Sunteți pe pagina 1din 31

IDENTITATE

VIZUALĂ
IDENTITATE VIZUALĂ
23

Prin identitatea vizuală se obţine


o comunicare vizuală unitară care
ajută la menţinerea standardelor
și creșterea recognoscibilităţii
brandului.
IDENTITATE VIZUALĂ
CUPRINS 3

Logo
Proporţii logo 5
Compunere logo 6
Spaţiere minimă 7
Dimensiune minimă 8
Schema de culori 9
Culori inversate 10
Logo monocrom 11
Utilizări greșite  12
SLOGANUL IDP
Rolul vizual 14
Reguli de folosire 15
Fonturi
Fonturi 17
Fonturi web 18
Fotografie
Criterii calitative 20
Fotografie de ansamblu 21
Fotografie de secţiune 22
Fotografie verde 23
Fotografie de persoană 24
Implementare
Materiale tipăribile 26
Autovehicule 27-28
Vestimentaţie 29
Pixuri 30
LOGO
IDENTITATE VIZUALĂ
PROPORŢII LOGO 5

46%

100%

Redimensionarea
Detalii tehnice
logo-ului

Logo-ul IDP este compus din sigla și textul alăturat acesteia. Împreună formează un
tot care trebuie sa respecte proporţia: 1 lăţime / 0,46 înălţime.

Logo-ul nu trebuie deformat pentru a se încadra pe una dintre axele x sau y, ci va fi


întotdeauna redimensionat proporţional.
IDENTITATE VIZUALĂ
COMPUNERE LOGO 67

1,5x

10x x

1,5x

10x 2x 9,3x

Recomandări

Logo-ul este compus pornind de la înălţimea “x” a literelor și folosind proporţiile mai
sus menţionate.

Nu se recomandă recompunerea logo-ului ci folosirea fișierului sursă, proporţiile fiind


menţionate cu titlu de exemplu.

Fișiere sursă CD: Identitate Vizuală/Logo


IDENTITATE VIZUALĂ
SPAŢIERE MINIMĂ 7

3x 3x

10x x

3x

3x

Menţinerea
Detalii
spaţierii
tehniceîn jurul logo-ului

Spaţierea minimă se referă la aria din jurul logo-ului care trebuie lăsată liberă pentru a
asigura vizibilitatea optimă a acestuia.
Spaţierea minimă se obţine pornind de la înălţimea totală a logo-ului (10x) prin
adăugarea unui spaţiu egal cu 30% din înălţimea totală (3x) în jurul logo-ului, dar nu
este limitată la acesta.
Logo-urile precompuse aflate pe CD includ spaţierea minimă.

Fișiere sursă CD: Identitate Vizuală/Logo


IDENTITATE VIZUALĂ
DIMENSIUNE MINIMĂ 9
8

8,5mm
a

6mm
b

5mm c

DIMENSIUNEA
Detalii tehnice
MINIMĂ

Pentru a asigura vizibilitatea logo-ului, dimensiunea minimă la care poate fi folosit în


varianta completă (fără a se înlătura textul) este de 8,5 mm pe înălţime - varianta a.
Pentru dimensiuni mai mici se va folosi doar pătratul verde, dar nu se va micșora sub o
înălţime limită de 5mm - varianta c.
IDENTITATE VIZUALĂ
SCHEMA DE CULORI 9

C75 M5 Y100 K0
Pantone 362C
R65 G173 B73 80% 60% 40% 20% 10%
Web #41AD49

C0 M0 Y0 K100
Pantone Process Black C
R35 G31 B32 80% 60% 40% 20% 10%
Web #231F20

C33 M99 Y85 K50


Pantone 1815 C
R104 G14 B26 80% 60% 40% 20% 10%
Web #680E1A

Definiţia culorilor

Culorile de bază ce vor fi folosite sunt verde și negru împreună cu nuanțele acestora.

Cea de-a treia culoare va fi folosită limitativ pe post de culoare de accent - pentru a
crea contrast și a atrage atenţia.
IDENTITATE VIZUALĂ
CULORI INVERSATE 11
10

Inversarea
Detaliiculorilor
tehnice

Când este necesară inversarea culorilor textul “integrated design practice” va primi
culoarea pătratului, adică alb.

Fișiere sursă CD: Identitate Vizuală/Logo/logo_inversat/logo_COLOR_invers


IDENTITATE VIZUALĂ
LOGO MONOCROM 11

Logo monocrom și monocrom inversat

Pentru mediile care nu permit reproducerea mai multor culori se va folosi una dintre
variantele prezentate mai sus.

