Sunteți pe pagina 1din 19

Data: februarie 2012

Clasa: I
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Cunoaşterea mediului
Unitatea de învăţare: Plante şi animale
Subiectul: Alcătuirea unei plante. Pomişorul
Tipul lecţiei: de transmitere de noi cunoştinţe
Propunător: prof. AXENTE MIHAELA
Şcoala cu cls. I-VIII ,,Prof. M. Sîmbotin” Cîrligele

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

1.3. să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat;
2.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din
mediul înconjurător;
3.1. să identifice căi prin care poate contribui la mentinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a
animalelor;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1 – să găsească soluţiile unor ghicitori despre plante;


O2 - să numească diferite plante;
O3 - să observe/să identifice/ să denumească părţile componente ale unei plante;
O4 – să reconstituie imaginea care reprezintă o plantă cu diferitele părţi care o alcătuiesc;
O5- să folosească un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea plantelor observate;
O6- să specifice importanţa unor plante/categorii de plante;
O7- să rezolve corect sarcinile din diverse surse (materiale ppt, fişele de lucru şi de evaluare)
propuse;

STRATEGII DIDACTICE

a). Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, lucrul pe grupe;

b). Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: manual, computer, ecran, videoproiector, CD,
material ppt, texte-suport, ilustraţii, fişe de lucru, fişe de evaluare, caiete, tabla, cretă, panou, ace
cu gămălie;

1
c). Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe;

RESURSE

- bibliografice / webografie:

1. Cuciinic, Constanţa, Activităţi de învăţare – Cunoaşterea mediului înconjurător, Editura


Aramis, Bucureşti, 2003
2. Cuzum, Sorina; Vasiloancă, Gabriela; Jimborean, Camelia, Cunoaşterea mediului, Editura
Sigma, Bucureşti, 2004
3. MEC- CNC, Programă şcolară, Cunoaşterea mediului, clasele I-II, Aprobat prin Ordinul
Ministrului nr. 4686/05.08.2003, Bucureşti, 2003
4. www.didactic.ro
5. www.stradapiticilor.ro

- umane: 18 elevi + învăţătorul

- spaţiale: sala de clasă

- temporale : 50 minute

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI DEMERSURI
INSTRUIRII op. DIDACTICE STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUA-
RE
ACTIVITATEA Metode si Resurse Forme de
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVULUI procedee materiale organizare

1. Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării Elevii se pregătesc pentru Conversaţia materialele frontal
organizatoric optime a orei: începerea orei de necesare la individual
( 2 min ) * pregătirea materialului didactic; Cunoaşterea mediului. lecţie
*asigurarea liniştii şi a disciplinei pentru
desfăşurarea activităţii;
*notarea absenţelor, dacă există;
*împărţirea clasei în 2 grupe.

2. Actualizarea Solicit elevilor să indice titlul lecţiei. Se ... Iarna. conversaţia frontal Observarea
cunoştinţelor. verifică cunoştinţele dobândite în exerciţiul individual sistematică
Verificarea temei unitatea de învăţare ,,Iarna”. Elevii răspund la a elevilor
( 5 min ) sarcinile indicate.
-orală

3. Captarea atenţiei O1 *Se organizează un concurs de ghicitori Elevii găsesc soluţiile Conversaţia, Ghicitori Frontal -orală
(Anexa nr. 1) care au ca răspuns potrivite ghicitorilor date. învăţarea prin pe grupe
( 5 min ) denumiri de plante din diverse medii de descoperire,
viaţă sau părţi componente ale plantei. exerciţiul individual
Elevii observă puzzle-ul
O4 *Se prezintă elevilor câteva ilustraţii, şi aşază corect părţile Panou,
sub forma unui puzzle (Anexa nr. 2 ), componente ale plantei. puzzle, ace
reprezentând părţile unei lalele:
rădăcină, tulpină, frunze, floare.
Aceste părţi ale plantei sunt aşezate
dezordonat şi se solicită elevilor să
reconstituie imaginea, astfel încât să fie
conformă cu realitatea.
-Ce observaţi în imagine?
3
-De ce imaginea iniţială nu era
conformă cu realitatea?

3. Anunţarea Se anunţă titlul lecţiei: Alcătuirea unei Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia manual frontal
subiectului şi a plante. Pomişorul. Se prezintă, pe Recepţionează mesajul.
obiectivelor ( 2 min ) înţelesul elevilor, obiectivele noii lecţii.
Se scrie pe tablă data, titlul.

4. Dirijarea învăţării O2 Se cere elevilor să dea exemple de cât Elevii dau exemple de conversaţia Frontal, Observarea
( 22 min) mai multe plante cunoscute de ei. plante. individual sistematică
a elevilor
Se prezintă elevilor un scurt text: Elevii ascultă cu atenţie
Crenguţa: receptând mesajul. -orală
- Plantele sunt importante pentru
menţinerea vieţii. Ele trăiesc peste tot
pe Pământ. Au forme şi mărimi diferite. Text-suport,
Sunt sigură că ai văzut atâtea plante conversaţia ilustraţii,
până acum! Fie într-o grădină, ori într- învăţarea prin panou
o livadă sau la colţul viu al clasei. Eşti descoperire,
curios să afli din ce se alcătuieşte o problematiza-
plantă, Codruţ ? rea
(cei 2 copii stau de vorbă, în spatele lor,
4 ferestre, cu cele trei aspecte: o
grădină, aspecte dintr-o livadă, o
pădure, câteva plante ornamentale de la
colţul viu al clasei)
Codruţ:
- Sunt nerăbdător să aflu cât mai multe!

Pe panou sunt afişate 4 planşe cu


aspectele mai sus menţionate/medii de
viaţă ale plantelor: grădină de legume,
livadă, pădure, grădină de flori.

Se prezintă elevilor prima parte a unui


4
material ppt cu titlul Alcătuirea unei Elevii observă imaginile conversaţia Computer, Frontal -orală
plante. şi ascultă cu atenţie învăţarea prin ecran,
Se adresează elevilor diverse întrebări receptând mesajul. descoperire, videoproiector
referitoare la conţinutul materialului ppt. explicaţia, CD, material
demonstraţia, ppt
O2 Se cere elevilor să deschidă manualele şi Elevii observă şi răspund IAC,
se discută imaginile date. la întrebările adresate. exerciţiul,
O3 -Observă şi descrie imaginea! problematiza-
-Unde se află plantele? rea manual
O5 -De ce cultivă omul plante?
-Spune ce plantă vezi în imagine! Ce
O6 părţi ale plantei observi!
Se lecturează poezia ,,Frunza
gospodină”, de Georgeta Ştefănescu şi
se identifică rolul fiecărei părţi
componente a plantei (Anexa nr. 3). Text-suport
Se continuă derularea materialului cu
partea a doua legată de alcătuirea unui
copac. Se stabileşte care este diferenţa
între copac şi pom, se denumeşte
arbustul. Se prezintă imagini cu copaci
în fiecare anotimp, apoi se cere elevilor
O7 să recunoască anotimpul pe baza
copacului din imagine.
O6 Se specifică importanţa unor
plante/categorii de plante.
Se rezolvă câteva sarcini existente în
materialul ppt.

5. Asigurarea retenţiei O2 Se realizează prin întrebări-cheie Elevii rezolvă sarcinile Conversaţia, Fişe tip- fontal -orală
( 6 min ) O3 referitoare la conţinutul lecţiei şi câteva primite: jocul didactic, puzzle individual -evaluarea
jocuri. -răspund la întrebările exerciţiul reciprocă
O4 *Joc tip–puzzle: imagini cu părţile primite;
plantei pe care trebuie să le asambleze -rezolvă puzzle-ul;
corect; se va folosi copacul (Anexa nr.
4).
*Adevărat sau fals ? -stabilesc valoarea de
5
O7  Rădăcina creşte în pământ. adevăr a enunţurilor date. Conversaţia, Fişe de lucru fontal -orală
O5  Fructele mărului nu se mănâncă. jocul didactic, panou individual
 Frunzele plantelor au aceeaşi formă. exerciţiul,
 Toate plantele au nevoie de apă. problematizarea
 Ca să crească, plantele nu au nevoie
de căldură.
 Tulpina nu este parte componentă a
unei plante.
* Identificarea greşelilor din desene
Priveşte desenele următoare! S-au
strecurat câteva greşeli. Descoperă-le şi
corectează-le!
- un brad cu mere;
- un măr cu păstăi de fasole
(Anexa nr. 5 ).

6. O2 Se solicite elevilor să rezolve sarcina din Elevii rezolvă sarcina din Conversaţia, Fişe de individual scrisă
Evaluarea O3 fişa de evaluare (Anexa nr. 6 ). primită în fişa de exerciţiul, evaluare
cunoştinţelor (5 min) O7 *În completare, elevii, care termină fişa evaluare. munca Fişe în
de evaluare, vor rezolva una din cele independentă completare
două tipuri de fişe, care are ca sarcină
unirea punctelor numerelor de la 0 la 20
pentru a completa părţile plantei din
imagine (Anexa nr. 7 ), sau labirintul
tematic (Anexa nr. 8).

7. Tema pentru acasă Se precizează tema pentru acasă. Elevii îşi notează tema conversaţia Manual frontal aprecieri
Aprecierea şi Se fac aprecieri generale şi individuale pentru acasă. jocul de rol individual verbale
încheierea activităţii în legătură cu participarea la lecţie a Elevii se raportează la
( 2 min ) elevilor şi se notează cei care au avut o aprecierile făcute.
contribuţie mai mare în cadrul
activităţii.
În încheierea lecţiei, un grup de elevi va Un grup de elevi va
dramatiza textul ,,Părţile plantei” interpreta rolurile din
(Anexa nr. 9). textul ,,Părţile plantei”.

6
7
Anexa nr. 1: Ghicitori

Vara el pe câmp se coace


Am cămăşi nenumătare, Într-o sută de cojoace,
Plângi de le dezbraci pe toate! Dar e tare supărat
(ceapa) Că iernează dezbrăcat.
( porumbul)
Mingişoare aurii,
Galbene sau dângerii, Ce buruiană când o atingi
Hai, să le ghiciţi copii! Îţi face numai băşici?
(roşie) (urzica)

Ţăruş galben ascuţit Clopoţel mititel


În pământ şade înfipt. Cine sună lin din el?
Cine este? L-aţi ghicit? Nimeni! Nimeni!
(morcovul) Numai vântul,
Clătinându-l, legănându-l,
Şade mândra-ntr-un picior, Dă de veste-n toată ţara
Lăudându-se oricui – Că soseşte primăvara.
Că ea poartă-n al ei spate (ghiocelul)
Cămăşi albe şi verzui!
(varza) Sus pe coama munţilor,
Munţilor, cărunţilor,
Noi avem un butoiaş Stă voinicul cel ţepos
Alb, voinic, parcă-i de caş; Veşnic verde şi frumos.
Cercuri n-are şi nici doage (bradul)
Este bun când mama-l coace!
(dovleac) O plantă, fără ea moare.
Nici o clipă nu trăieşte.
Într-o cuşcă mulţi căţei, E verde, lată, crestată.
Toţi sunt albi şi rotofei Să vedem, cine-o ghiceşte?
- Mama-i pune la mujdei! ( frunza )
(usturoiul)
Nu cunoaşteţi, nu culegeţi!
Creşte auriu pe câmp, Să nu fie-otrăvitoare!
Cu mustăţile în vânt. Sunt micuţe, furişate
(grâul ) Şi nu au două picioare!
( ciupercile )

8
Anexa nr. 2: Joc tip-puzzle

9
Anexa nr. 3: Text-suport

Lectură:
Frunza gospodină
de Georgeta Ştefănescu

De cum s-a ivit lumina


Planta a pornit la treabă
Ordin dă la rădăcină
Seva să o ia degrabă.

Prin tulpină hrana crudă


Trece în bucătărie
La frunză ca s-o gătească
Aşa cum prea bine ştie.

Ca o bună gospodină
Mâncarea o pregăteşte
Şi la masă, în grădină,
Toată planta o pofteşte

10
Anexa nr. 4: Joc tip-puzzle

Anexa nr. 5 a: Identifică greşelile din imagine!

11
12
Anexa nr. 5 b: Identifică greşelile din imagine!

13
Anexa nr. 6: Fişă de evaluare

Elev: ........................................................................ Data: ...................


