:mIW]~pe:s:Le J:Sl"aeJu] lui D1lln.1Q:lleU~ (Gat, ,6" IS)'. CatlOlll.'1l:1 ,ma:i. are. mielesllQ de tindiuiu:[a h.O't1hj~oa[e pril'ttOO[l8' Q,a. di5 il(lUllal b:iserric~~sc~ $i la aBumUe c~rrU (:!l!:e i:ntrii.[n ril'l.dui.a]a stujlbeler bi:s~rk~~j i dar ~i In~e!~s'l!ll eto~alita\lea ;sau Ill$;1:a ~cli'i.er:n.o'r C'a~e d conlin aoeste rmduie][.

Aposto] Pavel. 17. EIJisto,la c~ttre Tit a Sfhltilllui, AillQS~ol P,av,eJ. ~8. '~)"::;.tOL!1 dla:e iFUimQI!a SHll.hdui Aposto[ Pavel. l'9'.B,pistoJa c,ii.tr,e::Evu~i a.
S:f1nlUl]lJiLj Apos.tol laeov, 2.[, InU~a !S,pjsl,O,lli. SObowIi:i.oe~sil=~ a Stlilltllliui Apos't,ol Petru. 22. A d'O'"I!1!1 pistoUi S:clborIl~Ci!aSlcl1 a SHnt,1!I1U!l Apo1dol :I?:e!trll" 23. mtfia Bpi·, E
,it

sn~tlJ]~i A~o.itol .~aveL 20. Bwii~t,Qla Sobo[['ntceaSlc~

Cuvtn;tu~ «canon» !IT,!,'! acest hl:~eles,~Ut la vecb:ii itJd.e~ (;]t ~~ 10 :prirnii t.r€$Utd. msti1 !.!Incanon ·al ,dirtHo. VeohiuLui. Tes~amenl $i un cuncn ,11IJ~rrnOf Nouhti. T'e:sta:m,e,nt (ti.1:tPI. de Cre.d. Oft., cap. 33). c ]NVAIACfLU.iI. : Ce Clil'P[]ll(i€ c,~m(fllill!~ ciirtUor Veclliulu[ TeS'lI1m:en:t?
PRlS:oruL ~ C~r~]]e care secupr,ind inOOnOOl'ltl Vee.hi~ui 'festa-

nJ,ent ajEt. :in BUirna:r de 39 :!iii iUllune:. 1. f'a.,Ce[E!9. 2. Ie'~~[ea. J. [wUicliL 4,. NlLmte1Ti. 5, Deuielooorn.u11. It Qutea lui Iosua Navl 7. Cartea Ju.· , H'l.ol'i]Q[.S. Cartea lut.9', Crutea mtHaJa Re91i~or. W. G.li:rlea ~ dow ,a ~"oegElor.H. Ca.l'tea 'a. ,n'ei'i\ a ReglJQ:f • .l2" Cartea a palr'aJ aJ ltegilor., ~:t CaJl~ea [oti:i.ilIi!P:ard~ipQmenoii l[inUt a Cl'onkJlor)." 14. OI:Ft:e.a 'ii. d01lla. f'61:l",aUp'oJ[leua (a doua ,a. -CrQn~cj}(Irrjl.15. Gartea inUia a
]1]]

E~drat. Ui. <Ca:dea.

stoUi S:obomiceaSicaa SfIntilllui AJlIosrol loan. 24. A. dooa Epls:to]~ 50bO'"tniceasdi a. Sfinluhli .AiPoo~ollean, 25,. It. trela Epi:stoHI. Soborm<.ieascl1 II Sfrn~ulllli Apoi!itQl ~('Jall. 26. Epistohl. So,born~ceasdi ,a Sfintul'l1i. Apo:stoJ Iuda, 2?'. ApocaUpsa Sftnt1r11U!i ]Qan Teo]ogui. tNvATACm:.UL: DaF am va:z;uI c~, i'D. 6ifQj['~ d€ diHrtile CaI!io.ll~ce,1m Sflllla Scdp~m~ mei &~n~~] a]t:e clirli. ,PlEOIVL : In af1'ldi de ~lJ..e. 39 de Qartd! oonmlLilJe ,aile Voc.bl.!J1Ui T,es~ lam.e'l1:t; iil,ai sint ~i aUe ,C~[V poe care moo]'ioa; ;soooUudu-[e, i'o'll)si:toar(l ~,~ :zlclitoar~ de sllflet, le"a ~eoo,maooat sp1'e 'dtirre. De' eceea ele ,d'1l ~O\St pt1ls:lrate In Sfintil. ScrtphlFIl. $1 i${!z!!,te d.1!lpi c~rtne canonic'e ale Ve~ dl.iului. Tesl'ament Ele slllt pUna de, ln~ele!ldwe d"uho'vn1ceasc~ ~ de acsea Bis:erlca. le fat(l'S~~ ~e unele (lin €lIe enial: in sfirdele siuj'he. Aaeste C',urU sint; t. Gaftea lui To;hit 2. 1C8:rI!eQi i1!ldilei. 3. Cailri:ea
lui Ba:rUR.4. Epis:tola prolu()O.l)lUii Ieremi,1). 5. CDntilifea celoir ne1. 'tined. 6. Ca:r't~af'li'eiaJ a 11!li:E~dra. ',. Cartea tll~J€lpciunii llLL Solomon. ,61 Carlea int.eh::'Pcil!1Llii lui hsus fil.]] h:d Sill'ah lIumit ~i· Bdeesiias:H(:lll. 9. iSb:H]Qj SI!l'MIl'lel. llQi.Bel ~] Belaumt, It, Cartea Intii a MaC'a~eUoif. ]2. <Carlea a doua a M1,!,ca.b~no:r" 3. Cadea a t:f.l~]aa. MaJl'!abe']]o]"., hi. RU'gI!icil.1!llea ~ Jegelu:i Manase. 15. UUiimu'] psahl1, care ilmnea'l~dllpi eei 150. A.C€slea si'nt. 'c~.rt·le din Sfin~d Scr]IPb:IJ:~.

hli Neem4a ~@ dona. E'Zdra). I7'. Carl~,tl fslerei UI. Ca1itea Jiui lov" 19. P:salJinii. ZO, PiMele 1m. SOlOlll:Ol'l. 2L Bcl·esiastu], 2.2. CtottiJea: 'c~lltar.ilor. 23. Js<.!J!I" 24,. Ier.e'mia. 25.P']illlg&rUe, Pir'{lo'J!'ocnhai lell£Unia:. 2:6. .rne:i'!€cbJi€J", 27, Daniel. 28\ OSie~.29', Amos. :3,:Q. Mihe&a. 3 L loal, ,32:. Avdie. 33, Iena,
34. ~a!llm,3'5, A"ViIIC'1lIID.36. SofO'l!lie. CiirttleoalIl!Qmce illume: .
;{t,

Agh€!'ul.. 38. Zaharia:

39'. Ma]~hi. 27

ale' N01il1Ui Te<stil!:ment siut. 'In Di!J!ma:r de

~i

1.. Slinta EvallgitullliEl' dupa Matei,. 2. Sf'i1JJ~QI :EvmgbeUe d1J.l.pli Marcu .. 3. Sf'inta E:v,emgh'elie dn:pa Luee, 4, Sfr;nta E\."anghelie dupa lean, 5. Fl:rp· tele .snntilo( ApOSlOU. 6. Epi:stola c,atre Romanl ('l Sifintuhri Apostol P!l~' v II, ';" .Eplslola intn c~b"e C.:.orillrf.celili a SflnfuhIi Apos:lol Pa'le~. S. E'PlIJto.~(!. dOl]a C'~ltro Corr.intelJil 6i Sfinhdui Aposto] Pavel, 9. E'pistohlciilre a ,[Jlo,leflli a SfiniulUh Apostol P'aiv'et llfill, Episto']a dibe Bfes!3:nci iii SHOItl!llui A pt)!~lol Jlavei. U., E')Iist(fla, 'cliitre ,Fj]jpelll a: Sftn:tul1!li. Apostol PQiv~l 12. Epislo.la ditJ"e C.o;lose'ni il. SfintuM ,Apo·stol Pavel. 13. Epi.s:lola .tiltH ,dUr TesalonioO€nl ,a. 3Iintului A:pos;tol Pavel, 1,4. EpLMola. a doua dU.:re r, silh:miceni ,a. Sfinlldui Apostol Pavel IS. Ep~st(lJiIi ,inll] ,c~t!,'eTlmolei I Slillbdui Ap()"l'~OiPavel. 16. :Epistola a doun (!"tltr'€Tlmotel .a Sfintului

DllP@ <m!.m mE!] iDai!!lte de ,11 $Ie' s:cde dtl1H~ Vechiului Test.ament In· mea s·,apovahlit ,19. unoa~~e:reiill[lj DUMne:zen ~i loa calea .m[lltuilii BU" c uldi 'Prill Sfill!ta Tr:adl,fi,e, (fllted.ama lD1f!1l,viugrai), ill}t lIstNl,.mai lhinh de a se s:cr:le IC!HlUe NOillJw:i Tesla.mtmt. snnta '1'radi~~e ilif:'(l1;it i:nJdll,'epta:rul d~.pa,li:!afe primi] 'crec$ti:ni s-aa 'podfuit la ,ealea m[n£ui:rH. Primnl !Tal'e a S~l'l1l.a:Mt [nvaliitu:rHe Noullri TestammtruiD 'VilQ. ,g.rai in, ue,c_bHe 0<Ple,·
]nslli$l Mmltl!lnorulnostm 1EsusHr~'OOs - ';ilfejtte[ ani ~~ jWlilI. tale ,e'iit a 'N~~tit EVB!t1gheU3i Sa.. nU ,a serls n!:ltl]()", c:i nei:H!ce,t.a,taili'V~~at peporul, la'r d'lIipt1o f,;Ii-a ~mp1ini.t I1SiC\ll]ita'lea. dare l'i~tillt'@le Sau, ~e apos>ce toUi Si1i Ul.!l l-a trilRis sti seder ct sa, protpQlliiUill,1,asci in W'Qlt!i lumea Eval'llghe]ia., s;P1JlllindJ)1;.·]e :(fDr~pt i'l!oeea, m<~li'gilld,mvl:tta~i toate lle-am'lH'ue, bolez]nd:Il":1e [n mUlilele Tat~hllii. $i ,a~Fiuluii $] ill Sfi!!'!ltuiul Dub, inv~~:tndu~~e sol p~zeas:ct'!,~{)alte ette v-am ponnH::U: vou~. $1 hdl, 'En cd voi ,Sii;llit ]:11 t,oate z]]~le', pilta le sfb:$i~ul ve:acului. Amin.l>l (M~;te'j~. 8; 19.._zo)•. Dm 2 slua t:ntemeiedi el (anu]. 33) sl p~nli in aml14l4 d.Hf .. ctnd sUntu] M~tei. ill ,
I1nmi' II [0'5t

Capitolu.l 4
DES,PBE SFINT'.A T'RADITIE
INV At:ACELUL ~ C€: este SUnta Traditie
dllIWliezeie~ti
"p

NOlltUlI~e;Sta.~ meut s-a eondus pdn Sitnta TI.adi~ie" dil:! esre (I parte ¥a fi cons!emnati
nlll.l

scrts p,rim6. Evangheli~

B[SieJ'jcas..a, oond!llisJarli Sctipma

Uuiu ~n se:rlS,[)e ,asemenea, eu fost.muUe ,scde:ri despre care s-a


c~, &illt. lllsp[ra:t@ scris{! de api05tolir dar B.]S8'Jiea admis, .~€'·areclUlOSOllsau RU edt Hind..in3plr~jer
~j
j,

ecsre nol
.

secettm a·]
C1ild~m.-

pretins

OJ

Fost aJceea

doUe~izvoiral descol'l@l'ir-U Iilezei,as~a Sc:Iiphn:[d '~'

~l () lP1illle:min egalitate

trliia adev~fUlEvangh.e)iei mal inatinteca e] s~ Ii fost, $(;t.i$


Tl'adiUe.

carale-e

de'oarec'e '00
it 'brlia pdn

I?REOTUL: S:FtntaTrad~tie ,s,au Sfinta Predawe este invatiUura, d,aUi


de Ji)l!lmnezeu p~il1l1!]ng['ai B;b;exicii, din cue 0 parte s-e f]xart ~n seris, maitIrziu. Ca ~i Sf~l1:tu SC!l']ptuM, Sfbltar Tra;d!iUe cup.r]M,e de'sroJ]er:iT€a dmnllezelasd 'tl,'e'b\l!ilQaJFe m1ntuidi Do.I3Istre. Di2:la Adam ~i p~M ]a, Snr~jjtl!lLlui Avraam au bec:u:l-patrivU v,e:chno.r cronografi (Kedl'inos: ~.a.) ~ 3678 ~!li (lirol1og,l'Qlul die la Neam'~ ed, ~831'i'p, 44-45), Ia care, adtlU9lllid. 430 de: a~i". eU au stat izmeUUi robi
~j

in EgJipt, ~\'e<.1Il4108 ant In ,a~U ani, IDci S[intll Scriptural nu era sC1j.s~

A~ad,Qj:!",atl1 ee, es~e' S~[!'Ita Tradlitle~' inoru]!}i. l r,ad~dn.QI, arm~.e]or Testalnente - al oelui Vecbii ~i.al cetu] Nou ~ ~i de ~ooe'at [!Q~ Q :r;mmim. at dofTea j~vor ar] deso(1)elirii (hlI!lDeZlei~~H $i OSiOCOti:m ca. evtnd ,a.ceea,~ 'insemnala:te: ,ea ~i Sftllta Sedptnr!i. rNVATAcEL Ul: Da, da.r Sill spune en SImta! S,cr.ip~tJ.t~ este rn.vlilil:l dumnesolesc ~j C't\ nu este ]el:'~:at,a,fj illlQ<:uiUiI san sduimbaMI cu li"i:I(UiLa~ cafe e C'lIlvint om:eThiii<sc; entm (:li serle in E,vangl'H'l]ie: ~(De..e ~~vo], Ital·, p
l

nid simM:ta .IlU ,s,.~ tinut ca sitrbi:i:tmrrE!: de vt"Elun popor. Timp d.e~dU.ea llltH de ani, OctIUE!iIlU cei (;r'edi;ndo~l ~ii ,al~i de Dumnezen s·an lloY[~Uiit rUl) eq,~('!,a l1ilin'~u1[]1 num,ai prtn pr@cama pacare au p,ri:mEt·() direct de la Dunrnezeu, !?i J'l:ulUai Vl;~m9; de ]400 ani~· c~ ,Et fos·t,de la Moi:sep~n1i Ia

cat[ pcrunca

]lIi Du:mlleze11 penrtrll dat:it1tl voostr,I:I,'~ ... AU d€s[iin:ta:t llo.,


P:('OOlO-

runea lui ])ilmne;z:eu lPentm dnduiala v{lastra. F!i:~a,[llitdlj)r, brne a


cit despre ,\10t']S;;!](i, clnd a zi!S:

ven]n~a. Domnulul -

5-(1.\1. C'~nauzU ~i de Sfintd

Scr]ptur~ a Veclii.lillu.i

poporul Il.~es,t.a!... zadamk Mti dWl~le invtilind ll!lvl1it.ll;tiUri care s:ilill,porunet ale oameniJot;» fd. Ml;l!tei, is, 3\1' 6-9 t Marcu, 1, 13l. De aC{!~!J. nu Ii?; vole s:ij h~loai.im sl sa 5!clIimbbl] s u
Sd.

·stament.

ilda\lgibn ~:i 110:1 la ]egelB! lui DIlili1'~e~iIl. p'rin ,C;l]Villh:ll ernenesc ,1!!1 Tr,lIdiI[.e l,

C'1iJ1J)ri.llSa in,

BUKta Scrip1ll'i l!i,

. 'PROOTUL :' NUl 'este deloe ~lJ(telvib"@t eeea ce sp-llin prjEloo!lii dUimi,ta,~e"" dic] ]egeatuj Dwnll!ezeu nu es:te cupri:Dsil 'nUl:na,~ill! Sfillta: Scriptur:1i" Alllz1 c~":~:p,'j[n~ dumn!!zei,(S;scnl ,(SvangheIist ]',Clan ::, «Sw:t .inca ~ '1'IJteml.ll'te ,due'
,!Ii

f&cll'l J.iJ$QS,

car,eode s-ar tiscri.s: ell ,~e·C!mb:II;lltl!11" cred C'ahl!m.ea, aC€!lIS-

ta n·€lir rnpritlde c'mlUe ce s-ar fi serU!iiJ' rfOilJ!, 21, 25). Far~$i a_,c(S,la~i evarngl:leHst J.oan m~rru['~&e~~ in una dhl ep]s!oJ~le ,SCi]e': llMii11~ avlnd a v~ scrie, n-.aJ1'bl voii:l~s~ 'Vi ]e s<:riu pe ilI'h"tie, ~i.CtI.. (e[neai'~jd 11.Milja1ll.i!€$C sa v~n Ia v(l,i !;Ii sa. V(:ffbesc' gura e6tre gut.1; ca bl!1(1]l'ia noastra, sA r1e de .. pU~~» rill loan, I, 12). ~ad,1rr f v,ezi 'en dumlle7ieies!cu:1 I!!v,au'glh@'list ]ll,lIi pdn viu grai ~j:'i]i'edI!I.nieo}, ec'it sa, le tl'im.it~ 'ceVa in sells" ler p:ri.et.-en:il d dllmilal'e lin morU~l]umai hi !ceJe scrise $l nu baga de 5eam~ t~ aUt Min,~ tUi'tomJ edt ~. mn~'U dtil~lea.pos,toU lll-a'U ,]ttsa,t nimto rn Slcris,. d €linpropov~d1!lit rln p
"flU 'griili.

Oa[e S.ftJI!h!i Scrirp!turi!i n:'Iil ae esl.e de ajuJi$ penll'i'u credJintj ~i pentru ll:l]ntl]~le, fllil: a sa mal aV0!l1Il nevole >si d,e TJa.ditiel1 A!;u, ar iie:l;uUa d~1ltmvintele a.poS'~ohdui Pavel dUreTImoooi: !l;De mle cop I C1llJJiO~U SfinteJe SCr]~bl!I'] care WO'ls~, '00 :1tIt,elep:tel{ls(:.\i!spire ndnluh'e. prln cl"edinta. cea Intru Usus Hlfistos. T,oatii Serlpturaeste insufla.ti1 de DlI!fll" l.leZien ~i de folos spre [m/'iil,p;lUl-rli, spre musttare, spre tndreptere, spr' ln~(!!lept.itea eea hl'lw. dN~mte~ (]I Urn., 3, t5~16). CnvbD.t~le s:bn:t limI

~NVATA,Cru..m:.:

~lll!lJ~se

bueara 00 uce.r.ilicl]s~i a::tild a,vea iPosiI:lUit.atea. sa Ie vl!)l:beasc.\'i

. mNVA.TA:CELUL '; Nil. SoUIJ insa cum tl'ebll]e iilrteleasii a:HrI.Mpa elii nor, cr'e$lillj]J' nu t;roellilJiLie ne ]~hl .sa. ademi(!mili de aU:e rnvlUUlJirr:i o[ueI:le~i to:;;e,]l:itoare, deosebit@ d~ 'cele dill.mnezeie$li i3i~eSftm:ei SCJjph~ri" d~.c[ a:sa ne. h.'ldeamna Aj:lO!!lbolui ': ·«luli'U In'l'linte :s~nu. 'Vll lure ]nb.l~ne' elneva eu .fmoiZ.(lIlia !1i OD. de;arta tD$€Ukj,'llJne' ,dim, predil[lia: ,omelle~S(a, d11l.])i'i SUbli~e lumi~ ~:i nu dupi1 Hrlstos» (Col. 2. 8). ASadar, datorla D.08iStrlii aJ[ Ii :sa l:'I!€ fe!IJm de i![Jj~e.]adtlneiIJpr!ldanie[ rtr,aditiei) Qme.lil!!~$U.
j

lPREOfUL: lDmnn€aJta [I!l[l deosebe.sti :1tI!~le,sl]] dinlre illv~tlitl!]]'ne cele din p!1'~danie'omeneas(',~ eele ce sfnt din pred.aJl1ie ,tlposto,leMc1i. ~j ,evall;ghe1i('!i. Ai. ladu,ls .atC'.i un cUa.t oJ SNl1t~ S.cr,ipturjd. cere se rde]",~,a l predawa jnva·l~tt}l'ilol omene$U~i la m.ozof]a d!~~~rt~ c,ue nu are niei $I o le.g~tl1rii en Sfirda nadi,fi.e, cea ev.anghelied ~i apostoHdi, a .Bise.ricii ]u.i.~~slllsHristos, SUnta Tr,adlU,e nu '12: 0 p[e.dl!!.nIeomene'~$("~. [l]cj mozo fie, niel rll~e:lfu::jU:l!e •. d ,este C'Uv!nru] lui DUIl!iJiLezeu, care ['Ii s-a da.t nod priL1 vill Qrai. Mar@]e. apostol Pav,el ,Ile iln/,ata !;'[ ne inOO6mn1i sa Unem C~ t.b](! prwallii]e, zi.ein.d :~A~adar, fr,i'I.lilor, s:!:aJiln.ec]~ntitl1 ~i tin.eU Pt~~ dl.ll>lUe pI:! care le-a:tirnv,aJVi.lit, ill.'!: prhl Cl!.vmt. fi.e prill e:pi:slolll n01listrlh), In res., 2, 15).lar !,mil H ind(!olrrmll pe cr,e~linii JiL@inU'iI'Ui s~ hl!H'e:8.sc~,$1 sa, ]a;sepl"!@dan:ijLeapo:sto1e~t;'i ~1 b:iSeti(}e'~t:ii fara s~ j,llio€api c~, 1::ruti~i Sibilla Stripluril ecsteun rod ,~dDuhul1!!l SUrd, care 11 ('lFescut din rlid3dn(l.
w

,i

p"ezi: orlee adeos ~a SfinlH. ScYi,tlJrll ~s,te d.e prEsos:. PREOTu[,: AioCi,eme verba DlI..lma:i 00 Sc.riptma Vechiului TesteID.1ent, cae! oea a TestamenTUJhd, Non m.('~liIJU era sC']"jsi1. Pav,el soie tl1l:~ Tjl!lilot.eic~ Vechiu] T€'s~aJ'llenl ii paille s~v] di'ept C1il~ m.at b'IDiI.in a~a, lor pentm inta.r:k,ea crediniei sale in Hrtstes il ~eutm 'educa;r,ea in cresUnisrn. ]llIW'~, tflculrea ]~ care I~U dspLtit. ar UIIll!! tal .oici clirUJe TestaIl:ll;mUtlllli Non _, care av:eau 5~ i1e: sensa in penoada ce aumat ilceste'i scrisert adresaf'l:! de a;pos:tohd!Pavel lui Timo'leJi _ sti, IlU fie p[.imilc, d slJiD.e: '~ir~emnumai de cell vechi. des'j)ITecaire se QIDti]]lle$'~aiel iNV ATA:CELUl: Unii 11111 ,ad,mi:t'ff;ad:iti& pentru c~ _, zle @Ii - tn ea, au inbat. cu 'Vrem'OOi, mu[~eeleme.n'te false, asa Jndt, fnai ales a:sti:iz~! rut rn.tl] pute:m d.eos:eb.i Trollld:iiia, O€~ a:d.evMat~ $j~PQo$tolica d(ll te'a ~aliS:~" PREDTU1: Bisei].ca lui HelstaB a statomicitaJi\@,v!tml.'ile odieeredtn'Pi - dezvoltate de··a .lu!.1.gulTr'lId:il~e,i _ prin illv5lallJ:rUe ~,icallOallel, sJin'telo[ soboare'til;cU!meni,te; ele .celer loeale, ale c,li]"tilol' simbo.~ice; prla
.Il!la.!"hl!r~siri1t~ de

din 1642, $Ii prln die muUe sin.oa;dI·ede sfi.nJi arllier,ei :Iii fidl.tori de mi~ n,ll.u.lli, ('are s-au ,ad,una't fuaaoest sco'p ~W.ve.cllime. In ,jJJooste sii:iloadle S..ll statortlldt in.c.iJieIP,ta.lul fwlel crooin~e Q,rllQdox€i, care era a:taeaM de Iilul~ s
Cit prives:le! n~51c.bimbarea st nealteraree Sfir.lte~ TndtUi, ,a,cea;5i~ii'I se poate cunoa~;tte dadl se to,ntro,]eazH mentj!II!erea UJ~miitoa]'elor condi'ii:

crediinla., ca. de pi-ld.!l Md:rj'u~is;l"ea Oreodoxd" de la liiI~],

te oote e.reUce ,€xistente til ac·e[e vremul"i.

1, S~ Iru. (onsUntease,Ej fOl.'mul:tl.l'[cupnnzlI:td contrazioori, sall Ceiro co,nlli~z[c TradliUa, ,a[po!StoOli:ci1i sigm'a, ,~i sli DIUtOlltrazicti snnm SICriptl1ill,ti"
Num.ai aslfe-l es~e po.sj'DU ea
0

iJrv ~,1iitl.lfd omecare

,s,idil1l l)omul Sfintei T.f~dl'U[.

~i sa prO'Vil\~ de l,tIMintuitonIl san de ],a fo!m:t1:I,ad ,S-!:I,U foltct:itsub b!J:hu]:r-ea dli['ed~ raJ Sfintului DI]ft1. . 2. TradjUo. sa .U faslt:inula de BiseridleaJf,)oskdice care an c(m:Ulliu~~ late !1einU:etupilli ptnaa'ti"

!irr,ad~W'l' S'lintH aJl)olStoli,sau, d,ac~ ~oil-'

sa, .fie

31

,3. Sa fj lost
rl'!ClI illleni!ci1i.,

['elC-..l!ilQSCll!ta.

~l urma:la .l[l~()tdeaMil de ifitFe:arga B~serid.


~)~I:'~!I11li scrHtorrii. ~J

4. Sa fie de aCQrd, cu cea maiml'u'e parte dill~re ~)'iseri~e'~U.


j

'
f]

Cilll:l o tll'ad\iUe Jilli. j'nderplille:$te aceste: ,oo:nditii. ea nu p(late' \Jiit,~tii~, sUnta ded nu po.l:I,M Ii admisa ,~1 iUl'mat§. '
.r~,Cllt

i.u'le.

de :mi~.de s1m~lai Lul Ca sa f'alC§. judecati im:poiUiva tntli!l"O,r I~ili sii millS' 'lre p.e 't!O\i ne~e9iuUU de!fa!p~e]e p~gilll~Uifii, 401.'mtnl ,care,a:n :fi1Ol}.t f~r.tj.. de]~91fl',~1de ~oate ClIlvmte]e de o('ftJ~iPe carl!! ,et; p6c'(it'O~H, nertem~tor-i de DunmejiielJl, Ie-au 1'IO$Ut npotriva Ll.lilJ.(,[uda, 14~D5). :Dar nil Dlilillial h,daJ, b alPQ~t()l~llr vo[lle,~-te de Tl'adip€, cf ,=iii ma:liele Pavel, in epistola a dQol!l~~

[NV A TACEiLU'L: Cilltoa:te ·ac-estevefifieiiri pe' c;ate z[ceU ,eli le-a ~i le ta~ Biser:ir:n Ortod.rQ<Jt~I'ef~rit(ll" la ad"e.rir->eill na.,d\it1e,1. !!inn se ("'!fedmal sjguripe ~lJva~lituil'Ue, uptinse !ill S.finta, St!.'iptllr~. Cll·c'ipr] .. c m~~'c[,e'.lj;Unj de ,121 -primeau ,1l000ai, c-el€ 'cllp~ge (Slcrfse) in S-~ri,plll:r~, dllpa 'e-rum Ii!!!$~e Sicris: «AC€$Ma:([udeo.cr,~i!:_ililii din iBe·reea,~1 ereu mal m~ril"lli.m~i dedt oei din l'e.s'a,]omc'i ei aHl priIl1it c1!.wilrtl]l cu tOI~Ui ostrdia.$l zHn:k C(l![ce-tau S'rcr:.ipturile, C!I, 51 va,eta, doi;lC~.e;le :stIlt ,!I~a, {F'a'Pt~"1'1, U j', De aiel er un rna C'a noi s~ tinem tnva;WturHe pecare ]e giisim, sc:rise in SfInta SCtiptlur~.

clitJe limotei, iati:l ce zice:: H[)llp~ C'IllID. lannes ~i Iambres s-an impotrl vit lui Mois:e, ~a ~i ,a;oe~tia slau impotriva adieva:mluiu o!l_l'llj,8,ta;i s:t[ica:t~ la .m:inte ~~ neitrebnk'i pe:ntrlli crediil!'l~a» (U 'tim., 3, 8) . $,j ,Lat_i, MlJ!)['Iele apostol f'avel ,adJ:e~indu-se preolih)'!: d:in El!es, Ie
j

srinta

zk--e.; ,ir~l!\(ltiminle cit es:lea da! detjt

. lNV'A.TACELUI.; Untie am:ttme 51!!! '!/,ed@ C'~ arpostol~1: er n pred[cat ~i an~ ]~)vaPitul'-i,in af~r,tl dJ€ .Qe-le00 slnt sCl"i:5e :r:n sn.nta Sctiptttl'a.? I?REOriUl: J.alli doua do-v-ezi.: sfhdll1 epestol J1!1da.t]n ie:p~ist:olasa . sob()ri'llkeasd_ (1~9)y iPFln:tre aUe')e, zice; ~dOu Miha.il Atl:u;lltlgh,elilll. cJild &e impo-trhrea diavolu,Iu] ce'I"Ulldu·se ·cu.el pel1tFu; trupulilli MOise. :1I·u imllta,z;nit s~ ild11liC~ jl!lidl~clllt~,tle ]ru]li, (;1 a: ZlS: I1Cute-re pe tine DO<mnuhi. CQiuUi. dUliineata ~n toat~ Slln.ta. SCf.ipbua $iv,ezi daC'a ,rei aHa s~ri,. ii _ aceste ,cuvinte. Dat ~i.m.ai jos, In. (Jjceei3l~i stintli ep[s,tO]~r al)ostoIU!] an~inle~te de IUrooJ'oda

PREOTTJL i Der mQ!l'eb~·a.pollto] :I?ave.l l~ud.a pe cfi€'S[]nU din eoi:int m.ill,}en:tme~ tinsau ll'l!va~~tul:-ne ,cele 5crise,c1 pe'Htm eli" i:li[ ,adnc:e.au ami:tl'le de ei ~i Unea;l~ c:u. tarle ,~l :tnvat1ihuiIe ,cele n€!scr:ise" -pe care le iP'rimis8li~pl'\jnPredallje (Traditle) de la el, s:cfill:ldlll~w: «F'ra:U~or, vii laud ca In 'mate vr1l: ad:uceu aJm:iEJtede mine ~:i~:i.lleU !'H'-edaniiUe ~a cum vi Ie·,am. did» (I' .001' 1. 2). 06!re, cum este briBe s~ fIlJc'Emil: sli ti:ne'l!u Oilli]iili W ~llv~t,ah.llrHe serisa san ~.urmOOn pe: maN·le .Cli)JOStQI aveJ, ,ca:r,e P IdlJdij }>€ 'oe'~ C'C tm .~p.l'edaruile :ne,::rcrise? Bo1lJmal mu]~" noi dov,edim ·eli sfi]1'Ui !I'I)ostoti -'iii evanghelif,itiia.1!l I('FeZit:it~,iau pn-:dicat .muUe (Un: Srinta. Tra(:U~i~ee cafe Q m!Q~ten;ise:-r~ dwn v·ed~il]le care nu se g5sesc' sense ~n p Sfinla SC-liptuJ'a. '
'j .~

cu-viui-ele DllmJHllw, US,1!lS, ci3Jc:i fit QI 2i8; ((Ma:i fe.r.i .., til lU!I.» I[Paipte 20, 3~). AClbm ~e blt:rl€:b pe dll.nme:a:t,a •. CSl'e e~U ispUi,t s~ ,CI--eZ:l 1111l:ma.i tn ceie sCl']$e, de, \tilde au luat ac~~;1i do1i a.post~]] ,_ 11:l!d~~i P,a.vel =' ,culillI~~le da mal sus:, (',~_ci nklieFi ltn SUnta. ScdptUI! Dill Ie v,ei. lina SjCdSie,1 lNVA:TAOmUL: T\Q(~i! resl'e oalr'e en pntm\ii ea Sflnta Tr,!I_dine· sa se f:i P1illllt p~stra:Pina asta'Q fl1l intregfme ~1 rn toatiri. cl.JJat,lia pa care iii i ,aVut.o, ]a. rnce~t i Nu 'tll:m.va ,avem. n!(')Ii mat ,mul~ijgal:'a:ll!t:ie _:h1~nvl~~mj

,rUe sc[!']seodin S1]nta SC!!']jjlturai

PREO'fUL; ,M V8zUt til !O'e['fl de mai sus


(:T,~U!J:)]]d:in Co,rint~' peiil:tm di IU

a:l$a(1J_m Ie p'rimiooI'~ din

,i

lui. Ai auzi!t 51 iIl-$.i~i a:pos~oUi.a,u fQh).sii~ ~n p:r'o,pov~dJ1.drea~O[!' rnvin:te d:ilec:t~ din, St.mta UrBldJitie; c~ a~ete ,re~~" i'itoafle III prooroda.l1[i ~ob ~ oelelaUe:. Ti-am a.t'~tat:iDJ_c~ stpnn es mil" 10a08 s,.,a pa,stnd dre..a lOOgilll v'Cl!l!curiloo: Sfl!llta Tra~:UU.e.Ei bine, ,9cela$1 apo!!lh:liPa~el ~ndeamM, ii sfattlt.e~!OO pe cr~lin.n ·din Tesaloni(:' ,s~. fie foatle Q!~ell:ji ~i 'vegiletod la! 'P~sh:arna Sfintei Tra.dt,n :~Pra1i1or i s-t~U n,eclin:tiU ~i ti.!1le,r p'reda~me pe caIIB Ie-ali IDvijt:at,r fie prill Cl!l:vlut,. fie
!;[l1l,a

~mut eu Uiil']e predaniile

cit marele

l~a:v'el.~ain!d!illPe
eels nes('ris~r

-pdnepis~Qia, ooalstl.'ihl (U Tes, :2, 15). I;;!Ifmalt I(IC: «Chiat da.c~ not hn~,ille san 1[111ng,e,r din eel' \,-arv,esUalta .Eva:n,gil1elie d.ec'i:taoeea pe eare v-am vestlt-e, s~ fie anatema :1» (Gal., I, 8)'. Ded, Evang!he.I:ia. e 'C:~€' p ill 'v'esHt~o, $1'p1!in 'vi\!. grai, nu D!w:rulj prill. SCfjSOlll"e:.

lUi El1ob, uctl'lld: ;I{)])at ~i .Eti:Qh. ail ~6!pte]ei1l de,1a

Adam, a proof\odt despr'Ii!' ae9:$Ua :z,icli1(1; I!l:l~".n 'Venit Dommlll in '.!:ed]e

iNV ATAcaUL :, Cllma ljoutnt s~ se pt:i:st;r,eze vrem!e demU de In!,;, ,aceasU Jl!orm~a. Snnuei Tr.aditii ~n BLseridi, de vremre, oe Ull~] ,afirm(i c,1i tpMotJi.. $,] scrii.toril !l,o'$lri biserfce~t[ schiml::l~ de lazi l~ zi a;de:vlhr~iJtl~ Sfintei Scriptun ~l p:r,edan:i:ile o_pos:toUce, care lalnc€putan ,eiXis:tat en· :l'a~:e ~i neaIW.rat@? Dlrp,a cum - ziG el....... dac~ a~ tn nt1d 0, .S[bU,e de

1J.'1

cat n,'or.rna ade'virlllnln J[S;!rOllla!e, cap. '7) ,1 t©l ,!i:$a d.e hotMit in (lC(!iliSUI 'p-rivi!Il11i .scrla. 'Sf~ntulCipli]!iI[], (t 2~Sj'; ~])adi u.eV"OM ilidr'E!'pta flIQi, l!l!, t!vofnl Tradiliei dumn~zeie~U" 58 V(! ctlrma I:'liU'I,cilreill. o.mel:iJeascdll (Ep.Js., 'Qla \i'4). laUi dedi mj[!"buiiglfi:l:i:toan!, ogUndmdi Ill. ele ,ci!.'~4int.a ,dlill Vilie:~ mea aposioU[o[!' 'I" dill pe:dolill.da i.mediat urmiitoa:oo, llnca tn seoolUJl IV.
:Bi;ge['icij estell 00 ~e:mene(ir (I imporhrnUI. nW~~ull'~e des,p:r€1valoaree S:lintei Tliaditii ~i despre .pret,lili:rea, pe care a aV'IIlt,-o (i~ La h.u::ej:l1il.l p~Da azi "
aJ

Practi.ca. vE!{;'be

aposto]i au (lepus une[e In .sl:risori. (I]'t:ejeIn T.radi~e, ..}):,.Sfint'llli .~I"o~[l : de Au[' ,It 4O'f) menUone.aza: «De ,~dc.i(din n Tes., 2, IS), SI€! v~ 'CdaposloUi n-au predettoete prln scrisoere, d m.i:lUe £~]"~ serlsorl, dar sl ,I:!!oeslea nsscrlsa stnt demne de crezare. DaJ.cli!este:TradiVIia, atu!;!.cj .Ilill ~i11ita nimh; m~j,m1!llb (,Omilit.i rv, nr, 2 In Te,S:.).SHr!tu[ Gr1go-rJe de NT:!s~. (t394) scne : clAv,em ThadiUa !!I.jl!Jm:~la Iloi de la p!irill~iuca (I m~tenlre prin suc.cesiune de la a,po5,~o]i. trim:isi1 p:.dn siin:tH ceo &'1!1 IIllDWi'libl
'GlIu!i (Contra Iu.i E'uRomie, Ca:rteaJ a IV~,aI), ' _, Snnt(ll VasHe eel Man: ~:t 79) d,~.in scrje!!'Ue b.li] miirhlrii sse3 manatoare. Ace'S'tl:lia 'e'xprim~ asijiel: (,Ji)il:llr-e dogmele ~ipropov.Muirile s piislr,ate' m mseric~J' lI1'I€!~e,e BJvem din dotirinaroa ] sc!isa,· Iar ,a.Uel~ ~e'-ampr.imit prin. TradiUa ApostoU]or, pr~n SUOOMlI,J.ThEUl! ].n:taina, fi.e5,Cf~-' sa - :~i,acelea. a.1lllloeea;si pntel:'e ea ~icele SCiri8~ -(Despre SU'ntul Duhr c. 21).

-. Or:igen (1 25'0 d,Hr.!1 'zic:ea: «Sl fie pa:strata T:radiiiaa!j:)O'Btolicu in Bi:5e.[[t,i:!lI. Sf1ntllllE,p~ianie iff 403) serle: uTrebll:i,e paSH,at! Trad~f.i€l, Plil'fituc~ I1iU este C,U 'puUIlit!. a. d1a too:le j)l SfLflIta S,cl'i'pmri:l;· sfi:~til

A~adarp ~tretmie linn't.fi ell mare s:lifi~nie 8nnta TradiUe, d~o~fleC(l if]! SUbia :SCl!''ipil.rlfli.nueste CIll pu.tin.~,,tI. afla too~e.: cel'E! spre m1Ilt~[E!. SUn'la Scr.iptu ra ns illV~~,a miY'OOs·~ fa'oem. dar nu totdetluna ne ,arat§. CU!I]l" De ,e:l!::e·mpllJ!. 1lI9, OOil'E! S6. }le' booo:il~m,!. dar 'n'J(l ne, all'at! Cl!1:m·i1 si ne
In~iI'tnfisim, s~·Jle tmpl1r~~im; sl1 ne cununam, dar nu ~] modul con· (!-r~l die ['eali~~~, SJi.M :rugmn~ dar nail ne,ara:t~ CWll, unde ~i ctll.d, ali

fllcem semnul crucil sfinre, pe iaia iIlQastr~. dup.1l.cele scrise: «lnsemnatu-s-a peste no,1 lurrdllil. f~'t~i Tai'e" Doamne» (Ps., 4, '0'),. dar no n,~ ·QJraUi$i cum, DaJl' clne ne-a ..inlV1i~iatpe rioi, pdn :s61'ier~'t sa llle Incl:1'inJ:lm ' sl~r@ r~si'irit? COile Sc:r['ptuta ne 'arata graiurileohem!irii SUI'.l'h11u] Duh
de
](1

,sf['I.l.il:'eaJ. reaeuratelor P

Dan.rri

Si!l.lil

la sfinJirea

p1inli. ~ji ,a paha:tuM

;Sfinla Scripttn:a ne atata ,s~ !{!cwn bj~ 1'I,~euv~nt~reaap~i b(),te~1iIbll~,[ ~fi!l1Urell, f{_ris:mei (Srjb:lul :~lMai'eJ.e Mir) "I C!lr(!S('n,tur~. Re ][!vl~ladespl'e inifE;!ita afmtdare a o~H~ice ss botea'/;~ ~]_ci,ep.!id~r\il.e,. de ,sl';!la,ilil. d@.]a botezi R.ug5cJ1lUlJ@-{!J e doxo].(l.gje ~atre d Snnta1iteoo€: (~S~v.~. at~lJai ~i Fiull:il !$[ Sfiutulu:i [)lIb~JI,tUn'c~re S:crip~' T ~lIl[li.ne.~ llimas? P~,l]iIldEi(\li!sle ~otoob&i.l.d~~~im[ito:t:HioirTr,i:II:iitl,e,], ma.~
(l~I;!U,lIri.'lHc ? Ctlre ~!!lv~~all,lm:iil din

Sltll!bd OJPO$to] :P'iI".vel ,~Ja.t~. «:apred1!oo ,atPootol;k;ie.ste ~[lSl]~i CU.Viil~ tn[ lui .Hrist:O!5 Jlo.stit prin guliil s;l'j]tl~].Ol"a,posto.H ",i~ce ~ «1Cum d@ vol' ~Mma lm.1lI:meie· Aceluia '~o CQifl1!jr;;~ lJ!Ul au 'c!re2ut? Sicum 'V~f cmde ~~l i Ace]a de C'8!~elJi"uaU!:z:it i $i ,wm v'Or iluzi, la.fa de p[(l:ppvlcl!~]nQ,r~' $leurn. vor ;p1(l1f)oQ'IIlclu~de I1U se, 'v.()'r t[']:nm:te?» [10m",. lO,l ~i.:5).,. D(lC~ tredi:~~ ~e_~.€!· Jin d
,i311!l'l, J.tlf

r'eJe, Vasl1e ar,iI:t~ ci'i: !"\D~cd ne-am


Obk;~Jur.[, eane

{iP'll~a no} a 1~:sa ,cele n.e$CriSi!

din

i3:lIzl:Il

Pl]D,

cuv:l:llItl!ll

lui J):lmLIle:j1ieu.

~!lel€ ce nusr a!'IleapuJere I1IHllI'e,r (l!m. gr-e~i la ]~:se\ij ce~~ mal d\etFml~e, p~[JUil~bd ]{vanghe:l:ia •. A.:$~dill'~ o.}yjOO],uloe rJdUn€: B]~€:r~cli,.Jro.eSlC[.ls~a Ulllill ce es:te deori9line apostolk{l $] tolosU de SJ411~jj e pru-.a!}U ~a. Pl"@&utie :rarn1l5a die, 1a ,ei, ~1l.B.liS!OO'i{1llb!.i HrIstos ~re,pu1le:rrt!l d~ klge", (SfJ1ntllJ] Vasn~ ee! M~r~y. ca:i:!.Oa ,8<7~l 91, Pidnli:Q.llul de Neamt:.
1844,l 4.3i~3ii), • Pr~.ll! rman~. t['(!b!.l!.~el'e:Jillil!d ca. im.portai[Lta~i fo]osu[ SlJtn:tel Trau m~\ii pro'Vl!le din rapOf'l!Jr str.[ns e:€!· e-~i.S,ta: intre ea ~i Sflnla &rjtn;hl!ra c~ [ "t d·:.:'·· . ",". , •.':;!C! [11,'I"~a·'!i<:i..r, • ~e stan [ntf .. n rapQ!t de i1itn:ire :;i. dje [n~'gire. H!~ € u 'b\fJ!~t. PE!f'1!Ptll~.~di..(;unbill~Otll,tC~U!P.[ind ,e),El·Stin:la ,DlI)lsO"Qperi:re In. (1urJ~11@Z€r~~c~:ri SiiI,t~.pentru noi j7.voar~le a~$,~eiCl" Decl~ est@) cu ne' p~lm~~ SdS~. c'onJtr,~zjca Intl'Ei ,e]e ,saJu ~~.se ,exdlldi!i [mac ~e c~aialt~. . Shnla 8C[~pLu.a are n:u:m(l~till SI:in~a.'1'il"UJ~i~]e m~t.1iI:[i,i3i cea mai sigilJ!1',ij ,p.eITtr~_Cilil()ll~.i C~U]O]' e1 ~i pentru c;naCit~l!il e.i dogm~tk' (i]1J,S~]ratia e~! ~~.¥Ul~)i.~ar.;Sij]tta Traa;U~elllUmf!iE ·prin· SfinM ,Scdp~u[l :t~I poate QQ..
C]~~C~"

INVit ACEtUL: DaJf ilJl!!m se nlll!m~oo TradJiUa ~Ilc:r'edill~a!tn de-a ,dl!e'Ptl;!] sf'jn:~i]QraiPi(}stoH?
·ta. Jl:wne]e
PREOTUt ; na'(Mtjai.lJJ.cled]!Ll~i1Ita de·~ d.!.'eptiL'llsXin.U]olr
de Tradjl~e .Apo~Qnc11. Di:sel:kea:si('.~,

.[lin a~easta s-a

a]:lOstoH ~M]'~' dezv'O.ltai T:radj;~ia

INV A:rAcELU1:
S1J.l.:S. :5:.linJjJi

Dar oom. s~a dezv,o.Uat T.[n:l:di~jQJ i:Setice~sc~ ? B

vedlt C1lH",~tlfl

~de'VaJrufi1or 'e~.

lNVATACau.t; .Dar

CU_1ll aiuatM~L~n1!

SnllWi Tmdli:Ue?

spus ~hl,(;,~die I]{li lfuoeput" ,dlar la 'in:oei"P!U:lu]m.serkiir ~l1J.V~~.\]t1!If.aa. V~f.iit nostru JJsus H:rjs]ru,F:i1![i IMi Du.mn-eze:n ~i ,!Dl'ilmne:2:ell ,ad(f"i'.b,alt.iisus: ,Hris~os era, ac~:adarr, htVatal.tllf{! ~jpr~dk::~ vier .
,]{l:

'. PReOTUL:: D.espr!ea,cem;ta. !I~](la Jifh1tl a.dOil!l!gi! s~ ~frlc~~ de la. nlJJtlU1!~zeu 'P~mIDQmnur

l~ m .. a

s~~), ezvo:Ual rum. ~i·aJ!n S~iIl:S 1110& d n1lJLSCJtphu,a, cl Tradit:iil (Wrrin. V:i.1I1 Jgnd) de lJal:mi!l~i MhlJ.llllltorllJ] nMl~u l:i:Slls Hrj:sms~ 1ar In COlm;tin1!t~:I"e Bise:ri!:la gj pi!"irnit~O: d~ la sJi!l:}~iii'l.p()$ton, ,cl'L[ie a.l[l da.t·,olPfim:ilo!f (ilj:ligc-op] ~i eeler de diIJip~·e.i Pll1i1 hl siua de ast~'Zi (SHntul i:r,men, Contra. el~ziilm', 2.Qi). Est:e deci (I Tl'adiUe APOl5tiiOlid ~;i. 0' Tradjl~@ Bjse[icea~cli, in st:rm.s.1'i ls'gilullra U1lD.tIi.ell! a:U~. Semll\!l.~ 1.lidev~ratei l'raditji neiflrben,p:ma. Ma:ri] ·ko1ogi at ]umii, z:i~ F'~r,kit1!ll .Alll.giUs:tin. a1(it]]lu~ eeaa gll.s;(t 'tn. Bi.S~r1c~: au '[n'\l'ti.~a:t die ]a :blai!J:t~ii 10.[, ]ilit' 01: all inv~ta[ .QJUprr,ed,[l~ :$] .[11.a~l[i. 'Ce (Ill lP:r,iwdi" de :[a p~]'j]lti~ a~~. i.lup:red.a:l .f~Uo'r (1d!@!i'I:li,Im'J!,J<"· tIivQ lui Iu1iIGHf 2,U),. 34], De eceeatrebuie O'€!:l'i,ut l1!1l!m!tlil OJoo~ adevu de (,.JIedint~ caJl'e nu se d:ep'~rt;e~za :bJ!h"'W. nimk de Tra.d.l'~i,a AllD()~oHci1 ~[ 'B;j;se[kea1ic~,. ,Dllpli :mo~MeaJultimuhd .a!lPo~t~l,· vlata :In. :Ouhwl Sfmtml s-a :!lnpu·, Pl1iltr c~c~.MinliI]ikinl] (I .ftigMu1it alPo~l,Qmor ~l urm~U.or ecestera (,~, va fi ell, el p[IJi'& 1,.;a, sfi.n$itu] VEla:cl.lilui. ~i ca Dunu] Sfint n va ,a.jI1Jta. 5;1
OCJposi.@
dU.j:Ujmit

PR.f;OTUE.; Traditia Biserice>a!sca

=.

,(J~

PJin predka lor, 1:!:p'o.S'~~m s-eu facmt wslJit'Oli ,iii] a(h~v~nJui adiln.s: li!:"]st()5. Ei. pl!ln~,alil Ia tem!@liaJ ,c;r~;Qlll~el ]0:1"".!.it (I ~c'@]ora p'e Care ~]

~nte]e1lga. tot ade'V1iru] ~isi·l ap~r'e:n~~tii!'lb:i:1. tNv:A:,rACELUE.: Dar \illldese alIa C'llp:rinsa SJ[nta "fradiIie?

.Eva.nghel~e, i(!§it~ ,diu 'p]~nii!tatea C1!m(1)~Wl!ii- vIeW ~!J!rlrDi:~~le~.ti. c~'lre Usus, 'ruCare apoGtl:im· Jj~MJieCMSeraJimp[euJ]a ~i de
"O!]V~ni~~~! .'(l!C'e~~i
[)ll! 'Ctlli(!

e.rll1ll

il:Cl!Im

.hi oomuIU:j.ue

d:ullovru:!!:'east.fi~

Sftr.uta Ttad].1;ie· se; ai!fUiCJapdns~ tn.: :lkt!mtenioe~ :[[1 f[ilU'rte cu SimboluL] ~edint·ei, aic~tuit de Sinoilde],e de, la. Nic:eea. (3:25) ~]. die la Co~ta:nHnopol

n IDe.fin:iUi~e S.i:noadelJOI

FREOT1]L;

(38n

DESPItE C!lUlDI~TA ORTODOXA

rCa. pitolul ,5,

DESPRE CULTUL, SPINTILOR $'1 A'L l.NGERILOR


lNV'A:TACELUE.: Pen-1m.eere pridn~, noi, ort,odio~U, ne inddn~m la l:nged ~i 1,,' s:fi»U, si ti ptU'iiml pe e'i m'Ljloci,tol'i cli.tr,e: D1.OOne:liw pootm JDlimtulrea no~tr,K l Nn e is.tii - 'Zi~ unii - dec~~ un singillE m:ljl,odw.i'
[Dltle '[)umne'Ze1:l $[ 'lamen],
=

Usus Hris'ros" Apostolw neil1'V.at,ij 1:&.a~X!),i:'lst~-

IUlvint$i «Urull este Ollmnemu" UlID.uJes.t-eSOi m.i.jJloci:toml :lnn-,e, .Dtr,1OO1 net::eu, ~i oameoi, Ced ee S",a fli01t Onl. Iis'ltls Hri8t~s,~ (I Tim.., '2, 5). Ded,
nici ~l!1gerji.(I]ci s,iintJi,mmeni Mna.far~ de Hrlstos nn I)oat'e: IliIj~j,l()C.1 ]a Iro:m,]lez€fl'l penlnl mmtmrea noas'h'~.

pe - sine

m_,ijlodtol"inatn'tea Tatalui, pentrn d nimen] in af'iillrade El nu s..a aons J,ettfa pentru ,mmtnil:"ea,ImnU. Daci, in~dar.a. de' Hrlstos, lli!:fie~1 nu [)oate mtntui de padale. Cil1stind pe sfinU, lnsli, nu li.ptmem ~,nJeeul

PR.EOTUL: Jntr·,adtW'~Ir!ltimeni in ,~f~ii de Ii5US HI1lls:tDS i\U este

locesc pentru 'nat Sillgu,ml care min:ruias-m este Hrjstos! tar ,s;nn~ilt, ~,rln

lui. Hrlstes, nicl 'rnlica]' ai!itllll'l deB], Chwd sf'i.IlJii se roag~pen_tiru !l1Qii' cer lui. Hrlstos Cd El s.\lJ :mijloce~sc~ mbl.tll.]rea nOt\s'~rl!.. EI, cer de: lao Hr:i:SLa;s mwtuh'ea ltoaslil';;;!.S],j· in acest lnteM!s, spu:nem eli ~nI1·
ejtO!(;lI1a[

nl~~,ciUJll~e ]'o.r, ;:;er ltI~nblir@\tI .Doa:S'h:ii,. dar nu !], daiJ1 e[ ]]l~i~J, .I[)e i;lC@~1:!'i no~ DiU ne il]chinam. ]111 snl[U $[ la mged '01;1.la .l)tl!R}lJ)ez~u. l:nclilin.tll!E!1;I pe .C,an~ ~'~..du_cem !lo'r slinU]o:r- ~i :b~I9"er:il()ir €'].'te R'!!U!1!aJOJ cinstire- (ve~ n~~jjj]'l?:Jl'i,ar lmID'1!I!!Ill1l~1l netlldJn:am $i 11 s]uj:~I]1CU desb[['~ila _ ilil." ~~rllJ~;t€!, :C!f@ se mkl!~l1!U!IRe~te ~i ]atr~Je Mi!l.~~(mrre. Noi. v,e:lW€r~1:I'1 p~ sfm!~]] It:!] Dll!mll:e:l>eU pem~tB d ei smt p'l"]et'~n[$i C'amh_llI ai lui Dttlill~ 1:l~:!'iell'ldu.p~" ·Cl.tIin@'st'lf; sC'fis " 1'fVoi prjeh~.Il~l M;e;i SLU}I1eUda,c;!!. f!il'I.ceti o;]e cevapOr:LUlJoosc'» [loan, ~5r 141). [a[ des;pre· A'V:raam citirn d;e ~s~nl~€:l'I.ea.: • ~S,~a C'~ez~t AVl'all_m lu~J])umLl~~el!l~i I-a ~oco,tit lui s:pre dt-eptat~ s;i pw~lenu1 htl. 1)ll!tIDI:U:l2lel!l s·'Elcl:l!r~m~tll (I"cov, 2., 23)" $1 milm~e apostol vel SC.rje eJ,tilse<J]UOt;~l])~ci, dar, flU. ]Thai.s~nteti s:lrrru:flI[~i~ocuHo[~ V'rtilmel. nl.d, t'j. sim.eti imprlIDIl~ 'oot~te.!}l en snntii ~i C'ilSll!id ,al. 11!l'iDumn€zeul? ~Eflll!s.,2, ]19). ~Blda:r, Cit pe ~t€pdei~eni ~1 hd ])uml:l~u sl ca:s:nicill~ L!.l;~.n v,~m_,e[mn ! (dnstimjl pe sfjnU. lndi [nHI].~hi:m c~s$ln~U osfnt p[e(lsl~o vih cl.e DU!mnoeze'll ,10 cerun fLU!ca,20, 3e:J. SfintH, lll!c.\'i pe piirn !tit: fHM, llVeau darur P.WQlodr~] (.m~~.l]' 14, 1~1'7)G::~r (Ie' p.ildi:i.,. PI:'Oo,J;ocialUi. ~~jSei asupra .lui GhJe.z[ U_V ]te~u 5, 25-2:i} S!liIlUf, ]I1(:~ in vii;!~a aaeillJsliIJ J~!nd, iSle !1!.lgau. ~l!i[ Dl!IllUlez:eu ~entru oaman[, AsU'e], Av.raam S;'g_ mgat pl'H'Hm AbimeJec' (Fae., 20, tjl. Mo]!'>e, 'Nll'llgat lui .l)il'I]lll'.!~~eU pentrrll 'POPOl etc."

totrliE!aullt1l.pootm vol $[ vA pOlilJle.mlill hi m.giiC:il(iruJi]enol[lst['@, ,adJ[~diu-!]e: anilillite!JI.e~noomt [!;)a:illtea lil'i] D'Umnez@!jJi ~i Tat111Iiiosh'u~ de ~Ui(WU.[ Cire· din~ei voastre ...", UTes"" I, 2 3]" Si.~~'!.[~~j; «Pel1:tru aceoot1.l. ne~i" ru9~m ptrrUlea PeJI_t_fU\Nli '~a J)~~~e~e~l nij~~f~s;i Y_~ fa'C~,.v.r~~]1L~C~d_~ chemerea Sa .. ,I~ (U TIM",. 1, .2), $1 ]al['~~I: ccNl!lln[(!~~ ,11. 11II.uJtuml peiflllwlil

vo~ 'Po:menindu-v~ ~n ru.gltc[uIlUemoo~.Ica

pa.

duh~l 1:1!I!tei,epoil[!ilL,~ (Ef~s:,~1, I'F17). Si ~ard$~: _(~A'(;~$ti\!, ... j ~re!~~ $ til mgli.dunoo llOiIlSb"~.: ,des~,Vll'fi.r,e~voastdi~ (I] Cor~, 13" 1~'). lar _tu~, Timot.eJ: '['i $cr]e:«Mru]~!IUJIl,e::ilC lili Dm:nnezeu.,. peCat-e ll Sih~Jeso - '~ ti'~ j)tr~mo~.l:i mel - ~ntr"lDCl!1ig:eit cw:al~, d!. t-epe.mf,mesc ]'I}eiinc~tl!:l:t:n. 19,~ 1l0 [lpte j]i[ :w.gll.c:luni];e me~e!~ (UTi]ll" li ,3).
l

n-~lJ,ll'ie~eu sa va d~a "'~lld ..,

DEl' ,a seme11lilaJ, Dmnllfil!lelli


L

ItrimUe: pe ~I.lg~[]]

CEl

se ro(igla b.i (F~c., 24, T) ~Dufrlne:6eutrjmite pie ]figeml s.~u 1aDam~! ~i U. scapd d~gma ]lllilQ(!" I~Dan.! 4, 22.), $j lTIar~leap~,st~l PllV1ei 'EI~1Iti ea .. inge:rIi ,s[fl,t :sJ.ujilt:orH ]".d :Dul'Iill€z;eu" .pe cere E1 jj tnm~!e.s:pa;~1;I{Jl!lt'Q[Il,1
j

Sat

spire a_jutQ,n]]_

<Oe:~~)f

aelor c'€, "vm' s~ moste._IJi.€l1l~C~m~nhl!]:rea (.Bvr., I, ~4). C~W;!j)'ml1:~t:e pe, s;llu!t[ p.rirn.e~te pe Hti:s~o.s(Mlllel 10, 4.0-~1~.

. ,1NVi!.. kCEE,Ut .'. ]Jar ,'cu;m pot :sJiE:U[~i hl.g;el!j] Ue .mijkfcitOlri 101 ntl:m[le:~el!l pmtm; m:bJ!JtajJ)E!(!oam.en~ror, de 'Vlsme cceM~. trebuLe Sd(!)~., :n;umai d.e Ea I1ri:!'l~ooj M~ntlllUiO'rul ~j MijilocitQml .m1[1~ esit~.serfs : 'f~m~ru nilim...en:i. a~tm-lIl11 es;l:e m]n~ hdre, C'~C'] nu es:te: iSt!b oernidun <Ji]t 11,um~ d~.t 1l(l1!l~ oomeni.lor, illir"J;I.
tep;blmmlntui:rea
tU]]'U ID(lo]jstr@o, dll!p~, I;l!ml
'OIlM s~ ne mmtl!li:ITII»'

.sa

A~Gda[, din mad.ru:H~ei SC"fjptU!:i~,tke d€lnai sus .S~ v~de cij,~~lnli,~~i. .sa m:ifio~ea..sC'.1:i~1) DllJlnn~U .1)-m.t:F'lI.I. J[O~, Gel de ope jJ~J]lI~ti' prin ng~dijI]He. 10:£,c~ )1!i~te: pI~ielt.@!.lj ~i 1m D~.mneZ~bJl.loan:, ~'5,.14ll: [

rugerii pol

s~"m.sl'illh]Ql', dac~ 'voiln

(Fap;te:" .4~.~2j'? Decl, :tmeslte nevQ~,e 81'l He ilJdire,.


6'~.

do,b:ind[m m~ntl1i[~i1Ii.

PREOn.lt ;iDlmJ)o:biv~, .acest lleru ,este de IDl.!I,e n~vQiell' ~;hlP~um c 8le!lnlt~. lUminal din CUV'illtl!ll Ap.ocaUps@j." care z.ice ;H$Lc]n.d: [Mlehl~) " .. I!at, car.!;ea., eele paotru mn;~i ~i i(;'€li. d/)llDI~~ci Si patru de: bd:trllTIj aiU ] ,cb.u.t h1a]:!1te~ Mie]uilli, avlnd fi~caJ'@ ~]~ute$il)~8tr1llD(! de au~, pHne cA:I!.Hm[u,e', ('~]"'e sill! tug,ficitllili~e sF.i!);~ilo[!~ IfApOir", 5, 8). Dar sIinUi se [OIJ!Jll: )]1 i Dnmlle~ell!]'l'I I1umai pel'!!ltb"lI..ei ,$i nu .Ilum.~j d!upli 'ei?! 81"au s,~\',I'r$U, d sj fUnd inci1 tr.! llilmea !liJ~G1)sta, dij:pa. ClI:m l.UI:l .;,n.ij,tat maio Sl.H. ~ ~"a flligat Avr~oQjm. 'peltrlm Ab.imel(!!c. MO.iS€! cpElm:tn~ P~PO!l' ~. drupil ('Lim SG ruga maJiele a:pOSlo] Pavel <;wd :$(d!! :irMu]t.1.i.I][lim dlli D~unl:le:zJ(l!u

ea :tI[~te iubiti, et lUi Du.m:llJie:ileu(DaJ~" ]0, 19) ~i C'~ n~t.e casmci ,11], lltl l)urulDiiilz;e1ll (.E['tls., ~, ~9)... '[NV Al ACELU[..: Anl au'zit pe ,dlle'Va cti noi, or'~od!oC$H, p.r.in ~]):: ci:lilla[E~~lI SIll]trea ... tI. illlg:e!]$~ La sfilr~i, nm brim slavlI ,~i .C;ins,te~.oe ~ $,t ~ se mville DiIlrnL1I]. lui DlJimnez..t;ll, .ApootQlul Pav1l!~ Mustra $1 qpr:~t~cu as:p,:rin:!I?)pe cclosem, :5crii.rldll,]~]e·~ ~!Nirn.eni .s'~ ~I.l! v~. SI1Il:l!i~9ia b]:'!llm~~, pr.in fillamidi smer,enie ,SilU I)!Jl1Lsl!Jj~[r~a illg;enlor .., bl ]0[. sil. !11l~ eu p1!l:ter,e ]ac!rpu]. (Hrj~~oo) de la C'Oiret()~ lrupu~, prtn j]Thche~@!lnrl: ~l'!. ~l. giitur.i.! ~ill(l~tuUnd.1!l·'se ~i ·[Il.·~ocmiI!du~se,Sl)lo[le·~t(! in C:I:!~tere1) h.u Dum-

:!');e~eu))(Coi., 2,. 18~H1h


PREOTUL: N]cJ
(I

um.b[ire

:!';au. mic~(II:!lre! nil,] Sit;! adiuee s]ali.loi

]!l~

l)umne;-2leu }Ji.lin ven'€iI".a~ooa~i.s11il.]iroa S:1.ugUo[ Lui. Mai inttl:i.,. eli 11InEl€:5~:e'


in,chirtQi!!'ea ItaJcI!~[amNI) p>e ('(Ire 0 t'ldi!.l00m nol htl DI,1JNfi~:eIlJ, :!;]. O)~~aes~ tL[lstkeJ) f\!'e!}e~!lt'Ela) pe care .0 ~d1(lce:n1 noi inge.riio.r $i SiHl!t]]o:r_ hilt lCIum:i:li~~\1,. I1ru;U$.u D!!!ltli1l1 S~[t'ltliie iEl!deo':lfiift'la.s:!:i, Idudam. !pe D1lIIl~ezoU. pri!J sfil1Ui .lui, 2ic~nd,; ~Ui1ll!da:Upe DOm:J]ul tnhru sfintU Lub (iPs. 150,. ~~,

DESPItE CRED)" TA ORTODOXA

DCSPIl:E CULTUiI. SJl1NirILOR S[ .At lNGER110R

Nai, (,lud ,cer,em ajilit(llml'~i mijJ,i)c~r(!il sfintl10r $I ,a b]ge~UoF ill Jllgaciunne nO,ilIstre, tot ~e Dumtle:ileu Il sJavim, dei()arece f.i sUntil, la ]'lndw JO[', due C'el'erlk! ,~i R'~Joad'lil.l!J.il@ noostre, .i.mprnu]]!ti en mgddtirule ~O[, Ia Dl1Il'iln:'€:IleLli ~p,!};p'~e, g, 3~2, 2D', 36 ~ 26, 3--9;, Apoc., 5, '8). :[[IsU$i .Dum',i~I€:o':em pro,s~l~!i:t pe sl.i:I!i!Ui Sa,j (Rom.; 2" 1(11)~l i-a im,br~t:a:t pe ei. (;11 a S~!}!,I'.a Sili; !'l$i 1E1Ll,slav,a pe ('(Ire: lvH·aJl dat-o MI€!, ]e.-iIi!1l dat-e Jor" ca !'Lt, fli~ uD_a,precam Noi Srfl~m una» (loan, 17, 22) ~ le-a z:ls [or: «eel ceo v~ pi:jme~t.e pe voi ps M~ne Mil prbll~!,it.e, ~i eel ce Mti j:ldlne'~te pe l~rlnE' pl"ml!~t.e pe: Ce]ce M-." lrlmis pe Mille. 'Cel c:e prime$l.e proo.roc
tn nl!lJlle de PfOOf(IC plaUt de praeroc va Ina, ~] oo~ Ce 'pri:mes-te pe un drepl in ·!!ll.lmede dl"'€jJlI p~abl dreptllitili Va hI,a~ (Mab~:i.W" 4!Q~41J1.

.t . lehi:&lll arp,oot'oli[.(J( de a fi,adora;fi ca ru~t€l z~;:de Vl'eme eEl '~I' ..OC:m~1 i:nrpotriv,tI! ~Hot predicau intoal'cema la ilnicl.d Dwn:W~e'Il_~F,a!Ple! tl" ] 5----JJ),,~ei \IG,rbindl oIIC€slea" d~ r6!bill au rd]OUlo1:it milltu!I]le IC~ sii nu ]!1l .!lid.uc~ 'j:er:t!el~ (Fapt.e, [4, 18~, SIB' s:p:WleIn.ICO'liltimLa!OO.. '. In aU dt~.:t IIApoc,, 9, l 0); jn~i3nll d!l!scQPedtor.:a I. _~ed~~.d.or__ ?~Q,~' GaliJpfkl€ l1e'sp)n,g.e inctlin1l.fe'tIJ ce loa adus-e apost.Q]ul ~l ~:lang~ehSiUi] Joan motivlnd astJi@l: IIStIlt. jmpreuM-\slllljitor eu tllle ...J>, a:o:lJU::~ eg~l Mnt cu.U~e, ea slujito[!' Qill1,l.i Dlli.mnezeu cum e'iti ~i tu .lii nu,.s~ ,cun1Lne s.: pin: mese de Ja. ~]nreinchi!IJare, m,ai CU C'~. ~ti ~l tu ~UCl-, nu i~ tmp, c~

in

~,d'l!!!l:h)

Aoeste ln~rtUfH doved!e-sC' p'hl~ UM(!lljU.ngre rtiti'iC'~:I''ealuturor CerOi!" ~~.,,]ep~d~iJld~,~se, d_nS:lireili sJilliUloJ' $i OJ ~ngeri](l'rde care S[lJit slu;gUe It~.I:.'li.le lll~ Dumne!Ze1.l-, nll!-~i. deu Sela:ma. c~'. de Capt, ei, se lea.p,iid~ aJ~ de~nsij~i ])llImne2:e1.:!" Zl.ditOfil!!lut-awr. ]NVA1ACE1UL; Dar, de
I'HI (i€!

~;;]ne ~~i 'in ~~dUbul'prroorocieb'l, car€; CQn$l1 il!!


~'lIld'lil'l.i!i~~, Dt:lmne~u j igll]re dad ar fi

{Apoc;., 1,

m).

~ama

adi,c:l1iIn stare inger-.easd;

a! 1n~:rtlilr~si pe

in plus,

·~L

~"u ea

hSrn). .'

l,~

do]]e,EI mQ.tiv til re:!'la;:rul~lli,@site e:xpr,irn(lt in cl1!.v.iE.tel,~: ;;cL1U!i)urrmHe!1l te


era. de' fllitti. ~ j]}.ge['l(Il deSl(;oll€'T.itol' I-ar

adllls_ .0

SfLIl~ij ehlar da!ci pot, nu vor si1 mij-

pr imlt pentru slne, ch]ar in. f,_i'l.~. hli..Danmezeu, .Indl lnarea de Ia toan •. eh]ar $i tntre oemeni ,eiS!l.e j,igajtol' erespecta p~ea

loceasc~ Ja Dumnezeu pentru mtil~u:ir~.a nOC!SU'd1 Awa.am." de piLda,


iiCe'sta

'VUlt 51. )iJ]ij[oceascii Ia Dtlmnezeu

n rl!lgase st~:rllitor (Luta,

16,2:4-.30.

pentru

bogatl]] llemHosUv,
-

de~i

t1~l 50('Oli. 7Je1!l" m~cal:' un omso.peri()r (xHorlaJti 1(li3melJii san sem.izel]. sau 'limlia j ,S€!CUvellea. nu V'en~fll!f:(!a,.cj adorarea, ,ca. Z~UO!l',C'ee'a. ce P,etr:u
!..

. PREOTUt:: Al'r.aa.mINI. Dlij[otit pen'tm di bogatu], 7n thn:Pllil vre~i~ sale, no,!! (Ie-rut ajllllo!riji 5ef.i]]Ulor S,i niel 1'l'D,gea:r nu '-;['01 adus ,ami.llte de Dil!~.n~:il:e!J. In FaJptele ApQS,tQUJOf" ]0, 25-26,. ,[lp05oohU Pe.trlll g:egjp~ng'e loC'nrnilarea ee i-o (ld'l(l:oe COFneUu" sub Cillv1ntCd .~J el este o:m. Sl!J.ta,:::ui, r'om'lI~ era fa:miliillrl'zat C'1il t10Jiunea dezeu, ('~ unut ee f'llsese p~gll" DeCl, !lIO"Ohlld pe Petrll ca pe un trlm]s al lui Damneseu, era foaJ:t:e ~nclina'i

m,u]t. pe un inalt slujitor I'll unnl tom::luc~U.or de' l_ot!!" dudl scet conducii.tor leste die fa,la. Totdeanna, t08ita atenUa siloatili ctnstease ]rulre~p~a dUre 'eel ee estemai merele t~tur,or! {ltunel cind i;ll ,eSOO pr'e(ient. Di1!!1' 'Ei~~5t~ no ill!:;eg~n]'dleli eel din jltHm lui nil ar fi oameni de cbls~e,

In cUatnl din urrna l(Apoc",. 22, 8-9]1, de aoomen:ea, ir:I~e.Tll!]'1I;!'X[pfimiiiJ


eli,i,ar .ma~ hEM, mal limipede ned!. ~Il cilaliil! dJni:iil egafUatell -sa eu a'pos:toh~, 10m .§j 'J[,ecuyiinla 'Cia ,ar Iaee-o 'primioou-i ,hlchifldll'ea" Astle]. [11 toate d.tatele de mil]. sus, inV(K':~t'e de' Wliii f!lllfllotivrilTI(!·aJ hl'V~UitU1iilQr lor gr'e~ite, ~efu?'\I,] 'slintilQf ~ al li:i.gefth"it'"~:: aJ li: se ~d~.c-e' tnchimue i~jaF~ e;\:iilicaU€piropde ~ pa.rtkulata: apootolU~et!'U' P~v'e']_; :!j1~ Verneva au refu?<al sil ]i se aduC'3 adO'FaJr(! C'aJ nnor .'let, III l~c die
cinsU!l'E!a.san

r Iuzat sa. 1~e ad!'lJC:it

- I'll cHab.i1 dtm F,ap:lcle Aposlo,U]o.r, 14, 3---15, Pa'Vlll ~i Va.ntaiv~ !Q,S:. ping jn'chh'll'weaee U $.;a adlls,penlru a!ae]~i motiiv C.aJ m,a] ,sous, ('ac~ ~j l.uu socoUti 'ea zei ~~ li s;-a ,~d'l.~,sadO!'.(I['fl;, nn c;illS'li[!'~. COlltextul ne ~JYI-~1i~ c.lar d~ ]oCl!l.i.lori:i 1 P~brtlll1ili cl m Li:sf;ra, uimiU de' ntinunea vin~ :Ie'~~.ri~?'~ogullli din n!!~t'er-e de 'C'~t:re Pavel, m~:r"llLl glas au ,S,tri91 l: a :o:Z~1!lmmd (!,sem.\linal"e Q',men~ilsc~ s~au pogo:ril lao 11(l,h. !;)i ziceati die

prune-siC, Iar 'mgerul d'@scoperit~rr 11. respin:s incbill!:uea ,ui ]O!6JI\,pentnl 'egali'ta:tea pe care 0 a'll','8 ell! el, Cd hnprelll'l..a shlji'~or a] lui DUJI1!t1e:1leu. .
pe care
(I

venerarea

sIinW

In cepdv'~~e

(;'.ill'lS:tin~tI ~i venera.l1€a

pre can!! oalll,em] 0,

,~dllJ!CI

sUn-

. ilrIliava ,ell (l,s,~eZeus, iar de Pavel [.) 'esle HeW.1es. d~\!rel:ne ce e:sl.e ;pl1rl Homl ('ul'.lntului,) (P,apf,e, 14, 8-.12). AsUI1l'1 este lesn€ ,de ]n~,e1es
j

t:u]or ~i ~ngerii]o'r ]lli DUJrI:nezeu, aoes~a :sinl ~dmi~e, de.. el, dJll:p~ ClllJ'll s:n· poa.te v'edea. In dil!er.ii~ ]OCUJrl !lIe dUlillne:z:ej).~li1 SC[]p:~un; , Un prim 'exempliu sa poa.t@ vedaa ,alWld c.i:nd aJ~ t~~U~a di~U,(JJnl:.dmis de j;np&rallli] Ohozia, cl!ivei d~clzeci die oarnell] a.~ bu, mgelllm.chialt inainte:a. lui me ~i is-a rug-at lui ~i a. g:rtit d'i.l!l:'e ell $10 ZIS : Ollml, ' al hai Dumn€z~U!, caul., C1:1odd milosti.'vila su[letul meu !;ii In sufllll«(~

DESPRE CULnJL SFINrll.OR $1 A_1 ]NGWliOR

'maduani1t·HoI 'I,Jml.! 7, ~.6-23,) jp~i:i1 Samson: leu] :sf[s:!Jilit [Jurl., :Ut'l

lisl€mii ui(;i~j" po['Ule Ga.ze[ 11l.late. I~id1ir!i.mar'€a. te.mp]ului ht i Dagou [J ud." 16, 23-31)" priB SClimue.1 tunet ~[ plo~de pesite sete.r~, (I It ~I, '; f2, 11(}-18) I pr.in me Prooweul: ssceta Qe8! mJU'!(!: (m Re9li, IT, 1),. f~ifla :$1 untu} de Jernn el viidrll!we:i.UURegi, 18, g); ]nvi9tJiM fiuluivM.'l!.tv·l din Sarep~aJS;idomdo:i UrI Regi., 1t, l7~23) l foe' drill. cer pesoo j,e'rUe Regi, 18·, 30...-.38)1 i dl~sc:h~()!e:r,eacerulal si pl,oai,e 'llUIJ1€ R~91i., U~r 4 ~____.Jj,2jl. Se: ma] a.ratti; Ohozia, )pedep.sU 'CUi m01Bl:it€tI. [IV R®,gti, 1. 1Gi' ~ d'espa:rUrea ,(;Ipelor ]o'rdiaDlllul cu manrtia UV Regi. 2. a,l ~ prln EUsei:, de$jj~rti,rM a;peloI Iord,anulu~, [IV Regi., 2, 14)",cu.raUmaEipefo!!' lerih'o!1lu,· [u[ ([V Ril'lgi, 2:, 19,.....22)". coplll d~n Betel sft~~,au.de ur~i (IV Re'gli, 2, .23,). lmliel.'oo fJ:iUlui~lU1(lInitie.ncei:(1\7 Regi, 4; ,32-35)" vlndeearsa l'WiNoonxa.n flV Regi, 5, 10). Gnei:'i.a.zi lo,vilcu I,ep\F,ii't]V Regi, 5, 20...... 2.7),Ofnu'l ]]1., vhd prin oasele lui EHse~ i(lV Regi; 13. ~HJ, ia!!"pr]n isai~" villJd€:carea lui. I@zechia (IV Regi. '2.2, i~i dois:PiNlil.eC€,: sfirlt1 ,a.pQS~oH an adus difer[t;e vi.l~deti::ari [Matei, lOll t r MaJ:'cu, 3" U,-t.5, ~ 6, 7, 1.3 ,r Inca, 9, l~). Ce.i ~aph~'led. die: !lie,enid ,~l!.t fttcrrl dUerU,t! m.illuni [Luca, 10, 9, i'lil. Apo[ alte nenum,~,r.1iJte mim,mi ale 1lIlOcstQ)UO]' (Marc1[l."Ul,20 IF,IIP"'€!, 2. 43; 5, 14 16): vlnde(area. o.loguilJi (Pllpte, ,3" 2~B)" moartea lui. ,,t\'n~ni,a$i a SaUrei (FIJ.ptl"l, :),. 1...... vil1deca-ri de li.l'olJ].av~ 10), ,IFalpte, 15--16); vlndecarea siiibbogubJi Enea [Fapte, 9, 34), inviru'ea Tav]re] (Fa.pte, 9, 3~4,1),redare,a. ",ooeri'i lui Saul (Fapt.e,gl 17-lB I 22:r 1 t-l3}, o·]'bi:r1@.tI Elimas (Papre, 13. U),. l!.]~ hnrletrea lul EuH.h r[F,aptei" 20, 9-]2); v:inde~oo. '!.atli1uilui '~bHi!JS (Fapte, 2.3, 8~1,~i alile nenunl~rllte m[ulU:!li ~ pl,lI'ler.ipe oarEl nu esfe ,a,jet loe a le

un

rm

~-:n

apo,] t[E;!buie a.d.tat en ]Untie ~i pre,asU!.vU,e m[ll1Jl[i a farut DlJ[lloezeu i'lII lame 'p:l':in mjJ]oCi.fea sfinmOf S1ll lng-ert ea de pHdij, .; tngerul DQ;mti~duii

repe·t cele ce zke Duhul S'f]nt ~ «Mi[l1(lnat este Dumneseu :intn snnt~~ 51111., Dumneseul l~i ']srael'i)' [Ps. 61" 36}Iar dac~. velledirn ~i pa ~n~er]i. .lui 'DllJIlUl~mU ]:n:tocm:ai Cal pe, ,sfint·i
I

pOlne>ni. IaIUi; deci, fram. CU 00 pUltefl ~[ en ee daruvi a ]mpodoiJ]t Dumnezeu pe sflnUi. Sail aUt ~n Vechinl dt~:ii in Nou] Tes:ta.ment Penl:.ru aceasta, In iDicheier'€!&clllv~niuhd. despremi.nm:dle sfiritUor hl!iDumIl~'lIl,!

a candas pe izraeliU din 6gipt ~'le~'i14, [9 t 23. 20 :3·2, 34;' $:3,2; Num., 20', 16)1:i nlmidre'~Sodomei ~i Gomo\!'ei. de asemenea, s-a f:~.cutIJr~ll ~n· 9'cxi (Fat. 19, 13), molime in. Ienl..salim. ([I 'Regi; 24, 15--7,; I Par; 2~,;
j.

DESPR6 cm:HJL SF1NTIWR $1 At lNalilULOlil

51

14~:~6h nimkj:r~a ostH aslnene (IV \Fl:egi. rug, 3:5 i Il Par., 22. 21 i ISaJia, '3'1, 35 .rntorllovit de :moarte (P'a'P~e,1:2,23), vesUrea, ziimisliri.i hd Hsu:s :ril:istos $i aJ na,te,rii snntului. IQ~:DI Bot@:Z6,torul (Matei, ].' 2D=-21 ;' Luce,
1).:

leste in9l[i,jitonl~"mi~giiefiOfI]l ~ mII,ij,tttofl!.l pacal'eloJ. noastre., D~j ~lI:ir. . hnisim; de' asemeoea t! snnjii if.!!Jte:rv'jniPe'l1'tnJ'l.O~, IIi!. FU9,aculDl ,~lC.,
j

rerl

I" 3:1 )l,ves-Urea fia~te~li lui Hristm (Luca, 2, .~ 0),


te:i, 28, 5.-7), hlijltarea
ger:[i sl1iJjlea!lllhl!i Iisus

fD\.:le:lre.tli

Do.m:nului (~s

Hrlstes fMatei", 4,r 1 ;' Maroo. 1, i3~ ei IllU!VI€Stiit Il~blorilor n!l~terea DO'.mn\!l.~u](LllC81, 2. 9), ei au v(lstit snl!Jt~lormirej

:,i g, dOUl8. venne: a Do.mnu]u] (F~Ji)!tel' I,

5n

j'

[0-

iubi[e [pentrn el, Mtntuib)'rnl ne oo:mllnic~ $] prln e~ Cl"~'9 ce ilre ~n Stile pe ~il.ml3J noa~t.riL ~naintea tnluJ'o!r [I.e tQmlUlidi Imfl Pre-a 'SftntBi Sa ·Makti, as~tindu"i Ol\lin'1U[ ou Clue, se J\oag'l pe:nlllil
:$~i dJn

noi,

nos,i1e, tnv~er~a DQmnnlu~ IIMatei" 28". 1)1, el vor desplrti lie' eel drepl[ O(1!,OO:i,llellir,ep!i En ~i.U{l judectl:tH ,ce:lei de apo,j. (Mlde:i.. 13, 39-42 t ,24,. :U) ~[ il1l1::a" mll.lne, nenumtlil."at@ mim.m] ei 'P~~!ti, ale Iu] Dmnlli€ZeU s-en f~ool prln sfinUi Lui Ingerl ~ ~i se fac :~l se ver face p~l:llii]a .sn[.~tl,l!]
ve,aClilirUOr.

Tot asUel! z:icern $i :des;pr,e sj'iD!,]] tngef] ,~ pi~nodi nOlitri I de'$p~e ,aposlo]i., pfQI(l[od, marl,iri, ieraJrl:.:i, d;!1ep,ti $.] despr'~ ~ti aceta, c,tl~e au pmamliJ'it pe Eh;lD1lM:'leU :S:i care II s~nt slug'] credUlctO!l:se. en. €:l hm~ p'[@'1[nl1 :nllm~rl!im "If€! arhi:er,ei, pe '[preot.i" ca pe 'tl~ii. ee ~tau. ~a ~\mln~~
?;(d~Uleatt1lt,e', precum $i pe biit'hati:i dr'ePti. di:stm~,l pun v~rt1il~l.~om .. nnlut II place sa ne ngam unli p.entnl ,altli, d~ mlllll p O<tlte ruglcllulleill dreplului (IacG\f, SiB).. Ctii DUIDllez,€U ascul~ mlll millt 'PI!!! ooi sfinti. dledl pe eel ce ~arrnjf:J.liL plic,ate" di('e~:st1! 0 !:Iml:lil'l din Snn:t~le Sc:riptml (~otln, t
9,

. Aceste bjne.'taaerl fioot€ de DmD1l@:'ZeU! prin sfiDUi S~ru ingreri m~ 0iJ]i.gi1 sa,~~dnstim pe CEii C'e slujes;C' ·Ol!mil~~i CUi IbUlld.el'e ]a lil11nblire~ l1loa;stra 1(11Petru :2. U ,; Inda, ]! 9 t .Ps. 67, 1.'1 f 90~ n I' 102, ,21 ,etC'.).

'lNVATACEtUL: Dar pe:ntm care p:rkillij :DllJmne~e~primeliite pe


sfi!l1U, Si pe j~gleri :\iii Sri! ,[(In!)€' ~l s1li mij]o(leaf$t~ pentru mlntnlres caIl'iIEmilof, de VJ:i'e'l!I1iece 1l1OOai Mm:t1llitonll D05tru Ii:slls Hr.istos este: $.)11gum1 mijlociiol ~ntre Du:mnei~u ,~i. emenl ? o . 'PREOTUt; DJJlmne2iei~prjme$:~e' rugadlllJ1Ue ~i mi.jlociri]e care $1;\ Cae (;.~.treEl.pr:in stinti ~[ prln i:llgeri, liilind:ci EI, i;o.ie'~te 1I.~icSllivl p@ Ie], ·1)r,eCll.m 3i ei sll1vesc :in eer ~fpe plindnt .iFii~d(~ :sfint[[ all! su:ferU pentru slava lui Ih.lmlli~eU,au pr1mU,de .~aE1 n1!lnum~] s]avt1!, C] ~i dl'iud de iii. fa.oe min1!lDi m!lilt, tIdar mal marj dedl a f;§ent El {,,[l1d era 'pe piiminl, tmpliItindll!-se' iistlel 'Clllvmtu] M~nttl!iroru]lIli cal:e a, zfs:: «Cel. tOO 'credle in Mine VaJ f:aoe: ~j e.l lUCIu:rUe pe care le falc EUi ~l mai mllri dee:tt !!!ce'iteava face ...» (100:1'11, 14, 12); Noi IIi@ blcb~1lfun sii!nUlor lu1

. "t Ma1tari,simd, sfJ~'ii s~rit ajlUlta,to:ri i.lllij tocitQd pentn,1 noi $n!3l]:I\ ~ '€!'~ hli DllIIlllil:€'l_;,(l~; nmnaJ~ a[d, in Ump'Ul 'peb"ecerii (;1.1\. D.'o:i., cl Jilcli mall nn ID8i mult dllp1i. m(Hlr~€:r dnd el. dlll~(i ind~iPAl:ta[t~a «Qg'linlZli)} (d@C'aJ!:,e PQme~'e~te sfintu] Apostol), OOllOOmpUi c1!lf:!d S$in~a Treimle ~i ne~!iT91~' uUa El 'lumina, elie! nu ne :l:ndiolll'l :nici de snllth pra{eU care, in tn!lll' muritar mtld~ atlv~~ut lucro]reo€le cera$ti" prln care se preves;~e~~l
ce~iil vilitoi3.J!€.

