Sunteți pe pagina 1din 5

Propoziția subordonată completivă directă (CD)

APLICAȚII

Varianta 1

I.            Identifică subordonatele completive directe din următoarele enunțuri:

1. Nu știu dacă să vin sau să îi spun că sunt foarte ocupat.


2. Desigur că aștept să îmi răspundă la scrisoare.
3. Mi-e greu să cred că mâine va renunța la tot ce a spus că va face.
4. Vreau să aflu când ne vom revedea.

II.          Alcătuiește enunțuri în care subordonată completivă directă să fie introdusă prin
pronumele relativ cine și prin conjuncția subordonatoare de.

III. Precizează care din propozițiile de mai jos sunt completive directe:

1. Știu câți au răspuns corect. 


2. Nu se știe câți au răspuns corect
3. Întrebarea este câți au răspuns corect
4. Întrebarea câți au răspuns corect nu o mai adresez.

III.  Subliniază cu o linie propozițiile subiective și cu două linii pe cele completive directe :

Îi era greu să creadă că peste câteva zile va pleca în vacanță la bunici.

Nu știu cum s-a întâmplat de a rămas ideea cu totul întipărită în mintea să.

Ea făcea întotdeauna ceea ce credea că trebuie să facă.

E corect să spun că nu mă pricep la o astfel de problemă.


IV. Transformă complementele directe de mai jos în propoziții completive directe.

Am auzit cântând în depărtare și am început a crede că mă aflu într-un colț de răi.

V. Se dă textul:

“ - Doamnă, mă iartă; nu vreau să vă fac nici un rău Iată de ce e vorba. Eu am răpit pe


domnișoara de la moșia părinților ei, unde otineau închisă pentru a o face să mă uite. Sunt sigur
că depesile trebuie să curgă pe urmă noastră: la prima stație, poate, poliția infamă va veni să ne
despartă Ei?Ei!înțelegeți bine că până la stația apropiată (și, febril, se uită la ceasornicul său) mai
avem cinsprezece minute, până la stația apropiată domnișoară trebuie să fie nevastă mea. ”

(I.L. Caragiale, “În tren accelerat”)

Cerințe:

1. Transcrie, din textul dat, propozițiile subordonate completive directe.

2. Analizează morfologic cuvintele prin care sunt introduse completivele directe identificate.

3. Stabilește, din textul de mai sus, tipul primei propoziții, după scopul comunicării.

4. Înlocuiește ultima propoziție completivă directă identificată printr-un complement direct.

5. Realizează schema frazei.

Varianta 2

I. Identifică subordonatele completive directe din următoarele enunțuri:

E imposibil să creadă că tot ce i-ai spus este adevărat. 


Eu te întreb dacă poți să mă ajuți în această problemă.
Firește că accept să ne însoțească.
Trebuie să știu dacă va participa la concurs.
II. Alcătuiește enunțuri în care subordonata completivă directă să fie introdusă prin

pronumele relativ care și prin conjuncția subordonatoare ca să.

III. Precizează care din propozițiile de mai jos sunt completive directe:
1. Se crede că tu ai spus adevărul.

2. Cred că ai spus adevărul.

3. Întrebarea este dacă ai spus adevărul .

4. Întrebarea dacă ai spus adevărul nu o mai adresez.

IV.        Subliniază cu o linie propozițiile subiective și cu două linii pe cele completive


directe :

E clar că de dată această nu vei mai aștepta să apară ceva neprevăzut.

Se știe că mâine va avea ce să scrie despre noi.

Trebuie să afle ce s-a întâmplat acolo.

S-a întâmplat că Mihai să afle că noi am făcut plângerea.

V.          Transformă cuvintele subliniate de mai jos în propoziții completive directe.

Simțeam urcat în mine veninul suferinței și știam că nimeni nu mai avea nimic a-mi fura.

VI. Se dă textul:

“ Din smucitura lu’ mam’mare într-un sens, combinată cu clătinătura vagonului în alt sens,
rezultă că Goe își pierde un moment centrul de gravitate și se reazimă în nas de clanța ușii de la
cupeu. Goe începe să urle.În sfârșit, n-au ce să facă . ”

(I.L. Caragiale, “D-l Goe”)


Cerințe:

1. Transcrie, din textul dat, propozițiile subordonate completive directe.

2. Analizează morfologic cuvintele prin care sunt introduse completivele directe identificate.

3. Stabilește, din textul de mai sus, tipul primei propoziții, după scopul comunicării.

4. Înlocuiește ultima propoziție completivă directă identificată printr-un complement direct.

5. Realizează schemă frazei.

Varianta 3
1. Realizează expansiunea complementelor directe scrise cursiv din enunţurile
următoare:
 Nu ştie destinaţia
avionului……………………………………………………………………………
……………
 Mi-a cerut
ajutorul……………………………………………………………………………
…………………….
 Istoriseşte-mi discuţia despre vedete!
………………………………………………………………………………
 Am stabilit plecarea în
excursie……………………………………………………………………………
……….
2. Contrage completivele directe din frazele de mai jos:
 Am auzit care este părerea ta despre
mine………………………………………………………………………….
 Mi-ai promis că ne plimbăm spre
seară…………………………………………………………………………….
 Spune-i ce dorinţă
ai!...............................................................................................................................
..................
 Îi sfătuiesc de bine pe câţi îi
cunosc………………………………………………………………………………
...
3. Precizează felul propoziţiilor secundare din enunţurile de mai jos:
 Am citit ¹/ [că] animalele au un auz dezvoltat.²/ P1=PP; P2=CD
 Părerea specialiştilor este că animalele văd mai bine noaptea.
 Se spune că multe animale au un fel de limbaj al lor.
 Părerea că animalele se pot înţelege între ele nu este departe de adevăr.
 Felul cum povesteşte M. Sadoveanu este de neimitat.
 Am ascultat şi eu cum cântă privighetoarea.
 Important este cum te pregăteşti.
 S-a întâmplat cum am prevăzut.
 Se ştie sare este adevărul.
 Tata ştie care este părerea mea despre sport.
 Tatei, care a făcut sport, îi place mult patinajul.
 Întrebarea importantă este care dintre ei va învinge.

3. Analizează fraza:
„ Aţi auzit, oameni buni, grăi deodată cu glas gros boierul, că domnia Tomşei s-a
petrecut din lumea asta ş-a venit în scaunul ţării Alexandru-Vodă, pe care şi noi l-
am ajutat şi l-am apărat…”
( M. Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor)

P1= P3= P5=


P2= P4= P6=

4. Indică felul subordonatelor introduse prin conjuncţia să:

 Lui îi place
 Dorinţa lui este
să joace tenis.
 El are dorinţa
 El doreşte