Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator4. Tipuri identice și tipuri compatibile. Tipuri ordinale de date. Tipuri de date interval.

Tipuri anonime și tipuri definite explicit*.Definiții: de constante, de tipuri. Declarații de variabile.


Considerații Teoretice.
În anumite construcții ale limbajului PASCAL variabilele și constantele trebuie să fie de tipuri identice
sau compatibile. Două tipuri sunt identice, dacă ele au fost definite cu același nume de tip.
De exemplu:
type T4=integer;
T5=integer; aici tipurile integer, T4 și T5 sunt identice.
Două tipuri sunt identice și atunci când sunt definite cu nume diferite, dar aceste nume sunt
echivalente prin tranzitivitate.
De exemplu:
type T6=real;
T7=T6;
T8=T7; aici real, T6, T7, T8 sunt tipuri identice.
Două tipuri sunt compatibile atunci când este adevărată cel puțin una din următoarele afirmații:
1) Cele două tipuri sunt identice;
2) Un tip este un subdomeniu al celuilalt tip;
3) Ambele tipuri sunt subdomenii ale aceluiași tip de bază.
De exemplu:
tipurile Zi, ZiDeLucru,ZiDeOdihna sunt compatibile. Tipurile Zi
și Culoare sunt
tipuri incompatibile.

La tipurile de date definite de utilizator explicit cu ajutorul cuvântului –cheie type, într-un program
PASCAL pot fi definite și tipuri anonime (fără denumire). Un tip anonim se definește implicit într-o declaraţie
de variabile.

Se observă că tipul subdomeniu 1. . 20, tipul enumerare (Alfa, Beta, Gama, Delta) și tipul subdomeniu Alfa . .
Gama nu au denumiri proprii. De regulă, tipurile anonime se utilizează în programele cu un număr mic de
variabile.
Activități practice individuale

1. Determinați tipul următoarelor constante:


a) const a=29.1; b) const t=’F’;
b=TRUE; q=’1’;
c=18 c=’18’
c) const d=-18.82e-14; d) const x=65;
f= -d; q=FALSE;
i=15; y=-x;
j=’15’; m=’PAUZA’;
n=’-d’ z= -y
2. Elaboraţi un program care afișează pe ecran valorile constantelor din exerciţiul 1
3. Ce va afișa pe ecran programul ce urmează?

1
4. Exercițiul 7, pag.54
5. Ce valori poate lua fiecare variabilă din următoarele declarații: