Sunteți pe pagina 1din 1

Parcă o mână de uriaș îmi apăsa umărul și mi-l zguduia, gata să mi-l scoată din

încheietură… În același timp o voce severă vorbi din necunoscut:

- Scoală, flăcăule, că-ntârzii!


Am tresărit, țâșnind speriat din somn:
- Cât e ceasul?
Lângă mine ședea tata, zâmbind.
Trebuia să încep cursurile!
Mi-am luat șapca și ghiozdanul și am pornit. Dacă doi trecători își aruncau vreo privirr
furișă neînsemnată asupra mea și apoi continuau să vorbească, eram convins că spun: - Ăsta a
reușit la liceu! A intrat la ”Lazăr”!
Am ajuns la liceu la opt fără un sfert. În curtea mare, erau o sumedenie de elevi în jurul
castanului bătrân, martor al atâtor zeci de generații perindate pe sub crengile lui puternice”.
Grigore Băjenaru – Cișmigiu&comp.

1. Câte alineate are textul de mai sus? Câte anunțuri are al șaptelea alineat? Câte dintre
enunțuri sunt fraze și câte propoziții?
2. Transformă în propoziții simple propozițiile dezvoltate identificate în alineatul al
șaptelea. Transformă în propoziții negative propozițiile afirmative din același alineat.
3. Identifică propoziția interogativă din același text. Arată ce fel de propoziție este, după
scopul comunicării, cea din al cincilea alineat.
4. Identifică propozițiile exclamative din al șaptelea alineat.
5. Desparte a doua frază din alineatul al șaptelea în propoziții și indică felul lor după înțeles.
Arată ce relații se stabilesc între propozișiile frazei.