Sunteți pe pagina 1din 7

Limba si literatura romana , clasa VI

Profesor : Sergentu Ala

Subiectul lectiei: ,,Albina’’ de Vasile Romanciuc

Competenţe: (8) Lectura, audierea și interpretarea textelor literare și nonliterare în limita


standardelor de conținut.

Subcompetenţe: (8.2) Interpretarea textului liric, a textului epic (narațiune, descriere).

Obiective operaţionale:
-lecturarea expresiva a textului;
-explicarea sensurilor cuvintelor necunoscute;
-identificarea sinonimelor pentru unele cuvinte;
-receptarea mesajului poeziei;
-alcătuirea versurilor despre albină;
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp Strategii didactice
lectiei
Evocare 8 min
Propun:” Elevii mediteaza asupra
Un învățător desăvârșit trebuie să fie întotdeauna calm, maximei date
Braistorming
nu are prejudecăți și nu este părtinitor, are același grad
de acceptare față de toți elevii, știe toate răspunsurile, nu
face greșeli și creează un mediu de învățare stimulant,
dar în același timp liniștit și ordonat”

-Dar cum trebuie sa fie un elev? Lucru în grup


E greu sa inveti ?
Va ajunge intotdeauna timp pentru lectii sau il irositi timpul fara
sens ?
-e greu sa-ti repartizezi timpul ?

Ce este mai greu pe lume?


- Să păstrezi o taină; Elevii vor propune
-Să poţi îndrepta o nedreptate; diverse pareri.
-Să întrebuinţezi bine timpul liber.
(Chilon , filosf spartan)
Propune elevilor să completeze textul lacunar:

Învaţă de la ape să ai statornic drum, 


Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum, 
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi, 
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi. 
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui, 
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui, 
Învaţă de la vântul ce adie pe poteci
Cum trebuie prin lume, de liniştit să treci. 
De la cine ai mai putea să înveţi?
Ce ai putea să înveţi de la o albină?
Acrostihul,
Le propun elevilor să completeze acrostihul afișat pe tablă
cu adjective:
A-alb,ager,
L-luminoasa
B-buna, bogata
Albina reprezintă
I-ingenioasa,isteata prototipul micii vietăţi,
N-nobila dotată cu numeroase
A-atragatoare, trăsături morale: harnică,
bun organizator,
Profesorul îi antrenează pe elevi în cadrul unei discuții: înţeleaptă înzestrată şi
-Ce simbolizează albina? cu trăsături fizice
deosebite, o frumuseţe
misterioasă, culeasă
parcă din aurul solar.
- Cunoaște cineva vreo legendă despre albină?
Albina are și miere, are
și fiere.
Albina e cuminte cât ai
-Ce proverbe, maxime cunoașteți despre albina ?
minte.
Albina fără ac nu face

Comentează proverbul:
,,Omul bun preţuieşte bunătatea, aşa cum albina
preţuieşte floarea.”
Realizare -Solicită completarea a două părţi din tabelul CCC 28
a min
sensului ALBINA
Ce ştiu? Ce vreau să ştiu? Ce am aflat?

Anunt subiectul lectiei si obiectivele:


Lectura expresiva a poeziei
-Ce ati vazut copii in timpul lecturii poeziei?
-Ce ati ti auzit?
-Ce ati simtit?
Lectura independenta a textului

