Sunteți pe pagina 1din 2

Ce ați învățat voi până acum că folosim atunci când cunoscute de anumite categorii sociale, profesionale

comunicăm? – Cuvinte sau cu diferite grade de cultură, de pregătire


profesională, etc.
Unele persoane reușesc să comunice aceeași idee în
cuvinte simple, clar, concis, alții, dimpotrivă, par să
facă mai mult efort în acest sens – spunem noi că
Pin urmare, putem spune că vocabularul este
”își caută cuvintele”. De asemenea, sunt elevi
împărțit în două categorii de cuvinte:
cărora le place să scrie și fac compuneri foarte
frumoase, la fel cum sunt persoane care, atunci când Vocabular de bază / vocabular
vorbesc în public, te cuceresc. Magia lor este fundamental / fond principal
cuvântul. Spunem despre ei că au un ”bagaj de lexical ( (formule de salut,
cuvinte” bogat. prepoziții și conjuncții, acțiunile
zilnice, obiecte uzuale, părțile
Prin urmare, totalitatea cuvintelor cunoscute de o
corpului omenesc, gradele de
persoană, alcătuiesc vocabularul acesteia. Dar, dacă
rudenie, elemente de arhitectură de
extindem această idee la nivelul limbii unei țări, bază, mijloace de transport, zilele
cum am putea defini vocabularul? săptămânii, lunile anului, alimente,
Vocabularul reprezintă totalitea cuvintelor care numeralele cardinale și ordinale 1-
există sau au existat în limba respectivă. 10, culorile, dimensiuni, emoții,
adverbe de loc, de timp și de mod –
Ce credeți că înseamnă au existat? Că au fost aproximarea în timp și în spațiu,
eliminate, șterse, uitate? ... De fapt, ele fie au fost pronumele personale); reprezintă în
înlocuite cu alte cuvinte cum ar fi ”adăsta”, înlocuit jur de 2% din vocabularul limbii
acum cu ”aștepta” sau ”catastif”, înlocuit de române;
”registru”, dar folosit și acum, uneori, pentru efect Masa vocabularului – cuvinte pe
stilistic... Aceste cuvinte învechite, care nu se mai care nu le cunosc toți vorbitorii
folosesc sau care se folosesc foarte rar se numesc... unei limbi (expresii specifice,
arhaisme regionalisme, arhaisme, termeni
tehnici și științifici, neologisme,
Prin urmare, tocmai aceste schimbări, această
argou și jargon);
dinamică, i-a determinat pe lingviști să afirme că
 Cuvintele se grupează în funcție de sens:
vocabularul este un ”organism viu”, aflat într-o
Sinonime;
continuă transformare.
Antonime;
Totuși, chiar și cu această dinamică, există anumite Omonime;
cărți care încearcă să cuprindă toate cuvintele unei Polisemantice;
limbi. Cum se numesc ele? Paronime;
Vom învăța despre
 Cuvintele unei limbi se regăsesc în  Mijloace interne de îmbogățire a
dicționare specializate (explicativ – DEX, vocabularului
de sinonime, de antonime, de expresii, Derivare;
bilingve, de neologisme, ortoepice,
Compunere;
ortografice, de termeni științifici, DOOM
Conversiune;
–dicționarul ortografic, ortoepic și
 Familia lexicală și câmpul lexical;
morfologic al limbii române, dictionar de
onomastică, etc);  Greșeli de exprimare: pleonasmul.

Din vocabularul unei limbi fac parte cuvinte


cunoscute de către toți vorbitorii, dar și cuvinte