Fișiere sursă CD: Identitate Vizuală/Logo/logo_inversat


IDENTITATE VIZUALĂ
UTILIZĂRI GREȘITE 12

a b

c d

Tel: 0251/123.456
e f
Utilizări
Detalii tehnice
greșite

Este interzisă:
a) utilizarea textului “integrated design d) plasarea logoului peste o poză care îi
practice” negru pe fundal verde. Vezi afectează vizibilitatea
pagina “culori inversate”. e) schimbarea culorii logo-ului
b) plasarea logo-ului pe un fundal de f) plasarea oricărui element în aria care
culoare cu saturaţie mare care afectează delimitează spaţierea minimă
vizibilitatea logo-ului
c) deformarea logo-ului
SLOGANUL
IDP
IDENTITATE VIZUALĂ
ROLUL VIZUAL 15
14

Sloganul folosit ca element vizual


secundar ajută la consolidarea
unităţii vizuale și se recomandă a fi
folosit atunci când mediul suport și
spaţiul permit acest lucru.
IDENTITATE VIZUALĂ
REGULI DE FOLOSIRE 15

Varitantele pe două sau trei


rânduri vor fi folosite atunci
când spațiul nu permite
încadrarea pe un singur rând.

DetaliiReguli
tehnice
de folosire

Sloganul "Mai mult decât arhitectură" poziționează IDP ca furnizor de servicii


integrate de proiectare și explică in același timp conceptul "Integrated Design
Practice".
Pentru scrierea lui se va folosi intotdeauna fontul Neutraface 2 Text Book și culoarea
verde definită în pagina 9.

Fișiere sursă CD: Identitate Vizuală/Fonturi


FONTURI
IDENTITATE VIZUALĂ
FONTURI 17
Neutraface 2 text family
Light și Light Italic:
aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștţuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTŢUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)
Book și Book Italic:
aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștţuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTŢUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)
Demi și Demi Italic:
aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștţuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTŢUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)

Bold și Bold Italic:


aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștţuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTŢUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)

Recomandări pentru folosirea fonturilor

Fontul Neutraface 2 este un sans-serif (prin contrast)


care exprimă modernitate și eleganţă în Alte recomandări:
același timp. Familia Neutraface 2 Text - folosirea corpului italic doar pentru
conţine 4 grosimi ale corpului de literă a evidenţia porţiuni scurte de text sau
enumerate mai sus. citate
Folosire recomandată: - nu se recomandă folosirea pentru
- Bold: titluri sau intertitluri paragrafe lungi de text a modurilor: bold,
- Demi: intertitluri, captionuri poze demi, italic sau A MAJUSCULELOR
- Book: conţinut principal
- Light: folosit la dimensiuni mari pentru Fișiere sursă CD:
crearea unor efecte stilistice interesante Identitate Vizuală/Fonturi
IDENTITATE VIZUALĂ
FONT WEB 18
Helvetica bold
aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștțuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTȚUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)

Helvetica bold oblique


aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștțuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTȚUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)

Helvetica
aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștțuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTȚUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)

Helvetica oblique
aăâbcdefghiîjkl mnopqrsștțuvwxyz
AĂÂBCDEFGHIÎJKL MNOPQRSȘTȚUVWXYZ
1234567 890 %&(.,;?!)

Font
Detalii
pentru
tehnice
mediul online

Pentru mediul online se recomanda folosirea fontul de baza Neutraface 2 Text (vezi
pagina 17) prin embedding. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va folosi fon-
tul Helvetica cu variațiile menționate mai sus.
FOTOGRAFIE
IDENTITATE VIZUALĂ
CRITERII CALITATIVE 21
20

În comunicarea vizuală
impactul elementelor de design
este deseori surclasat de cel
al fotografiei, de aceea trebuie
acordată o importanţă maximă
alegerii tipului de fotografie ce
urmează a fi folosit.

Criterii
Detaliicalitative
tehnice

Pozele trebuie să respecte următoare criterii:


• să aibă contrast, adâncime și să inspire o atmosferă optimistă (fotografia nu trebuie
executată pe ploaie sau cer foarte înnorat)
• să respecte cromatica recomandată - preponderent tonuri de albastru și verde
natural (pomi, iarbă etc.) pentru a sublinia simbioza cu mediul înconjurător
• să fie folosite la o rezoluţie corespunzătoare, niciodată pixelate
• să surprindă aspecte interesante ale clădirilor. Se recomandă evitarea unghiurilor
plictisitoare - gen cele perpendiculare pe faţada clădirilor.
FOTOGRAFIE DE ANSAMBLU
IDENTITATE VIZUALĂ
21

Cromatică
Detalii
și unghiuri
tehnice

Atunci când se urmărește prezentarea unui proiect se recomandă folosirea fotografiei


de ansamblu, care să încadreze clădirea în mediul ambiant. Fotografia ar trebui să
aibă o cromatică cu tentă de albastru și verde natural prin încadrarea cerului în partea
superioară.
Trebuie evitate unghiurile plictisitoare (de ex: perpendiculare pe faţada clădirii) și
execuţia fotografiei pe timp de ploaie sau cer foarte înnorat.

