Sunteți pe pagina 1din 51

Cercetari de Marketing (an II, sem. I, Marketing) c.

Activitatea care consta in asocierea de simboluri, 20-30 %


conform unui procedeu prestabilit, datelor culese se
numeste: b.
a. 10-20 %
scalare; d.
30-50 %
b.
masurare;

c. Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra


codificare; agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de
aprovizionare si a pietelor de desfacere formeaza
d. sistemul relatiilor de concurenta. ANS: T
editare. Aplicatie: “Considerati ca Coca-Cola este o bautura
gustoasa si racoritoare?”
a.
Analiza informatiilor in cazul cercetarilor calitative: Întrebarea este corect formulata continand 2 raspunsuri
a. afirmative
foloseste statistici
b. b.
nu foloseste statistici Întrebarea este incorect formulata deoarece un
raspuns afirmativ poate sa insemne ca bautura fie
este gustoasa, fie ca doar este racoritoare, fara a fi
Ancheta este metoda de cercetare utilizata pentru neaparat gustoasa, fie ca sunt valabile ambele
culegerea de date primare referitoare la persoane, caracterizari, adica in egala masura gustoasa si
obiecte sau fenomene, in cazul careia cercetatorul nu racoritoare.
interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii,
obiectele sau situatiile supuse investigatiei.ANS: F c.
Ancheta prin posta are o rata de raspuns care atinge Nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta
un procent de:
a.
5-10 % Asocierea dintre doua variabile spunem ca este tot
mai puternica pe masura ce valoarea calculata a lui C
(Coeficientul de contingenta) se apropie tot mai mult de b.
a. ambalaje de sapun
-1 d.
ambalaje de produse cosmetice
b.
0

c. Calcularea valorii lui Hi-patrat calculat se


1 realizeaza cu formula:
a.

Asocierea dintre douoa variabile spunem ca este din


ce in ce mai slaba pe masura ce valoarea calculata a
;
lui C
c.
(coeficientul de contingenta) se apropie tot mai mult de:
a.
-1
c. x 100;
1
b.
b.
0
d.
nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata.
d.

C.Parlin si-a inceput cariera de cercetator de


marketing, in 1911, numarand:
x 100.
a.
ambalaje de Coca Cola
c.
ambalaje de tigari
Calitatea cercetarilor de marketing (utilitatea lor
practica) se afla în stransa legatura cu profesionalismul nu trebuie sa aiba valori mai mici de 5
echipei de cercetatori, cu sediul activitatii de organizare d.
si desfasurare efectiva a cercetarilor.ANS: T
Calitatea cercetarilor de marketing si, deci, utilitatea lor nici un raspuns corect, testul
χ2 se poate utiliza tot
practica se afla in stransa legatura cu : timpul in cazul scalelor nominale
a.
profesionalismul echipei de cercetatori;
c.
desfasurarea efectiva a cercetarilor;

b. Care este valoarea coeficientului de contingenta,


sediul activitatii de organizare; corespunzator unei cercetari desfasurate pe un
d. esantion de 400 de persoane, in conditiile in care
a+b+c.
valoarea calculata a lui  este 10,53, iar
probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 80%,
pentru care valoarea t= 1,44.
Cand
χ 2 nu se poate aplica? a.
a. 0,01
c.
atunci cand frecventele care se asteapta sa rezulte 1,01
din observare nu trebuie sa aiba valori prea mari (de
regula mai mari decat 5) b.
0,16
c. d.
1,16
atunci cand frecventele care se asteapta sa
rezulte din observare nu trebuie sa aiba valori prea
mici, iar efectivul colectivitatii cercetate sa fie de
Cate tipuri de scale sunt?
cel putin 40 de subiecti
a.
4
b.
c.
atunci cand frecventele care rezulta din observare 12
b. c.
10 scala lui Likert;
d.
in jur de 50 d.
diferentiala semantica.

Ce metoda de scalare solicita respondentului sa divida


o suma, in general 10 sau 100, intre doua sau mai Cele patru metode de determinare a tendintei centrale,
multe obiecte (atribute) pentru a reflecta relativa diferite in functie de tipul de scala sunt: grupul modal,
preferinta a respondentului pentru fiecare obiect: mediana , media aritmetica , media geometrica.
a. Cercetarea de birou este cea mai costisitoare metoda
scala de ordonare a rangurilor; de obtinere a informatiilor si cea mai precisa. F
Cercetarea de birou reprezinta cea mai costisitoare
b. metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa?
scala lui Stapel; ANS: F
Cercetarea de birou reprezinta cea mai costisitoare
c. metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa?
scala cu suma constanta; ANS: F
Cercetarea de marketing include o serie de activitati
d. cum ar fi:
testele de diferentiere - triunghi. a.
supravegherea schimbarilor de comportament,
estimarea profiturilor, abordarea pietelor externe,
Ce metoda de scalare solicita respondentului sa identificarea de noi piete;
evalueze atitudinea fata de un obiect sau
caracteristicile acestuia, pe o scala cu maximum 7 b.
nivele, intercalate intre doua atribute bipolare: supravegherea schimbarilor survenite in mintea
a. clientilor despre companii, estimarea profiturilor,
scala de ordonare a rangurilor; cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor
probleme, previzionarea cererii;
b.
scala lui Stapel; c.
supravegherea schimbarilor survenite in mintea
clientilor despre companii, cercetarea cauzelor care au clientilor despre companii; cercetarea cauzelor
dus la aparitia unor probleme,identificarea de noi piete care au dus la aparitia unor probleme;identificarea
de desfacere, estimarea pofiturilor; de noi piete de desfacere; identificarea unor
produse sau servicii pentru piata proprie.
d.
supravegherea schimbarilor survenite in mintea
clientilor despre companii, cercetarea cauzelor Cercetarea de marketing poate fi definita astfel:
care au dus la aparitia unor probleme, identificarea a.
de noi piete de desfacere, identificarea unor un proces de investigare computerizata a pietei si
produse sau servicii pentru piata proprie. stabilire a coordonatelor acesteia;

b.
Cercetarea de marketing include o serie de activitati un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor
cum ar fi: concepte,metode si tehnici stiintifice de investigare se
a. realizeaza masurarea, culegerea si interpretarea
supravegherea schimbarilor de comportament; informatiilor de marketing;
estimarea profiturilor; abordarea pietelor externe;
identificarea de noi piete c.
un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul
b. unor concepte, metode si tehnici stiintifice de
supravegherea schimbarilor survenite in mintea investigare se realizeaza masurarea, culegerea,
clientilor despre companii, estimarea profiturilor, analiza si interpretarea informatiilor de marketing;
cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor
probleme; previzionarea cererii d.
un domeniu nou, care este in plin proces de
c. restructurare si definire conceptuala si metodologica.
supravegherea schimbarilor survenite in mintea
clientilor despre companii; cercetarea cauzelor care au
dus la aparitia unor probleme;identificarea de noi piete Cercetarea de marketing se implica in procesul de
de desfacere; estimarea pofiturilor fundamentare a deciziilor firmei.ANS: T
Cercetarea de marketing se incheie prin redactarea
d. studiului si elaborarea concluziilor, iar raportul tehnic este un
supravegherea schimbarilor survenite in mintea raport complet care nu omite detaliile si prezinta toate datele
prin modul lor de analiza si interpretare fiind destinate
cercetatorilor experimentati. ANS: T discutii. ANS: F
Cercetarea directa presupune: Cercetarile care rezolva problemele de marketing
a. vizeaza produsul, preturile, segmentele de piata,
preluarea informatiei fara antrenarea purtatorului ei; promovarea, distributia.ANS: T
Cercetarile de birou furnizeaza informatii care de cele
b. mai multe ori se afla la indemana dar niciodata nu au
furnizarea informatiei de catre purtatorul acesteia; fost apreciate la justa lor valoare? ANS: T
Cercetarile de marketing care urmaresc stabilirea
c. coordonatelor fenomenului cercetat, definirea
generarea informatiei cu ajutorul experimentelor de variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor
marketing; cercetari ulterioare se numesc cercetari
explicative.ANS: F
d.
utilizarea analogiilor in locul fenomenelor reale.

