Sunteți pe pagina 1din 10

Curs Manager Proiect

Trainer: Irina LUPAȘCU


Cursant: Daniel POPOAIA

FIȘĂ PROIECT, Curs Manager proiect


Data: 28.06.2020
Localitatea: Iași

Nume și prenume: Daniel POPOAIA

Trainer: Irina LUPAȘCU

1. Date privind proiectul

1.1. Titlu. Durata proiectului. Parteneri. Grup țintă

1.1.1. Titlu

„Construire cramă în sat Valea lui Bosie, comuna Tătărani, județul Vaslui”.

1.1.2. Durata proiectului

Durata de planificare a proiectului se va desfășura pe o perioadă de 12 de luni. Durata de


implementare a proiectului se va desfășura pe o perioadă de 18 de luni.

1.1.3. Parteneri

Un prim partener este Uniunea Europeană, prin finanțărea acordată prin accesarea de fonduri
structurale.

1.1.4. Grup țintă:

Produsele obținute în urma producției cramei care face obiectul acestui proiect se adresează populației
active consumatoare de vinuri.

1.2. Justificarea proiectului

Imi doresc implementarea acestui proiect pentru producerea unui vin autohton cu calități superioare și
mai accesbil din punct de vedere economic, decât produsele de pe piață sau produsele de import.
Dezvoltarea economică din ultimul deceniu a determinat populația să devină tot mai atentă și mai selectivă în
legătura cu mancarea și băuturile pe care le consumă. Consumatorii de vin sunt atenți la calitatea acestui, dar
raportându-se la limitările economice corespunzătoare țării noastre.
Consider că se pot face îmbunatățiri pe piața producerii de vinuri și produselor de vinificație, iar
realizarea proiectului de construire a cramei va avea un aport în acest sens.
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
1.3. Scopul și obiectivele proiectului
Scopul
Scopul proiectului este de a achiziționa și a construi o cramă echipată cu linie de producție și
echipamente de ultimă generație care să asigure obținerea unui vin cu calități superioare vinurilor existente la
un preț mai redus, decât produsele existente pe piață.
Obiective:
1. Obținerea finanțării pentru proiect în perioara 01.01.202131.05.2021.
2. Achiziția unui teren în satul Valea Bosiei, comuna Tătărani, județul Vaslui, cu suprafața de 5100mp,
în perioara 01.06.202131.07.2021.
3. Întocmirea documentațiilor de execuție și de obținere a avizelor de construire și funcționare în
perioada 01.06.202131.12.2021.
4. Realizarea lucrărilor de execuție a cramei în perioada 01.01.202231.05.2023.
5. Achiziția echipamentelor aferente liniei de producție pentru cramă în perioada
01.01.202331.05.2023.
6. Realizarea lucrărilor de amenejare exerioară a terenului și realizare a acceselor adiacent cramei în
perioara 01.03.202331.05.2023.

1.4. Activitățile proiectului

Ob.1 - Obținerea finanțării pentru proiect în perioara 01.01.202131.05.2021


Activitatea nr.1
Întocmirea studiului de fezabilitate
- Subactivitatea nr.1
Întocmirea părților scrise și desenate aferente studiului de fezabilitate.
Personal implicat: 1 arhitect cu drept de semnătură, 1 inginer rezistență și 1 inginer instalații, 1
consultant.
Timp:3 luni
Cost: 40.000 RON
- Subactivitatea nr.2
Întocmirea documentației economice.
Personal implicat: 1 inginer devizier.
Timp: 1 lună
Cost: 2.000 RON
- Subactivitatea nr.3
Întocmirea analizei cost-beneficiu.
Personal implicat: 1 specialist întocmire analiză cost-beneficiu (ACB).
Timp: 1 lună
Cost: 5.000 RON