31).

IN\' Al:!CELUl: Der se spuD!e' In Sif'ilita Snlpl1Jl.ra ca ]i)1Dl'JiD:e!2!91ll iii as::ruUAtpe sfj:n~i dndl Oloo=;;l]a se !i'\OtiIJ.ri. 'pentru nQt ? ' PREOTUl: Am a~i1It~tdi sfin1H s1nt sIi\l]~i de DU:rCIMZeu 'ell. c'1u11,e,
(Rom", 2., 10);c,~, vor j\l:d~ca I1Jmea (I Co,r,,! 6, 3),. di :s:mt tui)i\i de Dam'" lIliezeiU (o.m., 10, 19)1.ler cum d .s;Jin\j] ,s:i:n~ ascuUat:!, _die D.1Jml':.@zeu dod se mag! pennu !nO], c~uta in Dwnnez€"l,asc~ ScriplJ1ra~a Clt~tell.le pe esre l,i, ]e 'jnSl~mDM .aid: Fac'." "lJ, "1'I ~'()iV, 42, a;.....lOr [ Reg!.. 1, .111 [.eL" l:l .t.: "".~ '"'''''''',V £·13 IS ~ Ap· o.e\.8. 3,4,1 :5;; Fa.c' 20 l' ~ U Tlm." "_ ~ - - a' I ~)Id ~ ..,---~~ U' ~u"",V"_.!iJr L 3 ~ Dan.iW. t2.[)e aoomenea, (;a~tij, desp'l1emijllocir,ea ~~g~1~i10~,pe,n ..
1 ;.

Dumnezeu, nn

CaJ l,l!lQra!:at,e III fJ.pnn flre dnmneze.i, eica uno'!' sil:el~ jJ'lQri oaf11.11DIlm!Mzeu, care au {h:>bMljiit de la E1 d~ilUrui. ~fi(l.redere. bldt rj. e V01' C'e:reptim€'sc de: ]a '.!! CD llrui ee I·au iPllizit potlmcil€' (l IOHn. 3.2l-22!1. No] v,~ner~m. (d:IIStim~1 pe stunU] I!ill Dumnez€U fiindc~ Im;IJi~.ilmp~~ :rllluWD'IDllll'lte:2.lel[lSe siIn:le (',instil viizind eli ,s~lu,gla lui illb~tli est€; e:il'istit~ I'IU nUlfn{lj~Ca '0 sIi1,1.gl, ei. $1. 'C~ 'pl',ie\'en a] ',]ui DijjlIDJle21eU 1[1)8." 1.38, 1'f; ].;:).nn" ,15.,]4), Noi C'.f,€dern d Domn.1ili nOMirU Usu;s, Hrts~os e'Ste utl]cnl nosU"o Mjjiociikir Sl ,eli m S-a dat pre SiM P.lle1 de r~soomplrare perntrn
f

1m no!

la:,raJc", 24 • .,; DI{l:Jil,~ 1 19......:25i Evr., 1, 1.4f I~~., ~9n 22; ~mn,~, 3

20, 16: FIle.. 1'9'.13 r I] Regi, 241.l6-- 1';: I P,jlr.,., 21, t.4~ f6. Dali vel g,~Sl $iiridi aUe :m1ilUe rollirtmH iua(jeaJsl~ pmvi.n~, til. dIl1l1Ile2ie:iascl'\ Sltn'I,n,
SC:f]flbu:d, ,car,e oonfirma oo)e dem.ti!] sus.. Nu rln~hi:e 1a ~n,?Ola,I:1i 1111 ,tlce8:sUl privint.ij; ca sill. nu te osinde~U ~i tll! Cil 001. ce 's,lau rrnpQtri\ll[i adevlL!l:1lI11li jmvedier,a,t ~i dlovedit.

'lo~ ~,I Cll Stnge,~e: S~U a

.f~Cl:tt

]mpaearea o:mului

Cill

Drumnezeu,

,til

131

t\o.at9' Jileillmuri~er «di lifii-g, facul lnie mlirire eel 48-4Q1), acllic& dnsUmi'i. ei este voitfi de D'i'lmoozw.

Putemlc ...»· (Luca. I'i

Capitolul i6, DESP.RB PREAC.IN8TIRBA SFINTEI. FECIOA,RE MARIA,


1

]NV:A:TAcm.;UL: I~,am aU'lil, pe' l[Ifiils;P1illlind eli nu trebnle s:H.dl'i!lil MUJmi. dMtir,e Fed(l~re:i Maria, penliru 'eli nki Insu~.iFIlll ei, li:su fIvistoi!!l, lil.~a l;;'insUt-o. AaeBlsla ~HIIedea din Cil:vjJ1ltele, :tI((]I.1.~ll.itQlll.lJui, r!l!!date de v sJtll1ul eVc(l!II.g:beUst iI]te,~tul I.lrnlitto,r: «$1 c.!Iile'l!,a. l-a ziS ~ I~ll1, mi'i.ma ~i rr'~li1 T,a] stall! afaxt\" ct'luUnd. si1-T] vmlJeMc~t bon: :El i-a ~is : Cine este mama, M.ea ~i e]II.€i s~nt fr!J."H Mei ? ~i tnUn~jnd IDln,a (~~:l'e lu;:erudl S( i, OJ 2j$.; btl J'Q]al:l'la:.Me.a, :$] f[ia~]iMeL Cae[ oridne va face vola TiI:ti1l~lIt] Meu Celui din teirlJ!.d,acela 'lmi este Irate st sor~ :IIi mama» (Mijjt1li, ~2, 4.7--50). Deei, faptul eli ,iFecioa>lIa Maria I-a fost .maillll.~ IlU are, ni.d Q lmportant;li, bl faJtl l.U], I,e,g:ltLiitUe Sale de, singl! san de :mde'ni!@;trUlpe'atSi' , n-an ntl'C:ii W1 pil'e~.~i nicl () 'pireciiO;ere f,ata detegMill'l1e Saie, sWl,j'rjh~81!e' eu tei ce f:a;c \fO']a, Ta:tlituii., oritine ar Ii..!c~UCJ. a
PREOTUL:: 'Ceea.oe Vl''I;!!l M.in~~jtom] Mate esre' ,cl1 d,e .ilf!~I)O[s~ tanli} deOSi@~,.iUI. pentru oamenl esta nu tn.f"udire1l! tfupeas('·~u el (i [.Dict! 'VOla Tat~]ui. ceea ce not ~tjl1!l oil. SJ[nta Fedo,jJjr~ reaUza,s(l! d.ej'ii, dlld II aJcceptat sa. ffe Maic.lI trupaasca 8! lui :Ol.unne:l!:eIil.~Cuvlntl!ll Dom~,l!1,!l1llooLm nupune ill discuUe died fapiu] d ea ,era Marioo SII! el fa.p:ll.ll eli ~eg tunl om'91U!!6.sdi sa faJ(Xl eu Dum.llez.eu l"lIwll.ai od.at!i rn[(npUmn~Blvoli . Ll1I,iI. (,;,e] ee fat,€ vola lui DumD!e~e'lll de\rine su:fleoo$:te. 'inrl.1dit C1ll DU:liI'illl· zelt1l. Pr'i:n mav:inLele de Dud SWi. M~!ltuilorul nit] n-a inlibilf,al llll:udir if! ,~1iiI eea ll:lJpoosc~ 'ell Matea Sa,. llid. D5i\ mi~oiilt cinsttrea ee tse euvlne

--

J.NV l'ACiElU[. : Dar pe Mod/ria, Mak!'l, 11:dIisus Hristos. de ee nol A


Qrtod_()C$ii
ca to dnstim, aUt tim, ])UEll!I:JJ!zeu ~'

,de

mult, dup.:1 ell se pare, ne [!1chin~Jl~ M La


~j

.PREOIUL; Not pe Pr,e:iilisfinta Fecl~atij Maria


Dtll1llleZeu.
11)

Nasci1touoo de

c'mslim. imat mrdt de;cU pe jf)oU s:nD~1i ~~ ~l1'9let:ij,r dar 'lotlil~j nu~i ,aducem Sll.ll,jlf.l;l' ca I~i umnezeu, Cinsfu,ea: ce se d~ ei Sf! :rwlll,e$te D p,rea:ci.I1SUfe ,5:11111 Slliprai'V~e'rare,peJliilm <:it ea, ,e-s't:eMaica, ltd nl.lmn~eiil., IiinUal legat.! de El, nu .nmnai 'pl'in :priet:e!l1ie, CUJil, shIt ceUalUstinU. iDe' aceea S€) S~)!n!lein cm.l~J(\ia bj:se~ke1,l:scij (6xiollUU: «C€NiUI eel e~.ti m,ai dnstitl1 decU Herl)lYi:mii &1 llilali mar.iMi f:~,rl'i de aseilltina:re dec]t Sanlifimii)j" E'G.este mai Pl!(l!iHIS dedt sfinJH$i Inge:rii, deoareoo tn ea SoC! ·tnii~JlIU C\:r:v]ntu] ]ntrupa\. AsUel i S.,ti inchilult Si in91e.ru] GilVliH, ltil
I3tl'l1~V€!S:tire [Luca, .1, 28-29]1, :sf in atehl~i
SIilll"it EI,isaveta~,mak,a. snlltuJ:~,d]Q.an

chip [

,S-aJ

incb1lilillt ~il :Iii.


0

unel main,@,de Joa fiu] ,e:i, ei numa:i a, (;'~h.tlal,s~ aJ.C'('en:t'1l,e:l:e' di ce:ill~ Illi . bmJtd~reeu iffi, eea ~l'p,iril!Ja]~, tOot, ase de mare 'Pfe'l :$~ e pO'all,- reaare IIl:ZiI tollJl,il otic ·c:rediilldos, A~ adaf. a foot uu CllV]n~t die llidernn ~i (1, ' _ IIKllflljllre I!a. !l£I!:esa .J!1mltimU, dar 1lI0.ullul de di~;l)(l"~J]~ edresa Mui i~ SElie. Milll.iUli'to:m] nostm Ilsus Hris.los:",dt a. fgst Cl!1 Maka S1'Ipe p:!'lminl, }YllflllieO o ascl~lta ~i cO iubea ~i el"a sapus fa,t~ d€ COl (b<t6.,. 2~ ;.it) ;Si oridnd Il 'c~r~a ceva, llt] Se Gir.ri~ilJ uetiSl1ll[t.titor :hll:~ <rll elll:. AsH'J, lHi l~t ill 8 dlin C~ na GaIU~ii,. ]lI! eererea Maille] Sale, El a Utcll'l prrlmlB. mlnlme, rH'i(!f'~ elnd ~"Pill 'vj~. I~I.oall'ij':2,3-10j. A a'!'llIL m!II- 9[i,j, _ d M k I in So,. hiiar ("ind "fij (,I"' eruee, r sUgnH; Il'lUUndl.l.-i d; . grll, ij, ptl!N) ,1111
l

Bole~tltor:iUl ~L1J.ca.l, 40-43),.Il;-'


ver I :rilc[

s~Si Sflnla FeC'Io;u~, jjrin Dubtl] Sflnt, P[QOI."O~~t~ca pe ea

{}. rolli:tr~1l "-'hli mai, h bU, dill.Ue ne 'lI"li ii g,j ~ IJi 1,,1 tean E 1I.IUI[II Ill!] dllp (~'l.!11U '('ril : «l -('i lHm, "~zJ~d10• J'vt" lei .!J ~ pr ~IIen 1'1111 ~Slf' U· ('~II·t!, I itu'nlf'lI sllm1 1!1l!'1~1" tl "J-:M h' I ~.lllll:1[1'lln!~II(lp I III 1111'11 l u hi, (

nE5Jl'IU:: PRIlACINSliIREA

SP~NTBI FOC]OARlE MAIUA

Apo.j ,!:I ~j;s ucen:icu.l~I: ~F,animuna, ta !)~.$i d~:n ceasul ,a!Crdil, ·ue:llIikul u [unt~o sub mgr]jirea, sa" Uoan, 19; 26=-27}.. Vezi c~ MintuU.o.rl!.l,nici hi. vremea C'ea grea a.S:l!.terintd)r Sale de pe cmce, nu anegHjat pnr~ 1,(IIlea d.e 9Ti]d fa~ de Maica Sa, C'tie I,..u, nl!srult~1i ~a: (;J:ieernl.

care ar .fl. putm s~ disprnl,uiasd


dllt I)Onm,c:l
~te::>~epe 't~:til ti!u

sa ctllStIDi

pe Matmtl Sa, d:nd ·jnsu~iDumneseua


1

:6i

cmn

~ipe

pe t~ta ~i p~ ,m~aJ. d1itI)~ cwn s-a serls.: mama t8» rfDell.:d.! 5, 1 6,) \'?'

Item.-

fedQll,r~~, de" 'neme, oe: lIliS~.i Fiul s,~, a numi't·o «l'emeie!!, o@!e~ eear
1,lfIsemoa

[NV itrACEllJL:

Da, dar de

c€:'

:nt'O:i.

(I

ll'l!Lm]]]I pe,

Mada

o:p'l1fll1l'ea

d~'Ol}ebU.

Seri.pliUii ': ,«.Dec;i, liSWi, v,bind pe M!'[il;'~ Sa !',ii, pe ucenImll pe care-l illl:iea sand alabm. a :t]s MlIicij Sal,e: «Fiffi'fiieiei fa.ta fiuI Uiu !... (loon, » HI, 26)1,Tof asa 0, n.um~9;ti€. dtisprejuUQf,. ~i Ja llUlil:ta din Cana Galile'jj; "Zis-ill '1l!1lis1!ls; Ce est€! Mi.€!!~,] tie,£emete 1.1l (lean, 2;, 4)... In acest- cez, nicl li1coi. 'Oputem soooti. :nlai l!IIult ~i nu [ip:ut.eTIfl aduoe un cult; nn

ca a f!os,t c~Mtorit111ar

nn f,eciom~, c~c.jaJ~a,r~i,ese din cUiv[lltnl

M~ma S.a, ciIleja nict in chinnri1@ d!epe cruce ne uHij s~-ii pOBrte- de

PREOrUll.,; IIIl ,cUatuI PI,rim, m.c.i.d@ctmlnl!1 este verba de d[!Sp'[\e'~.d. d:i!I'Il?'Qtrriv~, Sill v'€!de cam ~NI :~llgrIj]tde s,oarta" ru incredill'Und-o, pe ea 1)llrt~f.l'ide gdji!! a~,po,st,oluLtd IQan, ~Uwd cti Bl fin va rnll:! sta pe pamint pentru ea 0 b:o.'grijeas.:C!ih r~tllJ v[eJil ei, Acest !luan nn 'este I,) i 1lE.![llSUfe, d, CUi adevir.a't, '0 malle, C']iIlBUre ~i un mar,e re'Slpert: fa:~ de

sa

~fij,D, Iar daC';\liQ n:J,lln~te ({ifeIIlei,e»'1I "]lkid!e~n 'in inJeleS' de 'femeie cilisHtoriUii sat] lun semn de d:ispret,cJ. Jilumai in I'itllt:e]es, de gEnt san se,x, cum vede ~i dhu eceea c~ tot 11$3 s..au ,ad:resa.t·~ ee[ dOl hliged' Mo!!Jli~,ei Magd,tllMa La momrint: ,«Ferme:ie, de oopUngi'?» (h:wan :20, [2-=I3). liu' cei. dO.i bB:rlMI~I ta.!.',~ s-aru alata! ~a Im~H'Ja_wa Ui ,cer ~ DI0111J1111\[[· u z:is a " trill ,apQs~.QU: ~BlilrbatJ galileeni". de 'oe rs,ta.Ji.prIv:ind ]0. I(;,er?!'!'I[F'apte, ~I" U )1. -ki ~l1gerU. n:ici cei dOl. barba'U n-.al!l rosm Cl!l disp:relt cuvin('ele ~rC!:I'II. ·jell S,BJU. ,f~b!irbaUIl. d d1mpotrhr~. $n ('.hip mmgiietor.

:'1~

terea Ce['L!!]Pr,eah:u:dtIe va umbri; psotm aceea, !iii SUntll] care se va na(ijie din tine :f'iul llili D'iilJIIDe7ieuse va ohema» I[Luci3;" 1, 29-3:5t Ai auzU cum ,afhan'9ibelul S-,(,( 'iDc:hinl,lt Feci-Clam, Miil'ia numi~d~o IHI ea clp][na. de barn ~ili:bineoo,vmtata ~ntre femei:;." Da]'. de~i' eI' nrtiJ~ me$,te' ~i el ·o:fe:me1e)l 0' aD!'rulI.t1i Cd ill fos~ llln'lbrlt~ de lP,uterea Ce~!J] Pr'eaina]t ~i ttl. 11ztiID.Yl]j~ :$]. a :tllsrnt din [)u!hul Sn~tpe Fhll lni ·DUim,~ nezeu, IEs~ ceea ce seC'@niirma ~i.de, iw!'i~i aria1 mh'jndu-,~ (',~ i se M !.m.Uf!~.,0 nastere (ill, care au ~Ua de Mrhat. Ve't:i dedI c~ ~~:nll i,-ar zis nn «brneclI:vl'ntatai @$ti·tn inibre :f@'ciotW~, d ibinecuv]uiaUi e~ti tli inh'e fe!1l'ei»! p,rin a,ooosta llearaUno dispret fa#i de Pl"easfiIlita NtisclUoare de' Dum[l.e~e'1ll, eee «1P:lina de d~r»! ei d.eSlcoperil 0 ve<:he 'hdnil;, ~drobi:r@'.fh ca!lPulnt :sa;rpelui p:ido [em,eie' (Fae'" 3,.!, 15,) :~, eli 00 'va: :l1 eeea t(li!1ic~ $1 dubO'!lDicea.:scfi Eva eereve na~1.e pe NQ,ul Ad&m, Hrlstos, Car,eva adlllO@ "llJj,ai~a in lU'llile. Jj)1iImne'i!iei.~m· P'~Jill'U al ,eiserricii zk c~ Hr[$:lo$: 'S~a numi't s~m.[nta fe:meii !Pac" 3, 1.5), ca eel ee Uti 5"\11. niisrut din 8am~IlJa de bru:bat, d de. la Duhul Sfint $i din P'.rli!!!:cfl'iraoole Sln9liIH'i ale PnNlsUnl;e:l Fedoare Si·Qj lu-attirup" in. ziua O@d- Dttlile a jl]deca~ii «!lei de aJpol, at'eastlli tlT!j)~['atea5~ ~i Feciodidi

d€; CI!lvi]1iul lui ,$:I Qlge:ta in. sine ; Ge va fi rns€m'tdnd unnea aO!!l8ista 'f Si [[IgeruJ 1-.. a. zi:s,: Nu te tem-e, Marie, di.et !!if afJal hl,lf 1<1Dl!lWUW!~II. ~'i i,ata. vei ~iLta tn pintE!oe ;~ v,e~ M~~e Fiu # v,ei ,ehema numele lUi. IiSWi. Acesla n fimtlte $i Fiu] CeltJiP,:rw,ina;lt se va dhema .~ Domml! D1Jlm~ nazeu '~lva da LUi tXQ![ul h~i D'alvjdr t!lt~I S~JJ!.$i va ~mplriJ~i p@ste casa lui ]aco'v ][1 veel ~i kn;par~tia Luru Illll ve ,a,vea .sf.i:r.}it. ,~], a ':liis Mada ci1lbt! t"nge:r; Cum va Ii aJceas,ta,~ de 'VJieme: oe ,e-Ill l!IU ~tiu, e b~ib.ar~ l' ~ii d l'.fl!splIl'n't[nd. :ing~1 l-e :ilis ': Duhu] Sf:init Se va pog:ofi j:le.stue tine ,~iLpu-

Ma,ria

sta. de-!!J dr.eapta ~tr01llullli Finhd san en mare $j iiI.®g:FW,tii slavli, dupa cum P..,aliJiliistul Q ara:ut zkmdi: {~~ezut-i'I. mrpa:'r~:toosa dINt droa:pta Ta" tmbri'i!caJi! hI hainil (Il.lrIt~ ~i '!1re1Ji h].firU:rn:lllse:ta't'~11 liPs, 414,
\:a.

INVArAcELUL: Dar uncle :.':IespUl1e ~n Sfin;ta Stl'lpmdil ca' Mafia,


!1IIml lUi Usus", a Cost lecloilli~ JIOI ~ PREOTUl.: C:~i ill nbcul (LUt'(I" l.

~i plllrl,l!rea.,ieeioarl,Hi$1J-

Cll'll'l 6 mllinim

nin,d Feci(:N:lr~ iIie-Q a.rata ,cbiar


aJ

Evan:ghe:Ua

21). Pelri:[u cd. axhE'ln91be1nl Gavrma, M.l(lJ[l!it· 0 pe ea Jll!me:iJe dl~d'a :lis: u:binecu:vintail1JJ e$ti ill! 'h:ltre femiei!l,apoi in aJC'ei:lJlta y,(¥~j dUrrlMJeaJa ca. Fec:io,Blt,1I Maria era. l@nlF$]@ c,asalor~t~.?Dar ,ctnd Dum,nC"Lel~a :z;idil·o pe Ev,~ diin couta 11]] Adam [F,a.c., 2. :21-22) ~i ,9
aci[ls·,o I.a el, u,iil;r ,eI a numi.t~o pill! ea ~,femeh~»~ (}.lIre ~j ,1.l'lUIlCi Ev~t era feme~e cas,~.to.ri'ti1ifiindca AdaJl~ a ll'L!l'm:i.'t-oIolfemeie»? ASadar. 'dll' E'"a a E(l!st 2idi.t1:1de Dum]1(l're1lJ fedoarlli, in!.' b:tSIl~[ :Dum.ne'l(!u ~i Ad"m

H.

j 2,

28_,35~: 'intrmdl, ]a ~a ,;uhllugbehH 'Gav:;m

mnnit·,o l~pl'll1li

d-' hal.,;:!! ~i H,,;,l>ilJleelllvbltaJ':1i

tn:!!(! femej~. -!lIar ea, vil!~d!Jdu·I" S·.;Ji hdb'll,fllt

DE~S.P.RIECRED[NTA

QItTOIDOXA

57 1 canuna tuIlUQ'I sfinlUOl'. ,Ia:r cum eli lii dupa na~te)ie ill ~'ru:n8!S fedoar.:, (il,e~le' ~i vesl cele p:r(lo'Xodb~; des-p!l'€l eat depr,oo['ocull(!ze,c:h~ei (44, 1-3)1. lNVATA:CELUl. ~ Se ml1i spune, tOtu~ii en nu trebuie; sa d,t1Jm PJ:ie!lIi rnllU~ ci:nsUre Feci.oavei Ma.ri.;Jj sl mei )!ill! poate fip[~i:rll'eMrat;?l ca r,ecio,ar.ri.pentm el t1J[I]l8J[ U avul ~i alti (Opn, care sint numiti de Sf'inta Scripll,li:r~ "fr,a.fj ~i s!']!['o'ii» a.! lui Iis1!;S'I. j,a]' Iistl:s. este, nW1'l~t ,t1:'~l!IUild n.l.is-

pe ,~(.'e~s"l~ fecj"oltlir~, :[hr,~", '0 nillmesc ·"feme.te}) [F,a.c., 2, 22'"-23), apoi nu '0 nume$te pe lVIari~ «:Iiemel€:1} in inteles de fern'(il~e c~sl)lorila - cum: gre~~t int;ele'QiunU Cl.llj,lb~tul c!~emeiep., Ci ,tlt:U Dlrnlln,e~.e'Ur C]t ~i Adam 0\1. zls Eve] {(femellim _, pootru ,eli ,ea H8i lParrl:e femeiasC':1i, nu MrMle<aJse~, ~i aSUel sead:r e!sa.11l evreii invri'!m~a a.ceeca., Dar ni,C'~dl@,clJJm 1l11l se tD~elege <lii DWlU'ieZen st AdaJm" pe 'I;:e-~ }I].a:t~. din ((justa lUi Adam ~ slcare atunet era f~eloar~. - au Dl!Jlntit-o fe:me~e,in iilteles die ]1!!nu:!ie nlifila;t~ (,cl1s.~jl'o:rit~). cae] precam EVa! era fecloara, QJ'tunci c[nd' l g-.'iI zis (,fe-me'ie)~r tot a~iliE'va cea ta]nid :6,] dllJniOV:llk'lllasc,ii, Preacu~a~8Jf,eoh).ar~ Maria, care a na$O.ll pe Nou[ Adami Hrlstos ioci{)erl'a esi.e bl vecli veellor cu ware eli. Sfi:nta Scripblrii 0 numeste pe ea
l I

cut» (Malei, ~, 25), de tnn.de arnrrmacl.!i Maria ,~ :mai a-vul ruleri'Qf $i .al~i hi. Si, intr-adevar, Biblia Die, -v'Orbelj:te de ni~.t:e ~cfl'aJti~ al DOO"fl!!mlui $i, de aSe'l'll@lllea. des1l{'('j «SUFQriil!i;l') lui, elnd retUi. c'Ilvintele il1deikn' lledlllmerit'i .de perSioana nli!tJJiltlat~ a DOD]I1Ulul : {IAn nu ,este A;ceJStaJiedornl
tesllllD'wui?' Au nu se 'Uum~,~e ·lEJtllma,I..ui I'-t~da

:!li~

fr,aii.i Lui,

']QiOOV $01

d'(!,meiel~,,,,ASlIii'I. bm;a:voit Dl.'IlIiLnez~ll! ea intru FecioaIa Mari,a s~ dea il'ldr:epta!!'e .firii lui Adam ol'il'bd 'f1e,chl, prtn Noul Ad,am ce] IllbClil.l din F1ec:i'Q!lIJrij,Ci:lle a ',re.Ili:t in ~ilnle ~i S-a :rmll]'~.C'at~in Urea nOi!:m~ din nc;gditu &I mUd iii buniUate, penuu cas& izhll.lveasC'~ pevechhd Adanil,ru tot neemul lui, ,diin ()1Sbl.dtl ~,j d]n mearte, ~rCad 'pNiN::UJll in.tru Ad!am lOP HI.'Of, esa intm Hlii;slio,s lo~i mvi(lzB.1) Ilitom.,6, 5, 8 j I,o~·l1I., H], j 5, '2;4 s.a ¥ ])eci, ~a li11l1l]ll:te' cit SUl!rhl. ScrjpU'I.l!l"li [lI1 numeste 3. pe M!I:i.'ca Domn!Jlu[ (Lnca, I, 4811 ~~f!El)ne:ie» s,ensul de fem'lflie 'cis1iill tOiliUl, WJn ifl~J;l~egun]]j cl pdl[Cll'l,f~n'M «j'@lDJle:ie»r Sflnt.a S,eitphlT~ iill:;at~. J1J.umai sex-ol, genul feminhl al Sfintei Pedoa'['e ~i tQtoda\,tl ar{lUi in 'ch~~ liImbros ~i talilic di este h~ill1liei~a C~N] soollhitli (Hrls~,os,) V<iI zdrobI 'cnpul $,ilIrpe]ni 'IPac.'r3" ~.5) ~i~fin care va ""Imi. mtnt1l1in'!a lIlealllUlui cmenesc, [a eele de ma.i sus t!l"eh'uie ,adaugaj :. t. .FiIIlO Ma:iC'~ ,a. Mi:nlllJitondui, Feci,oana Maria a IP,fjmit (lea mal m!i31]''(! clnste P€' care 0 poate I.\vea o ifliptUf.a. omelitea:sc~. 2" Z~m[slilld de ~a D'lLlhulSUn'l pe Mi:ntuitoruI in p!oiecele ei. {I fost C1i1 tot1ll1 cu['~tlUI de pJeate! ca nlcl uu alt Om o["l-cU de $I'[nt ar de ])1Jl!JI.neze:uc]nsl,i]rea ei - CI!Jllki (I all;:! d!lslire· a Vilie~mni()'m ,_ S['[nta F,@doalfl Maria 'lre'buie socotitu 'c;:e\~ djnt]] dintre :sfinti., a~il clJm JOan BoteziUoJnl ,este c,el mil~ Inal"e il'i'tr,@ IP~oorod [d. Mat, 3, ] , ]s!lJa, 40, 3). .Pent-lll 'toale ,E1Cl}st'ea, Snntei Fielci.,oare Maria i se euville 0 cinsUfie mai rnare dedi i!lltor sjill~i;adic~ preacinslire, ea Ui!1d bn:pil.l"M~aSilt ,

~()~if !$i Sil11.on ,~j Iud1l1 $i ;slil;r'orUe Lul au nu sioJtQat,e ]Qj no~.h (Ml!!lei. 1. ~ 5'~ _I<f,· 'M"'(c(I ,~ 3)' At'I1;n_d ·[;00l 0 nmnim 1I1.oi te Malta DO]llUiJiIlui Jl U!r lUg ~ ..... rr
~1U f '_
U

.11

'

-II

fedoa['~I~i Q venerlm ca a'ta'r,e? PRBOT1UL: tn eitaml prlm, e:xpi'e:s~a {lilltiiul il~scutl} nu tl:l~elll1l:Ilea;Ui l1\.UllaJidedt c,~,tre1bllie $>~ juesu:pi!l:nem ~i e'xiste:nfa aUoranasJ!;ulI ulte«pn,HliIJ'e-a

fi fost. 3. Fiind/I]~i prinisl'l

rim" Aces:ta este Ulli Ie:! de a vOl"bi fil Vechi1!llui Testament, unda t,hlltiiul ni'!:SQ.lb se, RUl,"llBlle: be] ce di?5Ch~die;iIJ,Ui p,lDtecehl, indife!!'egt da,ca va maL aveC! ~i aUi fnl~i ,56nl nn ,(Ie$., 13, 2,)~i nnda adesscri num~raJll[ C6i'd!I!!1a~ (1., 2, ,3 19k.) es1ie ~nloC'Uit ad intEebujn~l'Ilame'stecat en eel ordiil.aI (inmul, a) ,doHe{l, ai trci]ea.l,.Ebuismm aessta iII intrat in felu! de 'i/(Irbilre al Noului Tes;tamenl c.1d agMoglaJfi~. erau dinlre lJi!vrei. 'ID ca'L"1.lJ1 [i;1!~, de i~'i:Jltihd n.riscllt» i:nsel'DlEleazij -uoul n.~scutu in sans, die «unicnl utis-cub. AU 'in~e~l!es este exdus, deoarec:e, dlacli in adievl1r Usus at mal Ii ant ~i alti frati natU!l'a1i n-ar nl~:Slill'o iP-e MaiC'a Sa 1n gdja unut apostoL! lei III grija VI:~\U'l'Iri f]u de: el Ell. ~n cilalul ,a,l doUea,. uude este yorba de «-fr.'ilt:uM ~i de «snrori» al DOffiDiI,]]tri este vorba de veri! La!., calm la I@vl'erl pl]rlu fll.!Lluele 'd€ ~d'ra'U)t $i Si:llt ,hiar Qilninti1i ("U lli1l.me)1il:lOT, In Dum c£ de .patrlil de mal mnlte erl (vlil:zlMatei, 12;, 47-450 i Maxcu,;, 3, :n ! luoo, 8, 1'9'~ loan, 2, [2; 7, ,3, Fapte:, I, IS,; I Co!!'", '9, .5: Gat., 1, ~9")1. 'insa 'E[ in nh.:i un cal nu au putut fil fraU nat,U/ra.]]. ai iU] Iis,ltS, Hristos. ~i ill at
Marile,j" mama 'lui lisijs, pellltm c~ " 1. Ma:ma acesil)[ a$fH~i"i clf:ra~i'l al D(j,mnlJ]ui este () aUli pers(lInl dectl Fedoii[a, Maria"a€JaJ oIDlliitkil. ~n SUnta Sc:dptlilf!i Madu. Sail'! lie" 1i1~ I,d~~ Mari~e~ 'ladicd d(!o~ebHa de Ma.rl~. Ma,i,ca Donunulod !;ii deMail.je..Nl.ag-

dyl('llta"solu«sora mameilE.l1i, Mrurj,a bd Cleolla).i,f][l1dflmi!l~ti,ta. llt~:~ Maita Domlllllrn'~l t!l'la."P'J1op~e:rea i. de ~


, . ](lt1i

C'mar lIUi..- .
ei

mu]oo fe:mei, p!l~ v]~1,(i d,e dlll'P'i3iHe". ill[!'e care, '®!!ili IVfail'lii M~,gdlidena $Ii Maria, mama 11,1.] Ifi!CQV ~f a ]Ul IO&iI,$1 m.amOi fmo!!' lui Ze'Vlild.e1(ljl..(Mat:ei, 2i,5H6). ]'QiC'()(\i ij] Iosif shlt doidin ,ceipllltw. «f.iat;i» ;rl DomiIDU]i!l] {Mat\(il],~3, 35), M~mi~, r~~E!!de (I ~lt~persoani\ deC'rt M~ria. ma_ma b,l,[ li:Sl!Is. EVOJllg~eu.~~,u]cO[lInm.\l!aPOi]; ol!;n.r~iu!simb~~a. noaptea."" a l<enHMarj,a Magdaler,n~~j .ae@~ hl];tii M~r:]e, il::~ :s~ \l(ld,ij mQfm~ll!tu])~,fM.[I~('H, :28" I], Aiel i1lr~~i este vOliblBl I
£1(1 IIcea.ia]i[,~l) Marje, co1Im nu p,O;a'~!l! i d~dt .mama. «fn\U]or~ I
])om~!.lJrlJ] $1

lID.:t~le bib,uce l00n~n:Hoare: ,.iL-$i . ereuecelo

d!€Sllire, ("are: a foot vo!!'ha $I ~n ,fedul pf\€iood.ent In chip aselil1il!l1dWf scnu ~i (:(!iLlIl~i .ev,anghe&iJ$ti ; «:ei. ar CJU ~i iernei e~re :p!fi'l,lelau d~ .dJep'lIl1 e-. fiQ.fre ~' Co1l.re, :.;1Mada Magda1eill,[J]j Ma[1iI;l", :UiliIIB'na 11:11deov oe] Mi,c' $i .iiI. lui Iesi, I su S~b]l.~ali".-lar .Millrii'l. M~gd.al~r.!a ~i MaJl~a, 1(I'MlnMI 11111llilcO'\feel mic~i ~ [U~ J~~, pl"~",r,ealJl[llIde l.-au j1I'lll$1ol I~M(jH::oU,15,40,,47')1. Ace]~i evang~e~ hs~ sCr'!e ,a,lJol.; aD1!lp~ cea t['e;c!!lt ziuJa: Is:imbeN~i" MarJa Magda.l€na:; Maria,

nlU am. fos~ apo:S'toJi. Dl1!~1 llm[ pI-esul':lun 'Cd ac~:Ua do~ dinlm ~t[l'a~]] Ji)o'ID:Il!l,dui,ur anUIM/ii Ii!lJoov ~[ Iuda~ ar fI idJerltki at 'oee1 dOl a:po.!S,· toU eare PQa;rl~ .a~st illume fJacov ,CQIl,tlmit la fe~ C'1l ,~fr.a;te~e D:o.lliI,~ nnlul» eel mk', [11 t(:hQite llstele dpostolHor" tar Inde "fndele [)(limnl!!]I!i!'i~ er fj fos~ llJidiIJ Tadeul), to:lU!~i,Oicea:stJi .,e~t:e 0 simpla IJ,rtlS'l1ptlll:l.ere, ne'il!L~ desll]l~tor de ]l1~e:rn.ie]aU.i!rn.Biia]es: (ili. ei '~n~i~]ntl sa l!lm1lJiesc£laiposlo]~!1 dll:p~. C'lIImn.n se mnnese nid «fra:ti ai DomriJubrb, iar .m('!spr'eajJO~to]i rorbssc 1f1.pefsoa:oa a tr,e:i.a I~Iud!lI"l, 1'1). D.espre ]'aoov, «fr.a,re]e Do,m.·' nulul», se :$lie :nrUim.Bii ~ ,(1 :liostoel diflt.'ij, epi,Soop al lem.saIimuJ1I1i 9~ tll c se bll!rnt1,1 de C'@aID1lj rnafiEl ail,:do[iU!t~. aUt rn f.ata c:r'ed~w:;lQ~U,or!. elt ~i in [a:ta. arpost.o,]Uor ~Fapte,. 12, 17, is,. ],3)" In timpce aiposl,o,]ullaoQ'v !;II lui, Z~V'edw fus(!!se ucls ~Fal>t~, ~.2, 2jl; ]Qr de!5p,r,eoel~]aU taCO"" ['1Ijj[ J'Ilai.

md

3. DilCli ail:' fi foot irati 11abua]i a[ S~], Hristos ].,a:r n f:~c1Ltll.posloH ; I

moo

p'lltem

~t]

nimic-,

lul Iaoov, :$j, Salomea. au cllIm.paratmiresme, co: :sa v,ini\ ga.L UI:I.g~:. (Manitl,,. 161 I), APOij, ill alt te1ll't: uhu!' ,eie- erau: Marl@" Magdal@!n,~; ~i roa;na ~i Marja hti io1lC'{)V'$$1iOO~e:I!tilte ]mpr€1!ln11 C1.l ei,e,li)aJlil czk€!i:'Iu"l1;~tu! ~P08t:o]~ aoeslea:~ (L1llie~.,24, 10)" $i., ]]'B sfi'r.sU, altlli] :NSi stat'€lau Unga :Cn~c~a Illli[is'lll::'l· rna!llta. ti!.]]:$],slQ:ra :naam~i lui, Mar~al11l.i C]eopa".~i .Mada M~gdil.lena» (JO>CiI'l,19,.25,),. ,
~l(_ntla

ar fi 1na:mO![.I.'Itiai'! r.ij][ lor pe Fecioa,r.a Maria,iar flU aiPos·, g to11!lJui Joan, (',lI:ffi,Oli.CillM, ,n H Jo.Sl m!!II]strt1!i:m .aJc:es:te;i,a d!e.cit un fiu aJl e~. Dt!~] 'llfi'aUilLlom:lllulUi]}l )]rij potfi md rn1'ic~!' fra·ti v]tr~gii al '1u] li.S'i,i,s:! seu lii·ai lui Icsif diIiJ!t.r~(l,{jU~ ca:s~!lmie @nteri(ila~l1 QI aoelStu~a" dooill:tec.e : ,a) Nk~i@:ri nu se spnne ~i nkij]ai nu se poate p,re3Upil]l:l.eC~, losi;f Clit HI.a!1 f(lst c~s:~t:Q:.ritll:1~jDlte ~j c~, Oil" ii dle'V'eml v'M.1.IlV sau ar ii dlV'o:r:tal fi Stirn dh1. Tr;adiit.:iie d!oar aUt". ca 'eli1ltolQr:epb". b) Mama «f:!"atilo'r D(lmll'!,d1Ji)j~ d1!lpii cum. S",iiI. viiizii.l:t l!fi;]] sus, t:r'~iia !ll~ 4, Hrlstos -

die a!:elea~i f-emei Co1!iE€l .tiill. JU~lt P!lIft~ ]01 eV'enimMte,~e, Pa~jmHor$.i Jljvierii Dijluulul. Toat.e -smt peIDIC:lClIt,@, .il!i.lme]e, ]![~mai«M~J.ia, mama ~lJIi Iaeav !Jl] a ]1,]] IQSi» [doD din «fra~[[j~ DOmll:ld.nl - Marei, 13, 55) estell!umi:ti§! hi ,fllmbele, loenrl .;<M~riD!, mamil! ]!.l]~aco·V'lI, a:poi o1IJt.eorI ({ma:l~a lui Iosi.i>, ssu (ci'teil]dUa Mari,eu., iar hl Oi]f:e' lceur], '~Silir~ mBJlIl€i hi, Maria b.H Clieo-p>Ci}!>, ~Dec:i,
'\fOrD'll!

In '~oate 'te:xt~]e de mali sus€'

ora ~n ,aprop~€wea hdi~l~ a Maidi Domllului, oeee ee at Ii. f'Os~ e~.cl.us ~entm motive ~esl:'lede~'lltI1!1&5 - da(;~" €!11 ar Ii. f(l~t, dIlld)vaJ so~i,a lUi;U
[osif, olcum divort..tJit1'i, 5. Tinll'ld seama de f~!tptt11~ ,~st(! tot! in Odeld, dar 'in. spil'!c-jal Ia c

cu

urr~lii DQm;I1!ll!I~il'l ';;'!.'Iif~ndaJt~IIIUll]l~ ded~tpe Ma!!'] a, m{lJm,lJihd ]isU:s,.·on 8i n~ Hi a~F'@cloare:i. Maria ~l frari natm~]iaj lui iis'lllS. :2. [{E'['a'tH Ji)OIil'UlIl],lltb. n,use nlillmesc ~~ [1'I$iI;;i «fmU»" ci.~rom~ ~u ~~:!iiluj ilor] !'Ii ltd Ii.SUSIi'. DO.r d~lltl'e '!l!~, la,eov ~[ 11,l,d!1,1",smt il.~llorii· celor dom~ epjst.oJe soi:lc(I]!I.i~tl nu.:mile; «ili lui ,[acD'lh,l ~irespe~ti'l'" «a lui ]n.Q,(I}l, Or" ~coloei N1)Ime8c.,fjeC'an~, ~!]·ob»([(l!(;O¥, 1, 1) ,$,i ~S]l]jUoroj ([uda,. ,~, ]J III ,Domnnhlil hsus:" ]@]" nlto:fraU». '. .

iudei, id[ii.te~~ ]]it["ebt]iJ:lte{lz~ ~i in iJi~e]es !1l~i ]~rg" d!l!~dr» Sol!! s!)u de aUe hm.ldb:i :pl,tI] a:proj:l](jle seu mai. tndlep~rta"te [ea de ax.la Fa~Qel)e:..13i,.:B, Hnde AVFQiarrl H t'a!UJil1€~te Lot II:,f~a:te:!O, ]P<!l! des~ [i era :rnlIlllli~llei-Pot de, fr.!l1e, Pac., U,2.7),treblilia sli.lIdmHemcli! dratii Donm:u]uh au f()~~v'e'!fi ai ]t]] Hs'lls.

S?

Din oe]~ ad:t!lte p'fl:!a Qikt s=ar putea erode, lnlr·>Cide~!'lir, e~, F'ec:iio(l:ra. Ma]"ja, Malca. lui IislLIs Hdslos, a F~mias pU1]"!,l[El:O rQ:c;uoarl1 ~:i,n1Jl ,a. mai 3vu.'lalti ,COjpll tnatara de- lisus, :Este to!lLt$l g~r:i8
ill Sfhd:a Scdp<turli di ]ooif n-ol 'CUUO\5!1;llIJ~Qpe ea.flJ[m'1l!ip~ (:(l a. J1L~s(ul I)e Ce1 b[Ul N.\1:s{:ut pe' USl]S H[i's;los" ~.t1JS:[T.lid astfe~ ~. se ~mtele9"ecl'i ,[ill}(iil: M a.rlipiIJlhl t avedS~ ,ailtu C',opii
J

JNvATACEIJJL~.

La aC$tea sa mai q!.daug~.lilst o!bse:rv.a':ia c'~ ex:presia. !tpb1li c lid au limite~z~ nlc]decilum durata :sttir]i de i-ed'Mie a M.ade:i, cl, di:mt[)o~ri.\I' I este fo[ositili. iocmai sa aceentuese falltu~ di ]jsus Hrislo,s S-~ nllscu'h dh~ fit:!cI(}adl, f~[l:l. de' Mrbad. IDe ,1Iceea, U!le!le ed]~ii o1I1e: NOlll]t:li Te-s,tamen:t [0,losesc sl lraduee'i'Ba: (cf~ril s( (I Ii cunoscutpa ea :Ios:if, M;:IF.'ia, a niUlntt I)€ Fiul $dU eel Ui1uI-N!:iscut......" ceell oe [ns~al1,m1i,~tci;!]~i lucru, a~

cum em a:rat.a.tmal sus, [NVATACELUL: b!l. SUI1la Sc[iptura nl se spune :in, mal mllUe~OCIlJL
c.\'i ,lloi,!cre~HIJii], 1111 ''em dedi UIl singuJi m.ij]oej'tor aa mJntuif,jj,r pe HSllS, ~ f Id~l'()s:,Or, noj Dill a.dJre'5~jJ~Mn:i(;i i Domnullli zidnn; !l:N-a:vem aU .ajUlOl' ,afa.rii de 'til[IlE!» ~i ~cem: «P]ea.sfhlM Nascaioar,e de DlIlmnezeu., mb:ltn·, ]e~le-i1e pe 'ItO)!), eeea !Ol':!', spun unll.este 0, mere gr,eseal1i,d adi:dl puIlMi. pe ,Moaloa, D01IJ]111t11ui co. ,$i pe M'i'l'IblUorlitl" mijlocltoai!'lNi, m'hl.tui['U

noestre.
I?REOT L: In ,~c'Eldsl[i pri,vLIl'j..t1.U-am det lamur.iri pe hl.rg, cind am vorbit despre cu1hll sJi.hpJor. Iar in ce pt.i.v~tei:ldresarea noastrii clitre ,Maioa Do:mnulu] hl ;acest chi'p : «Nn ,avem aU aju'to:l' hi. ,aJail'Bde tine»" li'iJ()i nu t~gMl'I]m prtu a.ceast~ unidtatea. lui Hrlstos DU[TIn(!21eU ca m:ijlo,· cHor a mll.ltula:i[ noestra 'Ocb,JeCUVie. dar flU oog:u~iim nici folo',sul o·r.ici:l:ru[ a1u;to,r i:n: ~e9ialm~ 'C"U mlntulliOO Lloors~Tl.i. ,s,ubiediv,fi. 1~.6~e vedea (',ap. l4 ijJ]

a(1esteita,r~i), Inf'e]e.sul !l'ceste[ Sid:l"eS~ideste ca ni.men! d~nlre IPt1Jmmtenii.n~ ne pcate ajuta ca Ma:i,ca.IDomnul~], ea [':lind p11l.rt.~toare ,cre lrup ca .$l[}ci,
dar Ulilld ~~ <:eaJ
Calif! 6

IldSCllt li.'uplillMhduitIQrulu], ridka't d'€ Acesta ~n


in DUIIU:J!ewll.1., rovin~€l]e d,@:n!.~ $i,

Sfinta Trelme, Ea este omu·l~incea :mai m~re eproplere de Hl'ist05 :;i det'i
mg-liclIu.lm!il,(i! ej a.u eea
lll~i ]l~lli]jettr,ece]"e

gadulle adn~·sat'eei : «ProosJfllta N~s:dltoar(;! d~ Drunnezeu, mintui'e$te-ne

P€' noi:!iiJlsenn:r.lea1:~ : timduP:teC'~ pe Flu] T~n $1'i. TIe :ml'1l'tul~sca !!» Sa,11l !lj~,. Mve~t!!'!·-ne noi». In limba gl:ea;cl1, ]i!llba in care ,au j,ast s'Cdseap.toap(! pe ~oa.·te. ,cartHe N01ll11lli, nlstam.ent, ea ~i carUi'@ dG! (-:uU ortodo!l{, li',erbi.lil. ilJ

. 11lintllli linsemnE:a.z,~ ~i i1l! i~blivi de ra.u, de ne,CAlI;, de ispiUi, de slrhntorare. DecJ: fCPreaJsfjntli N~sc:!!.lMfe da DUmlJ!.e'~elLl~ mimlli~~te-lle pa nQht [11.silllil11ieazli: HaJjuU'l!-,ne 'CI] r!.lg.t1iciUll.ile tale sa ne izi:lllv~m de Jielle, de IlieiC9~1' 'lie lI.1!craJi.ile diavolillui, de patimi~t. A~dar, pr:in4lltlltni,e$le"'i1ept,e noi,:!! n11 hl.li1i:I.egem '(lia:rla-lile pticatelelO, cl !~gli-te Fiulul t~1!.l sli nl le iert.·,

Cu Ile'p:utill'~ este ell veneraree MlI.icH Domnuhd sa :s,upe.iepc Fin[ , ,I, C~ru.i;l. prin aceasta nu-l sd'i.d.em nimle din sdorarea 000' I S€l cilviu,., ,cil'

dlmpotrlvd:"

toatdi prea.'VenEl'Tm,ea MQiicH Domnu:Jl!ll trace de par~ea Fhlhli

sau, Care ,i'l ales-o sia slillJ;it-ope ea spre a-I f[ I.u[ Maica. In cele de :P~!lti ai~i ft-am qr,1itatr till. m~l'tudi in Sflnta ScrJptur~, d dnstea, slci'V8i ~i dS!l!IrH,e· d,1!tie de Dl!l.mllez:eu P:rea_:sf]ntei Salle Mo1Ilic[ $i ai (JJuzit Cd ~
Dumneseu, d:np~ dld,erea. Ihli Adam W (lJ Bvel, u prevesut ca Maka. Do:mnuIU!j va. fi. aeea !lf~mei;e-fe.tiQadi:1l1i care, prln F:lul el, YO. zd['o bii capul :!$a.rpelui (P,ac" 3, 15j'. APOl, {j,es:p:n:~ IE!oa5 a pJ(IO['O!i;]t c~ va eeea fecj():lIl:'~ ctli'e V'ii n~II'~:!;ee Emat'l1ilJ~]-DiLlIl1i!!l:e:ill!llI (lsi!i1i:a~ 13,) ; ea. VQi fi m.ijp 7, ]OC]toare a: j1l:Llr'~[H lume a Mmtuilondm nnstru Ilsus Hdslos Ij!er.i, ll'i rn 22~2'3J: ei I s..a hilcbinat tuba'llgfi.e]u] Gavriil SI aJ numU-o pe ea «pUna de dB:!!":!) ~~i «hi:necuvint.atl1 inlr,e feml;ll:» I(,l.u(.'{l, I. 2:8JI, Ie:! L s... inchillc:t E1ia s:av,e'tla•. :marC'a sJ1nhdu.[ loon B~)t-e:!il~!I:orn~, llumi~d1~o ,((b~netll!v[ntat~, r,utr,(! F:mJei».'iii. ~~Malcl:'i.[)oamnl:llii]i,. meu)) (t!Jca, 1, 4~J : fer1tit este ptnl.ece1e, ~~,smlll e~. d'i a. purtat $.1 a Ilti'ipta:t pe Mi'.n:ttlitorullumH, Hl!istos (LuctI, 1I, 27-28) I !vUll!tuitol'U[,ea flu al ,ej,. '0 escalta ~H etij, supus (tnea, 2, St1) : oprimEl :mlnUtl8 a f~Ctlt~o Mtil'tu:UQ.:ful J~ mmta din Cana GilillileH. 1<1 r(D,g~, ltIlllltea el (h.l6lIl, 2, 3-1 Q') i ,Mhillllitom] S·aJ :blgJ1].n it d~ SO(i.fW e] cbiar "fI aJt,1.lfiCic:md Bl 5uierea ,infl']C(lI$atec:binurI pe Cr-u()e, 'il!l!ti1ed:in~ind~o, spra purtar,e: d€' gr~ja, eelnl m_ai hllMt dlll!tr~ apostot)ii S~[ IIJoan;;. 1'9. 26-Z'n; lea :i'ns,1iiii, prill DIi_bul Sfint, a. jpi'OQl;'Ot'Jt eli t,oat'e neamllrile 0 VOir fel'~d :$[~i voradu(ie curt ~nt[1J m,~:rJ.1Iei!i 'ca!n~ a ]n\lr.ed[lidt-o DlI:moozeM cu pentm :s:mereoha e:l ([uoo, :~.,~8--49')~'tl'ls:J!t~] numJi!i]e ei 'mseamll~ -Deam oli,

ehLnld.une I(LuC'aJ, 1.29)1·~Cum sa '11-0 dnstim. Eloi pe

'" Maica'i)omnu 1UJ~, far .,

s,j:a de-a: d!!'@'ap,ta t!!'onu1lui fiU11l:i saIl ~Il zi1!l,a Jude>eatil de ~po[ I. ea at za .. lllIS]U, ~i a naSCUrt din Duhu] S:Ii'llt iPe F:i.ullul [)um:lleteu (Luca, 1,3:5), mod 11mbrU~ d.eputerea Cehd. :f'l'eatnait (L1!u::,a~] 35) $i Nim'mtnd fedoara. t$i, dllP~ Jti:lJ~ter,e ~Ie:ll.! .M,. 1~5J' r eCll ,t!)ste«mai d:m;,titii d.ecH Heruv.im~~ ~i ma:i s1i§V'it~ fa.ra, deas:em~are die,d,t S€irallmu,), 'l'Ax.i.ODW)II' nemaiaviJnd $[ iilU m ]rn.Qifar~ de nsus Hrtsto5. M~n'tQ,l]torul huoii {loan, ~ 1.2-l3 ,~iFap'te, [, l J]. Mama oelor :jlj§i ·«f!!'aU. $J S'uwri ai ])omnuEu:i~. :au eS't~ Maica ))om- . lJiulu], ci Mal'I!l lUi.Cleopa i(Ma:tel r 2'1, 55-5~ I; Mara, 14 40, 417: ~6, I ~.011. : [Oiilll, 19,25,), :!,iL frlllU Domn1lllui stnt mlillilai rudenii cu El. ]ar 1)11 fraU na:tu:I:ali i llli.
J

SUipin§;Ilr ln .limoa ebrilic.li. Acea:sm Doaltmli ~i ima.rlitea,s~-Fec:ilO(ll'li va

'eBle BiserIca[mp1iratulu] SlavE!t. ma] desfilat~ dedt 'CElruri1e',. c i eo pe D'i!lmll.e~eu - a C~rui slava na 0 cuprtllde nid c~lul.D~d fP~m'lllll!ll ~ L-a pu['t:aI~ j~ plIn:lei:€:{U Par., 2,6)? Pentru cere p]']cind n-em clnsll-e pe Maruco1])omDtdoi, care du:pili m~rhlJ:ia Sfilltei Srr]j:Dtul:'i ~i a a(b~ngJil.e~ lulUii billevesUtor e:st:e aplin~ de: da[Bo (Luc1.!., 1.28) 1Pellitru! clIre pric.in1i, 0 soeetese unii pe Maica DOIDm.dui femeie de rind" pa OlOMa cara ilf1a:t Hru.r d'e la DurnnerllE!tl:o;l~i cafe es1e «hinecuvim:tatll ~m.tre: f.eme:i)!J f[.uc.aJ; 1, 28--30jl ? Da.ca. not en .adev'atatcrediem eel€! sense f]l Sfmt~ Seript,url:i; !lie euville ~iileinsUm ~i sa ve:ne.r1lm. p~ Malcoa. D'omnuJui, ,de] ,~(;IiptlUa. De alaUic~ pe ea (I VOl' :fedc;i toa~.e neot.mlJ.!J.'Ue, p~n.tru m~r~rea-Pi;! caT~ l-a mCl.lt-o· Dti.mMZel!. [L1!1ca, !,418----49). 1NVA,:WAClELUl.: D.11It ee, ~nseamni1 tn. SimboM Credi.n~,et O!l't,odoxe c1ilvint.e]e: l'i:s,"a tntxupa.t de la Dubul S:fint ,~i di!} Maria fecioiiilli'a~;i 5,-0. f~cul om» ? De: c'a enume se SPUR'@ to chtp deo.seMt lIS-a in:l!!'l.lpa'i» ~[ in chip aeo®ebit ~lS"l&ifiit'i11om~'~ PREOTUE.:, as-a ~n:lnlp\illIb imleaml}~ Cl{t deesebue ,~S-~ :1l~misnb,ea ilUJe:1tH!l.t Loll In.trup;1.Jii, ier !l:S~a ficut;om» iDBea:mna :m sped~] 'arl!i:laJiea FiU!lu:ilui Dumnezeu .eft om. jntre oamerU" pnn iIla~tere.aJ din PedQlIJil Miaria ..Prln ,acem C'ilvint, sfinUI p~inn care su _ll:ei1itil!lt S~mbolll] 'au ~int'!t s~ spuDl1.m.aJ a'I~i cu hotij[[,lre'l d :Pial hli Du:ml'D.@zelil $i-a ,alc~,hl.i,tTrt'lp [adev~ra;l, nu Dllmaj ·oolld. piill,lit", lCilnl! :sp11l.neauMli eretid, m n-a v~~ ell trupul d;in eer, Ie]]~ 1]l!la! din. Sfinta Maria", Jar prin cuvlntele ~c~iS~ Ukut om», ,aUnut s~ \!ll]!b~hlj)ezec,~ Fiul n-a avut l1um..ai un tmI'D lala de su:Uet .~

seu ib~ d.e :m.inte ,cum. spun alU eretlcl -,

cl S~a facut om deplin, en iru~

.A'$adar, Cilnl .s~ lIil,l dl1:sUm noi [l€l Maka [)o.mnl.llui, tlnd. ]ns~i dum~ ile'leUl.sC(!l S:c:ripttl ra]]:e: ,!lr.arH'l. ,c1 ~i .aXllQlog.b.e]ul Gall]"ji] ;;i! c.ins.m... cu t 0o

~i,;S,l([J1€'t curvi'[!ta:i;Qf (Inw. de ered. o't!'." :mtre.b., 115), fNVATACElUL: Dar ee .tns.eamn~,~lDe la D'lllhUll S:l'int ~i din Maria F,eci'oaJr,a~j i' CaX'ee.s~e p:ar.tea DlI.hullllI SHut .~j ,c"fre a. .Fed.Clue! Maria, in fntruparea Cuvmtu.jui f PREOTUI.: Fi'illlu] :Dl]JlilD~U S-a z~jsUtca om din f'edoilt!:a. Daci S·a z~m]slU, fi1tr~ .fj~mtnt.\li bliX'Mteascii" d!.lr aceasUl, :z.:a:mirs:]jm min,11lllalri n s~ar fj pu:tut f·a,ce fllr.!li Il.licra:relJ Dli.hullll.i SIll'it. Dub1!l.1 SHot a f,lIclit <: F90ckr{lJ(l sJ! zamisJeasc~ f.flra s:ami:ili~~ biiriJlI.loos,c:li pe Fhd. hri Dilmlle,~n
,ca tOm. Aoest

ade'val

:0[..1

arat~ no'!J!~ dumille~eiaS'c1l, Sc:r.ipbna, cil.ld lie' ;

cr]atl, fugerul

DO!:l!lJIll!]ui

~n

''ir]:s; &"~

.aJl'aitatlu~. zidlldl:: I~Ios,.H~,flu til hit

[)o:vi.d, m~ 'te leme a lua pe Mllria, logodll]c{I hl" cat ce s-a 'l:~mis~:it lillr~El1sa estel' din Dahul Sfirlt.»· (Matei. t, .20)1.D@ ace~a spune Simbolul : "SL S·~ iU'n~pal de la Duhul Slint ~i din Mail']C! F'eeJoora:.;. De!;igut, ~n i])lml)are~ PUllll.li ~n] DllIm~l.ezeu; 'Ulnaes:te'parlea DIln.1I.1uiSlba:t ~~-(Itt-a 11. lli"etioaDj M!lFjo'll" St[!1hl[ D1tIh nu~Id~ FIl1!lllll (I fjJiB: omelleasc~ de 1iI, SiMj ba mid mifuar (1< pa:rte din.e,a. tnlr-un asenlene.a eaz, FI;wlQa.ra Mati,a ar f] fos,t i[l!lJmaj un vas a~.es p,rin C!ar'e ,ar fj venU Fiul ttll] Dumne:lle'lA hi lumeeu un imp ,aal!ls ~ntr(!g, S!Ul tG"J. parte, dln car, C~Fe decl :nHU mai fi fO'SR un tnrp adevl:ii['a:t O'menesc lual dil] trap omenese, Dar Duhui Snnl d~ F,edoiilreis9. dmisile~s('~, f fa de ,sarnirn:ta b~rb1i.~~a r~i ded Mr! de p,ileal. $[ e zis Maria ,cdtre i:Dlger: «Cu:m.va. Ii mleaceasta, de vrems ee ,en nu t$Ul'l de Mrbal1» $i r1iS~~Ullz:illD.diilQemJa, ~i_s ; ~(lDuh1ll.1 SJ[llt Se va pog:Qd pefile line '=ill~il1lte:r€~ Celut Fr,ea ftl!llt te va unbrt» [Luea, 1, 3~5.l V,e2] ~~ lmr. de enid. O:l't~ Dnlr" nr, 176].

PREOTUL; Maria a fost Q ~eci!!)iU~ $~i:'IiilliLta l'j[i Da'v]d, d~ncare, dlll trebula, dup'~ f~g~dudnla. dllJlID1e:z;ei_ilS{;a." s~. Se na.;sc~.Minluii,oru]. Sa tr1i·'
t:\u:~Ue d,es~M]'$H~.~i @ra logodiit~ en :~Qsif, un Mrbi!l"E Milrlll d i:m c~cl eaJ. a'lll'ea de, gindl s~ t:rttiMc~ :m, fec~(!I,rie, il~'ai CIilIilil I s<!fagl:ldujse ]ni DlJ!mn~2eu. De aeeea, cind in9!mul 'i'i adllC{!,Vestoo c~ VI:! na~te pe Phd [u[ Dumnezl€:U, ea ~!ltreaibli: «Cum va :n mie 'ilC~ast!.l."de \rliem;e ce eu nu ~lin de bi1Irbdt iiQ' I!Luta, 1, ,34:11,:iOe:;i [ngeml I!I!!J!-i oSj)usese isa
]Il

acoo~j. SleminUe,

cl.ml V(!
Nli

[111.$;00'" C,fI

1NVATACBLUI.: [)~H DuhuI SU!.l.'t a :i'ost singu:r 1[1 Fedoara CfllCi aroa.S:~ a zim]slit pe F:iuJl ill1l] ])u!ilDne'ZeU 00 Ctl~?

Maria

t(lfu~;ise m~r~IPe-:Illm era b{l~d:W C'~ inn ~'l:i@ de Mrbat. Ba 7Amjsle~te pe Fiu] 4ltl J!)um.ne!Z:c\]. 'c{t f:etj()(I:r~. SUnta Stri.ptula fie spu:ne di :[0:;1(, d.upii ce .a ~na'idl Maria ilV,ealn pint!X:€, se gind€ifI sti op~r[sea:5di. Dar 1ng,enMDomnmui i s·a a.rata't to vis, Slnl1]lfllldu~f sit f),111"i ne lSiI,I;ID.!i i :s:i!i i{l. 'IX! i:emeia lui, c5"c{ «eel} ce so(! ~ zc\hnfsm inb~hlsa, dill Dunnl Sfjlil~ e9le [Ma,tue], 1, 20}. ~d.dlifr, P,eci.o,amMaria a j'ost fedollrili(lai.nte d.e IDa$te!!ie iar dupa na~terii! a [limas pururea fecinar.u I(VElZ] Jnv, die Cr'ed.. Ort., tot:r:eh,
j

:s~.IPO~ ~[I~lege Cd aeeasta se va ~11~[m;plan. vwi,tOiT, t

sa

~78-179Ji,

.PREOTi[Jl,: N-a fo.stsjllD.glll.t, ,ei1ci I$tim c~ jb fiet.a!l'e perSQiUlli div~lla Sii:i aJfI~ tiootS fi]"led Elll DrumlleilJe:u. Dec] I[l8u~iFju[ lU!~DUMn€Z,eU era di:n eJcecst moment. 'in ea, CUlQ. ~ ,ro,hl. T'at.~l. Iar Dtifu')j~ Sfjnt fiind. ned.esp!itUt ,de El, Fiul llli DUmne're'U a £oo'~ nedesp!:ir~iJ de fi['l®a Sa. l)l]lene;U;C',~, ~Un p~ima elipa ,;] existentei Sakl, diu cllpa zttmislirii ,; deeeeea spll~e Simbohd de Clt8dii[lla. d, «S-iI.mtrupab), adklt S-a aki1llJlt c~ fire' ol'lleneas!;'ilI din FecioaN, Maria. Der .lDlll:nd Srint a dat pu,t.ereMar-i.,e.i 'sa.·L prim~std

fedQa:rli Maria .•d!adi.eaatriHt


,!livul.cepil ?

lNV ATAC:m.m.;

D'a[' de 'e!?! aavu.[t. nt'lll',oie de lQgodiWic tn fedotie p;:!n§. III moarle ~i Inu a lIlai

sf~nia

PREOIUL : Ca. s.~ in~elegi aceS't,lueru, aSCI1]ta 'Pe d.um.l1~Zlei.escud,Da'-'


ma.sC'llin care, tn a:co€a5;Ui.p!:~'I1'il]ta, zi~ a!jla: «D1!lf$.m~ul :m'i:nt.1Lli.rii:ilioo$t,N! (dig,vo]u]J plndea Ieeloarele din cause Ilr()f€Ue~ Ill] Isa~t\ care sT).uses.tl ; IdtliM, Peetoara va av,ea In ptntecs slva na$l!e .!Fiu:;i var 'choona IUlmele i.ui. Emanue.l,j' care se Ultuie~~e ~en noi es·te DUmllD.ezeul1 f1sahlr 7". I4). DiU eel care di prinde 1}e oei lntelellii illVJaw.nia lQ!!'i9(lov, 1~,. ]3; I Cor'l 3" 19~" sa sa ,j;lJln~geasC'~p.e ce] eare se' btgh:nlii. j:nlotdoo'tnta, C1!l i]],t.ehl~P-' ciullea, tao€! C,\Itrllarr a 1ii.H He logodJtll cu los~F Si este data de pr@oji .... cilIl:'tea cea nOfl.l!a a eelut CEl ~Ue C',arh~:Isaia,. '29, ~U. Mdiciar,]ogOrjna [ ,11-fOst' j)~" ziilo~ire ,11 FecioaJ~.i Maria. ~i jn~e~!i,dlUie a (:elui c-e ij ·p~.ndea peFedooil'a.
~ J • ~

pe Piul lui [)U!m:n~n tn sa, ca pe Gel C'(! incepa s1'i~~:~ .alctituiasc3. 1:,111)1.111 b1 ea. Cad [)um»~:zel,] ]utt·elijz~ esupra ()~m.en]]Q'rr tOI~d1oomiJ.illi,. Duhul prln Sflnt. Sfliltul lean Damasl1:b~nSpUIl.e: 'I4DuJml Sfll1t S.!:!, pog:orit peste @i3J ... d[ndlJ-'i putere de a primi dilmnell:eir·ea C1lvhltUilui. ~i pl.I!ter·ea de '<l lla~te. AbHtc] {l umbr:it·Q blt~dep(;iij'noo .ipos:tatid! ~i P1lderea P[f~iI matltti.ui DiJlm.. IHtWta., adid, 'Flul ~uJ. ])Ilnmerzeu Ce;l de I) f~.i.[}tj:i on. TatOO, ca 01 s~rnht~a d\lIl:1nC1';eia),c~! $i $i-a alrnt.uit Lut~f, din sillg!urile, ,ei. b1I.p 'i[1!s;l.Ill€'~H" ,(I)ug,l'1lalicll; ClITtea a HI-a, cap·,; 2" tnld. rom. p. 141).
I

(i)ogm~Uca;

pa:rtea.lV·a

nap,21).

CrLll',~ ?

JNV A'TACEiLUt : .Dar de:spr'e: Fecioara Matu.d se mal ,~t.iu $[ aRe lu"
.

[NVArAcELUL: OaF na~tt~rea Fecioa:rei' Moria. llHI lost du:pli ~eilile' Si ]a 9 b.!.J:lii, ca Oir.lC€' femeie? PREOTU[.: Na~le(,e:a PlJlU[e!l-il;!c]-(Hl.rei Maria a fost dupa ]egi~, [idi d{JJr. III ac~la~.i tjmp, luaj w;resus de nah:a,r~ Dla~le:rii oi~nuU.e, c~cii ,ea, !lweI ,r.1u.lreri.ml !!(lvll.l, nl.ci cheUe ledor~ei sa1e' nu S'QjU sldaat" diet Hm:ist.os,
firii? Ea D-il [1dS{;l~~ du_r'€ri ('Ii
j•

161

117

~I f:irii

~,(:gU~rIlrl], S'-41 l~scut 10.Umpul sorocIt. nCl\'itein - adieij, ahmCi, dnd,~ 1l1~1~nu,a]un~,,}ar m~i,pi!'eS:llSde ]~'e~ na$lerii,naSc]lldu.Se, [~i'~ s4 p.ri{:1l11l1.lasC-i dllfell. (i~bll C'lliftl!Ji ~u ]-ii Jl:reC'edCIJtp[a,o~rea, na J-a urmal nid d1ner~a, ]),otrivIt CUv:inte:lor proofQctll111j care ?;ice: ~:[naJin,te de ," simt'i d}'ref] (ill OlliS(: 't ."" :;c,' t· ~ l]isc;1[t un f~u», Usala, 166"1).
." I

~u~ lul D'llDlfle2ieU, CU:1ll SPU!} bllriogl'~.,m, Se nIDim i,ara de taii!. 1111:1 femJ@]@ ~e maru,a, difl 'rat~i. ,Pent.ru c.ll S-a n6:SClllt fi1r1i de taM. dar p()trhril

Domnez.eu. .sii: '[)ll:mnezeu ~.d.e:v~:r,~t ars aav'iilt ca. MElicti. pep~!!.lII.[~'t. pCI e
PIOO:acIll[:;a~aJ

FecjQa~"~.Maria ..

INVATAc:m.Ul: A$ \'T~~ !i~!iitiu nuli ",reds care slut mall'hrudUe S(i.n~ tei Sc']!,jlJ'l,turr] care n.e dOilj,edesc' nOIli!1i, Cd 't:I"~bui:e ~l!i clJ;}s.ti:m pEl; Pnr.!1BISHllLla P,ecioo:l".a M&r.i~ ~,j sfi l1e' hlcli'ljlliitm ei f

.lli 'Il

I $liax{l~l::

<qll!'imt'e

de

It veil] VrMle'Q!

(huerUor,

~a a

, '1NVArA.CaUl: Dar pentl11 ce 0 l1umil1l pe F(i!doar~Maria '~Nase~~ t(-a:re de DnmO€1:l!IelW '? . .. .P,~E'?TUL:, ~i jn oo~e: de. mal. jn.ai.ii,te ti -am ar,1ita(, sttn 'oele 'C'e urnlOO·~1i~~(SP1)1l.Qi$a : «NQ,j nlllnhn pe Pr,eiu.·urata Fecloa.l'tl Maria !!Nasd.~ t(!)Jle de Dl]rnneze"", ,f':i"'''''~- .. . C"I S·· . .. ,""'" "' ..... ,"'.!,I. ca '. ~~.ce ~_-:a "n.asCU:l dill ea. ~ d~pa Ure o:n~~~:SiCi1- ~ ~n~~$i Fj~~ ]W ~llmnez@l1. ~omllw ]is!JsHdstos eS:~ie erp
:0{

,!'!! perSiOaJi)(I] m Duml1ezelll~C!.llvtnht,l 1 awe, ca Dltitlll.ezelil ,t'" .oJ•• , .. . '.. .. a ~m[ 'uUiU!:n'ezei:~U" ,e'"n§seutmai, lnainfl'e de'v(!C'i d.in• Ttt&l. Dair. g,(1@.ea$iper,50anil e .iposl:as ~i firii dl v1n,e ,~icel!!:i. om@iil..r'~'$ll. D~ tI~ee'a,'~~['e dO'iJ~ i]r] SI€: :intre:patm:nd, .chill' <la,eli ei,e [In 51€:.alll!esteea, esa '~tnIllej~~attt~fiDUi~arintllD Sil~(la~~l(i {i~~]ent_(;e $im~d ,~lestn ,cell l CalcedOIl. f;1 dB.t flUid c~ S'a lntm,Pfll duar Cu\rintul a.ui .DomDiezeu,

S(i~~ m a.ouD.f!n, S":u C~ PeJ'soa.\li


-~. - '. '.' .'. D
I

stD~emdiaori a supra:ven,eifd sl a fie 'i'lliC'h.ina 'Pl''e« Sfinil.et Na!lc~:t(li.rl'e de ])umne:z.Em ~i Pl1rmea·ie.t'.iol'lrej Maria Siib'l. a,(:estea. ~ , :I. Supra'v~erti:m .$i l:'I.e furnit'li1m Prea S.flntei Fecio~ue, Mtiria penlru r~ cti Vil.lIJlJle~eU :a invre.d!mdt·,o de ,0 m,ue, ,(:i'i'lste, dea fiMaidi a f~'l'I1u.i s~,I I ,~~,~ ~ast@ pe Meslft. !NO) cillsUm ~i:n.e il'ld'lmron ~.~p[eavenerHm pe Prea Sftnta F,~i!Ja]'~. M~ij~,. mrnddl ]ll$.~'i Dlll]'Lue:'Z.ell, prln IDuhu1 Sfbtl. a v'@stit ea prln ,eN,l ve' bj'lWe Dumneseu mfn,tUirea, 11ll:m.ii ~i Va. :z.d:f:lobioopuL 6drpelui [l,{!!'V ~~~]t 'ldiB. v.ol~l,) fvezi Fac.~ ~, ~.5j: :[scdal 7'" i3J :[er., 3l, 4, ~ u.rrmltorii)" ,:[iead,lit('~~l.j~

.PREOTUJ..: ]a~, fr'ate 1 Marliume: snn:t@i :Scrip,tu["] care

ne~.l'ra:m cl!!

i'

d!1l·n~~n stare-a. de
. !

de
0

I~~ .~IS1!lS Hri5:~OS elah~su~i ,fh!ll .lui Durnnezeu, Dadl IiI"alD r'€!CUnOd~~e ca F~CI,oal"Q! Miirlin e Nas(',lhoaJe,Ge' DU1MeZe[],I'!"'aJl1i so~oij per.soona nislcuta d~ ea IC(J #lind ~1DUBIDe~1Ji ci l;ll11l'l!7!i OID. I~:r Hsus., dad.a:r ii fost Il.1lUJtla[ '~!t.l,nu ns-er fi p\!:lut ;mjl.1lui,; Intreaga nmJJslil'ti mintu[[!'6; iSi ,are deci 'lemen.a ~1~ f:aPtnl 'ca SUnla Fecioata M:~rjil! 11 f0.81 'ell adeva[at l'iilsctirhl.are de ~lmneZietl, C'~d prin 'cijlaborl,lr~ lul Dllmnezeu Dubul SHnt ea. a ~',.seut tl'lrpe~t'e pe Dumnez,eu c.uvJntu.l)) (Sf. loan. Dll.im,aJschin", D:ogmatka,. l'frlea a. ~V"'ar CHip. [4; vezi :sf 1'1:l'V. de Credi~IJd o.rl., ~intI~h.l87).
j

.Dumnezeu S~a"Ilflscut d tlll 'Ma ria, (."'.~('j nil Se Ilii!$t,e 1'1 id.oda.tit f~~e,~I:ngur~.,d if)os:ta:Z[,atii intl"'-o persoa'll~. Iar per:lQ~n.a tbii ,omene$ti
S~fl:~m(;',a

lue' incl'l.mibp ~] p:rea.li'@ll.eram pe Prea Sfic11if.l F,ec;i.oilil'~ Maria", deoarecs illisu~i Q!i'n~H.gh€:!ulG~vrii!, trjmis de ])umneZ!li!u sli O,~a-ll1iU]~e va ~te di pe: Mesia, 1 :H! ~ilcbi'MJt :~i,a. mnn:it-o ~plif:lii de dar~ ~~j,~bhll.e,ClliviIlt.BlU'i mJre fem:e]~ (Luea, 1i 211}--29'). 4. No;idl1:stkn. $1 ptearvenerb~ pe Mai(a DonmulJujipel1l'tru IC~ ~i SUn'ld Elisavela, mai<:;i{l. mal:'e1ui 'pro(lr'oc ].~a~ BQtez,~to:rul, jjI ciw;.m,-o ~I, allti~il-'O ~~Millc~ Doml]lIJlui~l ~~ 'i!Jbi1l.eClilvi'l'ilala :llltJ'\@femei:ti (Luca~ '!:I'~ i!!. 43;,45)1. ,.

3.' No.i" 'ciJ:lsUm ~i

m ~.i Lu.i.

pn~ave'neram PEl Prea Sfb!l.ta Ni1>s<:,.1'lioEme 'D1J!m.~ d"e neze'u, $i Pururee-recieara Maria pentru c~ ~i M1ntujh,lI:,ul llO'StHI. ~i~QS Hrlstos, cll.iar (:'ilTld:~ra in cele mai grel~ suleril'D:~e-, r~sl[gnit ile CnI(\Ii!,; n. c1n$tit-o,ca pe Q Mai,ca ~i a raivut gf]ja de ea, dbl.d~() :w. $e,!I!IIi!l. 'oebU :mai iubH ucenle I'd S~'U. o~n.Ult 2&,21)" U
,5. No,j cinsU:iU~i

JI,'l-rna ~~Mai.d ..j [~li Q

. .jNVA~ACELU~:

U~d€' Seitll!lIii:l€'$te n'1. DUm.neZl8U)}?

Srinta

Scri"pltUlr1i

Fe'cioElrll

(}, No] cinsliI"ili pe l)l'ea.~fjnla NaS'c~Uoare de DnJ.ml1~u ~i rurur u· iedQa].Qj Maria ~ ne tncniI!lom., ei. 'pentmci :~l o,ail'i.'enii eel cr,!'!d.indo!;li. dliar d'in ,,-r.€'llJ;M cl['ld hllil!. ea, pep~m[tlt. <0 dns'l.e~lli ,i Q feric(!iIl'll (L1J I), H, 27-28). _ 7, No] cinslim,i]pr~!lTIih'irli pe M,aica DOll.l[luIu[, poollm eil (III j'IJi:s:~~i.prill Dllllll!l SHot" a llll~rh,m,['h;.i,t eel Pnt.en'lic 1-11 f~cnl m~_rir. ~ C,D cli.d~ acum 0 vo! ferid tOata n'€amnrile (tile;], t I' 48),.

:;l?:1[n S.ri,~~scri.~tllr~,di!! _IIM~a

". . PREOTIJL ~ In Sflllta 'EvangibeHe' dnpij. Luc(iII,l~ 1, 43. $] Odullde "~~ lUi Ji;CJus»,nteiege (:1'1 despl'e Mal:l.a, ]
~1~'1 1m Dlim]le~el1 •. El'ste CU,vin't11l1, ·de:oaTeC'~ F..isl]s H],jSt05 'eSite Fiul 1ni

IBII

8. Noi cirlstim sl [p1i''eaVeIIJ€'ciull ps M~i(',a Domnului.d;~~ 'eol a. '~llSt cinstulii 1il ascuUotli de Fhil el, dupli porunea tezi'~e; {l.CilJ)S~e~te pe 20, ~2 i D'eu:l.! 5. l 6, I I,oal!l; 19, 26--2;7 $.".).. 9. Not {;i.nsUm~] In'ea.vener~m pe Maica DOmllu1uiupeIn:trl!l c'~ 11. Z[OO Jnde-diUi c'elei de .APOle'1Ii 'va st'a de.·.ad~'eap'ta Sf:ii!1te~. Ttermi 'CUl mare ci~:sti! ~[ .fla.vii", dupo.tl m~rtu:ria Sfintei SiCdptl1ri: caire ziee : aDe fa.1;O. ,au :sUltut J.mp~rlteaJsa de-a dlr'i:il'tJiptlJl, Ta, '[0 baiile .aurUe pre@, infl:'l.lmus:e~iZlit~)i
i

1,1Jt~Hiu slpe mam,a U

t~lj}(Iie~.•

fPs, 44,; 11)..

II

No] ,cinsUm pe Maica .DO:IlI]]lulll.[~i The, b~cltilllm.iil'i, 'pentrlll ca ea {(1st ci;nslit:§ de Dumnessu mai mull d:eCit toati1 f:!iphU:iI" deoo.reoe, Durm.nezeu a ales-e pc ea sl fie Mai.ci Z~dU.(lirullli tuhuor f~ph]il"nor ce]or va", l.ULe $i oe)Oif II~W~:ll!lte,r Caire ne-!1 r~s~umpa:rat d~in mo~d~(1'0'11].;5, 11-1.8), 1.~. Noi CIDs:ti:m ~i.prea:V'Meram. pe M~jjr:aJ Demnulnl 'cHid e-a a ziitl~slit Ipe Fill], lui, Dulnnez'e~de, le Dlilhul Sf[Q[ ~l a fost .iI!lmbrWl de pu:terea. c;elni ',rea lfi'llU ~[r prin areasta, ,QI f09l ,curaiilai de iP~£;,a!~:el!M] Ml]H deC'iit od(are ,aJt sfltl't ce st~, ili,amtea lui DIIl11flnezeu : ea n-a a!'\'1!l1 lllllm,1I!i dar de Ulo l)UIJIl'lle:ilel1, 'd a lost o:p]i'nl de hUl! (LThCil!,1. 2B~ 35), 12'.. Noi cil1sUm. pe Ma:ka. Domnllltlli mai mUtt cape oric&'f(l dhl sfi[lti. deO'arec'e ~n;~elegemdl M a ll1hcut ~j BI al~;Plat ~e Sn[l~\ll s:J.in~nOO',.pe: E"isll.s: rlstos, Dl[UWezeoJ ~l Mhdu.Uonll fiostr1!l. H 1.3. Noi.'cmstim ~i pr,e'ave:n.e.rbl pe,Maiaa Donha'WUlii mai, mutt dec]t poe loti sntl~:ii ~i loti ing-erii diu eer, cici .a:G€1 0 ,omste,sro' ~ nisllfrjc:~l lui HTiSlos, $l ~jI dn:ta:: ...:Ceea coe ,~tlmBl[ ,dllstit"i dec]t Hemvjnli[ ,$] malmadt!i: .,tlr,ri rilie asemijMre d!l!(;;]t SeralhnH» liA_xjO'IiI}. hlt~,fra:b~!. Ueva di]1lJ1.'i!llle.~e, nl~rtUIji ce se 'gi1;se~lc ~n Sf]I!:ta Scrip· c ll'lit . des:p:re: ejn,sUroo ~l p:r,eaV'eo(![(!te.a SfinLei N:asC'itoare de DIlm.-Ilez:~u ~[

to.

d~pitolul 7 DESPitE C.INSTIBEA, SFINT~LQ:,R MQ~$,TEI


. .-.1.,,0:

Puroeea-Jedoeral Maria:

de lnrptll nunt ,.aluoui ,am,~i,nu se v,a tlllaJi. aeelava ).1I1:Una locasul J)Qn~,19, 11-13 I Lev., 2.1, 10-11). PREOTUl '!, Nmnaicadavreie din Vedb.iul T'€':!iLaimenl SPlUC~U pe cej 'e'€:se aUng;@Qli ,de ele,'prmtr1!l c,~ ,er'a~l sub p~.ca.t ~i suo' ~legl€'m. T,otijJ~i, nicl chiar a'oolea Inn 'OOlflilLoate spu.rc~t,,@; id tr-upul mort III ~ui~osi[ d IN'!, Spl1!lTcatpe' M('lIiSl~ Child a,cel6J l-a lua.t la sin'€; in Egipt (.le~..~,3i 1'9.JI;
m:d1l.li" !NnM., 9~6--11 ..),
i

Ace;sta sli se ~UJlete en aceaslili. apt!: ill ziuar i!l tre:ia: ~i in :Z;lU{l! a. $ap,l@Ci 'v. ii cnrat 1 iar' d.e au se va clBlitL. I1ll1 va n curet .." Tot ce[ ce SEl ,atin'g;

,c,adJlvtud hd- EUsei, proerocal, n-a spurcet pe ~] cere .a f(ll.'!~ ~~(J,t: in ll-NiQIl;, 1,1~O,rm[nipeste e], c.i ~..a '$nviat (IV Reg;i, 13, 2IJ--:ZH. tn Ie5tamel'llu trupur~le I( oodavl'ele~1 ae~li'!lilor nl!! ma:i smt· spm:oa.te; pentru ,ea ele sinh bi:serk.~sa,u ~O'casm.ilile S:n(l.~u~u:1 IlIh- 0. Cor.j '6, 19~:20 i 3, J6-17),. si, D s!int cur~U~e de b~Mtemu[ care Vene!l a.supra [o;r. ,Prm 1LlrITIai~,eleHln ma~ s,p'1iI"n~pe tlM ,ce se aHn.g de ,ele.

Dal!"s:~i' cit tcate ()azUiii}]ede: nea:tinger,ea ~~i~i


bte' S'pn!1'catellu tne:id. (l~·J1e' in alciHuU
I)

mllmilor ,lucnui soeo,.