Notă: pozele sunt prezentate cu titlu de exemplu și nu încearcă să ilustreze portofoliul IDP.
FOTOGRAFIE DE SECŢIUNE
IDENTITATE VIZUALĂ
23
22

Cromatică
Detalii
și compoziţie
tehnice

Pentru un conţinut care nu face referire la un proiect anume și care nu necesită


o ilustrare de ansamblu se poate folosi fotografia de secţiune pentru crea efecte
interesante sau pentru a ilustra detalii ale execuţiei tehnice de excepţie prin încadrări
localizate.

Notă: pozele sunt prezentate cu titlu de exemplu și nu încearcă să ilustreze portofoliul IDP.
IDENTITATE VIZUALĂ
FOTOGRAFIE VERDE 23

Încadrarea
Detalii
mediului
tehniceînconjurător

Acolo unde este posibil se recomandă încadrarea vegetaţiei și a mediul înconjurător


în fotografie pentru a sublinia atenţia și importanţa pe care IDP o acordă mediului
înconjurător.

Notă: pozele sunt prezentate cu titlu de exemplu și nu încearcă să ilustreze portofoliul IDP.
FOTOGRAFIE DE PERSOANĂ
IDENTITATE VIZUALĂ
24

Acţiune și decor

Persoanele surprinse în fotografie nu trebuie să fie statice, ci să execute o acţiune


sau să pară întrerupte din acea acţiune. Exemple: să lucreze la o schiţă/machetă/
computer, să fie pe șantier supervizând construcţia sau alte acţiuni specifice
domeniului de activitate. Excepţie de la regula acţiunii: persoane care acordă un
interviu (pot fi folosite poze portret), pozele de echipă etc.
Este de preferat ca oamenii surprinși în poze să fie angajaţi ai IDP și să se evite
folosirea pozelor stoc pentru a avea o credibilitate sporită.
Notă: pozele sunt prezentate cu titlu de exemplu și nu reprezintă angajaţii IDP.
IMPLEMENTARE
IDENTITATE VIZUALĂ
MATERIALE TIPĂRIBILE 27
26

Cristi Dobre
general manager
0040 756 196 671
cristi.dobre@idpractice.com

4, Ion Maiorescu Str ,


Craiova, Romania

Tipuri
Detalii
de materiale
tehnice

Reprezentate mai sus sunt cele mai uzuale tipuri de materiale tipăribile: foaie cu antet
A4, carte de vizită, plic format DL, CD/DVD.

Fișiere sursă CD: Identitate Vizuală/Materiale


IDENTITATE VIZUALĂ
AUTOVEHICULE 27

Elemente
Detalii
obligatorii
tehnice

Personalizarea autovehiculelor va trebui sa conţină obligatoriu logo-ul IDP, sloganul


“Mai mult decât arhitectură”, linia portocalie, adresa de web pe laterale și acolo unde
este posibil pe spatele vehiculului.

Notă: tipul autovehiculului prezentat este cu titlu de exemplu, acesta putând varia în realitate, iar
execuţia va fi adaptată corespunzător păstrând elementele specificate.
IDENTITATE VIZUALĂ
AUTOVEHICULE 29
28

Elemente
Detalii
obligatorii
tehnice

Autovehiculele de tip transport marfă vor conţine obligatoriu logo-ul IDP, sloganul
“Mai mult decât arhitectură”, linia portocalie și adresa de web pe laterala și spatele
vehiculului.
Logo-ul va fi prezent și pe ușile laterale de acces pentru pasageri, deci în total logo-ul
va fi prezent de două ori pe laterala vehiculului. Partea frontală va conţine logo-ul.

Notă: tipul autovehiculului prezentat este cu titlu de exemplu, acesta putând varia în realitate, iar
execuţia va fi adaptată corespunzător păstrând elementele specificate.
IDENTITATE VIZUALĂ
VESTIMENTAŢIE 29

Elemente obligatorii

Șepcile vor fi personalizate cu logo-ul IDP inversat în cazul în care culoarea acestora
este verde.
Tricourile vor avea inscripţionat:
• pe piept: în dreapta logo-ul, iar in stânga sloganul “Mai mult decât arhitectură”
• pe mâneca stângă: logo-ul
• pe spate: logo-ul, iar sub acesta sloganul “Mai mult decât arhitectură”
Se recomandă crearea contrastului alb - verde prin folosirea uneia dintre culori
pentru șepci și a celeilalte pentru tricouri.
IDENTITATE VIZUALĂ
PIXURI 30

Detalii tehnice

Pixurile trebuie să conţină logo-ul și adresa de web cu respectarea dimensiunilor


minime ale logo-ului (vezi recomandările de la pagina 8).
developed by:
www.fred.ro