Activitatea nr.2
Obținerea finațării și semnarea contractului de finanțare.
- Subactivitatea nr.1
Depunerea documentației și a cererii de finanțare.
Personal implicat: benficiarul proiectului.
Timp: 2 ore
Cost: gratuit (va depune dosarul și cererea beneficiarul proiectului).
- Subactivitatea nr.2
Semnarea contractului de finanțare.
Personal implicat: benficiarul proiectului.
Timp: 2 ore
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
Cost: gratuit (beneficiarul va depune dosarul și cererea).
Ob. 2 - Achiziția unui teren în satul Valea Bosiei, comuna Tătărani, județul Vaslui, cu suprafața de
5100mp, în perioara 01.06.202131.07.2021.
Activitatea nr. 1
Identificarea prin intermediul unui teren de vânzare cu suprafața de 5100mp, în satul Valea Bosiei,
comuna Tătărani, județul Vaslui.
- Subactivitatea nr.1
Contract cu o agenție imobiliară
Personal implicat: 1 agent imobiliar
Timp: 2 ore.
Cost: 5.000 RON
Activitatea nr. 2
Achiziția terenului.
Subactivitatea nr.1
Semnarea contractului de vânzare-cumparare a terenului cu suprafața de 5.100mp.
Personal implicat: beneficarul lucrării
Timp: 4 ore.
Cost: 195.840,00 RON

Ob.3 - Întocmirea documentațiilor de execuție și de obținere a avizelor de construire și funcționare în


perioada 01.06.202131.12.2021.
Activitatea nr. 1
Întocmire studii topografic
- Subactivitatea nr.1
Realizare măsurători topografice.
Personal implicat: 1 inginer topograf, 1 tehnician topograf
Timp: 2 zile
Cost: 2000 RON
- Subactivitatea nr. 2
Elaborare documentație topografică.
Personal implicat: 1 inginer topograf
Timp: 15 zile
Cost: 2000 RON.
- Subactivitatea nr. 3
Obținere autorizație OCPI.
Personal implicat: 1 inginer topograf autorizat.
Timp: 13 zile
Cost: 1000 RON.
Activitatea nr. 2
Întocmire studiu geotehnic.
- Subactivitatea nr. 1
Realizare 3 foraje.
Personal implicat: 1 inginer geotehnician și 1 tehnician foraje
Cost: 3000 lei.
Timp: 1 zi.
- Subactivitate nr. 2
Realizare încercări probe de pământ.
Personal implicat: 1 inginer geotehnician și 1 laborant geotehnician.
Cost: 500 lei.
Timp: 9 zile.
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA

- Subactivitate nr. 3
Întocmire documentație studiu geotehnic.
Personal implicat: 1 inginer geotehnician.
Cost: 1000 lei.
Timp: 10 zile.
- Subactivitate nr. 4
Verificare studiu geotehnic.
Personal implicat: 1 verificator atestat MLPAT.
Cost: 500 lei.
Timp: 10 zile.
Activitatea nr. 3
Obținerea avizelor de execuție și funcționare.
- Subactivitatea nr. 1
Întocmirea documentațiilor de obținere a avizelor.
Personal implicat: 1 arhitect, 1 inginer instalații
Timp: 29 zile
Cost: 2000 RON
- Subactivitatea nr. 2
Depunerea documentațiilor și obținerea avizelor.
Personal implicat: beneficiar
Timp: 1 zi.
Cost: gratuit
Activitatea nr. 4
Obținerea autorizației de construire.
- Subactivitatea nr. 1
Întocmirea documentațiilor de obținere a autorizației de construire.
Personal implicat: 1 arhitect, 1 inginer rezistență, 1 inginer instalații
Timp: 25 zile.
Cost: 10.000 RON
- Subactivitatea nr. 2
Depunerea documentațiilor și obținerea autorizației de construire.
Personal implicat: beneficiar
Timp: 5 zile.
Cost: gratuit
Activitatea nr. 5
Realizare documentație tehnico-economică aferentă proiect tehnic.
- Subactivitatea nr.1
Întocmire piese scrise și piese desenate aferente P.Th.
Personal implicat: 1 arhitect, 1 inginer rezistență, 1 inginer instalații pentru construcții, 1 inginer
devizier.
Timp: 45 zile.
Cost: 25.000 RON
- Subactivitatea nr.2
Verificare proiect tehnic si documentații aferente.
Personal implicat: 1 verificator proiect specialitatea arhitectura, 1 verificator de proiect specialitatea
rezistență, 1 verificator de proiect instalații electrice, 1 verificator de proiect instalații sanitare, 1
verificator de proiect instalații termice.
Timp: 15 zile.
Cost: 3.000 RON
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA

Ob.4 - Realizarea lucrărilor de execuție a cramei în perioada 01.01.202231.05.2023

Activitatea nr.1
Execuția lucrărilor de terasamente
- Subactivitatea nr.1
Execuție săpături, umpluturi fundații clădire.
Personal implicat: 1 inginer construcții, 1 buldo-excavatorist, 1 șofer autobasculanta.
Timp: 60 zile.
Cost: 200.000 RON

Activitatea nr.2
Execuția lucrărilor de structură
- Subactivitatea nr.1
Execuție lucrări de construcție infrastructură.
Personal implicat: 1 inginer construcții, 4 fierar-betoniști, 4 dulgheri, 10 muncitori de deservire, 1
șofer autobasculanta, 1 șofer autocamion, 1 șofer betonieră.
Timp: 120 zile.
Cost: 550.000 RON
- Subactivitatea nr.2
Execuție lucrări de construcție suprastructură.
Personal implicat: 1 inginer construcții, 4 fierar-betoniști, 4 dulgheri, 20 muncitori de deservire, 10
montatori confecții metalice, 1 șofer autobasculanta, 2 șofer autocamion, 1 șofer betonieră, 1
macaragiu.
Timp: 180 zile.
Cost: 850.000 RON

Activitatea nr.3
Execuția lucrărilor de arhitectură
- Subactivitatea nr.1
Execuție lucrări de inchideri și finisaje.
Personal implicat: 1 inginer construcții, 8 montatori panouri sandviș, 10 zugravi, 10 faianțari, 20
muncitori de deservire, 1 șofer autobasculanta, 1 șofer autocamion.
Timp: 180 zile.
Cost: 1.100.000 RON

Activitatea nr.4
Execuția lucrărilor de instalații
- Subactivitatea nr.1
Execuție lucrări de instalatii electrice.
Personal implicat: 1 inginer electircian, 8 electricieni, 1 șofer autobasculanta, 1 șofer autocamion.
Timp: 45 zile.
Cost: 185.000 RON
- Subactivitatea nr.2
Execuție lucrări de instalatii sanitare.
Personal implicat: 1 inginer instalații, 4 instalatori, 2 muncitori deservire, 1 șofer autobasculanta, 1
șofer autocamion.
Timp: 45 zile.
Cost: 105.000 RON
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
- Subactivitatea nr.3
Execuție lucrări de instalatii termice și de climatizare.
Personal implicat: 1 inginer instalații, 20 instalatori, 8 muncitori deservire, 1 șofer autobasculanta, 1
șofer autocamion.
Timp: 45 zile.
Cost: 485.000 RON

Obiectul 5: Achiziția echipamentelor aferente liniei de producție pentru cramă în perioada


01.03.202331.08.2023
Activitatea nr.1
Achiziție echipamente linie de producție cramă.
- Subactivitatea nr.1
Identificare furnizori de echipamente și trimitere cereri de ofertă
Personal implicat: 1 inginer tehnolog.
Timp: 15 zile.
Cost: 1.000 RON
- Subactivitatea nr.2
Achiziție și montaj echipamente
Personal implicat: 1 inginer tehnolog.
Timp: 165 zile.
Cost: 5.324.000 RON

Obiectul 6: Realizarea lucrărilor de amenejare exerioară a terenului și realizare a acceselor adiacent


cramei în perioara 01.05.202331.08.2023
Activitatea nr.1
Amenajarea alei carosabile.
Personal implicat: 1 inginer drumuri, 10 finisori terasamente, 1 șofer autobasculanta, 1 șofer
autocamion, 1 mecanic rulou compactor, 1 mecanic autogreder.
Timp: 60 zile.
Cost: 350.000 RON
Activitatea nr.2
Amenajarea alei pietonale.
Personal implicat: 1 inginer drumuri, 10 finisori terasamente, 1 șofer autobasculanta, 1 șofer
autocamion, 1 mecanic rulou compactor, 1 mecanic autogreder.
Timp: 60 zile.
Cost: 250.000 RON
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
1.5. Durata activității
Durata activității a fost estimată la 30 de luni.