,inva't~huii ,allJartwmd ~1!lm<'lfVeehrll]ul Te-staTeSrlam~ntul Non DIJI. mij[ ~H! valoan: AIj]ostQll11 sC!!':te: «Dad dec[ 'IlU nm:rit·im[pieunli cu HristClS Ipootru ·stihtUe lum.ii ,'lPerittj',~~ atunel, es ~ieum ali f:l ~rie'fl1ifld, in ]~m1€\ta:bdaU pOii'tlnliJ.:a. a,oostea ; Nu r lu:a ,! Nu ,gusta ~ Nt! te, ail:inge1 - lnerurt :me[lite tcate s~ ph!Ja prin_ int~ebriillt.a.re PQtrivit ueer dndmeJi ~i ilnr~*~turi om,ellle~ti 1)) (C()iI.• 2\" 2Q--~~,), In Testamentol Vec'bi ,e,r,a.)il i,aJ.te lucnl.['] Hnecurat~. 'oar,e inUnau ·Pi! ',Oli! ~ prin alli:ng:erea de e-le, A:$ilt er a'~, de pild~. ain~le $i 'p&tulcei);O'J lcar~ ·au. h aVl.'lt sCillrgere de ;sing;e IILe"ir~". cap, Hi),SiliU arumale]e socotite l.in V:ecbi1/1~ 'Tes,l;ame,nt ean~ir~te ;{l!.ev.r 1 ~~24....;25 ~,a,). .,

lNVA..TACELUil.; Se .mal sp,une d menirea 'lrl.l!f;llll'UQr ID.o13.rt:est.e e sa fie !ng:I)Qpa:~e~I a .sejll·refaoo, p!rjn ~'Iltrezire" .tn pi!ro!"mtlJtl din (a ['I?; au UlS1 {uate, i.11" :OU sa fi.e sus;{ra.$e ,aces:tel le,gi a 'uatufii. CiOi ~cris este ; ~(In'truSUdOl'll'M fe'.ei tale vet minoa ptmell ,tia,pinti ctndte yei :tn'loor~(i tn p~m1:nt1Jl 'care' e~t1 lUl't,; iC~ci, ,pMml'nt. 'e:$ti, .lij:[ kt piim~n'l:Ie v~j, in~' d~n
to!lTOOli fF8.C.~3. 1'9). «J1i!dberea fiase ~n'ioarc:ii tnjlmint :precum ill fo~. ia'[ swle,tuI s~ se ]]'[toarcaLa. Diilmtl:@;i.eu, Care I~~ d~tj} I(Ed.,- .l~r 1). At\l.'[l!(;:~.

de ,ce tiOcmai bnpurHe sfintHol' s~ Ie. sUSiMij9:m de ·la aGe.ast~ monire ii Icr ~i de &I. legile \])laltu:rH cere le p:riveoc ~i {)e. eare c~ '~i pe .otice QIUI, .mate'de f

PREOTUL

~ Leg'i1!a st.r1ca Ci1.!Jll.n tn.l.pu!rJlo]' moar.te


I

,este int[~,ad{n!'~ir 0,
<Oe'i

rea mortil!o.r

]e9'/('!91enera~a., dalf, CO!'lu,ke leg€J", ell es~('! ]n prjmul dod pe.nUlI.

pi-

ci1dulle" se Slea;mijnli

,ei1to$i. (1 !,im., 1, 9~. Neputre2]J'il!a tnrplIrUor sUlltila'f dovede~l€ ,ci1~] legen 'g_ceasta ,_ pr[ll. exclrplme ee le: f.ace ~ pdve~t:e mal ID.uUpe c~llP~~~tO\l!i. De al~!e], 1':nsa$] B~li!liane mnrLurlise$le ,excevUi d'e 1a. a<ce'B!st~, leg'€! ,an m~i foot $i d ])l!1mn~eu. ilJ! anuiDwt@ ciIl'lil,Ui. ddid pll.!terelJ 'e·j, ,A~;, d1~ pild:a, pr.in v'Qia. :$i pu:te:r'e.a liiili Du:mnez~u, trupul hli Enob ~~ eel al .liili In~~IU fo.st ing!f:opate mp~_m1nl spre la, l.:r(lJll':ez~!ci eu lost, ,hllat@ till eer, c,~d CI!!lHea Sfint~ zwce; «Sii. a bi:ll!ep]~ci1!tlBnon l'liDiUmll~iil. a,poi nu s-a maj af]jal, Pe'JllN1!l C'~, l-a :mUltal Dlmltnezeu» U:f,tlC,;", 51". 4) ,$i ia'r,ij:iI : 2 ~NiCi Viul RU s-a il'icut {la, Enob 'Ps. piim.in~" llentUlca ,1 ~ a lost rapit.

t:a

se se\aJm.li:D~trupul brtru s~ric8Jeiune, 1:llvii:lz,~ intull MsLrl~ 'm~\iU nec:ins~e,. tnvia,zii i.llIUn s](l:v~ ,I ~e: se,gjf;lllhtl'i 1!1l" btl. sl~bid1iUl€j mviad 1ntm 'plll!tere i se seamb.b'lrll,rp U[,e:5(; hlVi,a'l.!~ tropdU!hov~l]oeSC» (I CO!., 15,. 35--44; loam, ~~, 24). Ded! €:s~ ~tisoh~t, necesar ca. trupuriie s~pli1(ni!'l'easd1 tn pbdrd S1l\[@i it p~rea imVliil. :"'t~'Ild" eare, nu jl\s~!,Iroilli di, se QII,ll'e$J!;: de l€I putl'ez!l:'e, ~i ded de ]a ,(ov.efC,
f

:me

tocmlli

lUlie' sii

verha de schimbare.aJ pe care 11@':s~:fele t:oo:te 1ru,u~I!I!e p'itl'l!tlll it pute>a, tteC€l, ,1:]][,[ tJIDP, in 'Ve$-" Illj(';i!e;a!d~d ;pentru a [putoo f:i ,adapt.a~e ve$u:i.tie~. Scb~mba:ri.ll,l,ljteas~a s;
Q'

pnnruL: In cita:litlil {l:oosta este

1t1l.puJUe

slffi.tili:)l]' ~

de pe piimh.lb (1'11'\; S]r,~,49, I6.!I.$la:posto,hLi Pavel grli]es:~€'".die esemenea: t>!.PriJil, rlediD!'~ ]moll ,a. f,ost lUJal de pepimln:l, Cij:S~ nu v·i\lrll1,IDQa!l:t.ea c ,&:i ,ani ,s:~O!m.ai.'QUat, penLru. d D'1IlmnezfllJl ,ill ;s,trfuDutas·e ~, ~.ci mai iMi~ : htle ea sa-l str~mme,eI a. ~vu.t :miixtwie ,c·l a binepl~rut lui .DiIlImtlH~2eilll:!l (Evt.,. 11, S). T,ot la~ ,1 de',sp.l:\e me:,nl se: SplllJl,@: ~(Pe c'lnd. m~r:'9eai1l.ei. (Ilie ~i Elisei.JI il'$a pe dDHlil ~] (l:r~:ii€lu•. d~od!l:Ui s-a ivil u. car ~i '00] de f,o.!;; ~" d~~splirlfMu-i lmw.de ,all1!J]J_ a riAi<:.a:t :pie rue In ·vhte.i de vlm:l la cerll UV R~9i. ~, U " Int. 'Sit.! 48, ~2JI.Despi~'Melcblsed.et. apQi",naJ.av,em nic[ un .indicll!! ·in :BJbUe di air ~i .fost. .[ngr-OP'(It vreod\at~. C'~l!:i ,(lFa ;Gf,tlr~t~t~. J;M'li imli!j ft'i!,ij ~p'itl de .nea:m. ,nea.v:lnd nid inceputlill ;l:i'lIHo,[. lIliCl s~·ill'~jl. ~ illli'ie~n~ (12,vr",'7!, :3 ,; Me'l 1.41't8l.Dar pe.slte t:Qate, i:ris;1!l;~] lruiPul Mintui" r torWIui, cere €!;s"te .~ntru.totw] .asemenea tmp!,n;Ho'rnoostre. in da:r;1 de p§cat (E\r1"•• 2, 1'1, 41' 5 ~~.), n-a suferit lP,ut!l'le:z'tr-em iP,limillt ,~ito't'l1fi ,~a

j,flce de ol:iic-ei pdn moa:rte; ']'otu$i" ,S:inrt ~]. eX:~iPUi de, Iaa.ceas:ltl, :[!3igl.il~a" ca me ~i Buon, ,diupli cUlm ,ai VAZUl, $i aCe:!jitia ,smt schimbatilatnrup, f,6l!iIi SH fi treoo.t prin moai!:te, ~:reC;"1!OO a:p,os,tohll ~ice: .,:I>aii!i. \a]n~va SPI)~ ,r().uii,:. Nlll ioU, "Vu:m:mu:r[, dar'l'Q'ti VGID. fi 8Cbunba~L, dMdat~, Jntr:o ~h .. p~aUI O!€: oelli, Jalrl:mbUa de ~P?]» (w'Co:." ~5',.51-:l~ ,I. ~ T~5:",4',,~5-:17). Astfel se vedl~ c'~ DU1i.Lnez-'E'!!\!. [poate g:1iSL ~l ,a[te Ctil pentm s~hnn.~~lJea

'ln~pllrilor noastr-.e. Iiil'a a Ii iPeotrn toa:te 'n'evo:ie stt le t[\eaC'~, DiI.UlI;lIidecU.


prlnm,Qatrl,e i<i 'P1li:Jlez.li!e. .. •

IN'VAT~CELUL·: Toate trupuri~e IDoatte tr'ebuJi'eIillmO!"·r.n~t.a;le. c~~ ~]. hI leS'ktmenhll Ve~hi! ~ot1 dlrep~]] ,ii)Jl\ lost. '~ijmo[mtn~a}J",lar. ooel).[~ t:rupudle ]0], au {loot 'chJar ascu!Jsetooniu~elltnl a [lU~t·ve;nerate; .~ de iP]~d~,clefspre 'tmpui lui Moise. af!lim urnll.~to~ele : ,~;$l II ·m~l~M.Ol~e"

t:nlt~t Ia eer Pdn uneare, D1!IIDn.e!e\n. 'Ii! Moot ,~l farce en trl.llp"ri;[ite ,s:lintilor e~oop1lede JO!~eg:ea ge:He:raUi~ p~ mr.e t,ot Ela ,dat·'Q - a ]tlgm~ p6rii ~i, pu:lrez'lirii tnpim1n:t. :t:n Moost~ prhrWJ~. ~sto~~a cres:til1i:smuh!J~ ~gdi e bogaJa in :mlrlur.U aJsem.1i:lliiJoon~ celor din BibUe. !.NVA Ji.cnUt" nupur~lemoo]lte. dladi iil!U putrezesc :m~i. $n:tnin r plimInt. nil '!lor putoo mvia. De @ceoo, im.pi.edlclnd pI'oce.sul desoomiinmerU :110;.1"", QgfCe nUl :lie kI!]~hll'~ posiJbmt~tea In.vimU ;101"? C~ci zioe sf.intul a:p()Ls~ Itol.: ftDar'Va dee cineva; Cum ;m.v[R~ij,mortli l' $i C1!l('e 'trop El.U,sl1"'ina? Nebutl. ce e$~iI' Tu JC@: semeni :It'IU da v~a:ti1,oo,cli DU 'I/'ll Ii mudt $i <:-e Be" mGIl:i? Nu_ trUipul c-e v,il g,lII fie :11~e'me-mll ci nama] '91r~\I,[ite go], daca se inlimpU'i" de gdu &au ,de: altce-v:a din ce~elaHe i tar Dl1Imne:ze:u ~] d!l un tnl;P dl1l;p,ij. a Sa, v,oi:o{,ij: fiecijll'·ei s!(!f.I1.inie'. un tra:p al 'e1i. ... A~a ~i C1il l.fivie ..

l'obul lui Dln:[IlIl!i1!ZW, acole, in pijmtntul MO!lbu~ui, d.~pa 'i:;:l)Jvt1l!it!t. DQIiIlnull.'li $i!1"I f.ost blgitoput in vaLe t'll pii:rn.lnlllJi] Mo.nbol11!li! in fa:ta Be~~p.et(lJ'u:lUJJ' dol!' Jili.men.i !!iU ~tie rnOlT.J!ltntolllnj[llc.i plnli, in 2~M de· asUizi» I[DeU~.:

3~j'

puiut cMea, 'in a:cea:s~~,g~e~la a. vellel."adi


dij)CciIJ i-au ascuas twp1J.ll,
1lfi.1Il

5-6)1.

P,e lIlilIl(:i ludtii. eMU incnnatisp~,e.


IQ flost tJ()QII~l

fdolola~Tie.~i ,~OiI

til:'1llPiuilUl hn ~~~e., rea :111.1 ClllmV'a" a!'v:mdll1;l~]

~iJ:'iaUl~

~:C"I

&1' .. ~J

tea ,ocbbllo]'j $~.;!, vener.e~e 1 PREOTUt: Si d\l!pa 'Ie"stLIIlentul

N!Qn)q

ifUptliFUe s[imtilor smt :~ng~o:

pII:te _ ca ~I ale

,Cfe§iUIl!:1oi ~ ~i Ollimai a,celea d~nele cal!L'eInc' 'minuni sinI dezgropallE: ~i li s~ dli 0 emslle: deo':5ebita, I&:r [i1Jl adOI~~e, til lui Damnezeu. Pdnao€asl~ cinsii:r,e, 'e:leD!1I! sint idQlolat[iza:te~ ~~C~ ,8
tllltU(II)f

v!m.@]':a 'l1!,'U e',sUe ,i'lc-el~~ lucm 00. ,~ ]dolo1at!!'iza,. 'In 'Ies,tami1!,nt!lll VGlcbt ,a~l, f.ost as.!CU:tlse ·moa~teli!i! ]JI,d.:MoiS1e ~ !,;i 'P'oa:tea.i1e e!Uor dr:ep1i .__ plmltrn 'eli hl!dei1, bltr-adi€'vat, mud meliooji ,spre idolo1atrie, av:tndu,~], l~.t'Ir Ii 2Qt~

i'l

!ic!l[

ca p~\'itehil de atllf (.[e$., 32, 1-36; fU!ul.; 9, ~6). iP(!ntrll evUIl.·[,ea

aeestor ~dtdd.d,

era bin(:j s~, di:plirui a.SC1mS@ t.ruplUrHe user btirD.!l!:j:i.sfiltil:~i

~i drop\(i" ea MaiSie. despite care, de ame~.~Um di i:nsll~i aJ;rhangbJel1!1lMihail c~!Jta. s~ nu~l lase iDi s,t5;pillilre~~ diilVoh]lui ([liIdaJ,1, 9~,P atuncl 'lfl.l.pU] n~od era ;S,ocotn Cd 'l!I~Cl!l[a.t. cod j]flci llll.l. sos~s~Hri,stos; cu..harul Silo. !ilfintitot: ~,iiI,eel lrUipij~ amenese en inca, Cller'asclliL11~li![aL de slIb sW~ ( pill1irea. dia. olului, taUlJ, s~ ~tii i ,!!cea;sta, ,en. Blserlea a <::msti't din Plim~ v'€i>aQltl ose~ l'l'iinlele mncenldlor, .adl(ln~ndu-le C'1!l mgre evla'llie: ~i grijl!'!. $~ zidil.lid tlUa~ rele b]se.r:icilor pe$te ,a:.e, [aT, m,a~tkziu, il!'gri~i:m:lll-S\riioo in ,altarnil fie· c~re~b.i.seric!i, ca $<i in s1t111w anUrn.is d!e pe '!lIlt!Jf., sii f>luntlo p!'irt1dc~ din ~finl'eJe mQili:;;le, 'C~ ee s'€!face pm~azJ. Epis,lo:lil Biseirldi din Sm-i:rnaJ de spire ma:rUrhH s:Finluill1i, !?~UCilllip~ ~pj:sc'OPilllJ!I~.,ele1ct!t~U (1 1Il6,). ,SPUM !, flNoL a:m s~r~lJiso6:sel,e rUt ca ~~ 1!In

odor mai

st1llIn.p

d~c[,t <'IJ)[(l!,]

,$l.

decU pietrele

,siClnnp~ $:i

le-em .a~@zHtUlI'Id!9

Capitolul8

se en vine ; a~c~ ne 'ViiYm'(!Iduna ,co bUC'lrIi.e ~;i Domnl.1il n@' Val 'd.lallOU~ s~ glirbij'lorLm, 'liua. D6S;le,ji sale ce]eii. m\ilc~i(-e-$ti~ lPlrin cjl!l:sti[e~ biru.int,ei ~i sere illlltll;ireaaUor ]lltptfllorill (EusebilJl de C~%art::eill" lsf:orJu bj'Sie'ri~ :'e(f8Cii', lV, ~5J" Se hllelege dl, cjnstirea s,.liIltelo:l" mQ.!lI~tese hwdirs1I!ptAtot

CULT1JL,
SFINT1i~O~ ICOAND

@~ C~nl]pi1.l~€,Ie sMii$lute.:;;t.e m ele. ~Cinsti:m m~tei~ m~C"e:n](."ilorC'a ad(lidm-ih.lll]i[le~e::l'te ID@ AooJa ai C~I'ui uce:nfd., s,:m'l, '~ic:.il1.J5t1m.pe ~ujit,ori :in a~a fe], caelnstsa lor s~ tre-aC'~,(lSlJpra St~;p:ir.Ul~

:sp:ue Du.mnezeiu,

sa

lui cat€! asls : ~~Ce.i('e' ,ra p;rim€!$ile pe volpe MilU!E! M~iiIJrim~tel! (Per." ' JeJ"o:nbn, Epislolt"l cdtlVll ,Pr~:!lbj'J:eml.R,lI1Jeriu. J,7, I).

~ .s,1i J1@ JidjC'~lliirn.ajp:feSU$ de ioo.an!.i. ,$[ ~feCltm D'i1.m'll.e~eu'I':rea ('.11 ,auz!d,;nOS:lfil!S'1i!e";s{,~te{l$dllPf.,tll cuviote curare, esa vrea C~, ~i, vedere~' B'?.as,lr,ds~ se sfmleasdl prin j'il:O!IIlBlru"'j!oa$e~ ca s~ ~~trllndd [0 ~mfiJet 9 1I1!(I1rl cund@ !Orin I:ImllldQ1llitl dC'es,Le :s:i'rllli:ris[!jpedoilre. -

INV:A1AC:EUJ1:Bine,

dar j,coanere. ea ..,i ido'l]~: Uind silllLpl~ ,obi~cl€!:

]NVA lAC£il,UL; Dar se sptme eli nu t]'~bllje B~ M klchint1!ru lC\o:ij1:~]orIP':ntm c~~I.i.~~e~eue:s~ eu totru diferit de Ienane, uricU '~e, pre~ws, ar, f.l.lll(at€],Ja~ul ln care sint niCl1h~ t$i oric:it de artisHcall' Ii ex:e-cud l,a~le. ~CI, ApoO,st:01ul Dom:mJbli9ra,i,~le ]~ml[l:R ,: ~D~d C Shli'eJil ,neam el ]UI~tUn!]e.z:eI~, nu tl"ebui,e sac!!'cdenl di dl.l'mnezeir'ell est€: asemlID€'1l aum~ ol:ululiJ (POp't\ill'. 1;', 29)",
1:'~)!1J S8.:U

ma.['e:l'iale" nepntinc:i.oose; DU[lIlIleze:u 11 osmdit. pecelce n51l~jdtl.i0'sc. vreun ;@jlJltO[ de 1.ae]e, 'clici zke psa!mi&tu~ : «[doli] I1e8111UrlloF s[lI:t 'i3!I.'~ gint ~i ~nr, Iu'crull de tl'liini ome:ll~tl GU['~ au ~] JIll VOl' gii'lH. och,~a1ll ~i lUI. vor v,€d~a. l'Ir@cni <1.11 ,~,ill.] '!lor auzi" o(',~ci nu este duh 'm 9I,]:I",a lor. I A:seli11enea ]or sa .fie toU ,cei C'e Il fac pre diMn $[ s'€ ipcred ill. ehl ('iPs. 1.34" t5-iS; 1t3 12,-~6~1.
I:e.,t®]'~, 11Jil"']iai~11 idoli. n.ac~ ,c~id,o,j, Heruvlml d~l!I.V!2:cbhll Te,swm!ent;pr€-iCt]lifi ~i c'hip~uile de .Henrvjmi Clils,I1'te Ile:catapeteasma de acolo"a.'i1 [ost porunclte de ]~slJJ$iDIJi.I"mnez€IU" nu eg,~e en puUnJaca ;s,i'iJitele icoane sa :Fie O'prit.e 00 E1. $i da:c~ eel eli! ,aJU cin:stU $i ,s·dU hlchi.nat cbipUli]]Oi!" He:TlIivimilO't in Tes,taJ:n;liHlilJll V'@lchi, Ia porunea dir 'cUi II lui DIJ!IDDleZeu,cli:iOif ,atunc:u clnd :idololat:ria en fOiQJ!rte !I!iprru on:damna.ta, n-au putu.t didea r'l]cJd,eCliI,J['I :it!io:sIndli'f~,ll1nci nu pot Ii Q~illd~U :riic! ee[ ee tins-lese sfjntele Icoane, ]dolH,j. 'intl-adevllr. S[!l~ ne1)I]'~itl1cio$j, der mnte1ei,c()@n~ .ad.eseor:i au dlat -do,vadi. cii .!J1l. 1ft 'ruep'Ulel[le d:~u~me-l.ei.asca. e Oi farce mir:llltl.i, pun Ind in u[mire tlTheori ,0. llJm'e :int1r:ea. d . 9 ,i' i.llu~i ace,g~ fapt. es:te ((Dartt! gr~iwr ba prl\l'.ill~ii aUhlldinii. pe eare ~roti!J]e sa eavem fo;l:Vi de sfi.nle]~ 1coan~, INVA T.ACEL(JiL; Am easttpe urn]. SJ)'tlfill'ldi cD.elnstirea lui 'Du;mne1. u ~n kQ\ilne - ~,i maio arJes dnsUrea ~coo.nel0,r en chipl'll lui Dturnfl~~1iI. W' , ]e - er n (eva p.agtneS'c, pentru d .nllm,aipil'9i[f'I1i sl-au i5.cut ase!ill ~~l'< ale lui Dllmll~1tl [I} dif'@:r:Ue:feluri -Ijii Ii s..au jlil!cbi~lalt,j ~1J~1ii lun rl 'UK 1I1~,rhl1ris~t,e!:l!lostoJi'Ul PoilIwl: (Pag[ii'iii) ,(>!_(I1Il scb~mba'l 5hlVa, -lUI. [)l~m~ IlI'zeu "11111 l~esl!Cic.je~o5 lnlma.5~l'll5na['oo CJD:ipU..bl~ (IIm;IDJu:l. sl:t'.ic,~dos~l 1~-~riIQr ~ill d!obi4oolcelo[' 'CUIpatru ptciod!!'e :!;ii~ U]'~l:oa['elor~j(R.O['!l", I., ';~'J.'l" ,'li:! a.bsurd g,; l1e inloarcem .loa idoli Baril la un.as,lfel d~l)ijgt:n[~pl .

PREOTUL:Q~~.tulac:estase

"

~r91!lltuIl!li ,sal!!!C'~ mannOJ:,a dOp.l.Uil de me~t~~iLlgldUde, g[Il~U"


1

,,_~,REOTU~,;::. kl n~ ~liuJ Idintelo~ i(;o:an,e Be i nliit!ut,9 d ~.Il'telegren~a A ~~E!~I,I~ ~agnll{or ~e" ijI ~Q~f'unda pe DijmlJf~ll (11 JiU~t,elia,! clopUta axit, ,~,~~fJC",~_ ,C~lp,~[nOI: de ulo)j" rellr,e,'lenthld, 'pe zeU plgiD[lOI: ,aierne,ni .• AlP M~ !.ohdPiiive[ l~CmQJi aceasla vrea ,sa. lie a:!"ate tnv~t.1i~Jlo!rat,e-n]eIlJi" :rn eavl[lt~roo, sa d~El,Ar'eopag, ,ca. dac'i!1 nOi, oamemi - dupa, cum, ~ el jn~~]i6i eredeau usnrte ',', ' ... I,' D , ' -,.m aeam ,~IJ!~umnezel!l.i), ,adicil 'in'e:m SUn@{ hllalie:riail care estechilPul lui ,IDlUmnezen lU rUl,i" dill! ah':.i put'em ded[!C'e di D~nme,Zell, este,iEI. jmate:r.ial Cd ,~ SIJ:UetuJ nostril lle ,c{ue· n a,V€fIl die &I, m 1.i1 dl,!~t1lca~e ,Sintem .[llrJ.ilniU eu Bl, Dnmilliezeu 'IlU poate fi ,S(lCOm id'enUC', sl ~~'CJ()O:fl!.flil~d~~r (1l111~~l€ri,aWlJCYt S'tatU1_de zei ca eele di~.~templ~le pagillLe ~de At~~. c.. trebun'E! ~~, splJlne:m, c~ ,[iumn-e2:e1Jeste std1in fa~,] de orice' m~'lel'je, Si d~.aceea @sle de ':nJein'te~'es ~"L oO:l'lfunda ('Ill (I stat~Jieoare~re! (lin~nde,~!Tle~l00. laf' fl_l'Q,atelj,a]lJI din cere ,este tUl;natl ~Ii i(lf]eU de: genialli
j Q\l

Ir tl oe~tl\-a artlislulni care

iI.

exeC'ut,a:t"o. _
intoooa[

aeest, ,~.d..ev!'i:r. Avem iClo.~ne ,5Jitil~ :1 i'lle,, de aur, de arg,int· etc., exe{:u~:I:e CUi '~di.e5,t[re ~i rn talem" dar un .~~]S~J]l()m d.e~oC'c~i Dlililm-e'leu, es:te id!@!nU., ~i omog-en eu...ng~:nttll :koanel CDr _-~" inJal~~~azaCMIP1:d. W~i hlvllti!m di extsta lUI sJngUl: [)mllJ]e~UII' 1{lll1 .'lhntele lCOOne ne reprezmtil ti::bipu1 TaliUnt, ('are !l! Fild, ()Ij pe. TaUn tIJ ,,- 1m IP~r:iiide 'l;lenllSC. O{ri Ill;! sfin'lf,o'ti ,evenimeuU!: dill'JJ v~ata Mlnb!i.II;1ru It! i SIiU a Bi sedeH. E![e: ,6IU dl£!cj Uti. :!'ol 'aJ]U'Uito.r tn. 1"11g!'iciulle:a a'Gldiu'~~(l8U~~~ u€JO.fi. n ~luUi.-s~, 'fnt:eDe!lgti selts11lrl aile j]1v~tA1I1ll'HC~.Liri~. ;:ii, AlIUIt!I, i,n Bisetic!!'1i Ol'todO'X~ i~n~ ar'~ wI ped.ago'9ii'c~ 'liffil :flind. t~W$i mljllocu] I'i!ispbdld[ hilv~Hn:udi Il:lOa8tl~ deSI)r' ' DlllllIRi!'2et ..

, l~ OrtodolX.i.'e Suspnem

re'~!,IUo.,

Po. OTU1.'~ Aiel e>S'i,e 'l,rQ['ha. de' idol'l ~i de J,M~(li'!1ea pi1g[nilol" '[lCli~U'llf I,~ I r!·dln:l.a il'l.li I)\Ulme-zeu, 1a[ U~ [8, ;sHrll,e;le i,{;oane ale cf9.$Unilor, care hit ru lolul .. _]lkeVii, In sfillte'le i!~oa)];e'" ~re$:liJ~iinllc'lodfllt,li ~lU L-,!)ilI. hij 'III ,'!lUll I)tlimlll'ZU l:a s,lric.' dos SiI.1LI'~. 'olli~l'llt1'l 'CIli Ilah'u ~:l'iciOtliT !iWlil! H III lhllol:~ '1" lUmp,!}{r-.i L-'ilt~1:8gl1'Nit i~ CI!Im $""il d~:J lilP r t, m og'llil;;,-' 1llllhn. Prllll IW /il!i,[O" "'Nl!;iUnii ~i.,fiill[ltrllll 0 !tdc m i 'luI" !'Ii rm.!i ~l,r' I 1,11111,1"'1 allll!J, f!! lll' I D(II~TlI~1 u ~Ct~, 'le n~gi din ~(l 81, mola\lll sHut L _O III nil II' 'I, 11il1llld '11I1III1~ lIlli m IJIIO ' I'o!lrle 1l0lTIVU pC'llllnl IUltrtl Ir ~ (v,lIn'ld.
j

mnal!lles .I~ ne$tuu:tor][ de carte, dar ~i la o[']ca:re om. 'Prill aC'ea:5~,~i~r~ H~mpi.dad $.hill! p:l,I.s~ale:!l!h'ilin s]ujibe ~i mllr]roo lui ],i)l,I.m:l!I!flZ8Ui, Car~ J·a. ~!lz.estrrat j)€ ei.

Ehml!rue.'Lceu.,· n 5Jchirmb,Dmnne'Z!@1!I Se poa~e tace vtu:l,m'l Mhht1~'~ ~t m'L~l'~ii ~ ometIlJ~'sti!fl' dtterlte .(;hi~lIti S·~IJsub d i(erUe; forroe, f~r.\'l ea om l~l ''iilii
motll"~.AsU€l: lrrai dH~h'Hi. ltJJ. $~ej,a,ml M~:m'i1J"i lFac:" 18'1 ]--=S~I~ L·~ v~b1ill J,aco:v, care ,a. :!lis apoi :~.AI:I'l v~~nt pe Dllm~e~eu f.at~, ~l[.e I'\lta ~;j lIIj:n:l~it{I lost, :mUebill .m.ell». {F~C,! 52. 30) ; L"i.l vlhmtMQi.se tot fll, ('hip de om. gl,i:lind. C~]e] datli om.]'~ fa,! n, «cam .~~ '9ir~j, dn.evQi dH[eplietell~lstiu~ .(~e~"'t3J, 1 ]}I ,:.. ~OlS~ l-il vti~,ul pe' m~Nltele Ho,reb [,ll rl!lgi~i eare a.nb~a ,$] ll~ se nu~tl~,~.a ~IiIi)~., , 3 2--AI); l~a mal 'iiu'611l apol lsai!t, proorocul,. d"p1icUnIl tn~~$i, lilllrt~w~1~~! te : I~O;Ucd.10is.lI,I[ ~mi]')''e ~ ("1im-a~rn ~,nllLi:m~ 4 fUoocii );11,[ !Oll'i'I. ~l b~ze neeur,i:I~!l! ·avlnd. lotu.le.sc '[ntm p,0PCI'l'C~r(! aJ1~b\!l,~ ]lecU:fal~ ~l p~ ~ID!pa~alu]' ])oilflntil S~no't t.mli v1i!:w~'cllocbH ill'eh [lsaia., 6,,5) I~ [...a 'vliz~t 5;rtll~ui proeroc Danie~ in chip,· d.'~oro bMr[ll st ~ntr·~[! Cad'['lilf~ne mil1!uRn:t ' {E)a,I}.,'7, 9'-].O),Ia!"~!l'i,A:mOls. ~[()'O'WCll], n~ 'm<~[tuds(l~le~l,dl1d; ~V~~a~~ t-ern pe :Oo[1lllliuil~e'Z[lld pe, AJ'~I:» (9, ~),[~u!,i] Du.!]lM:xeu a .i[l.l1jL,!]lta~,c~., Se va 8ir.~t~UIlQ!F'QJ. tr:L 'chip vi'i;\iL~, dupa C~mSp'lU1e CaJd~ll Sfhl,Hi; !liApO,~ ~ zis: c~trre ,~] (J1iIj Aaren ~j, s;mor]~ ~ui! Ma.riaml,; .,;Mrn:Ua~] cl,li"i:!ilM!~I@: Me1e: De sste inlll~ 'I!,oivreull prOO[ll:l(: 1I1Domn~,dui" Mo. a:riU ]1il:i tn ed8n~e ~i til SOmal "9['l.)es,c.cu el, Nn tot a;e;.[I1Ii!nv'~rbi[ eu [11).b~l en ~(I~. ~ Sill.,.'C'il el gJ1iiesc gm'ti. catnl~ glira, ]13. er ~t.1[Jr~ aie've~., ternu $~ giut;]~
3!

INVA 11'\C~U[ .. : DliIrnu~~eu !lUpoot~ f] vlizut de oam~i! de ii'!IO'®oo' nilneni. :lin ~t]e cum este :EL ~i \IT!!-I peete ~~g;[dVi E,i:II,t~in .icoane sau sti E.aJdl c o:sem1illani '01 ,chipnhd Stiu eel .adievlr,i'fi:, C'.~ci Domnlll a z:is; ~iNn ~oat(l omul sti" v.Ei().~. M!M ~i s.~ f]evJ1!l>l [Iie~" 33, 1O~I,lirE:",a:n9lhe'U:fitu~, fata ]
Itl lel,a ~is , ~[l!e DI1J1Jm!i!2ieu 11Iim!E!n:i ]it'll (-{I 'v;jimt'li'[eodat~)~ ([QaDi ~, :L8 ~ 1 lesn, AI, l2:]. ApoS:loFI]] a ~ts, de {lsem@:noo: I[ee] ce singuJr rare nem:U!ri rea, (Du!1iru~;!ie1!l~1 i lOC':liJj~te ]ntrl'l lumi!J1t11,(lea neap:ropiaJt.Mi, pe Co'iIre )llll ~ L·g. vbut nimeni d]n:tre oa:meIli, nid poate s~~1L vad~! LUi dnste ~ ~;la.pi~ 'lire vEr,~n~di~m.[ll ~.~ Tira., 101' 16), A ,{I

Pe Dmnnerten-TaUU

L-a v;;i;!llut .t\vra;aJIl. hl chjp:l!.!l

'f

t.q'~.

,RBOIUL ;i5ste ~de"'I!',~r\lJ, pe ])iI]]lllD.'ElZeU niHlli~n] ua ~L POllt.e ved@~, 'c~ tllfiillta Sa, 'c$a CUmE!iS~~,decN:I~~C'e~I. ~5le Duh (IQiUll,4, 241), .11~v~zll:il odj1tl~u~ :m.aler[at ijI] OID:lll1!li ~i este (J1emtiJ'gi'nil" ]ndt,l'IIu !lmnai. ochi:uJ,
dar nfci ffi,imteo"sau PJi6~~H!FB!!: o]!lil:U]ln]]![u-Lpoal~ CJ[pr~l:lide,pOOHIlJ Cd ~!ol eeea ce 1lne' de: Qm este ]imilatw fhdl, j.~r DUl'I'llte:lleu este bdinU" [Ie aeeea, nu-t de m:irare (:~ ~·te cu nepu.tunW~~lv'qdJ@'8idneva ,a~' 'C;I]]IIl est~, A,dlierl1!H VechjUhli[ T~~tamelit, chid. intraJ'Il (I d)a,t~lie (JJ11 ]lffl Sf:Ma SJillLle~o.r, wndle Se .a.ra:l<!. m J!I)ca~1liI :Sat'll WZ1.1t ('ill teruplu), HlmHa:u mllll]t,

.v

~'l

potrivr~ ooei. tindJu~e.1i lnnIl!e~ei~ti, ea sa ,fiU vad~ C"C1}]l"q'ape Dm:nnezeu. d 'si s~lTIoill!r~ (.[~., 30, ]0 o Le'v., Hl, :2, 1.2~13),. Cei h:,,€,j ~;pO',stoU ;a!UCd1;U.t
Ifl! plilm~llt a:tl!.liincleJudi Usus Hiris~0:5, pe m'l!l!l!fe~ Tahar S;i.-a af!',Mal Sih"liI]lJ!cirM dll.ml'li~i[i~ ]n tmp1.ll1 S.51l ~MQte.ir 1.3, 6~'~· birajierii cl!e ]01lMOil'~'I'i~!n:h'll. DOin1[1ull[i an .cant ~Il. p1illdilt t!~HI.'llJ11ci1 t COl !~~€ morti», ci~ld ,jjJj1il. Vi1'l;U~ D ~lllge'fll~DO'Jl:'!l1i!lll[li .cobor'U Itl\edSl,l;Il!l':aJrnonn~lltului (Mlite~., 28" 4). Apost:o· hd P(I'l\(i)] .a ,d;-Z;lllt or,blt la ~pi'imJn:~ ci.ndi ~. aiU!zU gla..:sw] luj, l"rr~s'~QsI"DU!m~ !~e~@lllj:n~ dmm1i1l S,W],le llama so ~Fap'i\e" 9" .J.....8). A$Ulfill, peJltru.oamellii ~li'l1ilrilo:rii ~i ma:r'gliluti" vedle1rna lui. Du.mlle:l.'eu ,a [dm(!.s (I .i.ml'O!l;~bmtate,. Totus:iU]~)I]01I ~~i c'hia]" isLorria. - ne :mtlr~uri;s~.le to) ;;Jil.l exu8~at, teo~'~n,ul~, :hris'~O'f~]lH:·sa.ll! p:!i!elIllI1I.<Jto;laItlii ~ca'zl1ri 'C:~lId DUJI.HlI;!I1Ail!U,[1rislos od 'Du][l~l S:fM S'(i!l] .alr.~l;a~J~'~le 'mmrwa Q CQ[t;~[;Jjzirer~,illnl a.clfi)S!~ e,[.aUld l ~J ('I@le sl1U,Se niI.a] SlllS ,ci:!i I1~mnez@'Ill IlU :PQa~@ fi VdCZl1t de o(l:melli? N1J.9!
i
j.

-~eDl!lnl~eZ(¥Ui~fiul L.~n "hut In,cl.ip de om p[eamiItil: Dan~e.l, pro.. oreeul (Da1L, 7, 13-15); diaconul $te:f;an IF.aJpw."1, 5&-:5~) i apo"s:t(ll~d 'p~¥ea pe dnnll~d, 'DaJ1!1lll;sc:ultii ['Palpile" 9, 3, 5) pmcurn $i dltMneze~€st'iul ErvaI!gheUsl[o~['I, (Apoc., ~,e,~2--13.20 ~,,Qj.), .. . .. fe D~u¥lne-zel],,::E)llhul Snrut L.-aJu 'v~~utSf:fl'llt1!l~ ]o~n Bot~~II()r~]] 1(1 Bo:Le:l:l.lf E)oirm~,dt[i,.~n ehtp die porUllli.bd (Ma:lei., 3, l'6, hea, 3, 2,t-2'J~; o1lP>O!3tO.]]'u" 1-~ pri:me~e,R'!il:sa]i~ ,crest::i:me,; in 'cb]~ de lim'bi ,de f,ol;: (Fapte, 2"
c •

lUI:i" $i e]'vede

fala D!O~nllill11ilj"•»(N'~11Ji" 1:2, 6-8.~I. .

. .' '

t~~.).

, ]NVA1AcElm:.; I)ac'i1 1(:o8]l}~~(l.sln~


p~hteFea

?,I~Ci!.]t€ ]!li [hnlll1ll~~€jj[ !;Ii. ishd


]l11 ped~:ps€i-~~'[)~lm~

~mri'i~dlliljcil€! de ]lI~l)e~i j)e

h@,ru]~]] dumme-z:e]esc, de re

Ctuc~ {I.f~cli

O<Th11l8iiHol Ie

,este

Cllii]ep'ill!iJl}t,~. ,i.'I

,red.e.a vt.eoG.jjMi mn~a lui

C!@] cCaJ,e hl(l!!esc! Ie IpwF.an.ea'l;~ Si Ae distnl:g ? !Ie . 'Pl.Ecrrul : 1"re:bliie ~th~t ca il:;oatlQ! lI:r~C!l. modei 'P ~ ']nsusw Us-us Hri:s'~OiS. lIl1e l!l 11:1. 1,l'\llemil ([oan, 1, U j ~i i]11 l:IIij~ocui _lQr ~i t.~ ~~ .i! C 'Sail tr~H.Dl1m!iJ.eZ!!!~~ pedeps¢~l!;)' ~pe pi~cllt(l~i !,ii cpe !nlutori. "El ~i ~Qj~(UI1n·, 1m

00

[Ps, 149, 5: lQan., :1i', 24, ~.a.)." ~d1lr" :n,O:i o'i:mtim ic~@'J.e S,fimrtl~()f !ElJU ale M'inlujt'ond.ni ~i ,~de Maidi DO!._lI.D~lld sl .fac€:bU a,ce-st al,ilCIlt 8p:l\E!: :sl.avl:Ji •III D~]mne~l,]u du1P'~ cum ne i'nv:aJi1lliioarele apo5to!1 Pavel uci:lldl i '!IDe altG@i3J, en de mincati, oil'i de !be-ti, S~JU ,.an.c9iva de face1tj" spre :SlliV~ }i)J], Dumnezeu sa le ]aceih ([ Co!.'." ~O, 31 ; FlUp., ad' H5:, ']Pelllli 2, 12 ~,a.). ~NV ArkCeLUl ': Der ieosnele sint Inc[uri ifaC1ll:te de OlliIIl,en:l.,l '~,u!.d,e So ai:"'ii;tl$n SCinta ScriptuIac.!i Dnmnezea a dat IPo'111nclllill se face: llllOru,r.i
de mUni om~:me~Hspre s]a:va

sa ~mmal luminal, ,eil~,te 'CD ,aten1i'e tn SfintaJ ~:i d!umnezeia.sc,a, Scripb.lirili in &teste locu.ti:, ,Ie~'j 20: 1--40 ~ 25. 1-31, 27, 1-21 ~.a., B ola:r ,ca'Dumn9Z;etl a pO:!'l!I.ndt sl1 ~ fad!. m.lJIlte hJ:CXIl[l Cine sa clns~ite de oa.mE!'nlspre s[ava Lui. To,t deslPl'e a('~~sl.aJ nzi ~i"1a .sfin'lut moon D-~',na!Schin, DogrntllJoo't (;'ap. 16 $.a . ln toab~ a f~g~ooU DUID.neze'u fie' pl:'e"lii;mt.. dac~VFei

:Lui ?' PREOTUL ':,Bu, tl-sm ~d:tat ma[ us d~tll.l de dar lie,estIacru, dar

ne·

Sa

]NVA:rAOnUL

Dar unde

51€!

araU!. ~n Snlillta Scrlp"llJtll cli

Du.:!tloozeu

d dat po,rullcli s:~ fiecinstifte iCMllIeile Mc:ute de mtioi Olllell~ti; p'U':ntn~ du-se in fil1ta lor carli:lie.h~i s:l'e~ice cu lu:minihj, apriDSe!;li tamiin...du-se il1ai.ntea lor, a,a ,cumfalc iPH~oUinO$'tr] prln bisedd ~i (,'.[\e,~t.hdlpdn eas(!.le ,lor?'
PREOTUL: Ell. dle-spm Qitoo.SttI. 'ti~a.nli ad, tat

ma.t sus, dar ca s~ ~ii

:m.illie mai en tn~eme'iere, a:scuUi1 ': Durn.nez.eu QI ponl11cil lui Moi5,e


se ~d\ld1
$,j

piei. de be'rbecviorpsi,t~ IOS,1IIm u_ntdeloonn. Pe'f:ltflltca'nd0]e~,~r()ma:t-epe,nlru mind de U!1S ~d pentm ,m,]l'e5me d.e tam!iere .., !i)i~, acesl,e.a. cs;\li~Mifale[ ·l(l(',a~ Is-Out ~iv:o:i ]oc.ul in mijlloC'l11 'dorl'l (Ie~.; 25,. 2-3).1]]1 acest con sUn't, a 'PQ:!'u,cit Dumn,ezeOi ca, pe Ung.a celeinUe lucrur~~ .sa He p:1]$i do] He:nrv"]:ml: ~$i vel face d'o:i HenJl,vi:m[ Idlll! a'lllr II $i s~~j fad cs dintr-o bucaUi..",s~pui un Hewvim. lll! lUlIcaplt ~i un Hel:iLlv[m le ad~[aU caplit al ,e:;apacl,!Ilu:ii.,; ,,» [Ie~.. 25ir ] 8---19)., ]<l!:f slcriul:miirlu!I:'jew eta «dJn~emil de sa]c:lm, de dol cOji ~i jum3tate de lung ~j de fin c-o:t,1,;1 jllm~t,ate de 111:t l de un eet ~.ijwniitate de "[mIll!) (]6$., 25; 10). Ap(l~" tn, s i(ltaac€st,liIi slcrlu, en exd dQ~,Henrvimi, ,iii. datpol"UnC'~ s:EI. SIe fac~. s:(Ie§l'!iic
J

p.rinoase!ca: aC!!!,U, staco~i'e:I' ~[ IP~r de capf~ ill

c<>:rtul ai.h.Hl:tidir ,ceJ"'illd. s~ I a-rgiut ,~i€ll':amfi "roilitasE;! viB]et~, pu1llade

sa 'fac~

tUlruL

SFI'N"lEhOR[COA E

lace, ~fesniiCde ,aUT eurat, :sf~nicul slH rata bilttu tCI}, ,clOOOlll. f1!lSlid bM'tele, c~l,e]e. lIl<id'u:!'He sl no~i]e luJ] si11lit.i din'tr~o' bll!c:al~» fJl:!$i" 25. 3~--3::n. Dar uu lllilmaj Sf~llk iii PilI!l.mc:it st\ se faca ~!!"laiD~~ s(cl':ir.qul 'o@,l1i.licu Hieruvjmi. d ~ cflnd!ele; ~(Si 'v'e'j face !j:lIIpte' (",andJeJe s;jv@i pl.!lne bl eIe, f~tU~ ta sli. :h.l.minue ]ahlr:iiII din ~.ata,iUbr I[Jlaj,., 25,,3') I' ,~j i{:ir'~~l:: ItVel P'U..J:I€ ca:n.deEele ~i laaUllltUll de-aural, tiilmtierji,. jna]l,'I'le~ s.i,crI'i.l.tlJ] .m1i;rlu[';iei» ,[19';.$.; 40" 4.......a). de aur i:lIIJal, ,zi,dnd:
!<'~~'''i]
j,

nele ·sa:le·~l ,a dzut 'cn fata IalPim:int hlli'!in~e:a cMv,otuluiDom.nului


:lltllit

~i au

a~a p.jna seera, ,el 'tii

b~t]"'ir:lii lui

]'st'l!!e'l~j >lii·,au cmu~:li' pe c~e·' •. pus

tele dor» (losua" N(l\f], 7, I@'il NU'IlJi." 20, IS; Apoc., ~g. 4),.
Unoo fgev'O'1be~e inslii de aprtnderea hrmmi'il'ilor ~]lfllrnte<BI,~cesto:!!'lUm:'ll!n .'limite, lla :P!;l<I'II.D,Ca iuw Dunm.e~eu ?
I .', l •

]'NVA.1A.Cm.m:.;

Flkli:'id cort-ul martJilriel fl s-icriul. Legii eu Hen:rvimi, ~~ sl~~lii!icul $1


Mo.~se iii: fmlP1ilirit 'po:i'l!IIIca i'll!i[)IJJnr:IiI~::1Je,1!t. im.BIintcea s~crilJJ.ni l.~~jj -. Domllilill .[.nsu~,iaporUficlt s~ ~se,amUez,e, ctlm:i:res:mel'e: tamiierU. t

t~n.delele,

P.REOTUL: AUiZi c-e spoo.e SHn.t,a. SCl'i~t1:I.[f1!i prlv~nta. ap:rinderU in blJl'!~n1i]"j]o'r 'lllainl\E':cl l(H:UriJiloI sfm:U~e, la. pONnca. iuiDumJ'1{!\2'eu, i ·I'!:PIO~ mn~te m]oll' M Israel Si'iilld.1II!C~.' :la, t~ne l1I.utdel.mn d:e m~s:UM" c;ur,llt ~i lj,mped.e'. 'peniru cand,e]e. ca' $0 ',iud~sfe~t1Ii,cl]]pururea ti:lll:iDtea. per07e-

Oill~e nu e~.a:ut,oote' a:c~'s~ illq,H:i[lllj, l'i1<:ute de mUf.}j, omeDe'JSti. pe oore le-e ftlg1idnkl1a

POl'Ui'lCil. Ins;u~.J
C'~,
I

HI

tlu~ne:zeu,?,
V:(lJf]IIik!

eIe'XI'l

O~re n-a dill '!lce.a!st~ PQnJiillC~ [m.preunil!. em


.' •

]NVATACELUl,: Pal" :se scrie ~n SUnti!l. ScOiptu.d.

,dl. ,gjceste tucrurt

lfai,m' '60~tlli]ad1ilnldi ~i.~l 'or 'arprWiie Aaton ~i fiji lui; il:Iaintea DOWMau1Ul, ca' 'li~ ardti ~c;dl:1ean:iJ.H ide sea:ria pmi dimlooa:ta. Aoosta est,@;~$ez. m.m,t v'epk inneamul !(I'GStm. C~Jlde:l:eles.. lepml!li. in sfe$lllicu]' <lei de aii1,rcnrat de d:ina.inte;a Dom.nu]u'j ("<II s,~ arrdll s:t~I}~cu[ de seara il,:inti
d.tmi.ne:iI~a» {lev"". :24:"1-4).

ftloote de m~H'l] omene~ti :i:D oochll marh!l[!'iei an fost, :sfintUe loa 'PO,nul,Ga, lUi I?,mn€!Zh ~] -cit, ,oamemi S€'i j~chinQJn JIi:ililil!tea lor ~i a;pri..n~nctln.d.ele:[ ~i,1umm..tirJ, tum fa,l: Pt~ofH :['n b[seI:"1C~ tjl[ c:r:e~1inif pri.:n e.iilsele ler, tn:aint.ea leoaneler .~. . [" '. ' • •~ . • .i •

$i 'b:l aU !oc SlC[~e,(J!~;


vaarde

~Clnd va ,a,p,r.ilulle Aeron

sear!! ,cmndielele" hrr

.PRHO(fU[',; ,,A,uZi, ce; z:ic-e DumnetleU l1d MoIse : !lSjv.e~ fa,ce untul de lemn, JilJlgwe .sfinla., miralclUuu dUiP(i 'm@~l~llgul f~~iitQ1U4u~de ,a;~~a" Qdwlikii, ctdvotlll Leg]j ·~i loam Im:rudl~ ,dia eort, $i t,oo.te iCe,J.e de pI!! .~, sfe:rnicu] ~i teste l'i.u:n:ui;J:e' lui §i !!.It'4fUJ tkD'ii,ef]]. D~ a5~@lli.ea·, :~( 1l~.far~Ia:td,eI#or ~,e ~l.ot.~i1,?a~~ lUl;l1n,i~e [u[ '~ibaJ,a ~i post~meniu~ei'. . ;;;J sfliatl~,t& pEl ac~~a '~] va 'li .&finth¢ Jnar'e:: Tot ce se v,a 'ati(j~ de e!e se' va' ~fi]Itht (fe:~.,;30', 25-2:9),

le ,', :a,qest~ va. Ii mi'r~l p~t':rl1

sn~la

lIJ,nge-re~. ~. ~e']. 'IIlIl!g:~ C"U

masa

er 'conul

int.ea. Domnullili. d'in neem in neam:il(Ie'$'j ::m, 1-8!~,,1I .. )I, INVATACElUL:: Dar 'W'D.de SI;l. smie in SImla. Scrii~bH'li cill auveie crestlnit sl1 tin~ t1!ces:te, ]e1QC!iRe sfilllt,tii-epdn casele l~I ? D{lca sfnt sfmtit.e,
au lr,eblllle ei
se fat {Imllmpil,eab!

[ni'reslllI€!. A~e:asl~ tmn'iie:r,e nelntr,9._rup!A sa VB! f.ace pururea ina-

sa l!i?dud rn btsefoc~, hit nu sit le tJllla :m case]e :io:r, iliIudi


,7
SCJIjptUI'~.

P'REOTUL ; Sfinta

neara;ta

di

s~)e
.",

I'

,"

rue :statea. in Iced (vezi II Reg! 7. 2)" 'e·ra 'Unlit unMri prJ:1l castdeoame~ n:i]o:!' ~ «Si...a ~Z,!!lt clJtivotuJ .Dom.nuM In' eesa ~ui,Obed.-'EdJom, 'G;1Imd11i(11
irei. lnni

dl~archiV'QIUl

])1()iImllil.'Il,li.! i"

II! ~

,~ces'~elUmIli?
, ~ I

. ''IN'vA·l).cau'E.
_ ~.

=, 'Dar

'und~

'SEi 'sCfj~ ~.~ •

(l!a__1neDH S4 ~e,·1l}ckine Ja ' ,


I

,PRE.@T:Ul: ,Da(i,~,at Ii icitit eu ,at$l~ie Shn'lii. Scnptur!i" nu mqi €riiJ ~~woie s~ mji llnit.ebi aooste h.lmuri. Dar ~i. ,10Th daa.sti~ Intrebare: .iU,roi m:S;Pl!m.de cit mal p@ SC'I!lrt, AU:m oe_ ~ce. Sttn~Qj SC]lip'lufa hi ac:easti!i pri'V,in,l!i:: ·«lSi s'aulJrulu-,se David de l~ pibn,1TI.t S:a. sp.tilat $1 s"a uns $[ .si-a

.Lui,»(U 'R,.eg:l,.1.2, .20). Dar

iScb.lm~pat ha~n(i]e §i iIllitrbld :bit 'Casa D'OlilJ.t1.lIJlmi ('biseriea), 8',n S.nch:i-~,at ~1J'Zi ~[ d,e lisus III lUi NavI, c.are 11~-a sU,lat hai-

vez~ ~i la '''i', 6,~.a,)I, [NV ATA.CEE.Ul Unae s@ .aratli ~Il Snnta 'Scrrlptm li Cd au::esle: hl!C'Hillr'] : sfi.nt'e (i.coanele) f~.ooal.l ntinulD.i i PREOTUl ,; Aiv~:rut maj S'\I$ eli Dumnezeu l·a bineCtHI"[fi>tal p, Obedi·,Edam ~i ~o,at1!.CdS,[1 lui. lEl iii dtlt p,utel)E! a.'c~or b:.l.c],llI,ri],~le d:,· miini omen,e$U - :$.] SnnlHe ,]a poruncQ) Lui ~ sli. faca .minunicu eel bVlB_ ~i s.a. pedep~asC'~pe, ·!';im xlii, CEl'a"e EU lEl~aJ,I. (ioflt dustea cuven:i'Ui (vc~1 despr·e: aoea.sta pe l\a:rg la: ooril:ea I~;aRegi, oar. 5,. 1-8 =;;i altele),
1

Reg] 6" H-[2~

"i

a bi)<@CIl.vint.at

'[)Ol]UillDJ

pe: ObOO~E.rlom $'I

t.Oli'JJt.!l. 'Ca.:sGI

luuii ([I

64,

mNVATACEtUL:
pOJlllldt

Am mlj:e]es:" dill. eele de p'if:lJi'i ~ici.cli, D1l1:mne~e'1I,l OJ a sa: face dife.tit~ i!!1:cruri de mlim,(IImellefti, care s:~a1!l ,sf~ntit. t;Gt
.]1'1]]
n~!:]~1[l

I.a.por~noo

rl!i:1!! Sa, Am. mal ill'~,e:lJ~8ti Dwnnezeli!! ,a dial :po:rIlI1Ctl, de ~ sEl! apIltide <oonde1e c sl ~l]mjI1~d in s:re~nice $1 It SIe U1mll.a inaii!:de:a. IlD.cmrilOI !~.CI!ltede :m:tini
OUlene~ti

i.uc'!i'lI!.li fiic!1te de mUm} runen~ti.

~i d, decl sfh1teW loo~ne $iD~ [ntr.,mevlir" da:r sl'u"e s]arv:~ l!l1[ ElUntlle'Zeu hi Bise ..,
j

~i :sfiin~ne srre s)atVilI. Sa. IIJli!'~~iarm llilteles Gil DIl:mnG:Z:@1!l, 111110 ]ucl'u:riieoe,le ficut.e de mUlti o,me'l!le$tru.s}):f,e siava Sa, fllc:e miDllllllli $l bineOlV"intood pe rei credi:nc1Iil$;j Clafe tlneceste lueturi sf.~tUe .][1 c.a~ sele lor~:j, d: EI. pedle:p~~tepe 00,1 ce dle1aimd l.llO'miloe: eele sfintite slP!'e s.lava Sa, cum stat S;isf]g'~ele ]'coI'Ill!e" a~d C'IJ:m, ;:li p~depsit pe i:ili.steIlU care ,alIl llMt chjv,o~llLl LegH D'O:m:flfl,d~i n m~\ie: $i Dill l-eu dal cm:stea cuv'e:n;it~ i ,(] i.egi 0,1 1-2~ . .a.JI.

Ca'jpitolul 9

.. ,
, r,

VEN-ERARE:A 'SFINTIU C.RUCI


J _

INVATAICaUE.: Audpe

lliIulti IDlI'mOO"$€' eli! net n@Wruchinilm hl.

CJilUIm.

.. PREOTUt; snnf~Cl:uce QI fOSlt aH:arnpe: 'O'{U:€' s-a iI.du: jiedii1il eea adeV',batl pent!l'uoemen~] djn to ate 'UmpmUe. [is-lis a fosl ,~i jerUIl. adevara.tili ~i 'pieutul u.al:'€t ;a adns,·o, ~Hg[!Ild prln ea mbl'lllhrea 'll'oastr,ti, dupii: rum De i'lideVeli~te SU!llia Scr[p'~u[~,zjctnd: «Iar: USl1sven.ind ArliDiel'e1l al til.l'll~~~ti-lQor'v]ito,an!' •.• nu eu ,singe de ta!pi san de vitei. ci ell mS1!l~i Bingele Sail a doblndf] ve$Jlicl1 r~sru:m.pOO:'a:rei' Ci!lioi da.cli. s~l1g:e]e: ta.llldlor ;~i al 1:aP]]oFG<i, cenu~aj1!lJ]Jidi .stro~]nd pe ,eei spurcatl fi sfinl~w spre t:uJ'a1:ire'~ trupnhd, cu cit ]Thai, mlllt Si]1;glele lui Hrist,Os, C.@li'e~\Ujlfl,
Dubu! ce]'ire$Iiirpe Sine S·aiildllS jertfa lul 'Ce.lmi \!juf)>> (Ev:r,.t 9', II -.l4j,.

Iar~ de lu.ihil~~ ]iil.i D1.!liI!LItIe~Ii!itl.,

v,a ,cu['~U eug:ehd VQ'StJ"1l de' iap'lele O€\te 'moaFl'e, ca sij sllll,jiii DtlJm1'1em!JIar s1in:tul CllirH al ~erusalimuIilJi zice : ~~MintlJi'll)l:'n,d.a :sui'eri't
tOD,'~e

aceste ]Ola,timi ea sti 1mpalce 'prin S~nge]e Croeii poe <:e]~din OO~ ~i 'p-e '001de lie plilmjnl (Col. 1. .20). Din fir.icill{l p~ci1b~lo:[[',erau d~nHmiai lui I!)lUlIi" nezeu ~i Dumnezau boUir[se 'C<lI p~cl:ito£,1[Il s.ti moa!."li. Trebuie s~ S~ D~

81

UiIJ~ple U:;ni din. diOU~.::SqIll. ca Du.'DIm€zeu., Co!IJunul ()fil·~i indep]~!il_e~te' spusele, 8ii-~ Om,'lo~nl!lP;@totl, SliD s~ a!1ll,de:!1fi! hot:1r~r'e~f ea uaul 'l:ie es:t~ i1il~ bito:!" de oameni. Tot~j, ~l'i.'I,il~,t'(!! la 'ill~]e:ptli:WlI.ea !ui Dw::o.e:llt¥lll'~ A !l~~ntimlt ·en ,.a;devi~![',i!!t ~1 h.oH~d.fe.a ~] $L-e, Qjr~t;at Ci1\ Ji),'l.'{l:e.:re14bir'e~ de j oilllleni! In -trupu] trastignil p:e lem:tn:Jl, Crudi, 'HrlstQS ;l, Inat pi!imtelie pentru ea prrllIDoorkla IL¢ no! stli mnrtm pentnlpli'oo:t@ :s1 sa ,t[Aim pentru dreptate (I P@tm, 2. 24)" Nu 'era rOm de !:~tldrClM~ a_mllril iPen{~ nrn., 'n era O'aie'lleetivlnlatoofl;l:. U 'eiI'cii. inger nU.m'al, el Dum.'II...e~1il intlm:pat! N'n era aUt de mare rnebe!gtuirea. pad.to~,j]or; pe elt die mare era drepla·, tell. C.eIU!i Care a mmit pelIlirl) ~oi»(Cat;eheza: a Xlll··a. \'0'], H,p', 349l In Sfmla S(,l'jiP~lIlrl:!i. 'Ctli'l!'mtllli cmee atfe dOl]i :itli~le:Sl.'I]'j :, ,a.!1 'lm[lllie]es slliritual I(tnftrebumtat :I:'llai Tar)l: b) lW[l inieles 'ma,teria],pwp:r:ilJ1 Sfiiil, ohi$Ilui'l, :h'lSfilmnhld ~mI:[t1ul -Crudi ssu Crucea de l,emn OOOiElrpll$i dhl dQlfiIli Ie-mille puse de-acI,umezi:;iul .. ~m ,al(!,fo.:;i'~ oeJe Jil'@ eare a. Jo.s:t ti'91llU M[lltuitoruI.. ' a. ~nt,('il~u[ s;pirjhuH ttl:vinhllui CJUc~ e~ro rooal in, 'cUlv,mtele )"I.h1ibdto'rntu:i: 410d(:ille Vl)i'~b~ Sa. tnli dUIl~ Mi]l;e; s~ se leped . de sine, :!l~~ ,ia crueea ~i s;:i·,NtiuTm.eze Miel' ,(MarOl, 8~ 341. «~l eel care 1!I1l.~jfa ~!'"l]ooa~i ]llll~Mj, li[fllrea~lIi ,M~e BU.,estevr:eillJ.ri.c. die Mme'~ (Mi.atei,
j l•

,INV ATACEUJL:
i,il

sen'it

Dar rum ,~sl.eP MfbE] ,go. dlJlsnm Hoi Q,b]ecl~1!I1 C' ita ]lJIstr.lIlll1leI!!t de chinuiro pe'l[lii'1:1.M:int1uib:)'f!]], D'OSt.l'lIli

tC'

:P,RBO'f.Ul.: :Hoi t['ebUlie sH ,ci!lsthn Sf~t.:a C:n:u:e eil se i)o'ate IlFIljlii, :Iulllllt" rtlieoarec(! Jisl!Ul Hrisitos a lUlj)]t c:hiJcea. ~:i 'a imbr~'UfBr'l·()' pe M en 'i1.fbjre ~i ,BI ars p!;i ea, ca pe un altar, plcalul] n(iS.tru. (~moe;:l ar.at~ tll~i:rrifll

uoastr.\i,

i'lil' tlU

a [)omnuhd

las-

gini!lllll! ]81 00 De face pe die o parte sli. ne rns,iR~m $i sa rne dilm de pl1cil" " ~e e 'liO!lstfe' ~i sji .lnplim hnpGtri\fa, lor. imbJ!ti~iJJd -$i nQi Cru,cea qlm. a jJilbl:'~Ullal·'o Demnul, Iar pe de alUf pari:e'!.si1 ne bldi'u,!io$tim ,~e dra.~~~iI lUi, ,CU, car'e ne-a m.i1iIl,1!I1tprin D-lIJ:ce din.pa~lele [IO.aJstr·e~ si 0 S]~vlm. Des~g'U'r ,eil oh~,ecte]e care ne ,(ld~c l:l1Ib~ist.al!re i dUrefelPeDtrup~e'm;e:rea ~ 1Iine,jperseane scumpe ,n'll )1ecinsUm" d,u Cruesa ])omtl'u,i1.!ti RIA ne·~ ili!iIIDllS I1I1JJllai mtristare, ([ ;~~ btH':llfje~i m~illhHl.e. Cad ea n-a fast, (11.1.11['1 SOC(l·.
, . I
II ~ I I

din paJTtea. DomnU'lul, aJlat:~ :iublr,e. Oed,

aa

tesc ul'lliu e sim)Hi ,~pmiz!Jr~t'oIlIei cl .a loot altar de n/8JU~ 'pe c.are ,5-1\ adus eea maimalr'e ~i mali p:r,eUrQ.alsli jlerUB 'ctl 'pulinUlt pentru m:i:ul1ilh1ej)
~~
. , " '.

~
,I

1'0, 38~,

' ,.'

..' "

, -:"
•• , I

hi" CeUilaU ln~:eil@s e,s:le fOilosil mai dies im Sfi:rJila Sc:ri'ph:rra."~ i ,u:~e ,e'Vid!e'fit nn 'te%te precum r:5int !!l!:',m1it(l!~rele:: 41$i ,dlldlWtilh$f C!:UC!!!a. Sa. aleslt mu rel,at,@, ]61 l,otul !l:l!11mi't al C~pathtiii" care evreles.te . ~~.. zice Golgl)'la.ll IrI,o.an, 191, 1.1),;,«$i ie~ind a:fqr,~; en '9~it .~ Wt em din,Ct(en,e It umn,ele Slmoo ,i 'pe·a~la l..n.n siJit sa dud crucea LUl» (Matej. 27,,32 i Md!'Ctl" ]5, :m. (!~i s:t~:tel'luang-Ii Cfil[l;Cl!l'alui Ilsus-mama 111]:i sora mame.i S~ bi, Marla lui Cleepa, r$i M~hl Ma.gdi.JIlen{l~'·(Ioon, HI, 25)..Mai 'g!isinl ':j~ 'ClIll'inie.le; tlMj:ntul~tre·'Te pe Tine msuu ~i T'~ jp'O'9'Oi:llili de pe c.m(ie:.
~ '

]NVA:1ACELUl : Daeaeste vorba sl:l!cwti~ Cnl:~a. ,,<JJtl!lilC:i tn:b;ui:~ s~ c.ins:lhn, nu [I,!J.\m.Qj Crueea, cl l$i piroo!leiei, C!.muoa de s'pm,i" pe'l P~]at, ~. .' . _ r ~i,I)e ]U!dii" p:e' aJrih.iereii l"J.)ila. ~j.Qi~BJ!:O!!!. 'pe; o~$Ji ba.t]ocorit(ll,[j,. 1~,trl!J C'~ to,t aUl an.'! ('Oil1Ji(],ibiJ!lil i a~Ha', ~ en ,$ij Crucea., l'iil.,tI!liinh.lll.f'&a :noos-lr £I. • ..' .' I' •• PREOTUL; Nn putem sacinsHmpe 'pj1sJt, poe Iu~~, pEl arhieft~'. p~ OI\i~Ji ootJoCQdto]'i~i l1dga~i. al Domnului, pen~n. .~ t:i\ebllie S'~.~t~m s~lIIa .de h.ltentill pe ,vaTe ,iiUil avnt:-o rei dnn au ,contdl:l1l:it tBi ~timn~ ~i la molt:rt~a nOIlliIl1Idui. Sco'pul lor (ira dea-l, 001joeor), de rfli-L.I!'U!jiinBi ,$i de e-L ohinui, emortndu-l, C{I s~ au mili fle, Cit priveste ClM:'i!1:lna., ,die, .51P,jni,ptroanele et~•• no] le elnstlm ~~ pe. (I~StBlI" pentm. c~ au aUN! t~up1111 DOO1tIn~lllli,i daJf [JJll ca pe, ~llllre" dc~ nicaieri b. sn~,ta.SOlipil\l'l',!'! nu ni se spu,]1.e cii Qim fi :i'ost i]}l:pa,('a~i ell Dmnn€zeu prm ,elie, :~ l;1~C']Jl,'·~t) fost p~engm"a'le 'In f.~stam'e!n'hd 'Vechi. p~req1111.'1. lost Cr1il:~. '[,IlU'i ded BI penlru C'e ti;ilstim SJinta Cruc~ mai mutt d~c~tpe ,Qjceslea", INVA.TACEl.UL ~ iDaca este a.~ ~i t1:.ebnie s~ ciI!stiimCnto~ ~lli~ Hris:tos:",atunci tr,ebu~l;'!, ~,ii cillstim. Dl1Dil!iil Crw,I)~\a,~a ,a:de'V~[aU:l.. 'P" 'ar' a lost r~stigrut Domn.ul Jis;1!tSHrjslos, lolf fRU ~il()ate 'Cflli~Ue: filoo:~" do

IMal"(~li' [5i·30~.

c, In hil~mesU!lobi~nuit", in 'V'ofbir,ed ,de to~1le znele (:lln ~,ibi SHnhi.

St'ripl~U',[),' auee mat tnseOirn.nti ~] semnu] oucH fiiCiill til. mi[ll;li dUila Ia fmnte, hI pierpll ~] la c-.ei doi llmeri (vezl rCa.pito~ti] tim]~ooll Cmc@!I,.· C~ mijloc- de mrntuir-e a oa:menU(I:r, 11 fos:t pr,eUgu.rill!1 .in
T" l.amenLul V:echi,prin

{I!~HlrlD'ele de ,a:r,aml1.l!'I(NlIm., 21., 9), ariUn:Ui de

Mi:l'll.uil,oru~i:[I NOlll Testament (]oaJu, 3, 14-15)1.

O"UIlOO'Jli, peJ:'ltrJJl ctli acestea., fij~cli ]l1JICT:a.t:e oam€,ni. p!l.ca:~o~,j!nu pot. Ii de sf]r:i.t:e' ~i vrediIDioe: de a..fi V'ellel'ialte. .

PREOl'Ul: Du ~;h.Ml('j i ell! BibUa ~]" trebl.li saC'loe-m tot a~~. A5,t~z! ~ av-e:1Jtl foade :tn!iUe Bll:i]H ~i ._ prrjn iiil5:em1:iili'i.ai:i'e ell! 'cele oe S;pui dumnea •. l,a ~ er trebui :s~ <0 :r:eGpedimJ numat pe ce:i3iorigfna];1l, tal' nn !ii] pe ~o~de ,ro]elalU!. tipafUe de cnq@g~t~ri $] de Upog[ ali p!(;lUo~i sau necrestint, Aeeasta ar Ii insa OOV'ad(l: nelll1e]espenbu nnom ClU mintea i,l}heii.g~. CUII1 de n@Drlleleseste' ~1Ql>iet:'~lIJnea dumitale de mal sus. .

Hgrlita pentru mine", ~i @,l(l, pentru lum-ej~ ,[QI[]., ,6. :14). 1M C1iIl!Il ell. pnu Crlll(:e' ~-a,. (I,l1l10tH. '\r.r.a.jjba ~ (run ell. prln CfIJIC'e a im1P'~,aa.t Mi:nJtuHonl p~ 'oom~i ClII lJ),UDle'li€1.I", .:IIscuUa;. ~E~ e$t.e~o}IijOOi·n,oas!iI'~. m care a flkuJ

..

I<

din ce.J@ dou~ lumi -

W],!l,.

snrpindpel'Ieiele

eel C]~n:001]101:: II dleSp~tt~I


ll•

'NV:ATACtlUL:; CWJ.1@il z~c \mii - [In trebuie paslrat,ij in aE,ar5,. pepiept, in MS€il'jci.~] hi! case etc., (:j in Ih.ntml nestru, in ,$uf1el. PREOTU['~; Ciu (I are [11 s,1I.tl[et, ~i dllldi (I v,~de ill a.far,a S:~ bucliI:r,!.i., C@6 dJnalar,a, b!1.t~['S'il:e pe e'ea din Ui1.U'u:tD:U,r ,~~d totde!ll!Ula Qh~ectele dill' aJaili t[i9~SC ~i int.i!ire8C: senUm.elltele ,oele din :li!hmh!.!li noslm.; ,00 :sim'trunmt de '('j'iihIVi'B a fo,8'1 PWdin.s~ t'ot 1OO'1n tea, din afarlli, C~ne esre 'ur~
nn,~;l'o~ CI'l:.l.(:U:[Ri Hristes i1!lb~~e ~i .c;:rllic,ea eea din Idunh'u ~i 'c'mste$te

tarll,.., ce 'PI!! eM d,oi sti-i z]de!lsc,~ hlltrlll Sine, In;l!r''I,111100nn'ou ~l s~ tntemeiezQ pacea ,,1 ,ilit'!-i impaoee 'ell! ])nmnezeu. pe amindoi un:ili in:b"ll'll s]ngur tmp -prin CrUlce, omorind ~rin ea vrl1jm~i!l)} ,(E(,es., 2, 1-4-~6l ~i ial'll$i zice :!CCl ~Rtl'UEl a bine,voil ,s·~]oCiltasc',titoai'~1 pliriireil." r.s~ pr~nLrJlns1il.l sti le im:JMl~e pe teate ru Sine, fi.e· cele: de pe pti.mbd,fi~ cele dln cemrl, f~Ci:ndl paee prln E~, prin sroge:ie Cnl:ciLi SallIe!1 (Col., 1.,

19-20),. ~ ]{jii'tii'i: «St(l['gjn~ zapis:1il:1 era asupra noasb',Oine- era ce

ru I;!vlavie :$l credi·nlil ~[ pe

'al

potrlV['l]C '1lO1lI,ti rindlilieHle ~tlli,~Ji l-a luat dh!. J1Jilijl~OC"i piro[:}'iMdlil~l pe eu Cruce'. E1, II. ,dezb,r·~c,tlt inCoeplillOl'i'ile :~i 8:t~p~nUle ~i le-a dat de ocadJ l:n viJzul t.utUJIor, biwindasmp[,d 1.Q:rprln CWO!;lJi (Col." 2, :l4.-15). Frin Cruce S·a 'i.n~Htat I:iSIlS Hr.isto:s 111. 1IttlIire (Filip., 2;" 8-9 Ii [,uca
24, 2,11 i

00\l

dill! a:r~l.Jtl. .

Joan

11.

U. Dl1c-1i CmoolHi

ar Il iest lucru

de

m~i:nepenlru

EI. 11111

S·illl' f:ti ~nlil~!'!t rin ea. p

~NVATACELUL: OM ,cine it ho;l;ij.tU S(opul ace:;ttli, de a blnevolt Do:nJfiw sa mood, pe Ctube?' '
,

p.R;EOrU:r.: La aceasta. inlr,e:b.1!:J"ene i:lspu~de n(lU~dUm!leZleJescuJ! '1)~lIjnte Ma,xim Niril.uri:iiJ1Qrul; ,ar,~nqld (',~ s~]nta, Tr,e1W(,e, a 'v'o,U iilitl: ~A'[le'5til e .foot; Mi1iO,1}:!, ocrpu] Do,m;malul, ,ca, 'PEl de (I parte, s~ 1l5C~U~ s de Tat~phl~ la mto,u"[e ca un om, penirll! noi' ~zLnd pOi!'IliROII.A:ceh.da, iat,' -pe de aI't~ par;le, .s~ bi[i!J.iilOCi\1 pe diia'Voi, p~timind 'de la: el, prin Cill'. t!lrar] ~i fa'dsel, pU~i lill! AUCTUde el, AsUel c~. ]as,[nd!.!l-Se de l:mn1i·voi.,e nvms, a IH\I]IIS ]p;(!cel ee t1~d1djd1ll.ia 5~·.iE. ]Ilvi.ng~ $1 11 scapal lumea d€' sUipill]rea l"ubl< (Hlo'¢alia. If; p,,9
1).

INV:A:'fAcEtUl!.,: Mat e~t~ VNltul lao ·in Sfin1:a. Scrjplllir~ in care sn !f(l~ra~;e d~5pre pui.erea. a1!l:~H~j ca. pe ,ail a fo]osit~o M~nblitQrll!l 'Ilosln.
!'i~Je 'I:lIltnt1.1'ireii IJ!OCl;s,M:i? IIPIU~;otUt:
I~

As)(:u]t~-] pe marele

·a:post'Ol :PaJve1 (iQi[e SI:!: ialDcdii eu

Cm:!:ioo 'Do,mrnlhd' zidnd: O!CuvLulu] C[ocii, pen:trll cei C4;l pliei est,e ;~leIn:rl1ic i,ar pentru mOi, eet .ca1\! ne mwblim, '*lIe p'lllerea lui Dumnezeu[I CQr., I, n.l)I. $i I,a:rll~iizice·: '(~~at:rmie s~. nU-lil.li !fie a ma Uitldit d!ectt numui JuCrueee Domnnlui nostru Iisus Hrlslos"lnin care Illfn'ful este rms~

~,i trn.pU!l

nosttu,

Clll

toate mM1!l],ar;eJle ,Sill€:,

s,(i

ta pette,

lotre @~tel!.,

m!inHe' all! un rol important 111eXJuhnllIea fitlg'~du_nii. laHa >c~t€!'vQJm.,~l'hlil'i~fdin Sf[t.lm Scriptu:r~ : Iacov e blT:l:e,cu;villtat 'CD.Ii, mti.liri:le ~le pelm lUli[osi:l, dupa 'Cll!Dli~'ste S'CrilS: tiSi Io.sif j..,a luat pe almtilldo] .fedori:i s~'i:iJ :pe l8fr-aim 0,1,. :dr,eapllil

sa in fl'la 'stingH lui Israel, lar pe Mtmase en sttllga


lui. brae]. pB capul 'caput lllli eel dillitii

eapiibolul 10 , SEMNUL CRUCII


[NVATACEl,lJL;
rnch:unh1 PREOTI[Jl:

.,
:

se 'til. fa~ d.f~p~,e~ i~a ,1!!iPrOpiat de I@). Dar Isnlll:!ll$i"a intins m'ina Qrr,eapt!i.:'ji i'I. pUS'O lui. Efr.aJm. cere era 'C€!'~mail ttnlr, Iar rn'tna sting!. ,a PUS-I) lle Mana:!le. Dillia,dh~s: sl-a incmc]!,iat mUrdle fUndca Mi'll1ase er!!, ~b(;ut, $1 i-.a. b]l!leC1ilV~rdat 19~ci",,)'t [F'41I.c., 8 1~15). 4 Hrlstos a bjn,~vintat Cli1 ~:m1inil.e·pe eepll ~~.pe il.po~t(l]i, [)m;p,re bine.e1.l"f!'n'OOl'~ C()'Jl,jilorr· ,nei!3Wrj,se~e S,f[nta 5G:;i!'~~rurti ,Qis'tfel: ~~i ~lJL~ pri[iZh\du~ic!.li bra't;el,e;~-a b:ioocll'vmt.al", :p1.Ul~ndl!'A;;i IIll]]nile peste ei.:& (Mim:u, 10,1'1'0)". IaI desplI'El: bj~u!cl!D.viE:tar~a aposto]~]or ne spurne: «Ajlo'i ~..!I. adii1safa[ spre, Det(J!uia, $i ridwCjndu~$i m~iLlile' ]~a b~~ulcnv1n't6il
j,

(LU£8, 24; 60'jl,


.~

Da,r©e

Jio,s,t an

semnmll qU!d~, 01il care ne

kP'OiS1toHi~1ll. aJ,i~at diaeonl, pfeo,ti ~i episcopi p:rin nl!g~cillne' ,i pl.!!~ nerea mnnilor (fa;pt.e, 6! 16,; l4" 23, r.I Tim", 5,,2.2)1, .. fapt pentru (late raina, preo.tiel era: ru!.mlia <:!ipul1er'E'a m'[mUo]" preoti.eh. Tat prieD ]''1!lg~ci.ul:d Si punerea m'ilnilor 'imp~irtEi~eau i!lPOli,toDU sHnt!l J'diil~ aJ Mifl[h]],] a bllll}~r-

i~~:il.u S:f!'t'ItulU!~ Duh,]

o.[iLt.'ecrt~:~in,eere es;~e, {idev~]'art Jii\'1. ·a] B~8eddi oo~~j ~ I I

ee]oir hote~~ (Fa.pt,e, 9, ~, ~ 8, 14.....l7 ~-4.). lm,)rlJt~ir)ea S;t[n~J.Illl1i Dub ~n a,.ceasUi T~kit'ilse Ilumea. dil! a'Sll'!mene8Ji HpU·

dlfe,)lIn.~fjl.oue a hd Hr.islo5 $i· C'Bra tr!t~te ~n viatIiI''C:u ,evl~vi,e sl frid d ' .Dumnezeu - c:ind intep~ I) spnta rm:gadu:ne"sau 0 termina, Ja luoo· pntul unel dlFU sJinw, la im;::eput~~~.i sf]r$ibil !!IRU[ Iueru, laplecarea
t'!. dUatorie' ~~ la

into~rcerea. d'll e'~, dud este lUi]tn:rrat de vreo

:fric. I,

de vreo vlest€l ree san die oareca[iE!!' g'jndlluj l'I~],e. clnd se scoaUi. i!$i se C'u.lcli, clnd st~ ~ama5~ ~i crud se -scoalli de laJ ~S~ ~ :indlat~se j)n~' :Sf.',.mml1e ,slne C'ill. semnul 5.UOoo] Cruet peears il face cumlna pe fdtBl p 5~, Q;dnci[ldu'·~l ,amhlte de lYl!.t€lnNl I!:ea ne:illla_Sl;uilt!i a Oehli~ ee Q! sfin'~U , 'mcea. en p.l'learurat $] pteast1Hnp S:in.g:ele sau ~j a HiS'al-o IlIollli Oil. p€ (I arm. llebiulUl h:npotTIV1iI dlavolulul $i (a pe lU1 .ilen).11 dumnezeiesc, !Ill I).' 'um se scne : «Dat-ai eelor ce sa tem de tine, OQdmne, seall ca ,So h!,g~ de ]a fa~a 1lIfcului» lIPs. 59" ,4) ~inarl:l~i : «:J!m.e:nma~.u·'s-a. este not p Jumina le'lei 'Ta'le'. Doamns» [Ps. 4, G). Not ~tim ei'i la rugfl.C'iune t['ebllie

oerea miil)UO'T preo~Le'i~. P.~in utplare" ~la. l'osUllea rl:l9aciunii lrUJpul fa ~i al P!lTOO$ru;!eQ8il\!tn Ilrin "U::e5t madWlar cal san care ·este mlila. l'rellllin',a de a !ua parle ~,i trnpul sau (Jllll putmilUl organ ilIl ~rUip,wul, la rostitea mglipunii.,J'iez.lll11 din indemRul apost.ollllill!i: o;Pream~ri~i-E. dar pe Dumn@'leu i.n lmliml vostru ~i' ]11 dUli11(1lvostru, <:',11 nnele care shd ale lui Dl!Im]l.(lz,eu» ,i:T Cor"1 0, 20,). S~,n O1I],t]0(:: IIRidjc[fld mitlli ·CUl.T lIt.e,ntra de mbli,e ~J (i[~ ~ov!'li
j r,e» (]

Ihn. 2. S).

']0 Testal'llcntul

V,€,dli, de ,asemenea, se pradica

rug~ohll!l,eQj

Ilrln

partlcipaeea trnpl!luf. ca, de jlUda, prin tng~n'UllC:beiere, pl('!ca!l'ea cap'Ulul; l(ndrea piepillJni 'C::Umlua, ddiCdrea m]ii1Jlo'r $.Q. PsalruJshll ~i(:' : II' 1 - I'e vei binecuVill!ta in viat;a moo, $1 in n~nne]eTau voi [:i([I<;a ul'linilll
mele» I(P\S. '6,2, 5JI, "

fUnd aUt d~ ,mic t(l~i'i de ~iQ Ve,ch[1l1 Ti@lStment QI fo,st ·prefi.gIliFatt in blneeuvDlare:el lui IacQ'v' (iFae" 48" 14l) I :i'n tine'Ie'a mUnUol' lui Moise in chiJl'lJl;l Cr-l!.IicH in U:mpUl). ib.'l;J:l'reiiQ] A.maJec (l'ei$., .11" 1 t~,~2J'. In Legea darulut, a Noolll!l Tesmmill!llt. semnul Crllldii 5€ face astfe"l ::, Be til_1preun~ tliei d~gete de aa mhla dreap:~a, ildegi€lul m,aJre,,al'~tiiJ!.orul ~i ce] l!lij'lo(;~I\l)~],se due la fmn~e'. aporn la piepi, la 'Um~:nd dre:pl $i.bl i!lm~rui sUllg, ro.sti:lil.d~llvi[ltft]e:: «Ill n'il:l1teie T~tJ;i]lIJ.i Ua boo,I€:) ;$.i a] F.iulu] (la, 'p'iept) ,i ~Jl S;U!Il!tl[l;lUt DuJli (kt. a_mbji umer'iJI, d1!l.p.i care epel, ,Uisioomrl1l!l hl j QS~z..icem. ,; A:min ! cinstiJea 11U]Du;llIIne~!!'1!l 'fatlii, St!i.p:l~ ani tuturor, C(lJ\loll'kea :m]i.llili~]il pi'e'pil ,fQstillid Cuvllil'lele 1'!li el PiUllwl'i tnSel1l1l'o.eui1 cebortrea Flu1tmi lUi, Dum:nezel.li pte pij_mint pe..ntl"11 m,i;£lltuire.1ll nGas:t[l1. Iar dut.erea Jnifui.i de ]~ iJLlIl~ru~ d~rE!pt laeel ,sUngros:tiLI:ld. euvlote]e ~!;i[ 61] Sflinhlbli Dun)) m~em.n~aziilimpliclln'il. 'lloas,lI:~ ,(;1] Dm:nlle~ 1ll'!1J ~i ~mlOtl:icCi~e,n ('Iii Ell p,ri:1l! hQil1.i.i Sl11l1ului Duh adas nO'1[iJli de DUDIllIle~ ze:u .Phd.
,iIlls€'mn.ea:zt]i Se.11Iilnui Cmdi.

'm;,

b.cl,t hi p:rlvil!l~ iliteasta, ea $i die; aUfel in


Ql

Q'ri.C'ep~vivi:nl~,(]U,,] poote [ol,o,s] ;


ln

dia,tu1 al dJ;l:ile~, de

ni.mic.

asem,eMHrL,

es:~e' Oirb8 v

d,e CIl tiotul

~Uce.va~ ~l

n:l1urn~ -cl in C1J1dnd se

n ill<:1!!!pe pr epoc~ fiLOI.1l~;'11care inchinar'6Q hIi [ Dllml.l~z.eu (Cll.Ui"1!d dumni('}ze~esc) 'Vii! H mai a.p[ooa~ de des~vi:r,i'jN!, n~lI~
adeV~fat~ {la,l1!lntreJicil e:i sp:j:r.i:luaUij. mr nu ca p nti {lrlunt:il iilip'li'O\\'lpel~m.a,l l .fo:rm,61lli le'x~e1'1i():BI:r~ 9]matlerja]~), leg:a.ti d,e Ulll .Qj[JJJlln~t i:el de locll:~ (te~1 l>tU), de 0 alll'll:llIIiU:I. localUat@ (Werusalim., respediv (ia!l'izl!m.), de '~ aillllllllll_. ~a~hW!.e (ludel, seu I'€SIJecUv nmQi:!",ineni), Ca,rj :OllIlll1ez.eUl es,w nub ~I, (8. stare ]11,ll1[loL6Iteii 'cup:rif]!!): ]n'l;r@: zidurile 'lllllUlii te.1lf}pllu oareeare dln Iemsali:m ~ pe IDun:t~leSien, He in Samaria ~ pe nnl1tteil,e, 'Gad:zhn ~] monopoH~llt arc'olo, este proe'il]Undeni ~.i de ao®ea jn<ihlnaroo uu t:reh~jjesti Heteg)ail de ceva materIal sau m,tlfgini:l, ci trel::ll,rie QI se face «.i:1l dtlh,)}. ddiC'ti, sa HeinteriMrii ,[spiritlltaUil.r C~llfi tdCl lao ,sat'I'W:I"ineni, nic] la iudei n1ll.IUSiOOep'ltl1!. a'lul:tci. AC'OO:stli blchiMre «:m duhj~ est'B: ,0 'h)JcniRar,l!!!:«in ade"~r»sau ,aldev3Jratlli -!G~ !3:ceasta va tfebUi s,fi f.ie pl:ac~ liC'a~lii~i rospoctal~i. Darprln a(S1l'sta J(u.~l:1i~allr.m! c~ se i.til~hl!iL'~. 'cl,dL~] €'xterloof. d nll.Jliai ,eli SEl pooern'di nJIwtli. !:lad. pe eel iruteI'iof. ,aUL de nes.ocQtit m.ai imlil1Jte,' di:ci ~.j c:!!ill'll. ex'te:m. e'ste !leces:~r" da;~ :UiJlld RII."

