Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HASMAS

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ Nr. ore : 1h/săptămână


PROFESOR: DRILA OVIDIU ALEXANDRU ANUL ŞCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAŢIE SOCIALĂ


EDUCAŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Se N Domenii de Competenţe Conţinuturi Nr ore/ Observaţii


m r conţinut specifice săpt.
cr
t
I Recapitulare şi evaluare iniţială 3h/ S1-S3
I 1 Cetățenia, 1.1. Consumatorul
dimensiunea 1.2.  Calitatea de consumator de bunuri și servicii; calitatea de 1h/S4
economică 1.3. consumator de servicii financiare
 Drepturi și responsabilități ale consumatorului. Protecția 2h/S5
consumatorului
Producătorul
 Producerea de bunuri și servicii 1h/S6
 Producătorul și spiritul antreprenorial; inițiativă și risc 2h/S7-S8
Evaluare 1h/S9
I 2 Banii și bugetul 1.1. Planuri de acțiune personale/ de familie pentru realizarea unui
1.3. scop
2.1.  Alegerea unui scop. Resurse necesare pentru atingerea 2h/S10-S11
3.1. scopului propus
Nevoi și dorințe versus resurse în cadrul bugetului
familiei/bugetului personal
 Venituri ale familiei - cheltuieli ale familiei 1h/S12
 Venituri personale - cheltuieli personale 1h/S13
Rolul banilor în bugetul familiei/bugetul personal
 Forme actuale ale banilor. Valoarea și funcțiile banilor 1h/S14
1h/S15
 Moneda națională a României
1h/S16
Instrumente și mijloace de plată (prin numerar, prin card, prin
internet și mobile banking)
Evaluare 1h/S17
II 3 Relația 1.1. Relația consumatorului cu instituțiile bancare
consumatorului 1.2.  Produse și servicii bancare. 1h/S1
cu instituțiile 1.3.  Mijloace moderne de economisire. Instrumente de 2h/S2-S3
bancare și 3.2. economisire pentru copii
financiare  Alegerea ofertei bancare (termeni ai contractului; 2h/S4-S5
nebancare dobânda, comisioane). Avantaje și riscuri în raport cu
instituțiile bancare
Relația consumatorului cu instituțiile financiare nebancare
 Produse și servicii de asigurare 1h/S6
 Alegerea ofertei. Avantaje și riscuri în raport cu 1h/S7
instituțiile financiare nebancare
Evaluare 1h/S8
II 4 Proiectul 1.1. Elaborarea și derularea proiectului educațional pe teme
educațional 1.2. economico-financiare
2.2.  Alegerea temei 1h/S9
3.1. Şcoala altfel 1h/S10
 Elaborarea fișei de proiect 1h/S11
 Derularea proiectului propus 5h/S12-S17
 Evaluarea proiectului propus 1h/S18
Recapitulare şi evaluare finală 1h/S17
Întocmită în conformitate cu programa şcolară aprobată prin O.M.E.N. nr.3393/28.02.2017 şi O.M.E.C. Nr. 3125/29.01.2020.