Sunteți pe pagina 1din 3

TEST PREDICTIV

Clasa a VIII-a

Simon ședea în fața copilei lui de făină la masa din bucătărie și-i dădu un
ghiont. Copila de făină căzu cu nasul în farfurie.
- Ha! exclamă Simon batjocoritor. Nici nu poți să stai în fund încă!
O propti la loc și îi dădu alt ghiont. Și copila de făină căzu din nou.
- Nu prea te pricepi să stai pe picioarele tale, fetițo! o tachină Simon, punând-
o la loc.
De data asta, copila de făină căzu pe spate, rostogolindu-se de pe masă în coșul
câinelui.
- Ei, drăcie!
- Nu trebuie să vorbești urât în fața lui, spuse mama lui Simon. O să-i dai un
exemplu foarte prost.
Simon se aplecă să salte copila de făină de pe perna lui Macherson, apoi îi
îndepărtă firele de păr de câine de pe rochiță.
- Nu a lui, îi reproșă mamei. A ei.
Era fără îndoială o ”ea”. Fără niciun dubiu. Unii dintre copilașii de făină pe
care-i împărțise domnul Cartright de dimineață ar fi putut fi la fel de bine un ”el”.
Nu era clar ce erau.
(Anne Finne, Copiii de făină)

I. Răspunde la următoarele cerințe, pe baza textului dat. (20p)


1. Transcrie două cuvinte / grupuri de cuvinte care se referă la atitudinea lui
Simon față de copila de făină.
2. Selectează două cuvinte / grupuri de cuvinte care indică locul, respectiv
timpul desfășurării acțiunii.
3. Motivează, într-un enunț, de ce mama îi spune lui Simon să nu vorbească
urât.
4. Explică, în 20-30 de cuvinte, de ce au fost evidențiate cu litere îngroșate în
text cele dou cuvinte; valorifică informațiile din text.

II. Răspunde la următoarele cerințe. (10p)


1. Scrie câte un sinonim contextual potrivit pentru cuvintele ”ghiont”, ”dubiu”.
2. Transcrie două locuțiuni.
3. Selectează o frază din două propoziții coordonate prin conjucția copulativă
”și”.
4. Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate în enunțul: De data
asta, copila de făină căzu pe spate, rostogolindu-se de pe masă în coșul
câinelui.
5. Scrie funcția sintactică a cuvintelor subliniate din enunțul: Unii dintre
copilașii de făină pe care –i împărțise domnul Cartright de dimineață ar fi
putut fi la fel de bine un ”el”.

III. Textul de mai jos conține greșeli de punctuație.


Jeff Greenwald un om curajos s-a gândit la o călătorie lungă și complicată dar
foarte caprivantă.
Corectează textul, adăugând semnele de punctuație corespunzătoare. (5p)

IV. Conțin diftong cuvintele din seria: (5p)


a. plăcerea, vrăjitori
b. școala, în
c. plăcerea, scrisoare
d. septembrie, dumneavoastră

V. Precizează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: (5p)


luceafărul, treceau, fulger, luci, încet, ghețuș.
VI. Formează derivate de la următoarele cuvinte de bază (minimum patru)
(5p)
pune, piatră

VII. Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să demonstrezi că textul de


mai sus este un text literar narativ. (40p)
Vei avea în vedere:
- Respectarea structurii acestui tip de compunere
- Folosirea unui limbaj adecvat și a normelor de ortografie și punctuație
- Expunerea a cel puțin trei argumente pe care să le susții cu exemple potrivite
din text

10p - OFICIU