Cercetarile de marketing care urmaresc stabilirea


Cercetarile calitative, de tip focu-grup se realizezaza: coordonatelor fenomenului cercetat, definirea
a. variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor
structurat, pe baza de interviu cercetari ulterioare se numesc:
a.
b. cercetari explicative
nestructurat dar folosind un chestionar c.
cercetari descriptive
c.
nestructurat, cu moderator si schema detaliata de b.
discutii cercetari instrumentale
d.
cercetari exploratorii
Cercetarile calitative, de tip focus-grup se realizeaza
nestructurat, cu moderator si schema detaliata de
discutii. ANS: T Cercetarile de marketing se implica:
Cercetarile cantitative, de tip focus-grup se realizeaza a.
nestructurat, cu moderator si schema detaliata de in procesul de fundamentare a deciziilor firmei;
Cercetarile predictive privesc fenomenele din punct
b. de vedere al cauzalitatii acestora.ANS: F
in asigurarea calitatii superioare a productiei; Cercetarile predictive urmaresc :
a.
c. sa descrie tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor
in derularea contractelor economice; analizate;

d. b.
in demersul de restructurare a companiei. tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor
analizate, schimbarile ce se pot produce in
dimensiunile si modul de manifestare ale acestora;
Cercetarile de marketing, în functie de obiectul
cercetarii pot fi si explicative sau altfel spus cauzale c.
Cercetarile descriptive testeaza validarea unor sa testeze anumite instrumente si tehnici de cercetare;
instrumente si metode de cercetare cum ar fi: metode
de esantionare, locul cercetarii, chestionare, metode d.
statistice de analiza si previziune.ANS: F sa stabileasca coordonatele prezente si viitoare ale
Cercetarile efectuate asupra firmei insasi urmaresc fenomenului cercetat.
stabilirea potentialului acesteia, a stabilitatii sale pe
piata, capacitatea sa de reactie la schimbarile mediului.
Pentru a evalua firma sub aceste aspecte, se cer Chestionarul reprezinta o forma STRUCTURATA de
analizate urmatoarele categorii de resurse de care culegere a informattiilor care consta intr-o serie de
dispune aceasta: resurse materiale, resurse financiare, intrebari scrise sau VERBALE, la care subiectii
resurse umane si resurse informationale anchetei sunt rugati sa raspunda.
Cercetarile exploratorii urmaresc stabilirea Coeficientul de contingenta ia valori cuprinse in
coordonatelor fenomenului cercetat, definirea intervalul:
variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor a.
cercetari ulterioare.ANS: T [0;1);
Cercetarile exploratorii urmaresc stabilirea
coordonatelor fenomenului cercetat, definirea b.
variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor [0;1];
cercetari ulterioare.ANS: T
c.
(0;1); b.

d.
nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.
;
d.
Coeficientul de contingenta poate fi calculat:
a.
numai in acele situatii in care Hi-patrat se poate x 100.
calcula;

b. Companiile conduse pe principii de marketing


atunci cand se solicita de beneficiarul studiului de urmaresc satisfacerea nevoilor:
piata; a.
produsului;
c. c.
nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta. angajatilor;

b.
organizatiei;
d.
Coeficientul de elasticitate (E), utilizat in cumparatorilor.
caracterizarea cererii, se calculeaza folosind formula:
a.
Componenta de actiune este componenta
operationala, practica ce decide asupra:
x 100; a.
c. activitatii de piata a companiei;

b.
celor 4 P : produs, pret,promovare si plasament;
;
c.
elaborarii strategiei de piata; cercetari de marketing

d.
oportunitatii actiunilor de marketing, implicit asupra Conceptul de “cercetare de marketing” arata ca
cercetarilor de marketing. organizatiile realizeaza cercetari de marketing pentru a
identifica si pentru a rezolva o problemã de
marketing.ANS: F
Componenta focus-grupului este alcatuita din: Consumatorii cauta, mai intai, sa stabileasca
a. avantajele oferite de o marca sau alta, fiecare produs
grupuri omogene, mai putin de 8 persoane fiind definit printr-un set de atribute, care pot furniza
anumite avantaje sau dimpotriva.ANS: T
b. Cu ajutorul cercetarilor de marketing, compania
grupuri neomogene, intre 8-12 persoane obtine:
a.
c. o crestere insemnata a profitului;
grupuri omogene, 8-12 persoane, selectate
b.
d. vanzarea produselor noi;
grupuri neomogene, selectate, mai putin de 8 persoane
c.
date specifice nerepetitive necesare SIM;
Conceptul “cercetare de marketing” arata ca,
organizatiile realizeaza cercetari de marketing din doua d.
motive: o promovare a imaginii de marca.
a.
pentru a identifica si pentru a rezolva o problema
de marketing Cum se determina numarul gradelor de libertate in
cazul testului neparametric :
b.
a.
pentru a identifica si a analiza informatiile de marketing
(r-1)(N-r)
c.
c.
(k-2)(r-1)
pentru a identifica si pentru a interprea rezultatele unei
b. nu are nevoie de rezultatele unor cercetari de
(r-1)(k-1 marketing.
d.
(rN-1)(k-1)
Daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea
tendintei centrale se va calcula:
Cunoasterea stiintifica are caracter general.ANS: T a.
Cuvintele de interes utilizate in cazul tehnicilor grupul modal;
proiective sunt numite:
a. b.
cuvinte-cheie media aritmetica ponderata;

b. c.
cuvinte- test mediana;

c. d.
cuvinte -cu scop ascuns nici un raspuns nu este corect.

Daca o companie are timp indelungat o activitate Daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea
profitabila, de succes, va accepta tendintei centrale se va calcula:
necesitatea derularii de cercetari de marketing: a.
a. grupul modal;
da;
b.
b. media aritmetica ponderata;
nu;
c.
c. mediana;
depinde de pret;
d.
d. nici un raspuns nu este corect.
considera ca stie totul despre clientii si piata sa si
Diagnosticarea nevoii de informatii, presupune o buna
Definirea conceptuala isi propune instituirea ideii relatie interactiva intre decident si analistul de piata. T
centrale sau a esentei conceptului pe care-l definim Diferentiala semantica este o metoda comparativa de
(defintie ce se regaseste, de exemplu, in dictionarul scalare.ANS: F
explicativ), clarificarea caracteristicilor majore ale Diferentiala semantica este o metoda comparativa de
conceptului respectiv si face diferentieri intre scalare.ANS: F
concepte oarecum similare ca nume, dar in fapt foarte Diferentiala semantica poate avea un numar de :
diferite. a.
Desemnati tipul de sondaj utilizat în exemplul de mai 2,4,6 trepte
jos:
“Populatia cuprinde 30.000 persoane si esantionul b.
urmeaza a fi 300, iar intervalul de sondaj este 100. 3,5,7 trepte
Numarul ales la intamplare intre 1 si 100 este 65.
Se selectioneaza pentru esantion, din lista de c.
30.000 de persoane pe cele cu numerele 65,165, 1,3,5 trepte
265, 365, etc.”
a. d.
sondaj nerestrictiv sau simplu aleator 10 trepte (5 cu semnul + si 5 cu semnul –)

b.
sondaj systematic Diferentiala semantica si scala lui Stapel conduc la
informatii specifice scalelor de tip interval.ANS: T
c.
sondaj stratificat

d.
sondaj prin cote

e.
nici una dintre variantele de raspuns de mai sus nu
este corecta
Din categoria metodelor calitative directe fac parte:
a.
tehnicile proiective Din grupa scalelor de evaluare a atitudinii fac parte
urmatoarele scale:
b. a.
focus grupul si tehnicile asociative scala cu suma constanta, scala Stapel, scala Likert
c.
c. diferentiala semantica, scala procentuala, scala
interviul în profunzime si tehnicile proiective comparatiilor perechi

d. b.
focus-grupul si interviul în profunzime diferentiala semantica, scala Stapel, scala Likert
d.
scala nominala, scala Stapel, scala Likert
Din categoria metodelor calitative directe fac parte
focus -grupul si interviul in profunzime
Din categoria restrictiilor organizatorice, care intervin Din grupa scalelor de evaluare a atitudinii nu face
in stabilirea marimii esantionului, nu fac parte: parte:
a. a.
fondurile banesti aferente cercetarii; diferentiala semantica
c.
b. scala lui Stapel
natura bazei de sondaj;
b.
c. scala de ordonare a rangurilor
numarul si pregatirea persoanelor ce vor efectua d.
sondajul; scala lui Likert