grafic GANTT

Anul I Anul II Anul III


obiective/activitati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
ob.1 - Obținerea
finanțării
Întocmirea studiului
de fezabilitate
Semnarea contractului
de finanțare.
ob. 2 – Achiziția unui
teren
Identificarea unui
teren de vânzare
Achiziția terenului
ob.3 - Întocmirea
documentații avize
Întocmire studii
topografic
Întocmire studiu
geotehnic
Obținerea avizelor de
execuție și funcționare
Obținerea autorizației
de construire
Documentație tehnico-
economică PT
ob.4 - Execuție a
cramă
Lucrărir de
terasamente
Lucrări de rezistenta
Lucrări de arhitectura
Lucrări de instalatii
ob.5 - Achiziție
echipamente
solicitare ofertă
achiziție și montaj
echipamente
ob. 6 - Amenajari
exterioare
Amenajari carosabile
Amenajari pietonale
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
1.6. Costuri estimate
Obiectul 1 – Întocmire documentație studiu de fezabilitate.
Activitatea nr.1 – Întocmire studiu de fezabilitate – 40.000 RON
Activitatea nr. 2 – Întocmire documentații economice – 2.000 RON
Activitatea nr. 3 – Întocmire analiză cost-beneficiu – 5.000 RON
Obiectul 2 – Achiziție teren 5.1000mp – 195.840 RON
Obiectul 3 – Întocmire documentații obțiemre autorizație de construire și documentații obținere avize.
Activitatea nr. 1 – întocmire studiu topografic – 5.000 RON
Activitatea nr. 2 – întocmire studiu geotehnic – 5.000 RON
Activitatea nr. 3 – întocmire documentații obținere avize – 2.000 RON
Activitatea nr. 4 – întocmire documentații obținere autorizație de construire – 10.000 RON
Activitatea nr. 5 – întocmire documentații aferente proiect tehnic – 28.000 RON
Obiectul 4 – Execuție clădire cramă
Activitatea 1 – Execuție lucrări de terasamente – 200.000 RON
Activitatea 2 – Execuție infrastructură – 550.000 RON
Activitatea 3 – Execuție suprastructură – 850.000 RON
Activitatea 4 – Execuție lucrări de arhitectură – 1.100.000 RON
Activitatea 5 – Execuție instalații electrice – 185.000 RON
Activitatea 6 – Execuție instalații sanitare – 105.000 RON
Activitatea 7 – Execuție instalații termice și de climatizare – 485.000 RON
Obiectul 5 – Achiziție echipamente
Activitatea 1 – Achiziția de echipamente și montaj – 5.325.000 RON
Obiectul 6 – Amenajari exterioare
Activitatea 1 – Amenajari carosabile – 350.000 RON
Activitatea 2 – Amenajari pietonale – 250.000 RON
Total cost proiect – 8.592.840 RON = 1.790.175 €

1.7. Echipa de management și metodologia proiectului


Componența echipei de management:

Etapa I, II – Concepere, Planificare:


1 manager de proiect (beneficiar) – concepe planul de management al proiectului pe baza informațiilor
primite de la specialiștii din componența echipei.
1 arhitect cu drept de semnătură – concepe din punct de vedere arhitectural construcția cramei
1 arhitect – elaborează piese scrise și desenate aferente specialității arhitectură
1 inginer rezistență – elaborează piese scrise și desenate aferente specialității rezistență (structură)
1 inginer instalații – elaborează piese scrise și desenate aferente specialitățiilor de instalații electrice,
sanitare, termice și de climatizare
1 inginer devizier – intocmește documentațiile economice și formulare de cheltuieli și procese de construcții
conform legislației în vigoare.
1 specialist întocmire analiză cost-beneficiu (ACB) – întocmește analiza cost-beneficiu în vederea obținerii
informațiilor privind fezabilitatea proiectului
1 agent imobiliar – este responsabil de achiziția terenului necesar implementării proiectului
1 consultant – se ocupă de întocmirea documentelor pentru obținerea finanțării.
1 inginer topograf autorizat – intocmește studiul topografic și obține viza OCPI, necesare pentru
implementarea proiectului.
1 tehnician topograf – participă la realizarea măsurătorilor topometrice.
1 inginer geotehnician – realizează studii de teren și întocmește studiul geotehnic
1 tehnician foraje – execută foraje pentru obținerea de probe de pământ în vederea realizării studiului
geotehnic.
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
1 laborant geotehnician – realizează încercări pentru stabilirea caracteristicilor pământului de pe
amplasament, în vederea recomandării condițiilor de fundare.
1 verificator „Af” atestat MLPAT – verifică aplicarea cerințelor de calitate din studiului geotehnic elaborat
1 verificator de proiect instalații electrice – verifică din punct de vedere al aplicării exigentelor de calitate
în domeniul instalațiilor electrice
1 verificator de proiect instalații sanitare - verifică din punct de vedere al aplicării exigentelor de calitate
în domeniul instalațiilor sanitare
1 verificator de proiect instalații termice - verifică din punct de vedere al aplicării exigentelor de calitate în
domeniul instalațiilor termice
1 verificator de proiect specialitatea rezistență – verifică documentațiile tehnice din punct de vedere al
asigurării exigențelor de Rezistență și Stabilitate.
1 verificator proiect specialitatea arhitectura - verifică documentațiile tehnice din punct de vedere al
asigurării cerințelor de Securitate la incendiu, Siguranță în exploatare, igienă, sănătate și mediu înconjurător,
protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică.

Etapa III – Implementare:


1 manager de proiect – urmărește implementarea proiectului conform scopului și obiectivelor planificate.
1 inginer rezistență – este responsabil de execuția structurii de rezistență conform legislației în vigoare.
1 inginer instalații – este responsabil de execuția instalațiilor electrice, sanitare, termice conform legislației
în vigoare
1 inginer drumuri
1 inginer electircian
1 inginer tehnolog
Echipele de lucru vor fi formate din: 10 faianțari, 20 finisori terasamente, 10 montatori confecții metalice,
20 muncitori de deservire, 10 zugravi, 2 muncitori deservire, 2 șofer autocamion, 10 instalatori, 4 dulgheri,4
fierar-betoniști, 4 instalatori, 8 montatori panouri sandviș, 8 electricieni, 1 macaragiu, 1 mecanic autogreder,
1 mecanic rulou compactor, 1 buldo-excavatorist, 2 șofer autobasculanta, 2 șofer autocamion, 1 șofer
betonieră.
Curs Manager Proiect
Trainer: Irina LUPAȘCU
Cursant: Daniel POPOAIA
1.8. Analiza riscurilor
Riscuri interne posibile să întervină pe parcursul derulării proiectului:

- problemele personale ale angajaţilor le pot afecta acestora capacitatea de decizie;


- conflicte existente între angajaţi, între membrii echipei manageriale sau chiar între membrii
consiliului director;
- riscul accidentării muncitorilor pe parcursul execuției lucrărilor;

Pentru limitarea apariției acestor tipuri de riscuri se vor stabili proceduri de comunicare între
specialități și sancțiuni pentru persoanele care nu respectă obiectivele stabilite de managerul de proiect.

Riscuri externe posibile să apară pe parcursul derulării proiectului:

- sistarea finanțărilor sau încetarea programelor de finanțare;


- fenomene meteorologice extraordinare (grindină, cutremur pe parcursul execuției);
- riscul declanșării unor incendii cauzate de fulger sau incendii declanșate cu intenționat;
- fluctuația stocurilor de materiale pe piață care ar putea întârzia realizarea unor lucrări la termenul
stabilit de managerul de proiect.

Pentru limitarea aparației acestor tipuri de riscuri se vor identifica noi surse de finațare, se vor face
asigurări în caz de calamitate și se vor asigura măsurile de protecție a incendiilor.

S-ar putea să vă placă și