14
ALCĂTUIREA PLANTELOR

RĂDĂCINA- maro
TULPINA - albastru
FRUNZE - verde
FLORI - galben
FRUCTE - roşu

Anexa nr. 7: Fişe în completarea lecţiei

15
16
Anexa nr. 7: Fişă în completarea lecţiei

17
Anexa nr. 8: Joc de rol ,,Părţile unei plante”

Părţile unei plante

MĂRUL: - Sunt un pom fructifer. Mă numesc MĂR. Într-o noapte nu m-am putut odihni
din cauza părţilor mele componente. Ascultaţi şi dumneavoastră cum se certau! A început
RĂDĂCINA …
RĂDĂCINA: -Ah, nu mai pot! N-a mai plouat de mult timp. Stăpâna nu m-a udat, a uitat
de mine! Pământul e tare şi bătătorit. Nu pot să mai pătrund după apă.
Ieri a bătut vântul, şi tu, draga mea tulpină, ai fost aşa de grea! Te duceai când la stânga,
când la dreapta. Eu mă chinuiam să te îndrept, dar tu stăteai nepăsătoare. Nu e destul cât mă
chinui să-mi trimit toate vinişoarele şi toţi perişorii în interiorul pământului după hrană şi apă?
Voi cu ce mă ajutaţi? Sunteţi ca nişte trântori! Dacă mă mai supăraţi, mă despart de voi!
TULPINA: -Draga mea surioară, nu mă acuza! Şi eu sunt tristă! Primesc atâtea lovituri şi
înţepături … Copiii răi îmi crestează scoarţa atunci când se joacă şi îşi scriu numele pe mine, ştii
cât mă doare?
Când vântul mă îndoaie eu mă lupt cu el să nu-mi rupă coroana, frunzele, florile şi fructele.
Apa şi substanţele hrănitoare pe care tu le aduni din pământ eu le transport spre frunză ca să
ne pregătească mâncarea. Apoi transport această mâncărică spre frunze, flori, fruct şi spre tine,
dragă rădăcină. Nu stau o clipă!
FRUNZA: -Ce tot vă certaţi acolo? Vi se pare că munciţi mai mult ca mine?
Eu aştept prima rază de soare ca să pregătesc hrana în prezenţa luminii.
Sunt numită bucătăria plantei şi dacă n-aşi fi eu cu ce v-aţi hrăni voi?
Tot prin mine planta respiră. Eu împrospătez aerul cu oxigen ca să respire oamenii aer curat!
Iau din aer dioxidul de carbon pe care-l folosesc în pregătirea hranei.
Spuneţi aţi putea trăi fără oxigen şi fără mâncare?
Împreună cu surorile mele facem umbra la care stau oamenii, păsările, animalele, gâzele când
e vară şi soarele dogoreşte. Cât mă mai lupt cu vânturile şi cu ploile! Iată că eu nu mă vaiet şi
muncesc numai cu drag! Faceţi şi voi la fel!
FLOAREA: -Să mă prezint, sunt floarea! Eu sunt iubită de albine, fluturi, oameni. Îi atrag pe
toţi cu mireasma pe care o răspândesc în aer şi prin coloritul petalelor. Din mine se formează
fructul atât de căutat de copii.
Dacă eu n-aş rodi, oamenii n-ar mai cultiva plante.
Şi eu am rolul meu, dar nu mă laud!
FRUCTUL: -Bună ziua! Mă recunoaşte cineva! Sunt fructul!
Eu sunt cărnos, gustos, zemos şi parfumat! Conţin multe vitamine.
Oamenii mă culeg cu grijă să nu mă lovească. În timpul iernii mă ţin în beciuri, silozuri, dacă
vor să mă consume proaspăt. Gospodinele fac gem, compot, dulceaţă, sucuri.
Eu curăţ dinţişorii copiilor ca să nu facă vreo carie. Se spune că dacă mănânci un măr pe zi ,
te scuteşte de doctor.
Nu uitaţi, copii! Spălaţi bine fructele înainte de a le consuma!
SĂMÂNŢA: -Mă primiţi şi pe mine la discuţia voastră?
RĂDĂCINA: - Cine a vorbit?
SĂMÂNŢA: -Eu, sămânţa.
TULPINA: - Unde eşti?
SĂMÂNŢA: - Tăiaţi mărul în două! Mă vedeţi?
FRUNZA: - Da! Ce mică eşti!
SĂMÂNŢA: -Eu stau ascunsă aici şi pot ieşi când fructul e copt. Oamenii mă pun în pământ
şi din mine iese altă plăntuţă cu rădăcinuţă, tulpiniţă, frunzuliţe şi floricele.
Vedeţi că şi eu sunt importantă? Prin mine se înmulţeşte planta şi se păstrează specia.
MĂRUL: -Aţi terminat? Ascultaţi-mă şi pe mine! Voi nu puteţi trăi una fără alta. Alcătuiţi un
tot unitar. Gândiţi-vă la om! Poate el trăi fără cap, fără mâini, fără picioare, fără trup?
18
Aşa sunteţi şi voi. Alcătuiţi o fiinţă. Dacă nu lucraţi împreună veţi muri. Fiecare aveţi rolul
vostru.
Sper să nu vă mai certaţi de azi înainte!
TOŢI – Nu!
RĂDĂCINA – Iartă-mă, surioară tulpină! Iertaţi-mă şi voi frunze, flori, fructe, seminţe.
FRUNZA – Te iertăm, dragă rădăcină.
TOŢI – Hai să ne-mpăcăm!
FLOAREA – Promitem că nu ne mai certăm!
TOŢI – Împăcare, împăcare / Fără nici o supărare / Ura!
MĂRUL – Aşa vă vreau! Bravo! Acum la muncă!

19

S-ar putea să vă placă și