d.
probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele. Domeniile cercetarilor de marketing sunt:
1)analiza caracteristicilor pietei,
2)determinarea pietei potentiale,
3)studii de segmentare,
4)analiza vanzarilor se clasifica in :cercetari de birou si cercetari de
5)cercetari privind imaginea produselor teren.ANS: F
6)studii in legatura cu preturile Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing
7)teste de produse se clasifica in: permanente , cand se desfasoara
8)sectoarele de varf ale economiei nationale sistematic, fara intrerupere; periodice, cand se
9)productia de mijloace publicitare efectueaza la anumite intervale de timp; OCAZIONALE
a. cand nu se mai repeta in
1+2+3+4+5+6+7 Durata discutiilor in cadrul metodei de interviu tip
c. focus-grup este de :
1+2+3+4+5+8+9 a.
1-1,5 ore
b. c.
1+2+4+5+8+9 2-3,5 ore
d.
2+3+4+5+6+8+9 b.
1,5-2 ore
d.
Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing 3,5-4 ore
pot fi:
a.
permanente si de teren; Durata medie a anchetei prin telefon este de :
c. a.
permanente si ocazionale; 11-15 minute
c.
b. peste 30 minute
ocazionale si de birou;
d. b.
de teren si de birou. 20-30 minute
d.
nici una dintre variantele de rãspuns de mai sus nu
este corectã

Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing


Efectuarea unei cercetari de marketing se aproba decide conducerea departamentului de marketing.
atunci cand costul cercetarii este ................. decat
contributia ei la perfectionarea unei decizii date.
a. Elasticitatea este unitara (E=1) atunci cand
< modificarea cererii este .................cu modificarea
venitului.
b. a.
> proportionala;

c. b.
= invers proportionala.

d.
nu exista nici o legatura intre costul si contributia ei la Elasticitatea in functie de venit a cererii pentru
perfectionarea unei decizii date produsul X este de 0,6. Daca cererea pentru produsul
respectiv este in perioada t de 15.000 lei, in perioada
Efectuarea unei cercetari de marketing se aproba t cand se asteapta o crestere a veniturilor cu 17%, cat
atunci cand:
a. va fi cererea pentru produsul respectiv (c )?
costul cercetarii este mai mare decat contributia ei la a.
perfectionarea unei decizii date 16530
c.
b. 18530
costul cercetarii este mai mic decat contributia ei la
perfectionarea unei decizii date; b.
17530
c. d.
nu exista nici o legatura intre costul cercetarii de 18630
marketing si decizia de a efectua cercetarea de
marketing;
Erorile ce pot apare la obtinerea de informatii se pot
d. datora urmatoarelor cauze:
a.
lipsa reprezentativitatii esantionului, lipsa de se manifesa prin diferente semnificative între marimile
raspunsuri, continutul raspunsurilor; caracteristicilor populatiei studiate si estimarile
acelorasi marimi pe baza sondajului.
b.
lipsa reprezentativitatii esantionului si continutul
raspunsurilor; Erorile legate de raspunsuri apar atunci cand o
persoana, inclusa în esantion nu poate fi gasita de
c. catre anchetator.ANS: F
lipsa reprezentativitatii esantionului, lipsa de Erorile sistematice sunt:
raspunsuri, continutul raspunsurilor si abordarea a.
subiectilor interviului; erori care apar intamplator in procesul de masurare;

d. b.
lipsa reprezentativitatii esantionului, continutul erori cunoscute ca si tendinta;
raspunsurilor si abordarea subiectilor interviului.
c.
erori datorate operatorului de interviu;
Erorile de masurare pot fi : erori sistematice si erori
variabile. d.
erori datorate neatentiei respondentului

Erorile legate de raspunsuri : Este etapa a procesului cercetarii de marketing:


a. a.
apar atunci când o persoana inclusa in esantion nu investigarea preliminara;
poate fi gasita de catre anchetator;
b.
b. selectia ideilor;
apar in colectarea informatiilor atunci cand valorile
comunicate difera de valorile efective ale factorului c.
in cauza; platforma de marketing;

c. d.
nici un raspuns corect. diferentiala semantica

b.
Este instrument de culegere a datelor: scala lui Stapel
a.
cercetarea directa; c.
c. scala de ordonare a rangurilor
chestionarul;
d.
b. scala lui Likert
observarea;
d.
sondajul. Este scala de evaluare a atitudinii:
a.
scala comparatiilor perechi
Este metoda de recoltare a informatiilor de marketing:
a. b.
scala lui Likert scala cu suma constanta

b. c.
investigarea surselor statistice scala de ordonare a rangurilor

c. d.
grupul modal scala lui Stapel

d.
nici un raspuns corect Etapa imediat premergatoare executarii cercetarii in
cadrul procesului cercetarii de marketing este:
a.
investigarea preliminara;

Este metoda de scalare care permite comparatii: b.


a. elaborarea ipotezelor de lucru;
Experimentul implica manipularea uneia sau a mai
c. multor variabile explicative, in asa fel incat efectul
elaborarea programului de marketing; acesteia sau acestora asupra uneia sau a mai multor
variabile. explicate sa poata fi masurat.
d. Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea
analiza si interpretarea datelor. temporala a pietei de la tendinta?ANS: T
Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea
temporara a pietei de la tendinta.ANS: T
Etapele procesului de adoptare a deciziei de Familia este cel mai tipic exemplu de grup de
cumparare sunt mentionate in reprezentarea apartenenta.ANS: T
schematica de mai jos. Completati casuta goala cu Focus-grupurile reprezinta:
denumirea etapei care lipseste. ANS: evaluarea a.
variantelor cea mai importanta procedura de cercetare cantitativa
Recunoasterea nevoii c.
o metoda de scalare

b.
Cautarea informatiilor cea mai importanta procedura de cercetare
calitativa
d.
scala proportionala

Formula dupa care se determina media aritmetica


pentru determinarea tendintei centrale este:
Decizia de cumparare
Experimentul de marketing implica manipularea a.
uneia sau mai mai multor variabile explicative in asa fel
incat efectul acesteia sau acestora asupra uneia sau a
Comportamentul
mai post/cumparare
multor variabile EXPLICATE sa poata fi masurata. c.
Experimentul este metoda stiintifica de baza pentru
investigarea cauzalitatii.ANS: T
Experimentul este metoda stiittifica de baza pentru
investigarea cauzalitatii.ANS: T
b. dupa 1989
c.
dupa 1995
d. b.
dupa 2000
d.
dupa 1970

Functiile cercetarilor de marketing sunt: Gradul de semnificatie a diferentelor de opinie intre


a. subiectii unui esantion de 200 persoane, in functie de
obtinerea de informatii pentru factorii de decizie,
furnizor de servicii pentru echipa manageriala; venit a fost analizat cu ajutorul testului . In cazul in
care valoarea teoretica a lui este de 6,235 pentru ce
b.
investigarea pietei si a cererii, cunoasterea valoare a lui  ipoteza nula se respinge?
comportamentului consumatorilor; a.
6,230;
c. c.
identificarea probelemelor cu care se confrunta 6,092;
managerii, cercetarea factorilor de influenta a cererii;
b.
d. 6,245;
investigarea pietei si a cererii; cercetarea factorilor de d.
influenta a cererii. 5,235.