«ln n.umele Tat:liIl.lb

Am a.uzil rl:iL,,t,()!l~iL' :n1!l a.nil avea, lI''@h1Jlml~ (te Cruell lleul C1!l mhl.!I, 'lHm:lm ,ca lDumnezen,l nu cere sElljiirea mnnitlQr olll,e:.Ilo@~l[,'cii:ci ceii 00 SE! jn(;binJtl, 101 DililmtleZe'ill bebuje Sil se i[lchine in d:u.h, . ~i,tllil in trup, d,uplictl'!11nuu[ aposlo]uE.u:i; «Du1i!lne~mI..• • :m]ld, '[)o.mnul ceru.lui $i ,alpiiminlidu'i IIlUlOICl!.i~le ,til. telllp,le fB:cl]t!€: de
s<elflI1U]

INVATACELUL:,

LUf.aJ dlLlibUi OJ

ndd

'Ome!10C1SC'~ $]

nid nil est(l sluj!t de

de nlmj'C'L' de Vrellh'l ee ne' d~ tll:lUTO[ via~i ~i sunare !$ltoa:te ...• n (P,lIpte, 17, :2d~25). Iarr MlbblitO!:'ul a v,oTbH f(;lm,e.ii satt1ar:inenc;i1!': ,,:DaT 'lute cceQ.,f;r1lli ~i cae-run esle ~ dlld a_devarO'lUi inchi!l~t~)rise vor tnbin a Tiliaiui iII. dllh .s~i [Ill a~evii[. relic[ Tat![ asUel de in<thi.na.toJl dor,~te" DUn e.s:tre Dl.uRDe'Zi€u '~i eei eare ]' se :illC';hiD~ s~ I se; ln~l1ine r,n d~UihIl;il ,til ,(Jidevilr:;; ([Oaul, ,4:, 23==24). I1ed, in£ihina'f8{:l tr,ebul,e sti iie ~in
Ile,vQie

]l1~1.n:i omeD.e;fH, ,cad uu ar,e

'~lll.h,.iar nu in lmp r ell! duillu]. :nar nUl tn mina; in S€mDul Cn]cij ..

H1ri de aoostea in 'vremea rogl.1dUIDjj,? Pe]liru d. $.i ;8c'estea s:illit as~mi~" l'1latoare 'ell f,lI_ce:l!"ea se;,.mnuiuE Or\!.ldi CUi m~na, :i'iillld poilllil.kiparri de t!:'1lI.PUlui nostru la ![ug,~d1!.ln@'. ~i ~\ul'oM€rea, Ca. ca ~li plecal:'ea ca;PrU~lli~i (~ $1 me:tmLa saa ea .91 r.idicare'.QI m~inHo:r in 51;1:5,afl]g~chmti'JL' tiOit ~~_ii ~,I ! .sel1!lnnl :sfin'te:i Cru,d. f!§cut C1l mUla, este un semn care ;a:raliil 0 ~inll~11 :r(lligioasti! sau 0 stare SildiJe'te·asdi dee:v]avie $11 f()l,i~. lui IilIl!m:D@!ZeU'L' '~~,rllibl. bebuie ;sa~] s[ujim ,~~en sUlUetul ~i en tmplLll nos,url,]! (I C01\, 16120 ~fm~):""
~ j'

fapturii noasllre", tnlrp-eaS)c~ .s.l :stdJle~ea.scill (Matei., 6, ~,;' lB. 1,8). iDa~ nnii OO'I de: ]6, noi wmaiilnehinan~ ill .dool ~!,ltt~ c.e (;!.~ C'iiild se· roagii~ ~i;$] p!.ea.c~ 'g1e'llmlc-hii $ic-ap'ete]e:. 1$1 blltp.lepmn]e, i.!j:!1 r~dJld m[illJire:, '~iI, ttnrpi!'\€1i.Il1li mUnn! ,a:mlud()l[I,!i ·si anelte nmUe :m.'ilflllif~-Sl"

lu. c]t;auui prim nu ,este vOl'ba d~ SlelllRUl sfinle.i C:r1i,lJCl l tu (.'ill mba, Aiel SE'; SpUiEW f1rum.a~ JOe,Dlimn~ll d l1U trebui.t'! s;~-[, I:fll'ljojl[~ell ostel.leliie mUIlHQI noa~tr,e. cum am. s]ujiR iPe Mrecor,e (l'm ulal
~n~~"[II 11Osln:l. DII,I:nfte:z.e:~, arC'; lil,€!v'oi.e d!e~se:mooeQi s]ujitoli. Iil!l omul

PREOTUL:

·W). ." . . _~, Potrivllicii. Cnldi $,ial ,seJOOului ei shIt vrti.jm.(I)~n hu IiIlStO,s (f,IUp"j'
I'

J,l8-UI).

Se:mnul Crilldi va vesU '!j,reml"ea a d'Qua -a Minblito:l'wui

ilOst~ll V~r

lis~s Bnslos. dupai m,ti!tufl'.ia Sfi:n~d. Sc,[iptmi ,cate: zioe; ",AJUfiCi s

mtnll.lhli

8rUa JOe (jeT se'mDlll Flnlui OmUhll ~~ V'O!r 'pUnge . h)6te neaimurHe· pa~i VIOl vadea pe Fill,] OmlJl]iJ,J] VlenilWd pe illorH. loo':!'wlu] c:upule'le ~i C'l(l :s]av(i Eilll!nb (M~.te~. 24. 3fJ--:U) .... cel se:mn este em('e~.~deOti:m'lce A ea. ,€!steseJiIlln1ll1 ut-e['[[ ~l~I ,I)intlnltei ,1uri.J;]']'1StO'B ([ C01\, 1, ~,a Col., :2., 15,)• p r . Satal1a 'U!i!'~~t,erQ~:d@: semnul Cmcii" .dmc'l eS'le erma cea nebhui'ii'i

Care Hrlstos a 'b~mit ~~ a p:rad,at 1(1(1:1[1,1 ~ $] de C'l{';,erea ind,eamn~ p~ eei rllt~ciU de 16 ad~rl1[j eare ii !i\lujeoc lui. sli h'lllea:sc~ :!iii s~ Vi!'~jmd~easc'lii Cn.!l.'c,e~ hn Hri8100$" ('~d d'1lp,!'j,,cum. c1u:l!i~e .fUlg,(! de bitul cu
ell

t,Q'U

care a fest lovlt, tot iI$a 15~ dhlVO!lll!~ i-UQe- de Cmool!! care it am~nle~te' di prin eQia f,ost bll.h1t (Snntu] ChirU a~ leflllSaUmu[ui, ,op. cit., p, 256).
Am all;~it cii <Jill fast ~n VliC1t.imeoomne ('.tllr,einDoron1[ljul ;},o~tH riSij:!i I=lristos. PREOTUL : Crt! ()~ UfimnuJ.ull[!osti'1i H1s'U.:o;: H.rlst~s 0lI foot jn'cl:llj)ui:tti Win]C',. ill .iLegea Ved!I:e, $i p!!'in semnli.l t, ;care- a:p,~l'l'i plI;! eei ce it an pEl fruntea lor i(Jez., 9,,4-5:]1, san prill! p@'oet1e1'!. ~u~ DU:m;Dlm!ll care p~strn~ti
CliJpUlUl[l ,Cruuea.

INV ArACEL'Ul.:

G91pi101ul :U

nevilt'tt1maU pe ,c,ei O!1i ,!lU~[lsemnaUi pe fr"Un~ne lor (Apoc., 7, 2=4'~ 9, 4jl. d

RUG.ACIUNI'LB PENTBU -..


]NvAtACBLU~ :.l..;:Ii
C(li

csr MOR'T'I
,
-

.i

(Ie po'! <lllillta lugiduUI)epenttn

['~posaJ~i,cdaU'i

e.lsillt j~,d.eO'aU~l.~~a h,Q,t~]"~l :s~l:'ta f~~~[uil!J ?

PREOTijI.·~ P!~nlliilbJt~ c~ :se mtrmJ81.i.'i ,fiec~l',llli smlet" i;i~tii dIilP!i, moal'looomn[u], es:te jrudeoa tao Ace~.sta jnde('at~ C{lr~ se f8Cre SID. neell j'

$~nE!t '~n j:la:r.~ese lI''':ml~~ ju-de'c~Ja· p8iUlcu1arra :!iii se de,().seb@;~t~e j'U.~ d decata cea de obste S-al1J I,ntiversa\l.~j '~ de lit sUrr!,iih:illumi~, de diup, C 'inv]e!l'e8 tru:puiri,or. Prill 'aceaslii jn,decala parUOlhlIti se lJerce:teaz~ :5'l~rea in care' jest! I)IUU. ~jn. viatif p~m i:ntea;sct'ii. l)ac~ lIc~astl1stere f!Slte buna. sufletul ,eii1t.e dus de IngeiH 'in feri(,jl1e, tar dad! 'este rea, este 1{1~t. de: dunurilecele .IUl'iC'Il:ra,le,1<1 cil.inuri Fericlrea '~a ceresmt du~i (lei gli5,il,i 1l.Jedni.ti iS€' nUi'lli~,t~ ~stnllui AvrQlam~ ~1.uca, ie, 22) sau ;g;]'ai~ rlt'!('i}" 13,,- 43,),i,1I!' ch[nlilrille~ care:: stnt 'S'1iI.p"(1~1.P~c,~.~Q;~ji P'P1lIJ"ti nUn!(!],e; d~ ' ~hldll' I!.lu.ca,,· le,,·23~.' ai. !I.oeasta judetBlt1i. $11. trimnere: a ;s1!l'flet'el,or Lil m~ san tad. 1iI!:'@ lo~t:ndat!· du.p1i. roDarte, v'@~m din 'Cl]vLIltele :M]iRl'lll]tond~1i 'cilUre tilhaml ~e ·pe Cruce: «•. lIis~lirzi. Ii' rn Min;e in tai» (LucaJ! 2J, " vei 43) sail dh'l, c'Uvi.n.lele apo;st,oh.i..llli Pavel: ~tRil1dui'teste oam,e:IIUoll' (io dOL•. s~ moad1J, iar dtlpa eceea sa fle [adecata» lEVI", 9, 27). Acllita~i lUCri] II'

]a

~a'

96

DESPitE CREDIN1A ORTOOOXA

it raUl. r.Qj]!"ilde,a:postQI Pavel s:i. atunel clDd Z]ce; .o:.. .deresc sa .!:m~. despaiU de trUI)) ~i sa flu i:mPH!1Jrtl~cu Hris,tos - ~i ~CeaSld e C1!l11Jl1[lU m~i bi'!).etl, fFm~~'r 1, 23) ~~,~a.t'aL~.: pen'~m nlilne v]atli. es:~e Hr~slQs ~j m,Oll.rte:a" ~iCa ~nl 'c;i,Ugll (FUI.p., ~.r :2;U. :mllbe V'edlrH serlttorl [Jlise:r:k:'€!;iti CQiJ'(! vorbesc

di€'sl)re jludeca,ta palUClD.[a.fi'i. deos-'€bli de pea de ob~~~ ,ain'tinUrn po TertuUa]J;(jt1l~r,e zioe cit ~i!.lf!odOC (dup~.IiI.lOaIte)", mai hl!tii trahule mcer()e judeceta ]I]i Du:mn-e~eu; ea 111llul iCe a fosl j)fimi1oI'tll tU'hUIOI celo ce 10-.a. j,acnt, dar 1Mt['ebui~ sli a~tepte l'ii tmpUi] $~,U ca sM.prime,as,cd ['.lis~ 'plataJ ~i peliitru. eeea cea ftlicu.t C1(1 aju:torul tnrpuJlIlfl. ell s-a S~Pl1!S porunctlor lui IISUv(!:shlll de- .Kane"', Dogmatka, vel, V, p.9141',Inc~ trsbuie de $ti.ul, ~l acest lncra: d~d ciuevQila judeci'ita pOlJticula.ra. ar Il lost '9'.llis~,t.nedllkde chi[lUJ.i$i de pedeaps~ :!ili (bleB. UR1!!.[ca a(:e:sta ~',\)te erestinsl flu al lui. Hr:ist(iis,m~fare .0 j:lOfE"tit.il de sC'~pa:rE! pr:uM.mijj]oc:iTlli!a ~lo!i vii ,_ din ·cj:'ifnu[']l!e C~[e a f'o:st pedepsU dle,!)llnUle:ileu. l~

sa

lUI. le fOiose'Ulc::i ,~, eelor morU, adaMi. ee fi.i tr.!H.es:o en sijf1e~~e ]or ~i de: vreme re Ate:la$i Dl!i!m];ez:eu, :~e,a5lCld,tili ~ pe 1,lIoo}e ~i pe a:UelJil!'~' ,I.e. mEid1!llH~€: d,€ m·ai sus, se 'pot ,ad~uga ~i cele d](!"ect@jdiin!. Vechi,1.!ll T:€l!8 .. tament .Astfel, 111Cartea ~ U·,! a MacabeUor (cap.. l~r 42-45jl se aratli d i-II. ,adus jel'Ua [;)en-tlU O'S~qii ,cei moqi $iapO'i se :6'Ioe';d),(,ep,t acooa :sifhl't ~i cuvtos '9[m1 a .fOiSt !Cii au fil"r;wt ,CW"iitire pentru 'e@i marti", ea s~ se slo,])o(Z:ea.sc1ide 'p~ca:t)! (1~, 416), Jar s:fmNl prceree Baruh se roag,lj .~

DDr dllci'i rugiciUioHe no'astre fo~os€sO celotvJir

ee p:r1cifli1!:r Ii stl

(II Cor., 5, . m~I, • Cuvlnte a~~mUittoa:re· eu aJoos:t:e~g~.sim d.eslllle ht snn~a Scri.pl!'l.lf,t[ ,~jan1!ltlile, 'hI 'b~ate k::deJ.e prl'V~w\ail"e lai jud.ec-'61a: de 'tlp01... PREOTUL : Ctl, DI1JJiliMZeUva rii:spliU fjeC'~!l'Wa dnpi1 faplele sale este adey,~:rat (P's. 61, i1).. Dar oo.posib1lilatea de a ne ntga iPeutru C'ei morU este e:xc]usii, acest cuvint esl'(i!1e1:1tot1l1 str~ii1 de .ade\tar. No~ ved:em c~. tn Slinta SCl'iptUfai se flol.[lll~ Mare pret. pe IUlglich:mea UJ]JQra pentru aHH. D'tIci1ar fi. lI.$aJ cumghld.es:e ll.oiJii cA riilg~dtm€i!I, iI.U1Qrapentru altlln-ar evea nici un tolos, ,a.icOOd,lltid mare1e: apos:l;o]' Pav~1 n-~r tl'ebui sai inde'Jilllle Cll ru.grunlDte pe 1(tce!]j,~1l1S:~U'i'Timotei, spre Ull Il.l!cru.ca acesU!, !j{;ri il'lidl!J~[: ~~IDe(;l,,ogvi,-t:e, m~i. [[lin de too 00, s~, ~QI.d (l~:Jl\e:riIl' rl!.I!g:~.C'J]![ll!i, r
:lnli.jl.och·i, mTIJ:lllirndri pE!ll,tm toV oamooUiio[I '[fill., 2, .~.).lax sUntul apo,Slol ~:II,q:U!spuroe~; fiM~i!'t1Uiis1U-v~Uin\l.l aUuia. p'~(':Qloore t;1i yli [!'Ilga.,li unul iPE!'II!lru dl~u].r' ,ca ,s§. vi v.;indecati~ c~. !n'IiLU j)oa:le rngl1cblll@oaJ. - :st~n!liloare ,a d rcpt,uJuh) (5,. 16]. S:UntuI a:poS'tol Pav,el ·cere se 1.1!earugaciun,e :!,)i Ile-nlru el (BfeB., 6,; 19). -

]NvATACBI.UL. ;pacsii:l[malea inte!i'l~enIIeicelor vii j)lentru '(lei motU pai!'l~'eX'c~usa, SUtU if:l:illd (':a DUIDIle'Z'f21!l. va judeca f'e .fi~c!:l're dupa fa:ptel,e hili, :!li i dupil drepla;te. dtnd iieclir!.!lia. I,~phda ,cl]venitii j:ll"('priUor sale fapte. 0 jude;ci,dl iacutipe: lJaza in:lelve-D:Uei olUora n-ar mai fi dreptale. SimlliJ lepostol Pavel vorbe-~te' UilJllU[t: oxi?€Dltrn C8! nol loU irebl~i:e;s~.ne ~['If~Ulj:im'i inaiIlitea s:ca\lJlului de judecat;§i at ],l,li Hristns, pel'ltry ta ;s~ ia fieca:ro' d'up~ g:;eie, ,ee a [~oo.t 'pr']:n tl"UP, or] btne, en ~iu»
j

el pfJlitrll.loEl'imorU ai hd Israel: iDoamne, ",Nu-Ti 'Ilduc'e ,am:tntede ned]"epttiltUe parrilltilor no~rli .••• (3, ,4=5,). In C'liLi:pu] 'oEl1mai ~i:mpede vo[~e~;te de iI'(:'esie 'tugti~CiJ.(Di Sr.i~t(l Tf.Q;. dUie, 1ncepilld di:n 'P[im.€]e seC'o']e are :!BifOl@J!'kii, dup~ cum CI!l'at~,~j, OO'n" UnutllJl SfiIlt"elor LHur,gIhH. Sl~ntu] loan. Gurl de AuI!' aJ!aUi, ci1 ,apo:st'OHi Chi.lII! au dnduU sa se faG! ]a Uturglii.e pOOlIilIDi.re pe!l!tm 'cel :morti slcind: '!lNn degoob:a all! rlnduU aposlom sll ,s(! RI.c.fi,asul)I',a Taillei celei, ]n[rico$i'itone pome'nire:a ,oelor .m.o,r~i.Cind st~ PO;po'!ld, jpUniUatea preQ~ t~il!SC~, en mii.nUe illUllse ~j ln fat1i slit jerl1a cea hlfl'k(JI~~t,oare, cum an
vor Indupleca p~, Dmnll@~eu psntru tru eel plecII.U c!Jcil'ed!iuUiI'l (Ommt!
iinllmae:

cei o1)dQrmit~]1 tar ,aoe~sta, tl!1imnai pern·, a m~a,]a.filipellj)..

~NVATACELUl, Ex.isUi,tot~i. uaeltat cere-mt d~ d~ 'ghldi:t ljii ~tf\,ce~te'll:dce Demnul : Blestemait st!. ne omu] ca.e [I.,~d~jdn·' ;[e.~'te om ~i j~i face spri]in in Calinl.'! ~.ihnmEl ,carnie. se d!epi'irteaz~ de t.n Do,mi'Ill.l1l (J.er."t 17, 05),. PREOTUL',

In acesl dtat slut blestematU Si Q:sindliti uuma:i aeeL ea-

menl care :i:I;;i pun I1lidejdeol 11~lntU!h'i:i. or exeluslv i:naju,t~rUJl de hI l o<a:meni~] nu ~I'l. eel d~,la Dwnnezeu - fall! de care slnt :indep~:rtii:U 011. i:nLma lor - fapt. pe!ltru care I:$~ meidt~ 'ioaUi, osindil. de La. DnmMze:u., jar nu o(dce a,~teaptl!i ~i de la Clam.em, mi~locb], pent!u. ei c,~tre' D~1]I1M~'· 'leU. C~C'i ,1;I;~'Un(;i ,art1"ebn.li. socolim sub, QJ~a:stao.s:tndl!l ;~J.'pi!!: miolr~l(l apostol Pavd,
t'ilire

de .ml!.Ue ,0'1'1'(leTe de lacredinci~U


I'Ice.sto[ rug~dmti,

s,

,sij nl'g)~cillinw

sa

,ditre Dllmnec1eu 'P'en'h'u el, prE!C'IDIl ~i el insn~i fll.ce 'pliln'~ru a[~U ~J de jlduieste
i'll![o]oslll

tli1~

,;:u,ia l1;um am ,ar,atat ~a [nvli'~D. Ellste


I;lII.

l!'u"aJ ['loastil'lii despre (:wtu] sfLllit.no,r. Ded,

nep\ltifi'~

eD, ~n b~ZIl

00 !~'l:.lU]~:ip~ ..care

it jnv~ci;

sa D.E!gl

necesita.tea de: a ne rn.g:i:lJp~tJ!1!l mor~],.

mall (Iles cd in {l€est. ,eUal 'ad1Ll:5de dl!lmne'lllLa este v,(uba de: altceva. . ..1NVA'TAc!E1.m. : Urui spun d nlig'~c;itlInJi]e ]l'entrlll rn.l)r:ji er Ii liIiefa.I'~s]toare '.ide· prlsos, Rea:vil'Wdi I:l~ti'WAn rezgltat, c'!d.Cluv[IJ.t-u.J b1btic 'e'ste hmpede : ~$] :iC'lra$i·.iiI zis DomnnT:: Sa nil,!! in'lr] in ·eaSa celer ee je1e-sC' lili s~ ntJ~e due.i. sa pUl]gi ~j si1 jelle~U en di'nf:ii .•. ,$[ vor mUFj oei ~B.rj .,]ceJ m~C:Jitlpru_n~iltll[ acestill. ~.i nu vor Ii jn9lfoillaU ~ $i. dupn (!j nlmell] ! nu va polinge,. I1k1 Sle va :z:g'fria ii:id !llEl va tl.lrild~ pemru ei, Nil se va: Er[nge pelltrl!. ,e:! p:iinede: ]alie: ca. :mmgiU·em pentrueel m.,olit:.; ~] !11!1. i I se va da eupa m:i.ng]ie:rU cs s~ baa taU'll lor ~i dup~..m.am.a lor» Oer~.1rfie '5-1).
I

es.t'e!fapMi. mal mare C1!! . .lU!birG!aj 0["1' djml 1ubllie noi ne Flilgtim. p.entrU) 1I1'i.l. RJ!lg,§.c.hr[lea. Bise:rici:i ,g~Ji~~'~lll.a:Ut ImlimuU~ .1lSC,lllti'ire la. '!E)nUIln ~;()~Id em 'CUI. ctt hi e.~ se lDrp:~eteoc gLasU'D:Ue:sf1ntllo!l' ,diill ,c-er ~[ ·ale '(,;i'edindofilor

de pa ~aIDtDt 'Cll insr(!;~i iasul Maidi Do,mnulu[, Bi:serrwca este ililltrr:.one .. g snf$Ha [luglil:;'4.uDe pellJrIJlIllad!!llareI'e sale : "pfmtn,l nol t(l~i ~ I'Oi3igEil~]'I." S get;jj. ~i ,i1IPostQllill. mllJC'e1'ti,ci;i ~]patrhnb.i.] ~li mal presus de to~de" Ma]C'~.

DQrnl!lldnt nostnl ]isllls H'r~stog~ ,~i aooasll~ sfinta uniTe es.uev-iata IUse·
!idj,~]I;S1ll$i Mtllibl.iLorol ne aJdever~te cl ]lU vaitretecu ·ve(le:r·e'ar:lllg~ci.un.He naastrs, mal ales cilld pe acestea. lie faeem din iubi.re dlt~e ilPfQ!i·pe.le nostru"El [!1su~1 zite : HToate dte cel'et[ rugtndu~vl:l. s~(;redeti eli le ve~i IPir~imi.$-i. le ve:U-aW:'.hl ,[MI;!TCU,. '1~r 24}, A~dar. ltug;iid1llIl.illlill.peolti'll ltlOJU ,este on l1!llImadnnsamn ~i 0 hlt!irire a :il.l!b~iI'U. ~l (1i)lio;b(JJ.a ereel d:iinleil noasfre •. Cld tot M~n~(iito:rnl a i:is; {(De po-U erede, toata s~nt ~. putiolli· ·ceJJtii O!! ·crOO9f) ,[Marcu. 9, 23). '~NVAT!C&Ul: Sfinta Scrlplur,il. sll!lne, toill.~i" ta 1nt!'e ]~d ~i :rai ex$slt!. 0 Jj)tiip'1J:sUedeneu·eclilt. GUill! euvlntul DiYmnu[ui. din lPai."abo~i:l1:10gaml!Ji nemilos:thr !,}ill1 si:'if{lnUllti Lazllr: «$i 1Pe.s:te ·t:(Hil~a~stea" inb"e· n(l~ stvei s-a int~rit prl!pasUe 'imll1re,astlie] ell ac@i O'e;al 'lire-a.s~ tread de-aid loavo'i, 0['1 de!l!colo la no,i, s~ nu poal~ s~ tf.,e!l8ical~ I(:LuceJ, 16,. 26J" Dad! Qidev~nl es:i'€ acesta, arp(l~ ~ S!e poa:te sp1!:.ne di nQi arm :fi 'tn stare si~] mut~bn p-e unii de arco]iC1l i~ oealaltii parte, de la ran Iil blne 'l Oaro acest lu~ru es1tll!iPos]lb~l? PREOTUL: ]ntre rat
~.jj

dup.a

al: urma

. PRElOTUL: Aici esl:e 'vorba numai 00 ~~ pa'cilito.~l care stilt \finoV!l.ndl~.IJiI~ell.te'grele, eeea O~ jnseaml:l~cdJ pentru IDorti.i oe·.i mal puUn ~~dlt~~l s€ po:tlt;effmge, piJiD.ea tnt;n pOmE!Rir1Nli illor. POoH s~ Vezr lamUlnrei!I fIJI context. CIl deo:sebife ., v 'i,O_"'" A·"'~f";1 ..:I; ;t..tu] d .. m,{I[ SUS .'" _._ -'" II,).. ".~ U.u 'I,l! ue
COil

mortii s~ nu fie ni·c[ [1l.growU. .

""f

R~s(:l1rnptlr~ri[, care .5 -af;~.cutp~·ntr!U,!!r]i .~i pentru eel mort], mrlel.l1are puler<ea s.a Stoa.t~ ;sllIftetleJe di!'!. iiJd, dnpa. nm -sene:
1

p o'ille·ne~te pe Tille:. $i. ill lad clne 'n~v~ ]~uda. pc Tin€: ill- i( Ps. 6, .0) ?-S~~ poa:le ar1,1 dreptate: 'c:atolk:i]. cali'@cred '[11·Iulrga"t:.o!:iu ? '['i'RE01UL" S - ~.- - _ " . -• __ ... ..e pcm~ mrnlm. cmeva '$i di~ tad, d8!i:' nu prln sufenn'I:(;de plllrg"art.o·]"j1!li.ui -11"" " ......... '''''''Im ·".ml·'" II''''-m''' "'- e "·"O.·~·l";~ CI p(ln J~I!".·g en .. ~... "f "'!I~~" u.... '''IilV'-''-'''~ ~ <'•• -

) .,~N~A:ACEUJL: C1!Im poa~ dlW!va s~ SC~)Eltape~ltm] din lad prln ,1omemr.I., de VJlem'e ()e· est€! sens : IiC" n~' ""e~" 'I·M.~.mo ~ ·(';·e.cae T '1.' -• - a _,__"" ""'~"" w .... _",'ahe !A

C~~[ ~~ ~
uDomnul
• .• "

lad eiSle, intr~adle·var.

(I

j::lrlijlasUe de Jilelre-·

pog;Ol)~i1 l~alad $'1 r1diea;a


l_ele dm lad (Ps. .AI. ~HlC.. I. HI,). 48, 16;

Heigl. 2, 611, NUlliai El PQa.te 8~ soo.aUi suf1.e-

Rom.;

~4, 9; I

Oor.,

Hi, 21]:. I IOaD- 2 2 •

cut, a~a cum ne-s 5tJ<1ltS M~niui:to"t Dar aO(l;il!sMi 'Pl'i!rpa.stie nu 1I.00pU·· tereli! de a Qp;ri mila lui Dumnezeu, Gf'1l[!1! ,aswltij ,[,l!!g$idW'[il<e no,flsl:n:e, f~eu:te pentrlLl 'C'ei~llofti, Noi nll! preSlIlpUThem ~ C'<Ii frat[[ n~tli Ilpua,€II'i ell '~ist~un purgatorillr ,e[ spunem c::lj numlli pe.ntru !001 oe au picat.e de moarte: (ne:m~rtuds]te), trecerea diill liad ]a .rai. esteimposibHii .. Pe:~tlill1 cei 'cup~cate rom ~(),g)re. aceastl4 'cate, nu es·te, d.efillitiv inci:Us!i, deo!l,.·

PtlJerea $[ i!¥rlan~a. lUi D:Jlmr'l~'f;m'l Ger,e Implh:nIe~te "i:or.i.c€> se va cere de .Ia EI (Man:iJl; ~1, 24; loan, 14; t3), sinl. f~r.a de Inar'91ine ii!l.1 bUllalaiell. !Lui . ste am de ]Dare, di n.uma:i. :ru poale sch:imbaos~da ve-$nid _a o1!ll1ll1ui.~adar, d!tlica H'lf:.ist()S 'este Ell 11:'1811:'$] DUIlll1e7i€u,.aro ,.iIl1ilter~a de1]. sccm~(;l diini!ad cpe ee:i 'OStndiU. Noi $.li:m c;ji Dumn@:Zf!1l! I1ie oe:r@sa ~!lbim ~. !>m,elil.i:i. O$lr[ ~l p:rlve~~ <CUI p.l!:icelie ]a ate!lst1.l iubil:e a Ma;stra, Nt! n

r'9c-e abia Ia jude:tata de apCli s:e va hotiir:i: definmv cine: ,este peIlilru ~jJj!. .~]dl'le est@ p~n:lruJtad, []]nQ d~ IIa. siDe ill~el;esc~. ,dup'~.!I.c€as.U1 jl.lltlecaUt, unu[ @SLllId]!Pr(!l[l.tn,l!ad! 1111l mai put.ea trete :[0. rai. S'tim. di pentul O-,I~ l va 'vino\laJt,i de p'~.caoo de moade, rug:~k:hud1e .noliilS'ti!'!ll sint opl'ilte, ca ~I'I~d

~mo~:sitoClr~ : ~Este ~i pleat d,€!moarie .l'au zlc sH.se Joage'


pi'icab

U loan,

'P€Dt~1Jl

Qa

0'"'](~), dar

Dill.

lo~ (i~a este ,sjtlllllUa

P@[!ltru:

celelalte s:1!lUe~,e..,

ten~~». iOI., B . _ ~'. (;eala]Ui. "NO~~u

~iacvemdarorja. de a ,l;le r~ga, Ded pomellbUe. eelor ~mor~i s[lJit ,~ull('1JlHa'~eld~~o:rU;§, iub:irii" C8J orioe tI.!i.Q'iichI!M. Nio:l s[n.. 1~,«Il!lp~eU_IjJ1t-oetii~eni C'IJl sll:lIl~ib"QaJll:e:iti aJ[ca:~~ Iui Dumn.ezeu;. diimd :~.~:dllUpe ~~~H.a!l.p~SlOmor ~i prooroeHo:r, 'phdra din eapul unghiuluE ~ Ilm,~ Insll!.~lIls'lls Hnst~:;, fEtes.,',2. 1.9-20 I'n virtutea ,i1llc€steI ~cetil-

pe:nlhl car~ nOioom~tirn

I' _t

).

"'~i'J.'l"",..,. .,:;,:"', -t" _ f ',. ',' .. iilo!~la....",... ...1';1. N;!I!epI.'! . ra~~~nostrt

care au treeut in htmea.


_

jerWi. ~ a. dat-e s'j;)'re m~IlJ~\lir\!'a ~i l\l.mi~rea truilP,uilQf i CaJ s;~, f'i~n eu Dt[lsu~ totili una, cwn ,s",aMiglcl'u!it;, Drept aoooo se r,oa,g~, pell!t.w a~ia care it pome:il!€'5C .pe db~~i sbnr~ilJJd, ]ii3'rti@ pOOlbu. 'c~[Istea lQr ~j. se :ht,(; m[,jlocilor.i. S~ SloLilor:i penfru dln~]~. Si :eeroagl. ca e,i aI.C'e$ita oIIi!i ,s:e Impti:rU'lseascji t"Iil Hr,~~'Q'.sea ,~ dr~JL :Penlru aeeea trebgii)!: sl iilOOmpo .. mel'iJrea eeler riipos,oil'i"penlru cli. d]'ago'S~a Ulle,'t'e pe 001. vIi CIil 'eei IDQl'ji, ~l s:ti tp(lmenim pee sii.nJi, ea, ve:sennd!ll~], sri ,5Je :fa'c~~j el nIHa;~od
j

v(!:s-elipentru noi, C'~hl'eDwnThezeu:;;.IIS-finin1SimeoaTeS'.£dollio@'amlli'


315)',

'VI.

ne:_!1(lg~m. e~truce:i 'care au f~cilJt p ilmpotriva Dublllll1i a:~~.'i~;o'f,a 'h se: [a:rl~ md $1'1. [UJrn,e~ aceasta, Hid ill cea:lalt! BU, IffM!.I~e~,12, 3~J. Dar pe~ttl.!!, ,a:~ejICU. p1iea,~ eare se: pot ie;rta in Il!Imea. ,oeal,au~: no~. ne m~lm fi.il'ldc~, dad1 me iubim. 'W~n](l (I Cott", nSh DlL.m~ l'Ie'L€iU'~me seama de Qereil'Ue fi1cllte din 'h1l1J~re, acea:sta fUnd chtar ponl.llca Lui..· .

SfInt,

~c~oo

:CtliCL

., '. , A,postO)![ spulle ('~ «ce@a Col;'! a murU a mutt ~aca'hdIl1. od;aUi, pen~ru totdeauna» (Rom., 6" lIlJij., i.al' Simeon 'TesalolljJC'@anuJ. ,[:omellteazliasUe,l : «Gelor adornd1J le slnt DUd de .f01o<s ]i~tllr,gbii]e,. till' Ice-lehdte mal putin U aj!J1ti1I(pentm d. 0:mlll Jllllll.rlw:l a inlOe-tat d~ ](1 ~icaJt)j i.aI]" prh]:jCl!'I1i1 se ll~p~[f:a~esc ell! HrJshJ'S, se umplu de, d1!mllle~e:iilS'ca vBSBlli,e'., Ei diU" $[ $(!J d iiiilMveSlC cu dil!im]JJ,'!ilz(!jia:sC'~ milili de loat~ dU.frefea. Decu:, mai h"lahlte de

Cit. despre purgatQri\l.~ ~p.chipnit d€ romtUlo-ca:to]]C'i, noi IilJU8.V'ilinw dO'wzi t@1lIl.elwc·e :Il[e] ~n Snnta S:cript.1!1T~. ,lI!ic[ in S:Unta Tr,a.dj1iJe. SUt'I!',1i Scr:ipt"Ui~ tie arat~ Dil!inH!i. d.o,u!.i lOCI.IJi: rll~ ~i iBd. In TradiUi1l sfiliHor:' 'p!rl~'Uau se adm:itepinglatou:lll] I mar,e1e Anb;mi'e (t ,3?3), de p:nd~ zk~; «B:ste '0 nebunie a I::['~d@ ,al treUera lee in ~alaU~. vh~:t~~J in (,Citftea I-a). tar Ferldtl.d .kugus,lin (t 4301) ,seri,€!': «Nl~ este v~eun lee m.ijIodu, ea ei.. ne'Va.care Dill e~te ell Hdsto.s ,s,tl, PQate fi altundev,a, deClt CUi'diavohd,. {Des'pre mem ,~ipaoa:tJI. SUm. ,apoi, ,eli al V';lea. S:illod Bc~meni,u dill Censt!mtil:'l,opo]e 11553) a Q-siruUt pe Oitig€!!lj pe D'Jdim ce]. Orb ~j -pe EvagTi ' din. P,ont, care t!JiV~,t:au c~ pedepsele VmOQiF'e vor aveli sU]1}iL Dad, CP~I a.tlllnc.i i1Bi.s:erica ar f.i. a:vul 'I!r:reo,c1iW:()'~;tin~6 d~l)!e ,existenlap.u.t'9at'orhlJ1.d, ar fi f~cllt vreo aoo:w.tire ,de ely ca fUnd, o ~X;C1l3pU'e: de ']a, IIUerna'UvaJ

t~'t.e, si:ise f.a&i Litur'9'!b[e: pe.llilru d~mm] ~i dlllp~ aceea, de: va avea aVIl1ie ... mllostenje S:iira(,j]oil"" ~idir~ 8[i!l.1~€!Io;fbi:sel:[c:i ~i aUe~'e 'care shl.'t spre min" hlin'l_!l lui,; (IX, 72). ~J (:ontinull.: «,,;Mirida (adit~ pbtidca ce se, iPnn,e pe SJillilli disc, aHihlii de Agnet. pellt:ru p'c)JMnln~a celor vii $1 a. celor morU) care Be seoete la: liturgh~e, I~ipomsnlrea care ~. face: pentlu ,eel mort unesc pe r:el mO'" 'eu.])u_mne~:ell! .;:H, bn:plr.t.!$~5iC 'C::U D'il15111 nevli ..
'lut. DE'(~~t ~cee!l,r flO,lo.sincl,u:-se[ool1e' m'llllt dill.trilI. aC'eaS!ta, nu numai se! ,lni:ng1 le f!",!ltii eel ce' <c!Up'OC~iIl!it~ S-I'I1(1 mutat intro HIlst;ocs, dar :tfl~ :$,[ SHD1t.e~eS"~f.It3'te ale sfin'Ulor ~e
buCl!Ir,i:i,

iad-raL

N~mNr9tnlla blfnahtte ,a ruU] Duim:Il~e;1Jlr pr'ecu:m !iii :rug.tidunile Ens.~" il'kli ~.i JerUa E1!.baristic~1smt de ,ajWlspenrn 'mlntu~rea ee]o)' ee :~]-au f~(,1.'I,t tn viata aeeasta eanonnt poc~i:nteli~a1!l murit, tn dre:arpm. cI€d:ini_. iNVATACELl!JL: Dar C'I[J.]II se fattle d. [!'!Jq~,dnnile BiseticU le po't
aju;ta. unara sli 51{!miflt:u:iasci1 de chi:Ill,l![]. i:!1ainte de, Judecata de Apm it

:P.REOT]]L; Rugdcimrile InserkJi


du])~,mOaJft~. i'r.!ain'te de linvi@tea till.

pot a.ji!J.ta, nora s~ se m;[oiui.!)SC.:i u

tropu:r.ile, deoal'o!!!ee,

ch.illlufUe(:e Ie

j:Deull'u aQss:tepOomrmir[

care Se

f!!,ep >lUru din$U I t1fii:Qdl:l-se ~Il Hristo:s 1$1~miP~rt~iitldu'-8e din Sf'inta. U •. 'tUf:( Ide mai [(frat ~] mal lumina't, ~~:tm.pi~dA5induzse mai mult en damrUe LUi! ;S', roll'gil. p.entru. not Deci pe[l~:m aceaslBl, Du.mnezeu aJ lucr'atac@as,t!

suport!i. piic:~to$ii d.npa mOllrte: !;Ii tnai:l'~:ted,e ~!tlvi'etea 'C:U 4rnp'u~Ue Ell!!slut dJlfinitive (,,11 d!up~ Judecata dlfi 'Urm~, ci P'Jilov]zorU"ca 56 se lase Qmc·, ni:tH din Biserica pr~]ejul si1i gEl '[Iltlireasc,!i ~n dt~g()Lste! pr.il!lnlgliCitmll· pentrnmortii; care DU :se Jnai 'pot ajutll e:i si:ngllrj,. d s1i;dajl.l.~a~,i.pdill d· 9,ostea.1lI]tol.'a" ChinrlllrHe Ide, dinailItte d.e JudE;!,cata din. Unn1i nu sl'lill 11 HI

definU.hine'. n~d de marii ea c'Elle de d!Ulpli JtlJde.cat!, c[tlid vor a~il ~n tru~(d.lflv, ,de ere(t OIt1(),dQxii, hdr,eb.,3416). ]NVA.TAcc:rltUL;

n d.bda~II.l'

D[I][ :SpUlU till :sf:i:lD.'Ui [ inge:rii. ser:o!l.g,~ peE:t~u eel $

SUn.t (Rom., S" 26-27)., Ier rum ca. $i sfinUili se rot!:Q1ap@iIltrn ll!Qi,!,veZi la Apocalipsi!i unde na S,!>RD@:«$i. cmd :a luat c8JrI:@a,ceJe patru fLinte ~j eei dOl!laze:ci Iii] patru d~ Mtriol au cilzl,lt tnainl:ea Miellll.lui. ,a.viud fiecare dHblli ~i.'cupe de aMI:' pUne Cll tiimlie. care cS,j~t n,I:g":fici11lllUe: sJ'iD!mo:l"'~' (A,P'O 5" 8), ~,] ia:[~i v,edem djn !lIte !,oCl1lri C'i sUn~ii SI(!ro~g' pentru c, [101 -ii scUlt ,ilIscu1t!l·li de :[)umIil2zeu (Pa.c., 20, ''J; ,[ov, 4'2, ,8 i ] Regi, 7, '9 " Ier., lS, 15 i Iacev, ,5·. 1~[7, Ajpoc., 8, 3-4),. Dat nu numai d sHnUi $i ingerli se .roagitl pentru nol, ci ~i 41ibucufie se fa.ce i.ngedlor l.ui DllmOe1leiJ. iPet'l~Iu IlIn p~d!:t~s 'oare se pocaie~te:a (Lnea, ~5" lO).

mo.rl] in d:rea;pta crooinfa: Dar de Qnoo 8iu tOltele.s ei' acest luen, ? PiREOTlIL: Mare~'e AJilOiS'tolPave] De arat~ c~ Mll1tuitonil tl1sl!!~l e S roag.a penlru noi,u:rrilj~,oc~te,) 1(!Rom., 8, 34)., du.pa. cum Se I'Q:aga.~1Duhu~

'C:apita Iu] 12

SIMlBOLU.RI

sr

RITURl

UJ5

d sufJlelUillui; nUl all plea rn~Jre valoor!!!, tot aJstrelnlci culhlll Q.l totw pertea a~to]':a, ~ ,dt.1!lfUo:r ~:i ~simbolllil,~' , ri lor, nu 'i!!~deintriE'Q'~ :niC'j nu poata Ii bJ;h'~g', ,dupli 'CUm. 'OJ], Sild:let. ~~[ ~ 'tUlIp _sau un 'tli1!lp fb~ suflet DIU poo,t,~ fi fimt~ (iiJllOOeaB:e1i ~ntreag~. PeIi!b:t!l.a aprocia vah)area rUu_:dh:u:, tn::bni,e: sli ~Hm i$[ s~ Unem s~a~ Ina ,CJe; fa:prhaJ dli s!IlrIetll!!! irulo1~le'intm b)hll trupal, 'PlI:flr,d!)ind Ia- o:rlce rea adMi
[j,,p;jl'"j tuat,

da,c~,]aUit,'lil.fH.

INVAT ACm.U'L:, Dar

StIlt

unj] care ,a.ni:m~, crt txu.!P'ul

DU ,iijl1'elllk.i

st,are ~~ lucnne a a~stujQ. AsU@], la bm:luie omull'ide, la :nect\'z pIinge I la IIici tre~nT!i 9ise mgllirlJen~te ,i dupa, exp:resia f:e~eisa1e se poate:
clEno'a~le s1!lnel1il~ cllh!:a. sail! dUer:ite- stiid ale sale. Aeest ildevl.i!.' :it a:nlJ~ ~i Sfinta Scriptlll"a <.'fud nee ; -o:Illima vesellndu-se brl.tor,e'$t@ fata, - ~ar dlltu~l pOisomo:rU: iUJSiillt~ ~e1ei'l (PHd9';. 17, 22) o\>i i.ar~j ~ {Cml:elepC']ulWea UHllI[ 0)t1 U lum.il'lle;fld, fOlta., jar cru.-zimea fe~~i lui j ~ scAilllba» (Ed, .~. •], Jar despr'€! lllc:ig~ul Cain ne spune :If$i a intr@DaJt IDOm:llU,lI] ])1J]lUl!~U l pa Cahl: Peatru t@ 'te-ai. 'ffi.lr~stat ,~l ,de C;E! ,S,.a. PQS)O:Il':]O!rU fal.a ,ta? Cind faci b.ine" oare nu..U est!'! '[ala se:oin)i '~» (FIIl'C., -4, 6)1, I.arirMinluitoru] a 9r,~'i[t: «DinprI:S:O'SillJt:QJ iIDIDji gJ~i!este gut,a:» (Mal,el, ~2, 34J. A~a fUndi, aUt .semfllW Sfint~d Crn,t-1,id ~i ;;Iilte 8emne simbctlke !>l
rUlllalurne sil11 neeesere,

un p'J1e1: t, es ;lI.t~;rce,~id 5imbol~iI'Ue ~i [;ltlHlluI. sau inj~C'1ir-ii]e 'insO't]toon~ $ U1i1 iPGlI~ n d,e vreun f-olo.s, Cl!iiCl etce M:hm:t!1Lli'toml:, ~Duhil!J] ,€'Soo Icel ell!' d~ v]at~ ~ trupul au ¥-okiSe~b~, la nh]d('. ClJJvin-t.elepe' 'G:!lrte V] le~!QUSPlIJiIiEu. sh'd dlll!l ~j v~a'ti1 ,s:in~ Uoan, 6, 6311.Ia:r ~;poslolllid" ,de asemooea, 'Vo]'b~l'!! ~ ·.;.:iOe-;Pl'jnder'i!!a trUirneil_Sc~. ];,! pnliD. fo]os~te, dar dt~ap~,6J aredin,i1 .sWire lode e,sle de :fQ]Q~, .avfnd riig~duintill vie:tii de CQQlm 'Iii a c:elei ee -v;.asl 'ri!l~» (I Till!, ,4, 8). PREOTIJL: lncitalul inm 11101110"63,) un se e~luinlm!'!~tenimie des.pire 6; neIolosul riturilor !lit al s~mboh~dJO'r ~i nu se l1e~9-,ap-re'lld tni!pl!l.tu.i in ceea ce prive$te plIrtidpa:[ieCi lui. ]~ruga:dufie; c] se :spu_»e ilumai di (;eli~

-~!se' despre- furrt('ar,oo 1'rupu]uI .s:i


p~rl~$!!ll~e ~ve:IJ cot'lte:dul

iii.

S.illge.11!ljMhliuitQfulUl] tn Sfinta 1[1'1-

v; 32='64:~' tirebuie il1~e]esie dijho'il'niceite.

parte Iii trupul,

Ca.

la i:nc;:binarea dlbe Dlltli'lUeZ@;1!l. trebutnd s~. ia unul ee esle :~iel de la DUInD@:Z@:U" CuVintul insj)Erat

gri1ie$te : «C~d aU ios,! ,cum.pb.aU ell! pl!'et·! S1itviU. d.:ar, pe DlI:mn.ez9u if,] t!rl1lPUl\I'(l"tnl ~] ~l!l .d1!ll"iu] VQs:trUi,care sint a~e lid D'!ilm![I~l •.l. ·(ill Cor., 6" I 2(0)1. ·~i[0 all lee :gDe:c], \!~ ~nd;emn,f'r~mor, ii:~~11LfliU~~U : 1 tnlpurHe "fIr08!stl:e: ~a pf3' (I j,ert£~ vie, s/t(ll.rl, hi:n€ p1~CIi~aihli DlI!mnezelllf ca inc:bhl.!II~ea voeslr~ oea dU:hcovlli.,oeuc~1-! (Rom., 1~ I], AsUel, pI€! DlilITiLllecZt:1J 'lrrebu]e su,.L IP~(!ajl:n[rim,1 en tru:pu], adnchldu·,_[ 0 liiCbbiHlf@ din partes Intr(!gii

adu(~to()are d:e ndnluJ:oo, emul :manmdi 'il-l bel,!. IL1SU$i Trupul ~i' S~ngele Domaulul, sub ~hiplll 'plinii li'i al v inrutl.li. Uni i din ascu1tiito[1 'c[ezusl€r~ c~ l~sus]~ llonnl.ce~1:.e s~-~ sn~i'e T'rnplul ,~isi·L ~in'rn(e ~i st'i-I baa Singe, Ie '[n 'lllt,e]esnl propl:iu, eeea eEl mai ales la .iU!d!e·Jera un ptiC'~t foarte gr~l\r. MhttUlitorul )n:s~ 'G:iluUi sa~i Uimuiea:scil .. tJ:l cuatut at d()\il.ea.(~ Tim., 4, 8). @StQ verba de cu total aU~v.:tJ. Aid Sfinta O.miinedlur~
se eombate r1)t~droo ereUcilof g(J_l.o<sUei_ till_fie,
pr'o,pOVMll]Q;U !j:i pradicllilll o8.[ll.e ~.ll..

hl

;;JiijHnel'ea 'lQtal~ de la (:!is,titcde'" abunerea

de laJ mbJ;ca:re~ d~

noastre fiin~e.

~fcbllli :\iii fi,e' btd.i!lh.

]NVAT:A:CElLUL : DumneZ{luesi€, duh $i de eeeea Cl.dtiln ~D!~struar rfi Me"V~r, f~u' ~lU ]on se'm;ne ~j_ in mi~dri sEmbolict>
l

(v~'Zi iii" 1-1')" Apcstolul combate r(ultiicired -acoos~ spul:l'ind c,~ aJb'~ine'· tea. tlolald de la acest'ea este un p.1c@.l- deoar-ece IDUmlle'1.!E!l!lpe OOai~(!! le ..a ar~tat.cura·oo - :!;i~ arat'indi ca cebtlnere (U mlisuri1 de .a. ,acestf!lfl esle bUI1~. spre 1;1IBn duee Ia p~ca~e grele [l CO[., 7, 5-9), Nil spWLe_ dl abtin.er,ea j)ar~iaQli .a truV,\ll!:d nu f,o'l,o:se~le Ia nimk, cl tocmal dimpot,rl ~~. A~.daJ"a.ici. nu este yorba nicidecu:m despre inla:tuF'area rit1!.l.1lJurHor ~i

a5iliiiboiuliJor.
]NV AT AC,ELUL: ])a, dar mal este s('tis: Pentru c~ noi stillem ti'jjerea-l;m,pr~jur, iloi eei ce ,slujim. ~, D'lltbul bitt DUil1l!JJe-zeU ii'J ~,e HhJ,d.~lfIIl, ~intru Iis:us Hr.istos s.i nu r1e bi.'lmi.m Ilel~mp ... (fHi:p., 3, 3)1. Deci, [li('l no,i 'nu ar 'l[ebUJis~ fie biznim p.e dlualuri ~i pe parUdpa!."ea tn·l)eQlscili I,a
G j;

Yile trtl.pllIhli SaJu in rit.l!.la]uri exl:e J1lllil. A~aJ nfNI!i1wli~t MirulultOfll] : {~Vi1,elJ'easu.ll - ~i ra.C'll:m'este ...__" ,ctnd ra:~evbam tll,ch_in~~'lori .s~ '110,[ in~hi!]a TiJ,t~bli tn duh :lSi m <l'Id!@var, Ic~d ~i Tatal -"'oie~l'e asemen'ea ·jIilcb]~ nj1l,ori. 'Druh I€sle DIlt_;mn~:l)eu ~i (lEd c~m;l se hu:bina L1!11(;.t1de.'s€l sa I se :l'n['bin'l!:! jn dRh '§i iii adevt!Jh ([-000, 4,23-=2:4,.
PREOT~·.L: La a-c:e-s'tcUa;l li·\~uI'l dat }.\mu:rid l,a «'al). '9 selnuul. CrIJIcH ~ decI llU mai es:ie, nevo.ie s:ti_-U Yorbes,c: {l!C'1!,ml. de:spre

slujbe. JlREOTUL: Aki eS-le -y,orl:m despre pre.a :ma[~a. ilu;rea'er'c ,aI i-udci~,or in ,oole tru;pe$'!i, Cd de pHda ttlierea-hfipN~jll;. 'cu ce_re ·ei sc llilldlil~1 '~I credeau ell Qjc-eas~a ]c f[!ste de Iljllms pentru mlnluir''''. Apos:lohd ,e:ombo'll!

il,coosl6 grre~it,!i :tllr~:ere;glf!re ID. ,lor. .ariit1nd ,ce¥~ trupooc ,~i tne.(o]o&itO[', d. pe sl\Lji:rea

,ca. 'c:re~tw~i!J.\Ij ise

I!)izuies:ope

]!J~ Du:mnezeu (li!l' dillhn~. d]~ a eu Cl'@dinti" lThQiki.ilIDe. ~v,ia:!i!ie",fa,;p;te' ,]!.J.Wle'ek:"" care se faJccu p.a!!'l~i" paree lrn:pului ~i,ded nu 8lnl excluse []b1~b[_[Ue: sjmboiurUe. $i De .aJUei, Sflilta ScripLlJ!(r~ 'eplinti, de sim:bol1.1.r;i rtn ~ p 'Cooe .a(]le,· V,tl]l,][e se tn,~e]@'.gdi.rn ,c'ell@,11il<:itJirupuit'e'. lal.i1, de' eam;pi1ll.. simbohl.l:He Sfm. ..

tjlJllru Drub; III ~te [I'1:unlt ;;lApti» (Joon, 3, 5, ~ 7, 38-39) ~ ~!A!plii i>e)) [Ier .• V 2.;.13; W7! 13 i J!()a,>~, '" 14 i " 37~39 t Apoc, 7, lib 1'.:Allij'Care pcto .. l,e~te Seteall ItJ$a.i~, ~H! l'J-:lS i :5olt 1) i ~~AlPa cl!lra:litoB.ire» Uez,,! 16" 9',;36. 25,; ,BI,es.,5, 26 ~ ]!vre.i, 10, 22)1 ~ «Api hdll!k~ ,~ din. deslll]» (.[s!lia, 58.. U,' Joan", 4, 14: Apoc., 2:2, 11): fJApa da:t~ iII. datil Us,aia, 5." 1 ~ Mat.ei, 3, ~1. " ~l!H.:-ai 3, 16h «ViDt ~ suit!. undevr .. ,. [ loon, 3, 8 t I Oor., ~2, U j [Faple, 2".2); «P>oI1.nnJl'il]» (Mate'j". 3, 15 ~ MaIl'C'Il, 1., ~O~ Lu~, 3,,22; IO~1. ~, 3,2)1 i I!l:Pe>t:le,tel'l U3'fes., 1, 1.3j' 41.30 ; Il Cor", ~,22; ~<,(I.)I. _ tNvATA:CflUil..:; Simbo]wlle i~rerered'l!l'Umsi la ,Dl!lm,n,eze1il.'I PREOTUL; Slint muQteEeJ.1!I.d de sil:mbo.h~:;i ,in Sfmt~ ~Iidnmn,ezaia:s:oo
Maite]~ 1'~'; U:~); {~Vu~t1ilrb(Ps, ~O2,:5 I' :~saia,41ffi'., ,30
=-

Capitolul13

SC'rjp:t~nl. UIlele 1ndliiP'1!li,esc'iPe ce'i

Cill; &M~ei~ (baja, 4]0",~]. : ~ ,!,{Arbotii. r;(ldiiW'Ihl (,Ps. 1, _3 i Ie]",,,,E1, 8),~ .!iCerbb~ ~h.11, 36) ; 'CfSmomiD] OO[l~l} Uer., '24, 2-7J ~ (!Oi ~ii: caprell (P$. 17. fl.7 Zah., W3,'7; Ma:te1", 25", 33,; 26" ,'-H" J:Oiiln, HI",
'C:l!edjllldQ~ir

11....16; 21, Un ',.olI,.

,INvATAC.ElUL: Spun ooU c~ s!~nl'Ul apostoi 'P'alve,]al'@ ,aUI1 invii~ ~,~llilJi des-pre 'Post decl:l Min:llliU.on~l.p.oti Utmm:i aeest ~ucrl!.1
!It:EOTUL: Pootui ~ dijp~ martll,Iri:sbea mardli Vas.i~e - est'ill rna, :!Il!l:i veche po:rU'~l!i;~data om1!!.lui de D'!1lmnezmt.C~dzice d~e$t 1J'1IIam

'p~li]nl:e al Bi:Se:ri~li lui HirlstO'S; ~~CUC'<el"e$t~te ~ sli~:e·'e;?IDiI,de. d€i_b~~ $ triootea, ~:i v,echimoo pO<S1tu,1ll1i, pentru di de o vedl.l.me_ Ci~ .LUinl.e~ 1!5~~ po:run~ posbu,iui. Clid in J,a~s-a da:t aoo:g~ilij)()~~Jd ahU'liC~~htd ,8, , '~I~ _ :DllmIlLElzeu Adaim ~ Din 'to'ti po:mU ]'(!IliIJ,llIll p,o\[ sa Jl[b.lncl", ~r din ~1l:i po.m,IJi] c'il!:t(ll~tU]l1€!'i.binelni !,ii ra,u}ui s:ti !l.1l mOO:illci cad inziua 'In ,001'1
j

veil m'in~ dill el, vel mud 'lil!e9r~:ittriac .., 2,. U).....7)J!." ~ Prill cuvilJ!bd I«po;sb noi in~e'[,egem e [nf:rt[lare de 181:minciinnt ehmea a l1!!jUriu~a $,1 sa
]ID,])IaiC'e 'PEl

d;fil~

!il de La toate do['intEj]e[el~" poo.tn ca ,cre~lin1ll1si:i"fJipool~ fad r.t~_gtl~


sa~~i emesre ponel, ,~~ !1M cl:!;lUge harul lui Dumn.ezeu l[ Mdrtw'i.~ke:a OrfodoJi:a" ipl8it.oo ~ Jnsp. ita t~ltreb, a ",.al, P'()!Stlrea ,es\e 0 farpt~ ,de virluthe. !:'ill lll,Ieru[\- .ell' :tpftmlll,e ,a 1iloUeloir 'li:rupuhd ,~i de ]ntiirire I!vointei, ,0 formtli de po!::t1Jln" ,
DUID!le'lRU"

mu·_·

dec:i tm mijl,oo de m.mmire.


"

Dl:llte apJeoo la m'i:n(:'lirl mu teo C~ tn m~lldi:( cele mullt.e va fj dmere e ~ar ]les~ti~ V~,VeJ}] ~ihdt la. illgre~a$dre., ..Peutru .n~&t mlll~i aup1eril; HlJ eel ,~f:rm!lt f4;~. va ,spon via~aj) (37, :32=-34).
e .

aJc~lll'[ timi]!) fils.a, es,t~ ~i 1[11 de Cl!!n~ ,adicii 0 fapt!i de cinstire ~tt Inl DIl!:!}!])ezeu, pentr-u d. €iSm 0 ,j~tra" Q I@DlIl!tare d.e bWB:'Vlli'€! Ia c~~va ·tare ~~ 'E!'S:le, :bJ:91MIlH, i~\I'(I:r1t~dim fub,jroo SJ ]t!.s:IP~~uIlpe care a~ av..e'm, farlti del!)~mn~. POShl. est~ -si tim m~jIoc ded,ell:11v~f'$i'l'~, die om'odre a villi. tl'Up:uIlJi! un semn v3zut 1I1rhl:nei Ij:i al s,i:r'gl,E~ntei inoasU"e ,sl'lre >as@(Il)OOarea. eu DUmnezelJ (?1 cu i~rii S~i, ,(lQte nil !ill! .nevoje de ,hir!ln~. ,;Poslul este h:Ii:';:rLIi~ DUl'irn~:z:eu, c!icl ,L11li. JUi nu·l b:'el)l~[e lI]"an,lh~ (Sr. ~b]leo~ 'Tes..a~o'nicem~l,]"~s:p"[a i'Ilb'eb. 14. IPI, $'2:;1 Rostwl poslul'uj, e$te lo]osu]trupu'!ui ~j faJ nJfi!ehJlui, Ilfmtru o~,rnUi~ r'~~,I:e, lnt~lUl ~i C1!Ira'I€.~e SiI1fiehll"p~str@Q;z& s1in.amtea tr~plillu.i ,$] d~ aripI sll,Ueluhu. De Ij;~eea $I. l~g~!I. Vecne U reooIl1anda ,~:i it im:pune de Il.lUe-a on (Ie~.! 34, 28 ~ Dell t, 9. Hl!, Judi., :20. 26 i Htegi, I, £h lsala, 5S ~ FlOe],':2, ],5). $,i Usus, fill] ]ui Sira~" z.ic~: I1:.Nufj :lied,Uoit 1lJ11tnlto!!:ti1 de~e'rtaciu:ll!ed :!oii
OJ

.r'n

par-rnU ai Biseridi lui Hrj:S~O$)iil.ud.1 ~i reco~Hmdli :postul ICU ,s:ttiJ"U:injD.Ja,ltl 'i:ie spune :s~mti!LI lou Gu!1 de AU!r; (oIPostlll1pcldl~te ~'lJ11Lrdl[lnide tnpuluri, :[Ilb:inea;:.il~ p'O':[<telec;eie ne8!it~00~$e", a:!r.~~ les;te3i m.m:ipeaz~ sl,]ije\u~, U 'li['!Qltl~,j-1u~m'eaz;ID1 (Omilia ,a X·La fa
Sf1nin mult!
CmiEiIfl: f;,OOE!'lij' .. '08113, l],

XU]], ,[aU dt~~as~tuajH'n ~J,e' Srinla Serlptuf,1) pomeneste d@spli€: post,;' Mo]s~ a POiS·~lt. pa~ru~i de :zUe ~ipabu~ci de nopJi (tes, 34, 28. DeL]t." 9--UJ] ~ D:am'el, de a.sel11etle~. ,a postit (9, 3 I HI, 3). fosru] ,~st(!de fiGl.hlS I]Q \I',remetl j1!l,die('liUIQ[ lu.i DWJitl1eze.u (roe! 1 14.,:2 t J'I_ .II,""I"~ J ,,"d !!J,ll ~I < II '::t.: 4-7), hl Vlieme ,(Ie ne-ml[!'Ocjri. ~i prim:ejdii 1111C9ll, I, 12 i Matei, 4. 3)~i R •ste ib?n hi ve,d@l'ea j~bi'i.vir.n de primejdn "ll:iitoare (Joel, 2, ]2: lOTI a, J, 4.~j. Postul e:ste hun :fn vremea ISlIJf(!]'inlelor EWer-kit (Mate], 9, .! 5 " [.t~ca,. , ,33-35) I in VJ,em.'ea 5:uf.e:rh~'te.lo!l' ,iU:to.l:a U's, .~3, ,3.1 1.4, 2:3). PO.iii:~ul 5 lreblue h-a;solit. de rlU(;J~aduile ~I[ Re(li 12 16L' 10",1 ,~~ 1",· ~7" 1"\~,~ . '9' 3.:."" P,;i.i,r ~11 _ YQ..l!'.~, . ~ . .L.uca, 2;, 37: J Cor •. 5, fl, de' ntil:rll]r]sir~.1I p1icaJiEia:r U legi, I,. 6 j: D~!l.: • :J~6) $.j de smereni@ I(Dent, '9', U!)'.Postul eiSte bU;n penLIn in'toal'c~[ea l.1I DUlnllle:z.e!.1. (U Par., 20, 3. lSaJiij" ,:58, 10I Joel, 2, t2)"ca $i ~n V'[e:mea dQi~ll~ rist~lre ,(Jud., 20" 26·, n ReO'] ~ 1'2. Ps n"'"<,i.4- ,'l ~Jl~ ~ ')" ~ ~O' 12' •r 1">.",.. JlIIJ!, ~ "l' 2-3)" " ,

CJ€!9tilili.

Luca, 4, 2j' ~'_ i tOlt.~1~ntuitmll1 ne inv(jjtt\ C1(Jmsa P'O$[j~ (Matei, 6. l'6"":Ul'1: ~ m De. spun!]! .c,ij dl8.Vo!nl nu poa~e f:i ~zgo_lln dec[t en pos;l .sit rlI.giici!l.'lne _r~!!l('H;. 1.". :2l:; ,:MarCIl, 9, ~9l. POSil:e'a,u, de, ,9sem~~, sfin'lH ,apQSltoU ~i uCen:icu lor (r~a:pte,t2J, 2-=3 ~ n Cor'r IO! 5) ~ e:i 'aJU 1[nduiU p0'sb].Ll pentw.
(~~umrm,e}'e Stint-HoI' Aposto}i, Ca:rte:a a

~II .~::u;lshe,iDlBiin.tll!' de a in:cepe pr(lj)Q,v!ld1!drea Ev·al:bgiudie-]

M]~tlli'lQnl!]_ [nsu$.i a :posUt pi'llt;nl';!:'~rn, de zUe. ~i pabli2ci di@ I:'I(I'PU


(Mat'ei4 :2.

Postul se' .sbrr~~te in mai m.Ullte f~urt $i oa;nl,lm-e~ ta~1 jUnan~ demvk~Hd - ~t,1!lJ!I.ct 'I,;~d DIJ. mincam ,~I il11i!. bem nl!'!liQ A 00] P''I[Uil'l, Q 2:1hiLtr~,g~. b), Po.s!'W 'QL-''P1'U sanlUsuafl;, seu ajlil.Dflifea p.ropriu,-:;ds~. c1nd mhtcam nu.:mal Slln~ sea!r~'mlnciri us~~; pn;ne~i rap~, fil'ucteillSoote, se.mIn.Jl@ €l,c', c) ',ostlll obi~mjii sau ~rollil[oind.mtfic~m la ,o:re~eob~liliittei ' dar oumai m.incWi de po-s~,.adica ,ne illl:rmam doa~ de 1lra min.<:i!iIi~e d,e d!l,IjlceIlc'arnEl. pe~~, br~[I:rli, lspte, o'ua, vln, grill.!lime, ~;a.). d)Plo~t U$O.r (de~,]egl[r-e,~.),j';lBa se de:d€!ag~ la Vl11, JU~$te, iere ~i , untdelemn, rum este prevlizut in Tipicill Mare iB1~ Biserjcii, la ailJliID1Ue s:~rhil,t()ti ,care 'Odd In (,fLU'sIIJI iPoshtrt1ol' de pes,fie i3eU. Pooi'i.lJ[":i1ede 0 z:i. in C1lISlI.l aifilllui slnt ~n '6i1le],(l de, mieF\curi ,~ivint!r.l, zlua !n~]t~i.i:i] fl[lt{!~Cmci (14 .seplernbrie),ziua Uiierii CapuM snniUlllJli S loan. Bot~~torul (29 august), pl:'ecllrm 1$] ajrunuJ. Bole'glllll1 ,[)o.mnru]l.!Ii (6 tanll;ar~e), 'pos~t~ezat dill vreIDOO, ,eind oatehwn.enii se prl;lgat,oo.n pdn

v-«. .cap"

?,

I!

II

II!"I

'I,I~-L'?Q,~

post ~[ llIigI~idWli Spl''e! prilmr@>d boteZllIll.:rt Jar pOB'hJiri]e de mal multa slle ale' B.]S€!!rieii Lui Hrtstos sl:nt: Postul Mare, Pos:tuI Na$teTiii. Do-mnub.!.i, POSllUl! SUBlet Mari:i (:Maim Domnulll"d) $i Postul Sff."]l~i·lorApostdU ~~rinduiLala dup,~ care Sill 1m aceste .shnLe Pi!li~i1;I postllllri es;M 8C:~lsl 'm TI:picul '00] ]\.;fare 'a1ln~eri.cti.

FNvArACBLOl : No,

CilUlI.Va,

-,

",

, __ ,';s.!

~.

• __

~!I

'"''''

tilt.

Q,ric.,e mincaf<e, filmlcl mfnoo.roo sa fa·cem deoo@birre lntr@ min-carne de pcr.st ei eele de irrupt (dulc:e)" fii_l1J.dc~'t,o.e;ie, :8]]11; ~1iI ~el de '("lI1a:~e, ldiujp~ 'cum. ,a, spus Mm\'t;1[i~on'lil'; tfNu 'COOil! ve, intdl. in gut.a spurdi pe om, ct ceea ceIese d~ngur,~.(}~e!t sPllJrea pel o,m!). S& m,ai departe' tot :m dil expl:iiaaJ1\ii" la Ensisioot,ru srln~ tnl1i.1i p·e,tw: !<INn [n.t.elIeg,e,fic(i tot c:e ~ntri! ~n gm:1i Se dnc1!'! in pi:ole(lC S[ ~. Itlmru::lI laffru:'~j' iar ,oole ce ie--s di'D. gll.U·~ 'po:-~cdin iniml1 ~i I(i.C'el(.'11
SPll,[c~,p@; Om.?l1 {Matei, l5, 1 ~.,.;"..~8Ji.])eci!i1lil are [osl

exag@}:ar:re 1 Omul POOl1@! lllitJ:li~noo s~ nu SPUI'cft pe Orn•. De aeeea, 00 tJ!«tb'llli


0'

~Ol

.l).\!I;II1L.1ili'

d iocelil~ d,!1lQ,.

no
,sebiil'€: 111:tJe: m.m1Cijd • ea
pfm aJ:teJe iJl€~am spuroa true,
,$,]

'rum p:rm urm:e1e (die, pilSl)

;n~~

liI1~Jl'iibll~, iaJ:!:'

~ Ine-.am

05mrlt

"

P.REOTUL: &~e:.adWM~t d1 'liJ.U prin mmdJli se ,Spuiir,~~~ omUJl, :poo.~ e,hll toar!:e ~~n:tmtra.t@:" ~r aeeasta sm 'fllseatmna c~ nll1l tl:'ebll!H~ mal OO!:iiste post In c-e]e de ma~sus ti~iilm n.:[ilit~l- d1!lp~, oSCoda,S~ Irl!l!imn~ze:iasca Scriptura. ~ di pcstnl este 0ea maivedl.€ poril!I1C'~ dati omu]tli de DllIDne~eu, ..apoi V~am dd DUm;e:roaS:e dlalte bibHce 'Cla mii.Jttni:i. despre le,geapos'l111u] ~i folos:l!ll hd. Scopul PQsl.ului nu eetennmet de Il. face deooebirI inltre U!1:1~le .m~indri,cl ~i de a diS:CiJlIm.a trupu I~[ pute~.n~ sufle:l~il.i spre: n~u:l'aire 1;;~CiLlIalit,e depa:cate'. ndd ,sftnti] pr,oo]"()d, sfin,tii ,a,poS'toli ~i .tot! S.nnti,[ JUI Dwn'llezeual fi C'ftgetat .asem@llea" ~iPoi 'el nu ar l:n]aJ! fi. llostit atU de mull 11'1iil!ta 10'[ ~. nid nu ar v QElmenUo.r hlval(Hu.i.~sa po&tea.SC.it

il.NVA1"ACRUI,;. 'Exi$;ti1, tt.otu~j,ua tex~ 00JIe jIDi tid de gtlldi:t. Scr~fl' .I\pootGlm; ((Aoe$t-i..a (m:v~'tatQ.ril mim:iOlOlii ce se 1IQr ~vi} op"r(f.Sc de io.
di'~~,~~)rie!$i de ta, Ui:!Iele hUQ!.te" poeQl[e DiIJ~. l!(;-iI fi!uui~ S'Pn~:glL'IS~

sa

n ~asa.t

Ci'tat,u] il1vQca:l: (lici de dum:neata [Il1J. ~.re :I1Jiid 0. ]egiilwrti 'ell dezlegJa-, rea po.s,buHol". cl Sll'.!'IeteI'll numai! ]a o,bi.ceiul fa:riseUor $1 al c1irtnl':a!rUor

nu mInoa. (I1.!l. mij,n.i'le ma.esp~!a,te. M11Ibli.to]'t1!!Jl. ~ilcui-e~ sfi'nt.Uo.r SlJii 1!l~idi $] ~PQsklH 'oele <1e 10lU m:lelegoo1ll., :s;p1!lnlndu 1eca '~I! mtnea cl'De'Va d~
QD.

.aJ

'ilidid din ini:m,alUl, ~a cum edesea dlin inirn;"a l~ls!lilnor ,i a c~rlumri.J.Q~ fAlilrmJC] i~eaUl ollvinoo P]:DIl!~de' h1!lilll" de, Ul!'a,. de, MV!stie' .~,ip:i.ozml1Ja.

m:UnUe ne5ip~mte -(sRu!ln-a [11 care se ,afl'aU ej] ra-tunci) III!!. esoo '!!In lucru uecu:r,Elt"cicl l1ec;u}'·a·till om:l.1Ilui M vine din afaJr~. cl din nhm:tru.

tare cu ·ImJJJ!~umire, pentm 'OO4CFedlmdOlii $i ~irU! eel ce au CIllTIo~ilL g,deviru~! pen1:ru '0'11,mice f~ptul1 a In.d Dmnn@'7!@u es.tl@:bunii ~i nhnic I1<U e~le de ilf?\pMat daci1 se in cu mu]tlifmhe, (:aei se sJ'mt~te~,~]l ouv.mtnil. ,1m Du.:nme-zeu ~i prm !ug,~dnne... ,C:tl.ct d~pI.iT:l!der~ trupeascil. w pl1t.iIn.IQ]o~, ia1 d1!eapM ,(:{ooll1Vii 8ipre. toa;teeste '00 Io:los, caJlI'w.d Uligli-' duJ!i~ 'vje:Ui d'e iliOlIm $ia oe}ei ce va ~iimaIO U T~m., , ,~)" 4 PR'rorm.; UIl.O([a,]e con]ne sa m~n1.ij.'ce:mereu de teate, ~li[['~ decoo.bbe. \si'i.de1l1ege f1iiul pOSiulni $i eli :f'aci largi ,cmea p:intete[ui. D. Ile noi I]le In'Vatii ~tuitiOru1 ~QS;tru, IhullueZEu cd d~Q[;d~ tI1!l h~~ dini. 00menl .««ocit numa~ Jmm ruglioiwre: ~i pri'u post» (Matei", ft, 21)., :SUJltii Sm. 'iiJ.rC-enic.i i$i. ,a~o\illtcdi,slluj~u D~ulu1 'POmaw,I' dupi (;ll!m ,este sc:ri:s : dSi pe dDd .5il1ll.joo1ll.Dcmm.uIl'ui ~] .p.~e&u.,,» $i iar~i.: «Akmci,! J)QstilJ!ld ~:i :n:I.gl1ntJu s,e",~]..aJJt pus mUnilie ~te@i ... lli,ii ,i~au I[!sat S11 p!eoel-l (,f,apte. 13, 1--4); ~ijar~i spune :m.a!re:~e Pavel, ar i!iitlnd!ci nici 111s;\l.ferin~e]~ 6;!!.]e nu lasa poSih1l: «Lu biti!:i. ~n, ~'te~ ,m 1uUlUr,~N. in osl~i, in lU~'iJ'egheF'j,$i poslurJ:u (n COif.., ,61 5)1. Oed, de 'cme It!!'ebuie s~ ascuU'e ,cr-el';tinii'~De Bristos Dm»ne~etll ,lH}Stro~, de sn!l1tii ~i d'UmF!:~eie$Uj L'tlii. e.post-01d,S-a'1lde ~ 'C€ $tdd
l,~~i1{:es.c ~n'~~ SoripLllfii ,(II P,et:ru, 3, 15-1i')?' Ci'llarbu (!are Iii ,dii1. de '9Imdirt ITn se ~afI'ea,p(llS'!u~.lli. P:(m. .a1 ~te ,oom'l';\~~ll't~ I~tact!!",ea vechilor ·&etiC:i". de pe ,acear ll]l:eme(,gnooHoiO, oCaFe o:preau ICU de5.§vi'r~i:re, c'j;is~to[ia ~i mtnCi\ii:l"ea de ,c-arD.e; i..ar aeest lUCil"U nn-l f!ic@au pentru 0 Vfem,€:, Cllm [(lcem Hoi 11] VIiemeti lPoiSltului ~ ('1 pentru ~otdeeuna oprean .el:isii'tmha. spre a, RU se hlmul,U «materia», 'iar (:l!itT;nOO Q
~j

adms-a MfniuUoJiUlul, $J ,aeelea el'aJ!.'l.oore ]]


oo'Stru
~j, ])umne'D.'eU,

5pural\!l.

pe

,e:j,;

M~ntultomil

v~z.j]'ld. hI, inima lor acea.<i:lili netl!Ji'~He du.noVlnicoosed.. ·l lRlIstr.a Inuillin.du-[ (oC(lrbi~,C11r1tuTan:i ·a'lleau n~voie ,sa-!1.i sp~le iuimol de 11,u"~'de ~'I.i'~lier die, p]zma, de fd~arrn]cie,pe:ntrn ,(1 8Jecllr~ll lnalntea lUi Dnmnezeu, ia:r ei, li1fl'l.rrll1c.indu""se, se (Ir~ta!l rivnitofl'i b~ G.b:i;ceiimj_]e 100r ,(I.e .a~~1 .spiUa ~~roo$it mi:OOle 'vlnd ~tMoou ,ia ·HI.asia" C>l. ~i ,rum aceste er Ii fosot hl:cruJ.ce[ mail: de ~mli ~] :rooJpHkut JUl DUm.De:-~ll. ~dar .,;j.tesl.la! ~,ste ~nj@:leSllilradev~l'!at ra..IlrextuIni ill,vocat de d1!ll'iNl·ea.ia.i'ri-n ,(Uvi[1jt~~acem.i. ct.'tat Mi:n.h}i1;oru'J.n-a. US ctttr@ 1llce'Illi<:iL S.t1] «S~ nu !Illai posUtbl ,~i iJl~d [J'npnb~ij 5111.puni1 ,ac-eam:a, c1:«~ vreme El. s rr'ilnd f1irii de iJ:h~icat (Ma,teii" 28, 24; loan, 8,,46! I] Cor., 5, 21 f 4, 15 ~.-a.). . ,0 iP,osUl pentru n,o[ '?;i, pentru m~,tui!rea. \1l:o:astJr!i Ump de pM!:'IJ~,~ct d~ ~lj]e ~~'prut:lzect de !IloPli r(M:alej, 4J, 2: LUca, 4:" 2).
I

rereI,a 'm

,S{lCO,teuu 00 pe ceva D.IWUIal.

tNVATkClilUl, Nlli 't'!!,urrva: pomllll!. leste 'C'l;!1"~ indi:i'er&Irt, Ineutl'l!l'i Adid. Ol!i ,l'.!lSwmcil bun;. lit~c.i rliu Q;i. ca. atar,e" prill el ]'lll ne pU!~m file ..

no] m.a:i. pl~J.m~ Illi


pooe, inailltea

DiIJiilE,D.e1.eU.

]1,'1] DI.UiillliezeU!. DiU

'md d'a.canu yom r~liilil ]u1 Dumnez:eu

en :l'Ilcl dad! voml.n:i:uca 'J1U ne minoa [1!:Une liplS'€¢e» U Oor., 8, 8}. t1hntru
este
ll[iIlC~!j1i

A;postohll

'~JI~i'9$le:

{INn rMucarea no
(."li

V,'jJ

pr~~i)!l~~e',

111'l~]'_-

'b!iub.l!]"~,ci dr,eptate $i p{lJc'e Iii

11'2

D!SPRE POST

II~

b'~'~lli]e mtr~l .lAIbul SJlmb (Rom., 1-4. A1jl•. Dare de a1iQ] nu, se .inje,]ege eft nu este lIilt} un P~('B1 nu li!]e pos,t ? Ci:nce n fine nu iii:cl;!rliu !ill c.i:ne llLu-l UnE!iad!~i nu ~ace ril.n ~ nk.i liJJ-,~ ·tiD€! JilU ,e<$t~V"irhllile, rd:ci a. nu-l nne nu '~~e Vl"@llilipA(:a!t.
I~

nul Pili. mim~nc~r ~~ m1!lllum~l:e '$] el lui DlI!mne'ZE!:ul-)(Rom., 14;, 3-6)" «Nrmml[ deci S:~. fiU v~ j'l1deoo p~ntrurn[rt{larre san btil[ltUJ'~~ sa.Uen prlvWle la vreo ,s:;~r!b~ito'1ll:l'e, saala lurn~ n.olit~ sail, ]a .s:i1nibe'te,cafe s:int umbh eeler v<iit-Oai!'ie,kIT ,tIU'Pilll,. el J:u~H.Ji5;iiiJS.~(COIl., 2, 16-'1"jI),

PR_EQc'fUL; A~a U se pare dumHa]e, dar deioc 111:1. e:ste ese. Ziei I;;ti lui ])L~ml!et-e1!l, ,Cine te-a h)iv~~'B!tQistfel de neadevirUl'i l' Cfic] c]ne a fl'ic-ut pe llil;dvUeDl si1 n~ piarli ~i s~~nt'oal'(;.a h,oti!irbea cea dreapt~ Ii lUi DIlm.ne;ziell spn;l mf]~, dadi ~"D,U jjl()stn~? A~dQl]",. postuJ ~t ·POc.~~'loa.dU I~.outpe IDlI.limn~eu :S~. Se mi .. I ,]osU vea_.sdi. ~i s11Inl[ piai'di pecel P€S~@;1:20.0:00 oameiti. care au PO$t~t hnpreun4 'CU i:m;p~ratul ilor ~i,QI. vUele ']or (I,ona, 3, '" U ,41, l2). AU!M, 'OU
J!(ls~ul p;e. mmeni' IIU face mO';libun l~j]l~

loUluI c[tat ('B. ~ eele j:1Ieeare l@",ai ]DV()(,aJt 'mai ~nail_lll.e, nu Q~'fe$le ~i 00. anulooz~. lpQ.sbl], El. vo:rbe-$oo num~d desp1'e ,deosebire\!l
J•

, PRiEOTUL;

de

!09~U'1.$.1 ~" .nl.g!i.ciu!1~

bin~pL~curt Da.v:id, tmp~!rIa'lUil~ prooroCllil, lui

DlUilfiIlie:2!eu,. dupa. c!i.de:rea. to d~5JrlDil!re f,i llddefil'il'? Auz1. ce zic'e: «Cen~~tlJell 'pHfJ!e am mlncabl (Ps. UU" [0). ~i ill. '1!lt lQC' : ;d,ar 'ell, cbtd mti SQpa:r.;!JU9ice'ia, :m-am bnbr~.cat, tu sac ~] ml-em SIm!e'IU 'till post ~linetul m.€!U'Il (Ps.34, ~2--Jj), Au fl.U cu pOS:t"dr Bill p[11cul <lei tr,e] tlnerl hti DllIm.ne:zellJ :Si

dimlilr,e min(:a:i~ oprite ~i ifi'€opr,ite; saUCI!JtMe' ~ Ine<ru.rak:, (IXItri:v-ij dndUil- ., li!!Of ~ eeum d~fiiilntat~ - ·ale VOCh~lllui T@stame:nt.. till cttatUi a::l doneo se ,com.ooUepa:reroa lI1!deQ·~Hi[ll!]_O\l',r ~ mvm~n pe tmii dilllt.rep~'9[~ no·cr,e~tEnJ ('~ m~nl:m:a din carnea je[UU~ idolilar l marele ap~stolillratli ea de aeum tnainte d llU se .mal f:.a('a dooseb:ire jntre 'm~nc:~ruri, deo<arece aoost :l1,l!crJ!l 00. mad are nki Q Wr"IH;!Dmitate pentru. .mli~.tuire."Ch-esl!lm!l.~fU ~n cau~. s)(!!p1J.nealleiJ]tfl[l.lI.plaillili:'sa Ilji! ]im~Ul"ea. b,ll]]:l,utari1or, alll.etnt'€:le·· 'ge:rilot ,~ conffiote]or care ISee ;ivise~~ '~ntr-eiudeo.-cr,i1$U,J!.i ·pl·gtDO·CJ'~·; ~ ~ini, spec]ii),]jl.p:r.hrin'ta mfuc~nn:ilor ~\I, ~n '9ie\m'e:r:gj]" tn prob:Lemaobl~-

m.

pUi.cuU hli D'IimlI1€!ze:u en p,o.shd.

nu I·a OIl'S cuptmul B-a~~]onuilli? (Dan., l,. :8 t 3, 2,5, 3!~)"Au. nu C'tt POSIt!] a 1nchig .~a:~~~lgilfri[e: ],eUor tn groop~ ? [IDan., 6, 23:1=24), Dar nu a~u['lge vremea :~~I!U:Cl IlU esteefcl Ioeul a·~U a!'~.t~ ciU dintre Oa;llI.ei:i~ s-an f~tllt

" .AiP()~ sl '$tii. C~,~~hlicllQc1i.lJi olCe!tec:::itat,e nu er ~!!.cam.ea C@1ftjei!"tfH~ jcloU]oI, eum r~ll.n.1 <iitli'l~zatdemrn.~a[iea
mO-l j·e:Jitfi.te

S!e refe'Fa deloc la post., din ("ontext'lll ,ambe)or e]taJk!: I Cor., 8. HI; leo!:'., :W" 2:5-:27, Vez-] ,1.1,001'0 ca. eel i;@ S-ilU S<.',('In~
le i.dolH erau hldeo~~llirii], ·oore tJi5

'gUiv.iita.jii IlegiiID!~aJ:ce irli CIie$U1illSt_'il,;, (:ont;ex:M, precum ~i t.e'~.e parel~,e~ nimUl'~sc IDdeaj1,lJIls desp]',e ce .este verba, Daea. ai, ,eiti SftD:taJ ScriptU[ ~ en 'iil.~eE:Ue',to'h:li~al1,ilJ'!a., din a~]iza OQ:(Imx.iuM, f~cll!Ui eu clTIIibzl.lftJII,!:~ du_hovEl~oellsc~,a,i h:llt,etege ctar $1 textele care s)nt. in legMiIldl c:u ele ~j nu t~ :!',Utlcj. Dar dlac-Ii c:i'~e:jltdi num;ai. 'tmui singuJ ~i "I.e mullum_.e$li cu p\~rei'OO.~i 'in~lle'9ie'I€!a ~nlio;ra des-pre el, de ~id 'Viile ~i iP'lII:thliita d.i:Uicirii. INv:ArACEtUL: Unh (Ted .~ postWi. adev~la.t esle'll:1lllnai Qe_l ~l ..
«negnlJl, cere consUi :il1re~:~nefeato~allii- P€ \m. 'ti'!l'l;fl determinat - de la oO:ric@ 00 mhlca[le ~ Mutur!1. Lax 'raC@$ post setme dllj:)~ [ilbeJl!aI 8J.(,)fel gere, dnpii lmp:reji!ilJ~r! _,i diip~. posi\biHtatoe:a fioo~luiall' dar niiddecuDli tn 'zHele I"lnduUe de ,al~U san ~n anWll!lteriistimplltj ,Ide anu]nl.

n~~u ~ mare ~trialet\fil~a Leqile Vechhilw Tes,mm.ent C1l pr-ivite lal m~~ C't\tl'1 I! DetU", cra;p. j4l),. A('e!$tia [In m,unani <:arne ,j0rrHM~ ~d!i)l~i]of' i voleu s
slii o~reasea

~i pe cre$U!1]] pNJveni1i
P,lIV'el

d~ntrll!;Pi191ilU de 1lQ,. a,Q)st l~a-u

f.

