Sunteți pe pagina 1din 3

FUNCȚIA DE GRADUL II

Astăzi voi preda o lecție de matematică, dedicată elevilor de clasa a IX-a, cu vârsta cuprinsă între 15 și 16
ani, și anume ”Funcția de gradul II”.

Pentru susținerea lecției de azi am ales metoda bazată pe acțiune practică, mai exact metoda de acțiune
reală, care cuprinde exercițiul și rezolvările de probleme.

Forma generală:
a x 2+ bx+ c=0; a,b,c se numesc coeficienţi; a ∈ R ¿; b,c ∈ R;

Rezolvarea ecuației de gradul II:


Pentru rezolvarea ecuației de gradul al II-lea trebuie parcurse următoarele etape:
1) a x 2+ bx+ c=0
2) ∆=b 2−4 ac (determinantul ecuaţiei de gradul II)

DISCUŢIE – Natura rădăcinilor ecuaţiei de gradul II

Cazul ∆ <0 ⇔ ecuaţia nu are rădăcini reale

−b
Cazul ∆=0 ⇔ ecuaţia are 2 rădăcini reale egale x1 ¿ x2 ¿
2a

Cazul ∆ >0 ⇔ ecuaţia are 2 rădăcini reale distincte x1,2 ¿ −b ± √ ∆


2a

(În clasa a X-a vom vedea, că și prima variantă va avea soluții, doar că în mulțimea numerelor complexe.)

Exemplu:

Rezolvați următoarea ecuație de gradul al II-lea: 2 x2 −5 x +3=0.

Rezolvare:

2 x2 −5 x +3=0

∆=b 2−4 ac=(−5 )2−4 ∙ 2∙ 3=25−24=1>0 ⇒

5+1 6 3
X1¿ = =
4 4 2
X1,2¿
−b ± √ ∆ − (−5 ) ± √ 1 5 ± 1
2a
=
2 ∙2
=
4 { 32 }
Soluţie: x= 1 ,
5−1 4
X2¿ = =1
4 4
Relațiile între coeficienții și rădăcinile unei ecuații de gradul al doilea (Relațiile lui Viete):

Pentru ecuația a x 2+ bx+ c=0 , ( a ≠ 0 ), care are rădăcinile x1 și x2, au loc următoarele relații:

b
S¿x1 +¿x2 ¿− – suma rădăcinilor
a

c
P ¿ x1∙ x2 ¿ – produsul rădăcinilor
a

Exemplu:

Să se calculeze x1 + x2 + x1 ∙ x2, știind că x1 și x2 sunt soluțiile ecuației x 2−2 x−3=0.

Rezolvare:

x1+x2+x1 ∙ x2¿ S+ P
a=1
2
Pentru ecuația x −2 x−3=0 coeficienţii sunt: b=−2
c=−3
Calculăm S și P:

b −−2
S ¿ x1 +¿ x2 ¿− = =2
a 1

c −3
P ¿ x1∙ x2 ¿ = =−3
a 1

Așadar x1 + x2 + x1 ∙ x2¿ S+ P=2+ (−3 )=−1

Formarea ecuației de gradul II când cunoaștem suma S și produsul P al rădăcinilor:

Forma ecuației este: x 2−Sx+ P=0 ⇔ x 2−¿ (x1 + x2)∙ x + x1 ∙ x2¿ 0

Exemplu:

Formați ecuația de gradul II când cunoaștem x1 ¿−2 și x2 ¿ 8.

Rezolvare:

Avem S ¿ x1 +¿ x2 ¿−2+8=6 și P ¿ x1∙ x2 ¿ (−2 ) ∙8=−16

Atunci ecuația este: x 2−6 x−16=0

Probleme propuse spre rezolvare:

1. Să se rezolve ecuațiile:
a) 6 x 2−x−1=0
b) x 2−x +1=0
2. Să se determine m, astfel încât ecuația x 2+ m x +1=0 :
a) Să aibă rădăcini reale egale
b) Să aibă rădăcini reale diferite
3). Să se calculeze x1 + x2 + x1 ∙ x2, știind că x1 și x2 sunt soluțiile ecuației x 2−2 x−2=0 .
4). Să se determine m∈ R, știind că, rădacinile x1, x2 ale ecuației x 2−( 2 m+1 ) x +3 m=0 verifică relaţia
x1 + x2 + x1 ∙ x2 ¿ 11.

S-ar putea să vă placă și