Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALA HASMAS

Profesor: DRILA OVIDIU ALEXANDRU


Disciplina: Consiliere si orientare
CLASA: a VII-a (1 oră / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2020 – 2021

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA A VII-A
1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ / 37 ORE ANUAL

TOTAL ORE Nr UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SEMESTRUL


crt. ORE
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ȘI 11
18ore ECHILIBRAT
I
2. DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 7

1. MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 7 II
17ore 2. MANAGEMENTUL CARIEREI 10
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ SEMESTRUL I
1 ORĂ SĂPTĂMÂNĂ/ 18ORE SEM. I
UNITATEA DE
ÎNVĂȚARE COMPETENŢE CONȚINUTURI NR. Lectii DATA/
SPECIFICE ORE sapt
ORGANIZAREA CLASEI 1 Organizarea colectivului de elevi S1
1.1 Planificarea
acțiunilor specifice Autoeficacitate. Etichetări. Abilități și activități. 3 Autoeficacitate. S2
dezvoltării personale Performanță și succes Performanţă şi succes S3
I. din perspectiva Etichete şi etichetări S4
AUTOCUNOA autoeficacității Provocări și oportunități. Schimbări la nivel fizic și 2 Eu, preadolescentul. S5
ŞTERE ŞI STIL emoțional la preadolescenți Provocări şi opotunităţi S6
DE VIAŢĂ 1.2 Autoevaluarea Comportamente responsabile. Agresivitate, violență, 1 Agresivitate ,violenţă, bullyng S7
SĂNĂTOS ȘI stilului de viață bullying: cauze, forme, soluții.
ECHILIBRAT sănătos în raport cu Internetul, rețelele sociale și viața zilnică. 1 On line, off line S8
mediul de viaţă
Atitudini față de resurse și reciclare 1 Stil de viată responsabil într-un S9
mediu sănătos
Recapitulare. Evaluare 2 Recapitulare. S10
Evaluare S11
II. 2.1Autoevaluarea Empatia. Colaborarea și cooperarea 2 Empatia. S12
DEZVOLTARE stilului de viață Colaborarea și cooperarea S13
SOCIO- sănătos în raport cu Emoții, reacții comportamente față de diversitate (gen, 1 Empatie şi adaptare la diversitate S14
EMOŢIONAL mediul de viaţă vârstă, apartenență socială, apartenență etnică, situație
Ă 2.2Exprimarea economică, stare de sănătate, dizabilități/copii cu nevoi
asertivă în speciale de educație)
interacţiuni, şcolare, Caracteristici ale comportamentului asertiv, pasiv, 1 Asertiv, pasiv, agresiv S15
agresiv
familiale şi Recapitulare.Evaluare 2 Recapitulare. S16
comunitare Evaluare S17
ORE LA DISPOZIȚIA DIRIGINTELUI SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA S18
(SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL SEM I.) 1 SFÂRȘITUL SEM I.

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ SEMESTRUL al II lea


1 ORĂ SĂPTĂMÂNĂ/ 17 ORE SEM. al II lea

UNITATEA DE
ÎNVĂȚARE COMPETENŢE CONȚINUTURI NR. Lectii DATA
SPECIFICE ORE

III. Elemente de management al timpului: organizare, 2 1.Managementul timpului. S1


MANAGEME 3.1 Integrarea în planificare Organizare şi planificare în învăţare S2
NTUL programul zilnic a Reuşită şi eşec în învăţare 1 2.Eficientă , rutină şi autodisciplină S3
ÎNVĂȚĂRII unor rutine privind
autodisciplina și Mentalitate de creștere versus mentalitate fixă în 1 3.Mentalitate de creștere versus S4
stilul de viață învățare mentalitate fixă în învățare
sănătos
3.2. Raportarea 1 4.Reuşită şi eşec în învăţare S5
reflexivă şi Recapitulare 1 Recapitulare S6
constructivă asupra
reușitelor şi Evaluare 1 Evaluare S7
nereușitelor în
învățare
Scopuri personale referitoare la educație, carieră și stil 1 1.Educatie, cariera şi stil de viată S8
4.1 Formularea unor de viață.
scopuri personale SCOALA ALTFEL 1 SCOALA ALTFEL S9
IV.MANAGE referitoare la
Dimensiunea de gen în educație și carieră 2 2Dimensiunea de gen în educație și S10-
MENTUL educație, carieră
carieră S11
CARIEREI și stil de viață
Aspirații personale, cerințe ale unei ocupații și nivelul de 2 3Aspiraţii personale, nivel de S12-
4.2 Evaluarea
educație necesar pentru exercitarea acesteia educaţie,ocupaţii S13
corespondenței Opțiunile de carieră: relația dintre informaţiile despre 2 4.Optiuni de carieră S14-
dintre aspirațiile sine (caracteristici personale, abilități, interese, valori S15
personale, legate de muncă), nivelul de educație și alegerea carierei
cerințele unei Recapitulare.Evaluare 1 Recapitulare.Evaluare S16
ocupații și nivelul ORE LA DISPOZIȚIA CONSILIERULUI 1 (SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL S17
de educație DIRIGINTE(SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI
ANULUI)
necesar
5