'00

aeest prilej a 8Q:is apostolul

cele d.;l i:miISUS,

PREOTUL: Nid Biserll;;a nQ-asb~ nu os]nde~te pestul c~nega;~.'.O. dlillia:vhl:d blJ!l.ne t€meiuri bibU,ce, .Dar, niI!idc~,ae ill posl,oote :foarte 'g!["eu *i un [iet!:l{!TEl! OID 11~O$.epra.dica·- ,dm d]fe~:vlimo"l'iv~ igie-mc-.e, $i fizice - m.5E!rka. a dnduit '00, 'nuil:'iIra'i<;eJiL'lalilFel d ' po~I,• c!ll'e - de ,asem.enoo. ~ &~e temeiuri IJibli('e fie ,obUga.f.Qriu p utm,
00.

INVA TA.CauL ~P:oa~e c~ at' tteb!M,P~rmte, sa Ihn maiLaryi :Lm. 'c::u~ getar,ea ac~.skl,l'lUClIllI], dupil (:l1v~ntu] Apootolu~u:i : ~Ce] oe' m~_n~nc1i sll .tIU dispteluiasdi pe c4I ,ce niU m,tlfi[oc~: 4ar eel ce ml man!nt~ s:~ run jiudecepe eel ce m~nm,cil.,. fiiucktl
:mi.l<]~nm,e~te lui DUllmezall
])Yllllle(Zl!';!U

'potrlvt!, tl I'Elcontll!!Jidt'i

sa

Jl!tdie('j, pe sluga o1litlrla t.. ('~l Si

CEl

l·a pr.imU. Cine e~,t[hi 'Cill ,s,mi mlinil1(:a pentm DQn!i.l.nl m1ininC'~. pe~~

Uoci!lre CJ:e-:$tin.

If!] di

~ $1i

eel re

llU mamnd

totper!itru D()m~

lNVATA:CELUL :Dac

cum drebui.e Unut. pos:tul 001 adeva~at~ dlll'l}

lnv~:~~lurr a BiS'errl:c:ii Or:tod"oo:e ?

:114

CIJ

PREOrut,; poolum ,~eiad.ev.~ir'i1I~fliat€;r trebuile 51~[tioem !Il.1!1 wma] trupul, d ~:i eu s!.LfletutMi'c~ nn mtmai sa m[llic~_m ,de !lost" d :~i

hl1:rmtru:llu..,n.e de i~Ip;iUm.i", feif:iE:diLl-Jle dg: iP~cete ~ ispite. Od!aU!. eu.jnfr'inar,@iJjde J.a m.htdb:urill:e d.edulce, slli me stltma ~e: OUlI'~U 11!U u'i.!lmQli ~rup1!cl, oj, !it s1dIet~], '(ietr~ in rng,~dllne .~ pOCdin;~. PQSi1u] 'itIu@9,· adevlh!o1\1l. ~i dle.sl.t"Wr~U, 'oot'€: ~dar I;[lllli!~ U:upe$C, ,ci, ~i sllrl€lt'eS!C'. I?osllli adevitiat este'po~uJ de 'bu.oolie, im.p:rtlunli cu oelela,]te f.a:p!e booe" A~ n,e [lllvr!l'UiBiseti!oo 'Cin1&Jile j:1IOSbi11Ui :rn:ar,~. t4cll1d; i!Sa poslim post ~]nep]acL'!t [)omrulu]»" Po:stnl eel adevi1rat. @isteiIlls:tra:ioar,ea de rij,ll-t~t], ,rnl'rinaNNll ImlhEi, lepadare.a, mmiei, dieparta:rea de PQite', d@ de,retir,e, de mincirumii ~ de jurannnt ,nrmQi:rJ;Qs (vez.i Ttj'(Jd, 00. 1946" p. ,39L---r.ro)" 1'ar sHntu(([oon Gur.ti de Am ziee :~:Poot.iti l A!a.1at.:i-mi pdn fapie, cum, De v'ede~i pe :sli~ac. aVEl'ti mil!!. d@:e]" UE. diilsman, ~mpH.ca.~i"'vii eu eJI; un prietef.lmoon,jura;,t de un .Ilume bun, ,ll'u..J. invkMji; 0 femeie. fnnThOa5:B, ~n'to~r'OeUca.put Nil n:umal gU]'aJ i$j stomeJcuI s~ ~lQisteasdi, c:i ~i ,och~u] i:Si illFedllile !ii pidiQ'a!rele< ~jmtim]e ~ toote mi:id,\l[ar:e.'lle t:rnpuJiYJ. "OSKl!l. Miinie voastoo sti po.ste'a~cii ll'~iRki.d rnF800 de h.r.\lai:l:re de ~ M:comie p:iclo.a,r(t]1ll Male:rgli'od lapl:lvel[.$U uRe ~i In calea f}~C,~t,~UQ:r" ocbillll !lieIp:liiv£n.d fli'1!lll11ilsetJilre; .sb",aiin.e, 'gtlva "'[,e:blti~ .'J:~ postea5iC~ de SlI:"' dalme: ~i aUe vOl'~bilr~ruslnoase» (,Cd,lr,a' PQVDrui ai!'l~J()hl(!ll'!,C'1!lv. 3).

Capitolul 14
DESPRE, JURAMINT
lNVATA:CElUl
j

': Dar jlil:rami1Jlw eSle 'tngti.rlium or~li1iliu.1w 1


ilill

.P]l:EOTVL:; JlJUtim.intuil (k'U. est.e oprit I{rltmcicind 1111 Drunnelie;u adi'C'~ atu,nc!i dud IlU se fa~penl1rn,l !$~ dnd o(!l ee se ]ll!'l"~. 'e'S:~ ITOiubtlt.s[t,.spu~ adevil!:oo.

se ftu::'fi);dll\p-li voi,1:; 1~lllcru de nillll]C

ms-ul.

~E''lletl

~a jUl'1al pe

Sine, dll\P~cum, 8P1M!e SfmWi. Scril)~

tUil'~: IlDumne:zel.l dind Iiil &t ~u:i AVl\aa,m f~g.li.dilin'la... S-a. jurat pel SiRe :b1s,lit'ib (EVII'..~6, 13)•. AIsi€menoo f~i .sffintU 'iP!),~ijU 1.;I;'Ui. ~lUi,;t ,cbez[i'1e: .nlU'meL" Domn.lIllnl, tlltM,ind prln a.c~SlI:a. a.d.eva:rurile pr,o[pQvaduite: (R,oID,! 1, {I ~ II COr.,~u 23; GaIl., It 20~.a.). Cind M1ntl1litoful spune; {(Sa. iIllIIJ vii jli:Jr!.!'U n;icklec-uID",. ei :s:t!J fie ~vlntul vo.!:ltru ceea 09! Il!'sie da, ,da - ~i ceea

este nu, nu ; iar ceea. ee ,este mal mult deelt

aeeaste, de lacel ri1u es,'~I!ltl>

IMai@'i, 5" 3:4--37), E[ U1l1 Qp':r,e~te desav~:r~u' jurittmintul, c:i n1!lmlJli ]orti .. mbttul <eej cnedrept ,~ ,c~ f,1:iClllt cu u.~uri'l1~!:i penil."ll. J.u('t(il'ii .de ~rm.i " ne-

ins:E!nmate san noo~de,v~'l'a'1e. Ji1li,~m'in:tul drept I$i f~ml.'t,p~n)b'lD. 111J1:Cfl1rrL . inallte fiind o la.ll1ra de s[uj:lre a In[ DiIlmn~zeu- cad pri.n ell s- r unoas;m d ~e:,!';,eu ,~tQ .a:tO'~liiuto!!,$1 l,aitQtp['~@nt de bunti S'e~m!i'~ ~e'lnl'i.€ iffillt ell sfmteuie. CiiJcated, lui estce W1 pa(BJi. ·Exlh;ll!! t$i j'lIIIrtill11h~t m.i:ncilliolS (Zan., 5, ,4)" ,cje care ,cr~l!inu,l tr-eb'i!lie sa s.e j,erea5cti ',d. ] ~.•
:22, ~U).

uo
INV AT.A:CELUL ~ Dill; laM IHurumv:a prln jiut1im:tnt :Ill;! aailca. POI'lJ!ll(!:at 'lr·e:ia ,a.DeooQogl.!lLiIl:i ::Q[S~ nu j€!~ in de~rt ·l!BlIDI.&le Do:mnu['lli DI.l!Il1M~ell,1Wla1l. Old DoJlli]'ullluva (TuFa. pe 0011 ce 'HI. ~~llnum.eI1eSh ,in d8$ert;.i I(I~ .• :20, 'iJ ?
d

U7

Jf1!lTibnJil]ltul [I:1il poa:te ii l~ m de~eFl a. ~urmeJ!w. lUi D'IiUil!fiez.e~ deoor~oe ruin eJ. I 5€! reCUDo8~te lu~ Didmneoz.e:uutofitatea a sup:re.M~j drepta~.ea Lui ~ipuool:,ea Lui pooe:pmOCil'e. Numa] ~t\lDt'i. po.al,~e n jlW"im[nlu~ 0 illl.a:r:ein. d$:rt a nume.lllli lui D'mnD.~e1il.";i d,e~Qcti1l~aJlie ,II iPOO''l.!!llic:ii a treia! ,dnd 'eUesl'e fac:ut slvlmb, sa!lil~nd e[lltr~b1!lint;at
IPI~:EOTIJL; Il1]cru.rjiiie t1imk. Aceste, jU!!'ilImi:n:tl@' stflmbe

a:p[oa,pslle 1l],Q,S,tru, .A~, UhlA, ·b.lestemu]. n:u ,es1-e ad de ,~ .~ [u,i .Dl\lm~ R€ZOO, el un ,ad: dOVedttOT al r.!iuititii 'Sllfl$M noS'tnJ. all U!!'U lit .al. do~ d[l~i noastoo' de rl'lbul.1.Qii:e 18supra a.celo,l".tI. pe cere ii l.lirim. T,ot.oditl~' injurit~u1a est@ -e urate tn, de~ert a iDUDl'E;llui lui [)ltmne~eu! iPdn C>U'€, 11
c'b0'mlim cape;Q:ejj';lsit.oij ,1'11 u.crarUor pi!l'il.~e,nOllll nedI"Elpte $li prln liIaa:s,ttl U _ in mlJebrulJia.noosllii!i _, nQ]. tim v,oil, ~a faoem ])e' Dlilmne"l!e'n 'OOJeC'i!lm pibta_~ el f·dllrU'ipli. '[Iloos;lr,e pOOIij)5!l:nd, p.e: a.'cce.la, pe' oa:re ~O'i fl urlJn, lut'i'u eafeeste en totul 'pre I100IDStii]i~ d:rept~liii~.1![jDUllnlU;lzen. Ailj-adail"", ana,Iidnd. '!:I.'~l-e l'lI!CI:'UI']':j,p,uiem fm:l~ge d'e;sl1il~ dle b,'i_ne~i dedal d injn.l.r~bllf:iile s~nt numal de la d];;!'vdllll $[, ,deti, DU. ]e putem pune ill. C'ill!tar ca
'M

.1I!i);uzllvf;i. ~flll

:tn grab~ pentru luerurl n.cdnsemllate ~tll!il cu ade-v'arat deflilm!iii la adr,esa numel1rli ffimteiJi Ilui r.h.lmn~llI, ~j.doc-j! sinl :~J:Ii. diirecta. opo'Zitie Q'1!l pe[iUl!l!Ca a

$ [acu\e,

trela

Juri1l'lr~nl\l:l dre.pt ins! ~1e ~ (I [ug.!ci\l!D,e,c(lo 1JiJ.vocare IcuVUndO!llsa ,~j evla:vi.oas!i a Ilui Dllm'The:il'eli. peatru stabilirea ad@varu.]UI! :s:i
m:iili.o.i.ooii.Ju:ram.iintlill est.€!un fa!ct.O!1' ne;~rtrimn-, fului oadev.!i!!'ului :in lume:, pFitll mj~ftoeirea .a!tol\$'t]J,!l}tei9L atotputerii lui i Dumnezeu. A:$a eum nu e (:'iJ. puti_m;,~ Qn !rl1g,!ld:unea. ,e-vlavilo~.~. si1 Ue {lp,riM:, ;lot ~a cou.e'pulint~ n e s~ ii,e opdt~ invocaI'®iai evIavi(las~ ~ cua!:]'I]l.i.~ a Iilume]l.d hdE:lUWl~'U in j1/ll'runm.hIl dre;p't.
j)!e!JJtr-u. lruHiturafw

]u.detil.o,r d!l'epl. WNV:ATA.CELUl : Dar votnll Mur~91ldui!lt:aoo este ? .PREOTUiL; F{I,g§d1ilin~<;!J sau 'votu~. - este aprolipe de ]llI!!!'lWmtllt $1 este (I h;I.I:1at.o:ril1e'cu cafe c[~tili1l.l.1 se :~€'ilgi d.e bUM, 'v'olie ~[!. faJl;;JJ·~gffi Dumneztrlll s!fad 00 .rapt! de,(lgebit~j ,de 'vredn:icie Dl'o[aUI." ea remwnO~Untl\1i· pe:ntm bfnefaoori!le p,rimi.te. FliIglldllLnta nu poa;~~c~plin~efaip'~ele laJiilaTe omuil, este :w.da!lOM\t pr,m ~oru:nc~ ~i n~Qifapte llipsite de PJe~
l

mQrM. F~~dJ(lin~a poatef

.1 fJiootil de Ql1i~ (lornae_ditlclii)s ,~i ~te' u:n_ _~CI lOij pentra ~[:litar]rea voin1l€i tn ,rirlut:i, poentm ar~;tarea 'eVila.vl,ei adHV'~iL'a.t.e

recu]t,o~~@ p,Ja,t.er@d.l.ui Dl.liIml€!mlJ!$i pnn care Se ce[\e; de' t~.E~ pedepshea mmtitlnJi." a~tund, aookrl1i luau soar putea spune 1f;l,~desllJebles'lerne, c££:i $i, t'n ela se cere WnNfVlenti'a pedepse:i .. dU!m11le'Zei~tl St" lu]n aJcerena, 5e' reCUi!:l~l'e p1!ll:.rreaJ, ,$1 dnptl!ll J.Ut Dumnezeu de it. pedepsj
l'~UJIJ.

INVArACElUL ': D'a!c~ iUI:~miuhl~ ,€'sie bull, ca ,act prin cafe se:

~i ~llaintaJFea sp,re des,li,vi~treamoran.,

U~·\I·ATkC.eLUL ~ Dar uncle se


IfllSUf,!m

vilidl 'h1

SfiTIitoBi SC'riptW"li t[ld]c.a~i'l

Or, ~ ceva ar fl un tmir€! iP~ca;'t PREOTUL: .JurbMnt1lt1 drept, _umd ta. martor lIli1.un:e1e [u] DWm1e~ 7~U nueste nna (.\1, OJ poone~d Immelie Lu.i bles,temilld, t!d .an(l 00!!!'f@ se va impi'i!ca (;U uu a,€DeI!.'€Oi ~1l1ie]es: Il!ei:n1!111IlljiIU·,!jjhlri~e: ~] b]@~emele InI ? se la.e s:pre: slav,a. $l dnsti[lsa lui Du.mnez.eu. nici din evlavre ~i !PI,€!tUlire: .EI. ,dirept~t:I] ~.ift. 'at>Q:~tijJi],'~ei Lui" Is,pre .;I, '$e s!l;Qioi\li prm. ,e1e vre1.l!l1 adev~r. ci ei,€ s~ IdC spr,e a se nec.in:s;t'i nu.mele ~tI] Dum:neoreiLl ~iJ al sf:in\Uor Lui san a:~ 1H'(![I11iJli.i lu;m sfint Ele nUl ca.11lt~ alh::eva d!ec:it 'pedlepsirea <l!1)fOapehil n05~ i
tIll" calle de mlliHe Q:rj es;te lara v'jIDlt JlI:I"1im'intul dr'ept se[ace dill frica lui DUIl'lnE!ZE!U $i din' mareacO[lSkl!F3'I,a'Ue fa~i1 de dr,eiPitate-a ~.i !lto~ti:iR'ta. Lilli, ial." h'l.jilUliU"urrile ,s:€!fac din mirul_r]e; din Fautawea $] diD[ !JIi<!J noa:stra fa~~ de

D~gMIlL]lll\t4~' . .. PR.EOrul; '[n Sfinta Scr.tptJUr.§.gtl_sim mul~e, pil]de de I.ligMmnUil f.itcllte de b.liroat;i e,vtllv.io~ .. .Aslfe~ Jacov, de;sbfpt1ndu-se, diLl] som;Il, r~gMiUiie$~e d:i, pia:tra care t-a s}ervtt.d~ c~p~tii 0, va faee aUar de, ~[lldri'lliiif~ lui [)Uimn€~.eUi(F{lc., '28, :~22.)", :i.~]" ,srrnt1ll aposto;} Pa.vel ~~,"'il,UM p\~v:Uli t

eapulul

:s~t] pentru [mp.Jimre!(Iune; f~gMuillte (Faple. '2:1. 23-27 i til,. l8 ~] alte-l~) ~ odaUl ,f~,g,~d\l.i:Il~;fI f·[o:.d~. trebllie h:l.IJ.eplimta, c~c[ aJ1U'1@!1 tose8mm~ Upsa. de cred1ir1t~ lSi de t'E:SW;0ct:fa:tl1 de Dllmnezeu. A~m ~:I1Cfll!. iJ ,ilIde'ver~te Sfinta Scriptnil'i1 iCind 'ti,oo: ;)llar de te vei lega au nigll'~ dU!Ln~i'lDomlJllllil.ui D1.Unnez.el1bti 1j;~\I." ~.~. JJ:U lnrtl:tzii a pUni, ca.ei curt! d v.a o@!re' Dornnnl Dumneze\ll tau d'e la tine ~i va fi tie p'~c\6ib (Dellt, 23,. :2,.-22,)., :$i i.:ld~i se scri€:; (~M~i b,fuw I€'s-t.e illlU fii9iadu~~,td, d ai:t 8 s~ :1l1!1 ImpHne~U, ce cali f.ligMuii» (Edt. 5, .4.: l'nv,!'lJatura dIe Cledi,l1~d o.r~o'.

d'oxa bltreb81'~
j,

]25).

CONDllUIlE

MlNTunm SUm!ECTIVE

1111

Mi:otl!lire:a eblecti v,tl, iNI

il'eaUzat ,Ilumai pdR

jlertfa lui ]isus: Hr]slos,

iar mtnnnres suMedhrli - llJLlmit,H,in lin:!bajli[ Nmd'l1i Testam,(lill ~i 'I'i~g)d~r,ep't1.l!e",!fJsliilltr:re~~ SlIl!l *~m[m:llljre}l In soo:s rna] reSit["~ll:S= se hd~plll,]" iastsea (I IU'.l!l1i31Ji'e a c-elei obiedive, P[hl 8!qillf[),eanOlisuta de· a ne 111)(0pi8! SlIU de 11. e ~nsi1l$i mintuJreaobie:eUva prin eforlAuile noestreperson nale, in. colaborare cu harul divino Din partee ']ii}j Dum:ll!eze~",harul divin est~ absolll!t neeasar, fiindei'! t,ou am p~ditujt ~i sintem lipsiU de slava Ial Dnmneseu i ~i s1nle:nl tndreptati in dar, ell. liaJ['ulLUl, ~prin r~srumpilr,a:r-ea cea in Hslstos USU80
,(Rom., 3:" 23----2·4 ~ 5, 15-11). «Cad Dlilmlil.. zeu 8iSOOCe.1 ce ]UC'fie:azii ~ 1l1lm 'voi ,~i ea s~ 'VQ1'U ~i ca sa s:avl[1$i1i, drUjJ~l. a til] bl'llMVoinW:ii (Filip., :2, 13). «C~d im herr :sjnle:U :n:libml~l~~i,prln cred~!llit~, ~i .acea:still Diil CS'~(l de ]a v-oii i e5~e: demt lu] DliImIlI€:'Z€llI, nUl din rlrpl.e, ca .si:'i 11lU Be' lmade' r1imem. ["en-

Ciapito]ul 15,

tru eli a Lui mpt1!lr~ slntem, :bidi1i tn Hristos

care ])Qmn~:ell ~e-a gl:liit mai


')
-\1'

~ll<linte·, ca

Ii8,M.S. spre fapte b~ul!~,p sii 1!lmblilm tnlm e]e» (Efes,.

o~

di]tii

lNVATACBLUI.:

Ai J,:I>(Y.me'JlJit m,al hUll[lte, P'~finl~, $i am auzit :!,ii pe v,ol'b1nd dlespre m'inh]]Fe !j,ubie'(:livQ. C~ esb~:aceea? .

P'RErOTUl ~ Unele culrs 'rn'va~,tidi mmtuifietl subhNJtivfl estecondiliollattlJ numal de band, divicn (so]a g'ratiaJr aJ[lliIme de harul t<Ju!5tifiC'~r]hj - d,1i.I,p~> Catvin - SillU de harul ('redinJ~", !Idled a] jnaed~rU_ dup~ Luther - prill care i se at;rlbuie: san] s€ irnpufli emulul «meritele» Mtlltli.titoil"l.I.lui nostru Iisus Hristos, [Jed". tn general. si[lt 'lUlU crestini, I)!otestanti, 'care cred dmiiltn:irea vine mnnal prin cIedm~a (,sola!Hdej' ~l . 'cli omul nu are propriu-zls nlcl 0 con'lrHm~i€ per,sonaUi, ill min~
[l!Jlr>Illa sa.

D1n toatlt ac-est\\),C1!Iv]n,i-e re,z1ilUa cahsrul drvin es'le de Jle~p'irll.lA 'trel:Juin~a pen:tm mlntuiree sub.iectivl1. J\.cest adeviir rez!Jlta. ,Siidin euvjnb?'!e MinbJllb)rulu]: (~EIJi lnt V]~i:I"vol m]ikUtel,e. O!!] ce ramine [Iltm s Mine :~;i Ell!in'lm ,([I], ecesta aductil1 roadi:!. IDuUa, taCt frir,~ Mille IlU pule!.i face: [l]rnic. D'aC'~ c]:I1leva nu rruuine 1Ii1.l:ru in@, se awncii ahn1i 'Cd 1)1]11] .. M d1iVii ~i, ~ 'Il:SllC~.~.sl 0 adllIDa '$l 0 !1I.rundi in :foe !lit arde .. D.1.Icur-i.im.i[)ct i tf.ltr-u Mille ~J cu:vtEdeleMe:~e' ll'l.irn[[1intJ1(I, vul" eeretl (ii~ic,e ve~iv'oi ~.i 80 va da'i.ro·uti.t) Uoa_n. ]5, Asadar, herul de 101Dumnezea e-sl.e p€l11l!l'Uno~ ceea ce pentru !l~l(ldU,a este sacul pe care-l 1)J-.e dinvWt Dinpartea omulu:i Sit cere ere.. dint~ mi.iihl:itoaJe sal] credinta ]l»C'ralog,fe, adi,cl1 «('r{~d,in~acare lucmm!l prin dra'goste» (Gat,,;), 6)1~fdrn aceasta. contribuUe a. ORlului, .m:inluiro~l nu-i vine nim.auni pel de-a g(!it~. CiredJilltifcJIWOos-cdtoam 'hl Dumnezeu,

OJ.

5-n

,
:Ijjj_ -

BiS<llrj(",aJ ~o~:str,il!,ind

~n,'!ulla, ci!i m.lnt,'I'li.liM Sl.l!biectiva-

]:I'IdlVid'lJJa.

[ltra.

de· fapte bUlle! 0 au

$[ d:iavoJii, ('kid

~1 el «cred

~j

sa: c'ulnllmmb ([il-

nu este un dar ~i :llic] 11m simp]Il!1lal. ci, ,esteUll preees ,~ Q luerare c,:lre Sa: de'lvo]t~, lrepbl!t ,Si :S~ illfaphl.i¢~l€! prin 'ilnpr-euna,-]ucrnea.
dOl facterl : D'lllrnneZE!!U.~i omul hI5U.:;;i,. Din partea lui Dumnezeu nl so d1iliU.lIt!-~te harul djvin, Ier dln partaa omuJui S'irlll~ nscesare crOOi,nta sl
!I

(:ov',,2;, HI~,

Jgjple]e bune, Deei (;omdttHhl' I1dtltutrii sublectivs stnt acestaa: (livin de 1<1 Dumnszeu '1 credill~.a I$i faptele bll1l1eale o:mullli.

herul .

Faptele bune sfllit,~mif]me' sl ele in Snl1tll. SC'rl,tm',tl, ell unele ce s~~ll necesare peotl"!il minlu:ln. Biblla este foarte bog:~tli in te:de care C'o~dlr" mil c-usl~ruin:~~, c1i m~nllJlima estecond.i,jionatil ,de Iaptele noastr n ce In bu!1111l! (Matei. 25. 34-3'5' l lean, 5, 29'; Rom., 2, 6-~ ]I Cor _.,5, )0,1 lr 3~ Tim •• 6,. 18-19, lacov, 2, 1~26. Apoc; 2[l1,12-l3 ~.a.).

121

tHV ATACEUJ1; Acesta. e.s:t@ unsubieet foart:€! ~nte.l'esaJi'i.t, despre care am pm-mt lliJ:e]e discu'lli cueel de, ~]t~, crod]JaI~ ,~i asupra {:!imia a=ij, vrea ,s~ stairni IIUI]mult; 'chia:r ,(lact\ vo,rbe]e me:~e",:l'i.\1irillte, te VOl" mmmi. Ac~i,~, Sp1,l!!ll c~ herul divin ]uc:r'e'aJzi:[in mod ireziSti.biL Dec! ll'i!:!, jJo:a;te fi vorhaJ Dlei de ]jbert(!te~ nlcl d,e vreun ment al omnlU[ ~n cesi8I (Xl 1)!i.v,e~lc~ mnntuir,ea lui, Ma rezulUl din parabola Mintlli,tmulul : «AtUJl:Cl stillphlU] II iPo'lUncit robulu:i: Iei$! la d:ruml1rl ~] la garduri ~j s:iIe~te 'Pe 'loU 8i1 Jatre, 8$11 bu:u s:il,~mifie ease p]i!l~»(Luca. l4, '23JI• .I(ltaHli dat,~a zis MinllJitOI'll.I:: (tNimeni nu POilite. s~vj:!ll:i la Mi]lJ€ dacli. nu-l va trage TaO' ti'il care >1·'aJ I,rimi,s" $] EIJ n. vet i:nvii ~n ziua ~d de apoo.~ {loan, 6, (4)", fn ,aJce]a,s,] inteles zi[:€' ~isimt1Jll a,poslo1Parve]: {lC~C~ Dl!l_ml1e~eu e-.st.e C~~ celu(;]"€:a'Zi1 ]utru Vo] Si C,jI;sil vOlt! ~i C'aJ ;s~ srAvir~ili'r d1!lpa !l Lni 'b1J;L[!a\"ointi.i» (FiUp", 2, t3J. Din uOoa;~e'aesstea ar rozllIta. '1i;:B. I11!l ~xisUi 0 liber'l.ate a VQ:ill't~i ~i ,ea lrdnluli."ea, Q d~nnmai Dumnezeu. pm:::OTUL; DI.OOIJ.,e~e:iasc6. '~i Sfinta S:C:fiptu]',1;ine illiv6itl lumilla't oC~ emnl ,a fo;st Uicilt de Dumn@1:.eu nlJ~ ~.i:inClUl.Unat 00 Ell eu vole libera, dupil cum ne spune Snnt~]D:U:b; IlDoamue. did en anna I:nl_navoirii ne-al lncununat pe' noi» 12) i far tnalt lee zice : I! Dumneseu] «dintru ,i:nceput. a fi'iCillt Pill Om $i .I.,!Il~sat tn mlna sfatul1l.i s1i~» ,(]'nt. Sir." ]5, U) ; ~i i.B!F'ai~i:: Pl,l!s~a ]MinteaJ ta fo,t: ~ialpli. ~l iii Q1"kare vel vree, ~ vei intilld.e m]~iI ti'l;ll [in1. Sir., 1.5, 1.6), ~i iaF~$i ~H.~M]ntea oemenilor i;'.'ife v:iat(JJ $;i nJIofJIriea $:i o,:ricaJFEl din e]a le v:a p~a.ced, ll :se va. Ga» t[bl'~. Sir., 10', ]'l)I.[ar [01 ~]t lo~, Sfhlita SCf"MptUlI'a ne ,splJln@; {<talar eu v~ pUll ,;astliZi. ~inailloo bjnecllv1nt:are ~i bleslli!'ltI. Biliecuv~~t·are v,et'iav,eil dilC'i:Ii

:s.i prin r.nl!aJre.ti! proerec ]sai,Qj",o.rbe-i,t~ D'tmltMzeu: ·IIDE!v~.i Vli'l;ill, ~i M1ivet,i, esculta blJln.1~,tUe pthnllitlttU] veU :!ld;nCai,~ ial" de n'l1l'li'@~,ivl'lIii ' ::;i JIt] M11 vetl, ascnlta, ,ai!Jil'l'ci sa,bi.9i vi va :m[!lCa:;.(1, 19" 20) ~ ~l ,i'!I:r!i~i, dUe Un~n:il bogat ~ :z.is :Min'tuit'Oiml ': ~IDe'v1olte$tlsa de'Savi.lllit, d!JB~~. viw avelile l~~~"d~-l!ll saracilo[ ~i v,ei at'rfG8J omoadi hi cer o Si ,iii'l1lzind 'tiliaru] ,s-a intrIsbl't, ('~d a'lea roilllte avu:tiiH '(Matej, 19, '21-22). '[aUtdad di el ,afost Iibet sa. refu~e comoara din icel. $i ill all lee ziiJil!: Minluiloru]: !1CeUee vrea sa v~n~dup~ Millie sl Iepede de ,sin~! SB.r.:$i. ta erucea ~i 5t\-Mi urmeze Mien ~Mateii 24 i' Marcu" 8, 34; Luca,SlI,

no

lb.

se

~~

A~adar, ,bit loate: ac~ste aitalt~ seEiT::da ca,t'egoric

:.$i

!li:m1pede' l, Dumd

rps.o,.

'V'edehl!1m~at ~rdrn 'C!.li,Vlfilte~eMiTli[~lJJitQrublj :: ~rerUS.Qj]ime; :[erusaJ:ime,care omori pe 'P[ooroci ~:i udzi ell p:i'etre pe eei Irh'!1l,i~i1a 'line ~ de c'if€Qri am \foH sa ,adun pe: liii t~i; Cl1m adiunfi doS'berij ~i vo[untar.a.
@

'\i,eU asculta 'P0011JlndIe Deranalu! [)llmn,ele:uluivo.stlil1~ (D'Elut.,I I, 2627). ~i ~n aJt ]0(; zlce: dati,a, eu a;sl,tlz] ti..am 'Pus inainte ,riata $i maartea, binele $1 rtllll Martod !naint@:a voa~tr1li iau .I'lslliz] eerul ~ip~'in-' till: vla:U1 ~i moarte Ii~run ]pus en ast~zi [najnte,~i 1b~Diec:uV]nti'l:r€ bles~ ~i tem. Alege vlata, (;~lsij t.rme:~li tu ~] urma=;;U tiii~ (Deaf., 30, 15, 19)'. Uberlo:lea voi[ltei omu]Jt!.i - ~~ delPendoota n]jntuirii de l'u.'cl:'ana ii.~
H"

lui ~

oS€!

IRdi saj sub ad:pi, dar YO] nu a~] v()Ib) (MilI.tei~23. 37 ,I U 201'. Ia.r Un' nl1lll bogat .i-a zis; <IDe vrei s~ intri in via~i p~z~t"e ])I)!'IJID.'cUe» Ilia.lri"19', ]'1;. En.,,;,4, U: Rom..!, ,4). 2 <Ii
II'

IlElZelll,l-a ficQt ~ om Ci!t vo,ie: Uber~. !,l:i de' s:iM' sUipfnHoan! ~i ]111~l.es:le vola ni.mailiui. de g, lI'ie(ldla: m1ntuiTe. C~d. da'c1i voia o·mu'h:1i air Ii lQ]'t~:tli spre mtutuire, oli'oe p~effpSaS,alJ. ['~spla:ta in viata. viito,are ati'fi ml"~ rQ.st, ia[ Dumnez·eu ar toeeta de ,a.:m8ii fl ludecMo,r dl'ep'lI:~cum ,adeseor;J n num~b~ dUmlilJezl1!iasca sc:ript.udl. Data .mtnh!.iI~a noa:strii s-er fat': f~d \foia noa:str,ij [lI.roprI~, ahl'pc] nu am putea in.le]ege ceea ,ce ztce lIlill" rele epostol Pavel '; ~~noitQti, lrei:i\JJe sa ne inf'~,]~~m:i:nalrdea judecli:Ul lui Hrlstos, ('8 sH 1a f:iJecare, cllupi'i cele oe. a f~oot,pr'jntrUPr orl biDe, (iIi rau~ (]I Cor., 5, 10, I COT., 3, 8!1. !NV ATACEL'lJL ~ .run o mal'l€l neoMDileri!!'e:, :I1!UI cumv,a, Dl1rnnez.ell H. h.()Utr~'tdin eh1!!!'n~futesaarta fje:clil'll]a? Pe un]]~.adk::~,r ] ][1J]lltuiel~t'E!, j,ar ~ pe alU i ti oo]nde~te, ~otrivit ho'~§dri! san '~redest'i.na'U'ei SaR,€!,~"lbs(lll!J'~e, din vec.i. Ded, ,tolldi'Uil m~lltuidi ncaslre $u,biective ar f'i nUlnai p:t'ehotarln~a ne<:ondit,:ionat!'l ,!;li dill ved a lui Dtlmne'l.eu in acest :sans; 'P'01[1vl1 c1h~ia hand h,l.creaUi automat ~i ir,ezislibil la mintlliJea 'Iloaslrtli. CllvLn~ tele s,firlt,ulni apo:s;to1 Pavei par a 5lls\jne aJcea;sUi parere: «Cltd m,[li i[la,jllte die na~~r€'a ]01" (a lui '[sa,V ~~.(I 'lw, Iali;:ov) ~i fara s~ Ii flilC'lll't. ei oeVll bUll! S!!ill.il'~u!, ca5t1 ramin~ voi.a. llli DlI.mneZell oea fiid. aleger,e flll din f,~pte. d de, la eel (9I'1e· cheam~, i s-a zis ei ~!R.ebedJi)dl. eei U1Jai llllli.rellra slUlji celiIl~. ~[1Ja.i rIde. PrEl:Cllllilleste sCrls ~ f'e la.cov l-am lobit, 'P' l:sa''Ilrl·,am u!l'i:t. Ce' vom zice dar? Nn cumva la DWllE.€Z€lU estill ned!!"ep. t~l'e? Ni.dde,eum' Ca!::i gr,~i~te caire Moise: MHui-voi pe dne vreou sli mihdeSic $i ~illdll!:ra~Ma~'voide cine 'VIe~us:~ M~ l'llduI. A!ji.adaf, nil' sL nici de l,a. oe] care vo]e~te •.nid de :]0. ,C~[ 'ce aleillrga, d de la Duml'l ~ 'll, Care miluie$te. Caci S(;ript1!lra z;l(le Ini f,!lIFa!OI!.: P@ntruaceasla,' hJi r

~e·,aml!!'ld~catu ca. sa ,tllf·tlt fn tine pu,le:r,ea ,Me>fl :,;1 (';;Ii numele Me,u 5,~ S~ V~~iiSi(;d III torl ptimint,ul. Deel dar,. .Dtmlnezeupe. cineliHea 'U ]nih'l]e$i~e" i,lIf ])l'! dn@ vrea .. m imp'ieb,e~le. 'hn.i 'lei Z]C'e ded : Dece m.fi dojef!~'ti·~ Cflc~ 'Vol.!ltei Lui cine i-a stat tmpotriv~? Dar, ornliL~e".u dn~ esti co. ~, t :rl.ispu[lz] i.!'!:!ipo·~r.ivaIt]] DWilllrle~e'lii? OtLr~ mpturn va ,dce Celui care .!t
UkuH): D~ Cem·al ftlicul a$a? Sam nuare patere <C;lhu!!lipeJ;:t;e ]uhlil lu.i" (;"(1 d~I1I. o€ea:91 f:rill:niil~~.tu[fi a s~ Cac'a uniI,vas de dnsL,€:,. :tar: aUui, de FIe'c!nsle?» ~iom" {If :i ]-21). Aoe]af.,li epcstol ])111] zice : ~tB[[IeclJ!vintllt He Dum.neiZ4llU •. ,Crill care, ]n:~flJl Hristos IJIENI: hillecuvtlltat pe Mi ..,.Pr-ecllUl] inlm E]. ne-a ~i ales, inaiIaJe de rntcem,(il]er-.eli;'!lumii" Col .sii lim. sf[nti ~,if.E:ir~ lLe 'pliha[l~ i:[I;aint~a lui. ..I~ (EI'B5., ~. 3-4}.IDe aici, de as~rn.e.rlle~." ,1ir I-e~ zuU.Qi mililhlirea .S~face pO'ttlvH ii;l)leg-e['[i sau h()'t~:r'[rii dm, '\i'1€ci. lui a [)l1mllezeu. C~ci .maJzlce Aposlo]ul :~lar nci ... daloti sinte-llil b:JildJ.€iJ!!lila s11 tll,uUmnlm lui D"1!t'll'lnezeu pei:ltn.l voi, c:~ v-eales ])I]mne'l."e~] d1il1~ tru ~1l.OOput, ~srpifemiJ!LllIit-e ... ]11 carev-aehemat prin Evanghelia noasl[ 11, :51):r~ dQM:rtdi.rea. g~avei. [)oml1lului nOS'U"1!l[isl.ls Hr.ist:os»- ,(H Tes., 2" 13-14),. S~ III aUe leeurl tot as>1l!: ~~C:ipropOV{!odui]n] ~l'!~f;!]epdil.Ul(la de t.~i!:'iil 1I lui DU!1l111!e!le'U, pecee <!scunsi;1, pe ('~:re Dtml.rliezJetl ma.i l'IU.tlilllt@ de: ,,~ec·ii1l.rrllduil··(1 spre mliri:rea noasbai\. (] Car" 2, 7) •. «Cine~e clie·r,);!;e· be~~€ pe Mn€:? $f ee at pe care s,~m,l"l n pr.i.mU .~.~ (I Cor. ,4i, 1) .. "C,fIcu Dumnezeu es~e; (;@l ce hlC'roa'LDh'dnl vol !l;4 ea :sli VQi.i~i.. ~] ca 5~ s!'ivrn;iU, diJP~ 11. Lui huuli!voin'~;[;l)~(Filip,., 2. l3), IliecIL, prrobl,em.a. S~1J~ pune a~a ~ nimeni [UJ se mlnlilJ!l€'ste' (le,c;it pe terl]eiul areger]] din veel san 111lYredes~ lina.Uei d1!.ln~[IezQie~H.Om1;l1,. viataa>OOCi.sta,'$J:IJ!i':rnel[lzll soerta peeare ill i i·a. bo~~r[t~() DtI:mnez:..en, fliJrdput]]lta. de a! 0 schimb~ S'a!\l, ol Q t[l:~OCli1L

ca

SJ'l!l,t~ Seriptun'ij'i :Hi.nd Cal un i1ZViQ(f sauca 0 fjnUn1'l f~x~ de ]lJlfl~ ~ ~i'l1ite!epd.lJ;l]U lai D'illnn.e~e'11l, din (Ji1!, lli. sa 'CU"'ln~ a n~ a,d,ti(pB. ~i .tI lu{l, Cl1 rn~SiU!rti,l]JlJ!m(!i. d~]pa 'p'lltOOi"e,iiI, lloaslrt'i de h~:~eL{lge:re: dnpi~ vlfstano~s· ~i lr~ d!!ihQv[liceasd.. $i, d~a d~p~, (urn din []:IilUn~ ~coalem m.mJi inMi en dnh.lrr8., apai din ,dl]b.na punemin Cai:tl.a $] o':Ij)oitn pehat, pentru {I, ne poto1iseooa D.olllJslr~ ce@,trll!p~asclf, 101leI se ,cll(i!eaJ tace :$1 en setea ]1l0il!l~ tra i(;~a d1lihQvmci;lasc~, ,a:hnlJ:dcin.d ea na gil~~te a bea din coeanul eel fd'r~, de hU"~d! al in:telepd.ullH ]ui D'!.'IIDi:'II?;ZeU din S$h~t.Q!Scrip:liIJll~. CtJid de vom scotocl in intele\SlIlile eli oe]e dlJhovlilia!~li n~ai ]yIeSIlS d@, ~[.\!!tlll. m:inU] $] .~ inimH ItO~strer llI(! lI'oro pra:p~stllli. din cau'u!mlnoJriei ~iD .is!codiirriiiloa~tn~ de aeerca ~]e mai pre~:ii de rwi ~] de lPilderlfhiili l'lO.tlst[~

de i!:!t,e]egete ln c~~e:d1lihovni:c-esti. D.aca nol, dep[klJjJj, iff!] vedeaua CO'· pit de elasa ttlt,iia chillUhlJ:Qu-SiB g~ !';itie $i s~ ~"l)11Ini1 laaltll roeiQi oe' '(I~

~n1ileel

Ce[, ~j ell! m.l!!U :m8l] lan, ~'~este eelnlce VIBa s~ t:i'kuiasca ~i s~ dsslu~~a!;:C',~cele gre:l.e din S$inte:le: SCIiptlJri" 01 0 m]n~e n£coapt~.~] nellllllli·

din facij]t1!i~e. (;e luc;ru Ilepotr.i.vit $.idJe!rls~'

fipeLIlih'l'l. l'tt!oi! .L!'!,

Si!'j'llta S(,Ji'j'l,lllra are [ocmi La:ri, sma,. cum zi.C€\ sflntnl f~O~Sle· tarb~ (C(')'Jl1e-nfarJI!l J(~Vza.tu lu,i MoJ,se). Unil Mvrea sa splarg~ ()<lSie]e SCl'iphn.ii. cn dinlH de lapte ill hlJ~eiepdlm[i lQr j do'llJ a.C'es~. ]ijcm oicioo.Oitii 1:I'l1L se 'Va puttlrl.. El S~O)I \firrt, b1. OidinC1ll!l SC!l'lpbl~ rrii nir~, a 'Pil.dell, im)~;a ~n ocearml f~rti de fund all j!]~®](lpdU!nH llJ!~[)u.m· ne~en .. A~~" Qill p~U'l Odgen,. Ari!], Md{ledonifZ, NeslorIe, Sooe]ie, D.i.QSDOI', fulihie ~i~o-u. ~[)c-:epiitor~ui (l!r(;s1)Ii d]n v~{:fuh['l)e, ea~re £-au inecal ~n de 1l:l.:l.fI)1I (;"(la f~r[i de 11u:nd S,fil:lwi SGr:iptuili a Nl] ad[nc'imea Sc:nlipbu:U .i'_! ((1st l)I:'icj:mlJil cad.erH ]Of" .1line(:ari.i :lor, d ,e] l~i~i~i·~u fost jpr]cill:a d€l- a, ]:l'l.l, H putlit inot~ eu sJ,gjo.;! lor pute:r,e ~n a~:nl:l.£jm~iiI.t,[lln.e~or ,ei
Crrj'gofle de Ny~sa, ,are

PREOTUL:

m1liUi d~ Dl!l.l:uul 'Sli:n.l. D'I!i,mne~€ij!1;~tH pr'Mwci ~;i lpost(ll], preeum ~islinFi pari.n,t'i a.i BiseB rleli 11!l:iHrrj:;tos alit aTIU[l!; Gil nr['~1i,(I vietii la JjlJ:®lI'tlJJova~ia pmn.dlo1r ~i ('1J tnt.elepcillne~" ~1l.s'tar@lldJe: ba:r'baU desllv[r~;i.Ji f[ cor, ~3, 11-12:; E[e~", 4, 13), ~i totu;si nu au'indrliznlt a ceres 'celle ilernc:efca~e a]e ~i>nte~e:p'cil1Jni1 lui ])umne7iellt dill Sfinta Scriplu:r~. C1. f;]J~ d~ cele pre~. :inaUe ~nle· 1e:suri a.~~'et au :ramas ttl 11llmlre a ll1Lint:ea zictnd; «Cit s-an Illarit l~a· erurUe Tale, DOCLmnE!, aJdfnci eu tiQItlll B:int '91rlJidlnil~ TaMI'l (Ps. 91, 5ll; !iii :im.8J$i: «M~re ,est.@J)tOm.ilul !]()SlJ1:l ~i [Il,are est@ t1i.'iia Lui ~i p\i'i0~'Pe["eo LlIi ·l1lil i;lll'e boti;'!:r~a (JIg, 14,6, 5)I.r ~i in an lee : ,~Nu ~n]to, seu n ..aian~~ (:.\1i DIOmn1.l1 )DIJITm€:1ieu esteve~firic, Car~ (IJ IaciIJ!t :mafg'inU,€ ptliIlJirn.lulu.i .• Cafie HliI. ()bO$(l~~€ ~i nk:i nil ~l.s]e~e~te pul:e:rea? C5 In!!€l€ljldulili!1i1 It:!~ '~i5t(! l1ieJ!i1li1lrgill]t de a.clill!c'.D h Usai,1li, 40,28)1. 11 t'l1l,'bim ;~upe va$'1Iii1li~eg@ri i, pe mare~~ Pa¥e~t Cl!1 IDu\ta mirare 'lidnd:. HiO, adiiBiCl.]] bo9la:~~ei <111'lin,· $] leLepc.iunH ~ial :smn~e~,ui ])t:t:iIfi!b~,! l CU, de Mcerceta:te s~nl ,jnded:· U].~:lU] $i cit de nepatrllnse: dHle Llai,! G~d ci]lea 'Ci(]llO.sCl!lt. g:il1diI.l!IDolfl~ lluliJ]] salLt dne 111 fost .sfetnicilll Lm ?j~ (10m., 1]" :33~:4) .. Dec! in~®I(l:g~,o:IIu,'IJ]e,c~ amSl adi'I'J.c flliia de ['gOO ,til] in~{)·I!1!!pd~.mll lni [)UlTIlle'l!e'1!l nu pOi1!.leIi atiIls de ni:ci (I ~.ninte [a~]on,a]~ ~ ;rjdirU(ilf LI~I din t(!r ~,i,depe p~ro'i:nt Clit 1'I~u. IMi rpuUn- :nid c~parlicil)tIJC - 11'11

OONDf1llUi MU'ITUliRU SUB1!E:CfIVE

~i·~1!l cul'~~it rn]nte;~ ~i 1njlll!l. ror de paljmi ~i V'Qrii~. piitrlIDd~ adincu[ in,elegeri(.Of oeJQofdi'll SCriiPtur,[, fa;di de lumina ha:ru1lli lui Dunme2Je~I ..
111

? -j 'o_~nil]

DmunooUi aiad1!18 cltatele die,m~d 51!U'i1 eare .t:l 5e par ,cd S~l!'i.t un fel de te:meUe II predesUnaUei" dar ade"~rul esle 'co t,tliul aUul. CUatul ~ntii fRom., 9, I ~'~-2:1li 5e' refe:ra Uai. cl'i.OO1Oiar,e·a aimel:lilo,r" l1l o harul is] [ml!l'eptallea (lea [0 ii5111's, Hr~stQS, ApQstolul vrea sii. dovedeasc:~ prin ,1IC€!St exemplu d chlem~rea $i illdreptarell oam.e:nHor rru d@plllde Hurnai de «farpte]e: Iegi]», d de bUJ[l~t:atea Rut DwtliIlelieU, C!lIfe che.a!R~iI ~)ril1l. fuarul lS~u. pe tO~l oame·ltii Ie mil1hii~', fie ludei, fie pil9lhd (cv'. 2224)1; f~ra harul lu] Dumnezeu oame:nii DIIlI pot f,ac-e nim:k in (eM ce pdv~tem:I'ohllre.a ler. Da('.1i,totu~~ se s:pune aici (:1 Dlimne~eu dli. oamenllor derut Sitl.u I1Ilnnai din Jil~m.1h·9i:nitaLui btliLl!i.tatoe::;i ('.9 h,ot~r~te ell lo:t:l!li libel' so;;n:ta ,oCllme'nilQlcl:dar inainte de nasterea 10£, j:)of.in aeeasta s:e pUfle a:(:l:ent pe :importanta c'Ondiliei oibiediv,e, a mlnhri.ti'i san :snn.~i:rii E!oastJ'e! f~,ili sii semai repete ~] 'col1!d~UaS'llIl;)]ecu.va : ]ibe:rtatea ~m1!l~ 1\1.[ e a COJducr~ cu hann divin ptiu 'credm:~~~'l fapt€! bUM; ~l nu se d lIlil] ~e:peta nici Idee,a. cij, 10. baza i:iQt~rir]i sorUi f,lecml,Jja s;t~ pre:jitiin~a ]lli ])uml1le~[!. Da:roo esle: sl1lb:rnte.ffieas:§. deOiil.l'~:Kie aposto]1l1 ziree di p~ unii Dl.lmnezeu ti pede'P·s€'~t:ei ]] imp~etr,@~te, upj'\jjce care~tia s-au f~cut $ d :vase ide mlni(!h~ ifadic~ vliednki de a fi IJnpietti'Ji dl!1'P~d:relPtatea. lul Dmrme'lleu) ~i dupcli ce Dl,!I.m:l1Ie.zeu 1·~ t,~ibdat; :blidelung IrV, 22). Dtmmei',li,eu ~lie lot~l dlll@inte, de acooa In·a treiIJtli.tca ~11 trM.cd mai ~nm tinrpuD pentnt a ~h t4 d:intre cal dOL fii at Ilui lsaac, UDut va f[ Plnttitop,r al fag!iduin!' I,ej S~]e: m,esiilm!ce. $[ ah1E!ci nu esle nlci 0, li[lErare e~ zlce; Pe :[acov l-am lubit $i IJOe Isav l-am urtt, Iar dad, s-ezice apoi Cd DllImneze1ll. milui xste pe cine 'V,H20: «lsmde$t~ p-e 6ne V[ell; noi. trebiJ(l:h~ s~ ne ~ntrebam ~ ,~i mire, pe cine Yf,ea D'I1lIlil]iezw ,5.5rni]UlaS(;a $i :P€ car€! O(lm,eni. vrea sa.-i os:Uilde1,lsct! 1 Oare ].liJb~te lELmuna.i.pe aceEa pe ea~e iIlSu$i. i-apredes~ lhlill la m~inl!Jife $[ care .in vlnta pot ,s~ He rilii? ~i oS[iid~te DiIllJil,ai 'pr~ C(" reSpiJl~i de Ei. C@..ir€' ·totu~j, in v~a~~ 'pot ii bum.? Si1l.u 'vxea Dumr.Ji€:.I:eU rd, djn 'iltni.i bunli sii la~ rtliij iar d.in alUi dii si1 facai bliJini, fa:raniei 0 jucIecaUI? Dar in aces! CiI!'!t,unde sin't dteptatea, iIlep~rU!lbea, 'IIl~ell"!pcjlllnt3aJ :s,] ~Ue hun:t$id ,ale h:d Dl1JmllElZeU '~'!!\!k.i.m~C'artntre' (!Iiinl11CnlHU e CU, pulil1tli a~(lc'eva, iarc]nd, t(!'tiLI.~j, se pradidi tnt!:',e, ei ,;ubitr idul. aces~1a,e~te 0 ~aoo!Ste ~i,0 n~Tho!!'ocl!'e. .
dr{~dpl6

asemenea, nil, se vor'be$l~ dlespre predesBrFtie la mlntuirea 'ce,a.ve$Dica, d despfe !lIege.rea san ch'ema.rea Ia 1lll!!u:J1 pe care l-e adns Hristos, ]],11 pe basa vred'wciei np.~sbre, cl nUlid d~n blmaMUea Iul DlilHmeZe1ll.. A~~illst~cbelD(jjU!l1ll, elste m~rgiJirltl1 ~l do:tl!:.ne1
de mal unors, asa ,cum zll(; pr,eioh::lstinaUafli~ui. 0. se refe[.!i la ~olii oa:men~i, ,cijci se ~orhe!:lte nWil:la[ [a pJ:liIx,a.J., de;;.i n~ 'tOIU $int ale!l'i seu chem(l~i In

In celC!lalte texte,

hr,€les de predesti.DD.l',e,.In acest 1n!t~le'.5, 2]0l! s1tllitwiaJpostQl Pavel: «C'tl l ac~ta. esl:e Iucrn bun ~i p:rimlt iMinteal, lui DWDn~lI.l, Mint!Jikmd 1l!(}S~ tm, Care lI'oi€:$leea loti oame:nH sa S'e mbrtuiasc:~ ~l la ClllIo$U:nta'adevi:lruhJli sa vil:1!~.
c~C]

unnl es1le Dlm'IFJie:Z:eIll"unul es,l€ ~. Mij],od.tofI1l1

in·,

tr,€ D'Iilmneze:u $i oameni; omul Hristos: Ilsas, Care S-a dill ps Sillepl!'et de r~Sicu.i1ip.~r(lrepsntru [;o'li, mli:l"tnria a.dusa Ja 't:imp:lI,l sau~ (~ Tim.! 2, .3-6'J. D.ad s-ai tniele91e: ~if:lki predeslinatia absoluua Ia m~rirea. ce],'eas,c~.acea.:st1i prede~ltiI!laiie:!lr trebui sti e tllle:iegem ~ dl,lip~ lil-e,r& ~i, spiritul texhllni ,_ e!l. n:@limUat~,~i ahlrll::l at i~nS!€mfiadi mil1mirea ville
eutomat asupra tutUfor oam.eoillo,]".. Or. este ~;tiut d, 111]toti, sa minll1J:ielllC ~i ill~i$,i p!reiJestinati,anii~tH SUS,Jill! d1 num1i:r1!l.l c~,]or prediestina1ita, III ln-

tibll], d c~,nolavem 0< 'lIRllIme oontri.but:iela llll'cnu:e,a minhdrii !lou,lre. Prill! UfFD11U'e. despro 0 pnl!:dI€'Stlm!l.~i.e abs()lnt~ ,~;i]l(!cOofidJiUonQ!lU! peanll :te Ii verba.. '~aUided clIre ,este ad('!v,!lru[n cee~ ce plives:t,e [pJede.siiug. t 1:i!1I. so~rta 5iil.U vi,atiCiO'1nulul A. .~ s:nl1t~ Sc-:riptur~,vorb~te: ade~~orI despre OOireC!Ir~ preho'I,H· r[re, in s-ensul de· precu.I!oa$,tere, ~ anum.!!! ': :L - Difiedi numind·,Ci uoeQd «SfQlt~l (fap'te~ 2r 2311:~ <l[preClJ'IlQ9;S'!,e,. reI' Sil.1lI. «preh(lt~rlIlEh! (R.OIE, 8, 29):, IfSfatul voii lui Dumn(ilZeUi, ('El~es• .• • 1, 11) r 'il:'iaina cea a;scunsa din V(l!ac» (Col,., 1, 26 ~ EI,es.,3, '91)I .cc.ar~til 'Viet]~1ol(Luc<I. ~0, 2.0; A:p0IC., 20,. 15· ~.~;l. Dar t1ic@as.la preilottarire este ba2atli pe via~a ~ifaple~e' omulu~; cu· noseute de j)re~m'llta lflli Dum:!n,eze1l, caci Sflnta Scri.ptur~ vorbe$le, d',

tuire este Umitat. Adev~£I]l este ins.i;i ,ea Hrlstosa aQUS, []'Jfuti1h:e~ tUt"Q1IQl:", eeee 'Ce te.l· logii numesc )I1jnluire (ibi.ectiv~: dar. mtntuirea su.oiecU'II'a nu Q real i~ 'Ze~za loti C] fitinla:i cei ce (I Cilutili, M[nbdreia. obi€alhr~ a fiO;st da.ruit< Lt'l:~ul''O,rcUl,me[lUQF. dar C@1lslloiecti.vd th'l.e de bun,ilII. ~.legere ,ill ('J)~$'Unul!J!i. ier eel ee ,d](Hesa sa Be, mmtuJasca ~i11i1c.rea2i~pentrl1l lea primeSlc ajntond harll111li. Am v.i'izut ,d!. ham] divin nu h,l,c1"!;!iBczii noi ell de-a :5ill! H!!"ezi~,· in
I

126

CONDJTlUf M.INTUIRll SUBIECTlVE

127'

spl'e ,~numite vrednkH ale eelor ~predesUllaU» sau, h:l erlee cas, direct Sal) ~ndir,ect, despre alte ]Jlotiv,e dedi slmpla natidro a.rbihard, pelJ!ttll care unii se,mtnt;uiesc, tar o:JJlli:i osmdese, Dear Sfinta S(:r.iptnT~, spus€: ne textual; «SUm Cd Dnmnezea teate ~,elllc:rea:ri1 spra bin,e]e celor C;[l:fe
lubes€: pe D1!I:rl1!1.e21e'u, eelor care slut ehema~u dlJipii vola Lui j' C~C! pe care I-a cuncseut mill tllo;!,iu1t.e, ii:Hl:i ]nwi[J~e i-a ~] hli)~~dts~ .ffe a;se:mene~ chipu[u[ Fiului SEitl •.., iQ!]" p~ care ha hoiar-it m,a:i iila:inte,pe ac~tia t-a ~i chemal j' ~i lila cere l-a chemat, pe ac~Ua ]-11 ~] ~nd:I1e;p:tatiar pe l care l-a lndreptat, pc QJoo~tia]o;a ,~~pleamaJUl~ fRom.,S, 28-,30)1. Slim !I.poi ca la [udecala de apot VOl:' e:xlsla anlJJm:it~criterii dupa care vor f.i jmilElcaU '~O:U di nUl VOl' Ii judec.a\i arbitral' (Matel, 25, 34.-$i 36JI, hot~h'ire;a mrld lualll! 'j'l] f!,l!nct~e de vredilllii:;ja sail! de' nevrednlcie cu care' fieC(ife om s-a (on:fo[mat oEl("eslor clileri1, pentru ta judecala s1:lfie cit mai dreaprta_, Apostollll zice : uPentru 'Cd noi toti trebuie sili ne Iild~-, ti~am inajnteiQi jnded·lii lui Hristos, ~a sa ia neiCtm~ dupa eele ce a f~cut p;ltill tmp" Of] bine, orl riliu~ (II Cor'", 5" 10; J Coo., 3, B). clAcea,stll tns~ zIt; Gel ce se,amanli. eu zgircenie, cu z;'gi[cetlie 'V,a ,~,jsecera •..iar c'el ce !j!~aiIl~nli en dI~mkie, cu dlirDic1ie va ..~] sec:e:!",aJ~(11 Cor., 9; 6;, v'ezi ~i Matel, 'I, 21 i 16" 27 ~ 20. 16; lean, . .3. 36,: 6i~41: i;o:m.. 2, ~1l; 8, n., [ Cor", 9, 27; n T.im., 2, 20 j I P~tH!, 1, to ~"a. 2. - Snrrta Scdpturll! C'ordinllli rnai ales indir,ect I.lceastl; inv~t~tu· :rru. Astfel, se wpel~ ~de5€!Ori ca Dumn,eze<l(I,nu vrea mQ(!.rlell. p~.elitoisUlul {J;(lz •• HI, 2;3. 33, 1! , 11Petm, 3, 9 i I Tirn., 2, '" i Ito-m••3,29-3'0' j I COl., 8" 6; Eres". 4" 6)1 i ,d1 totloamenl] stnt cnema:U la ][Ii]ltUJ]re(l\ill.te~,28" 19 j Rom., UI, U!; IE COI:"." 15;, I Tim., 2, 6: I P'(l!ltm, 3, 9$.-a.) I$i C'~ [lumn~'5, zeu a [nm:ulUt harul Sau spre a 'copli.:!$i p.l'icatu.l ~i sp:r,e a dll. 'tutU];i(),:r 09· menilor paelbllitatea de (Il sa mintui (RQIII., 5, ~5 j: loan, 3, J.16). Teate ij'(;>llsle,a<;if Ii cu :nepliltln~a dJIC~ [Llumtiml ale~Uo[' ar ~i]jmi'ta.t. D. - Fsloria, In.in p~]'jn~ii bisedce~tl ~i p[[n a]~.i oamelli de toaUi iUlto,itatea, precum $i S,fiota Tradijieprin toate monuIDientele ei, a:test.{i, ca ~(-ed.s'laJ (I. fost, i:l'lltohlealll.D!l in :Bisetld. tikuirea i:li1vdrt~tllI[n dlespr'e pIe~Hiu~a d1i.lmnezeiasc~. SHntnl. IrilJieu ,( t .2(2)zlce: t(Dll!mne'l~!l care pe loole ]e ~Ue II pre~JI,~m ]Otujij,'ta c"(),reSpml:.lti'~o~re; t.b1d ,i!lcelo:t'a C,6!F'e .,'" (",aula hlmi.l1l1. cea iii' Il:!,,·c~loaIe !$[ n~zl.lijc:s,c spn! ea, ]e d~. cu .iJldl~ra:re dCellst~ lU!minan, Sf'iinI,ltl ]oaJn Hrisostom (.t 40 7)1: ~t[ltmlnC'lell nei-a prede,s:tin2d pe noi n,ll IIi!]1

mllj din ]ub:il"'e, ei :!)ii d]!:l faptel~ neastre cele bune, Gilid dad) o1IcesiSla ar d~wde numa! def~.pt,{!;],e noastre eele b\me,ahmci velliroo llli Hris:tos :;iii tot 'ce a f~cut peiltl'lll milltuire 1li ]loast:ra. III fi doe. pdsQ!i,~. De, aJS(!!]llI. • Ilea" sf~nbd llarlu 3(6)1 sene ~ (;A:cei(l pe care 'DU!mne'Z.e'll i'-Bi ·iP:re,,',~~i'!J'~. pe acela [~a. $i. preclie-stiDllb. Fer:icj'tul Ieronim (t 42{)): «Des,p'Tie CliT Dumnezeua $ti!:tt 011'Vor Ii in viata 'lor asameuea Flulul S.\liu,]PEl eilre ]-0 ~i prm:lieslina.'ta Ii ,ase1!l-ElIle!l Lui ba:l!!'1l. m~!ri[el!. SHntu] Ambmzie I~t 9'1) 3 aratii, :lll)unUl!:l:o!:eu n:-a pr,edesUllat dedI:. Dl,Yll1l] dililpa. 'ce ill. Cll110SC~ltt; dirO'f'a le-a p]"ev1i.'~1!lt vrednlcla, aoelorale-a pre;de'.st]Mt $;i r.rtsphdall', INVATACEUJL; Dact} hanll eJl~e tot.deauna de neapatalfi trebui!1:~~ elltrtl! mintuire' ~1 dadi m'intl,l:i:rea (!s:te' on dar allui DiJilmnezeu dal p prlnhar, :nUl] dnm. ~i neivreo parte 1a lucrerea min:h.lidi I1_,(l,g,slre'l

PREOTUL: Da, -1Ivem :si noi I) parle; desl herul este de neapa[dlrl '~rebu.lnUli lPentrlll. miiiblil.'@lii IliO;,u;:Lra.,. el nu po ate ffiilibd Sllll!)1.U. Noi OIJJ. sinterll ni~te o.l!.Ii$tenlsau ni~tepielre en care DI!lITmezen fae·e ce voi.e~le. D.:l.ct1 h,aru~ er lUCIB! ;sing;ur, ar hlSJ€llnnl1 C'~. ne due€' mr~ voia noasWI Iam'intllinl. Inace:st (.oz, di'sc',a unit nu se mtnuuese, aCB:1lsla n-a.r Ii di.n pricina lor, c1 a harulul Caf€l nu-t sile$le: j' a,CI.\Nlsta ~nsa,esleO_i1liVr.tl\· bua oDI ealvmtlor nmniUi pre:d~JsUllilti~ (mal inain'le; r[nduiT@.). Dupifl lIceasUt [n",a.ta:ti.u~, DumJle~elJi ,111 boUirn diit} ved sa .mtntni,1lsca lila 1I11jj oamel11 ~i sti. ptardi]p~iil'Ui, du.p!i. cum ]] place Lni, nu dil]P~ ('tun VOl: lUCJ,i1I eli in chlpul lOl,.Cll ~,~nul celor pe caw l-e hot~r]ts4-i m'mt'1i.l.i~sc~" Unora le d.li harul care ii su.~te s!i hlcrez@ dUPd voia LUi, ce.]orl,lIi:lt:i[HI .

cred. OIL, tntreb, 243). IN'V'ATACELtlL: Dar inv~tlltlil'ra Biselidi poas,tre ,este aU~? PREOTUL ':. Ti~am ara:lat 11l.a:i sus i:lIe:stulde dar $i pe 11lJg,la 8., esLea mai adaug; "]j)llim~rli~~U v·oi.e~te ca taU oaJltfmi.i .s,il se l]Ii£ltui~sc I $i la cn,:mo$ti:n~a ade\i~rllIlui sa V][ltI» ItT 'Tim., 2, ,4). Ham] nu sile$te rJO

n~]dij, (l'nv. de

nillle.Jli. OatnenH ,au libeitalea 50-] prlmeasdl ~i s,n conJucr,(;ze ell eli SIIn saA. l'es,pinqti, Cei dil1m 8e minludesc,cei de pe ur.mi:i sepi.'erd (Tnv. d credo oItodQXCi,. lntreb. 244). Tine :millte" fi11l1'e!. Cll. '~~rie cele' ce il'i IlIU~n, spre a [amln~ adc\rar.at or'~odo" s] a. Ii U\muIU [I} -c~'le c,e ai lfllreb~t

DESPRE CELE ,SAP'TE. 'TA]NE:

zjJe va veRi, po;tQJ,nliJ~fac"r 6 ,~j 11). In, luna a I~apt,ea,~i 'in ~i1[a, iii 2't'~a S-Il oprlt carabla pe MUl1tii A_r.ar,ai fFac.,: 8,4J, D!J!p~ ~apt:e :zile a da:t d1mmu] Moe a douH. ol3ir5porumbeih.uti:i dln ,coI'Qlbie". iar a.. esta s-a :intol"s, avt!ild e in doc 0 ['aruma de mas]j]1l verde (fa~'C.• ,8, 101)., vraam a oot l'ii.i Ab:ime-· A

leh, i'mp~[atu]" ~'1!iptemi,e:lu$e~e:, (181 m!irtW"ie blJU'e ei amrndoi. Ia:~ov. pll~ lrl1l'fhll], s-a Inchinet de ~apte orj en f-.ar!l[a iPdl111nt in Iata fnde]iLli 8~n Isav (Fa'c., 33, 1-3). Faraon. It vis'at ~apte v~c~ grase ~l ~apte .s:Labe, $BlPte spic-e p]lne ~i !,la.plesed (Fa.c., cap. 41), ~uj MoiSie ]~a .s,pus. Drlil.mn~e'U ca pentru SHnliil] locas; saf'aca ·~iun sfe{i·nic de sur carat ~i deiJsu:jl)iri:!ilui 5ii Pllilld $iJp'~e cdndel@: Cd s~ h.l!_milleze(~eti" 37, 23)..Tot lui Mo~se ]~ill perunelt ])l;lml'l€'ZSU sa .SP1!l(ld iZLCieli.lilor :d. m.lDn~ $apt€! sl!liptiimini dill ;dle (Lev., 23, 16)f ]ar e dnci:llece,a. z.~ s,a le fie d:rMto1u'e sfi:rutlii. tM~n:llie de a mtnc.19J '!Pa:~;l;fille,~a:p'te zHe sa miittin~ pnnef:ba almd rm'e;;:" ~2, Hi PI?:Unga aJbe diJfudc:e Oiveau POl"1UJlct1 sa. le adud" illacoea xi treb:u.hlu sa adudi :!Iia.pte mi,e] (Le"·,,,. 23, t5-18). A[po,j s~ numere ~.apte .s~pWmini de ani, jar el ·d!ld~ecnea s,~ fie .an de slahnzle [Lev., 25, s--m i Isala, 61, l-4, Luca, 4, 16-21), Fe MaJ'iam, sora ]Ili Moise,. fUndd..1'1. dIm; :sapte zHe: a iovit-o DiUllIlOe"leU cu tepr.~~(NlfJID., cap. 12;). tl!1:i Iosua Navi l.,Qj porunclt Dumneseu si§ 'puna ~apt\t! trim bite Sa [nc('),njoare I€lrihQTIul de
l).

C~rpitOilluI 16; DESPB,E CELB SAPTE TAINB


INVATACEUJE.: Cred
I;~

B[:;19Ika

vorbe~1ie Ielurlt desprs Tauni'i.

PREOTU1: E l'liCllEl!Vlr.!ltMai illtii., Taifiii il?st~ Q luerars sUnt!!, In.slill]iUi d.e lDUIDIlJe.teU :tllt!,1[a"p,-a.tr prin care,. ~ntr-()for:m!l1iI~!1;lit~,e [mp~rs m!>e~te p:tjmUoru,hU hllnd d:ivi[l ]1l1€V~~Ut (T'eologiit'l' DogmalJ(:d ~iSimbo. lieu, BIlCtU'~t:i, t!}5B, vol, Il, p. :82:7).

Cele ~apt,e·T'll]n~ ale BisericH lu[ HJistos: eea drr·e·ptmairitO'1u'eS,int 11[JlImoarele ,;,
'6. Nl!.[]t,~. 7.

"&idmile[eriJliOIl1!l~Ul [las; cap. 16),. in ~pt:€! zUe 8-;11. j]nm.it sni:'l~i:r,ea[Ui~ AalrOll sl {i [mo:r s~j de c,ij"tr'E!D'llLmlleze:n prln Mo[s,(i! [Lev., 8, .33'-35). Dig sapte olri tn ~i David, procrccal, [!india pa D'!!Dumezelll (Ps. l ~8, U'i4,),. ~I!.p~ tez·e(:i die: ani a prQor·odt ler,emia ctt "01'0'[' fi [oM 'B'vreii in BabHon [let.,
roc ZaIUlirill.

~apt.e 01:1, lar ,a ~.lpt.ea,oorli

:\l,a,

sune in tF:i:mbi~1i sapte orl ,~~vcr di.dea de

l. Botezul.:2. Mhllln[l~rea.

Mashd.

3;.

ImJ.l~rtd~Hlllilt,.4,. Poeatl1ia. 5" Hlrotcnia,

rnail1~e de ,1'1 il:l'afQl b!s€::lnnatatea, ()@]or ~apte TIl,i 1J:@'iinsemm~lU, po scurt, eUevH date a,supr~ 1rnpo.rl<llltei ID.li.maruhti ~a.pte ~n Sflnta SCliip.lura, dieji:IJ(lID,1i,]1l[ ~,jjJjptepecet]l1~e~;le Testament ~J din eel N~1J.. '0

i"Jlulli:me de act:e dill Vec:hill;d

A.SaJ, de pild~, 1.0 zlua c: ~al)tea S~'E1dihnit Dumnezeu de tOl!le 11iIo c!F5rile Sale pe CQJre le J.1:iou;~(Fae., .2. 1--2) ~ ~ap'te per.echi de anhnale ~i piisari tUl".a·b.~ a porm!lcit [)uilllij,'e2E!U ]1JI.i No:.fl s1I. ba,ge in cmabie inalntc d . ,f! :iRce'El'e potopul (Pac .• 7, 2-:3JI. 11!r.l)$i, I-a SP\lS ea ,d)ulllilsapts

10). :Sap:te c·tlna,ale en ~a,pte bra:te a vijzut sfintul pro'C)fZ;~h., 4, 1 2)1. ~!al)'t€funH a rapt Samson, eel ell! avea ~aple Ifllvite· dep!r oare-i d~deau pllifeir€l [Jud; cap. IS-IS}, ~a'Pte~eci au fo,st boirbatU care au tredus Blblla pe vremea Fa.rac!ll.\dui, Ptolomeu 'Fi]ad~UlJi] (283 tHr.). IDe ~aple orl s-a sciUdat NEl'ernan Sidanu] to FQrdia:n~ !,HI cu." :raiit de '·e'f)r!i(rV, R~g], 5,. 14). eu $Qptepedeps~· a fosi; p;adie:psit, Cain do C',!'ltr~Dl.tmn,ezeu pentru llH::idereaJ f:r.a1iel11l,i sb Abe] (PaC'.. .4, ~5). De· Eial)t~" ~ec] de o:ti dte sapte au fost pedep~]e .asllpra bd L-ameh, ,cel 01 doutl feme-i. (Fac., 4, 24,]1. ApOl, in No~l Testament, M~ntultorul P{lflulce$te sa i,erliti:mde ~ll'pt •.
Z1ec.i de ora. cite Flpt'e {Mate!, 18,.22:,; LUCil, H,3-4) •.$apte $oint duhu.rUcare stan lnalntaa lui Dumnezen ~1a scaunulut Si1u de domnie (Apo '"

25. ll·-12 i29,

], 4~1. $apte shd s~e~i()eleeele deaar dini;l,wl'ea Mbnrtl1!litoru!ui ~~. '!iap'l~e Slolt 'st€d~le din drearptial S8J (~poc.,~. 1)•. ~lIlpte !Ill:llt Bjsericl~e ]11rere a fest trim[s: sfiIltul 1011» '€l'Va:lJ!gbeiistu~S'ti. Ie s.crie: 1~A:pOC'1r ~:5t 6=S, U!)..
$!!iJle sInt ]j[[igiUe: Q!poc~llipUoe (ApoC'., 15". &-8~. H:i).. ~a!p'te pe~tj arve~ . eartea pe 1;'~l:'ea v·i'izt]i~o diI,illOOFL€!:i'1eii.esool JOllill evangih.e]i:s:t,llJl rn Jll'illta lui Dumne~~ (Apoe., 5,. l.-4]I, ~a:p~ s1l!iit,d~h1ltd~e ]!l:l] E)lJmn~u. pe C~U:'e s·ilmtp1icll.teJe d@ moarte, Sapoo stnt 0010 "VJedwal d.e Firist(!ls! 1. pute,. 11@.a: 2, bOg~UiBU 3. ·~!i:te:~E!pdWl:~.,~4 •. t~ria; 5. dnstl@a: 6. ~lll.va: 1. b:inec.uv~[diu'ea: (ApQc., .5, [:2). $a!poo ~htt dal:'llIJile SfiliiltlJJlilli Dub.

II€ trjmH@ hi tot p1imh:rlu] (Apoc'

5, 6), ill. B~se'rici (A1'Oc.l· 1, 4il,. Sapie

In $e~i\d. eel escuns, nei:ntei!es, ta:ifia S~ nl1rn~~e ~idnduial,a. tntrup(ji~H lu~ D'I!Imlle~€1!I:·C1il.¥hdlJJ]{Col, l" 6).. 'fot asUel, sf:ll"ltu] D1oo:isie A'DIeo-jDiI!gitul" tn. tlimi:te:re1lsa!. dtre: GlIjClUS, serle:: ~Ca!d tailla ltlihlip!iI:ii lui D'1.'Hnnez:e:~-Cuvintul pllmlOOJ. 1f1lInJ:inetllm~. dE!Q~l!'eooa~ast~ tajn~j prln
!lid 1(IRCl;lv~n;t! prtn nicl omlnta (t~i.w.a. ea ,dI~sp]'f~ e HljSOOlli) nu :!HlS{50.s a:faTti, el, g]'llI[jjdi1i:·.-;~".i:'I.eg]~iM r~mtl1e ~i ll.e~ll~eleg~ndu..,sB,· neCttlJloscnti1

Oa. itolult7 p

r ~m]llel~. [II!cii se zketain,11


zlce mI1l!r'e~e: P.a'lle:i:

[ruva.~.rura SFinte:i Rv.aJJ.'g,hem,. dijjp~ rom de!SC()'peF:ire: rof' s-a f!CiIlt Cnoosootti t:aifi8!~1 U!fes., ;3,3), Ti3iifi~.esoo !i':8!1. iii. ,c[ediTI!~ei. p[·ec:u_m aC'e!la$i apos:toi PaV'e:I :;:;ic~cti,tre Tlm.otei: (o;Cl!lade'V~rat! IJjHI![~ I'ilste ta;i~a d[~pte.i Cl'edinweH f~ Tim .., 3, U3). N11Imim ta:ili~ ~[ :tnviere,a M[rutl!litQwlui ll'C!J3tru Iisus .M:rirllo~ s,i tlJ!v:ii~ueo".cea dill morU atQa:ti1 fiHla o:mellliE!asc1i. $1 a. do-m(.l. v'e:l!liool9
«•.• pIin

:si

tNVATACEtli!I.~. C~ni~estetemeil1[
b(j~?

s(:dptu[isUca1
J ••

Taine:i s(]nllJ!]ni

Dmnnuhti
DOll

~r:m1!l.UeaU.ele:,

dnd! :se vorbe:~te de·6:f.inle~ Taine

,ill]!)

