Sunteți pe pagina 1din 14

U.S.A.M.V.

IAŞI

MARKETING
CURS
Prof. Dr. Elena LEONTE
1.1. Condiţiile apariţiei marketingului şi referiri conceptuale

Marketingul a apărut la începutul secolului XX.

Termenul este de origine anglo-saxonă (verbul „to


market“, care în traducere românească, înseamnă „a
desfăşura tranzacţii de piaţă, a cumpăra şi a vinde”).

Concepte de marketing :
– clasice;
– moderne.
Dintre numeroasele concepte clasice elaborate de specialiştii în domeniu,
o largă circulaţie o are definiţia elaborată de către Asociaţia Americană de
Marketing (AMA).
Profesorul american Philip Kotler - “părintele marketingului”, arăta că
potrivit acestui concept clasic, marketingul era considerat doar un
mijloc de vânzare şi promovare a produselor.

Realizarea schimbului presupune îndeplinirea a cinci condiţii,


peste care s-au suprapus acţiuni şi concepte specifice marketingului,
lărgind sfera de cuprindere a acestuia:
1 – să existe cel puţin două părţi
2 – fiecare parte să deţină ceva care are o valoare pentru cealaltă
parte
3 – fiecare parte să fie capabilă să comunice şi să pună la
dispoziţie produsul
4 – fiecare parte să aibă libertatea de a accepta sau de a refuza
oferta
5 – fiecare parte să considere că este de dorit sau este potrivit să
trateze cu cealaltă parte.
Orientarea firmelor spre producţie - 1900-1920, când
“mentalitatea că tot ceea ce putem produce, putem
vinde“ domina acţiunile conducerii acestora.

Caracterizarea etapelor privind procesul de dezvoltare


a marketingului în Statele Unite ale Americii:
- Robert L. King
- Philip Kotler
 1900-1930 – orientarea firmelor spre producţie;
 1930-1950 – orientarea firmelor spre vânzări;
 1950 - în prezent – orientarea firmelor spre marketing.
Henry Assael - conceptul de marketing strategic
Conceptul de marketing strategic*

Orientarea spre concurenţă

Orientarea spre client

Orientarea spre vânzare

Orientarea spre producţie

1900 1930 1950 1970 1980

Fig. 1.1 – Orientarea marketingului în perioada 1900-1980


W.J.Stanton arătând că “marketingul este un
întreg sistem de actvităţi economice
intercondiţionate, referitoare la programarea,
preţurile şi distribuţia produselor şi serviciilor,
menite să satisfacă consumatorii actuali şi
potenţiali“.

A. Denner marketingul poate apare sub forma unei


ecuaţii, de forma :

MARKETINGUL (M) = SC + P
Ph. Kotler, W.Alderson, J. Mc.Carthy - “marketingul
este deopotrivă un set de activităţi realizate de
întreprinderi şi un proces social” .

Ph.Kotler şi G.Zaltman - “instalarea, punerea în


operă şi controlul programelor menite să influenţeze
acceptarea ideilor sociale şi care necesită luarea în
considerare a planificării produselor, preţurilor,
studiilor de piaţă, distribuţiei, comunicaţiei, etc.”.
S.D.Hunt, evidenţiază elementele esenţiale care se
referă la următoarele:
– comportamentul consumatorului;
– comportamentul vânzătorului;
– cadrul instituţional pentru facilitarea schimburilor;
– consecinţele asupra populaţiei.

Marketing-management-A.J.Haward,
reprezintă “luarea unor decizii în legătură cu politica
de produs, de promovare, de distribuţie şi localizare a
cererii de consum”.
Marketingul intern reprezintă atragerea,
perfecţionarea şi păstrarea angajaţilor firmei.
Marketingul intern - „un angajat mulţumit se
transformă într-un veritabil agent de marketing al
firmei“.

Potrivit Asociaţiei de Marketing Direct, noţiunea de


marketing direct: „marketingul direct este un marketing
interactiv care utilizează mai multe mijloace în
vederea obţinerii unui răspuns şi/sau unei tranzacţii
localizate“.

Dezvoltarea marketingului direct a condus la apariţia


marketingului direct integrat .
Marketing global şi mondializarea pieţelor agroalimentare, care, potrivit
specialistului francez François d'Hauteville, apare ca o strategie a ofertei, ca
un răspuns a unei standardizări a cererii de consum.

Marketing-mix sau conceptul celor 4 P

Produs

Mixul de
Plasament marketing Preţ
(4 P)

Promovare

Fig. 1.2. – Mixul de marketing (conceptul celor 4 P)


Conceptul celor 4 P a fost extins la conceptul celor 7 P (fig. 1.3.).

Preţ
Produs Plasament

Mixul de
marketing
Participanţi (7 P) Promovare

Proces de
marketing Planificare

Fig. 1.3. – Conceptul celor 7 P


Marketingul poate fi definit ca “un ansamblu de
activităţi, metode şi tehnici care au ca obiect descoperirea
nevoilor actuale şi viitoare ale societăţii, atât în ce
priveşte bunurile de consum, cât şi mijloacele de
producţie, adaptarea producţiei la aceste necesităţi şi
satisfacerea lor la momentul şi în locurile unde sunt
cerute, asigurând ridicarea eficienţei economice a
întreprinderilor”.
Programarea procesului de marketing (fig. 1.4.):
 stabiliţi poziţia prezentă
 completaţi auditul internce
 analizaţi auditul extern
 determinaţi mixul de marketing
 prezentaţi obiectivele
 pregătiţi planul de marketing
 revizuiţi şi corectaţi Planul de
Auditul Mixul de marketing
Obiectivele
intern marketing
Revizuire
şi corecţie

Poziţia Auditul
prezentă extern

Fig. 1.4. – Planificarea procesului de marketing


Marketingul se caracterizează prin următoarele elemente
esenţiale:
1. – constituie o nouă concepţie asupra organizării şi
desfăşurării activităţilor economice;
2. – marketingul nu este doar un produs al gândirii abstracte, el
este un produs al activităţii practice;
3. – marketingul nu se identifică cu conducerea firmei, el
reprezintă o subdiviziune a acesteia;
4. – marketingul presupune utilizarea unui instrumentar special,
adecvat pentru cercetarea nevoilor de consum, pentru
investigarea pieţei, pentru fundamentarea ştiinţifică a
deciziilor de marketing.

După profesorul român M.C. Demetrescu, “marketingul este un


proces de cunoaştere a pieţei potenţiale actuale şi viitoare, în scopul
adaptării producţiei pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi
realizarea de profit de către firmele producătoare, prin conceperea,
promovarea, schimbul şi distribuţia raţională şi eficientă a bunurilor şi
serviciilor către consumatori”.
Procesul de marketing presupune o intercondiţionare între ipoteze,
obiective, acţiuni şi performanţe, în care „feed-back-ul“ joacă un rol esenţial
(fig.1.5.) :

Ipoteze
Marketing
strategic

Obiective Acţiuni Performanţe


Planul de Marketing Marketing audit
marketing operativ

FEED-BACK

Fig. 1.5. – Feed–back-ul în procesul de marketing