Furnizorii externi de cercetari de marketing sunt Gradul in care procesul de masurare nu este afectat
divizati in 2 mari grupe: furnizori de servicii de erorile variabile poarta numele de:
COMPLETE si furnizori de servicii partiale. a.
Germenii gandirii economice pe principii de marketing relevanta;
s-au facut remarcati, in sectorul privat: c.
a. acuratete;
5 categorii de raspuns
b. c.
validitate; 8 categorii de raspuns
d.
puritate. b.
6 categorii de raspuns
d.
Gradul in care un proces de scalare este lipsit atat de nici una dintre variantele de raspuns de mai sus nu
erori sistematice, cat si variabile se numeste: este corecta
a.
relevanta;
c. In cadrul experimentului de marketing, variabilele
validitate; manipulate se numesc variabile independente?ANS: T
In cadrul experimentului de marketing, variabilele
b. manipulate se numesc variabile independente ? ANS: T
puritate; In cadrul experimentului de marketing, variabilele
d. manipulate se numesc variabile independente?ANS: T
acuratete. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un
esantion de 2.000 persoane, opinia utilizatorilor unui
anumit produs privind pretul acestuia a fost masurata
Grupul de control in cadrul caruia variabila cu ajutorul diferentialei semantice cu cinci trepte.
independenta ramane neschimbata poarta numele si Distributia opiniilor a fost urmatoarea:
de UNITATE de control. Opinia
Grupul in cadrul caruia, intr-un experiment de f.favo-rabila
marketing, variabila independenta ramane Favo-rabila
neschimbata poarta numele de grup nici-nici
experimental.ANS: F Nefavo-rabila
In cadrul anchetei prin telefon nu se recomanda sa se f.nefavo-rabila
puna intrebari cu mai mult de 5 categorii de raspuns
ANS: T Nr.persoane
In cadrul anchetei prin telefon nu se recomanda sa se 300
puna intrebari cu mai mult de: 500
a. 440
360 75
400
Care este scorul mediu ce exprima opinia esantionului
Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre gustul produsului respectiv?
despre pretul produsului respectiv? a.
a. 2,09
1,10 c.
c. 4,23
3,21
b.
b. 3,64
2,97 d.
d. 5,65
4,22

In cadrul unei cercetari selective s-a intentionat


In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un cunoasterea parerii celor intervievati cu privire la
esantion de 600 de persoane, opinia utilizatorilor unui mirosul parfumului Vanderbilt. Raspunsurile au fost:
produs privind gustul acestuia a fost masurata cu produsul Vanderbilt are miros placut
ajutorul unei scale cu cinci trepte. Distributia opiniilor a dezacord total
fost urmatoarea: dezacord
opinia indiferent
foarte favorabila acord
Favo-rabila acord total
nici-nici
Nefavo-rabila nr. pers.
foarte nefavo-rabila 200
115
nr. persoane 25
180 155
250 105
20
75 Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului?
a. este:
0,25 a.
c. E=1
2,23 c.
E<1
b.
1,54 b.
d. E>1
2,67 d.
nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata

In cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei


In cadrul unei cercetari selective, pentru testarea interval, caracterizarea tendintei centrale se face cu
gradului de semnificatie a diferentelor de opinie intre ajutorul:
a.
subiecti s-a utilizat
χ 2 . In cazul in care valoarea mediei aritmetice;
teoretica a lui χ este de 3,84 pentru ce valoare
2

b.
calculata a lui χ
2
ipoteza nula este acceptata? distributia de frecvente cumulata;
a.
5,86 c.
c. mediana;
3,92
d.
b. media geometrica.
3,74
d.
3,85 In cazul tehnicilor proiective respondentii sunt rugati sa
analizeze:
a.
In cazul in care creste venitul cu 10 %, iar cererea comportamentul lor personal
pentru imbracaminte creste tot cu 10 %, elasticitatea b.
Sa interpreteze compor-tamentul altor persoane doua componente: de analiza si de interpretare;

d.
In cazul utilizarii testelor de marketing din cadrul unor trei componente: de analiza, de interpretare si de
cercetari de marketing marimea minima a esantionului previziune.
este de :
a.
10 magazine In conditiile aplicarii testului  , pentru un tabel de
c. contingenta de tipul 6x6, numarul gradelor de libertate
45 magazine este egal cu:
a.
b. 6;
30 magazine c.
d. 25;
50 magazine
b.
12;
d.
36.
In cercetarea de marketing se atribuie numere
caracteristicilor obiectelor supuse investigatiei pentru a
permite analize statistice asupra datelor rezultate si In etapa de aranjare a chestionarului in pagina trebuie
pentru a usura comunicarea regulilor masurarii si sa se evite pe cat posibil folosirea a mai mult de
rezultatelor acesteia. ANS: T ............. pentru a nu disipa informatia sau a crea
In conceptul de marketing coexista: conditii de a rataci pagini sau chiar a le amesteca cu
a. raspunsurile inregistrate de la alti subiecti.
trei componente: de analiza, de interpretare si de a.
actiune; 1 pagina
c.
b. 3 pagini
doua componente: de analiza si de actiune;
b.
c. 2 pagini
d. corespunde opiniei dvs:”
4 pagini Dezacord Acord
total total
a. Intotdeauna 1 2 3 4 5
In exemplul de mai jos s-a utilizat scala ORDINALA caut un chilipir
ex: Pentru fiecare dintre perechile de magazine, b. Imi place sa 1 2 3 4 5
incercuiti pe cel preferat: gatesc
Carrefour vs. Metro c. Imi place sa 1 2 3 4 5
Metro vs. Cora stauin aer liber
Cora vs. Carrefour a.
scala nominala
c.
scala interval
In formularea intrebarii de mai jos
“Care este probabilitatea ca dvs. sa apelati la un b.
agent imobiliar in acest an?” identificam tipul de scala ordinala
scala: d.
a. scala proportionala
scala nominala
c.
scala interval In formularea urmatoarei întrebari a fost utilizata una
dintre cele 4 tipuri de scale folosite în cercetarea de
b. marketing:
scala ordinala “Care este opinia dvs. privind calitatea pixurilor?”
d. f.buna
scala proportionala f. slaba
Mont Blanc 5 4 3 2 1
Parker 5 4 3 2 1
In formularea urmatoarei intrebari a fost utilizata una Cross 5 4 3 2 1
dintre cele 4 tipuri de scale folosite în cercetarea de a.
marketing: scala nominala
“Indicati in ce masura sunteti de acord cu c.
urmatoarele afirmatii, incercuind numarul care scala interval
d.
b. 2
scala ordinala
d.
scala proportionala In functie de marimea coeficientului de elasticitate,
cererea populatiei pentru diversele produse poate fi
caracterizata prin elasticitate unitara când E < .....
In functie de locul de desfasurare, cercetarile de a.
marketing pot fi : exploratorii, instrumentale, -1
descriptive, explicative si predictive.ANS: F c.
In functie de marimea coeficientului de elasticitate, 1
cererea populatiei pentru diverse produse poate fi
calificata drept elastica atunci cand: b.
a. 0
E 1; d.
2
b.
E 1;
In general, se garanteaza ca decizia fundamentatã pe
informtia produsa de cercetarea de marketing este cea
c.
optima.ANS: F
E 1. In practica cercetarilor de marketing eroarea limita
acceptabila se inscrie intre:
a.
In functie de marimea coeficientului de elasticitate, 1 si 3%
cererea populatiei pentru diversele produse poate fi
calificata drept inelastica atunci cand E < ..... b.
a. 1 si 5%
-1
c. c.
1 1 si 10%
b.
0
In practica cercetarilor de marketing eroarea limita se
înscrie între 1 si 5 %. b.
1,23
d.
5,27
In practica curenta sunt folosite mai multe scheme de
esantionare, grupate in doua mari categorii :
esantionare nealeatoare si esantionare aleatoare. In urma unui sondaj efecuat in randul a 600 de
Esantionarea aleatoare poate fi esantionare fixa si consumatori, privind atitudinea lor fata de campania de
esantionare secventiala promovare derulata, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
In Romania, cercetarea a facut obiectul studiului
sistematic incepand cu : f.favo-rabila
a. Favo-rabila
1990 nici-nici
c. Nefavo-rabila
1980 f.nefavorabila

b. atitudine
1970 121
d. 123
1960 143
175
38
In urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti,
referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15 Care este scorul mediu ce exprima atitudinea
au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara componentelor esantionului fata de campania de
crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o promovare derulata?
scadere accentuata. Care este soldul conjunctural a.
mediu? 2,18
a. c.
0,74 4,44
c.
2,41 b.
3,19 1+2;
d. c.
4,66 2+3;

b.
1+3;
d.
1+2+3.