Poezia ,,Albina’’ de Vasile Romanciuc și le solicită elevilor


Elevii răspund :
să raspundă după lectura textului la următoarea întrebare: Care
este activitatea principală a albinei?
Activitatea
principală a
albinei este cititul
Prezint informatii despre bibliografia lui Vasile florilor, din petală în
Romanciuc: Vasile Romanciuc s-a născut la 17 decembrie petală.
1947 în satul Bădragii Noi,Edineț (fostul județ Hotin),
Basarabia. Părinții – Alexei Romanciuc și Olga (n. Pirijoc),
țărani. A absolvit Universitatea de Stat din
Moldova,Facultatea de Filologie, secţia ziaristică (1972)A
debutat în 1974 cu volumul de poeme „Genealogie”. Au
urmat cărţile „Citirea proverbelor”, „Dacă ai un prieten” „Din
tată-n fiu”, „Ce am pe suflet”, „Mama coase-o floricea”,
„Recitirea proverbelor”, „Olimpul de plastic”, „De ce plânge
clovnul? 1976 Devine membru al Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova. Este, precum afirma Arcadie
Suceveanu, un poet cu o voce morală limpede, care apelează
la simbolurile poeziei tradiţionaliste: casa, iubirea de ţară,
graiul, mama, spaţiul natal, iar ca expresie - un poet modern

-V-a plăcut poezia?Argumentați răspunsul. Vocabularul poeziei


-Ce v-a impresionat la lectura poeziei Albina? este
-Ce puteți spune despre vocabularul utilizat în accesibil.
poezie? Elevii numesc și alte
-V-ati amintit și alte poezii despre albină?Numiți-le. poezii:
Albina de Grigore
Vieru, Albina călătoare
de Marin Moscu, Albina
și trântorul de Gheorghe
Asachi, Stupul lor, Paza
bună, Iscoada de Tudor
Arghezi etc.

-Ce vrea să ne spună autorul prin versul ,,Ea orice zi și-o Elevii își exprimă
începe ca opinia.
pe-o școală’’?
Albina este harnică,
-Cum este caracterizată albina în această poezie? înțeleaptă…
-Ce calitate o caracterizează pe această insectă? Hărnicia.
-Ce exponenți ai lumii animale au următoarele însușiri: Elevii numesc
Hărnicie; animalele:
Înțelepciune; Hărnicie - furnica;
Șiretenie; Înțelepciune - câinele;
Regalitate; Șiretenie - vulpea;
Regalitate – leul
Elevii explica sensul cuvintelor: pandant, stupină, nobil Elevii explică sensul
plasându-le totodată în enunțuri proprii. cuvintelor
necunoscute
apelând la DEX:
Pandant - Obiect
care formează,
împreună cu
altul, o pereche Conversația
simetrică;
Stupină - Loc unde se 6 min
Reflecția cresc albinele, unde
sunt amplasați stupii și
toate instalațiile anexe;
albinărie, prisacă,
stupărie;
Nobil - Distins,
Apoi le spune să propună sinonime pentru următoarele elegant,
cuvinte Ex:4 pag.136: desăvârșit; grațios.
Exemple de enunțuri:
-înțelept
Bunelul are o gradină
-fermecat
plină de stupine.
-parfumat
Învățătorul este un om
Profesorul le cere elevilor să explice cum înțeleg asocierea
nobil.
grădinii cu o bibliotecă
Elevii propun
sinonime:
Înțelept – învățat,
chibzuit, iscusit.
Fermecat – vrăjit.
Parfumat – aromat,
înmiresmat, Explicația
îmbălsămat.
Grădina este asociată
cu o bibliotecă Problematizarea
1. Demonstreaza polisemia cuvantului floare. deoarece
2. Alcatuieste familia lexicala a cuvantului a citi trei o bibliotecă ne oferă
hrană spirituală, iar o
termeni.Includeti-le in enunturi.
grădină ne oferă fructe
3. Propune lexeme din campul semantic al cuvantului și legume. Ambele
albina. asigură existența
4. Propune sinonime pentru cuvintele :intelept, umană.
parfumat.Include-le in enunturi. 2 min

Profesorul le propune elevilor să compună o poezie din


cinci versuri.
1….Albina
2….2 adjective
3…. 3 verbe Cinquain
4…. o propoziție
5… un cuvânt sinonim cu primul

Extindere Lectura expresiva a textului


De alcatuit un axrostih de la cuvantul Albina

S-ar putea să vă placă și