Sunteți pe pagina 1din 4

www.materialedeistorie.

com

Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Om şi societate Aviz Director,
Profesor:

Aviz
Responsabil Comisie metodică

PLANIFICARE ANUALĂ 2020-2021


DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A VI-A
1h-săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 18 săptămâni
Crt UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂRE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. Săptămâna OB
ORE S
S1
Test predicticv 1 14-18.IX

CĂLĂTORI ŞI 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Călătoriile şi percepţia spaţiului în 1 S2


CĂLĂTORII – EUROPA ŞI diferite perioade istorice Evul Mediu; mijloace de transport 21-25 IX
LUMEA NOUĂ 2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor Marile descoperiri ale europenilor:
de informare drumuri şi teritorii; consecinţe asupra 1 S3 28 IX-2 X
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii vieţii oamenilor
umane Studiu de caz:
S4 5-9 X
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor  Lumea Nouă: cunoaştere, 1
multimedia misionarism şi exploatare
RECAPITULARE/EVALUARE CĂLĂTORI ŞI CĂLĂTORII – EUROPA ŞI LUMEA NOUĂ S5 12-16 X
2 S6 19-23 X
GENEZA SPIRITULUI 1.2. Utilizarea coordonatelor Renaşterea: geneza spiritului
MODERN temporale referitoare la faptele și procesele modern, umanismul 1 S7 26-30 X
istorice Studii de caz:
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor  Leonardo da Vinci şi
istorici/limbajului de specialitate în prezentarea Michelangelo S8 2 -6 XI
unui fapt/proces istoric Buonarroti 1
3.1. Utilizarea dialogului intercultural  Niccolo Machiavelli
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare  Giordano Bruno şi Galileo
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor Galilei 1 S9 9-13 XI

multimedia  William Shakespeare


4.2. Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Reforma. Contrareforma. 2 S10 - S11
diferite perioade istorice 16 XI- 27 XI
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor
de informare Studiu de caz: S12
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate  Barocul 1
2- 4 XII
prezente în surse variate
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii
umane
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Absolutismul 1 S13
diferite perioade istorice 07- 11 XII
1.2. Utilizarea adecvată a termenilor Studii de caz:
istorici/limbajului de specialitate în prezentarea  Soliman Magnificul 1 S14
unui fapt/proces istoric
14 -18 XII
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor  Ludovic al XIV-lea. Palatul 1
S15
de informare de la Versailles
21-22 XII
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor
multimedia  Petru cel Mare 1 S16
11- 15 I
RECAPITULARE/EVALUARE GENEZA SPIRITULUI MODERN 2 S17 - S18
18 - 29 I
SEMESTRUL AL II-LEA - 17 săptămâni
SPRE O NOUĂ 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Revoluţia Glorioasă 1 S19
SOCIETATE diferite perioade istorice 8 – 12 II
1.2.Utilizarea adecvată a termenilor Iluminismul – raţiune, drepturi,
istorici/limbajului de specialitate în prezentarea implicarea oamenilor în viaţa publică S20
unui fapt/proces istoric Studiu de caz: 1
15-19 II
2.2.Utilizarea gândirii critice în analiza surselor  Montesquieu, J.J. Rousseau,
de informare Voltaire
3.1.Utilizarea dialogului intercultural S21
Asumarea cooperării în grupuri de învățare Viaţa cotidiană. Opinia publică în 1 22 -25 II

4.1.Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor secolul al XVIII-lea


multimedia
4.2. Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
1.2.Utilizarea coordonatelor temporale referitoare Constituirea SUA. Declaraţia de S22
la faptele și procesele istorice Independenţă. Constituţia. 1 01-05 III
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor
de informare Revoluţia franceză. De la supus la S23
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate cetăţean 1
08 - 12 III
prezente în surse variate Studiu de caz:
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare  Declaraţia drepturilor
3.3.Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii omului şi ale cetăţeanului 1 S24
umane  Napoleon I şi răspândirea 15 – 19 III

4.1.Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor ideilor revoluţiei franceze în 1 S25


multimedia Europa 22-26 III

4.2. Asumarea critică a unui set de valori Revoluţia industrială. Impactul în S26
recunoscute social viaţa oamenilor 1 29 III – 1 IV
“ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S27
ALTFEL” “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun 12-16 IV
SPRE O NOUĂ RECAPITULARE/EVALUARE SUMATIVĂ 2 S28-29
SOCIETATE 19-29 IV

SECOLUL Statele moderne: revoluţie şi 1 S30


1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
NAŢIONALITĂŢILOR emancipare naţională
diferite perioade istorice 10 - 14 V

2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate


Studii de caz: S31
prezente în surse variate
 1848 în Europa
3.1. Utilizarea dialogului intercultural 17- 21 V
 Românii şi modernitatea 3
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de S32
 Formarea statelor naţionale
învățare 24– 28 V
în secolul al XIX-
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii S33
lea:Germania
umane 31 V -4 VI
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul
resurselor multimedia
Epoca victoriană. La Belle Époque 1 S34
07 - 11 VI
S35
RECAPITULARE/EVALUARE ANUALĂ 1 14 - 18 VI

Vacanţă de vară!