In vederea pregatirii si prezentarii raportului de


cercetare se aplica metoda elaborarii: Informatiile de marketing pot fi obtinute cu ajutorul
a. a ......grupe de metode de recoltare a acestora:
unui singur raport numit raport rezumativ a.
2
b. c.
unui singur rapor numit raport tehnic 5

c. b.
a doua rapoarte unul rezumativ si unul tehnic 4
d.
6
In vederea pregatirii si prezentarii raportului de
cercetare se aplica metoda elaborarii a doua rapoarte
unul rezumativ si unul tehnic Informatiile de marketing pot fi obtinute cu ajutorul a 4
In vederea pregatirii si prezentarii raportului de grupe de metode de recoltare a acestora.
cercetare se aplica metoda elaborarii unui singur Informatiile din surse externe intrunesc toate
raport, numit raport rezumativ. ANS: F conditiile de validitate, veridicitate, actualitate, detaliere
Indicati care dintre elementele de mai jos se constituie pentru a fi utilizate in realizarea unor anchete de
in componente ale SIM: teren.ANS: F
1. Sistemul contabil intern; Informatiile din surse monitorizate rezulta din
2. Informatiile provenite din mediul extern; scanarea periodica a anumitor surse.ANS: T
3. Sistemul cercetarilor de marketing.
a.
Informatiile din surse monitorizate rezuta din: Informatiile obtinute prin cercetari de birou se refera la
a. informatii privind mediul de marketing, privind structura
repetarea unor investigatii anterioare ce si-au pietei si dimensiunile acesteia, privind productia si
demonstrat eficienta in furnizarea de informatii distributia produselor. ANS: T
Informatiile obtinute prin experiment sunt informatii
b. primare.ANS: T
scanarea periodica a anumitor surse; Informatiile primare pot fi obtinute prin:
a.
c. observare, ancheta;
solicitarea expresa a directorului de marketing.
b.
informatii din reviste de specialitate;
Informatiile interne, care circula intre diferite
compartimente, trebuie sa fie evaluate de c.
compartimentul de marketing numai in privinta formei ancheta, experiment, observare;
lor de prezentare pentru utilizator?ANS: F
Informatiile obtinute din interviurile in profunzime sunt d.
rezultatul aplicarii a : a+b+c.
a.
2 tehnici de lucru: analiza simbolica si etapizarea
Informatiile primare se pot obtine prin urmatoarele
b. metode: observare, ancheta experiment .
3 tehnici de lucru: etapizarea, analiza simbolica si Informatiile secundare reprezinta informatii care
intrebari cu scop ascuns servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei
cercetari.ANS: F
c. Informatiile secundare reprezinta informatii care
nici o varianta nu este corecta servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei
cercetari.ANS: F
Inregistrarile contabile sunt considerate a fi surse
Informatiile obtinute din interviurile în profunzime sunt interne de informatii.ANS: T
rezultatul aplicarii a 3 tehnici de lucru: ETAPIZARE,
analiza simbolica si intrebari cu scop ascuns.( cuvantul
corespunzator raspunsului corect este nearticulat).
Interviul in profunzime reprezinta : identificarea problemei, definirea scopului
a. cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru si
o metoda directa de colectare a datelor calitative estimarea valorii informatiei.
c.
o metoda indirecta de colectare a datelor cantitative

b. Marketingul strategic reprezinta un proces orientat


o metoda directa de colectare a datelor cantitative cãtre analiza.ANS: T
d. Marketingul strategic reprezinta:
o metoda indirecta de colectare a datelor calitative a.
un proces orientat catre analiza

Intrebarile puse in ancheta prin telefon sunt mai ales b.


intrebari deschise.ANS: T un proces orientat catre actiune
Intr-un experiment cercetatorul cauta sa masoare
efectele pe care le are una sau mai multe variabile c.
independente asupra uneia sau mai multor variabile un proces orientat atat catre analiza cat si catre actiune
dependente. ANS: T
Investigarea preliminara, etapa in organizarea si
desfasurarea cercetarilor de marketing, consta in : Masurarea atitudinii si imaginii produselor se
a. realizeaza cu ajutorul:
identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, a.
elaborarea ipotezelor de lucru; Scalei Likert
c.
b. Diferentialei semantice
definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de
lucru si estimarea valorii informatiei; b.
Scalei lui Stapel
c. d.
identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, Scalelor de clasificare de tip continuu
elaborarea ipotezelor de lucru;

d. Masurarea corelatiei, in cazul informatiilor masurate cu


ajutorul scalei interval se realizeaza utilizand: d.
a.
coeficientul de corelatie;
c.
coeficientul de corelatie a rangurilor; .

b.
coeficientul de contingenta; Media geometrica se utilizeaza pentru determinarea
d. tendintei centrale in cazul scalelor metrice.ANS: F
coeficientul de variatie. Mediana poate fi utilizata pentru determinarea tendintei
centrale in cazul informatiilor obtinute cu ajutorul scalei
ordinale. ANS: T
Masurarea poate fi definita ca fiind asocierea unor Mediana poate fi utilizata pentru:
numere diferitelor caracteristici ale obiectelor, a.
persoanelor sau fenomenelor, numere care pot fi determinarea tendintei centrale in cazul scalelor
adunate, divizate sau multiplicate.ANS: F ordinale;
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing
presupune masurarea obiectului supus b.
investigatiei.ANS:F testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre
Media aritmetica ponderata se calculeaza cu formula: grupuri in cazul scalei interval;
a.
c.
masurarea corelatiei in cazul scalei proportionale;
; d.
c. analiza statistica a scalelor neparametrice.

; Metoda de analiza statistica descriptiva are in vedere:


a.
b. descrierea parametrilor populatiei, testarea ipotezelor

b.
; restrangerea datelor
Metodele si tehnicile de cercetare directa sunt:
c. a. ancheta selectiva;
determinarea existentei diferentelor intre grupuri b. testele psihometrice;
c. observarea;
d. d. experimentul de marketing.
determinarea existentei asociatiilor e. simularea.
a.
e. 1+3;
previzionarea pe baza unui model statistic c.
1+2+3;

Metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date b.


primare referitoare la persoane, obiecte sau fenomene, 4+5;
in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu d.
comunica direct cu subiectii, obiectele sau situatiile 1+2+3+4+5.
supuse investigatiei este denumita observare
Metoda de scalare cel mai frecvent utilizata pentru
evaluarea atitudinii in cercetarile de marketing si care Metodele: focus-grup si interviul in profunzime fac
solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de parte din categoria:
un obiect sau caracteristicile acestuia, pe o scala cu a.
nivele intercalate intre doua atribute bipolare se metodelor calitative directe
numeste diferentiala semantica
b.
Metoda soldului conjunctural exprima tendinta unui metodelor cantitative
fenomen oarecare, calculata ca o medie aritmetica
ponderata a raspunsurilor specialistilor, masurate pe o c.
scala ( +2 crestere accentuata, +1 crestere, 0 stagnare, metodelor calitative indirecte
-1 scadere, -2 scadere accentuata).ANS: T
Metodele de cercetare directa se grupeaza in doua
categorii, dupa modul de antrenare a subiectilor, si Monitorizarea performantelor de marketing presupune
anume: metode care implica participarea constienta a printre multe alte tipuri de studii si asanumitele studii
purtatorilor de informatii si metode ce nu implica, in de tracking care presupun urmarirea efectelor
mod constient, subiectii in cercetare.ANS:T Multiplicarea cu sau divizarea unui numar de pe scala
la altul sunt posibile in cazul scalelor metrice.ANS: T intre tipurile de scala si metodele de scalare nu
exista nici o diferenta

d.
scala lui Likert este scala ordinala

Nu este adevarat enuntul:


a. Nu este etapa a procesului cercetarii de marketing:
tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, a.
ordinala, interval, proportionala; investigarea preliminara

b. b.
tipul de scala preferat de cercetatori este scala redactarea studiului si elaborarea concluziilo
proportionala;
c.
c. selectia ideilor
intre tipurile de scala si metodele de scalare nu
exista nici o diferenta; d.
elaborarea programului de cercetare
d.
scala lui Likert este scala ordinala.
Nu este scala nemetrica:
a.
Nu este adevarat enuntul: scala nominala;
a.
tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, b.
ordinala, interval, proportionala scala interval;

b. c.
tipul de scala preferat de cercetatori este scala scala lui Likert;
proportionala
d.
c. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.
utila in situatiile in care informatiile nu pot fi verbalizate
cu usurinta.ANS: T
Nu face parte din metodele si tehnicile de cercetare Observarea este o metoda de culegere a informatiilor
directa: deosebit de utila in situatiile in care informatiile nu pot fi
a. verbalizate cu usurinta.ANS: F
ancheta selectiva de teren; Observarea, metoda de obtinere a informatiilor in
cercetarile de marketing, poate fi realizata prin
b. urmatoarele tehnici:
observarea; 1. cu ochiul liber;
2. cu mijloace tehnice de observare;
c. 3. masurarea urmei fizice;
experimentul de marketing; 4. tehnica inventarierii;
5. teste “oarbe”;
d. 6. teste prospective.
testele psihometrice. a.
1+4+5+6;
c.
Numarul chestionarelor multiplicate va fi determinat: 1+2+3+4;
a.
pe baza marimii esantionului b.
c. 2+3+5+6;
cu ajutorul formulei de calcul a testarii semnificatiei statistice a d.
diferentelor dintre grupuri ( ²). 3+4+5+6.