B]sl'lricii, j]],~~1:eg:e.m pe
Iisus
0€lb: .(;~SiG!:lmpar~~sc

c·ele :~.a:pte laine,


Hrlstos,

cam s[nt Uucrtir] Sf:illte [ntemeiate de Demnul

PREOTU1~. Minhlih:n'ul a s:pus,: «AdevaJat a!devatat :'l:kUe, de lli!J se va nil~kl dn€:vi;l, di:ll. ap~ ~i di~IDiJJhn1!l va putetl. :s~ hdre ]nim bop!!"rttUa tUl 'Dumtle'leliln UOQ![!.., 3, 5~, INVATACEUJ1: Ce in:s®~m.f1a de ]i[Jjj]talOeas:la Ti1!'ln~"f
PR!EOTU[."
,tlp~.

p:rilJ! ca:re hI. mod neva,"Z;llt, se c()ml[lllic~ din e]e hand mb].tuitQlI ILetV~?,Ut,

1Bii)~e:l';l.l:l este

Ta:ina, ~n care, ]Jirin IDtreitBi

C1I.]fl(IIl!dl!re·

~JD,

tn I1Jl,lI111e:le S.fin~0i'Ireim:i,cel ce se Ilotea'd :l5e c1([r!il@9t"E! de priC;fltu~ slr~ltIo~e:llC'~i de toate cp1i:ca.t€'J~ F~.c1il:le ph"~a.)a [bo,tez!. se ~~!iite lil 0 vio~~, sp(I]'ituaHi. n(ln~"~i <lieville me:mb!!'U!altnl:pu]!1Ji talnie 1!1 ])Om:J]IL111il:i, ~] BJ~

s:erkii lui Hristos, Borezl11 din ap~ !iii din Dllh t~[ are pre:n9]Ura[~i:I. bi pr,oo!['(i1c:i:lle V(',~ dliu]Ql] Testament, deQo1r€©e: Domn;ul 'nl()~t;rlJ Ii:s.1ItSHr.is~osa. venn . .'i.~ tmplin@!lsC'~ totee :5~(.l..pro~(ldt .~~S·aJ d;a)t ,tn. L€;ge. lllicepiLndu..:$i hJicTr,~m~{! Sa .mes~~f[l]C~, M~n:luitonl Hrist0l8 a dalt omUlUfiiJi9: d.e s:ernll!e~i d Ut~l11 rn:inuDi, la"llladlldnd. bolile ~l sCioUnd dem.o[lH d:in (:ei ce: Ii F~gil1J.l, VesLIi n mill!UJli1o(u s-a dus deparle, pun:l':ndipe g[jjJdlltl pe multi, caet asa ~V'!l [l1~J

s~~n~i p(l<n:~n~geMeJf,e~,9,32,-,38 f Joan, 9, 32i-.33) •.~n !I.(1es~E!tmprej1!l( r,~1flSHnta Sc:nph.u;,ili[Ie SP11UJ:€: c~ ]ntre tiiuiJie;i e:ra ua om l'~1ilDlillF,i;ele Ni,
codi_m"Ulll. fru.ntH!~ al i~deHo!)r,. «'ACofilSt.a i!i.~~ll~tnoopte;a lal :~'iSliS~1 1.,!1:z[;s : Q Rab], liiUm ,e:i1 de: Ia DUJnTh~zeuai li'(j!!J:lt :!D,V~Jt1i,rof, C~d[iJlllle:fl~mjpoate fa,Ciil ,ii'looste m~llrlJni pecare ]~ tili.Cj T1IJ, d:iilicoa.!1iu.es:~ ]),tlllt.I1!€Ze1l Clll e]. DlI"ept :i~s,Ptl]!lS, 1J~11~I-a :zi:s; Ad.evlka:t! adeVdrat z;ic -tie; Deu seva n,Mw c'ineva aiEl sus, 11111 vaputea 8fl1 v,~df! Illlj).\1ir.1~~d DUIDI1@'1ieU, N:ico.dilll] I-a lu[ ZeUS: emn PQ~t:e un om Mlrfn sa; se nasc~ aha. nou f Peate ,~1 oare :s11intre QI doua O.al:'d ]0 prll~ec,e]e maicH 8\BJ]iil! i sa sa w!'asc~? ns,m a ttisPI.l1M: ~

Adevitir!t.t, ~JdJevb<;!t 2.;ic Iie, de Iil.l.!D. se \1',('1. i:Ja$'le: 'ciJlev\1I din !lpa $l dln Dull! 1UlJva putea s~ [n~le m, Im:p,artitja Iui D1!l_IDi[Je~e:l!l, es~e, [Ii1s(l(lt dill tFl!l;P~ Ce lmp ester Gicee~ o;le~te naE('lid di:ll!DI,ah, duh est€» (]Oi'I!D, 3" 1-'6). ile:C:i, ~la~~erea dbl. rI:C!'Iii ]]1LS€l1llnlla 011(I.'!lea botezlI!] din. ,a,p.a din Duhul Sfi:td, p>e ,~~, care ]~i;lU pr.i:mit Si I~. d~.1!l ~postom Dm:rml(!lhti, cf}rpr.a. ]e~ sis DQmlll[l~ dlitpti liwilllrei;l" Sa; ~:Mer,g,eiUrnt01.rl~ 11iJmea i~;i 'P.foPQiv~d!1iU :El"'aing]we]]a, Ia lOd.N\ :l:!ii.ptllra. Gel ce VI!. cJ'i~de $i se Va! bo~za se va m~nllJi, iar 'reI ee nnva cr,edie se va 'ost.ndi» ~M;arc1..l,. 1.'0, ~5-I'6) st botez:ind ]n nurnele Talllhti. ~i,al Fillliui !ii al S!illtulul [:luh, htJOfliftoaU pe loti p~zellsc.ti~oale c:[te .1I1]l POl'lln:c:it vOU!c'!!J; -;;i iaU",Elts" eu voi s[nt 111 tQale~i~ele, piilliil!. .~11. sri~Ulll veaeulut, Ami!l~ ,[Mate~, 28, 1.9-20).. INVj:riClEtUL: l-am ~lJZit pe IJIi:ii, c~. in SUnla Scriptu:r.u, numai dOll.~" T.aiiJle stntpomel:)ikl'; botezu] ~I Gi~ DOMnl!llul, $i. cii1c€il€]aUe slut ni$~€: n~J;c-,ociri Q:rnefie~l[, pa care €l nn Ie po:t admj~e•.]<lr (:it pl"ivl;!~h~ botezlI.i, na ~r rr 0 T'a.in~, dull!. s]mbol, 0 ]ucr.ii:Uoe s[m'bol:i('a, ~il:'!! C',arese inch~pl1i.este cll.r~Ur~iiI de pacr!.OO ~i plin cal'e HunUlii se [lIUir~t'€ e:redlil1!~aJ, Wnd aoar 0 dovada pe (;(lte o face c~i:tre\la d-e~p[.€ faptill] ca. .s-.a jjoc,rm, Sal] d'i el €'8~e Q mo:~ool:li:r€<. {I pecete a p(!Jd'iiil~r. C1!lr~Um!lpika.l~l(Yr h!ls~ l]l.lnr fQjC'e~obot"E!::llul,ciC'fied]E:Ja", care: prln bo.te~ .e>soope[;snuita$] (;(ffi,. :Fim~ala.,. Cfied.inta ~i lUi bote>!:!']!] aIEli !lgentll:~ca}le trans:i:o[J'n.a. '~€J Q,m tn aipturtl l'U!o:u;1l,m:i:nl~ind:l,I,~l, dlJiiP~!l.:l]m ·a!r fezilI]fiQi dbt ruvirrMle .]tl.gen.iui Cliltw CorIl:eli~, cZi p.dn credlin~a bl cele 0111:n va. siJUI1l.e apos:to]U!l p.e:ta:U, se Vi:L miT!h.liw t~ndaCd.SQi $a. n~,i.lIipOO, 14)" :S!l.ll dilll rnvinlu] <lpo~tolMlui U! Pllvel (",~l[e, temnicem] din FiUpi; ~,C!:'€:d.le ill DO.mnul I[s'lls f~i te ve:i. m[lJ!h_ni ilLl :ji.~('.a!sa. la.» [f1lph;!i. 16, 31) • .D@ci, :spun ej" C'.redi~'~1!. ~te ceo1! C~_;_~ ;fl. lIdll:> lfnoflilluifie, j(jJ[' bo'te'Z,l(t[ i·~ I,l!rma~ Il!!Jmai c,a un s!:mbo! al C'on;vertiri[ ~] ij~ cmdiriltei Stl1!i C'.a. () peed€: Qi termhu:bH po('ai~n~'@i.. C{Si~

,PREOlU.l:. 8;ole/Z,l,!IIC't>E!~lin este 0< Taillla Smtrt~,iaf :Il1!l1(1111 sinnbo], odM8!t:eoo Mffitni.torw a I1i,umit ·bore::l~l {(!],a~ten~ de SUS)I:, ~ncrrma c3ru.Ut emul ,se I(;ur~te~~e pitca:te ~ se s:1iI:'!i~~t€i (rrO!lD, 3,3...,_i],. Sftniu[ >i}IJOS~QJ de !P.av~~ r.ln1il_tr:I~m dluJ..oir~,(I.vj(!Uil! (Ro:m.". 6. J.....5)! j:;min hmol~~a snn~.u. . ~l]] ])llh~Tit,3! 5).. A pOS~Ohli]. P,e'lm SpU]l~ :!;li lOCH!]]~mJ!n"it c~ bo<~e~liJlQ5'I.e :i:!rbpt1rt~~t :spre i€:rr'~ar-ea p~.oot:e']m' [F,aipte~ 2, 3B)~i ci1:]]J1Il reste liLUL~Hlliu l'l~, s~mbo:i SiiI.1Jl I) sp~]ar:e a h1lipll:llui - ,C'IJ,!J!fi se p1!!i'.enora u el ,este 0 n~,le\l'le Qi(h~'V~raJ~. DotEl:l:u], ~ic~ !e]~. «va .m'mtl(Lie~te Iist1bj,$.i pe voi ~l1i C,fl :smrgere a neCl!l:r~t~e] tropului, [!] ea dBS!(,'hide!)(i).a cug~tl!l,ll.]i b!ln cl'itre DrnIl1J1In.ez.E!lilln}J {IP~ln, J, 21)... . C-.b:iaJr ~i d.Qic~!;lu IIi s~o:r spune, ar Hl()tu~i de 1::. siDe ]lIl:tei'e~ d'i loatl!! eeeste u!rn~:rI ale ]j),ot~riM nu se: [ac dedt prill l_raJl:ea Sn][l".lIl!1Jj,[)I]~, !,ii, afjU~J, bot@:i:il]] lllJi esten. si:m!bo], d 0, TaiM, adk~ (I ]u~nrr1?l pe care o filNi Dum~,a'"lBl]as'l,[p!r~ nO;'ls:tra~ prin epa !lti.IJ!~.ii.ta,

=--0;;

Mal spun .1,Ice]a 'cii botesul lrebnile 8l'i.I~e'i'I.pl.ilciJ.l nlilmd.l i'I.duJUI.Of, 'pe:l'Itr!l1 cit Pt'! de Q iP.ai'~~,! eet ee-l p:rimes;c treb1(lie slli aJiM mai tlltii 'crediintJi ~i po(;~mti'i,~i abiaapCli s,~, .se bQte~e:, tar pe d€~11,6 parte, (le]ce n !l.pl:ka tr@bui.emai ~ij]ti:i a pr(Jp,ovMUi~s!('1i ('r,~di'll!ta :~i1)0s c~]n~a ~ia.bia apei ,s;!ibo'l~ze. oC:;!ici :i;;<d:t!. spun€! Sttntn Scr~iPtur£ip~Q;pa,ell! vddiuUo:rih.r[:: <;l;Merg'hn:d!, hl'\fata.lit-QI~Ue fiewnill:rUe, bo<teztndu':,kl tl1li milJE:eJe: Ti1It~J.ui,sl F.illlui ~i el SlllDturu] D1(I]].,]:Ilv!Ull1diu-'h~; :51:1. pti'Ze@:scli. t09· t:e dtelr.oB!I'll pomllcit VOI]~,. IIMa~e1~ :28!,].~20)_ l.ardesp;r'lf! '001 'eli! ·'11'0 ]~t~ s~ pr.ime~sci!i bo'tez1!1l zice:. ~Celce 'VQi crede ~:i soe va bQ~iI;l:llli, ,SJ~, va mhdllli, iereel ee uu VQi crede se va osil'ldh~ (MarclIA, 16, H9l. A'~md!!1 Ii se adFi;!Slea":zii direct ~I, It:: :uc,@: 'tpo('~iH-vn ~i sa se beteze fiec~r@ din.. tr'e voi !i!'l!DIlJDele ll!ti li$uS Hris~,. spr~ i€:rta:rea pa:caleior\!o~st\b'e ~~
\,€I~i

[NVATA.c:.e:UJL:

prri:mi dual prfm.€dso1ibotezul

D~.hu111l'i snn:tu (Fapter :2, 38). Dec], eel Cof! h'-eb1!.!,le !il'~, trebuie rna] :rn:Uis~ aibil, credi:rrtlli ~i s5.facti I)OC'~hlt~.
Ol

Can~ 'es~~ade'v~:rt[l?
_ PI.EOTUL ,: Am Sp,ttS de Ii'!. lru:xl;Pl!lt oC:ariJoitez.1lI1 cI~ti:lli, :iS~ are l)mrl ~ral1ea in Vedliul ']"eshme:nt AsUel,. DiJ!tn]ne~el.!D. i S~a arllt.at ]l1i AlH:(jI!lnlt chld a,(1ElstQ!~:ra tn v]rsU'i (Ie 99' dietll'li ~.i", il1tr€l ,a]wle. i-,a SI)UB ctl 'P 'lioElilapa.rloll MfMteascli .s~ Q laje~h'l'!.prejlur,.im pe .copH~,(]!~ jlari!" MrblH:eatl!(',a. C~ ]l si!:vQrM~le deai.d :iTIoolo ;5~~itg,ie-1.p!eDll:il' 111: H
Oi)~Oi

~i

de la ila$t'eftt'!. 1(11" el Ce :00 :re va t1!JfI-imprejU[' WI. ti mm[d~ (fl'at'., 11\ e to-M)'. Deej" DU[ijJ'li~zeu IIlll ]-iZiJs lui AV'la,arn" pentrn oopili :$-1liner], s~se lai,e-]IIi.p:reJlllI]" dtnd vor f1. IIiflltlltri, ,:san ea el deg9 de ,ani" et t;Qat~ l!)arteaMrb.ai:eMcli, de ()·:ri.c@,vf.rsw. aT fl, s~ otaie-:.imprej1!U, ,i!ill!!' pre :IlO'~ :nilSCUlU, Ii o,ta Z] dupa na~tere:aJ Ier, UnU ~.icci b ot€lI:.ul pIudlor till ar(! valeare, cad. ,13] nn ~ti1il.Cind grill fost, bo~:ez91i.OM eestla J:Sil:!I<:'. prun'[It ]td Avraam, laopt zile lDesiqu.r, mmic. Dar stlau tatAl ~imama sa A.-~a b:eI:.lU~e sa. Ue, ',iii bo,teb'lIli ~ ql.m de fapl,es'~e' p,r8ctica Biseriidi. ,OrLQ(loxe - ·$.ti.ut fiiThd ca '~ijiiefeaJ-~mpI,e'flllrtnchipwa bQte:z'U~ run Lf39'E!a NOIlIi (Co]., 2,. 1.3)..,tns~:i Mtntuitorui nos,tru lis!']!s I-Jl'isios S-·a, bO'~erlat (ill ace:st bo:te:z a:J. l@lgU Veclli, Ill. 'opt.zile dupl :na,$OOr:ea Sa (bea, 2, 2U. .AU3i l)foi~tn·cl:J:ipu]re di.!l Veobillil TecStBmel),t,prlneere se aratl1 eli la p'linin~uvl!"emiii tt~blliie sa se b(rl!e2e !iii copin, e$te SOO!:lltoerea. izraeU~Uor d:in Egipt s;i treeere:a ter p:rin Ma.re~Ro~.ie,de la bj1trm :iiIpil.l~..la eel mai mic prune, C~, aceasta :l:ntbipuie bote-Llll tu.hnor, adeVle'l'e~.t!;)·~i maro]e , llP'()'stJOI PHV€i zidnd; «F4'atHol",nn vreQj1il S~]ll!l ~ti:ti v'o,i, C'a.plrill~i.i EoOS:'Iri (:iuaeiiUi)!!1!l. fo,st l{)'~i sub nersl ca.t,O}l au. t:reoot IOdn m.ail"e, ~~ to'I~, prin Mo:ise s-eu bo·ta.:za~:iIliIlO]: (it ~D, mare» 10' Cor .., ~O, ~-~2). s~ZiC'~ Vtl "totil!', sl c'opiH, c~ci MQ,i:se s:plllne'QI 11!l:ilFarllo.n: «Vom merge cu. coplll no~tfi $i eu batrbrjj, eu fm fi. Uite]e n.(lllStre', clioUe slcu ~oij ]l}o~,tr.h~ He·~., 10, 9, .. Ne9're~U~ nOl'ul ~,mar,ea (aJpa) inS@nm.H1Il {,1,apa .$ii ])u._hu] Sil'inh :111 care trebuie sli .fi.€' botezatortclne (J'Otlll" 3, 5). Treeind ]a Nou] Teslament"lIuzim pe [)om.1i~l nost:!'ll .[isus: Hri.siios' spl!3nil'ld l:i.po,s:toli.1Qr, tilatllte de, r.1l~ti,g!llir,eil Sa, ci:i TalaJ: I@ va tri.rn.ite pe: Mfngiie:tOl"1111., '~il:Ucapo€: Dunnl Sfint, in uiU.ll1lele .iFil1l.lui ~i ~~ 1rrv~~a ~oa.~ V'aJ 'l . lucrum€: {[(lan. H, :16-117, 26). Sl 'II,efJ:lllid])u'hul SUntpeos:te ilfpos:tO]~! 'ill ~iUll Cin.ci.'l.>ecimi.i I!ad!id DlljJldnid~, rIa ora: nooli dfmjneattli, el I.U proj•

di can ce]or

mari, jDSa, ftind ei. inspira.ti de nl.'lhllil Sfhl~,. Sil,1!ln.eau,d ~ a cQ'pi.ilor 'eiSte ~f~lQ'lti.duintal',. tar asclilUlliloI'ii ali! dlhlell.\!! ("re~~Iej ea !;it
A V4'a,~[!l. lui OmRIliHeU.. . -" .. lata $.i ,doova casuri de fam]]ii. b'Qt~atr,l cu oopiii ]Oll"; ~!!Lld1ilii fo'5~. i li).ote:'Ult~- ea ~.:i casa eil' (Fapt~" 16, 14-15)1 ~ >i!T~mmQl'!llul i-a lel'lt. III sine I(~e Pav,e:l ~i pe SUa) in ace] ceas el DOlPtiir a. s:p~Ja!rhile ].O::!" $is,oo, iboteczat ~je:l '$1 ~oU,aj 11]] ]Rdat!l~, (fll.pte, 16" 33) ,«Dar Cdspn5, tmlil~a~t]l
s.]]lllQ()g~~, 'crenl. a

tn Dommu]•. 1ro.pIe1J.lDa Cl!l tOll.tl lla.sa ~Ui» (~a~te\l'_~8, S)~. iar~r zlice sHnlu] aposto,] Pavel; ~Am. bOite:Zillt !ji.~ ~ilIsa" s:~~al:'ia)t lu~ U Cor" ~, U5,)" Clnd :1:ice «QaS:tlJ'l" IlwaUi eesa», :s~ ~]n·lelege de l~ .sme ~~. ,e;soo v,o,rba de 'tcaUi famnia, '[plna l~ oel ma:i ruc', dUjpili C1ilJ.II Zl!C!e JOS:!!1ii1 Nllvi': [rE'u ~i easa ID'OO voi ,s.iuji DOlmiuluil'l (']:00" 24, 1.5)•
D()Jl1Jnul Hries.to-,S· Q! ari:!:tat, dJ€ aJ5em8>nea, d tl'e!JI]]8 booo:lnl~i oorpi!i :mid, deQaIii1!O€atuncl dnd ]'~aU!,(ld1l.'s.ni~OO copilqi ca sa se !l'1O.age ~eo,tru el, i8'!' apostolm op,r:eau poe 'ooj, '~e i-au adu, D01mlU.~ ~..a ~edat ~Dct!1~ du-le : ~tUcSat;i. ,t:O"p[ii si1ri~ :LlI Mine ~i 00-] opri~i! eli ,a 1!mIOO''C: C.aJ 11:00$tia va Ii ImpiiJa.iia CenJlIlu. Si dupa ('E! Si-apus lr1Jinile peste el, S.,a di!~ de ,r:llco:[o»(Mare·i, ~9, 13-15), Deci, dac:.!iDlIDllllezl.Th1 cMam~ ~~ pte. (0".11 la mintllire. de; mid. pentru ee l-am op:ri de La 5rh~tl.'l1b.o,l-e,~~' INVAT'ACELUL; PQ~ eare ,eopm s~. S~ mlintuiasca nu..maJi eu botu.:tilll Hiifl credinJtll i Scr[pt\!{!I. spuue ntl: numatl. d€'Slu',e bote%,,· ci ~:ide~prrQ ,cJedli['lt~ eli; este tr-:ebu1toa!'e spre m.1nhmea cohra : .(>lcel ee .va or@OO51 S~ \W,a bote'lD se V.a minhlii. Iar eel 00 nu va cr,eoJi! se va oshndb ~Murt"l!l,
15" 10-]16) ..

[povlhhtit

poporului ('J@ea ae~l tmr~ta [)l,Ilh1ll1 SUn!, .llpIDl~nd1(Q,-]e .s:i!i.i\ie po" 1'\ i.<Isdl Si fleca:re din ,e.] s~ fie bo,m2at [Il nurnele DQJuu]~,d noolrll!~is!.!!s Hri.slos, «:['/;1 .QI VO'Ols:tr~ ~i (]! ,e;;opiUo[vO$ITj es.1e ilQ€ilistii fiig'.!ldll:intil)l. ~] au
fo~.t boooza:U «ca. Ia trei de slIJ1ele'~. (Fapte;,. :t ]--3,9,41). Ja am.iIl!oo; . f1I 1,'1[I1)slra :$ii a oo!p.ii]o,r v,o.stri este :I',1ig~dill:inta a.!oo'Qlst8: ,adicii oj} botezu:!td. Ded, ~i a. cop]Ho]"; $[ c1lld s;l1l1ue eli. S·1I1..1l botezal;. :00 spune C1I au bolez~! tl'\e~ .mH de baiba'~i$i de fem.ei, 'clNtre:i mii de suf]ete~. 'ooea 'c·e Ins -·i.inlnjll cili p:rinb"e ;eel bote2:aUa'l!l f05t ~;i(lO'pil. Desigur! apos-tQ1ii pIe·
I'.

wi

PREOTUL: Inlr-ade'v)jr,. '1:0pm nu 13,01, ccrede la virsta rjnd :stll~ I:!Q'l€~lIiti dar niei nn-L pol tijg~·d!W ~i nid nu.-L pot,r,e;tuZll. pe HristQ$,·Ni.i! .-. mjnl~ie~,te DIDmli acehl care ,ltred!e~.ci e1 'tl[':eblllile :sl1i ,se ~, i:)orez€:. A$!;! 'ct]m 1n V€,chiul Tes~.a;m:et'lt ti1iier,oo-$.II1lprej1.U se ftieea ill baza c'ro(Un~ ,i pa[in~ilor, l(),ta~a botezn~ c-op]i~,or SEl fll:OO, pe. tem.eiulc.r'ed1n:\·el pllr~il~~lor' suf]ete~:Hi C3Jresmtilia$'ti (MaI'cll!, 9, 3ifi-S7). COIP.tii, fill! Clill cf"'dllll, ·'1

da!ra:u. naJ~i:i.'Na~ii sj:n:lpe;:rsoaJll.e 1:IJ: vhsUi care ins:o\esc pe l)rtllllci I.D IJ ,~ez, :iii fac Olveniimm1h'lll1!:islre de C'fedhl'~ In lorullQI. NMIi sinl pl:lri.I~~
1H S:]!lnete~tia:i villlili
1l0'uij

prund].or
])1lJ!il~l

li;;a,re se botead ~i cafe 00, ,naso prill !:Io'tz. lij

ru

A~a eum pa:r.intijEtiU:pe!$tl. al ,mIlCldu~ :l~u,~SCiUt we el sprs '!;ria,A ~ duplli cum scrie: >«Ce: este :I1~scu:t d1]]l 1[l,':t!l\Ji', este» (loan, trup :.:, 6JI, tot a~a, nill~H. stnt p~rjnt[i SlllUete~li el P:i'1!Uld]o.]j 'OMe" liie: boteaz~, ga!r~nu in fata 11llj, DlJlm:nJ!(!zeu $i a lUse:rkH 'Sa~e.cij PFl1ucul U!nul) ve fj creseut in C'Fedilli,[jJJ cre~tinli ~ va Ii un bull c]1(l!dincios ItSnn'hll Simeon TesaJOllie1!al1u1, Dcespre SlinteJe T<dne, cap. XLII" p, 1'). '
t rupeuc3,

batuJ DBi:f,edil1;dos' se sfjnt'e'$te prim. f!em:~iaJ erodl.nt'j(lalsl1 ,.,. femei!1i nJ;!:cEI;!d:illlc.ioosa Se s:l'in~e$,mpr]n bilibahd 'crooindof;p (I CO'r.," 1.41) •.

IN vA lACELUE.; Tlot~i :!'lid Hristos n-e primlt botez(ll d~c'U ea adult, La vlrstaJ de 30' de ail], hi:r J,oanB:O't~~~orul [.LU a b()t~t dejc~~
aduU1. N.iii!' i[ieOiJ!li oar~ ca ~i }'lo[ s1:l ,!lpJidm. bot,ezul I'I!umal adlillUlor?

. iNVATACElUL: Dar ullde s:e :sicr~e tn Sftnta ScdptiUra (;'8 nll$H 'po'l f I c~,:Z:ll~ipentru mintlJi:r'ooaltOi!'Ci $i c~pr.in credinta ,lOot s€' pot m1n:hd copiu ? PREO:rUL: Ml'ntuHol'ul SPUD€,;:' ~~",d.in g.ai.'a Qi doi sen bei martorl s~ ~Ie s.lElb)fhiceasc.ti !ld!evarul", (Mate.i" ,[8" 16; I Tim., 5, Ill), In Scriplura, se ~Ullt~ ca, ]']SllIS" lUl]oo 00. eopi], I ",a, 'pus: ~n mfj,loc:W, lor ,~ lullndu-[ hi
IH,ul~e Is-a zls: pii, pe c,OrjejTh€:
'11(1.

PREOTUL; Dar boteznl prLmlt die E1 n-e £Oi';t aceI,a~i cu. ill) Rostilll, deeareee n~a avulaoela~i elect., aeela fUnd nUf.luli un bo,t,!,!!IZ en api'i, un botez iii, «.poctiil:li\eh!, ·aJ) lt~lJoan, tar nuunul .t:u«i.lp~ I~iD'llbm ea bO'tezu.W crestln, institulf dE!Hrlstos, 81 nu S-a b,otezat spra a :s~ rny§,U d~,Pc~C'i;!t;@! ~ cum faceill n01 cu. betesnl ncstru - pentru e~. Bl 1J/Ul aveapacate Eli,
ded, uiti ne·b1ll.i.n~ nn ilvea ell. mai tlllti:i. s~ SepQ{;'~ia.sca. AUl.tl er,(;l,resuil 'il'O@Juil}ote:z; I$i ,aHtii '8Sh?; ~h bo,tezubri 1WOStnli. GUm cl1 b('j:~elul tlC'1l apoti ~:j eu [)U,['1';, care iii venit mai titziu, se hnp~rltb;e-~te $"pfoel ierl.:tlireo. poc.a~€]()r. Usu Hristo~ ~nsi IlIU 8-(1 bo'~e:1;at ell aCl;!s:t bo~ez,penl[u c!'i pe atuacl nu Se 'poQorlsEl ~IlC!l D-uhu] Sfiilt,. i,a]' pe de ana parte, HrJslol5 era lard depacaoo Gi. dec!" D-ar n nut nevo[e de

prjmi 'tnlluMel~ Meu pe uaul din ,a>ce~U (.'0-

Mlll€! M~p.[ilm~tei) !f,Mntei, 18, 5JI. Ded, p€! baza. credillt,e] p(it]n .. tUor, a 'nA~U()r :si a ce]o!!'Ja]U martorl care stnt 1a botezU!] Prunculni, preetid. oOo~eazllprlllnrut Jar fHndci1,ai intrebat unde Sill gasesc in Sfifila SerlplUfa. ~lirh.l1'ii p,rin care sa s!'!!a]!:g,t~ c\\i cred[t'ita UMfaJ ,a miRllJltp@' artii, i.l.J)OI dI in ce]e nJJu]t,e, une]e voi $F,)U!l1e : .'

in

acest botee,
]NvAlACELU1;
fez I'll lul loan ? In acest eaz de ce ;S-a betesst
~]Sl]S cu

aeest bo

Pl'in. credil'l:hl s:ut~'11l1ui romeu ;\;"'1). 'Villdeca:t. sluga S'~ (Matei". 8,. 13J. RObId. nucredea, dar prin cr<edlillla sl~]m:fJlu'i ,~au. ~i"a dohiMllt. de la Mhltu.itonJ.l, sb,~tatea, . iPatnl 'o!lme-ni ,ad1ll!c ra MinrnHo.rul un ,sJ~Ml]og ;~~] vazhld Usus cred,inIa Jor, ,a..zts sMbi1inogilJJ]ui: (,Fhde, fe.rhde silll,pa.cab·"le tale'!,. rM:arcu. :2, 3-=-13). DecI (;I,edinia ereaceler "atm, nu fiu!!'!'lai a slaba:nogului. Pe' le-me:i:n] cre:dil'l!tei IlJi lair" DQIDllWa. ,fnviat c~p.i1aJ de ~2 aJlJi (Malei, 9" 18-26). Pe telrl,e!ul credill1:e~ altora, Dolti!lIl!ll a vlndecat pe, un mut i):l illdlr~.c[t (Marte], 9, ,3~~3~ ~ 12, 22).. Pentru croointa c.1II1aa:l'l!e~,cej. Mi:I~1.1~~to:nd vlndeeat IlefHcQi acestela, SlcQU'lldi de:liIlonu~ din ea (Matei, 10. QJ '2~~2B). Tot astfel, pentru c!i'E!din~ (muJ: tat~, ])om:nul ]~~ Hbnaduit cepihll h.m!lHc (Mated, 17, 14~Hlj. ~ad!lr. a,aesitea ~j lndl :multe aUe ,rnlirtudi
'1~",rDntei
d.

SUntm loan Gu:!!'~,de:Aur S'pune 11lrm.~t();al''e]e:, clla boo, t,ez.ul Situ [[1 apele ]'Qrd!H1u]ni,[oaL'l Botezl.ttOM cerea tut!1U~Or cpoc,S~~'~~. Inslt~i b(l'~ezul era nurnit Olal p,od:in1eill, en teaee ,aceS!.iM I'lli I'i.S"IlS alU '~-o C'1€]'ul poC'~i.r]tili.D~mpotdv~, in la'ta Lui :\i-a simliL l!lJIlHil,. ·zidnd ,('~e~ in~ susl ar avea. M"·,,Jiea S{: boteza d,€ la Iisus iii lllUl inv'e:rs (Mat<ei,3:", 14). Ni~i nu-l putea cere. (le;oaooce Usus nu avell 1l~C'ate.era «ZdID]Sm .~~ le Duhul s.nnt~~,.QiIi nu din tru.p lb,ariJ&teSlC,!iflJu. dim po.jU irllpeasciiI, IDlC~ i din po.Jt~. b~M'iiea-s;ca, l]'oan. 1. ]3. M;1IItei, 1,2,0 ~ Luea, t, ~4.~) ~ili PREOTUl:
deci, mr mostenise p~('a.bil slrdimo:!;!Ei'st. !H' .~ nu avea mel, p~.Cilte D fl!ers.ollitiL~ ,([(la:l~; 8, .l6}. dl.]p~ 'CIJlf.'I'!. Ei l'I.'il .QJ'!,I"~:Qj treb.u:intl!., n~ci de o mai m,61l'e J'<ev,1irS!!I.fea ,[)uaulill Sfhl't asup~;a Sa, peeare, ,oJe la lUel, b(;l~ t,('!z1.dlui loan nu [-0 P\i!~~!l O[e'"d. Dilf atnnci, dec€: S-a holeMt i laIIi Ittece: :itldl [[lUi, p~ntm ca ]o.an sa-L latli Ctl.ll0~cillt oa.:meni1o:l', ar~ Undu-L [01'. «lala pr,iJ:ieh.d Iu] DFJilJml.ezeu ".. Aceslil. e;SUl despr(.'! car" (l1J .lim spus ...» Uoan. I, 2Q1.....30),loan ~] marlUiFis€'~te oame[lilor, jar d[illHl II ~

Scriptu!r.i.

ilulw:torilor

ne ara't~ ca. 'Pentru cr,edinla piirintUor, ,a lW:~i1or ~j care sini la botez. Dn:mnezeu Ie du. copHJor sfjn~i.re ~i min,.

~llll!r·"dllpil cum adeve.r:,e~k!.~mareh;l' apo.stol P.i'ivel zicrnrj:;

f,Cac:i bilr~

1313

139
00'

anit.a, pe~t-ll.l ea m,lIrtm]sirea, lui ~'oan des:p:n!' ~Ce] C'eV]De!>l dl1pa el (LUica I' 3, U); ~oati. :l i 27). !iii [iu r,lhlllil~ t[ldo]e~liiC'.\li. To~ a,cum 11 mlJir~1!!,riS~fiDj: pe Ilsus, pi;! Du_mUe'll!el(t-.tQit~l Sti, pe: Sftl'llU] Dah [11 em,!> de pommbel (Ma~ tei, 3, 11~11),De cQ:OITIIj, Wli:m]le tin 'l1v-oou 'S~,m~ ~'l!ill,a I[a Itcooo:il:l]~ (le]fe;, m m~rhrris]te de ]O!i!fi. AcU!m Iisus S-a ftiC!:l! cunoseut, c~ci :~m'i.i:ilt.e niel oIlilar loan nu-I. oonOSiCUSe {loo'n" 1! 31),,' p!!'nt!u cti, d@~i iIi e]iEl!'fl:l.denle (b,ca, I, 36D', 'S! i'!$i .petrecu.~ vira~ tnpustie p:mpovMUJud ~i bote'Z~l'ld,

Du:mlle7)eu mt(l(;mind asUel ]Ulcn.uUe, pentru ce lumea s~ nu-l poa,tli

~nViml] pe J,oanci;1lIrai:' propevlidnl pe USIJSpentru leg1'itlll'ile: de rudenle ~ide: prletenle ce leare ,cU!,E)., ~n a:l dotle-a ri]ld, Iisus Q prim it, boteiZul die !a, Ioan ~1JilJ:, ca s1!.impl&]'I,oosdi, ,~oo:ti1 dreptaloo.» (Ma,t.e:i,3:i, i4-~5~1. 1lIDlept."ate;:o ~,oo~ ~tm~]imma POI1!u!l.cill!nr lui :[)Uim_n€~eui ier {Cdr-eptj} elrt1 eel 00 ~mp]tnlw aC'e6'[;eporund (lucan I" 6, s.a.l, Deci" S..a bo:te'Lat DO'mn!uI de le Ioen 'llOO1tru Ca. mci aceast! <lflinduiire de Ja, Doomezeu - de a. se b~e~, s~ nu ramll1ii neilIldepJ:inita de El, si_ngllrul cafe &m:pHn~'le ,t:MUi dreptal:ea. de ,Ja loan. Botwl!Jl ~.

'liia dUJ11l[le.1i<tai;'s~dei!l1 001. sigmi. ca td~~ 5.P1ilifie Sril[~a. Scrip:,htr~? «Voi D:U :;!U,~}, (E! 'adluoo zIua de m'fine:!! (Iac(I'lI"", 4" 14) f~i ~Ilf'~i: «'Neb\!Il.e, '!lln lII.oa:pt.oo a:ceasta ii sevelua Sl1fi(!\ub. fE.t!lica" 1:2, 20) ; :~ill iar~i: '(I.fiU-gala, 'cici TIl'! ~l!ip slue, IIici ~SiJ];» (Matoo, 2:4,4.4)1. INV ATACELUL; Nn wmva 'COpU] se pot m:lntui~{ j,u,! bow:,!:? Des:~ pre rei 00 spune: c& ~. s[inti ,~; ,o(l,at!'dle! D..aT ;avlea'trebnin~~ 5~~~i ~'. felte: .p~cateJ:e: ~ 'P0 c~re nu le rau, Jwa gisim Hi. Sfinta Scrl:ptlllr~, p1'lmli C1!lVlll'l:e]e Mjn:tuiitOIlJlui: ~lUsaU topHi ~i J11H opriti s~v]n~ la Millie". ~l!-,f! -unor@. ca ace~Ua, es:~e,tmp'~]"lilpBl c;ermJi]oirt (Marel, I 9 14). Ded,

bot~:U! ,c1nd! ur dorl.Dm 3m', tm ssu HlO d,e ;ani? Nu

~moe

eEl

1"

oopJi.i ])O't Lntr:.a ¢ flirlli botez 'i.nlru [mp~l~.ti.a cerw:~l!i)l\ In ,g('E!i~i tn~les paN: Ii! :fi g:dHt M~h~ito:l'1!!ll~lalta d.atA: «D~ ~u v~ 'vet] i]lJ.'tOilI;(;e 9~ ~:1,1 ~eti ]j '00. p,n,ncji" nu v'eJi i[l~rai{(liru lmpldrUa ,('(!rulil,tYh (~tej: !8~3.; Mar.cu. 10". 5, baa, ,18. ~5-17l, ApostdIul :l?lgvel SJliJJII'I.e chmf dUeC'l ,eli 1 oopi:ii. stnt s:H1ip: !(Bblnrlwl necledill'cios se 'Sf.rnl~e 'l)Jinf~me1a ,cr~m-

[at~ 1:'0.]'11]1 oli?,zulili omllll!1:i ~i moll v'€lle. pentli'u b de Uniill - tfrnl. ;;Iip.\1i
~j

din alJ\;emoUve
rn.aJ!:'"

are cu totul all. rest,

:mm.

$ C\I. Duh»

care S-a. bote'ZatEl ._ 00 f~re

doosa $i femeia necreci.mC'ioasa prin ba:.rbatuJ or,edincios. Mtmilttere~. oopitj;~ vos:tri er Ii lI1erur~~i,da['.a.C'IIl.ID ei siD! sfim.1b~ U Cor" 7'" 14)., Dea, dla,ciS. P!ilhlt,ii 'sint sfi.:n:,i (,cre$ti'niboit.ezralil', atUilu;i I~] copiii :lor Sillll difl1:j, PR.E()TUL: Ma~,i]].l]i ,!!li@: tooil:e, t'l"ebw.e ~tl'l!!.t 'Cd copm nu stitt ilUJ[,i,
PWlTIll. n:1:!i.aI!,d.di'D, 'tru.,ll, tYI1.11 ~$u.e» f~()Qjn. 3, 6).; <tecli,oo:piii UMClJl'tl .Rum-aft ,£lien trup,. :ml $i din roa:p~ ~.Dnh~r sm.t Dlumat trup, Cl'i.l)!'j,· .cOita! Q'IIl1 da:rll ,in ei. BoteZ111 Ia IJcrp']] admce spMatreH ~p~ca\~tful stt6mO~ A !lese' Lrrll'{lt lin Jume prin ,c:;~ka:roo ~o:ro·ncii de ctltie .Adam ~ Ev,a, ln ooi (fa'c., cap. 3j. ~cPri!ntNm singu!oID. I(A,d.$) a i..nhai p!i.catwl ~n Jume $~ paOll.t, moo:dea-~i ,astieil moartaa a treeut ;}Sllprlil~utUl'OI oomenilor ,prill.,aeele hI care it()~i au lp,a,eli.tuit~ (Rom., 5, 12,). Iar arum: c~]U ~n Hnstos v-aU bote'La:t, ~ Hr]sto~ VoIdt] $L ,tmbfa(."a~» (Gat,. 3, 27) $'1 llaIlI$ : ,~Au Inu L'jiti1tiidto'ii Ld~i ~n oIislIi:S Hr.isto;'!) Illi.@i-amoote:l:at, tn,tnt m:oor.l;,QII), Lui ne~m bote~:i ?I~ (R,om" ~i 3)1. A~dar, .1Ii"u'M'airea.de t~e:i'Of1. 'mll:p\~, In. 1Il1lltIiel,e 'Tala-lUi $i a~ Fiullui $i ral Sfintil\l\1.~ Drub (MHtei, 28, ~911 i'l'l~ seaJlH'l,~ hote:7.uI in tno,artea lui H:t'isLoo, ,a.di.di. eel ]lOll bot€l'lll'~ a :fI'lIHU d.e plll:abH strrun~esc 'Iii fa,'t~ d.eL&~ lu:i Mois.e (Rotlii;. 6, ,4~:5! '7, 1~6,)". ~i prin Cruc~, noul bot,ezat es:le 1,~stJiqnUfa·'ta dell.me ~i.tUIDJ

dlacti est@: vo['ba da vksUii, niC'] ,eierodoC$1i 1l,1.Il al@~Jvh:s:ti!l. de :JiO de ani la. botez:al lor. Ml[ltuUol!'ul n~l'I. .'ii~abmt ;I'Iici Q vbsUi san Umjt~, die v[rsid. El fuls~i c'i:nd <!!. yorhit despre bo1te'z1!ldpe ('aft!: 'I!l 'lid Id ,ar~'&a'l marea hnpoi!"la!nla pe c.anl! o,avea. !lUCIlatJlBa acclni. b,t:>lez :$I de (i,ceoo. n-a m(lj foot r.tevo1e 0511spooii eel! va (iFehill ,c.pUmt tutaror, dJ~ci $] ,copi:iloir. Jar dac& n-e &pUJS,-O dLroot" d spus-o .~ndir~ct, eu ioaUi, ,a;,a!iitatoo, C1],'1.'IDtrdl «cjne'va:!fcupt-inZlnoo-l:poe' ~oti Cit despro loan Borezi1tor,..], e adev~rat c~ e] pred:h:::9.poclUnta=:;i d, H botasa nnmsl pe eei ce f~tllJSe:r1jpocl'il[l~1). i 'c~. aC@'$'ti~ nn putseu ~
~~!

'ctl! wOO e.

Pri.'n

H darn adluJrtli. DaJli Imte'Z1J[l lui


~Ul

,]lU

,e[a id-entJc rn at no.OO;u, rn

en.'\ 1Il1l1lU!.i,

s.imhQHc" sau en ca:radiEl:t Qe:i'emonial - tum ~nl ar~trat ~j $00 ,_ fiefiind de tNle{rpilirr,a_ti1itrebuin~li bl.ttlror. De ~ea,. fll dep:ri.sos a. S@ &pJi<l)'l. f;i [oopiilor. ~ n :~i ell de piire::r~ Sa !lin Se bot'e:z.El ·c,op~~i,dadi ,ar trlH 'Ori<x:pa.rle l!~[ibt ~oosdl sal'! F,em~a5("a oridt ,1IJ.I' vrea,., ptn~ ~iIl r.:Idmai Mtrlnt@ :}i s1i l:Iotez PJ~gl!i'tU(l,r, no

mm

Fit

f~~a
fa

,a de

e].

eapitolul 18
DBSPRE 'T,AINA. SF lNTULIUI ']dIR
i

'.

'[NVATl.CELUL: O&l',ebotezvJ] cre~in Ifill. este ,s'l.11ident pel1!Jtru lm'i~~ brIT'('!? D@ ee Bi&Ii!:rJOO a 'Lntll..ii!;iezat ~i Taioo Mil'liIDgrerrii? PREOTIlJE.; AUc2] 00 ''Pui~e s:UnU'uJ ,evofiinghelist loan; c;D(U' v'O'J ,!'m pr.imn unge'f€' din pa:f~€1tl: ee,/ui SUilt ,~'i $U# to(lfe;:. lIoa-.1li., '2w 2iO),. TaiDa slinhll]ul mlr este 0 liJJcr',~res;l'int~. i[lstltniUl de ]iSIlS Hrlstos, prfn care, u:_ngtlldu -se ell mlr sUn~itmem.bre],e cellll b oleza,t ~i l",osti.ndiu"!li cllvilJi,t.e~e dn:dl1(te; ~PeQ@teilidarulai Sfin1u.hti Duh" Am:inn, se bnplirt.~e$tepriimiIonJjlui haru1 ped,ecUmtiI '!Ii'etii dubovl1iC'e~U ino€:pule prill betes. Acei:lsta S:nll.t~.Taind a «pec:ejU DuhllIui Sf[nt)), .sau iim'g:E!'I'l@a u SUne tul mlr, :se a(limini:si'l:re.aJzii tlldat~ dlU.plli sfmtn'[ 'bQOO:z.de Caif'€! 'ep]sc:oj) ,sIlU preQt. nouhla b.<)it~L AC'ea1it1'l «un.gere» a uulde!le]'l1l.iIl S:finrt(it ,Ellnonbjl bole:zat a fost pT'<l,f;etltii pirjllJ!](l;OOV, paArJ\aihulP.e clnd a<:lest(JJ dOfrrn.oo OJ capul poe.I p]atr~; n01ilptea ~ S-a, arlitat Dumnez:eu hl 'Vis dea:sul)fll 'IJil -I. ( sc~ri ee aju.ng~1Ii p1M la cer ~;i.pe cere SJEl sudau $i Sle p0gjOfaU iug fill lui" S,] d€:llt.epindu"\selacov din somR, a xis: ·«Cit de [lifri:co~lrt este loeul aeestal Aid e5'te easa lui D!.lmrnezetl, aid 'este poarta eerurtlor l Si 1.0'0\1'

S~' sC'li.lkit diminea;ta

shIp ~' .aduMe amin1te fj~ a t.uma1 illMdelemnjpe v1rlnl ei~ ff<lC., 28. 1J,.....!~8ll. ngerea, piel'rei ell ullUdeJmm ,1nQJIipute 'IDlgerea cI~$in1(llui eu U
u.tl~~nsJ~tJ:
l!~

~i. ,1\'1 luat phdra pe t<flre. 0 p'U:~e~e'C:dpilim ~j apus-e

fil!Q'l~d1(li:n~e:i, ue Q

elSie aJJvunaJmo~en[lriH n~re"

slJire ri15ClunJpkareoBl

V01(cr.,~tlllij)

In:tooa&CH1il , ,,",

(I ]),err""r _..

sub peoohea SIDlItului Dun, dd ~ice SIuda Script;uri ; ca ~;t,:_ rp~(fue' vii! ,s[n'te'taz~d1iU 00 fi~i OO£i,ri dnho,v~
,.t\, '"'!

'f;

,1'\,.

j!,,;~'!"!

p •.,.. ')~) 'n' ." . ,.' t,·.. . •• • ,. .:I, 'v' " IIlir~e~reV~l» Sidl!,w..illllilh ,cre~lilui

sa

~l

~nr-r,e_aillrert~~i.~ ..c,tl.~r~. J,aoov, 'C:llm~de1emn a limemrult 'ungerea pietMlo,[ ~~J~i: ,l~,(,a cre~l:lmj,or)i-, pnn Duhnl Sfillt ~'cu umae:lernJ[ sfin~i.t. V ", , ~ [~a vec~€ ,a.~UjMOilse uU!ma]piS'Jmp~ra~i a.vean PCO:rl.l!DJ:a pree~!Jttl

1~~3)1•. l!a.r.,aooastta era (I proi-etie despr,e unge:rea ~~tiollii]Q'r eu ootdi~· ie~ SFtlIpt ,LD. Leg-ea. Da:rl!lll1:i, a. Nouhli Te:.stalnemt"ace~$t~ s.finta, Ta!ln~ (!.rn~ui, ~ "~~U\llg'e.r.i])ol,era ,admlnis~r(ltii DU!ID!ll~, de oO~i'li'e, a:postollrE, prin P'lUlereG ruim.doil', ~i m'ullai eelor ce \pr~!i1 bot.ezw ae$lLlIl,,, Din, caiUza

m.:iin]1 __ ' arb1E~:r~1l s~~ u..ngli<;11 ~ untdaem;n sliDtit (I Regi, 101r 16"

,celor dobmdit:i. de Ell ~~spre Landa ,slav~i :Sale!) (E!es'l I, 1,3~14). Aia;dnr, inti:! se alata tredint;a :Q:I Eva!llgh.elie ~i ,in limB ~iafloi· .S~ pUiDt:l pe<!et.e-a DilhnJui Sf tnt. INVATACEltlL: Simla Seriptura [l1!l po:m€ffie$(! Il)Iim.~c d~p.re: 0 «T<lin~ I. Minllul» lmparla$i'~a prin mt9,ere. lEa p()mene~te, eel mu]t:, d'espro ~pW1eroo mi-lm](l'l1~j·in, ~ast~ ' T'(Iiina. Nt] C1lll\va ,este (I.ino,vlI.1i.€!' ,care upoo'l1~ n ,$OOOtilt,a 'ilIi.ru. 'ca,IlD';()vmind,d,e la H]',i.st.o~, :~ci ,e;a ,mmd o Tain~ s:IinUi? PIU~OTUL: Nu e;s<t:enici p, ,i(ltova:t4e, (ileooI'eoe llU,cfMea de'tri!nSm:j .. tere a SFliiLlitS.u:i Dub '~in prwn ~:ceostii Tm~ ~ n'lim:e.$'te :in Sfiilta Scriif)om tUf'lj <lWlglil're» (U GO!., ~" :,U-22 !jillI Ioo,n", 2, 2Q.--.-21), In ·g:():esteloo]]'i,

form~j,pl"in. [care 'e.5we :i:mparills,i:U1 ,ac~a TarimtJi se mat eheraa ~iKpUI.te~ real m«itn:iIOIy; ,(Fo;,p'oo,Bd 15~18J. spre deosebire de mrotoni-e. ee se , Cihe~aJ«.pumel"'e:a mlinllerpreotlei» (I Tlm, 4, l4). Desp.re acea!l!UIi TQI~l1~, v:o:!,'ije~te Sn!il<la SQfjpturs. crnd :zioe : «:18.:raposlO"~ij din Iemsal1i.m, <I.1Il'uind 'c~Sa.maJria ill prtmit (;uv:tntwl1llli Dumlle:z€u ,.UIIm!l11i,s. aa ei 'p Petru ~i pe loan, care ,cobo:l'1ind" s-alit rngrlltpemtru 'eli, Cd s~ prime~SC'i Dub Sn!l~, ('a~ nu Se p~gori$e Inr~ peste J1]a! rihua dintre et, di er.au ntunai bo!'te:
j l

'UI:j.t

nuau Dah SflIll»

fFapt~", 8 14l-Hl). llin .aoest tex~ se 'v:ede c~ esta vOO'ba de ~mpl'irtij~i~ Duhl1h.!.i rin'!; ~()'I" ce primiSlerli botez-ul ~i ,eli ace,alMa S ]m~[!~~Jre ,0 If~t'eau ']lllJ.mlai apostom., :prin p1il:lil~tea m:[Lni'lru: l['wzi ;~i Fapt@, Ul', l--6JI, ~i m.arele apnstol Piive~ adeverm;te d IiIce!l:st~ sHuttli T,\Iin.\1!se d~d!e',\l ~~ pe ,wu.f!ci, 'ind;Qtt~ dup~, ii:Ul'!eZ; :iWJoo:~tNu Ii.mt:rishrt:~
j

Jm_~,1!lm~le;Domonu.i

]tsus,. A~um;cj f~~ il'une~ij mii,n]]e: pesoo ei ~l

,dnd

~ Duhul
:G1'tld

,c,el Sl1nt

'01 lui

Dllmnezeu. mtru ,Care ,a1i. fQst 'peoet1uiltoi pentru

d!e~i ,SIe vo:rb~te [0 spectal despre ~[ht.~rjFiea iau:ntrLca prln Ihu'm] SfrDt" tot1!li;:i eu:v:iiJ!l1eJ.ednUlrbe»~i .(~J:ie» preSll1'P1!U1 ~iamg€F'e 'eX1tem5., pri1fi care 00 tmpitir~~ h-ar111. ca. pUJilJ€!l'IIiML rn.1in.ilor 'p'e$'OO: 'pe], oo~e~ti '~i loo" gefl~a en mil: este una ~i aeee~w:iT.alfl~. !l~ !l!aevl€!re'Ste prln eesea eli, s$i.tIiU]pnt[ '] seriito,rn bi(seri~ta din vechwme a.T~ta", ca. tllIDlieiuri seriptudsUce a]e Tar!J!ei :m.ituJui. lacarne dLn Fapte1e AposlolUor care V01~ oos<: de' pilmerea,m.J:inUo:i. Pli1n, urm.a.rEl, ;lUi p1!IDer,ea mfinilor, ctt, ~,lJ:ngrmm em m:ir sml.apost.o[ioo .. ApostoU,i au ~tl.vt:r~it .a,ce~s;MsuL'D amlbele loooe, m;ai. eles .atunti (,iind!, raspinldindu~s~ ('J'ewti'Disl1!1.11lil,ei n ..au JD,ili1 pubd m'E!rqe \pe:r~o1lial ~ to,~te OOIl1:1,:Q1i.J;tati"]e '$i an ,administ!!.'at ,a~5 Tail!)aplii,n ung;€:re cu sfmtllll nmr" rm Inid 00 'CCl7.nu se poate ~liesll:p'UiJle e~ pradtiicQU'oo 1tILgl2rii 00 sfii1lt11l1mrir '8...er Il UltrOdJUS 'm~J:~l!n tlrmip ,ost-, apQSiolk, deoorece Bisedoa n-a inft.r,ochn.s~i n-a permis 'nici ,0 rschimi:wre [11 -oele O]".incllll!i te de tapostoMi i !lli ehlar dad ~ ar f~ 'lncertal vreo sa:lrJ:im" ... bare. S~I: ft ~asc!ll o'P'Q'liW despre C8.'[[",e (at m cu. neputin,~ 's~ 1'lll"'~JJI,e:m, vreo rnartIDie, dad ele 111:11~J{~:SfLat (ve~. r,eologfa, dogmaUcd ~j shnbo.
.Uc'ii, m.m'lWl pentIu 1~litlilt61e

rasnmp.tiir ~rr1iI'l(E]es:.,41. 30ll. . Ill!ta, dar, de 00 sea.,a 8.coosUi m.. I.l!ng~'e :gau {(;peoote.a. DllhuJlJi Sfh!.l.~, tnd~tliidu,pl1i bote:!l,; . . - iI.ntii, perutru d ,a~ s,-;a mo:tltenit de [ill sfinJi~ ,atp{nstoJi prin Tha'" d!I,le i , - All doHed, pootru c.l:i 'IWQi ne c!3:!atli ,~ Sfl:YlUIJEvangbe1ie 'dnd z:ice:
j

d~t.ru

ClIlre

vol f.cre~UllliJ'. auzjnd cuvi:ntul a,devHruluj, Eva~ngbe1ia min-

I."luni voasoo', ,cI@ziloo tn El i[Fi.s'uS,lI,. aU fCfSt 'peooth.l~ti en Sfilit:tul] Duh al

t,€Qlogi<:e, B1ilOl!I,e~til, 1958, vol. ]1, i:Pl, :059). til aJceas:Ul Ta:ina es:te!:l~V~rsil:r,ea Srlntl.lllli D'uh, Ilin<.j)ele!!, '~11 1il<:E!SltC'iI."lr ~epr~I1tiJnd c~va seclliRdar ~i fiind ~.d.~nt'j:ci1~u. ~ipu-neJ'oo mi:ini].o[ll, «Un'ger-oo" ~i .~p\ll:i:l:ereal ,mHni!lor'» fS~nt ,cuv.~n'1.e re!pre:mntin~1 dJolt]~ .a'C~illru. OOIi€ .in Q:lzul ,de l.atii ,sl:nrt de100ebite Fnumai caform~", d !!' ·tn fond ;avmd ace.l~i 'e:['eot. INVATACELUL; Dadipri'Il T'aitla Mimlui 6~' hn.partlli~!i'le Sf:'inlol Du,h ~i dad !l!1I s-e a:r:t;i1:;fi m.limai ,ce]or bote·zan. m ere m~urtl 'mail !lisle EsenUalul

1m
ea ne~~:S'([f~,de V~ll!rnece cei boteza'U '(Ill pl1mit la DQI~~:Z$1 Sfi.n11.]] Dun.? ]n acest SErfU.S se ]tiJl1'Iun~!sccijvil],te~,e Scr.i.plmH, ~iv.-at] s;pMat,'I.!'-ati sfintit, v"aU [mlrepta:t Tu'!]l,~ plli:rl ca:re ,sa
bot~?

fntn.
!>~

DUmne'lieiUh!!i. ncstru»

!Domnuhl:[ Eisus lid~t{ls ~] )Jrt:rll. .Duhl ~I Cor., 6, 11). De ee nllIi este .!J.@vode de 0 aU~ rmp~r.t~~ea.s;c:\1 uhuI Sfint, mai!liles: iiIledl.at dupa. D
nU]The]~

Prr]n ilDnnare~,i.1l!tFip€! sCUtt [[1 ce cO'nS1t~.putEll'er.\ T-Mnei Rnnlwlu] Mir, Formwla. p:r:in earese ~m'P'~rM,c$~~~eTaina SJtntUilm. Mil esta ded: (tPe~ ce~;et'l, m.rulill;i, S~]ntu~11Ii Dun)), A~~$'I;1 .fQ'ffiJJlJll~ este ajdUii~!l pe blliz,u

tex\~iQ[ biblioo oare smt in l'egi!:itl!.a:d' eu s!"iDt,a Tain~a lMrrulm, tifilindM-'se se~ma. de sensul $~ de~.selJJ~a :S.1IJ,dspartea i:nte.rn~ a IMJe~toeisfmh:l
Ta':ine.

Tre:bl]ie: s~ ~Hi ttl, tlib-.,.dev~.I". ho~ezlll :sr minJJll9~ma stnt dOll.l2i. T.a]n,e a:~e Biser.kH Ijj~ fbjst()~. deos;e~H€ una dei1!lto:a", dar Si damrHe SH!l!hll.11I i. lDtlb .shlt deose bite: ~i f(tlllJr~te Ulom,., 12, '0: ] Cor., 4~6j. A~1!i hlicit [ill Tlllil1{:1 sHnbil'l.H bornz se d5 di;Ulll. Sfh'!:hl!Il1i :oWJl! SP[e ~Wer.gerea p~o.a4uJ~i. :1ittrlimo~es:c ~.ia ,ce;]o!:'),aUe p&.callEi,. OPe dnd in lalna .sHut,1[lJlli, mil' S€ d& darn!] 3fin{Ul1:.l i Dl1Jh de d sU.I['Ql ill <:UJ~~iaprimml de Iigj bote:t .. Mea.i. RU.1Jl~, priiJl ,~;eeastli SUIfI.ti'1r,ain~ se dt! ~:i d~[,Wtl!l:nQl.stilLlt,f!:i, ca,re esLe unul din ae.]e ~aple dar:u.r[ a]e SHnm.l.ni DliJh. Sf[iIltai S[:rip:lu!~, ..r~lilldaces:t .a,de'il~:r 'ziJc1il:~~r voi aU prim:il UQlg'efe1l! din iPi'l.rtea Ceiui Smrt ~i ~~iU ~o.~1:e:»0 .]o~n. 2, 2D) f ~,i i.~u'~~i: «Cit despre vQ.j,l,mgen,l:1I pacare aU pr]mtt~o de EI fa:!nNi.e lIllw. v,oi ~i ~'U a'Ve~i ItrehiIJm~a stlJ vti [[!:l!'etoe dmvll,ci p.flt;lutIf:lU'tlgeirea lLi(]~ v~ m].va~~de.sp:re ~(l<rt>&, st :in'vc':it~:tnrll" '3,O'N:1iM est~ iQ,·oovl!".alll }'>i nu 'e.stemt~r.:hltla. rtiilll'i.li!el~Ji [!l!tnEl, ,asa ,cum V'1J! ~i:l:v~t~b~ Icen, :2~ Din aCFil'Ste C'l.l'li'ifi.~el][I:ltlJn.~ze~~ti c putem dJesl:nl. cre dar a :i.llit·elege d:l, 1!i.IJIge'r,ea C'1l sHniu[ mit al,e Q !'!t!lf€ ~];ilp((di~n:~~ 'Pf;J~tm mrKtHull!'ea noastrli. .

.PREOTUL:

:In

:SfImd S:cr~iP~llir~ still;'!, ~exte (Ill. <!are 'raina, .a:teasla

12,

Cor" ·~.~.2.1~2Z: EI~s"~4, 30) ~i illioail"@ se. :S~1!Ifi~ (1'apl:i:n, ea :se. lmpl!irt~~t;e danl1 S~[DitJahii Dnh, dlllpa Clilm es:ie. seris: lIPet!rill. le-a r~S'P,\n,n'S; ~P'Qd!:i~i-vl!l ~j .s.~ se bot.eze Ueoore d!Jn~:l"e'!lQ.i m .D.1II.rn.el-e htl F:bSI[}SHrlstes, sprre i'l':!Jta[ell p<ti.C<:I,te].o:r voa:$lre,.~:i veUp.rim:e. daFl!Il Du~
«peo~tIlJ!]!~lj

1m

~.

,Ia,ltt!II·U~

hu!lilUi Sfoobl I[,F..a!pt;g, 21' 38.),


Pdrn]!ea, d~ml\l.i SUnb,l!]ui Du.h s€ fa,(i(l, Qa..ID am vli~l:]t.• pIm Tai:!1~ C'() UnllfN!.Z~ im~diat bolez;uhrl~ prill p'l.lr!er~ mfinifursa,u :p:Di!1ll lIl]]!gJeIoo Cl.a. mii .. Sf'miM. Scr'lptura d.eo~b~t.e ~~:pllnerea mUllilor:.l[F~pt'ell 8, 15-lS i

aa

:m,

. Moo Intt.l rOO !toole, prin ]DooeUIl.iN'!III s.e Duhul Sfmt, Care ,ne rRses~ f~g~dJllit:Sj C~nl1l est.e <l... .1I[l.:'lUl!!. !!llo~re:lllr.ii nO[lst:re, spr,e rliscurn~ p5ra:rea oelur dJollirn.tliU de .El ~ sp.re lauda sl,1lv,e~ Sa~.Er.ll!:lies .. 1, 14,f ( , 4, 30)1,.ha. at (Jailea r'lfJ:d, ni se d~" dam] ,cl]no~Untei prJ:f'l care $tilliL loal~ h!.l:crurHe p ]Oal1, 2, 20, 27)...])eci,t>:ut]g'e[el~hl LIe tn:vat~ tot te t!:eLm[e amoa~~rI1 sp;r(l(jJ ne min,tui., ameli: 09& cl'~de!!Il ';·l\ltor,llicm nSll:s Hri]s~h)s :~i in cuv]:ntele EVQ!I'I!Jn.e]i~i fuu] i sa. fi'J]) <lI,srultalori. fatl d,e ap(l~tlOlli lUi U~H.,. ~3, [1',1 l.illlca,W" W, foo.[l, 13, .20" 20" HI-2[h sA f5!bd~mptll1i 10 m01;lr~e, dnd! '!!i'om. ~i prigloni:~.i, pell~ru adev~rul ,lui Hlistlos :si p~nt:rli Evanghe~~8 LUi i s~ d5m. dov1lcl~ de @·ceste vh'bMj crBstille~:li,pen~m ca .~Arlimi.n! <mi. :nO'.i ~Thllgere,[l.», 1Ij)etl2 liElO:Ji)l]huhli Sf~nt.~.,<Hvllinahaa.t!!. poo._ l:ru :z:iua r,jscu:mp1'ir~rli, t~c:i nltrel lli s:e Va. TllI.Qi"a.rvlxm1h inapol ~l r.lJil! m.~.i .avelIl ;I'aseUJ1ilp'~:ra!r'e. ]!u.v£n curln.d,. t~N!e ce .a i., ca. nimffi1JQ. sa I'IU-u « la. 'CU~Rlfia~fApo,e., • .3, 1

da

HI, 6) de ~pm1ere8. )Jrdin:ilol pr'€,otlei» [I TU:m", 5.:22:f n 'liim., I, 6). De la t!ll.(;eput ,a;ceasW 1"OJin~ se Qhe.mil! lIplfl.Til:E:::rea lIIliii]1J:ilOf)l ,(FapLe, 9:,. l&-H~.~I, dar se d1JeMtlB. '$l IIllJ:1!gerem ([O:H1l 2, :2~Z7) ~i «PBQe:tlUi~il.'ej} (]I Cof,,~, 22,.....23 ~,a,), A trU ~P'Me:rt'%I. m:i:inilOir)'l cit ~i «'IJI1lg;erea)) S'Wtt: d€ origin,ea'Post.o]ic{l Si se 'feJier.1i 11:1" una :~i.ace~a~i T.(i:]n.il.: Ta]!lla Sfin:t,ului Mirs:DiJU Taina mi· rnngerii.
1l

INVATACELUL: g€,]1ji?

Caree.sh1! ma~~]tiav~n'~~'ifolosit~

~m.'facil1!a llliil'll.l[-'

sa

IPREOrut; Sflntu]' ~i Ma:rele Mil:' ~e 'compu.'l"J!edin '~nltdE!lemr1,!llne-' steCilit .(;U :m.irode:nH, p]'eg~tit I~fier,t) d.1ilpa o [1ndu;i~Hi .a,:n1!l.IDit~!'i", fi:(lin care~m, in prhneh?!tI'ei 'llH.e din Saptim'inll.Pait:i:mi[o[,ilIpoi .s:Hl'IUt dOl dUf'e ~p.isD'op:~i n~i B.i:se'l'liti.:iiutiO<OOlaJie, 'in. fill~t@ rue ,r~l di:n:lli di;M~e u ei, JQi '[n ace.e:a.:;;] s~.pt~Jn~~~~ S:llnta Lilurghie, apoi se impiillrl~ ~Pl:l!CO~ i~. pllor i~itll~I1['O,r b~eridl()':r, Prin rnult:im6i1! m.iwd.e.niUor (liin OOJ\'l:se comp1!li.ne,. ·ellit!:(lll'i'PIttL-e~ fellinJIIlea d;lrurHo[' ~i pu:l@'ri!or Doolillu.i Sfi:Jlt S;Un~ hl] Mi!· e foloo~t ~u 'lumai laa, doud Tai.!1a d.upa botez, ci is]. ta :sfhtli!:C'1:!
bisE![icHor

n.,

Jnv. de Cred. Ort., bdi!'eb. 178).. lNV! TACELU1.: D-lr rumse face, pr.a.cI;ic, l!D:[Ige~e(lru SUlfi:lrn] ~I,
(d.

Mm'ele Mir'~

crudi : Iii frunlie,. 'Pentm mmtirea minr~H ~~ 'll Iglndlw'j]or, .).11 oahu, gllB:i1, lIJecbi, pen~ru SL.fn'Lir~ s~m;tUli,nOI; la piept ~i ope 5:P111e,pootru sfinUFoo ini:mH ~i a dOl':intel,of: Ia mfini k1iIaplcloere, ~enilru silnttrea fap:lel,ot !ii ca.d'loif ctestIDu!]ui" De tiooare' data Zl~ <:'iilvi.nte]e::«l'ecea DdrlU~ui, SfintulU:i Dub,j,;«Aml!1». Aceste CQvinte slnt ll:lat.e',odin. .a doue ,epiistola a snnlu]ui ,apostol Pavel c~tlie cm:in:tenL, unde spUI},e: «lar eel ce ne
edevereste
este ])Ilimne:z:ell

PREOTtlL: IDllIp~ S~v]]"1$1Itoo b>o1ezwlui, p.reoltllJ!. <:U@ite: iJ1lrlat~ rugii .. elunea tn eareeere ]ui D!!I.mItezeu sri bn!]l"ed])i~asOO 'JO€! nOll.lJl bot:ezat d~ [).a:ruil nng'efii eu Sfintul Mi:r .,1 d.e knp,~r.l~tr'~ ,00 Sfiin:le~e Danltli rue SHl1'fulQ,li] Duh, Alpoi U1i1g'i'! pe OOle:z.a.t en SF.i:mIl~ Mir, f~illndn-i S"e:~Utl

lJX! (lloi :iimp.reu-na en vol, iJrtru Hr.isl(js, 9] ne-a 111M: Ipe nel, Car€' ~€'-d 6<i p®C'eU1!lil pe net ~j o"li dat. <1IirVllU.dDubulnl tn inimHe .noasitl''e» (U Cor .• '~.,21-22~1. Ungr€'roa 8Jc'east.a ,est:e, a~ad![rr semnul Damlll'i SJtntulUi Duh, Care s.-a 'pogo,:rilt. fell Cll'ilp nn~:ll~t awpta Mintui'lQrlilluj 'C~ om ::;;i asuproa ,s·fin~ mOil' apQsl;o]i ~[ care ni se dIi ~i noun. dupa betez, in chIp Il~V'~zut. Prill 1III!!lfEl're.!;lolll brOilmat,deyme cresttn ratdevamt ~i de:pltn. un no'll Hr~st,os. adic~ 1mS aI Donm:tillui, dct rcuvmi1!.lll. _QF@C'eSC (tH:ij:s~o.s;ll IDSeamna (eMS» (Inv. de Cred., Od'r bllr'eb. ~.19iJ. CIDl11m@c-'M~1.

Capitolul '19
DES,P':RET',AINA

S,FINTEI tMP'ARTAe,ANI'I
'l~VATACE.Lm:.: T~' rog ,<!C1/,IID, P.ihinte, <8;~-m] orb€:~li dte'Spre TaJ~a v

, PREOTUL: ~1.1]ntuUol"lll spune ~ ~D~ nu ve'~t 'Il!frnca TD'upul f,iu~u~. Om1illni ~i de liu¥eti bea S~ingele :il.;ui, ~u ve,i avea vialti intm 'VOi3). iloa~i q, 5.5). s:U!1ta ,lmp~rt~anie (EuharisUa sau Cnminecatura) este T,ll:iIJUI hi care, ~t~b cllipui pl(inii :!,iL v.:innhll. se tmp.i!irUi~e$t'e cfe$linllllu[ [[lS'II&l ill l'r'1!,[plll] ~i SiIi.gele· lil] I]sus Hristos, spre .i.,eria.r,eap~..ca:telor ~i spre v~ati.li de veci, tl'llrliu~fndu-se lotodaUi, real ~l Iles.ing;e:ros" i,ell'tfa d.e pe Cl'lI,C{!
(jj

Miutl1iiomlull,

Jl.:c-oostliSfmtii l~hl~

b:ns,

:c,~!'iI~!" rill.!.

c~.

orind:uit~o bl.sW}i DOOl1.rmH ~ooiruJ]is~s

Hrls~

;numai

aju.ntu] dstignir:ii $i ;ntg[!ldu,·se Tat!Uui ceres<;",. a binecU'v~nlai-o ~i, fl']ngtnd~o. ,EI, 'li~~ toILilt1JU,minoo:U. eoesta este Trupul Mell»,. Apoi a luat lfll paha:r '~i" d~~l)~'.:C a mlllltnmit, le-a. dat:dclnd :~BeU dinJt'Lu {tcest,a] :ioU. ecesta est:e Sling; 1Men,' 81 Legii fj'elei not, care pentrn filuUi se versa spre iertarea pi:-o:li'l''''

ci.1i ;3, vorbilil dlesp["e ~i1, ci oil ~j ,j:nfapl.uit-o 1'1}slJ~i" in SaQ~,Dupa ce a IDfulcai CUfipostolii Sai, hliud 0 pUll

lOf.-o (Mati!i,. 26.,. 26-28 j. Marcu, ~4, a~2iJ); illtru pomeniroa Mea» (Luca, 221, 19 20)"

«$11

fa,oe'li rlJicrn~ acesta

Iarl!1rum Mmtuito:rul a 'PO:irll:llC~t a ~C~;i ,ce VOl' sit a~M ·v.iaiti Ve$~ e .ilid sa··! mtlimnc-e Truprnl ei sli·I bea Singel-e: sub fO'fnla pU'Iili ~i a vinu,lui, p!iin@<aJ i vj.I!IlI.~ sfiinti.te priJl iSlii.!ljba sfkJilll. catre 'Ta1tM, pr.in ruga.· ~ c]uni ~i ·c[nttw] die .rrandi1 (~t~i. 26, 2HOI; M~m;I,], 14,2z.,-26ll. 'Eal"rac~a~ti. m!nune a rn.immi:io:r - c-o p[iilii!NI ~i\r"i:nu~ d. fie pre[~cute In Trupui ~] S~I1~gele DOm.liiIJ111.Jspre ·a I@ minca Si a ie bee. cre~tinH r .~ ·a fost. d!a.t!1 Spr.!!! sa.vltl$ire nlllfW!i apostQli]or S~ir. ,ep1scop:i]or ~~ preoti.l(iI hfroton:in PD:':iLlaJ]eg,e:fM ~i j)11IneJ\ea m[i.ilHo!!' P[e.o:t~tI (TIt,. i, 3-9), are~U'mi c€!iM.ltj ~ ·or.iclt die·buti~ ~ Ii 'ei :ffi.."iinteaIhd DU!mne:reu $] ertcite mlnunl ar faCe ~ n'la po'&s!ivtr$i Tahlil «fril1ge[ii piii:niilOj el nnmat ep.iscopii. ~i pt.,oo'1ii. Aoest ~Uiali este dr)vedl1 htmod I:impede de Scrip·

()lJ.]tM,~$i U1Uiloshtdi:tl, pe drnd I:l!l)te~m fin ,semei 'pod!e f'e-pela" dupt'i cll,rnI este smis (Efes',r 4, 5j. A 'ne D:pij]"l~i all Trupul ~i S~Dge1e: ])omliLu]ni ~te .ch:i.air· pOO'1I}Jrea de aa DiJmIlILe~u,. 'C8! toti - de JkI pnlll1,ei lPin~ In eel mal b!itrini - sa. .~ ]IDpii.rtl$e~t(i eel j:)uRn Q ,dlaU pe an. A:aa:su !lu_cn!. ~i se .a!.al~ pr.m incllipiUirorn ml~.ul ,p(!IsOOil Ve,cbiul !~sla:me:!rt (.[e~"" din, 1:2~.1--:'2.8 ; Nu:m,., 9,. 1~~4) .. Jm'a .sf:iruUi aJpostoti ~ ni !l:e i;stods,e~te - 'U im~ ]l)al"t~.\l pe cr~9tinim flecare D~m.i.mc~, eoareoe ace]~ care, :~de~1il d in HS:1U. stii:l""url.o1UI~iI1 tnvijatllil'o'3! apostoliilor ~i 1n cemunmne, fl'l.:ndi n@" lipsi.t[ d"e la biseddli to. toate ~l.ele. Penlru a:c~sta,!lip'OS~~i .~titi,geiiu p.iinea. ~1l'iJ.!.a1!l. hllprelltl~ hrene ali, Ouc!lri.e ~i m,tm C\lrli~a ill][!U1. IFapoh

2.42....-46; 20\.7--11). . M~ ttrzlll, Bis0rl:'Oa

" statol',ni:cbt ca qi<e$linii s~ se i1D\P~irtli$ea:sdi


j

tura Ve<.'hi.u]~i ,~j Nou!JJul l'e.st!'lmem. As,U'ell, in Le.gea Veche, Du:mneteJ,l! aJ orind'lJ)i\t preot pe A~OI!! :jij (pe oopiid OOP]]]O\l' ~ui, din noom. in ~eam!
pinli
!1IiVNi

s~ 'VilJlii Me~ia Hristos,


i

iar c~i

ce su h1dr[z.nit sii sh~jeii:S\c&


g,roa'znk
j

f~rl1 s.i1 fi~ ~in I1oomtill. l1ui Aill.'On pr€:otil'l'l .au h):St ~edep8ip
{Mum., 3, 10 1~. m-..50
I

de' p&tTU uri pe an, 'in cele pstru posturl, Des.igur lMlH tUn ~e.i ev~avlo~i s~a~ 1m1P,~rtij&U de mai fil.oUl:tf:! ,. dupii ~m :~i asltliz;i sinl multi oSlr·e ~l OJ'j .!i!e 1"mpli.t1i~c mai adeseOl'i ~intl·-l1.n an si 'e eu a.tllt maii hime, OCllil~'6.i:S. a1h~ pI(!gatjr'ea, .cu'V·emUi! cij,cL o:rr1de ate .ori. Illindm ~i bem 'Tnq)~liJl \$'1Sillgetl@ DomnUilllll, vestlm moal'L-e:a Lui, ,pinli va cveni a doua OUi,~.

I RI€g1". ~3. 1-14 i ID Par'

26, HF---l8). [n Noul

Testament,

nostru Iiml.s.Hdsto.s,scbimlbtnd P'Not.ia ~i Legea Ve:c:toe ~.Ev:r'r 7,. ]2JI, ,al oif~nduU ~]'·eoU.;'JJ noul!.ca puters de a IU!C!".fII,oole
Dom:!1!U!]

U Cor., H, 26)..

sfint€ 3i dea ierta p~·cate.le ~ ca. '$~ 'lit il'lS,m.i~- te]or ee se po.cail€sC' HOnn, 20', J~:23:l ApOC1', 1,6; 50,:10 j ]I Cor., 5, HIF-:20: ]' Cor" 4~. I ~ Ps. 13.g.....16J.

AsUe!., a('~a mtw'ulu!.t1i huma - Tmp111 ~i Stng'ele D.om:Il!Uilui ~ :se dliJflIli,e!;lh~ mnnal p[in pl'e(li~U C"resHm. C~ne V!:IeiI si1 se mmtuoo.s·c.ij llilEnge la Bir;iHLc.i1J, ~i prime'$oo, chia:r ~icej ee n-eu bam". c';1d se dii 10 dar Ijl:saia, 55, 1-1.3; M.al., 1. 1~ I' Apo(',., 21. fS r :Rom.., 5, :t 4!"'""' ~'6). Sftllhll aJJ,lost.o,1 [)·a;\lel. spune :.• ,P.aha.ml binecuvintlh:.ii pe crtoo-] bil!l.ecuvhl.t~m ~n este, Oiue, [mp\1irUI.~il:'ea.C'tlsingele, hi Hr:isl:os 1 P~ii:llea:pe· oar~ '0 frtrigem ]fill es.L@, na.rr8, ]m"P'lI:r:l~irea. LQl tmpUll lui HrIstOS?H (I Co:r.~ H), 16J<, Dar Dll stc 0 ;lndlipuh'e, c,!iti cilfie.iIUl are aCBlIstli credin\~ este taUidt ~i fllU are IIl·ill.bl.~r'e, (d. ROi')]" 14, 2'3:). De.sp.re ace-st ,s,ing,e eu]uu:isH.,;: ni se Bpune: !<SIllgeil.! lui Iis1tS, F:n111L\li, il:leOlxjite$'l.e ii)e: no.i. de 'or](l;! .p1S.c.at··([Joan,.
'1(7).

AooasHl Sfrntii 'raii!na. este ~dIDi!l1is.tir18:tli dep:reOl\;i ~] ~QuliIJ:i bate:z:at chiar La oOll'e'l" dupli ce a fast uns cu :sUnlul mil' sa.n 01I -p.ec-€:'OOaDu.hubd Sf:mt. .Astle! 11 se (La. pin a 1a vtl'S;OO de '1 an:!., uHmnd ca. de la ,aOO8S:U' vh'sta mai ~]lld]]te 51 Sill S'P'Orv'€dea.sc~. l.a preotul dulrevnic I(s.~.;~i luijr .. . . tll!ijs€Q5.ci1.:pAooJe1e, d, loon, ] 9J .~i s~ se vada dc.'ctlie v[ed.mc de T!rup:!ill ~i :S1ngele Domllllllui, Pembu (:ei Cl;! VOl stl. se lmpail'it!'i~aS::ii mndl~aturl: s1i'nt\llu ,(I!posto] Pave] recll)m-arnA·a ea fi~:I''e ('l.~ :ill! ce:r\oot~ pe: ISH1E!' ~I. :nllm.ai i!po.i ~ dll!pa spo·voo .. :n.ie :!jji CUi de:cle:gdr·~,'jI duho,vniOi.[u~ - :s·!') ,s(! a h[lplli["t~~lfLscl:i C1!l. Trupml o$i cu Smge.iJ.eDmnnuli[]1. Cad cine V'Q, m'inoa ~] 'va bea ell f!!.€vrednioie t:l'Upu] $l S~nge:L@Domnulll], jud!eC61;1. lul ~~~ man~ncB .. ~i boo, ne·S{)ooti.nd TIU]}!]l sl S]ngele DO'rnn.uIlil\] [l cor., l.l, '1.7I

29, ,t Evr';,r 9,1iIl-6

1).

~NVATACELUl : Sint lJJn]idl'"e~Utll car19 af~rm.a ('a .p:i.i:fi'IM '~l v~!11id de 11>~"Cina. Domnuhlhl este pHlle !ldillllralili ~i 'vin i1iih:rr1l1.!E11ll:n'illriDI(i' :bWbjPUl€SC sau $imboU~ea~tl Trupn,El :~j Stngele Domnu1lm.!. f~[ti sit. n
d~ fapt A~ a

fost abAar ~i Ila Cina. ,ooa de Tailn.ri; c@ea ce ,se vetil:.! ~~1

Trl!l:pu] i$i Sb:lge:le Do:mll1!l.lui se; poale m!l1ca !$i ll1~i ~lei,il-tul);ci dnd Ill!!'ferim de rr·e:le ~j cll'.ld. a.ve:llliv]ata ne~)!iMiljjt1i ~1 ~(m~mn~a nO!lstra.

cuvin,tele de atm.lci .aile M'inhJioloroJui; ~IAde'Vargr~i.esc V(HiI~. c~ (II aro.m nu vol mai bea din rodul ;'lll-ei pma ~n ':liiua ·g.ceea (:ind m vo~ 11'u

vin, el Il.ceastll cinii !'I. MtntuitOl'uhd aJre ca:racteHtI de: T,ainl!" dl!O!fflI:lC', prln ea se ]mp~rl~es,t,e: dani Sfi'llbl.bd Duh, care io';l!ft~. pikate:\e ~i snnteste, !totoda.l:fi, eaere ~i un C'aIamer d~ j,€rt!fl't, pentru ,ea ea hdrllilesl
t~te 'Cl]ndiliiiie 'u-ne~]erUe'~ 'frupul ~i Sillgele Dormnuhd eare 6(! fdflgc TU . ,~i se '!iiJJrs~.pel'l.t-]'1J.l otspre 1.mt.lue~lPaoatelor, d~ct. ~] WUl;iir-ea de ji n lspa$Uoore. ACe'sle Cd[;acterislici; mnd de ,cea mal mare iMe1Il!l1tll ttl pentru ;nQi, au tr;ebuie .sii fi>etreCllb~: en v,ederM ~i imeil'pJl@talte Qlie.';ii,l.

tNV ATACEl.llL:,

a. Mtn:t'41:tOJ'l1iui,de
gma

VI-eme

CUlm. poate s~. He Euh,;u.u~a o jerct£H, nesing:emiilsll ~e Mintu,ilorul S..a. adlus iPe Sine jlerU,~ 0 ,Sill"

da~~.pe Golg'fj~a; si ea nUl Sill m~] lPoate [(!;pet~a. ni.t.ioOiata. (Ev[., 9, 28 ~ W. 1.4)'? Or. ,dtacti Euba.rJisba er fi aOM }erUa, ari.nS€!llLna eli! se repet~ d@:a:tit.ea de clte on ,este sa:vlrli$itli, Sfinta tmpfu"t~anl.e, ,~a (Xl orl er

n In contr.adiqie

cu Sffutil Scrlpl\U!r.i'i.
(I

Lu]

~I~{I[Uil ds·lep'l.at :1$] ar ti lost ssemenea je~ lfe!Of dVll Vechil,l11 Testamen:I" IDe vreme oaea, insa" i!I.Blvutaooli€,iec't,o.ri(j@ repe:lareaJ ei arc fj f. r

PREOTUL; I-J1ItI~a:d~~r, JIti~tQS S~aJ: ji~rWt TIll; S@ m~i r'epet~. penttl1l di de s-er repeta,

"

ar

smgud. da:ta ~i jerUa illL:s~nl'lu)j tEl n-a a. ut

rest, Pitlll aile! s:inlem depedec~ ,aoord.

·[)a.r~nn eeeasta milt r~uU1i ('~ SUnt!!. Elln.aristie nu jiertf<l Ui:'Ilc!i a D·o'J'Iilnullili. de pe GollgQta,adusli jn ebi.p cepeUi jentla de Pill: Go1gQw. 0 ",fer,a, 0 ac~uali'l~-aza ~j ze;alz~.I~thld ca 1'oadele el :S~ Ile :intotdeal!.!la presente ~ ~isufletele n{mstre., pin~ la 'aJ (JOUQi v~ni,re a DOJillri!1)11ll.i,.

s,~, [ie nesingie:IOS. Ea

poate

0 penll.a::n.tl!lli~

vii intrupmUe Jertfa ,~uhnri ti:cd [epeta j-erIiLfa depe 'Gol'gota., c.are a.tlilnd ~ fo~l ill chl,p si·n_g:(JI'OS, iill r ;a.cum (I~sjn9:e.ms. Minluiltontl 'jnS1!l'i] ne-a [f.ldenma.tca. jerUa Tmp1illl,l,[ ~i SiIlg-elUl~ S1ill ~ $i ~]l .TIIcela;;;lUm!flia,dU!oerea el ~ si1 !'"I1Iltllcet<eze: pint', v,@ni.[~a Sa cea de ,ap-Oi (Luca'i 2'2. HI;i Cor., n, 25-2.6)1. Pe de' ,fI]'t!1 parte, se spune 'Cd jerUa S;fI se adil~c@ 0 sing1[rti datti, ill]" pe deaUa;, e acetJ:je:rUa va. lI'ebllii sao ra,duoem pit]a lJ,ar w.mivea aJ dona. INV AT.NC!8LUL : Cum pon~e u·t)preol, care este :;ii el 'lin om p'cli.lo!l, s~ s~\lirseesdi 0 1l1hrunle c~ aecasta, netru;11ipuU de maroe', de a pre,rac~

~.I

pUnea ~i vtnul, In Trupul ~;i hlgele Do.rrmului .~ S PREOTlJL: Preom, inad,e'll,lh" pot f:i paclil,o$i, pentrn di ~i ,j 'il~' oo:rneni; totu$i nil loU sinl aiU de I)adl.lo~i pe cil sbd lll'ijlirLu:i\i. In trebale :!:Id S¢ ~tie rum~:loml ~llcru: nu preoti~ smt eei cere [plretac plln •

.~·i i.bUl in Trllipul $i S][Ig,e]e I)Qrnnului. ci DI,I._bw Sf.lint, Preo:lii IlitlIlHl.i se V ['(la,gil lui Dumnele'u ]mp:re:u~ en ob~teu olfldind09Uo'F" ca s~ t[]liiIU~ Dul:lIlrn Stint $~iSa prefadii ae~ Sfinte Darun in Trupul ~l! S:ingele Min~ lUlt.orulu!i. Odell de iP~iI::ll:lo~i f H preO'til, ~.U de ]a hil'otonie deral spea ci.wl ~. Sflntwu:i. Duhpetrtn; .'ii~v'i:r$.b·eah~Jbei ~i ,~ ,cello!!' Sn1J!~;e. Daml s

.ace-sta 00.,] au ruei.


mmlee,l de {;uv.mt.

'i.nger~.idin

Get

~1 nimeni dinti\@ cameni, a.fM~ de

preoti. lat~ de ce le '€SOOQi pliIliD~!:i. aoeastl1 minune, mai pre-sus die, [NVATACELUL: DiU ,c::e pI.'8Qiti:Ure, tl.'ebuie ,5::i~~1~di eel. ee voiese f
<i!

se l[1]pida~.i eu Sniit~le T,am,e 1

PRHOTU,t ~ .~:re9laHre~. iPetJiw Sfmia [mplrl&sa:me ,estre ,die djc;l:ui!tfeluri :. trupeasdi. !\il s;1ilfieie'asdt .EiIi.eonrs;tll'in; .al Miirturisfrea p!ic.ate]OF. .f~di. de care Rimeni nu se poate limp§;rUi~i. Numai copBirdM. ,]1\ 1I.ksta de, '} ,am s[nt s,(:tl,n~ide, spov-edanie: ~ b)1 tmpijcarea C1..t toU : ,sIi IlllJl f1~ ceri;at 'CUInim.etl] ~l 'sa 1111atbl' nirn~c lmpotrh.!a rui.v~ ~ c) 1ll!frlllare:a de la orin'! fapt~. rea ,~.idie, 1.<:1. im;p!!'wnare ~ru.pelaJsd

Cia:pitolul '20
DIESPRE TAINA POCAINT1ilI
INVA:IACELU1: In '00; le,l ,este iPo(l~m1110 Tain~? , PREOrut.: Podilnfa. ~$le Taina pe~ltnl c.ti Du.'ffi!.1eZelii hartl!i, prm dl'l~

(c~i putJjn en citeva ~le inaini€') (I .co.il' 1; S; Sf, 'Tlmotei. a.] Alexil!nG:rie], 'I CQ'.no," 5, hi. Mila~, (lIp. Cit, p, 1612:]" abtin,e:re de ]a :m:[[Ica:r'@! ~iM.U'turl in ziua ~mp:i'irta$anie:l$1 seara ~!1 ajun, N!lm.a.i bolnavHor pe rnoarte Ii se Iwate da Sfi\lltaJ bnl)[rl/L:ianie pe mtnaa'L@ (Sr. Nichifor Martl:!dsitoru.I, C(ln. 9, la NkOOin:l Mia,a~j op. ei,~.,p, 231JI r d) Citirea: praJvilei pantru SUIi\a ilnrp'.ijrta~wne'l 01 vrecllllicle, Unele flllgi1ciuni din ea Xe (:ite:~~eP'1120ltd, :tn ,nnmele medinci(l$UOfl [11sfinla biselfica,~J]ainh~ de' impit(t~zyJr,e', In Cilirie-a de ]'1!.I;gii,ehli[lj S~ gase..'liie,
p:rav.ila. deoo:vlinci(!tI!s!i t~=liire, pregllliLii:re s:ufleteiarSi':~ ~ lIll;peasdi p;eiIlh'lli impi1l:'Sill

bovmc, p,ntjjJJt~l€: cre~llhrilo'['CD:U'Ii! se dUeS~ sinoo]"~i ss marturise:5c


,int.e!lpreotuhli, _. . . , .. ........,

ililIf:I-

lao:? PREOTUL: !Bo)navii pot fi bfipall'ta$l~J de J)!,'~oti .si in dan, BiSl@Jicii, lie ]a cas:ele lor ssu la $pual"cu p~d]~le diin: Snllit"ui Trup ,sfill'lit a.nwn'e pentru acest seep, ln Jo·ia caa Mare, ~i pas,trate ill, sfint.ul AUar; bl, chivotut de 'Pel s.f'in:ta. n1as~. 111 ,a.cesteca~udimplrt~~i:r,el:lse face· dl.lpl1 I) rinc]unalll deQ$i.libn~r scri:s~ in MoHtfellllc (R1ndtdaJa grab.l1iceJ lmpa:rhl· ~irO.NI] se poata da [f.lsa Sflnta fmpa:d~~arrie bO]]l.~vi[Of C~Zl1Uln stare de i~lC'on$tien~d ,(n~S"jmUro) sau eelor ie,iU din minte flleiJl.l!m) (inv. de
Cl'~(t Oil't,

INVATAcm.Ut ~ Dar im.pm"~5~ire--Ili ~o'mavnor 'cum.

~nlH!b. 198).

P()e~int!l esle, dUl;),n sflnt!Jl IO(r_DDa:.maslchul., ill.\Qal'c:eIea d~t~U~i)l afal."d din [ire la eel dupli Hre sl de' la diav().]11ll La. D11tmlleze\]" prm f1.ev~· inVi ~i ()stene·al~ . .A1Ue] ,Sj:1i11.sea es:le ~ntoar~er,ea,de~'I.l.Mv~l~I' d.e .~!l l, ,gl[E!,~elll~ stacea de cti.ra'lenie. PodUIl~a Ia ~am.l p'~r!l: l:!:i:'iU]~f1', 2~ mi1rturisbea p!i.ca.t,e]OII prtn vta gra.i; 3,.,tlll1ptirul"IliBI elm.QD!U1Ul dial de du hov~ie ;It d:ezle9laf(l!a, pi\licatelor. MId un du:nQill~l,k nu '~liIe.V()it~ de .'~ f.a~-e de'll~,gareil aceluia care fin prime~tG diE!!.ilI t:ace WlimU~lt c.ar!it~ .~' i se rir.l(llUie~,f,e' (SJin'l.lll N~c:odim A!Jhiori:lu.l" l'nv(l,dltuf(l dU1.(1' duhovruCJI. Poclllin\.a, ca Taii.l1~,a foot 'al]illI.,alli ~] insUtuititi de dilr-e. Mtntru:tornl, care !I v@'stit.Q !l.tunci tIDd l~'Ha spus tublffO:rr a.:postolilo,t S~l : ~(A.d€l'V,fI~~t, graiest "\lad, orieite v,e~ ,]ega pepij_mjnt 'Vlo;r Ii legate $;~.~n.~ ~l~rU;,I'I.~' . \leU dez~)ega. fle 'P,funrnt vor Ii dezle,g:a:le ~] :ill oer» ,(~a~,e~!.,16, ~~ . nl) iln:stil\l~'t,.o, "p~ ~nV'~el'ooSa, ca 'pe una ,jUn. Foadede DVleil'U S.~de; 'C~~Uli d

'.

8i~:

(lliatindtJ~Se apostolilor
f

S~i. le.-a zls:

«.ll,UlIU

ierhl paca:l:eJe, lie "01' .fii,e'l"tiil'te ~i c.aW'Ta ')0 2'1 "ft.'~ _~',,";:)'Ii

Dun. Sfint. c:arora l~, 've'.i le ve-li tine. VOl' ii Um.lte':.l (Joan,

In.

