Sunteți pe pagina 1din 10

Numele şi prenumele profesorului …

Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a VIII-a
Număr de ore: 2 ore săptămânal

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ (an şcolar 2018-2019)


GEOGRAFIA ROMANIEI

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019)
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1. România: 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Recapitulare
poziţia noi   România. Poziţie 4 1–2 Test iniţial
geografică. 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea geografică
Caracteris- realităţii geografice a României  Relieful. (10 – 21
tici generale 3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător Caracteristici sept.
ale reliefului din ţara noastră 2018) Evaluare
generale (trepte şi
(trepte şi 3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României forme de relief, orală
forme de 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar proporţionalitatea
relief, 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reliefului)
proporţionali- reprezentate pe hărţi
tatea 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
reliefului) 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5.3 Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
2. Unităţile 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite  Unităţile majore 8 3–6
majore de 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  de relief : Carpaţii
relief. 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte şi Depresiunea (24 sept. Probă scrisă
Carpaţii si noi  Colinară a – 19 oct. de evaluare
Depresiunea 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor Transilvaniei 2018)
Colinară a geografice utilizând termeni geografici

1
Transilvaniei 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea
realităţii geografice a României
3.2.  Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi 
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază   Dealurile şi 6 7–9 Probă scrisă
3. Dealurile şi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte Podişurile de evaluare
podişurile noi  (22 oct.
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor – 9 nov.
geografice utilizând termeni geografici 2018)
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea
realităţii geografice a României

2
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
4. Câmpiile, 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază   Câmpiile, Lunca şi 6 10 – 12 Evaluare
Lunca şi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte Delta Dunării, orală
Delta Dunării, noi platforma (12 - 29
platforma 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător continentală nov.
continentală din ţara noastră 2018)
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet

3
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
5. Clima 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Factorii genetici ai 6 13 – 15 Evaluare
noi  climei semestrială
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  Elementele (3 – 21 (teză)
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor climatice; tipuri şi dec.
geografice utilizând termeni geografici nuanţe de climă 2018)
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea
realităţii geografice a României
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii
matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a

4
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
Vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019)
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
6. Apele 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Dunărea
noi   Râurile interioare 6 16 –18 Evaluare
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  Lacurile orală
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor  Apele subterane. (14 ian.
geografice utilizând termeni geografici – 1 febr.
 Marea Neagră
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător 2019)
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii
matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate

5
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare) a realităţii oferite de geografia România
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
Vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019)
SEMESTRUL al II-lea (11 februarie - 7 iunie 2019)
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
noi 
7. Vegetaţia, 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  Vegetaţia 4 19 – 20 Evaluare
fauna şi 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor  Fauna orală
solurile geografice utilizând termeni geografici  Solurile (11 – 22
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător febr.
din ţara noastră 2019)
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
geografice ale României
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi

6
societate
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara
noastră.
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
noi   Numărul populaţiei
8. Populaţia 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor şi evoluţia 4 21 – 22 Probă scrisă
geografice utilizând termeni geografici numerică (25 febr. de evaluare
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea  Repartiţia –8
realităţii geografice a României geografică şi martie
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe 2019)
densitatea populaţiei
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar  Structura populaţiei
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor României
geografice ale României
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii
matematice
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a ţării noastre,
realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un

7
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva
dezvoltării durabile.
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
9. Aşezările 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Aşezările rurale. 6 23 – 25 Evaluare
umane. noi  Tipuri de sate. orală
Organizarea 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  Aşezările urbane. (11 - 29
administrativ- 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor Tipuri de oraşe martie
teritorială geografice utilizând termeni geografici 2019)
 Caracterizarea
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător geografică generală
din ţara noastră a oraşului Bucureşti
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar  Organizarea
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor administrativ-
geografice ale României teritorială
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)

8
10. Activităţi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte Agricultura
economice noi   Cultura plantelor şi 6 26 – 28 Evaluare
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător creşterea animalelor orală
din ţara noastră  Industria 1 – 19
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe Industria energetică aprilie
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor şi industria energiei 2019)
geografice ale României electrice
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice  Alte ramuri:
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple industria
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic metalurgică,
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate industria chimică,
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea industria lemnului
observată (direct sau indirect) etc.
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva
dezvoltării durabile
Vacanţa de primăvară (20 aprilie - 5 mai 2019)
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite Serviciile
10. Activităţi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Căi de comunicaţie 4 29 – 30 Evaluare
economice noi  şi transporturi (6-17 semestrială
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător  Comerţul mai (teză)
din ţara noastră 2019)
 Turismul
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
geografice ale României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor

9
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva
dezvoltării durabile
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
11. România 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice  România în Europa
în Europa şi reprezentate pe hărţi şi în lume 4 31-32 Evaluare
în lume. 6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi  Locul României în orală
Caracteris- societate economia europeană (20-31
tici ale 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane, şi culturale a ţării nostre, şi mondială mai
mediului realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare 2019)
 Caracteristici ale
înconjurător. 7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate mediului
Regiuni 7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite înconjurător
geografice ale criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale  Regiunile geografice
României. 7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct ale României
Elemente ale sau indirect)  Analiza unei regiuni
dezvoltării 8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara geografice
durabile noastră.  Elemente ale
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile
dezvoltării durabile
Recapitulare. 1.1……  Geografia României 2 33 Evaluare
Sinteză şi …….8.2 (3-7 finală
evaluare iunie
2019)

Notă: pentru săptămâna în care se desfășoară Programul național ”Școala altfel”, stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEN nr. 3220/19.02.2018
privind structura anului școlar 2018-2019, se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.

10

S-ar putea să vă placă și