b.
pe baza marimii populatiei din care este extras esantionul Operatorii de marketing considera informatia un
d. element ajutator în adoptare unei decizii si o adevarata
nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata. valoare de marketing care poate oferi detinatorului un
semnificativ avantaj competitiv.ANS: F

Oamenii sunt influentati de trei tipuri de grupuri de


referinta: grupurile de apartenenta, grupurile de Operatorii de marketing considera informatia:
aspitatii si grupurile asociative.ANS: T a
Observarea este o metoda de cercetare deosebit de
un element ajutator in adoptarea unei decizii a.
grupul modal
b. c.
o adevarata valoare de marketing care poate oferi media aritmetica
detinstorului un semnificativ avantaj competitiv;
b.
c. mediana
un element ajutator in adoptarea unei decizii si o d.
adevarata valoare de marketing care poate oferi media geometrica
detinatorului un semnificativ avantaj competitiv

d. Pentru caracterizarea tendintei centrale, atunci când


nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata se utilizeaza scale nominale, se calculeaza grupul
modal.
Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval,
Operatorii de marketing sunt adeseori nemultumiti de determinarea tendintei centrale a seriei se realizeaza
faptul ca nu dispun de suficiente informatii utile.ANS: T cu ajutorul mediei aritmetice.ANS: T
Partea din esantionul sau populatia care a fost supusa Pentru evaluarea contributiei informatiei obtinute prin
experimentului, expusa manipularii variabilei cercetarea de marketing la procesul decizional, se
independente, este cunoscuta sub numele de grup de folosesc urmatoarele criterii: acuratetea, actualitatea,
tratament (unitate experimentala).ANS: T insuficienta, disponibilitatea, irelevanta.ANS: F
Patratele greco-latine sunt o simpla extensie a Pentru realiazarea cercetarilor de marketing firma
proiectarii cu ajutorul patratelor latine, care permite poate opta pentru:
introducerea unei a treia variabile controlabila.ANS: T a.
Patratele latine sunt o forma unifactoriala de efectuarea acestora cu forte proprii sau prin apelarea la
proiectare a cercetarii directe utilizata pentru a reduce serviciile oferite de alte firme;
numarul de observatii.ANS: F
Pentru asigurarea imbinarii rigurozitatii stiintifice cu b.
conciziunea solicitata de practicieni se aplica metoda numai prin apelarea la serviciile oferite de alte firme
elaborarii a doua tipuri de rapoarte asupra cercetarii de specializate în cercetãri de marketing;
marketing efectuate si anume: un raport rezumativ si
un raport tehnic c.
Pentru caracterizarea tendintei centrale, atunci cand efectuarea acestora cu ajutorul fortelor de de vanzare;
se utilizeaza scala nominala, se calculeaza:
18 ani, 18-25 ani, 26-45 ani, 46-65 ani, peste 66 ani)
d. asupra preferintelor fata de un produs de folosinta
efectuarea acestora cu forte proprii sau prin indelungata (prefera, nedecisi, nu prefera) s-a aplicat
apelarea la serviciile oferite de alte firme testul . Care este numarul de grade de libertate
specializate în efectuarea de cercetari. aferente valorii tabelate a lui ?
a.
4
Pentru realizarea cercetarii de marketing firma poate c.
opta numai prin apelarea la serviciile oferite de alte 8
firme specializate în cercetarea de marketing.ANS: F
Pentru realizarea cercetarii de marketing firma poate b.
opta pentru: 6
a. d.
efectuarea cu forte proprii a cercetarii 10
b.
serviciile oferite (contra cost) de alte firme Pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor
de opinie intre mai mult de doua subesantioane
c. independente, se poate utiliza:
a sau b a.
testul hi-patrat;
d. c.
nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta testul Fisher;

b.
Pentru realizarea cercetarii de marketing, firma poate testul U;
opta pentru efectuarea cu forte proprii a d.
cercetarii.ANS: T testul Student.

Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor


Pentru studierea semnificatiei statistice a diferentei de dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate
opinie dintre subiectii cuprinsi in 5 subesantioane (sub utiliza si coeficientul de elasticitate.ANS: F
Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor
dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate
utiliza si coeficientul de elasticitate.ANS: F Pentru un tabel de contingenta de tipul 6x6,
Pentru un tabel de contingenta de tipul 2X2 coeficientul de contingenta maxim poate fi:
coeficientul de contingenta calculat poate lua valori in a.
intervalul: +1;
a. c.
0,816;
;
c. b.
0.912;
; d.
0,707.
b.

; Pentru un tabel de contingenta, de tipul 4 X 4, numarul


d. gradelor de libertate este de:
a.
.
7
c.
9
Pentru un tabel de contingenta de tipul 3x3, in
conditiile aplicarii testului  , numarul de grade de b.
8
libertate aferente valorii tabelate a lui  este: d.
a. 10
3;
c.
6; Permit transformari de forma f(x)=ax+b (unde a si b
sunt doua constante) scalele:
b. a.
4; ordinale
d. c.
9.
proportionale Scala de clasificare de tip continuu

b. c.
interval Scala Stapel
d.
metrice d.
Diferentiala semantica

Practica cercetarilor de marketing a aratat ca eroarea


limita acceptata ia de obicei valori: Prelucrarea datelor culese cu ajutorul diferentialei
a. semantice conduce la informatii specifice scalelor tip:
de cel putin 95% a.
nominale;
b. c.
cuprinse intre -1 si +1 interval;