]e9l€0I 111] Moise

tosuiut mcartea

nu ;e::dsl21PQc~inUi" Ilid r~bdOire impotrhi,a p~cl.l,r~sp]atindru-.s~ cu moaTte, uClg,a~l'l]Hind scos ehiar de 1,111

!IHa! spre aff omorlt: 1(V~at~ peilltIu viat~j 'OC'hipeIllku odd, dinoo pentru ~}il:'l:te" hlia p,enuru rnjn1l! ~icjor ~entrupk~(}r. ,~rsura pentm arsu:r~. m raniii pentru [ani, v~n.~taJle pentru Vinlitai,el! :i~,12--25). CiMptlivh'i :$i Oinn ,M,gfiduit d: nu mal fa:ce, nu ,e,ra i,e'l"tat, ei 'lrebuia, nea,pli:rat sa l1f~oa_ri.t i,r1!9' at Ii j,acut foe ~n.casi\i slimb~;ta nu era iedat", trebll!ia omorU C [Ies .• ,31, ]3-],:') r Nt!.m., 15, 32--36,~1. De fll,ct'),fi cinevol desfrtuare, Ilegil'e$it ~ U'ebl!m:! omnor'ilI~Lev., 2'0, 10-2i) $i Oi]t;el€, de acest filiI. AsU'e;] era lege!!. datta evreJlo,.f. Dar [1:1 ]egea eea noua! ,iii lui Hrlstos, Evalilgbelia sau Legea. Cr'edill!t.ei, care es~e tota~a~' Nu, hot~r'it! fIIt]! Gicj DUml'le2eUa trimispe sfintul lean B{)ile:z,~t(lorul sa striige: (~P:ocaiU~ ",ii, en s~a apropj~t J:mpijril\]ij,cenmlcr... Fac€iU deci roade vrsdnlee de' poC'ain~1!~ (Matei; 3, 1-8), ,~G~l e are do,na. h1.linJi.~8. dea celul cle nu c S ere $i eel ce .Qj]"1)! b'iIlc1'l~e-Sd racli .]a fe]ll. Vam~,l,iilor le ;sj:lunea:: «Sli Rill. <Jeret] n.Jmk mal mult de,qU.ce v~ ,e.s~r[[ldui'l1>. o.stEl=i1ilO[, cere intrebau $1 ,ei ce sa fad spr'lil 1l. fi i~rtaJtjd le spune'CIi : «S~. nu ,1IIsupdU pe nlmem, nlei s~ pirit] ~l s:li ,,~ m,ultlll:miti en sold1l. voastr~)} (LuC'a, J" n-~.4), V@·· nt.nd Domnu~ Hristes zi.coo: I~POG:jnU-'Vii ~[ cJ'ledeU 'ill Eva!l:l.gtl.eli.e,f}(11a]"~ eu, I" 15) ; «Lege-a ~ pr-ootocH iI.U fOISt pbl,a Ill.Ioen ; de, at1il:iu:i JI'I]p~ra~ia hJU D1J1l1Ile~o@nsr;· 'v@si'0'$te Iii fi.ecare se sne~le sp'r.,e sal! (LllIca, 16;, 16)" "Cilc] Legea a ]\o.s~datiSJ prin Mojse. iar harul ~i adev {Lrul au venit. pdn

vreo povara

pe el s,imMta, sau fike'a vrso ~tlcrne,

ne~."

cliia,]" de 5-a:r Ii C'dU

Usus Hristos» (loan, ~. 1;'), Ja~' marele .apOISool Pavel !1@ spuna ~ 'e<Hristos sle sfir$,itu] 1egUJol(Rom" m. <l~' 6, 14; 7, 1.......6)1 eine erede in ]hms eS.'~,e >fj:i. prilil El. ,~ertal de' toate lucruzlle de care 11"111 pulut Jl ,ier~gJt lio bg~a [u[ P [\'lois~ IIFapte, 13" 3S---:39), . POCMliii1tl1 a fust prezis,u de' prooroct, dupa ClUtli est.e scrls: ~Spur1e~le-: \fill S]l1l Ell.•zke Domnnl, 11<1 voiesc mcertea [osinda] pacatOS\ll1fli, cl sa, se int,O<li',cll iii! cale~ ]ui Iii. sl He' vlu • .fn:toaroeU-v8, inlod[Ce\i-va de 1(1
cillell \foa.stra eea rea] Pentru tie: v.reU ,sa ITlurlU in pfica:t, casa lui. 1::inH~I1» nez., 33, 11 : lsai.a" 1. lG-Hl; 4..3, 25---26J 44, 2:1-23). $i prln ("ceoi'! ce ID~lhu~ Sflntzice : c<:loloaree-te, Israele ]0.- DomnuL Dumneseul

1:16

'tere.a _~i.dl'e:phllde.a ieIt:a ~i.de a tinep~Qat.e1e! de a legiS ~,i a d~~€1g:a

fMate1" 16~19; IS",18 ~:a.),. Exp;res1a, "lloul

,~]tm_a)<l'

(Ia,rcO''V" , 5

1,16,)

[nseam-

,l3Jllmne dll.pl rl1v:~erea

nit p,reohd Gare iPnme~le POt~iu~a, pe de: 0 parm, ~~credindosul earn se poca[e9·!ie $i Ce'[1@ dezFe·g}1lI@aikatoelO'I" 'pe de alta. Cmdm,a:l'ele ,a.posp

Domnului. ~i ,chI,p~ce .E1ai. ,tri_mis [0 'hunepe D~bnl S!illt. eu darn[:iw lSaJa sfinfitoar!i!.

tol P,av,el a proolea'l Evanghelia htl Hris:to:s: hi :iEfes, mulli. (tinbe oo[ ce
1 "

crezuseri1_ veneeu s~ S!! m~rturiS~ilI$t~ ,fi sl\·~[ ,SiPun~f:a,ptele ff,apb~'f 19 I a,}. 1D~:r a cine veneau, d€cit la Pa'lOrel,spre ,a, pri.m! de 1a ,e] ierlar,ea ] ~C'Melor'? FUDd(;'~_numai aposto.Jir lui Hr,ist,o;s ,U ij:lrimit puterea de a.

5 ;$i II Cor., as-r 1)1. • Aa.:]a:~].i;!IPOS~OIi?a~~l d.at satanei 'pe Imenen si. pe A]eA':andcu. ca ~i a aiJu s~se 111~el~e sii lllll hwJea.sC'~ [111m., 1,20},• .A~1idarr~ pute'c,ea da a l~ga 71 adeil:le~tI_ pa(',atele08me'nU,OI, precum $i pnterea di:s:cipHn,u'i1 ~r.1i BI~erl!G!I. Sa. Hnstos B! dat-o sJiIIi~i]or S~~!OOrnc:i. t$i .a:po~toU, j,nLffiU onhU$e _u~n mar~pocat {vezi J Cor.;
(',1rj).

]eg:ilI .s~u dezle:gll p,~('.arte]e oamen[][or. SNnh:d, ,apootoI P,avel it ~~comllflii.ca.t ~1 tllti1t;i. !ljll'imit }n mseridl - d~p~ O~ s-a podiit - pe. ~] ce. fitp.

d[ldmJ1rtw'i:s:illea piioot·elor nu se :(.i10Qfi diired ltd DllIll:1I1eze:u. ~ai de pild~,i:IlSU~I psa]mis.ttd D~vjd S-Qi l!lt.iirlW':isit lui Nathan Proorocu~ (U Reg], 12. ~3:II, lar Aaron s-a m~rtuil'isit eu dUnt~ Moi~. ]ar IlU direC't hd lUi] DUlmrt'Elzeu. (Nmn ..r 3, I 1- 2:2). Iata" ded, di ~~ rP'ociilnla V€Jchiu]u:l. In 'T'Elstam,en,t e:~dsti posibtlitatea. DlW'IUil'islrH i!]!d~]'ede. INVA rACm:.UL: Milj spun ac-eia ca .ierla}1ea p'c~l.elO'r vin:e di[le,ct.
d~ la Dum1:1eZ;@l!1. HU! pIm

en toate

aces~~~, eh:iar ~iirilV:~cb]111Testamenl s:e ~nttbli&sc C'i!J2;ml

m.Corint

Mb:tiuilorul ]2). De Ia D'WIlnezeu dll"ectan


M1.l1I'!i

m:i.j]ocirea pl'eoUIOt, ciici a~{!J, t~·,a ~nvi~at 1 :s~ ce::"em: (i$i ne -lalla nou~. gre${!]i].e noilStoo;,.,,~ (Mate!, 6,

(Mal'ClJ, .2. 0' i llil,CIlI., 5,. 20).; femeia: pa.cat:oasii in, can lu], Sil'llon

prim]t Iertare : s:l~hi'linogl!lldin Cape,r·

cut, eian illfei·€!g·l)Iwi La dr'ea!p,tlID jadecai1'l a Jui. HrjS'to~ SEl Vll.lred~ c]ne i'l1_tlVulput,erepe' pamjilli, data. de :LlI fl, sprre a d'ezlega ~i [,~rta piicam]e oa:me-llJ1of dar arhrlld. pentra unll, va Ii pJ'iea thZ:h.I"
j

fluca, 7', 4S} i vame$'U] in ttemplu (Luell! l4) j mnar'lilI 'P~ cruce (LUC8" Zl, (3) #.a. Nki unul dmtre arestlanu aavut llilW~le de :miJloch'~~1 JlfeO~]]o:~ .'iljp]''e a 'prim! Jerl;al',(hl.

~,a.

1NVAT.:ACfiUl : ll]t,r·adev~~i spun llnij, di mli.rlur!sir,.ea ticl:mje m("~tj\jj. direct hI! ~u:mllezeu: {tMl]ule$II'Hna". !)UlJfI.Jl€:z.eule, dupti. mare mila Ta S·I, dupli .mldtlDl!e!.1,~nd'llu:~r[]or Tale" ~rerl'fie f[rM,el~ea mea" Mai vb~o~"mil ;srP~M de f~f,1'ide~eg€BJruea. L';i. d@:p~oo:tJul meu mli cll.il'lite~te. Ca Mrild~leg'eBJ mea eu (I runosc '$! p~catuE meu hlalntea mea este ~liIl'lIIr~a~ (P~. 50, 1.-4). Ace]~$.i ps:aJmi;s't :zi.ool.adr,eS~ndu.iSe, diEl:.as-ei:nenea. d:ired Ittl Dlimnezeu: «P,~('aml men l~am C'l.JnOSCll.t ~i fa_rad.'el€;~l"€a mea n •.am aSI~!A!:I!Si-O i1nlPo~riva mea. Zis-am : manur]S'i~VOl l~~deJ@gEHII1M:ia Dom. :trtlJlui; fj Tu ,ai iertal ne]egiulfea piieatulul! .meuJ; (Ps,. 3,[, 5).

PREOTUL: Tex,tela de mal SIlS nu au niInii,c de·,a face iC;lII. l'aLlli1l po .. c~inl:ei ~1 eu mMrt1llIts~renpa(1atetor la preo~",dtci e~e, se .il'efiM'i!a i'ntnl
pi'!'tr,e<mte IpevI'@T.n·e.1 ctnd MlnluUm:ul '[n.cj!i,:IlU insHtni:se 'pQclii['!:~a, ca Tai:na. ~] .mclpteoUa eu putere de .':I. leg~ :$i a dezleqa p~cattele. Pre, atunc4 M.'intunol:'lJ.l h!l~a era de faUi ~i. deci,ea Dtlmnefl.ieu adedra:t., 'tl:I, inSlll~j ficea deileg~dle de p::!.ca:le. Woi ~tIm, c~, aooasUi pUW'!!'e ,8., d.~t-o epostolllor sa~ d.lII.palnvlerea Sa c:en ·Q;Uo. m-QftJ" d~d S-a ,a.rti,ta.t §.i, Ie-I zls: {<JFaoe:vmlltli! Th'tecum M~a trims pe Mille lIllJt~]ii:i E-u ,,~ trbn:it rpe ; plbi C~:I'ii:U'QI eU ier.La pi1ca:We, Ie ver [] ierta:tl;l '$] dront Ie ve~i ~illl@ ver U v tiinlilte:!l [ItlllJl., 20" 2'l-:23~1. Ve'zi rt'~ atU rtianli PruasU1!ltnlw Dua, cH SJ PUJt:eJ'M de a leila le-e dat Mhdtliir~QIUU u,ceniCU()f S[~" dupa InviieM~,In. 09: ~]'.i.'I,:'ril$t~ m'gJ~!dl1r1,ea ~ san mai blne ':d5 CUV[~l~eredin. fllgaduneu

;.;1. ~] Z'i,dilidacesooa., a

ISl!if~ll iU1!lpra

io:r ~] le-e

Z,]S~

«Luti Dun Sfint_'

JerUa! MintlJiwmhli. E1 e ati prln pr~o~],

PREOTUL :

~f.I

()~le de mi:lIl sus,

ti-am all'~la,t dj, dez~.e:gal"ea "me dup.\'ii

..III ~echiul Tes:I;am~nt mi!rb!ujsirea se [j\jJc'e,a,di:r'€ct ]uj DU:lDnereo.,. diCl ira aUia f:o.mdi nu $e pr1alea :fate. D'a:ii" m~rturj.sireaace'8.sta .e'f(l DIU!](!ill (I pO('1Hn~ij., nW. (I TaiM 0 pociiintJ!i'r de vr.el:ne, ce in Iegea Vee he ni.d .~)[le()1i,a,nlil 19i1'ao T~iu;;' 'piI'in care p.r.eo·lH slf fi prjmn~ de Ea Drl!lmnezeu p1!l~ ~~re9dl€l «a ]eg-a» sau {f,;) dez[€lgo1li», de' ~a ieMa:», 5au ne'!I1Ei. Uoo» :p~it::ateie oame-nUoil'. ACBS~ douii T;am.e s·au ii"lstitu:i:t de abia in, NOOl T~lamen.t.

{<!;TaJ~M ncstru» - priu care ne ad['e:s~m direct lnl Dilmnezeu pentfu I(!t· tail'ea pacarle]QF.r €:lIenu. .i.nUI;rur,fi, mij[ocirea ~:reotilo,r la dedegar€6, f,l:Hcate]or dDnTai[]~. p odiint.ei" peni['n C,tl ele uU a.u til.ci 0 leg~lura ·CUilce.asUi Tahl~. No] j:)'ilt~m cem de: la! 1J~]mlJie'lieui.lerta:rea pl1caJelor ~Si~n afar1l (ITainll.poc~iThtei. ACfNlsta 0 putem oem allie-cl, in. orioe pocaintl1 ~l 'n mice [Ug~t'jlilnt1!'"mai 'ilIl€'$ atund clndi [~g~d'l!!iID s~. faoom fa~pte burl " d;l!l'pii cum '@ste;cazui a]ci,!, c'indi ~icem in crmUnu~u!e: «..;~H!c-mn ,~, nu

158

IIESP.R:E TA1NA

'POC/i:l:NTE1

'I.

ie:i"lbl gre$U:ilo:r nO$bi!O. le.rbu'@ll unor pitcates.e pl)ate Orb1iille: !;)l altfel !d~c.it p~in Telnn pocliiillt:ei seu pi:illrlllga(jinn.ea 'pt,eotilor. De: pUda,p!fin rugaciune:, dii!ujll" faple bun@ e,te: Ins~ Tl.lina pociiin\,(li est€: un mi.jlo'C mull nfai sigillI ~i mai la indem[llIa, I~rI;Qll'ea prm ea leste tOl.al~! in sura $n catt'e ~iea, este ,com,pleta, de; Iii temeUI'l. el Jleli:psif.ld D]cl [apoole (lar,€ at[i:'i9 de Ill. Dum:[!fe:z~u ~erta:rea: ru.gIi,d,llJ]€'a, posl.u). ev]av;ia, dragoslel{!! ,llll,plu...s" lID 'ea oilpoom ~l' deiLegareBl p:!'in puherea pe C,Jr>e: Insm;i Mln:tlll]tom] a dat-e apostomQ,r .s~i!~i" iP~in aceo~~,La,urmilJ;:i]o:i ]or. AsUe], tf:)xt~,e de mai SlJ!S au ;conu,a2:jc [nv,ati'l~ura!ii]prac'tka ]lo!1lsba prrvltoare la TaiM p()d:i~~e'~rn 'C(UGl' pr,e,o~U duho'li'ui,c[ deu deZlegare. i

mi-

~,a.

2:) Spovoo,i!lniia bebru,e ,Stl. fj,e sincera ~~de bll!n~l 'lfpie; 31 Sp.(nreda.lllta ilrebUJie: sli ~.ie 8ec£ ettlr ,~~jcti,j~ t~iMJ. , , '.. ". 4,} SpollN~da]lj.aJtreb1.1ie ,Mcuu~ Oil umLlrn!~~ ~~ cu mo~',i11~de ~ml~~;' adi'ci\ clLlp;j:rere de r~'d penlru p~c~lelle, silv[[!,i~te_~.l_ G;U d(ml!lt~ SL~ceru de a nu Ie ma.i shlr~. SimplQ1 ]nIU1ll1s1re;:S;i1In ~]lrar,e. a p~.£atet~r_ '111,~ ad'lto€ lertaree lor, dk::i ~ce DOilUlU]: ~De llWl\l~ ve~i. pOC'~L, t~'ll ~~'l p~eril} (:LUC"iIJ, 13, oj. important este ea, de-la. 0 m:~lll[(:~sUle]~ ,aU~ ~r~-. liuUl] st! sa ost~neHscl.s,!i~i tl1dFepbezec~'t mer :mull ,~~a~a, desavir~lnd!UI S~ in virtute (veU ~llnv. de <LIed.. Orl .• intr-.e!D. B7). 1 .. U>!V.!\TACEl.UL; Dar]!' cludll;ii de cUe o,ri tr~bu:ie s,~ se spoveden:scli
l
1

lNVA1ACaUl: OairepreoUl auputaree de a iertap~ca:he]e 'l ScrLs e'ste ::~Cine iP'Oal.te sa ierle p~c"ilJtel@dedt U:nru Dunmezl;lUl 1ii (LUCB" • 5, 21)". PREOT'lJL: :bl. a.d~v~:r, num.ai· Dmime~1l poate i!erta pi!ca:tel,e. Dar ~[I [Ils~~i T.aIna pocajR~ru",lIllli "preotul este ee] ee hi.lt~p'~,cQJt:elie" ci tQ~ Du.rnneZieu, prln mijlodr oo pre,otWui. DiUnDe.leQ ,~ste j'!vorul ~.l st.;!ipfut1JLl dalmJ.ni. cd putm:i de a leUa p~t:ateJe:,~pr'oo1UD,~·te· numalun cCidmini6,. lrllbu al' aces-lui dar'. Ded. ~l nol, la, mar.tmisire, IIIU dli!.1a proot pr.i:.mim' de--iJegi\W~QI, el d,e la, ·DlI,unnejlje1i.l ~ pnn haml S~1lI _, PEl' care U!ransmite 'preohtL Preotul este aoela caire ere 'calitaliea de ada. maj dep,ari'e: s'a-ua mij}od hand. HartlJ ]iU ,~te aJ ,s:h" ci!llll1~ .DmooeZliiU (n' Cor". 4" 1~'$i" chiar p~cdlt()~ []]fid, preolul pl'tm@~te~i ptl;stre,aJZ~ a~'es,tdill. $] apostoiu]
l

cre.'itinii ? ..._ PREOTU,[. : Spovedania nu ~s~.eleg-at! determellle ~ru de s~oa!J.e_ d~:m, Umpilli lu]llhli. Putem alel'ya le dih~VDC 0]']. de c~te ,o'ri~ sa~l~m. ~vo~~ ~ n de (II ne usura slI.netul de povl,I:tapooa,i'€lQI, san ,de, ,il p.r:Lm~m~!:I_,g'u,erre~ h<lif1i.lllld '~inadle!jdeill iert~ii. eu dt ne vom ~iH:)'!Jed!i[11a] .d.es, 'Cl.!Iat:it !ll~U bine. IDe ebieel in_s~ spovedlania esta ,~e\filt1i d€l 'pootUfl. De, arceeaJ, po ..

J'IHICa II. 'pa:tra a Bi,seJ'icii lie b~,""ati§Js~


Sfintei
]j:i:se!lisc~

IW

m~rtuds:~

'p~k~atel~.del)~lru

ori ~e an, .adk,~ ,in cele palm pos~1il_ri al ~'a:$h'el~,l, ~1 ~,rtll;r(l:!lu.hu.,~ ';
Mari] ~i 1,11 Sfillli.lQ[ Apo,s'~o:U, 'Cei mill e:v1!:I.V](li!ijl PO'~ sa se m.Mtl1~ I) da~~pe: lUIl~. ]a[ ceUIlUi, eel p,utin 0 da:Ni pe ,6Jn (Ib~(lem!

lrdreb. 1SS),

Petru a fost p~c~to\S; C'~j 5... . ]eil).~datd'e Ji)omnlll] :;il ImvaltBt-o:ru.l slu. $i 8 totu~f a pd:m]i ",[as.! dar. ,lE)e a&€menea" I..,a. prjmU. !:i1i!!'po;s:toll1] IQan, d~s" el :ins1!i$li maIiuri~te di DIl exist~ om fttl! de p,ijJ(.lat(f loam, ~" is i Apoc .. t
[5"

4). Iat ilpOll'~ohd .PaveI se S!!)CQ'te:ste 001d]ntU dln~lIep~d:l(l~i U Ttm., l, 15j. in !:lJoCeastasi~liajiee-sre $1. preotu:i, e] avlnd diifll!pe em I-a pl']m.it lu:i.n Ta'i:na pnollie], d~ a l~g:a !:iia deZlega! plicate]€: I~Matei, l8, 18 ~ lO!ll1l. :20, 21.~23). -

'r.NVATACI31UL:
adkti spoVledBiU]Ol.?

Dar

0.IfiI

treiJwe

M,cut.i1

m~r£lll:r.i.\ijrea[a preot,

:!?REOTUL: M~rtliris.ir,ea

iPl\i(:ate.lor inailtbNI

pn'lotului

d1!l:i:u)vnic

tJeilt]]e sa. se f.ilIc·1iastfel : 1) S11 Ile cCJ.ll'l;rdet5J, ad~cti. IS~ cllprimUI, 'loa:tep!h:atel;€ s!.tV~lli~€: de1:i1.I.I.Uill!'la spovedanle ,~~S~illl ,aSCIlR(Ui ru(~un\l~ dilll, ,c.e:Le f~p'~ll.ite.

Oa.p,itolul 21 DE'S'P'.RE' TAINA PB,BOTIE:I

(:HIBOT'ONIA)
~m!care nu. cred
\rou~: oridt.0'
". .

~i canoEl!llJ]X din An:tiohia, preeum ~ (lana'HIll IV' al Sinodulul al [V-]ea Erum.enic !j:.a_. In SU[lta S~r]ptur~ ;dn'~-P0liUeI!lite too:i, b'epte Qjle 1O'leO'1ie]~i5Cio~i'I", : pre'QUi ~ ,rliia,conH (v~j TIt" 1; 5 9, I Tii:n,l'j 5. lQb-22 ; Fa:ph!. 20" 17, 2.8 i ,0. 6 ~.,'11.) Orlcere alle grad,e [er,uhic€! nu s'int trepte harke:, ,d dear (li,~tim:~H, grade i'I.I,tndl1isb:o::Itive seu IIJl.ul1ai ol1o[if.ice, m,e Elli sint [i'ln(i,u,]aHi dumnezelasea, el omel!l.@as:ca $i smtacorda:1ie de eplseopi, tot, prln mgani.ll!fii $i punersa mHllHo,r dar nu p.rin Taina. ~hirot,onieil), d prjn .i!erl!lr.gia ~hiroh1!SjelJJ,; AsUe:i de grade onormce seu admhnstfative extsUI,'hi necare lre~p'tl[ a pfeot\iei: ca de exemp,lu : ]@. treapta de etpisC'op @xist~: qrro.iepi.scop;,JillHnrpout, :mitro!polit prllntl't, pdria:rh I Ell. tr,eapl,a de preot : sacl:leiIli'" p:r.otQ:u~[eu, iconom, h::'O,nom stavroler (p\l[t~t,or d@' cruee] ,1,11 treapta di,a<;lol:!i~l :ar!"hidiacon SBn prctodlaeen, ' . Trebi.1iie tinut ['0 seaml;t ci hi Bise:ric~ sicnt dou1i f,elud de ,Illembri, deQsebiU tnbe ei : p~o~:i'i!' ~,Sla.u IJM'~orU) ~i (:~errl!inci(j§H [seu turma). flili l3i.seric~.nil onelne "';'diDiLre c]jedil1dQ~] poate[~ IUEH):t. d, 1l1il:malce:i. cere si:[It cl:!emillU de l)umnez'li';l!I $ii dir(lra Ii s-a ~mpart~it danll p,reoUei p,rilll
V'E~H;hiIlUf
j.

aoont.~te

sfinta Tain~ 'numit~

~,p~uere.a: ID]inilo,r

pr'OO'tiei", sa.u Cti1]:!'oto!tliam,

lar

:[N. VA.T:ACELUL : P1!'eoUa es,te cQ]",.;1...··:>::~1 L,'"" 1'",,1[1 >:: '~~nl~ un] ~ (res__ .. . - .. \I.", alL ~... _,a ") s-~ .~.. .... ,
]liICrll],

ace(lsl5 T<BIlll.aSe ad~:llini;s:treiQI:Z~ nurnal ,celot eerute de Sfmla Scriplur:~ (I Tim; ],.2, 3, 8ll,

c'aemati

("IDe'a,lit c03!titli~ile

acesta.

a,'

'"

"

, ," -

sn
r

HI;

de.:de.-ga pe_ p~mhtt ver 11 d:ez!er1a~e' . ".' ~n cer~ (M' ~,~" 1" 18, loan 21l, 21)- " ,IQj,,-,=l, 8 .. ' ,',"., ,' ' -"~,' ] aoc- Pav;el sene ~IIU' 'T" (' • .,. ", ' • ... ")1-" , . - ,[mOo e.1 ; «...ltl ammtlesc s~ ,arrirn'ti lI"r"11' D" v,m eel '. . tsI .'.. '., . . I,' '-" " .... ," "- Ul "Iilm~le~ '_ - ~ ests m hneo p:rlllpnneil1ea a:rdirrilol me]e» Tlm., E, Go). PreotHl! estce ell adev3rat 0 Till':':;:: e. '. " , ',-h," , ,oJ' _, " . , ' , " ,ma,.n care, rmn punerea- --miiui]or ar aer,e~or ~I prin ru:gdcmnc s "'" '~-tl{- t . - - _. ' 'I~' !. .n "._ '. _.. • se 1.-Inpu.r{I~.e~. perso.a. n~] ~n!.!llne IH.'€:91de ~,M~ ~la]'l!J~ali@! dli j)tl~e'rea de a 'inv~.' . ,'" C '. ~ _, --, ." ~ "'1 g_ lvmlul h.u lDuM_[IrnelJ, a sav]~$1 !lbe e' .it tune__. cond. lilt:'" :n (rellmCl~l ] mlnKl!.me (.Matei 28 19, 10' ~~a rI'" ,' '. '. . ...-I,e ~a.
Y'-' ~

M[lltuito:rului; «Ade\',i' t '.'_>:,' ,. - lira graJesc • _., . _ ". , . _ _I egillpe p~mml Vor £1 Jegale ~I m cer ~i ork:lte ",e'tj

PREOTUI,:

veri .. ,

ASCllltii

;, ' ._.. ' ,.' _,

cmrtlltn[

un

",1"'''',

_."

--.

,-.~.

ClJ.

cu 1"'" p'reo~lE!:;: 1 era '''o1In~e'' ~ _ n""'·""'" ," '. ,II '. 't'" ... i". , ,~. t'" .... l,.. rd ~l 1 ifill, < I_~rn_ tor .2.' j'IJ.t51orH. 3. cil.eUi ~4. ipodiac'(l'fiii, 5, dl - co ." '. 6,1I[,(! 01'[ 7'-". ,," ""=. , ar.. au •. ' .. " ~,] • • oej:l!SCQPU, IA:spre ,acesle ftmetii $ir[nduieli bisedC~~li -dill
itorll 1

Jeau, 20, 23). 1n . vechim,e .,' .

..

!,

.;

P,

IB'Im1Iil
'---'

1 it".", 'I l"'~, ~".""'~ ',"d,


0' ••

[NVA TACElE,UL : E:(ista in Sfi:l1lta. SC'ficptu:rao Sl€a;m~ de 'te:de C!H',e se reter ~ [a 0, preOtl,El g~e:lliera CQide eX!empl1!l ::tc$i VO] jH$]V~-'f ea 'P,ietro til, vii, Sd n,i zidi,tI ,casa dllh:mr:n:ic:-eaSicit, spre preoUa sfin1ta r ca sa adllceU jertfe duIlOovll[c~U. 'placute lui. DUJiIDezi;!u! prln Iisus Hr'i::d:()!Sll U P~bill • 2, ti)., CG$;] :[-aj, .f6;cut Dmnuerleullil'i tto<stnlJ iJ[l~iir~tLe ~l preo~i~ivor hnpar~-li pe palil1inil} (Apoc .• 5, .WJ. ~,i ]ara~,i; (,Pedcil ~i sUn! €~te eel ce are parte d~ jnvierea" cehli dintii,. Ps:steaO@li;tja mosrteacea de a dO!i!ij oad nu ale putere, ei ;VOl fi P[eotJ, ai ]ui DllimEe~1l ~:i ai 1m, Hrhdos ~i vor h1!iP~rff'] ell 61 mil "de 'ani» [Apoc,. 20,. 6)1i,san : dar V'oil SillileU semillUe, d~,€l-M~, preo'~i,e hnparateas!::~, neam s:Unt, [pop-or ,a.gon[sU de Dumne"Mill.l!, ca sa ,resti~i in 1mnie: b'i(m,~:l.~a,~Ue Ce:lui oe v·,a chemat din 'inll!il' netic la lUmina Sa ceami.nmmtib [1 Petru, 2;,,9'); seu: !<~[ atClljJl'l de veU asmtUa cuvinhd Meu $i v-e,i iP~zi ~@g,~mOClltu[ Meu,- ve~i 1] f:,,1:ie 1)O~)o!1' ales din to.Th~e nsamurlle, dicfl Meu este" totp!i:m.inttll, :~mi 'v'eU MIG pr'eo1lm.€:, [lnp!i~at.ell,sca. ~in~am sJint.,.I' p'e~,. HI, 5-6J. Si [aril~j.; cda:r \'(1' ve'U fj nmruU preoU ~i I[)O~t;l.nul,l;Ii, s]uji t.ori dO, D'llmnez€:'lllu~' noslru1> (]i! ifl,

:n

ID'ESPRH 1!"A1NA ~REor]El

61, 6'jl. Cillm t:mbuje !)[e;OIUeca 'fl!in~ ?

e:l,e ~[[I~e]e'.!le de eeea 'C,e noii. ():rtod"(),~ti DI.!I:m.OO, f!,1!~~

P'REOTUL ':lPeniru a pultea :I"'~~pmde ctt mai oompFe't, '(l!ste n,eV(lie ca l:TiIJIlillm sll cerce~&n Jswrla diinv,echime ,:;;1apo[ sa stMuim a)Sl!lpUI N onlil!!i T@'.Stament. DeI.;;,j, Dumneseu, iPl"iin MO[Sil, ij z;!s 'catre peporul lSj",aeHl eli ,Baesla !i ''!l'a: fr preO'~]e ,ooj:)at~:rea:5ci dadl va p~zj af;1eziimlntUfl 1n'ebela1 C'll IU, tQ~i, iIlC,~ tn V(lifJi!:lul Testam.ent" oniar Dum:ne!Zeu 8:nsu~j a mstltuit ~~ p:I'eotlaJ ca .fIlIu::Ue ,siPeuiaHi U'~, 40, ~2-15J., Se, 'illt(e~ leg/I;! C']Qirdip[ooUa ,g,e]leml~, d~ cam aii !lU[liintit in texteEe: de mlli sus ~ prill care to,t popand, este numit iP,reo'iie imp!irafie:a:SIc1! ~i '!learn. sHot

neeeu

ac'euta preot]e lm:ti:lmiti de Dum:m 'Jj],U!mQJ] dim neamul :l!lli Aa.ro~, Ace~:5t,1i pn!o'fle (:'onduci[tou€; a popoI1!l1ui II} liD!ut de ,gr@Jj],ieai~Ogi!!J hd Aaron Pillil, lavern_rea lUt Hrtst'O's. AceastapE'eo~ie avea ehemarea
'Qru!j

fJ,e~..HI, §........6)-tl!i11 era tot


Cill 0'

C1I\

pl.'eotjJec(md\l.t'~!,Qare, aleas! de

de Ta Dumneseu (Ie~" 13"ru-3) ~,era !!"'fudu]tl1'J)!lliiLtr-e, al:'lJumit~~~Uljba de s:fi:!l~i:r:e :$[ !(}ce:remome rengioas~! Idnpa -enm 'marlU!rise~t~ Sfrn~.a Scriphl!rti. ~n i;l!(~asta,j:!r:ivin,tl1: uSa ,ad1l1!cipe Aaron st pe fm s~i la ~a corlull,l!~ m~rt~_rie:i... =:ii sa-.],'1!lllQl ~ ,s~-~ sI!_:n~i! c.a sa-Mi fie: pr,~,OIt,; !.i] sa aducl ~j pe f:lji lUi ... ~i s~~i llllgi, cum al uns pe taUH !Olj ca ,sfi-Mli !fie Mie pmQ~i. 1;ii aooastii 'iIlJ]jgere' :u 'V'asUnti pre;oU pentru. tOldellUI1Qj in neemul lor» I[l~., 40, 13~151 lev" cap. a !!;i.a.), Dscl, p~'jn ung:erE ~~ sfuntille, Aaron ill fast OOiiS.eJ!tl',at mar,€: p;reQ1t. ~a:f f(lU 1w" preo'~J. D'e asemlWlJea" 'ea, aJJu:!toore preo:\H'O! la Slervlciltll di.vin - dupli porunea lUi Dumnezel.!l - s-eu OOfiS~inJtjt levi;Ui (Nurm.", 3,16,). ~'fidep']]nir~B. 'Q1nor a:ll!wni'te i~urg[i ciJidea. li.1l1Il.ai ~ill s<el:l'maace:st~, ieralhii in:stimioo de Drunne'Zeill" Astfe]lregele Osijjl, iIldr,lhnind s~ sa· v[r~!Is(,~ .Bide,pe ·~are·nu l&. pUlt'eau fa.ce'de.c:1tpr.eolij~,a f'()st hntil de D'1ilmne,,"~e1il ]ep[~ (U p(;lT, :26, U5-23],.lPe Core, pe Dalwn $1 peGBbiCD. ron. car'e s-an rldicat '[m~otriva ,~(:~steii~ra[Wl bis~ic~ilii p~e d.e Dm,'" neseu, I-e ~nghj1it p1bni'll'lUJ]de' vii I~Num.• ~6)I.Pe i'mp~ratu:I Saul l-a Jep~J!.at DllJiJll!i.ezeu de hi Jtmp!ir,~.ne ca pe 1!D.'1l ,nebUlil ~i ,a,murit sir i1Ipum de sabla lui" pe:nbu c~ a adJil:s j'~TUl 1uj Di.lmIt~~uin lomt~ preo:tllllni {I llegi, 13, 1~ 14:; 31, 1-6)1. Prin U!iil'JiLaJe. ~ vede Imn1,l.:r]~ cl! 1i1D luoru se ~ll'~elegep:dn pnlO'Ue generaMl, prin care SHnta Scdptura ~n:teklge tot poporul, numindn~l «p,reotje ~imp~r~t.easc'lli near'll ,sJ:int» (]e~., 19',5---5), ~~ cu b;),uuI.altce:vlJ ~i

are

'j

dl~~~ lnvie!l'e (Gi]nct~dmeJ $·a pogorn Dl]hul Sfild in ohtp de liml:lr die foc, lJ_l\bra!Cindu-:j en "ul~r'e de sus, SPl"~1Ii JlyopovMui EvangheliQ! lui. H'dstos (Luca" 24, 4]8-49 , :lFa!ple,I, 5 ~ 2" jJI. Pe ce~ dQ'jsprez;eoe apostoU ]-on tl']mis. dupa lin'vie:re, s~ !a(;',i'j u;crell!l.d din '~O'ate nea-mlld~e." sa·j beteze iln. ,num"@le '[al~IUi]~i Q;)I FitJIh( ~;i. ill Sfill:lului D1!!h ~ siHi'nvete ,s~ pa.~easdi ?'!]e ,(;~Ie-a p(lrulliC'iit ~'Matei, 23, 19-20J, D'1!lp!l pOg'Orilr'(u!~ D<uh1!lh~i Sf'i'Jd, i'lllTclulli;ndl!.l-s;e num.~nll cr'e$UnUo.r, s.UDUiDpostOJ:l ~ ·din lndernnul Du,. lmlilli Stlnt .~ ,au rlnduit, pri·n rc,uq&ciune (:~lr'e Dl!i:mne:reu '$i, pflbn. punerea m~ili;J)1(1l'poe capllI.l celor lile!;!!l - hirotnnia - darul di:aQ(I~niei; ail preotiei ~i<IIepjsoopiei ~-arllleda], ,~] :m6i :num:indu-se p.rm;,]l'illerl :5:'<i'll b&tdni (.Fapte, 6,1--6; 8,'141-l7, 1.3,1--3. 14,,3; 20."17-28;, 1 Petru. 5,1.-4. Apoc" .t. ,6; 5" 10 i' U Tim., 1. 6 j J T[m ""5, 14), Eplseopllor JiiIotQn:i.U (filip", 1, q H s;.-d :p oruncit Slih irotO'i1l.@dSlC::~ d1intr-e C1e$'Ulli pe- ·ul1I.li. d1at:oni ~ip[eo~j, iar pe alta ]011 .tre1a>pta epiS(;Opatil1u:i rTit. 1,5, J !lm., 5, 21-:22; 3, i-13 i • Tit, I, 6---7). Pe oce§U' ep:j:soop:j si pofe<l~i U tlnme~te .Du_mnl:!2eu ~i -slu,jito.l'i.» ~i l!iCO~O,m]N (~5'P]"ar\Il'IiC£) M;ftj Tamelor lUi:! DiJlmll'le2ltilllV U Cor, 4, 1. Tlt, I, '7)J.. robipusl peste aU[ robl (Mat:ei, 24.45). AC'e~ti aposto.J:i, llumiU ,epjsrop]~,j preoU, 5,jn.t lut'(liito!."ii d!fora le-a il'l:credi:qtal DOl'iiilul v:L1ii' _, B.1IOOE!!!~~ C'r<a$hl[}~ ._ s,t\ (I. luc::r,ez'~" ln J,ocu] te:~Q[ dLIJJ.iLumea Vocihe: (Matei, 2]. 3:3-43). Ace!iit:~~pi~ropi ~i pl1eQfi silit $ilugile ce preg1Hesc masa ~i ame:sl.edi vjnu~ ~] C'hedm~ lumea ;a mlntulre [Prov., '9', 2.....,6). Ace~li)(I semaiifi.1II.me.5c :eji ,pih".inU ~i invtiliUor] [l Cor", 4. ,15,).. De a,OO$:Li~' au cfe$lillH 1J)OoJI.I!tldl asculta $i :s& fac~ cele ee ~i [inv,atil, ooc'i ,ac~tia. 110T da socole'aUli pentru s'Ufle-t~lelor U!V[., ]3, t1 i I Tes., 15, 12-~3). p.e ace~.ti epiS('opi $] preotlJ ]i r.1U:m~~teDorrmul Hris:to,~~sa:[ea. pindn:tuDl!lb I(Mi!llei, S, 13). Acest,or.a l~·a <:lal H!!'islos·Du:mnezeu pnterea de .ll Ietta p.rIl::a,tele~lQr Ci!vormtn~uirea sllHetelor (loen, 20, 1~:23: Fa:pt.e, 19, 't8), Ate~n~ au ch.eiJe imp.\1ir~t±ei eerurtlor ~i puterea Sd, ~rlcWe, ~i s~ descu~,~" !S~ dl~e I~] s~ deitege (Mo1It,ei, 16, 18--1'9,). AceS\OHl. ~e e'ste dat sa. t'UF noosdi liiinele bllpllira:liei ·("emrih:)r (M~ei, ~3, Ul-Uj. De..spre: .ace$ti cpis,copi :si pir'eQti £.(,1 'prooroett. C'~ VOir n preotJjai [l]i Dlirmli.eze;II., imln~('aU n~ mrnt:u:i.i"e (Ps:. 131, l6 i hrr., '23, 3-5). Cn a~U£l :g."ofi ·[.!igiiduii~ DOli'l11ltlH_,ristoo a n i:1l ~t'\XIlJ.ie zBele. pini'i la S'nr~ltilllv€acu1u·] (Ivfat@t

..li(!. pGarw adurefie:<:are tle~il.l

PREQ'11JL: Nu,-l anu'liea.1ZlI nicid.ecl,ljl1. JerU,ele duh;(,)vllioo~t.i Jle C~'~(l sjn'Hioosebit~ _ - d!llp~eamse v~de d~rI SHnta ·S(tf.ip111lt~ - consUnd ln dls'P,ozi.lia SUifleh.w.uiC'Mr~ iPd~~~n~a'; m pa:lierea de riju.jJentm p.l1cate; <>:Je['Ulllul D~~ne~eu; _diuhul'~~~tl'[ ~l1lml~

mi'dntl ~i smerit~ D\fmn~u, .nuo va. nrg:1Sl» (Ps,.oO" 161.;ul.1~u_d~ $,l

['ugac:hUlie riPs. 4{1, l5jl; tt'lwilli: ~mmlvo.ieoc, iaT nu j,~~rtf~» (M~~[, 91 1,3)~ deasemenee, «.fllta;[11:6!de blne ~i da:mida ~~ ]e ul~a~l~"cacLJert:r,~ C.aJaces:~@QI slut bJiin'e-p1i!icu:te lui Dllimnef.elllll!Bvtr,. 13. 16). ..ri]e mai·c:on:st!l'lil

de v,oie buna Qj -lnpu!rHor neestre ea jjertUi ,:«ROg~Hl~, dar p~ vdi~ f'raiHo.r•... s~ 1nMt.~ali tnJpurUe voastre cape 00 j€::rtf~vJ~, S;f~nt,~u bine-pUiCu:ta lui, Dl,lfllne"L<ellt ca. inchilla:re:ilI v()Blstrli. 'ce~ duhovn:U'til.a~~i:! Illlo'Im" ~2. 1) i jerti'e!e eer OQi ("t~Uil]] 's~. liiu~i footi (iNl .marlilillar~~110'l" ,~nf.le.tie ,r1ed.r¢platH ~i ale p~cauului. d. sa se hd~~i~ze ~ .ei 'r~~mWl lui Dllffine,zell ca vii, scurnV din DJ!or\i, ~aJ m~dubrre]e lor :s,a !le ~rJn' al,e' ·dre,p,:tiltU ~nainte8i lui Ou,m_llie:Z8lli. (Rom,. 6, 13,). ~.n.snnil~, j.ertfa,,~:1;lp[iem.!i. c.f\e$Un~· an !ldeV~HitaJ ardete-de-tet esta muoe']]1CI.n pemru (ll'ieiiJJnta ceD s in Hri~l,os',r daspre care A:-po:stoinl 'ft. :SellS lUi Timotei: oIIClt ,en: 1aUi, 'ell de.acum m.a llerlfe.sc •.. Tlm., 4, 5), ,AsHe) de jerUe, d;UllQv~ice$ti, S:f~I.e1 se pot 'adU'te llll] Drunn.ezeu in Bi.s'l'!ricil ,lui H!dst,Qs, c:a.ci. zice Ap<CJ!.st:ohl~; ,~Si de seva Aupta cin.e'Va... nu ~e itIC'lIl1lllnea~~ (lad\. IJ!U se va ~upta dupli:
j~

ttl! adu~.ea.

rU

1ege» (II

sa

Aoos~'E! ],erlJ~ dubovlili('~li. Fti'a nu ]l}o:t 1i.ll~ClU darllJn~

Ti.m.,

2, 5)...

..

. . ...

''''

..
1l~1iIhll

d'unm.'ezeiesc;.'primite d'eC:l'edj.ndQ~i ~l'l Tarill.ele s~vtf'~it~ de_.p,~,~orl, f~'I' decere Tain(i:'- cum este, de: p'ild~.TarulC'l. botezU!hti seu a hnpirt..lI~n:el _ dnpli ,cl1iVlliltl.1W JUt [)mlilne~eu, nimell] nu poate m()~le1li] vlilta de' Vec], lNV ATACBLUl : De-sipre eel ce sihr)J~esc Sluj~)a preo·t~sc~ ~:i,He;;; didj" se 'spune d nu trebute s.~. He O>CII:l1,en:ii 'tnditl1il~i pentru d nU:~i1p()S~

"l':l

.i€.V'II'

')01
IIi.lI

~I.

]NVA TACElu[ ..:hr~eJeg'. emn poate fj illh~les jij8~ texlU!] din J p~_ Itru, 2. 5, !J'eferHo'r la Q pHlO'~ie u.niver,sal~i mentHi ;sa adnCd «j~rUe du~ 110'l.1blliro~h» ? NUl '1lnu:ea.;z;~ texi:l!lifJI.("esta princi.piul preoUei ierarhic@?

'[(llii n-au f,o:s·~'I.v~Jali .l!~$'co]i tniiiUe. M[[Ihlitom[ a 3pU5 ,(ihia]'. d [hlm-, h nezeu as:Cl!Hnde ,ce.1or ~i:nv~ta'U ~tiu;lo:ri taineJe cemrilor ~i Ie d!:sOOPlltl ~i Dum,ai. !t~m!lncU():rll (Mliltei 1~,25).. SH!Jhd aposto.l Pavel -cltead' (,Ill·' "Iir~llJie'le Dlllmne~etl: ~P~e[de"se~"\,rfiintele:pdlJ.'llloo. b~le:le;[)iilor ~:i ,iste'll .. . lui. mea ,c@lor lste'U se 1N!i nimi.ci.»' 'ilsaia.,. 29, 14), apoi adall.gi:l ; «Ann·a dO' dil' Du.m.IJie'l.iEllLl.Ileb!.l!!l~jn,el.epd.urJlea iumii ?" ([ Cor" 1, 19-2O).. nUl pit •. dicat,o[ J)l!Im[leZim~j descopeIa (~ lce t[eblil'~e:S~ ~He :j!tel clll!!. i!r·.a,ven. deci, {n~buin~li de ~mnt,tlUnd.JatlJrIi) om.etl.easci'i ~i '00 ~coli inaU U'dill l{lii, Hl, H).-20 j' hHllil,.I.4J, 26,[ ]!O{Inr 2, 2Q!-27). '
J

s:fint, ~] fiU':! \N,iha:ni Y NiurlMi

I;nJlllWe'l.W

~'ie ~i CWl'i~~te -a:Se"laIedf,i - ~

carul suflat. De <:e s~ ne faoom iIW'li judet:atori ~ rl~ 1iliIem0 ,1 (Ma:l'Oli" 7. 1-2: Luea, 6, ''2.7iRom." 14", liI;).....:l3~ [a:cov,3, 1 ~ ,5. 9). lnal ,~oUe'!] neo rtndl, ~:r:e'hui@ ,~t[lJit:eli va[:iciitatoo T,alnei;Q! 'DB dle,pin'(]ie die 'vr~cia l• '~Uiluii,ct d.e darul srmt.lllm Doh pe.oore l~a primi:t ellfu'.in. 'fhl~hili'lOton~~i (preQ\"]ei) (1 Tiro., 4, :~4. U'TIm., 1. 6)", f'a['iSl€ii 'e,Iarlil ilei. pic®l~i; b1li ,villar diintre ooi. :mai mario 111,llmaQ di \moeJl!Cau sa 613 ,~SCil.'mdn,de far~,at 00-

~rd]or~MintU'.iit,orol, ('a.madle.v.arat D'1Ilmnezen. "'~z.hld ce·le aJ~' an ' fari.SeUoil'. d111ptiJ dI~P'flate i..;;l' mus.l:~a.'" dar iH,...1)! datamst df:e:pt $ oa:mm1i,\QI:'

de' dnd. earera J.e~az'is; aTO.aiil€! clte, vti vof zlce viQU~ (fa;ri.£leii)., f.aceU,~]~,~ pa2i~i-le, dar dupa fialiPtele lor s~ tnll. facet],,·"di ei 'zit'! dar I'm fac~ (.Mia,t!eJi; 123", 3ll. FaOO¥ C@ ·z!i,c ai, dw i]IU f,a.ceii <C'e f:ae €ii.. Aoost, 'r!lsp\mlSl p oote fit d(!lt ~i tutufQI aoolor<!.,?JIe i'DiIll'llil1iew pe pl1'oo~'i.de j:m()faU:~a,t- , d-au: W "'IIOl' ,s~v,ad11 b:.itn'il ,dm (kcWi~,UQr[M'atei, tIl' 3--4)" I~VATA:CBLUL; ~An da]' aJt[ lu~t. in d_i:!J sa d1li~i'll, Ma le:~a $pl.!.:!I, Min:tuitQUll ,atPO~l.o1ilo:r 'Sai, cJndi i~a trimis sa p(l\ed:iiC~ Evan9h'eU~ ~i sll v]nde(!e: pe oEl:] i;)Q]navl prln putieilea ~ da[['1(lrile 'l!llinUJna!t:e C\il care j~a bl.testrat (Matei, 10, 8). Pr,e;():~Hfusa '111;1 fare nim.iC'~lil diII!!,j· cl ian pl{llt~ pe.nb'U o![ice ,sluj'bi. Nt!. lnseamn11. OIU'€l, c'(i el ('alc~po;n.lficli lv.UnllJllto" l'Uiu~, ~i ca atare, nu 'Pot n re.cunosC1ll:U '[8. trimi'$i Bli Lui 1 :!P'REO!UL: Pr®o\H nn liau pillla acea:sta iPe[ltru darul pe care U au salll p~ eare U 1m,plmil:l~" ci ~oot.rn roUl1~· ~Q'T. I({.Cad v~c es:~, tucr~toJul

de pwm sa)) (L1100, U::J\il~7~' M&tei;. to, '9-~.411. },ta:rele .aposldl p:~ ,z.i.oo,~n. ;a<;ellsta 'Privi.!l~l~.~~Cill10:slnje$te v['e!i)oot~ :Sill oOO:~ "P cb.'rutuia1a hi? c.fulJe:s~def1e vie !?i nu lIIdmlld, din rzya(la ei '? Sau dt pa~te .:l1.l,l[mili fj:lll,U! boo. din ~~~~e tJ1li1iJi.!ri? Nlll d1Jlpli om spll[l en !Iltts:~. Nu ~:i.legea z:ioea~i3! i' C!id 'kD, tlegoo.l1lcl Moo.'se este ~is "«s~ ~1 llegi gtJftl boul,uilCa]"€! rtr,eieT!i»" Oare de boi rse b,grije$teDiilmn;e'Z~u? Sa\u in a~le·, vm pentru noi z1ce~' C~ct pen:tJ'ij noi s-a ,:S~ifhs; Cel ee ,aq.t\ tr~blli~_ s~ ,fir• ; . 'CD. nlidejdei"I$L cel.oo tr-e~eIli;t!r-.ebuie '\rei@f€ CI!l niidejldea oil i'a Wei~H'J~ va !avea parte de r-oa.de"" Au nu :!,lliiH 'ct. tOOi G{! lU(;['iea,z;!i ,cele Sfm.~.m~.· nillci din px:inoa:seie t~:mpllJl\li tii. eeL ce sllll),eSC ,al\a.tUlUi ·!I.1,IllPiI:Iltte (l c. it! altaI? Tot ~!!l '['indllit $i DOI!llID1illpentru. cei C€: prQ'P0v.rid.uj~ Ev.{U'I· ,gheliia, 0001, I~i b~i~~d diD EViMlghellet! [I Cor., 1;1, -14 ,D€;ut.", '2;5,4). i ~, 7 deci di '[[!:\t.re~ineroo 1P:I'eQ~nOl' ste un, d.rep~ at tac.esiOEa, care ~:~ In e ,('QfIi,orm;i.tale~1 CI1 l:est!lRten1ul V~cb]H I$i cu '!po[Ul:I,OO; MialluitOlfll!lu1.

sa

INVATACElUl.

~.Pr'eo~~] Ill-ar :ir,ebui SD. Jl)oar.!,e, tmb:rac-imirile .spe-

dl1i]1!.,;Cum p:u:r.t.audin mi1l.dd@ fari.seU ~i tartrU'a:rH; f~pt pentru care Min! LlI.I.itoflitl i~ IOsilndit ~Matei. 23. 5).; De asam(!oIle<l, nil U sa: oore l.I1~c!ie]'.i. [b IWbHe sa. poane barM ~i s~.\!Ili lase pl§rUi] lU1l.g, a.~l1icum i!oi1ias~ $i azi Il}nii ~ et, CI.'C1 sfinhll] apo~ Pavel spllue: 'INu ,,~ invo:!lt1} il15a'$1 H[8Q! eli blh'bablll dac.!i ~i las.ti p~ml ,lung este de '[lca.rill 111 U Co.!:., H, 14J'. IDe .;!;ceea, Mtiuiesc, S€' spl!Ille ,d ;p:r.eotii. dliBlf ~i;pdl1! pot<tli] lor se IlOa!~ti, tl:mp'O'~:jjWlcUllinte:l!o:r Dom:nu:l!w $i a UrU iDse~i.

PREOTrrL: Mll1luUoiUl,I.l!ll~o.sbldjt ~mb[acamhrtw '$i pO'l"lu]'faris~:j]Q'f :$i c.alitultad~o]'.,did aC1eSt€'tll fuses@'r9 rilld1[l.lte in TeslamenluiV:e<;-hi 1(.N'um., cele· .prescrilse difltr~ull Slel},ti.mMt de eV~liet ct numai din mirnd_rie. De ,aUfell:. pe aturnci. ·i':ucauu e<xislau ·p.r,!\!OiU81] Tesl-amentuJIlI NOll! $,1deci cu'I'~nlele de n~ustr.are eld:resa:le d~ d-t-re MintuitoIul fari~enor olji dirltltnri: • .lor [Ill 'pol ;l:j nia.ideoom. ,ooiu'ideNl.te ell adre'sate pJi'eo~nQr 'N01llall'i r~slamen:!. 15, 38 ;D-~lI.t.. :22~12:)."cj a. 'oSJudU :trlllfio] acestere, -de(lai:'OO~ nUl '))ll!fhill

1m ce
1

pd\"e.~1ie ('it!alhlQ diu sJir!'~lal;po&ti()l Pa\'iWl.

~I are, de .as:em.enea,

aU 11l'l;eles;nd@rindu·se loapieoUe. DlD. el, dar ~uli din oo.ntext (I CQf",. ales 1t, 1-,161 se a]".a,t~iUImatoa[ele ;oopuJ desCOI)tru'it,- dupa cr,oo.Ln~ade atnnel ~ siIl1bollit:eIl'l'l'i 'independen~a, iM capnl <lcop~r,jft ar;8!t~ SUpUl:!UJeIea
sub sUlipi.n:irea cuiva. B~xbatuJ ill!:! are Un st~iPhl iPe$tl1) el, :!j:i de ace;eo: €II. 'It,e:bllli:e sii~$i ~in.i1 ,capwl d@.SCo:p~:rit .FeU!eioa, av:ind ta sUipin pe bb'bat" ill} poa.te sta Iflla C\!IHu-] aliIk) -00 capwl descopcerit ftll. ooz {:il ar sl1'l ast{ie]. p ,ij:r d'(Y'''~d!l.nesupume[~, C'1!I:m fiiOO'au lU'Imai ,reJe vM'uve ~i oele Sflrkat~. Prln ,~u::-;easl:aele'~i-Qrrl]]ec1nslti C'.a~W~. radiea. :pe bijJba:lUll lQr"'= sal] s..ar neni!lSH pe e!.e illls.e-le, (I:r~tihdU!-se ea >8vhld. 0 purtare <'ll:;!lJroo':t'\.:oci\'i, paiful Ior e <0 jJod\'xl:M. d{lJ[ WTIocaele all! aici de $i[ijpinpe Mrrbai, nn au vOie sll-1 Jase desc(\ilPer~t. la-:r faphrl ci.\ preoUi poorlat bruni§. I)Ull.gd >$,j rmbraicAlninle 5pecia):11 se lmzeazni pe ~rgil.lmt'Jlle ~]rn~tl.l.uH d1a1tr,e eele ma:i t:raini~: .imiJrlica.n1iinl'ei!J lor est-r: lllJl semn ,d]sUnclJv ~i si.I!tlbo:}k,. amintlnd nelna JUil'lg~ a Milltu.i,toruluil nlllmU~ anito!)>> 000$11, H.I, 23" le~.,28.! 4.), IOlr daca preot~ii poort1i uneOr1 ,t'1!ltl~E! Si';)'i!leiP·i~Qopii, mi.tre, . .Q fac dup~ .exem.phll , IlreoUio:r din Testarn.eliltul Vechi ("re:z:i J,e':).,28, 4-40. Lev.,B. 9--l3). Ei pOIarUI lxIib~ ,~i par Jiilng dlJ!3)d modelul mt8l2..i:t:'eHor in T,estamentuI d V,echi I(NlIlil1.."., c«p. 6; Jud., 13,5). SJintul apostol \p'av"e] d !lvutsi eI ,d!>'1.I.pra saaOOMt;t fi'i9lid\]In:~a d~ naziren (Fapte. HI, 18~ 2I. 2~24~. oCH,li

pen;~ru a vietui dm.p:reWl~~i '(lj ,spor~ vi;a~d. P!idtLuind 'pii'i!mil QMl~i :fo.lil de DUIIIl-»e:zI;l'UJ~P,FJ.Q ,dlearea pomRd1 c:;j,mincind din fru:otuJ ,april. ,(Fa,c., ,2,f :l5-11)'f DiIlmlRoe1eU,1..a, SC(w afar~ din 'grlldi~ r.a,iuI'illi. ,ce:I'1li piimlntesoC lFac" 3, I~24)! f'il! bi;neruil1t~);en primi1 ,a lui DUtruIe:zell se blSOje$tl'l <:_I!l bl@ste;mnl" 'ilISUi@~ ruth Jel.atiile intre Oamell] au de(:~:l'iI,l!L iade:vliil"(lt Cd DutlID,~eu a repe,tat hi[l_.eruv]lfI.tare'(i liD m.u~te dnd1.lTi, zk:lin:d, m~UQ'r perechl : ~(ire$t:e~i $l v~ ~nm.uiU'l! G] um.pl'e:~i p!i:mlntuJ.» (Fac., 9,t). Du,'[Il,'·
nezeu '@, mai. bhl!e:OI,lIvli:'1:ta'~pe ,Av,raam (Fac'., 22,;, I7), itJj)(),i pe Isaac (Fac.i, 2~ 1.-4). ia!!'pr'4n Isaac DlI.nmezeu it b,iMoeU.Vi:nMt pe !ai:OV (:fa'l:.;, 26, W,~2ll). Dar starea de l>~oat a stric,at ~i raporturUe intre <lament Astle], barbarb.U avea dr'e'p,h]} si!·l$l la. solie ~.i dad aceasta nu-l mai !;I.J.~cea11 da ,]a mml1 (I scrjsoar~,(l, woart.e de desp~i!rel', () ,lbsa ~]~i 'pu,tea Jua aUg) pe (2.re- dac'li. InU -i:mali,pl1licea - de as:emen.e;a putee s-a :l:nde·, pan~~(Deut., 24, 'l-4; Ma.iai'J' 5; 31 ,i 18\ 7)1"

Cap:iltolul 22 DESPRE TAIN,A NUNITII


(CASA.T'OBIA) -

Venina [11 It:!m'e:intelepciu:ne1l, lui D!J.m]ll~z(ffi, C!!l:v$nlul intru;p:at f~oa!n, I, ~,~M)", ~i...a zidit (:iiI:5iol Sa [p.tariflLdill.-$! oei ii'!lpt,e sUlpi ,(Pilde" 9; l).

tntI·:adev~rd DOmlllill nostm IislJS Hr.iS'i:o.s. prin ~ap'te Taille a V'@it sli ImpUneasci toOt 00 a Cost proorodt in leg'!;! ~i in, profet,]. I[Mate:i" 5. t 7'l t 1, ~.3jl!dis~!Joifia Uind $i ea rea~~ta <:t'l un sttlp ail credjnle:i, Oil (I T!'i'lnii
a tnli'"i111itiirrli DumnE;ltz,elll]u:i, ,~~ M'i:nllli'torului ncstra. Astfe]! sda:i,mb~oo L.ege:a bd Moise (EVI., ''f" 12~ (;'U l.eg:ea c:r,edinte:i ~R,o.m" 3, 27)"..a.di,ca.1.,e~a 'Coo, Noua (Matei, 2El, 26='26. MaJtcu; 1, 15; Gat, 6" 2). 81oQ1,schrooloo¢ ,~i im'perfooiJ.oo€iIlrtnduie1il ds~:t'or]eilliegi[ VedI] I(Evr.u .s, 7-13.h care 11lI~] nUinuri d nu se mal bueura de binecuv1Dta!!'e:a C'eFlillui, dlar mai dvea 'll nea.juoJllSul ,ea o'mu:~ ~$;iput,ea Ui_sa soUa d.Ln orice pricini. Vle,n:i~ndDomnnl HrlUos, sp.[,e a '([Idrepta tOl1lte stfimMt~tne! S.pr1!lI'l@<a eelor te .tI ~sC'uJ;t6'n ~ «'oS-a ~is iarl!~] (ceaor ditn vochirme) ; ,cine, v.a. 1lt:s~

pe fem~i,as.a, s!i~] dee carte de desp~:rUFe. D.8i]'Eu 'vli, spun d\ od~_1,e '~~1 tlltia f~mei'8, afar,~ de: 'Cll1irint de desf['inaJe,o face :s~ s,~vi~a.sdi va a,Q'Il1oorst ome va -Ina pe cea l&:atii s~vtr~t,e adui1teni {.Mea-tei,6, 31~32J·. ,A!mid,~ta. fariseii ,(II] v,ooit la Iisus casa-l i;s;pi.teElsC';1 $] I~iI!1!l is ; I{Se ·(:O~ x vine, O'Qire,omului s:i~Sj[ ase fe'lneia pentnlorke ''Prictn~? IUisplUl~if:lld" 'm, ~ a zls: Moat! citit d 'Gell ee t-a f~CI(lt de lai i.J1t'ePIlI~, i...aM,rot 'bij1,'~ba;~, !;i!~ femeie';l $.] !Il. 7.<15: Penb'u a~ va ~a:sa mn1!ill pe Jt;a!I;il s!:iu ~i'Poe11UIJIUJ 'I !j:l se va hl:w',] C1il :f~ei.a. sa ~l vor fi am:ilndoi un trup, A~ tint'H !J.lIt1. HI ~ s1nt dOl, ci unul. Ded ee a unit lJuE1!Ile2ien omul sa. nil. deiSj)art~. :5[ I..a~ usllui : Pentru ee, dar, ,r4:oise ,ar. ponlficit sa.~idee f:emeH carte de d ~I~r-

1,'}3

Sa! ~i jJ,cimicii S,~i.Hi,cillld co alJest 1Il:r:i]ej ~,i mtlla, mi«l'1!lfte" pdn 'pr~hl:~eti\'!~ p
,ape'i. in, vin [loan, 2, 1-1 ~)'.Apoi, prin sfint!1.l1 PIIV,el 'tiO€: IICim;Uliri sij, fie lil1l;m~, tntru 't,wifl ~i pa:~Tht netntinat. lar p~ desfrtna:U il Vii jndeC'~ Dumne~Enl)1 (Ev!:" 13" .{; ApPC'., 21." 8)1. BetU e :$'l j:OQuit~e: c.al'e ,atr.ag I!i(!!daapsa i1ui Du:mne7le'l/l n-an ee C~l.l:ta (jU aoe.,s\ p:rilejl f[ COir •• to, j' i I htrtil, 4, 3--6). lncaz.ul tiJflJd moare \U1U~ dID :SQu., ceUildU este lfber ~a S~,c,M!l~ wreasd., [IeUmd ni,ci un pl!icat IliR.om., 1. 2-8),: dar dne 'lr~ie~'teniilQl.nunst (t1ebillI}.Cmr[rltat de BiS~Ii,dt) trtli:e$te [11 d(!sfrinare (] Cor.; 16. [I)-. 2(1). Barba.~,:ii:ii 'ibtlie s~~s:i, iubeasc!i soUUe lo[' cum t~j illbli!~teNlist()iS h Bise!dcDI, i,alr sotm~ :s~ se Le,am~ de SQ\ii lor $l .s~ Ie n~,suPUSEl ea DOl]uu~·

lui Hristos (meso" 5, 2z....-33; I Petru, 4, :[~ 1) 'lNVATACELUl: Ni<;:a:ied 'n:u se V'oxbe.$'le (le un B'IlU'Illkt ceremon:i~l al crn.sliito,r~€ii, .sliivir~:i:Lumal depreoU· Uilliii spun eli ritualu.l el nu trebui,e' u sJi. Ji(! allee-va dedl 0 sdl:emnitate H~,li'ig]Q8isa in (!are ,,'ii.torU SOli ~i d~u
0'

COl'lcs.Dnl~miltliu1 in

moo

solemn de

(II

co.nv~e~'Ili tn vede[~

inb~'IMierU

\IlLe:i. faIDiHi sa:u a ~te!!'ii de ht PREOIUL: De>$i['111.S€ vOi:be$ie nidlieri d;~ un cerGmo[liaJ: special 'pmtru. sltviT'.$irea d(este~ Taine, t'otu:!;li, deOaTl(;C'e e:ste 0 Taillla, t:rellme S aiM. UlRrIblai al eli, a~a oCl]m de aIm!:l are ii:€c,arre T6inl1. lU~1!!i(l]liil - fn oenti:ul carlJia e lonl'lula «CI.Ullillia·se mblill hl)i OU'mIlLeze:U ••• 1l .~ t:Ol1sJ;U'~lie parlooextemti, va~ll.t~a Tal,Ml cas.~tori,ei, pa:ri'e,aJ illece.s,ijJrli in t5,h'ir~,iV'e~ orid'irl@i Taine, In lJeremoniailulTaiQ:lei dl.s1ilor,]€li au fOiSt :r~]l:duite de n:i:se~idi dif~rite: aets si:mbolice (,irll:::u.nun8lrea, schimbarea lllie]elor, glilstilJrea de: '\rjn, oCQ]ir,ea mesei ~.a.)" care [~j eu rostul ~i ~mpo.ta_lilla lor! aliUurL de bi'lllaiC'uvLl'Ila[tlll ]u i. Dumne:lleu pentru tn:le'm.'eierea, lUl,e-i,fil·' mUU. AsUal, incul]unmea SiIDbolize.1IiZ~ alli!,ma vll.tnUlo! pecare mlrll 'l!reb'l.l1ie sa ,0 aiM 11'1 "Viata, ]~glue>fl.~ \ulire1l. eeler dot nriri inl:i",·ul'l . singuf tm!);, schimlb-area il1ele]Of - c:r,edbl\a ~1 diragoste:a [eci~r{lC'~ hdre s(l~i, care~Febnie :s~ nefar~, s.:n[~it. C'a~,] lnelul ; Q'1.tS:~II:r,ea de vm ~ coit1'vietuit,ea Ini.r:Ho!!' lil Illmo~lie in:tre ei, !iii Ia blne ~i lara:u.

face $,Iujba ·cu~'\unie:i 1 PR50T1IJl: 91ujlm ·cuflufJlire,j se (ill/ine a se lace: o!n bis/eri.c~!d1~r'e~ OlIXl.iiUilllia este una din eele ;s-api',e Tain,e ~i aid ,e ]000 :s;[irlt in care s;e sit· "rlrse.sc ~l ce'l>e]aUe Ta:ine, p€'l1tn di. ,•dd s~ad1!li::iil. ]1.I.me,a~j Biserica, ~ . ]NVATACam,: Unde
08'2

~n i:nl,~]esj[Jl d~ (:oml]lrlta't,e ~ ,i1Ididi obstea ,ci:'eJdil'l(',i.o\iilor care- iau pa!:II.'


bl1C\l,f~ imp:Nlul1l1'lQUnoi

~i se

la unul dm c€]ertllai de ;seam.~ prll jll1vl d

l:ulICI!lde dill! vlala IIlOas.trii, dupiC"um iall. paJne ,~i,Ia dutel'Ue :!;!i (fieC'~lZuNle: [loostl1e. De olceell", s§Jll[~tJ1eQJ, amlt!mie'i se fa,('e ttl bj$e:rk~ ~i esl1e :nmmil l'aJ~1'ili ,:tn-gddul li; din rnoti'V'(! bineou:vintate, a se faoe ~[ iPrill caiS:e,OO U de:zlegdl';ea, arhiel1eUlui, 'C:;)I,l)e iYtat~~te de ia oaz la, c-az. h

Dar ,dnd, 813 i!iav]r~eljite ,mmunie. ? PREOTUE.; CUHlIlIli1l1 fi'i:nd prile] de Ducur:i@ $i de ve:se!~e, se savtr$eiW ·in z.itle de si'!:rb~tod, inda.t!i dlliP~ SfWim W.uTghie! ,cil1d loti cJe$:lNV:A:TACELU1; tinU

in ~.:U'-m~;toare:le ~n€!$i rlistimpui d:in C1i[rs:iliL iuului; in cele pat:ru [p,osLud 6 d~ peste an, ca sl in t\oa~,eZ:ilel.ed,epost ale anu]ul,; mier<:l1l]"oo.!ill V]!!lJ.e'I"W : Zillill CruJcii (14, sept~ID.I)[']e) j T~Uere-a Capulni snntulu] ]'01811 Botezatoi:'ul (29 ,aug;us~)" Aceashl,' pentru 'en. p~tre<::@(H@ ospe}€lie ee imol€lsC de ob:iGe:i lImbl ~ ~u se pot!r~ve~ eu jploc.~fin'ta~] 'infda:lll'rea. pe Ol.re ne-o imp,u.eiPO's~l!lI (ve~i UUm!icireil.laOOl]ol'l.Wl 69 Apos101liC', cmoD.l!1152 ,1:[:1 Si'~ nodulu.i din Lai;Odice€!;Qi, ~1 ]B sful:tJUj] Simeon Tesalonice~J]!\d, riis;pllDS la '~[d:(\ebarea. 25}. lnP~~s1i1ilies;te :lDgMmt~. ole. 'tl.e'vQi,e, logodn(l, $1 aoonrs;ta nUllI:ai rn zlua B1jJuit-VesHtiii da,o~, ,I}U oOade in silipt1im'ina S~il1Ltelo;[ Patim:i SiilU in D'l!.lmimca F]Qriiloi t(lnw. de Cr,ed. Ort, ill'i:l!l'eb. 206).

se a1m In sfi'nta, iJjserict\ • .INVArA.cELUL : Cind sepot f,moolI!un,i i PRE.oTUl.; Po~:rivUpon.mcii a, g,~ .a Bis~idi. I!!U 'S(l Pl)t f~ce 'IllUnti

Capitolul 23 UBSPRE T',A:INA 8FINTULUIM'ASLU

;.

curl '!a. doc1;Qfi, De,~i

~~cat, aesasta slujbii. InaeQseb,i. pentru eei bollla:vi esre au ,~i~1Jl q~sit, lea.. docto..,a S:"lU ~i ,€j bUilli pentru bol1le t:rnp~U, cil1d

folo;s~tsau

mIll'

deoo:re,c,evindecari
SUnluil raaslueste

S'~t'Kl

fa,rut

$i

J~r a nntdelemn. I[Ma:ml::u,


.

~i p e ei i~a ha r!izjl, D~)mJ]IJJ ([I:l'~.S~r•• 28. 12,)., sint t-Ol~l]~i boll C~[O,t.1;} pina ui, mil ]j S·iI 'gasil. :IeallCUltns~ ·eEl etu este eu puthltii Jaoom.en.i este cu plltinti'i la Dumuezeu ~Matei;W, 26 t Luca, I. 37), Aslfel vedem di Dcmnul nesna Ilsus Hrlstos, pr.o'p;Qv~dllind ,~V(ln9he.ia prin sate lij priu ,cela~i, IllimMu]tI oric,!! boara :$1 OdC1@' ll!ej)ulinta [Ill pOpOJ {Male'i, ,4. :23-25. 8, ]-4, 9, 21~35)" Tllilrdd1!i.~rea!o dadoo jns~ l'n!lmalpe, te'ffi@'!ul credi,riJt~i c~.Ei poete ',"'indecUl.

H~. :HI i P.apte, t 4, U) ~.a.jl.


]?ltEO[UL:
Q

'Taill1!i1~e'ZilJt~ de Mirrrli.lJitOlnlJlpril'l

st:lnlli ,~~!StdU! tal" nu o.lucH~fe s]mbo1ic~. Din fQ~t1!l1 ~jntuj~ond sou d ,s:fi.nli:iaposto.li laooatl vindeC"~II~i f~!'~ a S(!. folo!l de wntdelemD,. nu f' : zuUll !l1iddecullil c~. maslllll. IOn WI Ii T:aina sau di 1.l~td!~emn~·p.08it(! UpSI

,s~ tanl.1:iidtli(l!S<:~ mice feI de tN::nl]~~i crlce !l€:plllti!l.~~,. pu(llru:hgAe:: ~Sl S In~rg!['ld, proplljv~.dui,'i ;$l :z:icetj: Jmp~[o\ttia oC€!tl1rilor este aproepe l TiIlili'ldui~] pe eel bolnavt, ~nv1:a:U pe (,,,e'imorU. ClH~Hti pe eel l~pro~i,;, pe demon.i. sooatetH» (MarJI,ei, 10, I, 7-81. ApostolH UlmaduialJ pe bolnevt ~ dup!! cum n Mlv!Ja:se Dmnnul (Marcll, 6, t2-~3), ,iar pe lemeiul.acesta ne·il Hisa't ~c[is ~j s[]nb,lIl apos:lol J:ac'OIV aC11lIe(11'\'11100 care le-am. i;ut'iin'lil pe mBi sus,(fucov, 5, ~4---H;). As:tfe-L pr1!1J1 iaptu-l ca se sj)liYJ'i'i!i:preoUb' sn:n:ta ( msefk~ fnrvat·a c~ ]a bolnavul cdrtl!ia i se face £lintul maslu Hste neeesar sa .ne cb:eJnra'U eel ,plIUn ~:J I)n~oti.. Pot n ~i mai multi {cel.ma[ imdiea.t este ~mpl€), ,(!Ia'rin cazw! cT!nd ~}c~st lueru nu es'le pO$ibi[, sa, H,e,cel pulio do,]. Nu:m.aj ]:a caz1.'l'ri. de: ma.i"e U!rgent,j') $j, looliindposJb:iU'i n,m.ni11l11l.'@il 11 minimum dOi preQU, ~ ~dmile .~~rrnli.[.
l

P'rtn pulerea Duhuhn SlinK ~i ;pe temei:ul credintei, DomnlFl Hrlstos leon det ~i a.postoHior Sa.i 'Plltillre-a sa :scoata aflllra duhlJi.il~ l1eCmal,€ ~i

de I]a sdvhllrOO. acestei Talne. Nel 110m Crooe, !n.V'tUiitu]'~, dlll'~l]Qraf;lQ!li~ tell, care nearata preaeler $j ~.\mii~nat uM.gern00 llmt,d,elemn ~e eel s~ oOinav,j (Marc1!l, 50,; 21""""l3r Iseev, S. 14-t5). 1 . lNVAlACaUL,: Dac~ maslul este a. TII,iDB. prln care ;s~ bnp5Jtn,~ ,~f;i~te Mrul vindec~rnoof de -caire Sfi1il:lulDuh. de ee ID"i!.l se vmdeca '~oU bolnar\l'Ji c~r,o:r(!.n se adminilstreilztl! ? PREOTlJL:. Nu ~t]i (:'11mel Ins~~i M'intuito:nll Ql1:l a. puLu t lace minurd t~lill patrla Sa»,. la ]o!(;alnici, p[icjna fiindl nu.m~i «IiI:,Ci1edli:C1taJl JOT (Marru, 6,. 1,5-6)? Chid vindeca p.e bOlnav.[maJ"lUfj~OO ~n tutl1[Q~ f/B~~ c:redinl,a ,ceJo,r oe se: :in.vrednicoon de b~nefarei:'Ue $l UimMnriJle SIl~J~

(Mat'€!i; 9!,22-29t 8. to). . ' J.n af(ll"~ de a()ea'S'~! r1!lgtlduwJe de la mastucer


(",{!'Ie,

,,'..'
$l ~erM!]j'ea de f~'~

ell Dumnezeu t-a icrtart pij;calele de care er OJ !Jo]na.v suflehd s~u, dal:~ nn a voit sa,,] .Las€: d se ma] huc'l1!u! ,de s.[n~tatef :in vja~~. S 1NV ATACElUL: Dar de ce Ill! rom~no-catolici Tai:nQj m.aslUl]lli, r!iin

Isr dac~ eineva bolnav moa:re tolUi~idupa .s]ujba maS:hli~lli,SOCOl!~

INVATACEL L: Bine. dar Sfinta Scrtptmti nu slnn'l.e ·nicaier,j c" aceas't~ T.!I~U.!\at Ii Iost instuuml de Mintuitonu.
PREOTUl: Nu 'U·,am lIr.tltat. in cele de rnai sus ci5J.!le.e!;ts.l~" Taiil~ 11. fos.t prd¢Uc.6t11 de· sfiimH I1ipo1>tolidin il1sli~ipofl]llCa IDonmulu] (Ma'l"ctl. '0, ]2~13)? N·(Ij auzit pe sfmlul al}Oistol lacov cit de elar vorbeste despre' ,acea8t~ Tai'l'l,ti sl cum itlv.alll sti o prad,idim :Sri nol i[ra<:o,v,5, 14-[5) ? AposLo:lH !JJ.U se 1lUme5£' ,illltemeie'to.li ai iai.ne.l.or,d «j,(:::Qilomi~.adicij a,chn!~'!isl[fl.to:ri. [I COir., 4, MI, Ded Tal'll\:!. este ~l'Ilem@:iat,ai cl..e H:!'istos, TIU d~ <lp ootoU.

de moarte 7 D€ ce

poate ii. savJr~:ita dec~t de ~P,]sc~pi_ $iilllilJlIa~ p~ntrucei~()l[i~Vi el 0 911mesc «ungen~ dm rtJ'f:mb (extrema.

INVArAcm.UL: 'fo'{u$i., uniipn~'Und lea mas!M iHI. fost (I Taifl.a, ci o .1i.imp:,ljjungere sim)}olid, sal) (IlUrr [li1Jmsi Q.pu_oere It miini10t 'pie'ste cei ltloInavi, dec£H[e apos,lO'U. Vind!e("~ri~e puteau fi ftiCl!l:te =:ii Etir.titmlde. ]~D1In. e]ernel'llhl.~ pdn.dpll] fUnd rug~ciunea. U~td~le~nll!] p'U~ei'l :s;ij ne'

PREOr"L: pM'ae~kaTea !'!,c!!stei Ta:i,ll@; ([a~ov. 5, U;-i5),~nUl ni se s.pl.l.ile s~ n€l 'cll~mati episcopii ~a s~vir$i.rea ,ei, cl «preotll», IE: a,dev1jrat.~';1, pe doole'Vlil;muri, cuvinhH preat putea 5~ desemnese $i pe ep[scopl, . .ar~a'cum aU -,orJ euvintul ep:isoop desemnaps pteot ~ d,€ aSt1lID;enea, ,este ade-_""a;raId ~ al~1l mi;lsll.d.1lli,a 1051 IUai:Uc~dd de, :sfintii !Ipos;l;oH (~Iarru, 6, 1, ]2.-13,): ])lIJ , ni!.lll'ti :s:e sp'l1ne' ell sa.vin,ir~a @i 11]" fi re:lle'J'\lat~ nl1l[J)~leplSIC~pLh.l[· .llfIl I, ~.~ c~ trebufe aplic1,Ili1 JIU!]ulJ!iQeh:u Ce ,g:jnt pe. moarte:. C'I, H~~ea est ~c~n :'11" I.. . Inav)~.,apos-t· ""I sn"ni ;"'d ,_. 1" .... _ e"''''~ Dllmnez~u - O~'''. 1"1... ~a, l·j:mn""d· ,",'... nVa ndm(:'Q!> . 'P c· I :iU'· IJIO .. '.. fe:l:ind" Or, d,aJt'~ 'f.lIlna aceasm ,ar n 0 tCu:)'l;g€:JI€d~n u:rmj1!l, .ar U Hel)\"11L :s 'I . "I.. . ~'" .. sprUQl,a Dumn~'l:eu ]a la SiMJepe cel mlllnu'1!I:IlYI..] Un~.... '"Ie"l''l .dlU!sta .' ud'I'· d vi'iruJ! ?

ullcho) ~ In SHnta Se:r.i.plur,B,'Ill,i.anume lmde ::;e- 'VQrb~oo daspre

lpe~,~lll~

D~PRE CRI!DINTA ORfODO'X.i\

lar pentru ierterea iP~C'areli)r inail1tea marUi, (l'!:,oodoc~.ii cr,ed.' c,~ ,est!!! neces~Hii imp\1hl~ai$i['!lla mlJll'.]b1llndlU'Jui,seu ii, bQlna1!lwluir ~l .pe eeeasta 6, placUci'1, ler Ell 'i1.l:Ilg;erea, (:U unWldemn'l1l 8f:in~]~"ca l@ ,oot'OUci. lNVAT!:CElUL: E limped~ • .Am m1el:e.s0\1 adev5ru1 ,es:t,ede pfJI]"Le'<9i ortodocsller, Dar unde se i'ace I${mhi.l masi,lIl 1 P']'{EO'fUL:In blse:ric~ san tn cast! bolnavului pentrn care se face
sf ntnl maslu, [NvATACELUL; D~T j'n ee zile se faiOOsf1ntul maslu?
lulni ma:$]u, Se po!'l,'~~[;;tce Qriclnd es,i;e,'l\,(iiv,ol'e" In popor Se obi~n'U'ie!S:~e a se fa.c,e· .aiall,e~ m 'llilele dJil post lin. s,tipt~rni]la S:lintelo]" P.ati:mi se m obi'~uie$te ra se (acemier:tlili"6(1" jjoia ,$i vinerea, dar mal ales :m sfinta ,~j maree Miie'r~uri, illal!nt~ <1i?11SUlFi1~):r" in amintirea ungerH Mmtuilo:mlui cu mit de c~tre feme~1Iicea p·~c1:ltoasa (LuC'a, 7. 37-38.). Atu:nd se face tn bjser:icll maslU! deob$t.e, ,~H:lIic.\li pentrumal mllltU bo,1l1Iav], ell, sobor

PREOTUL: Nu shl't ziJ.e seu timrpu'I"i anumi'l'e pentru savi~i['ea

,slUl~

Oa,pitolu.l 24 DES,PREI P'UTIERE.A DrISCIPLINARA.


NOic[[,0dem >till. dreptuI !fit paterea discipUllieXd asupra ciredincio~i~ lor, 'Pe:[Itru d]ieI:'100abateri; le are Bisef'iC'di. Slot 1nsi unit cn'!~Ullli care pr.in euvilhli] «Bjse:ri,c~m:~1I1,ele9t()m1.ln:itat~gt 'credii.l:mi!o~.]lo:r" nidi d]stinc~ tie [ntr,€: laid ~,i t]edcJ,. pe elnd nol, ot:t(!do'c~~i, int:e]ege,m c~ pute~en dJ,Sciplinari 0, a]'€! l!l.Ulno':l!li.erarhia sup'eriotl!ri!i, o':I! B:isedoH, dlemu:e.Ctl!1llin .
precis ,e~ Hrisllos, - MbduitoTllI] nostril - a det putel!"eil de (~a~ega !lOt a deZlegam ueenleflor Sa:i.; El le-a dat, tn ge!1enl~,(i;~()atauterea» (Matp tei,

mulii preoli •. De :regula" bolnavu~ pentru care se frace sUntilllJ maslu tr'ebl!ti.e mai inainte .s,ti file SpO'vedooscti, pe[!tro ea sa i se dea prln sUnlU!Jm,as(u tcur~Ure sufae:te,a:sC'li, radic~ iertarea parat,eio.r S!Ie ~i tAmi:i,·
de m.ai dui rea trupulut :s~1l de bOIl,'l!.i (ve:xi M:QWtdnict.t/, "'lI'hl~ ximn_rluielii. :sfm.lului lrtas]U}. lfI.l'ito~j? pov a~lIiiI@,a de ill. mce-

:[NVATACElUL: Dar ~. j:io',art.efa.'O€:snllblli maslu ~i !pent-Hi ,eei 51'1PRE{)TUL; tntmclt prin sJintul maslu se dobiiiJide~:te tiltl uum.ai t,j;'i~ miiciu.ir"€de bollle trllpll.i1ui, d~l ~ertarea pih;~!te]or!, se poete Iace Sifi~ltl,ll maslu nu mnnai pentru eel bolnavi, ci$~ pentru eei 5IDliato~i. §<i nil numai '0 sIngur.n daHi" oi ~j d@ mai mlllle or] lSfintnl Simi,on. Tesalotrl·ceannl.
De-sp.r,e sl:in!u/llIQ(;'Ju, cap. 291).

