Sunteți pe pagina 1din 2

TEXTUL LITERAR

TEXTUL LITERAR este produsul imaginației unui scriitor, avînd drept


scop sensibilizarea cititorului. El aparține literaturii și creează o lume
imaginară, bazată pe emoție.

TRĂSĂTURILE TEXTULUI LITERAR:


- Autorul prezintă propria viziune asupra unei realaități pe care o
filtrează prin prisma sesnibilității sale;
- Autorul creează un univers ficțional care se remarcă prin
originalitate;
- Textul literar transmite emoții, trăiri, sentimente, idei, ganduri,
atitudini;
- Textul literar emoționează / sensibilizează cititorul
- Universul imaginar este susținut de limbajul expresiv, care se
bazează pe utilizarea unor alăturări inedite de cuvinte (figuri de
stil, imagini artistice);
- Textul literar este redactat în versuri sau în proză.

TEMĂ – domeniul, ideea, atitudinea în jurul căruia / căreia se


organizează textul literar (de exemplu: natura, copilăria, iubirea, istoria).
Tema unui text literar se poate stabili în funcție de câmpul lexical
predominant sau de sentimentul /ideea centrală a textului.

CUVÂNT-CHEIE / MOTIV LITERAR – termenul reluat sau subliniat


cu insistență, care contribuie la construirea mesajului unei opere literare.
TEXT LITERAR vs. TEXT NONLITERAR

Textul literar Textul nonliterar


Caracter imaginar Caracter real
Funcția principală este cea poetică Funcția principală este cea
(este centrată pe mesajul operei informativă
literare; se regăsește la nivelul
expresiei – exprimări plastice - ,
cât și la nivelul semantic, al
semnificațiilor)
Instanțele comunicării sunt reale Instanțele comunicării sunt reale
și imaginare
- Naratorul este subiectiv /
obiectiv
- Eul liric
- Personajele
Scopul comunicării este estetic, Scopul comunicării este pragmatic
emotiv
Valorifică toate regstrele limbii Valorifică preponderent registrul
(arhaic, regional, popular, neologic
neologic, argou, jargon)
Utilizează cuvinte cu sens figurat Utilizează cuvinte cu sens propriu
(conotativ) (denotativ)
Limbajul este artistic, cu valoare Limbajul este comun și are rol
stilistică instrumental
Respectă calitățile particulare ale Respectă calitățile generale ale
stilului stilului
Prezența figurilor de stil, care Operează cu enunțuri logice, cu
creează imaginile artistice anumite concepte
Face apel la emoțiile și la Exprimă un adevăr istoric,
imaginația cititorului științific general