c. b.
cuprinse intre si ordinale;
d.
d. proportionale.
de cel mult 98%

Precizati tipul de scala utilizat in exemplul de mai jos: Prelucrarea datelor culese folosind scala lui Stapel
“Cum apreciati magazinul Carrefour ca conduce la informatii specifice scalelor
hipermarket?” proportionale.ANS: F
Probabil Probabil Prelucrarea datelor culese folosind scala lui Stapel
cel mai slab cel mai bun conduce la informatii specifice scalelor
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 proportionale.ANS: F
a. Pretestarea chestionarului presupune realizarea unui
Scala Likert test pe un numar LIMITAT de respondenti pentru a fi în
masura sa sesizam eventualele erori de constructie a
b. acestui instrument.
Pretestarea chestionarului reprezinta o etapa b.
importanta a procesului de proiectare a chestionarului. MB X MA
ANS: T
Pretestarea chestionarului verifica daca scalele c.
utilizate sunt intelese si corect folosite de respondenti. R MB1 X MA1
ANS: T R MB2 MA2
Principalele tipurile de informatii vehiculate in
sistemul informational de marketing sunt:
a
Rapoartele agentilor de vanzari constituie surse de
informatii la cerere, informatii din surse monitorizate
informatii secundare pentru sistemul informational de
marketing (SIM)?ANS: F
b.
Rapoartele guvernamentale, rapoartele anuale ale
informatii la cerere, informatii din surse
concurentilor, activitatile publice ale concurentei fac
monitorizate, informatii periodice
parte din categoria informatiilor periodice.ANS: F
Rapoartele guvernamentale, rapoartele anuale ale
c.
concurentilor, activitatile publice ale concurentei fac
informatii la cerere, informatii periodice
parte din categoria informatiilor:
a.
d.
din surse monitorizate;
informatii la cerere, informatii din surse monitorizate,
informatii periodice, informatii valide
b.
la cerere;
Printre principalele abilitati ale moderatorilor de
c.
discutii în cadrul focus-grupurilor se numara si afisarea
periodice.
unei cunoasteri superficiale a temei de discutii
pentru a incuraja respondenti sa ofere raspunsuri cat
mai distinctive. ANS: T
Raspunsul latent este metoda de scalare.ANS: T
Proiectarea INAINTE si DUPA cu CONTROL se
Rezultatul calculelor de eficienta sta la baza optiunii
exprima astfel:
firmei cu forte proprii sau cu ajutorul partial sau in
a.
totalitate al serviciilor oferite (contra cost) de alte firme
X MA
specializate in efectuarea de cercetari.ANS: T
Rolul cercetarilor de marketing in etapa de lansare
din cadrul ciclului de viata al produsului este: b.
a. 3,33
Cercetarea de marketing arata cum se poate construi o d.
marca sau avantajul competitiv. Studiul privind 5,33
satisfactia consumatorului evidentiaza punctele forte si
punctele slabe ale produsului
Sa se determine cota de piata detinuta de firma ,
b. stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in
Cercetarea de marketing arata caile pentru reintinerirea anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total
produselor, prin incorporarea de noi elemente sau al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300
gasirea de noi piete milioane euro.
a.
c. 5%
Cercetarea de marketing exploreaza nevoile c.
nesatisfacute pentru produsele noi si ajuta la 10%
estimarea cererii. Poate fi folosita pentru
fundamentarea pretului sau a specificatiilor b.
produsului 7%
d.
15%
Rolul cercetarilor de marketing în etapa de lansare
din cadrul ciclului de viatã al produsului este de a arata
caile pentru reintinerirea produselor, prin încorporarea Sa se determine cota relativa de piata a liderului,
de noi elemente sau gasirea de noi piete.ANS: F
stiind ca firma a avut vanzari de 70 mld. euro, iar
Sa se calculeze cota de piata a companiei X, stiind ca
vazarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au
volumul total al vanzarilor pe piata romaneasca la
ridicat la 66 mld. euro.
produsul A a fost de 1500 mil.u.m. iar compania X a
a.
vandut in produse similare in suma de 50 mil.u.m.
0,06
a.
c.
2,33
1,06
c.
4,66
b.
0,50
d. d.
2,10 765 persoane

Sa se determine marimea esantionului cunoscandu- Sa se determine marimea esantionului necesar pentru


se: probabilitatea de garantare a rezultatelor de 95,5% efectuarea unei cercetari de marketing asupra unei
si coeficientul corespunzator t = 2,00, iar eroarea limita populatii de 10.000 persoane cunoscandu-se:
acceptabila este de 5%. -probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 97%,
a. coeficientul corespunzator acestei probabilitati este
100 persoane 2,17;
c. -eroarea limita acceptabila este de 1,5%;
300 persoane -proportia elementelor din esantion care poseda
caracteristica cercetata este de 72%.
b. a.
200 persoane 3151
d. c.
400 persoane 5321

b.
4218
d.
Sa se determine marimea esantionului necesar pentru 6200
a realiza o cercetare de marketing, intr-o colectivitate
de 200.000 de consumatori, stiind ca probabilitatea de
garantare a rezultatelor este de P= 90%, eroarea limita Sa se determine marimea unui esantion stiind ca
acceptata +/- 3,5%, coeficientul t= 1,65. populatia totala este de 350.000 persoane,
a. probabilitatea de garantare a rezultatelor este de P =
556 persoane 95%, valoarea coeficientului t = 1,96, iar eroarea limita
c. acceptabila este de .
756 persoane a.
365 persoane
b. c.
665 persoane 576 persoane
c.
b. 750 persoane
475 persoane
d. b.
657 persoane 500 persoane
d.
1000 persoane
Sa se determine marimea unui esantion stiind ca
populatia totala este de 700.000 persoane,
probabilitatea de garantare a rezultatelor cercetarii este Sa se determine marimea unui esantion, necesar
de 80%, coeficientul corespunzator probabilitatii de pentru o ancheta selectiva privind ”Studiul intentiilor de
garantare a rezultatelor este de 1,44, iar eroarea limita cumparare a noului tip de pasta de dinti al firmei X”,
acceptata este de 1%. astfel incat sa fie reprezentativ pentru colectivitatea
a. generala. Cercetatorul decide sa lucreze in conditiile
4300 persoane unei probabilitati de garantare a rezultatelor cercetarii
c. de 95%( careia ii corespunde un coeficient t=1,96) si a
6100 persoane unei valori limita acceptabile de 3%.De asemenea, se
cunoaste valoarea p=0,74, reprezentand proportia
b. componentelor esantionului care sunt dispuse sa
5200 persoane cumpere noul tip de pasta de dinti.
d. a.
6150 persoane 288 persoane
c.
488 persoane
Sa se determine marimea unui esantion stiind ca
populatia totala este de 100.000 persoane, b.
probabilitatea de garantare a rezultatelor cercetarii este 344 persoane
de 80%, coeficientul corespunzator probabilitatii de d.
garantare a rezultatelor este 1,44, eroarea limita 822 persoane
acceptata este de , proportia elementelor care
detin caracteristica cercetata este de 74%.
a. Sa se determine opinia generala a consumatorilor
300 persoane intervievati cu privire la gustul produsului Coca-Cola
Vanilla, stiind ca rezultatele anchetei de teren au fost: Accepta-bila
Coca-Cola Vanilla are gust placut Satisfa-catoare
acord total Nesatisfa-catoare
acord
indiferent Nr. persoane
dezacord 60
dezacord total 50
18
nr. de persoane 35
160 15
150
38 a.
75 1,33
27 c.
3,58
a.
0,02 b.
c. 2,45
1,71 d.
4,21
b.
0,75
d. Sa se determine opinia generala a consumatorilor
1,99 privind un nou automobil marca X, stiind ca in urma
unei anchete s-a obtinut urmatoarea distributie de
frecvente:
Sa se determine opinia generala a consumatorilor Aprecieri
privind produsul ciocolata cu rodie al firmei , stiind ca referitoare la:
in urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele foarte favorabila
informatii:
Opinia
foarte buna
buna foarte nefavorabila
26
gradul de confort 10
65
51 a.
34 2,66
20 c.
30 4,33

consumul de carburant b.
78 3,33
42 d.
31 4,66
27
22
Sa se determine si sa se interpreteze media generala
usurinta manevrarii a opiniilor celor 1200 consumatori intervievati cu
82 privire la gustul produsului Coca Cola Light.Rezultatele
29 anchetei de teren sunt prezentate in tabelul de mai jos:
35
21 acord total
33 acord
indiferent
pret dezacord
31 dezacord total
26
11 Coca Cola Light are gust placut
42 371
90 420
230
calitatea vopselei 90
63 89
58
43 a.
0,33
c. 2,9
5,66
b.
b. 1,9
1,09 d.
d. 3,9
6

Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate


Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca: cererea initiala a fost de 200 kg, iar cererea in
stiind ca : cererea initiala a fost de 230 u.m., cererea la perioada curenta este de 400 kg, in timp ce venitul a
momentul t1 a fost de 350 u.m. iar pretul a crescut de crescut de la 210 u.m. la 260 u.m.
la 5 u.m.pe bucata la 8 u.m. pe bucata. Interpretati a.
rezultatul obtinut. 1,15
a. c.
0,87 3,13
c.
2,67 b.
2,16
b. d.
1,87 4,16
d.
3,11
Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate
stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de
Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate perioada de baza de la 8 u.m. pe bucata la 10 u.m. pe
stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati,
perioada de baza de la 10 u.m. pe bucata la 12 u.m. pe iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati.
bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati, a.
iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati. 0,70
a. c.
0,9 1,20
c.
b. proportionale
0,90
d.
1,40 Scala lui Likert face parte din categoria scalelor de tip
ordinal, conducand la informatii de natura
neparametrica. ANS: T
Scala de ordonare a rangurilor este metoda de Scala ordinala are urmatoarele caracteristici : origine
scalare.ANS: T unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite
Scala de ordonare a rangurilor este metoda de ordonari, este o scala parametrica. ANS: F
scalare.ANS: T Scala ordinala are urmatoarele caracteristici: origine
Scala interval este metoda de scalare?ANS: F unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite
Scala interval permite transformari de forma: ordonari, este o scala parametrica.ANS: F
a. Scala ordinala indica relativa pozitie a doua sau mai
f(x)= ax²+bx+c multe categorii, clase in privinta unei anumite
c. caracteristici si marimea diferentei intre cele doua sau
f(x)= ax+b mai multe categorii considerate.ANS: F

b. Scala reprezentata in figura de mai jos, este o scala:


f(x)= ax+bx²+c 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
d. 30% 20% 10 % 0%
f(x)= a²x+b Deloc ; Complet ; satisfacut ; satisfacu
a.
cu suma constanta;
Scala lui Likert conduce la obtinerea de informatii c.
specifice scalei: scala procentuala;
a.
nominale b.
c. diferentiala semantica;
interval d.
scala Stapel.
b.
ordinale
d. Scalele interval constau in numere care ordoneaza
caracteristici intre care exista diferente egale pe scala, A
reprezentand diferentele egale existente in cazul
proprietatilor masurate si au un punct zero unic.ANS: F F3
Schema experimentala, redata mai jos, reprezinta: C
MB X MA A
B
a.
proiectare “numai dupa”; a.
proiectare inainte si dupa cu control;
b. c.
proiectare”inainte si dupa cu control”; schema patratului greco-latin;

c. b.
proiectare aleatoare; schema patratului latin;
d.
d. experiment nealeator.
proiectare “inainte si dupa”.

Se numesc scale metrice (parametrice): scala interval


Schema prezentata este: si scala proportionala.
Se numesc scale nemetrice (neparametrice): scala
G1 nominala si scala ordinala
G2 Sincronizarea informatiilor din sistemul contabil intern
G3 presupune ca informatiile sa fie disponibile atunci cand
este nevoie de ele, raportarea prea tarzie diminuand
F1 sau chiar anuland utilitatea lor.ANS: T
A Sincronizarea informatiilor din sistemul contabil intern
B presupune:
C a.
ca informatiile sa fie disponibile in formate diferite si
F2 detaliate astfel incat accesul la informatiile specifice sa
B fie neingradit
C
b.
ca informatiile sa fie disponibile atunci cand este
nevoie de ele, raportarea prea tarzie diminuand sau Studierea potentialului pietei, studierea cotei de
chiar anuland utilitatea lor piata, cercetarile de imagine, analiza vanzarilor fac
parte din categoria cercetarilor care identifica
c. problemele de marketing.ANS: T
ca nivelul de acuratete sa corespunda conditiilor Studiile pilot sunt cercetari:
decizionale concrete, si informatiile sa nu abunde in a.
detalii exploratorii;
c.
d. descriptive;
ca informatiile sa poata fi accesate rapid, cu usurinta
de catre factorii de decizie, fiind necesar sa fie b.
prezentate intr-un format clar si practic de utilizat instrumentale;
(sintetic, pe aceeasi pagina, etc). d.
predictive.

Situatia stocurilor, asa cum este structurata in


documentele de inventariere, poate fi punctul de Tehnicile proiective presupun :
pornire in evaluarea eficientei strategiei de produs si a a.
celei de distributie?ANS: T interventia moderatorului
Sondajul este numit nerestrictiv sau simplu aleator,
atunci când esantionul este extras din totalitatea b.
nedivizata a populatiei, astfel încat toate unitatile interventia directa a respondentului
populatiei au aceeasi sansa absoluta de a fi
selectionate. ANS: T c.
Sondajul exhaustiv este atunci cand indicele de nici o varianta nu este corectã

sondaj I ANS: T Tehnicile proiective presupun interventia DIRECTAa


Studierea elasticitatii cererii in functie de pret este respondentului.
posibila folosind datele din evidenta contabila a
companiei? ANS: T Testul neparametric (Hi-patrat) se utilizeaza pentru
testarea gradului de semnificatie statistica a
diferentelor dintre grupuri in cazul scalei: pentru a exprima unul dintre conceptele investigate
a. într-o cercetare de marketing care se realizeaza cu
nominala ajutorul unui chestionar. Precizati acest concept.
c. a.
interval Cunoasterea marcii

b. b.
ordinala Cunoasterea caracteristicilor produsului
d.
proportionala c.
Cat de familiara este marca

d.
Testul neparametric
χ2se utilizeaza pentru: Fidelitatea fata de marca
a.
determinarea tendintei centrale
Tipul de intrebare de mai jos:
b. “Pentru fiecare enunt privind beneficiile
testarea gradului de semnificatie a diferentelor produsului, indicati in ce masura sunteti de acord
dintre grupuri cu aceasta?” se utilizeaza pentru a exprima unul
dintre conceptele investigate intr-o cercetare de
c. marketing care se realizeaza cu ajutorul unui
masurarea corelatiei dintre variabilele analiz chestionar. Precizati acest concept.
a.
d. Cunoasterea caracteristicilor produsului
a +b +c
b.
Cat de familiara este marca
Testul neparametric  ²(hi-patrat)
 se utilizeaza pentru
determinarea tendintei centrale in cazul scalei c.
nomonale. ANS: F Întelegerea beneficiilor produsului
Tipul de intrebare de mai jos:
“Ierarhizati marca “X” pe o scala de la 1 la 5, unde d.
1= “foarte slab” si 5= “foarte bun” se utilizeaza
Fidelitatea fata de marca elementelor populatiei tinta la scara:
a.
nationala
Tipurile de scale sunt in numar de : c.
a. redusa
2;
c. b.
8; regionala
d.
b. generalizata
4;
d.
10. Un esantion este considerat o reprezentare a
elementelor populatiei tinta la scara redusa
Un tip de scala este si scala de ordonare a
Tipurile de scale sunt(in ordinea importantei lor) rangurilor.ANS: F
nominala, ordinala, proportionala, proportionala Una din urmatoarele metode nu permite comparatii:
Un chestionar trebuie sa: a.
a. scala lui Likert;
sesizeze erorile de raspuns
c. b.
elimine erorile de raspuns scala lui Stapel;

b. c.
minimizeze erorile de raspuns diferentiala semantica;
d.
nici una dintre variantele de raspuns de mai sus nu d.
este corecta scala de ordonare a rangurilor.

Un esantion este considerat o reprezentare a elemen- Una dintre urmatoarele metode nu permite comparatii:
telor populatiei tinta la scara generalizata.ANS: F a.
Un esantion este considerat o reprezentare a scala comparatiilor perechi;
d.
b. 8%.
scala cu suma constanta

c. Valoarea maxima a erorii limita acceptata in cazul unui


scala de ordonare a rangurilor; esantion neexhaustiv este:
a.
d. 1%;
scala procentuala. c.
6%;
Urmatoarele valori numerice: +2; +1; 0; -1; -2 se b.
ataseaza afirmatiilor cu caracter favorabil in cazul :  5%;
a. d.
scalei lui Stapel 8%;
c.
Diferentialei Semantice
Vanzarile firmei Y erau in anul 2004 de 40 miliarde $,
b. in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in
scalei Likert acelasi an de 2515 miliarde $. Care a fost cota de piata
d. a firmei Y in anul 2004?
Scalelor de clasificare de tip continuu a.
0,59
c.
Valoarea maxima a erorii limita acceptata in cazul unui 2,66
esantion neexhaustiv este de:
a. b.
1%; 1,59
c. d.
6%; 3,21

b.
5%; Vanzarile intreprinderii erau in anul 2004 de 12 mld.
lei, in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia
secunda s-au ridicat la valoarea de 10 mld. lei. Care a
fost cota relativa de piata a intreprinderii anul trecut?
a.
0,09
c.
2,33

b.
1,11
d.
2,99

Variabila care reflecta impactul variabilelor


independente, in experimentul de marketing, se
numeste variabila dependenta.ANS: T
Varibila care reflecta impactul variabilelor
independente, in experimentul de marketing, se
numeste variabila dependenta?ANS: T