]8,!B-19 j 23~18-19 ,~i'i.de asemooea, cl.ln~tem eli du:p~ '[nvil:!rea Sa 1<... 0. sutlat .asupra lo,r [a ucenjdk)I Sal.) :$i le·,a 'zis: Luatl Duh Sfoc!lt i .dilOl:'a [e '\leU ie]'~~a. acatele, VOl ;fi itilrtate ~1ca[o,ra lie veti tin.e, p
1 )

vor Ii 'Unut.eD (loaD! 2~)irr 22-2:3),

,fNVA fACEl.l1L:: en 'toat<:! e,c:eSikNll, dud. Mintuihl!111, VQ,rb.ind de., s.'Pr,e' pedl'!p~eJ.e (Usdplinar;e-, Z,]C'e: «...spuns-l B·iS€irlc],]J; ,(Mate], :li3:"1,~ -17). :inieleg:e: {ispune-Ieom1!Wi tatib~"nu spune-l cond1!lc~t.o,:rtl()r(. 'P11scopllor], c~d despre el nn es:te vorba :tdddecum. Cnvintul BiS,eI]cll .or Insemna deei eomunltatea c;rediil1ci:o$Hor; Despre pedepSie. de i;I.s,eme:I:J 8. a. vorbit umj:led!e; prima - e~te mustrarea lntre patru ocbt t a dOllio

180

DESPItE CREDI~T -. ORTOOOX;\

lUI

este mustrarea ~n f!lta a do.i seu


rea
]]1

tret l1Hu·tor] ,I eea


,illJ

de a treiaeste

mush'a~

fa~a intre·91U eo'Muf.I]tfi .•i; iar

p1'l.ira _. secaterea

diu. Slllll.l co-

mUIlU~;tit

[NV ATACetUL.; D~J. dnp1i sfinni a].H)stoU, dne1liF'e puterea di",ciplii]in~ ]J]oon.cil1' ~n

PErEOIUL: ClI,vm:tJuI BiserIcli. nu poo'Le m:sem_j}~ num~[ adiLinar--e.a C'fed~n,d()!ilUo,r" de'oorec'eEllIDtaiapoot,olilor Iil1.licenic:iloJ ll s-a dat dreptul sill taoa uz deplll~eN;)a disiC.iplinp,!i in B]se'rlcii,~iserka» despre care ,~sle v(lrba Ia Maetei 08" 17) are aJcelaSi tnr~e]es Gi. ~i fn ,oozul neleqlui.tuJui din CQlint, unde ,comun~tatea ~aJ ho:t1iril:ea.excOntUIl]c1iJH tui numai la porunca ,~J 1rn,p,ro~ cu epostelul Parve], du.pa C1!I]ll ~I'a:t~ textul : !tei en, d.e~i departe eu i:!'upu[, ~t'l$:ade; fa.t:~ cu duhul, am~]_ judecat" ca. ~i cum. '!li~ fj de tat[. Pi!!,eel ceo a f~c!.lft UM ce acoost~; ~rnnumele Dam' m,:d.uincstru Ilsus HtiSkls, adijr(i:ndu..-vij vol ~,ieu dubu] meu eupsterea

a dmas ]a 'l!B.rm~iior, ,episC'opU $i p:r,e!o-Ui, ,care l

PRBOTUiL.;

Dup:::li s.filltji apost;o:U,

P'l1i:€I-eaJ

djscill]in.u~ in Biserrict\
BliII

iIlJtemei.a.t~egiuir.ne

Domnwu] nestruIisua Hrist,()s\j'


Ilieirea

tmp_wai, 'CIi!.sllIHellil
Iar

Cor., 5" 3-5).

mat depar!le: ~tSroateU a:fara dinlre 'voi pe· tel r~uu (I

sa sa .m~iJlllUiills:cil[ t.lll z.l:lla nOilltllUlui

g,ij

dati pel unal ~ eeesta S1'l.t1lnew, spre

Iist1S11([

bise.r.i:ce$U. 1NVATACELUL; Dar ,eEl! legiulrHe bi.se[i~ti ? sbd PREOTUL :li..egliuir:ile bisedcesU sint ]egJU@ date de ,QO'niduditorU Biserieli, in virmt.ea put.er]~ p:r.imite de Iii..mtmeie,torul ei de a cirmll p.e credillclO?~ in numele SW$i. aoii illda:tQra la ulcuUare spre bUM, ]Qf' "jetlllire I!M1'I:~e:i, 10, 40 ~ L'UJOO Wi 16 i ]'o;:):w, 13:,20}, 1NVAT.ACELUL; Unde- stilt cu.prlD'Se legJle b:isertc~~tj l' PREOTUL: Cele ma:i inse'lilJtDloate s~nt canwne]e ,sii ,cele nOill~ perunel ibi:s·edo~~ti. ]NVATACBLUL; Dar cancenele '00 ,s:io'1~
j

cornu nUdtea", De laapostcli, a.c-€asta plIlters: ;\I! treeat QSupra 1(lrm~jloir· lor, @P']SCOpU ~i preopi" a.postQm !.IU tnstitult ~·j(l]li aposto]i, ,a~a. C1i.LID InI fos.~ Timotei £rilEf;es ~i Tit ~IlCrela, Iar hil Tfmotei. nili:uele Pd'Y'el l] scrie : «Pir~ [mpotrivaJ pn!Obilil!.[ .nn prime~H, dlG!CU din g:uIa a. dd,i seu Irei martori, .Pe ·ooi 00 plc~tiUi~s!C mllstr1i~ide fl!;t~,00 tott, ea. !ii eel1·~Hi ; ,aiM blNnnal) (1 Tim" 5,. 19-20).,..Mad,ar, Timo'tel avea dreptuJ ~i s pnten a de a .iiP,uca pedepse: diSictpHnare chlar ~~,POOQtilOI.

Cor., 5" ~3Ij.Isr oev1i.miiti ~i)s. apostohd Pa,'vel s~rje acelora~i: «(lata s:ln~ tern st'i pedep:s]1ll once neascuUMe, ,a:tlllnci dnd sllIpUnereaVQ,Blstrt1iv,a n depl:i:na;>I([I Cor., to, '6-). Decl, eel ce are dr'ej:JlrnJ de a se.prQnun\a tn 11lI.aterje djsdp].rtl~r~ este epis.o0YI,l!]. locult~i. MlIj, e'ste. oarecuputi:ll!li. ca in urma anal:iz:ei aeestor exemple s:~ se ID!!i f1'ldlobilecUa ed I11l ApQSto~ Iii], cl comunU:atea detiine aoe,st dre~t? S] ·tesalo,n:i!O@llilor )e sare In ace~a~~ ird,e.les '; ~~])llC! ,reilIliu] n1!l 8:5culHi de Cl.livhlbm'i uostru prin ,epb~ V toUi, p@ ace La! si ..I tMe:mnati ~] s~. au mal aveti eu el nic-}. ·unam.esitec, en s~'·i fie fU$ine. .(11T,es" 3" 14)•.Tot apostolul Pavel ,a. (~~ut uz de ,a,. c'east.a putere in cazul ex,ci)mull~dlrU lul lmeaeu Si oil. hH Alexandru, d'icj a serle lui. Thnol€i: «..,j·am dat satanet, Cal s~ se invete s~ nu huleaseli» U Tim, 1, !9-:20). . Prin urmere, apo·siQI]i[ au avut pwteredi-illcipliJJ.u1:i tn Bi.se['ioti, na

PREOTUL: Canoeaele slot [legi dah~: de slnoadele eCI1m.enke ale Bisericii ~.i d'e s;inQadele locale ale (!i], dar inUiJ'iite de cele: ecmnEmke. Pe temeiu], invl!ti1turii M'i:ntni:lofUlIl![j ~i a. .sii.n\no,r SaiapQstoti, eancanele stetormcesc fe:lul de Qiig11lni'UllIi'H~,i cofldll.celilil a B~sericii, precum ~J drept1!lrile ~i indatodlile membrller e'i - d.erid, mooahi ~i credlncio~l - spre buna l~[ vi€tul['€:. n,olIVATJ\CELUL; Dar eum se [lU.mSSC 'pon:lndle 'privito!ue 1111. itII~ datorirne credliildo~nor fat~ de B]sertd :~:i ite sj:n,'l'i' c PREOTUL: Se nnmese ponnu::i b~s@ric~ti .~i slnt[ld'lil~ la nmnlr, lair dadl vrel s!:'i. *tii pe ~a;r-g die:spft4 a,oeste .Mua ponnlci biSierice~tji ea ~] despre Ceuoane, (,:i't€'~tle 'c~ a:lentie in Piaa1iorull de Neamt, editla ULU ~i lfiV .. de CrM', Orl,; bdreb. 2.9,30, 31 ~i mai de,pal.'te.

sa

Capitolul 2,5 DESPRE SFINTIREA


JNV ArAcELuL: DaiF ~n natura

~5, 36), A ll'licul mgiichl!lil.ea (ee se oibt~uie$te peatru nlas~) ~i a btne("1llvjntat pii.nile pentru a le sCOaite de sub b],es;'l:em $i, a le pU!1ie in Sll1jbo. 11l,tiriFii ll{i D'I(I:mneze'll!, prin Illi:llim'i~a ee aveil fac.i:1i. La fiel a. procedat sl l~ a~lIilz~:re,aJ ~inteit:mpar~~anii" S dl1(L Iu~nd pi:ilJ.~a, a b:i.lUie!cu;v1nttl,L$i., luind paJ1ami ~i I'Ilult'l(lminld. le~a. dal ueemcller lMatei 26, 2()...-;271, dl:ci, $i in aceast.\IJ ilnpr.ejur.are, pHnea ~ v~nu1 'It:ebll'iaru Slcoaso de sub blestem spre III putea Ii puse in slujba lui DWL1ne:llen, T,ot a~a ~'i dtl'P hwi.ef@, cin[!'ld en (]jOt ul;eoicI la Emaus. 11. Illat PU;[IE}ll ~ a biJ1E!:C:iI.nlln~,at.o, IL,uc8,.24", 50). [at~ deei mal mnlte imp[fe:jur~i ~~ care Mill.tuHoIlll_ t'U.HI dal r~~)d~ p,rjn ru.g~"dltlJie ~j binBClIvtntaJe. scl sfinUm obiectel d. ca, care ne Folosim. INVArACEUJL ~ ttl Sn:ll:ta Scr.iplJllJ,~ !je; :5jJ111llleCdnimic nu este ru'!;~ t"l!lut [P,ap'l'e,H~, 15; R(l'~., u" 14-20 r ,I Urn", 4, 4-5; Trt, I, ,5· ~,a·,l Iar dacli Dumn€l(lu le-a Cillia.~i't. rpe:ntru C(}: Ie 1l+!li. lrebuje sftnU~'e·'l

sa

PREOTUL: lnrr-edevar, A'postolllJI araUi. eli «"".o[icE!: fliptud, a ~lIi DUl11nezElU 'e"de buntl. sl nimic nn este de I~pij,da.t, dad s:~ hli ell muUu-

NATURII

mi~e.

ce re nu trebuie s ~ 1:1I€! atiThg;,em ?

C're~ttli sint ~i htcrmi spurcate, de

~P~E~!UL: Pl]~ otidciI''ea 'hd Adm.n, tOil.!~ JlipbJ!tQ! a los,t supli1Sa (iOO~ 1,lerLEI!C'lUJlJl ~i .!l'~['ltidll;mj]N (Rom, 8" 2lJ--....21), ~[[lg:rellindlH;e mat mlm viata ()om~III,li.. Oda:~i'i. e-Il. omu[ ill ,e.ll'tut ~i natura sub blest,em, "trecind, 1m,prelJnu. eu aeesta, .st.b ,sU1pillIrea diavolulni, eara es;te :rn~mit de atund incoac~ {(:st~ptnito'll!l.l aceS'lei Inmi» (loan. 1:2, 3l if 14; 30. 16,. 11; Efes., 2,2 F ,6,. 12).;Nt] numal omul. cisi netura tincle sa se - elibereze de sub puterea tir~:niCd 011 dlavolulul, <-(i:mpreun~ Slls:p:ill~. ~] imprellJn~ are, dureri», dar ellberarea e<i depl.ina s:e VlI f11i(~@:,ao,ja la venj:rea a diona. a MJ~hl]t~ru]ui._ C~ci pinila.hmd ~i ea ramme !11 d~e'diiic:iulThe,(JJ UnhiilJrl.:l C' a. c;;u:Jern omulut (Ro:Ill., 8, 15-.22)1. DIlf'j '~:iTre<:ll!tI:I,omu.l - ,cl)ul);'! veni.r,ea M]n~llHo!iullJ!:u - PO<i3i~Ii 8(;011 de sab sUipinirea dlaVolu.lll-l· prln botez, ~i lnerur He din. no tl,l!r~. prin slhl~,ire. seelibereazti ~ pot Ii folosite astfel III shljba lui Dumnezeu C1mI M~llb.l.HiOrl!lJ sav!![!j:a in [pllsUe mtnaa nea ~llm'ldUJH p.fini'loI, sUllibd ,evangheli,s't ne spune cn. mai 'i'nUj El g-a l."Ilg,i;lt. st QJ hineclIlv']:ll:lat pHone, Pill!care apot Is-a llliIDul\.:ii (Matei, 14·, H),

se 'sfi:llt,este p;rin <cuvintui lui DHmneZE!:U!. ·~i.l3tin rugih::il'ilnc~ U Tjm., 4, 4---5).. Dar prin aceesta e die, Ie. sine in\,ele:s c~ sfintire:a !l1!l o pot Iaee d€~j~t persoanele ]iblIgice~ caro'!'a. Il s-a tnClooin;t.at 111lSiu[UH de a Ii «Iconomi al Tain€'lor lui Dumneseu» (], Cor., 4, 1)1 ~1 de @. ~ace lucrul :sh]jb~i (E:f,e:s.,4, 12) ~~sp:re ceLe, oC~t['e[)llm:(Jje:ze1ll~ (Bv[., ,5, 1), C,el :mGt obi~f:!!;1!]t ele:me-nt sp'[le sfirl.ti,N esle apa, care devIne- !1i,lloi

rCaci

ea. !I1:Sd~] un age:rut CUI',~titor ~i sfjll'Uto,r, stropind Qi]f,e ,obl:octe (I'@~., 30, Ul-'20 ii bv •• :8. I) i 1-4,8 j '_ um., 8, 7 ~ 1'9, 9--~2). 111T,estamerdul VecI'I.t :!lint numerease .martllri:i ce .ar.at1!fo'l'lll aiPei in is.tor]lil 1!lID.H. AsUe], me de la )llIceplJtnllurniii D'llblll hd. Dumnezeu Se, pl!lda deasllpr,a. a;pei (E'l!I, '•• l, 2). Prin ape sHnUla - potrivlt legit - se (;uri.i~~ tot eeL n urat, spm]];idu-s~. ptn~, chjar !?i hainale sale, Cllap,~ (lev., 15, W). Do: pjld~, me a 'udal en apa jierUa [lll Regi, ~S;2$-32) etc. Tot in Legtm V,·hip s-e prezis ca $l bi crestintsm Vi} fi (I apa (:1.1d.laoare, care va ('1;1 ri'l'l.ium rUl11l1!l1i. 'lmpui, d ~i sutletul omuhri I(I~z •• 30, 25-2l6) , In NOI:Il T,esto.lmciDl'~ apa sfbn~U.~ 'este 1n'trebuiU'Jala (:11 ,e]e:ment cO!!a~i'lor !iii sfinUloll' {IO.nfl. 5,
•• r

4 ~ 3,2-1", Alt e]elnelll de sfinlirre aratat tn SC!rlptura es,h~ ~i untd'elcrnnu1, ~1l11 am ma] aJ~ta:t [11 ce]e SIU'IS!:l' mal inainte,

D,fiSPRE CREIUNl1 A ORTODOXA

In Mo1I[~ de aeeaste, ,BlsetiC'S! ~f~[),tl€!~~e pfu'i'1111t1(ll,aJfUurUe. rQf!.d~ie" cssele etc, ell.d!irerite slll,i'be (iel'l!I;r'gii:),a,duC'indi dan[ Sfintubti Dub pesIt€ tOMe acesta 'elem,enteca:re intr~, :k! v.ie1ll1kea zrlniidi ,11, CNdinci,o,$Uor.
INVATAcELUL: D'M undel se ved:e hI 8flnta Scf.i:ptur.mi 'e! elem'en~ te ca apaJ, ll.otd,€le.mnw", prEl:CiLUD~i a1te oliiec1e. trebuie sil fi.e snil~,ite '?
I?REOTUL: Tl-em gditat dlestilll de c'~l:r ln eele de Dlai SIlS, darv,k!;

ell ai ['~mas !lei~:nnjt. De ,aceea, ,~U.iruM.1iI Sai ~tiicit. tbiar ~ln t~ea V:eehe se s:1.i:JIteau ~~ !lie c[lf,tilau at!t oameni~! dt $i eieme,nteie p:rin dJifedte ntul'i ~i. rng~C'h.m[. Cal de ~emp]i\l: ("]!]l'IU1"ea feme.ii lehullle ]a 410de 7.:il~ duptl !la.$;teJ,e (LeY" 12 j' lu.c!'l, 2, 2:2--241). iar rug-acl:Ull€Ci pentru sflnUfiea unldelem:lIwItli ~;j .a Q!pei (,tIIghiiliZiIlaJ)" lb~eC'lilvin.ta:rea iPRD!c:i]or, e l)iil~U ~ja v:inulU!i ~ a pa~tel()':f Ie gas~m. 1mI. sJin:j.:ii p~l'jn:ti$i scriilor] ai !J.isericij, din plJ'ime]e 'Ii',eacml cre:!;tiine, ea : . Instil]!. :Marti:ruJ, ,i FUosoftd IApologia' 1, 'cap" 61. (5)1 Tedu]jafD. I~D&bGptismo,; cap" " D'e ,cOlOna m1~ mls,. cap" 3, 41· $.tt.,) sau s.Uni!!.]l VaSileQe! ~re (D,espr€' SUn,tul' ,Duh~
cap. '5i).

Oap,i.tolul 26 ,DES:P'ln~SBRBARBA DUMINICII IN LOO{JlL 'StMB,ETE,I


iNV ATA:CELUL: Testamenlf d~' ce; [lU, Dac~ NOll] T'est1tm<entfil'ste

Rll!giSidllID pentm, ibinecuvmtallea .$1!'iUuliile-a ape! (,aJ9'fiia~,aJ, OJ, untdelemualu[ ~i a ftuci.elOf, s,f~tanii pentru p~olii~ ~iaUele, le'glisim amin ..' me ddail' ~i [II! eele mal v'e,cbi dn.JiuieU ~i a$e~!.illI[tlte blserlcestl, ca ~e. zdndntele SfjnU/or A_POS,tD};i dinve!\cur:i]e QlIr.ie6! VII, (:.1113. 21, l IV ,( 42; 43; cal1tiE!IBiVIn, c~p. 29, 40, 4!. 42 :~.,a')r pretium. ~i :in, ce'te ma! vecM di rti d~ ,slujbi'i ea £Mlo,lQ,g,hionuI (MoUtf€lnicll!l) 101] S~:r~ph)n de Thm.uis di.[l,E:gipt, din veeenl ,~V,.Pe toarte Ie ,gtlsinJ In a()eeea~i earle, de Sblij ba" unde alUm. '!iii rmd1l!!ialll SfintelO'F Ta:i]1JE:, adk:a ~I!' Evb,olo'g[iu S!rll Mollt[e~llk (ta.rteH. de wgliic'imd san de molltte, veZ] Inv, d'e 'Credo Ort. in·,

wm~JleQi Vec::l:d'llbd
S:lmbet<ll?

urmam

1lO]

!?i slhbl1toIirea

1.Ir~IJ.,229).

De]a ~dlam 'Pi:g~ lasl[J]jitUili lui Avra.am. eu tooC:!Il:t.!dl~l~~ ullii crono9lifaU, 3678 d~ an] (Crooogfcdw lui G_h~,or9l11e- e,dinnosr tTad. K rom, de Mitrop. Ve.niamin Cost~C'hi, M'i.nltsti:r,ea. Ne1:ull~iIJ. 1.831,_ p. ,~4r45, vezi !fi p.foi~],lIt;a MinEl'il!lu:i' pe februarie, d.e star,etl]~ MiniiSt]]'j~ ~~~,~:
I?REDTUl:,
tu"Sec1!l, NeOIlli1), laeare, la

I1dangitld cel 430 de ani ell atusual l~[aet~tll I:obi In E.glpl (Oal., 3; 17). fac 4:108 ani. ln Qiceas:Ui. pe;,ri_Qa,dii de tlmp, <Ii

Adam

p[l1;;i

]a MO'ls€', md f;iqipllil!rat

DiU '€li'Qj:scrj:5~.

nici shllbita~l1!l ~s~

tineD, ;; 5~rb·Dto.Blre de vreun popor, Ti:mp de alitelBI nl:ij de ani", pat:l'i{JIYhll

c-ei die mal loaJllte de ]e'g,e :}:i, ton eel credindo~i is-all lP'Qlf'~tw:t cia._calC!! lnint1!!i,rH nnmal prin Sf1nta, Tra.dit~el ~~ abia ,dlupli aeest jll!(lel1i.Ulgal~rMS"
Ump <BI fost ]nsmuita de Dl1mnezeu p[~nll]roa;5imbetei.in 'thn~'lI,i treeerii popomlui Israel prin iPustia Anbi!e] - in ,amilltl~ea ja~~rl,1 h_IUI~1 in ~apte z:ile, dnl\>1£cere, ~n 'lin a ~1Ipt€o8i!\Dml!lnez'eu S~, od]hnL~ p~o'·,

186
CUi'!'_

OSSPRE CREDINTA onOvOXA

1.81

,~,itn amjnt.i!!'~aie~lril dml rebta :Fi'gjptuluia poporn!ni S[u. Israel. C5(;1 Sfi'nbl. Scrlpbrr~, SP1.!!.rl:e:: «$1 ill bineeUV[[Iltat IDlJmll~!!U 7l1!l8 ra sapted ,~l a :!.lnll'~i.t-Q, 'c,~ic;i ~bll. e~ S-~ QdJhtli t de IU:JIBiUl liil!era,f,e,a Sa '!pill eare b arilcllt-o Dumnesau» (Fac" 2, 3). $i ]}ara~] este s'Cris;[e{e.til.o,li' in i!'3;~]'ea israeUUtor dill !'Obi.€:: .:o:Aidl,l!-tJ aminie: d !'II lost rob fu p~mhllu] EglpliJI!ui $1 te-a 8(;08 Domnul Dumnezeul tilu deacolo ell min& lar,e, ~i cu brat lnelt i pentru aceea ti-Oi pO'!'Uf1lclt Domnul-Dumnezeu! ta.u p~" ze~li zilla 51mbeteh) {Dent., 5, ~5). ;. Dar t;rehuie ~Hl.lt :!,ii faptn[ cd 81m bata, nu iii Iost daUI. de Dunlllez'eu ca sarlJatoo.re obHg,lItori,e pentru toate popoarele lu:mn, d a rmdult-o,

sa

Acest h]C'JU n ua:l~ Sftnta Scriptur,~. elar, etnd Zloee: «Sffi pil:!:easdi fili in:i lsrae) sJmMt.a, Wri!izlI.l(lind slua odihnei din ]WM'I1'l ]]\ M(lJll, ea un legamlnl vesnlc, $i s~ He eeeasta semn ve!;l[lic :i'rltre Mine $] nil lui Isra~]" pentru d. ln sase zile d f~cul Domrlu] cerul :;!i pdmilliu], .i1):T in zlua a ~ap'ted 11. ncetet st g"iiI M]!inih ([e.~;'r 3l, NJ=-17l t In all lee, Sfinta Scri.pb.lJa. ne (Irat~. de. ~semenea. di aUt sill!lblit.a, dt ~;icelelalle poruncl ale L~9iiiuu au fost dale de cit poporulu] [sr~\I(~l; ~,CeL c:e ves<tc€!;iOOC!J.vhitul Sliu J.u:i~a('oV', indre.pla:rile ~i jlldedtUle Sal~ h.d Israel (adh::d poporulul 5C05 de Et din roble], n-a f~c!it a~a nlel unui alt neam (adk~ !leCI.'E;:ditidos; care in~ se tdlg;ea diOC1 siiminta lui Diloov) $i jll!dec~He Sale nu le-a ad:tat ]o'r,» [[)o],,~:Ili('ile$i stmMtiJI) (Ps. 147, 89), Ci:nd! p!:iglnii !'I.U venit la N€!emia, do[]nd s~liIa parte la ziidil'eOitempl1!lJui,el te·a Z]S~: «Dum:IJle'Ie1(l.eel eerese ne va ajuta. NOl, s]ugile LU]i vom zidl j' tat vol n-avetl parte, n~d dre,p't. nici pOIllMif\e ]l!i Eemsalim» (ll Ez. 2" 19), Dac~ p.~gjni.iar fi avut simbiita, mai avea Noomia drsptul s le \i'orbeasca esa '? Ptigi]'lii i~~u' n putut r~!ipund!l! ttl :S;i @i. i'I.U shnMtll COl semn a] a~~'ll~U1'intuluir la fel Cd isr,aeUt]i. Aici bl:s~ Neemia vOl'lJe~t~ lnoU'ld't ~i llmpede, spVJnlndu,.]e di. :rIU su ~qla.'r:t.e, i~i drept», Ca p.ag:ini· n lor na U s-a dat nid :l~,l'!a. i;!i 'Oid. s~mMta reiese ~i din epis;toLa sfinlu,·

,ca .5.ril['b~toa[(l en legamlnt v,e~l1ic, numa] pennu poporul Suu, Israel. ~1

'lui a;poslol P.~,V'e.l~iltre !:"Oman!, l!3nde Ie 'SPl!lM; {~C:l1cilP~g~n]i eare nu au lege,; d]n fire, :fae ale Leg]il~ (Rom., 2, 14JI, .~a[' :m,QJ] depar~e, Mel.a~i uposto; marh1Jr]se~te c1i israelitilor le epertlne lllne.r~ii ~i slava slase:r,i'imiohd (ded ~i semtl1l1 legllt'll.rii =- shnbdla) !ii]. punerea legii. fSlmMta :fm· parte dun ea,) sl slulba (l~gea ceremoniala] ~i f5gMu:iIitele [Rom., 9, 4., Deut., 6=13).

f.'[['istos MrutU!ibJ,;m] nostru n'lil. deS{i]inJat Legea V,@_cJd, 'cad l~ a ll!1,"lrtwri.,s:i,i ': «5li lUU socotiU C'~ am. \fen~l s~ strle le~eoa san proorOt'U. N-am. ven~t S;~ str1c, ei s~ .r.mpin.eSlc. C,aCj aa~vara t" zie VDUa,~ f[lalnte de ill ~reo:eeerul ~] p~mlDtu:[,e lot~ sal!! -0 dna din lege Ull va trece, pilla ce nu ,00 nr :face toate» I,M!de:i"o, fi -HI). AF t11semna.l' deej,. 'ci1 ~i sfintenia s!imbe'te-i r1i:m.tne i.mv]g()a[epen~ ll:lltoflj,eau[)i!.
';I e'5kitnJenbHu[

INVAT.A.CELUL:

PREOTUL; MIlJltllli.tog:ul r!-a5~rica;t

lege.a

1$[

pr(lQ'focit S{iU. 'iii gene-

raj, Vedrinl TesLament, 'ct nwnai l·a. bdocuU ClI! ~1 Nou, Care est,e de~ s~.vir~ir'€!a! OObli Vechi 'I~5,trulJJJ3,n:tJuleel Vemi _, dapa tlil~ SI"Il C1[I!!!a~
Si mai sus CI

Mmtuiiorul a l!Jat paham] .~ ]~Il. !!I.at,or z-icitu:l; '~Acesl pahar este Legem eea noui!, intru Stogele MellJI, ] care se vars-i peatru VQi» (l.uca\l' 22.20). lNVA l'ACELUl; Damneseu a bioecuvintllt :i:ii. '" sfintU ~iua a: ~flIP"' tea in"'~ de la illt'eIPut~I ll.l!mi:i,dnd ,[I :isprravit creaUa, aupi clHll.elSte S(;f]S: «$1 a. s,r:h,~'tD-umnezw. in ziua a. sasea luera,rea S,a pe tare (I fl·, ICUS€ ~i S·,a odiibniJ in .'lIM @ $a):),te'ai~i a s[intit.-o em mlm ee S",a,'odi.bnit de (GaUl lucrarea Sa,pe care a Clicul-o D'I!I.DlneZeUD Iliac." 2. 2b...Jl.
miiD.c~d Ol.UC'.en]oU Sru.r
j

$~tD1iI:p!f. ee a

'01IVl!J.ti'lUlil'l!al UJl rol

de ~!lv~tAt.or",slPr~a PlYi:lgi:lli omeni.re-,a

p~trn primj~a. hli IVfesia.: «hUe! ca legeJlI ne-a fo:st ['JOil!D.a. c'a]iill'za ,s,pre Hnstos, pell-tm ea sii 'fie indirep,tam dillJ.tredinUi.,[a:r dQ!c~a. venit <ere,. . ..difltQi, .n1l! Dila:i s:inte:m S'UIO' ~lt1uz~Il' (G@.l., :3, 24L25). Mil!ilubell ,ru"asb~. c 1111 ma] ath·.f.IIll e [rnplinirea f8!PteJl.oirpo'n~.ej~€, de Teslament,lilt V.ochi. d
aeu de tineree s~mbdei; cl de CiBdifllta ~n Usus, Mintuitorul nostru. Prln

Ded. dl]p~ (iele ~as:e 'lile:al.e Cf@!aJtje], 7i!1,IIaa saptea a: fOiSt eel dinmSi" ba.t sfintU de l[l!sn$i DurnIl1e:l;eUI $1, d.~tOidt~ ~OO'5t,11'i .[apt, ea Ii ['.mas: ;stin .. t5. pentru l.o.i oamenli ~j pentru tOO.t~tirolP:uriIe. PRIl.oYUL: In aeeste d,(),aaveJt:8.iii1te nn .se vOirbe~te declt despxe DumM:l:e'lll $i bAoriH"'@~, tl. araU:rn:diw-s.:e caDumu.H'eu S *}i~a s~lt luaa .. rea, S·a odihnitr a birl!?:Cl!Iviu.tat ~i a s.fin,[lt Z!Il8J. ,1'1. ~a.p~ea. llil$,il[ despli'o om' nu se spun-e nimic', ~illki 'iI-oBi' ii ,avut omu.l pentru C€: s~ SJe cd'ln·

et eu foot n~cru.U :sub [(lb]€:, tll~ocm.ai ca. fluI M. Awaam dilll rdifltDa sa, ~g:ar" . pe, clnd eel din T€lstamentu1. Noll. sint ca fhlllui Avraw, di;n soJ~:a:sa l[be::ril.i" Sara, fiiind ni:l:sCl!S'tispre H'b~rta.te ~i.mo~le:_ltil:'e. Cl.tei Agar' . ~l Sa'l"~ s.jlIt :i:nehipuiri ale ceiiol:'a.ouA Tesia.Jl]l1inte I(Gti!l.. 4,22.....:3:1)1. Prin litma.re, 'C'IJ!,\lintel~ z,,{[ntuitofuh][: «Sa nn :soootit,j ca. 8:[[1 venit :liii stric Legoo seu pltO'Otoci:i~ au. ~'c€,,r;t hl'teles; Eu D."'ilm V~1lJit hnpOb-lVii ugH ~i ,iii pfoorodlor, SIlU: Venjrea ~a nu nest€! eeva ::Silr~n,d. dimI:~otrivlil,eaes,te; fn d€'plin icord aUt [:11 L~g:ea lui M~"[Sle"d~$:i mt' ];r:rv~~. t1 hua din cele]aHe cmli .aJe pro(l,;roci'iol: (VechiUll'Il~ Testa:mmt). in acest dLip, Legea se :m:.pJinesl,e, d~gti;vlr-ilt p:rin Mille _, ad,icl1 pr:in ve:n[l.'ea. Melli = deo.areceaeeas:tli ve:m.rea Mea e5,i€1lfllsa~i Unl:a e1 (Rom.."WI' 4)., Iar Cllivinte)e prin 'c~mli! [l'Ituitoru] SP1!till,~cl no va treee 0' iota Sa.U. M
J ,

Iis~s. HristQs,. tegea fTesitamentul Vedli) S~ii impti.n,U ~i ~ (I']OOMt.f(Cacf I!-rmtosesite sfirr~i'tUi] bgii, sp're ~nd]'eptarea ,a: tOlt cehrl care cred!e:~ (Rom .. m, 4). legea Vecbe a Unllll Dllma:! pin.a la. loan .Bot~dt()rU!lj llUi.~ , n~,uEP,:rtlgliiti:oralt'Elllir:U lui Hri;sio.s ~Mate:i" 11; .~ Ce$ de sub regimu] ijl.

neascn, 1I.V1n.d el ebla 0 :lli de Jacreareesa (P,alc., I, 2&-:3 U. .f~~ndil!~e~ zat de Dumn.€!:'2!eu <'!. .... in gri1dinace,i3! diin Eden, ce ~·,olucrre~e ~ !H:I 'J)i'i'. ozOllsc2!m (F~c.• '2;, 15), pri~rn[ ,om 1'1.·8 prlrmt Did Q porn.mc~ p:rIvjnd ,~e['harea 'zUei a ~a,ptea" Sillgura PQirurnc:~ care ].~ad!at..o r:hlJrrrm~ua pe aeeea (Ie a nu m~nca dill, pomul clilno~t.'bn:t·ei b!Dell1~.,I r~w.ui (Fad! .fosl

2. 1'15

~~ i'jl.Pentt'l,F Om; rti;oa'le~ile]e erau deopo,triv~.Ba, mai mull. :nld chiar a.i1.mC'J.c1nd Adam si Eva .~n C'1ika~ por1(li'l.oo ~i .au cu.noscm:t Drnel!\! $~.din!. ~i rud dupa, ee 8U :lost ]:zg{l,ftIiU dlDl'al, nu au pnmU lPon.n.c~, s! ,s.erlbre~e vreo zi, D~mpotrivir toata vtata: omu1ui devine (I 'oofiitrill~mUD-cl, [iirid obUgat en In toa,ba zHeI,e sli munc-easeli 'plli1'lintul - bles:lemat tlJtru 'to(ll:luc::ru.l'.He s:a].e ~ llootm a-$i dobindi hrana, ~tCU 'o:sieneaHI. ;te hl"~illre~U din el (din iJI~1ii1nt)in to~d~z;jle[e vie'Ui tale "Ii (Fi:lc" 3, ]1)., Se ai:<!.ta, tntr·a.devt1r, c~ DumneZE'u S~!iiodi.bni!t tli a .liaploo zl d luc]'~lea Sa, dar cum :se nllifMiiI. tllC'oo.7<i, !l,U '0.1. ~e S'p'~OO. Ca a;tare, :se :I',i~ d[c(i u:rmi1l:toa1lele jntrebiirI ! - Es,1;e· ti1ua, a, ~~teaJ una ~i a~e~a$:i '0), Sllba.tuJ ? - S·e nMl,arau pe .atUIlC. zi[.e:Resl1pUimlnii $n ~a fel C1l.-ziua. d ~!lPI.

sa

IilU ;3e VOir iClt.e loa:te, 5€' !ref~di la ilnpHnl!l'ea, [l~C'ruI:Horproof'GeHe des:preE], care :s-au lmp]fuH !ntocmal -phUi Ia. ulcheiel:ea. N(l,'l1l111i l.e~am~nt f~cl]t p,:rin Singere .s~1l: ~ilnsti:tl.l!it in: se,na i!lei tel'e:i dJe 1(1il1~, 'cl:nd .leg'~lJdnttll V'ecbiiulUi T,estMlellt a Iuat sfir-

o cirtll dinLe;g:e: 'Pbl~ ce

teil sa cOi'espund~ ell stml:l.a!tadie a~i?' ~. Unde S'e spl'Il[le di senuulruau aoel t:inw?

zilele ~, cum :;Ie n.iUlm!~tliU lin eL~

100

~ SaJU, eel l,)l!l·UD", ell v:inlhll !lslljb:at~ - tltit de· scump iIl.norra diE! '~ei en care ai stat de votW ~ aj pu.teil s4~nli .ar!iU wtde este scris? Vrmd, m;nrdod,tre:bu.ie: sa reCil.Ul~ijctiJ .sim])~ta ca. xl de od\iJ1M Il,lU-~i ere orj.gi:nea i'n rai ~i Did n-a lost da.ti1!pri:mi]or otlmem 'ea. zi die repaes, ci eli Incepuful ,ei es:~e; albia 'ell eirca 2500 de aJRi mai UrZ;]u~Daile: lilliiLuriitQlar'e .ast'!PUI! l!ebdui. de pra:muire _. ,1 al zile:i a:ii!lIme'O{l:[,e este
iP;r!l'Z]Il.ui~~~ nu d:1irem 11]c',ai~riio. Bibtie, Problema mai f.l0~te fi p1!l_S~ liii astfel:

D'llIDli'iezelll., il:ltr·i1devli:r, S-a


$i S'·aJ

C~ci nu ru se nlruii spune d i~ acea:sta zi ~c~.a fliOlt seara

od:ilunit ill

Zii!.Ui

a ~dptea sl ,a sfmtlt-o, Dar eEl ~inSlean:mi ziuaJl!. .saptea ?

f,~cut

dimin'eatli»'; cum .Ill sa SJ)lI[[IMi! despm ceI.elaht:e zile ale CJ·,e-.atjei. A__stf~, at urma ca ~n a optfll ~, -adica. In tntUa a saptihIl)wi vii~oar,e _ Dumnezen sa ifi ince'pl:!t din nou a ct-.ea sau II. lucraceva, pentru ca apo}. dupti. :;>!lli(l 2l1~. ja:r~i, sli Sa odiibIlteasclii ... l~i :~.se-ibe:ze ~, Ell ill fjecare st11pi.as mina,j zjuJ~ d ~aph~HI ... Ar illSeml1Jd, prin urmare, di serbaree simbetei ar ,
trebul s~
0< UiJ€f.l[

Qup1ie'x'!:limplnl Elli

Dllillule2eu,

!!IT [Itt

pI!;!haza v'[,e'H.nei

porunode
rnenli,

la

inceput. P-o.ru:nC'-<I venn ins:a. :muU mal. tb'ziu". 1,1II!:II. susa

tfne di, !,li D-liunneZti'lil slerbeaziiJstiliibti~a ~l c~ numiJ.~ dupti ex,em.pl"([l E..ui ~ eel puti'iipinti 16.venlrea ,a<;:eslei ponmd - trebuie e fi seroat oa-

insemneaza ,aI c,~dea ,~n'00(1 mal mall'€: rat~ct[~. . Decl, !l:Ziiilla a saptee» l'l!l1 es:le dedi zlua 'tn care Dll!mn~eill a $neela.t cre,1liUjjJJualversulut Nieli:i.en nu ['I] se spuae m Bibtie Ctl, ]a ~nC~j)llt, ~i Offill] «s-a odihflibl t~ ·ziua a ~a:pte8,,, . INiVATACEl.l1L : Existti: un text di:f.l oore s-at tuloel@ge d1: poruaca sHlltirii. zilei. a ~a.ptoo nu ar Il fost daM aoia tn vremea lUl. Moise, [['1 pustie, d ,r;t1 ea a 'Ecd,slat '[ndi. de 1:8! lceput: «Adll-U amint~ de iillJ.1i1 h s:nl'lbeteI, ca. sa 0 sfhl~~$th [1~",20r 8). J~ta,i a!ed" d Dumnezeu ,a,trag'e doaral~~'Ua {ad!lI~tJ amin'le) esupra t1H1;~] pornnCJ dej.a. existente ,~ nu
ostatomlceste ecum pentru prlma (llariji,

sa

Si"

de Vrelll!fil

C'@

t€tl 'este de' ],a


nil

lnceput, k1se.amn3.di '1M1~ ,QbU,gatorje pentru :]Iml(!a de tQtdlMilIDa; numai pantrucea de ]8. Moise tncoaee.

PREOfUL ': <J:Arlu·n Qimauie}) se l,efeil'a Ia cee'ill,00 a lexi:stut l'!la!i dinaillt€! (,tKlieli (~ad[l=tiami!}oo~ de esva ee ti-am spus en .1I]t~ daUi), tlid, In'lir·adJevar, porullc1:I de asarbe s:imb~:ta nu s-a, dat~.pentru prlrneoara, o d~I.~ ell. ceJ:.elalte p orunol, ~e Mlln'tel@ Sillai.. Dat nu este mel asa cum U se pilr,e diumitale, Cd ~-aa fost da:Ui de ]a ]u(leput, btl Adem, ~nrjli.

]O!'»' f~~'.l'I2{), 5, 12~.,!n~l pa.trolea rind, reje8e '00 .~abatWl~I inlr.eaga le~e sint GaJt~]11UmaJlevteflo'l ~ iar nu .si ~·eio:rlal~· ne8lnUil'] _ din marlml~ ~O:nduclit-on[or popo'rulni ales tntors din e~.il,; c'~d al!t1!lnC'lcillid ce] ~trS~.lil~in ne!lfIllJ1t.'or .!lU venit ~i Ie-au oem! p·er.m:isiunea ,s!i ajnoo ~i @[ d Ja .zldlrea ternpbthH [)Qm:m11u[, ziclllcl': ... l z.idim ~l .noi ~impr~ulli1i ell S \'0], ~erdrl!! _(;~ $J. .~olr il::'d~l '\'1O'i, ci11it~. pe ])uDlI!!€;'Z.eul VQstm $i~rn sdu-

care esle .r'epetat ad die -eire Qrl Dl!mn.e:l!ensa!U Moise atrag ~:te:nUa asupfi;! ser~.d,rii sabatlillui .lla.llIasupra legrunbltului f1icut, ptin el, intr~ DUA1~ezeu..~~ popon~ sees dtn robta Egiplulni:' ~Mu~t'l armnte de ~ua sa.~lCIit~lU~. ,·». (Ie<$'''~j~_) . ; (!~U-U. am[l;loo 'Cd at lost .tob ill pam.[[Ibd EglptlJl.l~I ..... sa plt2i~tl zh]1;! simbeteJ~) I[Deut, 5, J.5)•. Deti, ~!c~sUi: Ciiaduc>e:r,~
<llllmte» se ltef'el'~ Ia ]eg~m]ntu] sa!;;all]]ui pe cere ["la €~Cl..I1 DUllulezeu cu POP?!l"l1!] ,evre'u,a'llllfic,i dndl I"Bi seos din. rQbia egipte·.a:n~. Cer'el~lte n~am1i.lXI ID.lI. au acest l@lgam.int, ]J'l1!ntruc~ ele au eu aVll'truC] un all .te9i!iI!l:dn.t Donmul~Dunulez·eu, C'.aJ POPOfll:] e'l.rre!l; :~:iIIU au ded a~~' edneu
('e

·cern ]'~rUe: Hld dUI. vre:meaJ lui. Asarh!;lJdiOll, j)egel@ Asj:ri.ei ... ~. (IE,z., 4, 2)1, laJ ,~ces~e ClIviltl'eu trjmi.~:i]neamurUo:r au primH. un raspllll;S dar ~i tat~90~~C' d~~ p~:rte·a Ill] Neem.i,a.: {jDUID1!11€Z!:il!1l'CQ( ·Ce:resc ne ·va. aJula., NOl, Slulltom_~w, ~(lm :zidi_i lar vai. nu a.ve·U parte, nici drept, wei poonenire ]11 Je:nlsall.TIli:J.l Es., 2, HI). D~ sub.l.ini,at ulUmul euvmt: I~n !o(pomen];rre»,

zare ve~n.idi s~ 0 prat:mllii~i~ sau la siirM.t'oaJ~a {l'Ziroilor,pa care, de: : esemenea, Il ss poruncei.he 01 lP~zeascl1i, ~~e:y;i1il1illt vesnic» Ue~" J2, 3, 14, 17, '21l CI,lI 'toat~!iI!oost:ea.r [lJici cei 00 'UnaJst~2;i stmib;!ii~a :nu mai serboozdi mlelul pascal du.p~. po:runcil. I~VI~nid.l'i atwu;j, spre a··l min··, die ca, ritual <C1l az[~d. '9,i c!.1ierblil:r[ am;u-e, ,Und ~[ru iPidoa:r~, (;Ii {'o.iege in miini, gala. die pleeare (Ie~.• 12; t, 24; Noon., 9, U ,~.IJl.). «Legea ve;illidn.

deoareee $Um eli Mlll,tui'ioful a schiIDbat ace:st ~~am..iflt ((\I'e$,nic» 1I1 sabetuhn. Dsd cllvinm[ "wfnicn ins:eamnii. alcl epoca Tes:~ame:nlu]ltd ,oli!J.ui. Vec.hi, dup~. sfi.r$.]ruL c~fIlja tneepe un veac noa ~!Ull. le9iam:!!l~ nou, tan! fUSlese f£'igM'uU c-hiar d@ Dl1mne!leu inca dtn Testame:nbll Vecnl [Ier., ill. 31~3311. Dar (mvintul <l:ve$niC'lj,este jiOIOlilH in Testflm.€!ntul V'ecM~i cu (lUe wrUejuil':i; C'I:IID ar 1:i,de pU..d.~, ]a porunca 'p[!'~znui~n m·ielului. pescal, pentru cere Durone:mu PorW\'lWite eVl'eHoI': «,..oa ase-

sa

moo

es.te $1 ardiern'l!tJinelnlrempUi. QI candelei ~n lata pero:e1ei de djl'aiain'h~'i;)j chiv'olulu:i 1egH ~~n'te:m;pl1!ll din Ie\rIiSQlUm Ille~., 27, :2O-21~, ·~.lI~ez.~mtnt, v,e:!,ilJic}a este numit :!,il :m.odul de jung,hi·er,e iii. 8.lliI'l'lallelor de jerU! (lev.,
111)

1'1'" 7J i cutoate !l.cestea., nid e@i C@ tin l,eg&nt[llh'll «ve~mcl) al :!ljmbe:le~ Iemai rospeda !pEl eeelea cllid; aUf@l, er trebui $~.se 'IDttlar:c~ ·tntm tcete [a cele ale Vechhi.lui T~tiill.m;eD:t,

anunte de· vreo prom.i.siune.


_D~p~ adu.oe:rea evrn~h;r

c-nJar dad aceI,el1 cred In :Dwn[!e~iIll.hu IsraeI. Acesta e~Heun a~evl'i'r ("(jJ!enu iJoat.e .fi :ri.'lst~hni\lic:it ~i de c~re 8t ltrebuj .s~ till~ seama l t.." ... 1......~ . '. _ '. . . ~ .- ..~I ~l il::ese:r,uell:!la s:i:m M~a., !!.del!'~:r care· se POiLt.e\'edea ('Jar am ~hor
j:)0:Pj)aJfe,

robla bGbilotdc~! MllmUt±]e care au fost. - S-iU dme9t(iH:a~ ctle'vl'eii ;.~~ l'Ila~r ~Iatll 'cr~ut in Dum:Il'@Zl!111 lor i(l E:z;" 4, 2.11,ACElastil!. er~cliJi~~ hts.ll II.U aputnt s~..~ tacit pbta~[ ]a is.foria poporului ales: .~i Ja legmntntul lui D~m['leZieu; siil~ah:IL Pe.nbu eeeea ,ei. st!:!t lespllJi~:i de la 2Jd:itea tem:pll]~ ]l~] . sp'iltliindU-,h·-iSe eli nu au "po,memre:. [adiilcere aminle.}., Cu aUe cu• Vl~~. sahabH este (I sarb!itoi9re ,ex:ctu.s:1vevrei,llsca $i 1111 se itraJtlSmU;e
adll~e~ii P,fllest[na _-

Ji .~e'·au 11!t~1'~toclul

~Il

ill V'ecilml
y •

en .$i in

NOlil.l.Testament

Jar daed ace.s't ti4eZ~lll~n.1 ~[ s:atbatnlni ~e nUJIl]t f~v.ei!,iniJ('», lr.. ebu[.e: Sttmlelege:rneel cwvlnlnl «V'e~k»are .aid ]hJeIesru die c~va dur.abH ~IU'e.nll pOtite· fjsichirnb!lit sail hllocui.t de: oamem, .Dar l!lJ'cinu se poat~

IWVA T ACm.UL:: Mi. IHI.1il .adu. ~i :OO.1ii s~iilma" de m.~rhu:ij_ bibUoo 0 prin care s-ae dove.di ,ciS. serbaree s[mDe!'t,ei est,e obUga.1ode pen~nl toU l1"e~Ullii, die 'to!l.·l,e :neanll,n:ile. AsUel, Mint1!l.itoil]1 «.,.,,,a v,enit in Nazl'imt. lllnde fusese '(:i'elScut sl, dnpaobiceiul sau" a intuit in 'ziua slmbett:e~1n siJlagogii ~i,g',ilI sculat .5.\11. ci.~ea~dil'[Luca, 4, ],(~.31 ; Morelli, 16, 2 1$.!'i.•~I. De· asem~n.e~,. esle scns despre QJPo~toluI lleilimUrHQf c~ ",...d.UI1~ oibieeiu] sau, Pav·el iii lntrat la ei (1n ShlC'!!glQg!L hlld.eilor diu Tesal()D[c) ~i. ill trei slmb€te le-a grail din Scr.i.plu.l':ii)fdpte, 17, .2).. Ap,oi: f~$iiemeoile. ( f care v'Emise£a cu Jisus dill GaHI€@iI,. au. privit!.nonniJ.t.\I!] •., ~i, ·tnt.or¢hls diJI-se, ail,]! p.reg~utm:iresm~ $J miru.ri i j~r .S'imMla s-~U od]hni'l, ,[lrup~ Leg(m (LUCIII, 23, 55---56)1, 'Oed, ~,i le au res:pect~.tPOil''U:D.C'1l! e Leg:iiir tin~nd. simMta. Mj:n~tui1orlll], 'vorbilld despre: sflrr~itllll iomii,. (jJ,ar.!i.m.t c~..s:imlJtUIl '11-11 ramine j)lna la snr,it $i de a:ceea !L us: HRug;a:~i-'v~ ca (sil. nu He fllQ!:! vOdslra. i.atnil!, nici ~dlnbatam( ~aUe]! 24, 20), Ma,ie],e ,ap(lsto·l Pavel, vorbind despre OOi~llia. diIll ziua simbeLei, Sp'Uii1e eli. DllmIlle~e:u 11 da.t. ~o~ ~orul.:u.d S;\1Ju«odH~llli}) (Ev]"',.,.4,. 4-H)i. ~t])l()poo:Uil S!ia» stnt c:~ti[}H ,(1-

sllsJme

('1{

Dumn.eOl!:eU! hI.] .arep;utere

s1i.-l schunbe S,Ul sa:-[ 'iniocij~a.sdi.

DEsPRi! CRElOONfA. OR1'ODOXA.

UI5

t~iI!t.e l!le~]lltlJ]'l]e ~i din ,toate srmbetei?'

vnamwUe:. S1liJ.te](lbUga~i.

sa tina

odUm,(jj

:simbe,i-ei in Ti@stamellitul No'U se bap,e t~m@]llri indir.ecte (de prindpiu sau generale) -si 2,;,pe ti(il~ Ifj,eiuri. direde, db:l praetiea Mi:l1tlliitOfU!J].]],~iaJ s:(i:[I~jFo'llIpo.&f,:oli, :~iia~ ' 'cum:
U!tiI'La: 1.."

C.anaanUlhJ] oeresc, bn.v~Uihua de-spre diesfiiJIlla!l!;!a

m('JI] SUiS" a :fos:t i:ll:sU'luit~ de Dumnezen ca z] de sl1rbBitoare ~ide' od]hnij. in aminUre{l iesirii di[lwilia Egiptubd Qj lU1Ui singlllF popor : a poperufui SlIu" [sr,EI,et ~au-' ,])um:ilili1(:ac[~i;nili 00 serb~ <1IImin:U:!'ea.]]'vi,e.rii Dom~ ] ~1!l~ui,prin. CUe S'"\lI. fll.cul J1ecr,earea lJlli inuoire.a. ~!ltN9i] lu_:mJ, ~l totodat!i 1~~l:l'leaueastr ~ din rohia p.\!icdulni ~ii a nlQrtlQ,preculil i~ dobtod:i;ul1la

. PR'EJOTUL ; N ot nu mal avem niei 0 ob]igatie dea serba si:millJita. Te'stam.entm Not:! ;11 inlo,ou.it PE! C'e~Vechi ~a insutllito· al,t~, zi de odib~ ili~ ~i, de serban:r e:i anum;, - zi1aa dmtii a. S!pltihnlmi Sllil,ll D'i!lmlniC'8i. InsUt'ilirea ace~'~e~zH€!ea.zfdle s~rMloare'$i de odjhn1i 'este indep(i!ndienU. de eea Qj s~mbetei. ncb]. Sim'biUa tegU VechiJ - dupli (:1ilm am a_;dUat

bete, sau ]Iun~, no,fi~, aa[i@:s[nt umbra odor vUto.arE!, jar tNput ,0-] lui. Hrlstes» (Co]" 2, Ml--l1j<. Cei ee voisse sa doh~ndelisd mJnrl]i!f'ea trebu~e sa fle u:rma$i.ai l:ui Av.raam. ACe.1,l-ua ~ins,iliLU s'int descenden-lU

e.sre

,c!'lr-e.eu 'cre~inlta lui In impUmrea. ni'9i~du,· ill11€1or'l[Iesia;[Iic-e j' iar a,'c€'$liJ81sint ,c[~tinli, develldU iii ai. ]ui Dumnez;E!n ~4 el:i,berati de su.b poeuncile ne:folos.itoare llI]e legJ]. (Gal., uap. ,3--6,) 1'e tl"~pe$u. aipi!:t['ia~huJni,
(Ii 'Co~

care Hristoo, prln po:.nl,lncile EV(!jJngheL[ai.~ 'a "fl.e['s·QCia -pe un :;l.a<pUi ce


era poU']vnic' ~Co]'J 2, 14):
~tC~cl

iIl.1£!

ffilnhll[eil, ci pnn credl1nta <ce~ ~n Hri.s~O;s, nsu:s~ Hc~cI dreptul prin erecl.illtli va f:i villi» (Av'Qic., 2r 4,; Rom., I, 11). Deel, Tes,~ame]ltUl Vec=llllre .. bule sa se bucnre in cres,uni.sm. de cins:l'ea ea ] se 'Olvj:ne~ dar' i:n IlUli cas e]ml trebuie p;retuit ma:i.mult decit eel No1!l. sen illl paguba cetll], NOli,

dacl!. dr@'ptatea, vtoe pnn L-ege, atund H],lstOif>a marlt 1Ii1oz;a,dijf;»' ,(Gal.! ai' 15--21). Nu dln fll.ptele Legiii vine

rum

2. Mlntl]itoml nootru Iisus ]iris-lo'S, Ci;lIr'E!l -a 'l.fieni.t s~ s.ti'lceLeg(lBi n sau f:HO,OIfOdi I.Mratej,5, ~.7),ati[lut toole ]);onmcile' legii in afar!!. de

L Te-stallHmlul NOll a. (Cb1vedl~b pe ~], difi;llinteo1l lui, nurnit ~i.a i:l'moi~tQate vechile a~ezamhltue, ll}i;re care, d.e;,5igur~ !jiL shnbata. A;;~:'lamillhll VElchi :rllll,era ~e;s~vlr~jt: e[ era mat m1(l1l ('ill Q l,nnb[~, 0 ]OOU~. (E,VT" 1.0, 1 ~ Co')',. :2, Hi-I.?). [ala -peLlitl'1I1 ce a ml:ntit s1i se ~!f:d,em.e:ie~e" ...nn T~:lU'!j].t mal 1)'l!lIl», «.. .an Testameut NQu~
«V ecrulJ,

una sinQlI,ra.: ace®~ a s:i:«lbetei. C1il.d daca El mergea" ca. fiecaJi@ i.1(lden, s[mb~,taJ :U. S]]t1lJgoga, mergea en scopul dea propO\rA~. pOPO,rl:lbti aQlumd ai.lei seu peatru Qi v.iruleca pe boln.a:v"~" ar rucldecuro p<eIltrnJ a, ne dli. d llOua, cfe$tdlti:lor". p,li]d-11eli. b'ebme s:~ s.erb,ihii simblita. hl.deU illml avoo1!l.
Qb.jceilll de a se adr'uua ~i vined se~ra pentru ,rug~kiunea In si:llago,gi, dupa cum Sill aduoi ::;.i a~i. Dac4 Mmtwto.rul ncsrm IiS1!l's Hl'istos S·\I'II Ii dus ~i in ateasta 70.1n sioagogit, ar u:rma pentru noi d trebme sl seti M__m ~i ville:rea? Dwn.ftLeata €;lO ispHU :s~ admit;i c!i H:r-.lstQiS ~iapostiQlii ,an respect~t ,sim,blila. De, dar ['no@ ~el? Se ~Ue aUt num,aj~ dl, :m a fa'cu,t (l'mutUm~

(E\~r., 8, 5-:8.), «$i ~k:tnd (AlilDilJl NOlll!! Domnul 11. hilvechU we eel dinUi~ Q! {am pus tU:lIDHi l~ ~VIiemea :indi[E!p'tarIip adlci 'pin~ dnA aVe.a $~ f-ie [ndrep-lal $] desii1vtliit die, aIf!1.l1 nou {Evr.! 9, ]0" 10, 9}. Head dacil!. Tes~Qillilel'ltul eel dintU er .fi io,s,i far~ 'p['ihoo~, nu s-er f1 c~U!tat Ioc pooln a] doU(!a~ (Evr., 8, 't~, Gat, 2, :2J). I~J j)en.tm al doilea, toate eels ale Vedliului A~ezJim[iit « ... eu treeut, iaJlii, toate a-au f:icul (mil? (IF COt., 5, If). OdCita CiU ce]el~dle a~e'zaminte1l1e!LBgJii Vechi a. fust sC'O!lsl!i lnvi.QiO~t;r~~j jmQclI,JHa ~-i ~l'~rM.t'Oareasab~t:luJui.iROJD.,7', 1-61, d G,~].; 2, 1:6-=19-". -

(Ev:r..;8, U~, care

din mii!l.uuHe:S!'Ilesimbata, fapt pentru careera !l.Il]]E!nintat en :11l0~fteg, ([Gan, 5, 16). Simblila eu fast vimiecati,; omul ell milla t1se:aUi. (M!.!.tei.,
1'2, 'Q-,14,' Marru." 3, 1--6 ~ Lues, 6" ~n) i teme:ia. cu dunll] nepuU~t'~el i bo]navuJ de idropit'~ (LIH:a, 14, 1-6h 'o~ InMI Cll, drlJlh1ll1lliocurd (Ma.rclJI, 1, 21-:26 i LU~r 4, 3:l~/); sli11b6n,o~~ bolnav de 38 de ani U01.l~, 5, :l-:l8] :$1orb1il!din, na~l\f)Je ([oaJl, 9, '1~1~'I. freD din~.OO'S~e vind.eei!iri : a omwuI ,cum[na uSicala., a fe.meii gbbove ~J a. o:mwt[l en dull ne.cu[aJ o1If11 fos:t f.ili.cu~ nnn11l:mai simb§:ta, ci Sil ~D

(gjrbo:v~.) flu.cQI; 13, J O~17]

mar€l@ apostol P,ave'] scrie [mpo,t!!'ii:va cev.oio.n sfi 51€! m,aj liIllit ceie ale L~,gjj Veclri ~i .invinuLa,u- pe 001 (e- nti le mat JiIleall,,~diesilld1!l·,s€'aJcesto·raJ din 1!trm~ a.sUgJ_; ...:N.lmeni dC'"j ,$ rm vli judlece pelluu :mlncaro S:atll[J,~>ubJ1;fi,,sau en pllv,ire ]8. stmli' 'lora

Aoesl'Wi avjndu-l€ :m.vl@dere"

shtaJno.g;~,

119G

: ~RU!gaU-'va ca s& nu fie fu.ga vOoll!stdi. Ierne, ,DJci simba~~ (MaJ.e:i" 24, 20) e blne sa ,~Uti di aid nn se vorb~te de sfiinUrea SIlIU, respeclaree s]Jnbe'i:ei. Sf[(JJtruBf.rem SjllJti, ULn ,ma]'€!dalldil sl ildevtirull1i" ttleuleste «laraa» ca 4!sa TIl]ne apUOe lama nepr,egliiUtj»~, lar «,~iirlMta~~ ~~$4nu filii] c!i:i:u:U in .eres». Prill: aceesta, MinuuHmul on iii eli QI)l:it C',~ka['ea sj11l.b€~ei, e vrems ce Ell b.s~] o c1ilcase zic1nd: «Slim. d l]tittl Ii! Cost j,Elcllda:pentru om, Iar nu omll:[ pe:o&ru s[mMt;~, astfel c'li Flu] Omtlh.U ~ste DOI1I.11 ~i al s]l:llbe!oo]Jo)'(Marrn, 2, 2.7~2S), De i1l,,semene·a. dPostolH nu respeetsu zilla sa'iJahJ]ui. did au smuls ~i ,!l!Ji milWca,'t spice de 91rlU, cltJ!ar in ace-asta zi (M~,teti.1:2, ~-3l £inta E-vanghelie M s:plUJie S

en desp!!'€!"texiU]

mc~

cilia. 'Cd ludeU 'cantau sal·L omoerepe lilsus !l: ••• perntru c~ nssocetea 'ziua slmbetei» (loan, 5, ~8)i pe care Hdstos, a:a, ])amna! Sab\8iru11l!~, a! d&sfim~ ~a~-a. «DesfiinU!!.ld vr~jmi$ja in Trupul Sail. Le!le~p(lnmcUor ,$1 inv~Ui.blli,ile~.I! (Ef@,s., 2:, Hiojl, Mj]i1tiL1ii~orlli] aJ fil'lc'l]t Uli non legii.ll1l.iillt", mtru Sin· gele Sail] (Luca, :22, 20), :~i ne-a dat €A"emplu (11 lapta s~ nu mal \:inetn

Po.ruJ'iOO· a c![lOEl:a, Iii ]).i.a,te]" :l5,. 4, i :19, 19. Pomnco a ~asetl, la Mailei., 1'9. 18, ~i la MarQl.. 10, 19. Po,tuJld1e (q, ~(l'p'!"ea, OJ (I.pta .~1a I'iOUlt:l~ la Matei, 19, 113: ~~Man::i\l.l 1'I)'j i ~9 sl in Ro,m'm.i,~3, 9. P.Of.U:Ji100 a :i:OOiila, ']n Romaw., 13, 9. Dar til nid (I parte a iEvan91heliei saua epistolelor .apostol~ti nu gasim vorbindll-se' - sau 'fadm-dill -se ro~car o a]Il'Lie - Ia .p~runc~ IjI patra SlI.11!. 1a zlua sabatlJdul. ,~ee!lCll doV'~:dJi!$le c:-l), ~~I!.'l.U, eJ!:LSt~ pe.nlr~ Mtnruiknul $~ alPosbol1; tar d,espre eeea '00 .IlU mm ieiH:sl~! e bres~t:!l nici s,a [i,ij, semai vo:rbea.sc,~. M[ntuitoil'tll iI10stru Ji5US HJilstos a re~,1.l~a:t loate ponmcile in doTh~: lub:itea de Damaezeu ,~i !Ie aproape~~, 'zwind.: ~:[Il eceste di(l:I]1i' [ponnci se ~p:ri[ldtoat~ ,regea !ili p~oor?~~~!1 I~at~., 2:2, 40'). Si lIUl1irei'@ apOIstiol Pavel a 1.is <ea «(tt,lIg'ostea esle: plmlI,e8 legl1ll
I[Rom.,. 12, 9=10).

~illa. sabtlibtll,l![ (.siml:l!ele:i.~. tal' dlld :~·]lsl.ll~i ,Hll.':s:tGSne-e lllv1ila:t pe ~O~ 'CUi cuvintul~,i Cl!1 Ja,p;ta aCe-St lUJcnl, p'i!1ie-moare si nu-l~scultlim pe EI.. nOL, ('e:i C~ ne-em bcteaat ~] ne-am 1mbracillt tu Hll[ Ga]" 3, :211 ? Aii.!mint:it :1lii faplu] Cd sUn:t'ele mirOil1osite au respectat zlua s]m.be·· tal, ~n care -u,,,,s,.~ru·odihrnl dup.\li Lege-'» (Luea, 23, 56,). Intr-ade:vi1l', mit!). llos.iJe:Je, Callli~te fe:mei ,credLflCioifl:!ie' ce er;;nl;respeo,tau Legea ~i.tcate prevederlle el, :Ele urmeu pe Hristns, dar i.mpUneau !1i Legea. de teama iudetlor, a$1:I CUDn (I ]mpHnea ~" IosH din Arimarleeiil, desp'T>e c.tlr~ Sfbrta 'EvClillghelie ~pllne.c:a era nn sletnic ld SilledriUi:1!li !~,.~blirbat bun :$i .. drept» (tue", 23,. 5tI-.5t ).•Si dac-.1I[IosH diin Arimatel?:-Ci! «om bogab fMa·· lei, 27, 5"7) si, «sletntc ell hun chip» (,farro, 15. 43)1, Be tern,ea. de tndet, nrm~!ld pe HS1iI:SQ:jn:tl"~~:scllns~· {Joan, ]9, 36), iar pI;! fata lUCIa Cd nrlee j IId€'u., .facilld pa!:':I:e, i1ia[' ~.j_ din S.in~d.rill, c (11 dt mai mull IllJ. avea,1!l s~ se le,amn ni~te femei ~i sa so o(j'hn@ii.sc,a. in ~iua saball]lm dupa. Lege? Dll(;.i} oer'c@ft1'i:in ('1.1 at~'n~le Noul1estamellt, 'IIed.em til tOlflte porulJicile D~calogU!lui stnt, [.eprml'lls-€ in i(;Upril:lsld JIui, de ca:ue M[!ltl!.1itorui
j

. ~NVA T Ac:m.UL : Sa mai SPUIl€l c~ a.postolii .~;i.primH c'fe~Hm - d~' p.t\ )!1adUflaistoriej - au s!eflJat simbi:Ua, ~i I1Uma!l de kI C(lns.~nlU'i " '. ",. Ii, t .. ,', d ..'Id' ,,,...:o:,t· T'" eeest eel .Male" din anul 321. a, ~OO m~ro, U"IiiI, ,",. "i:IIl., ",,,,,,",,,, . ~-'pc>!JaitI' mova.·, -..
11]1, [;II_. --

tia de, II. is'~ sCHba Ii)IJiI1l inka til mod 0 bligatorl'u. PREOruL: NUl e',st/e adev~r,aJt d1 a:po5tO]H ::r! pirlm.ii C'Ji·~tiIDi en serbal simMta. Manile apestol Plivel, .d!a·ca meI-gea srwMta Ia ,S]l:UI{Jog'(i, 11U 111e['gea aeelo ca s~, p['a"llliu]asdi sbnM.ta, d pentru c~ ('jJC~lO_ se, il.d;~,: roam i,udieii. (loan, UI, 20) ~i avea prilejul sa 'ie vorbeaisc~ am. SC['ipt:1!lr~ (f'apte, ]7, 2). Dar apostolnl Pavel vorbe~l1u nUIl1'IJl!] slnagog.li! Cl .~~ prln illpi.e~ !Si prln caS!€l (fapte, 11, 11: H"I, '6-7)", ba chia:r !il ~1il jjlfar I de
porjile c~'~~'Hi, n ·chnp (fapl~t ]6, ~3), apol, el vorbea flU ]1[l~ma] ~~m.' i Mta, d ~i III Ueicare zl ~inoepte lF~pte, 2O,3~J. !$i ce reid€!; od]bna avea Pavel in :ziua sebatulni, de vreme ce el se ,oiSil€!nealucrbtd pe 'ogow1 ini,· n, ilcr, in sllll~ba cu,\liul.1.lhli ll]~ Di1.lmne'l.l€lu (f,jjJJpte, 6,:2). ~.

SIIlI

de, d.lnl: sl1l'1tii ap()i.!f~o]:i,,.in ~fara de ,tlceea a salmtu~IJ!]. AsUel : ,JoI'UllC'(! jnl'li I) giisim 1a M(ltei" 12,.3[-3·2 ~i lCi. MatclIl" 3, 29. f'o,rum::(! a da~a,. hli Cm"jnl!Q:lli.10, 1'1 ~l Boon, 5, 2L jJonmc(( (! tn'ia', ]a [acov,. 4, l2 i 5, 12.

. ... .. " Dar 1111numa~ ;;I'posi(llii au nesQcotit s:erbarea shnbet~H"Cl SI unlla:~uj lor: ·'V.a],I"H'lV!I, 19natie T,€oiIcnit]], P'oliclltp il SIDim.ei, 'Clem.e~t. al ~OJ1~ei" [ustin. MarHno], TertuHau ~ alti l'ImlV din seco~ele i. 1I §l m; eI In<;!r" " •, .• " " I"" n." 1i'ii ' •. ', ~"i"l"'''''''l' lIi ·cum :;:,u m hmsest di ~re~bnu., din.•v~e:mea ~or SerlLJiU~Jl;ot)mlmca, £'. .~. din SCl':ipIUlitJ! ca f6.c-eau $,i apostoliii. .. Islo!ria martU!riSl'l-$'te des-pre COllst&ntin c@l Mare [l1lmei :l'aphtl eli h Um.llU] 'domn1ei lui, ej1e!iltill~smul, a deven]t F'€!ligie 1iberii de s'tiJIt, fnlfor -

~~

ztlll.iV!"\~,e a8~fel g'e!llerllii.um~a uUeriOill"~. :t.1l impe:rInI ROmllB, g, p:r,adklilet ,r,ehgjo·alJlecre~liilej 'iui:!"e C'a.re'em ~ s€!rbarea Durnini,cU, ,8Srtl'llll~ncn stiiltU[ ~,oma:n nua f~cillt aJrloo,va. dec~t a Ncu;nOS~ll!t i$l <! CQ,n:sfi]ltit- 0
-

;~l'~

rea IDumllUciii ~n Jocnl s1mbe:tei 1

_ .IN,,"

A!ACEL tiL:

Ca.f@ skit ,tem,einrHe scriptllr:istJJO\! pel11t:rm serba-

H.f].'stos.'..n e"@. ,.eJ.1. berat pa.no.id ..1:! ..I1oDliaIpli.....~'i.l 111 p·....'PIJ-" "'I' _,. ,ava, WID ... . ..• · ..; "', "lA\ I:i&. 1000~d~d lehQ~d it ebb<erat poporiill Sall ales, dill ,[ob]a EgJip-tuluj, Zi\U,a ~v:l@r~[ 'esh;! 'ZillIl!. sfjnt[t~ prio Iln,su~[ SCllImIP SiltgreJle Sau, resite '~iU!a tllc:!'e~ dl:llJilrii c~ am. !iI1vla:t din moaJltea p~oo,t!J}ui $i di.voID! -lfiVla sl din meer"I, • '. .. .. ,~"' ... " ..

:PREO'fUL,: hutfU, nOir cr~,Hmi dre,pim~rUo]':i.sarblltoarea. cee mal ~a.f'~: <e's,tel:m!'iere:a II]] Hris,tQS" z:i d"e bUC'U.rie" ck1, rllSU~;i Domn:1iI a i~~ tHN:p~~at [~acea. ~ pe Iemei[@ mir,onOsi,'Je, Z:iCllldu-]e:, ~!'Buci!Ji]'a~~-v~'~ itM.~1,2a:j 9). ~Zlua In:vlerU est€! ziu~ tl'l.C(!;l1~ Mhlttl.ito'ro1 nostm Usus
.!:> .'

(on'!s.p®de, di@ aOOI:ilSOOIlI, ,nw:n§ro.hd ?:il.elo,rin 'caree, MiMWI~Qnlll a :S~Ull c~ v,a ridlicaJ temp-luI d~rilnai (Ioa'il.2" 19--2'2,). ~i eeea c:e sp'uses:em8~ iludll.'t,e uc~nicil(),l S~i, eli va '[nv:ia atr-ela :ill din m.of1! (Mille,], Ii,.. 3,; 2 Marc:u,j 9, 3L.J, M.tnt!uitO'l."Ul a a.deverlt pdn ~n'l[iel:ea ,Sa (Ma[~, 't6, 91 M(I!tei,2S~1-10). In ziua mtJia Or sap'tam.fniis·a s~v:i'~t, lao &nau prima tiitu['ghie ['rin (c!fri»geliM p:!:inUIJo de c~tre Mlnlll£~()rutl (Ll!:c'8I,24, 30) . .In se1fllfa zilei ce]e:i, dinUi .aJ saptlmini:i" M]n:h.l.[i!oIUl S·16.arata,t lJoonicUor S3i, eare ,eJarU '8id.uIDI.ti. eu ufUe lucui,Q;)wi ¢I,e frka ltiJdeUo:r, 7:icindll1·1e: IcP'ace VOU~» (l.oMl2.o" 19~:20J. In z-iult. cea d'intti II saptl.mi.nii (DU'lt'ti.-' ll1Ca); MbrtuUorol a sufIm: peste uoemcii SII, dindu-Ie pute'.Nade a ];a.g;a ~!i 11.' dezlegtl. p~c-atele 1;l0000men]loil", ApQ;i, ,tot 'in zI:ua Dum.mIcU s.. arfilid a MmtnUoIUt iM'~Ijjj}cenioil.or S~1~:i lui 'T()ma pe care l-a intrOO:int.at des ..
j

pf<Ji!

Iov.ierea

Sa

(Imln, 201

,26,),

'$1 ~ot D'I!lm]IDCa

S"ii:'1. ,ala,tat MIThtunlQflJ! .in

~.~a ,.'tnt~~.sc~ spr~ v~a~8 v'~ni't'~i da:ca vern adormi. in credinta nelndo.C-aC1 2:1Ce slwtu[ apos,tol Pall"el: «Jar dac~ Hrl~QS n-s 'illi'V! at; zadamicil!. ~st@ cred1nta 'VoaJstrd, silltel:i inC',~ru p~('QJte]~ vOaJslro.
lt~ 111 Hnstos,

.n .~d,tloc: «~[ d!.lci! Hns,tos n-d IllvlJat, zadarm.d esb~ atune] propovil~ ~~1~~ .inoastra., ~adai:rddi~i ,cr~din'ta voastr~h~(I Cor., 15, 14). Dec'I dupi I~ _it~.ni!l mare]m apostolifavel tJ:ed!ill~a 'cr~tinu]liii nu valorei1lz~ nimJ.rC t~r~~C'Iedi:n.!area. d€lpiina Cd HriSll!o5 a j11l:V]lit a b"-e[a z[ d&n morU. -a:;a cum HI. ~n'SI1$[ SpiUnea. mal 1uai:nle. $:i dE'ldi ]nv:ie-rea lui Hristos esbe a't~t

;,i, a~J~n~[.~i ~[ ce au _a~Qnn~t

iN

H~~stos au pi~dbl I(]' CQr.", 15, I1-1,8):

de.fns~~t&
~I

'1l1be ale O1rl[. tl~l; ca ~j aJe .1'£19:1:1[,01' care a.n pravAiitf):iaua d.e pe morrn.t~t I(Ma,'t:eJ, 28,3; M~~I 16• .!:i; l'l]t~. 24, 4 ~I Ioen 201, 11-,[2, ? , . D~1:Ii1]]j[jca zrue ]zlb~vb'ii noast:re ~ rG~' mai nu_m_.e~le SffntaJ ~ 'in Scnptur~ ~i ~llna. a ,sm.o@..t:eloJ)l SU1!I, «Z:lIU\ inU]a a ,s;a.ptamtruill (J:..ofatei. 21},.[ i Marcl1, 16,. 1_,1 Luell,. 24, 1 i Iosn, 20, ] )1, «.a lil'eia. zh (Mate], 16, 21 ;, 2-3; MarClll., :8,. 31 ;9" :U, 10,,34 ~ LUea, 9".22; 24. 7) StI.11IKduiP~ opt ~!Iell ([o<1ln,20~ 26) san crziua Domnul1!1l,}(Apoc., 1. 1IOJ. Cele l.r'iei tile d.c:spr,e Care vOib~~'~ Sf~'ta. Sc]']p'~Urd slilt zUe:le in care Minbill.torul a, stat, 11Jimo'.rmint. lllIlmttru[ lor mild prei'nchip\I.[t, {Ie cele- troo :.!lOe dt a s~at pwowc1ul IOlla hlp$nte,oele chi,tuM I,Matei, 12, 40): BUrnam) ~or
'0

t:~ sa.

pe?t:m. orice c~tin,ntl. se ,c~de oare s~ tie me.r'eum, minC'1:lWtea-scli, se.rbhld-o. bnbr~()at
.in. MiMIe

piini[i~, iuHdi SCinta Li.lurg-hie (Fapte, .21),7-12} , bl .7dUIl n~,minkH ill€! fa,coo. de cij;ttr,eap'osIIDli.,. strhlg:er'ea oe ,a.}U!toue pentnll erastiI:d I~ICo!f., Hi, 1~2JI, a:stfe.l c~ D-umi ltic1.l" ~fmUH11l1'j:n: invi€iiea DQm.nu,· il1;i - ca zi d,e sM'i1jrre a Sa.:~ dlevenea ~i SaJblitoilirea dnl!9i():s,'~ei.de (taU. DeBpre stua DU!Njjn;kii ~ zi.:s. pS1!l!lmiSJtu[ ': I.'!Acea:s'~a.~te ziua pe care a. f~eul-o Domnnl iSll!ue~se]im int,r ..iMa .. (ps, I 17, 24)".i.ar prin. Apoca1ipSa i g·u de.sooperit eVI1ID,gheUshd.ui loan tot 'i.n ~iull Dum~nicH Ilkpoe" I, ~Oll.
dringe:rea
J

GaUle'ea (M:C)n:;u: 16i, 14]1. Duwnica S-a ij')ogcdt Sfl'llbd DWn: peste s'linU~ apostoU ffap,te, '2, J.~1O). In z:i.ua. DuminloU, sfintj] apC!;~Ii s~vi.r.~~au

s{(

INVA:rJi.CIE1UL: Mai :!lint ~i ·a:J.1te m~rl'i!trHdin. vech~me di arest]uJi


din pIlm.e·~evea~!uii au SerDlIt ZhHi DUJruulcU 1

PRBOTU1; Creal d!, 'U"~m aratat deslule m~rt1J1rii d:in Sfinta S('rip~ tu.rlli, d.espre :!i'erb~jfea Dnm1ruCi:i. de d1irlte C'Je$tlnii de la inceput $,]. 'lot· simbelei. S~ ,m fn:sa, dl. pe Ung1'i ma:riMdile dln Sfinta Scripturli, pcare le~iii ,1IuHmai :!l,llS" ai 5:'n1, f(Hlr~ mu1te marl!.u-ii vrednice de: (FO·' m zare', de ,](1 sfiniii batb;{l~i apos.1oBei, adic~ de 1a li1cenidi .sfi.nlHor a;pos:. kili" (',ilrre QiU: /fost umlit.o:ril lor ~i hnpl:',eunli-voi'IbUQri mel. 'Unu! (Un a.C!€$tia a :fos;t~i srinl!ll Ignatie TM1Qru1 epiSl~op alAntiQhi.(/!,'i U17). Aces-ta, !ill $,c:~ris.o<l:lrea irhnisa crl;!~tillUo,r din M~9neZ]a (cap. 9), 'zi,ell!:,f.!i\1l :
j

odaM, ~ipentrl!,

Ca,[\€pricil'la ei ~in,ea'lll ])u:mi:f:}i~()a zi d.e odi'l:rltij, in ,[ot.'UI

~!.

200

au tr~U in l'lilduie]i]e oele vec-lli l'adk~ ev«di Ji.n"JI ~]i1I!1!lV,e11][ la n~dejd.ea eee noo:~.si1 DIIli mai li.n~ simMla" ru numiniicQJ, in eare ~1 \i'.iaJ~a llOa;s,lra ;II :ra.:s.!ritlj ,(ScrieIilePdrinplo,r. Apo$ioJfc1, trad, de Fr. D,Fe:CiOru",Buc., 1979, p, 161), A:poi s1intull Iustin. Mart:iiliiil (t 155) scrls;
pe ]0 ndjlocul v@(!:c:mlula] dOil,ef! dllp~ HdS'los ;IIDltJtlillicQI ne 8!dun[m eu totH Ia un IoC', pe-n:f;rn ca, 'a.'oeastae'ste slua 1ll1!Cill!'e Dli.m1il1e.zeu, la '2:i., dire:a lumi.i" a desplrUlt Imnbtll. de lnhmerk ~~ ]n care MLotuHo;ml MStru .a trl'viat din nJo]"~L.i) (ApQ/og,ia 1, cap. 67). As~meJl<E:la.m.a:rtu_l'ii mai gasim !;ii in A~ezdminr.ele81inUlor Apos;loH (eartea a n-a,lCap. 59~"Ineanoane ~i la o nTu1thne de sfinu pi!binU '$1 scdftorI b[ser]ce~ti di.n vell.'CIlri Ie H-EVr ca.de pj]d~) : Te1'tlll.Ull:n"Tint-ul Idneu, sfihllll Am.brozie, sUn:. s ltd J,oan GUJ.a d€ AUf ~ialJH. De ".'C'eea", oo,~ti!i.
C'l!l

IfCe:i. care

]e:g:a]i:liare~, 'cre(!jitinj,smu]uj! de catfil'!! ~mp~:r'Oit1!li

Co!~sta.nUn 001 Mare (~13), DUllIInica a f'OiSt U!cunoscuta ~i cOllsJinUt! d€ (".~.h:e st6Jt ea. ~ dJe' 'Mihl:'l~rchiC3:r ~i pentru llecI~tini." r~:lnjnhld astfei plna an hi to,ate' poPOa:!"'!'!]eClie~Ul!ie co. zi sa:ptam1!lala de odilma (lnv. de Cre.ct. On., tlltr'eo, alt?, vezi!lii C(!Illonul 2;9 LaO<i:iceea, anul 3(4),

Capitolul

'2,7

DBSP'RB MINICAR.URI eUBATB NECURATE

sr

ere oo:s'p:liCatii" at:oota E! ~neWN:t pe'ntru voi.~'of!lcull) '~!:!'E!c:O'pita desJltmti1 tn doua, dM DU 'l1IlD.·eg,ilj i .a(esta ,e~rnecurat. 'pent!rU ''lot Dw, <amoo (llQeS·' tor a s:~,]1l!1. m]m'Q~,~i de ,stlrw.rHe lor ~~ Jll!l. v~aUl1ge~j, acestea s1n'1: , d M'CUrate p{![lUu vel, Din ;loat-e v[etuit"OOl'-ele ccare s~n:t :In ap,~; v,eli mlnea pe a.c-e.swa ; tOiaJte cUe:shIt til. ape, ttl m~ri. ill dlUi ~t til MlU ~i a.1!larlpi. ::;[ ,:!)!o]:z;i,pe Illoe;l€~ llie mil1cal~i. Jail' tOaJ.te cUe s:i'nt in ,aJOif!;nl1llirl, t :[[11 [iuri $1 in Mlfj, tOil.ili!! 'c:e:ie 09: mi~lmifiin ape, dar n-eu 1uipii. ,~d so]z], spm"c~d,mle, shut p;m.tru vot De a'restea :5,~ v~ W:i,9Te.t~~at],'carnoo, lOlt IS~"

,sa

lin

dpiil'"

mN:l~a~i.~] de :sUrvlllTue i-O[ sill va ifigre:to~a~LTQa;levlet~tile d~n Caire a-au arlpl $i soll'li" S~]lt spU1i1caL:·ipe:ntrn vei, DiXI!pa.sB:r~ s~ nu fl'Iillicatl :~:i .~vi!!.in!1[e-,o~lIfi de aces:[,ea, 'Cd slnt spureaee : vll.Ullrul, ~9irib~ s
I)

terul ~f

V1!lltUJ1.1l

de mare , corbul ~Dsolmul cu soiurlle lor i toa.t1i eteara

~ strutlll[, ~t'Uvea1Jla,; :r1l11.dunica ~i '1illI]~1 U1 S:OlliitiJJ~ ~u§. I huh:ur~'1ilJlr poesc'al'ul $i ibisu] l ebada,peJkanul $i (;,()IcO'rtll.l: cooo$,lircrull., Mtlatlu]" C1iI.,SQ:iu:ile. ]ui; pupba ~i UUilIIc1il.1 .. 1"oatEl lnsedele ]~.tli]'ip~tJ;! care umlbltl pe pabuph:;iool'le shIt .spl.HiaaJ.t~entru voi., Din rt'oid,e fiarel@ p
$] t8Qjlll'lHeoo

leu paitnl.

drlJ'l'a, sonrece1e ~i ~oph"Jaru !SoiuIlHe~or; aTioM, crrocodHu] ~i sala~ nta:ndra" .. melcwl ~ii <::a.mEileO'llu[... Tot 001 eEl se va1lil!nge de stirvurne, lor neeurat va fi p~[Ii S€iiJ[a!~f[.ev.1'.~ 2:-31 , D~ut, cap. [4t 3:-21)1. 1"

pfdoa~. oo.'leCaJI'"€! caka. pa Is be sint n~,cur.a:te pen.tru vot,.. ,

In uegillaJ N·o,ua. nu !l.vem aoo:lea~i ,»omnai on iP]j\jvi.l:,e m1nc~rrur1\le la clllr,ate~ii. Inecllr.ate d.€lOaT@Ce Ini,cii Avoo.am n-a primit Indreptaroaprb!.

'imp]1D]:rea fapte~o·l' pOhIll'chte de Lege (Uiiel'e,a imp[i@jUI. stm.ba.ta. jerl~ fele, mi!lC,~li'1!lrhle,cul!at€!~.a.),. ci. Inlitma~ prill credil'l.i~ (Rom.., 4, 9),. F.iindcil ' ,C'~] oe au ·nm.blatclup1!ftd~ep'tateadin Le9'E!~au dupE! d(~tli.too 'lor (H)i' s 3c-4JI n-.l11l putut dobindi dreptatea. cea adev1i:rala. pe care l!1um.ai Min·, :tulroru] [tas;t..ru. Usa Hri'stO'5 ne-a radru5"O, tar noi. ne-e ~m;u~imprin ,credilWi, farl! f,~l~.e 'Legit ,(Riom' ,ea.p Wj " o:ClIcl daC'~ dropt.aJ.teavine' ... lul(ll lege~ atu.nclHristo$: ra murit 'tn zadar» "(Gad" 2. lr6._~Jl teg'E!1lI Vecn,e 1I •• .ne-a fos:t dllliill:Z~ :spr€! Hristos pentru ca si1 n'€ ind!:ep1t!im dill! ttediil]Jtll. tar dgr(.'~Ia venit cl'edinf<l, nu mai sinte,m sub caHb.l:d!1' (Gat,. 2,
li

2.4-25),..

INVA:TACBLU1: 10'lu~i,. s-ar paNi)ac~ 5:inteJll datort sii fQioom decseblre tntrF? .m'i':odilliti ,o:'c:urratoe» s,al:! 'p@rmise ~i m:inrctirur] @neQ.'lrai€}i, ~'!i,!}urcale» sa.u.llpl'i't- concs:llmatjei, de VJ1eme ce ill! Sftnta SCript1!lTa avem, [n!lQest sens, pornncl r,~spi(:~~te, d1!l.p~ 'CUlm se peate vede!l ellia[' din eltatut tpe (iii.n'!·]~aifO]Qst (~'v'" cap!.. U i Deut, ca'P.~4jl.