Sunteți pe pagina 1din 6

ICS 13.220.

99

SR EN 12101-6/AC
Ianuarie 2007
STANDARD ROMÂN

Sisteme pentru controlul fumului úi gazelor fierbin i


Partea 6: Specifica ii pentru sisteme cu presiune
diferen ial - Kituri

Smoke and heat control systems – Part 6: Specification for


pressure differential systems - Kits

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur –


Partie 6: Spécifications pour les systèmes à differentiel de
pression - Kits

APROBARE Aprobat de Directorul general al ASRO la 30 ianuarie.2007


Aceast erat european EN 12101-6:2003/AC:2006 împreun
cu standardul european EN 12101-6:2005 are statutul unui
standard român

CORSPONDEN Aceast erat este identic cu erata european


EN 12101-6:2005 /AC:2006

This corrigendum is identical with the corrigendum


EN 12101-6:2005 /AC:2006

Ce corrigendum est identique à la corrigendum


EN 12101-6:2005 /AC:2006

ASOCIAIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


Adresa poútal: str. Mendeleev nr. 21-25, 010362, Bucureúti
Direc ia general: Tel.: +40 21 211 32 96; Fax: +40 21 210 08 33
Direc ia Standardizare: Tel. +40 21 310 43 08, +40 21 310 43 09 sau
+40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70
Direc ia Publica ii – Serv. Vânzri/Abonamente: Tel. +40 21 212 77 25,
+40 21 212 79 20,+40 21 312 94 88; + 40 21 312 94 89;
Fax:+40 21 210 25 14, +40 21 212 76 20
¤ ASRO Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a prezentului standard în orice publica ii úi prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac nu exist acordul scris al ASRO.

Ref. : SR EN 12101-6:2005/AC:2007 Edi ia 1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-02-22 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR.EN 12101-6:2005/AC:2006
Preambul na ional

Aceast erat este reprezint traducerea versiunii franceze a EN 12101-6:2005/AC.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-02-22 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
STANDARD EUROPEAN
EUROPEAN STANDARD EN 12101-6:2005/AC:2006
NORME EUROPÉENNE August 2006
EUROPÄISCHE NORM
ICS 13.220.99

Versiunea român

Sisteme pentru controlul fumului úi gazelor fierbin i


Partea 6: Specifica ii pentru sisteme cu presiune diferen ial - Kituri

Smoke and heat control Systèmes pour le contrôle des Anlagen zur Kontrolle von Rauch– und
systems – Part 6: Specification fumées et de la chaleur – Partie Wärmesströmungen – Teil 6: Anforderung
for pressure differential systems 6: Spécifications pour les an Differenzdrucksysteme - Bausätze
- Kits systèmes à differentiel de
pression - Kits

Acest standard reprezint versiunea român a standardului european EN 12101-6:2005/AC.

Erata a fost tradus de ASRO, are acelaúi statut ca úi versiunile oficiale úi a fost publicat cu permisiunea CEN.

Aceast erat intr în vigoare le 9 august 2006 pentru a fi încorporat în cele trei versiuni oficiale ale EN.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitte für Normung
Centrul de management: rue de Stassart 36, B-1050, Bruxelles
© 2006 CEN - Toate drepturile de exploatare sub orice form úi în orice mod
sunt rezervate în întreaga lume membrilor na ionali CEN.
Ref.: SR EN 12101-6:200/AC:2006 RO

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-02-22 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR.EN 12101-6:2005/AC:2006

Se înlocuiesc urmtoarele ecua ii:

1

§ 1 1 1 1 · 2
Ae ¨    ...  2 ¸ ( A.3 )
¨ A2 A2 A2 AN ¸¹
© 1 2 3

1

§ 1 1 1 1 · 2
Ae ¨    ¸ ( A.3a )
¨ A2 A2 A2 A2 ¸
© 1 2 3 4 ¹

A1 / 2 u A3 / 10
A1 / 10 ( A.10 )

1
A12/ 2  A32/ 10 2

1
 1
§ 1 1 · 2
Q Ld 0,83 u ¨ 2  2 ¸ u PL2 ( A.12 )
¨A AF ¸¹
© t

Qfr  Q p
APV 1
( A.25 )
0,83 u 60 2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-02-22 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR.EN 12101-6:2005/AC:2006

( Pagin alb )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-02-22 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Standardul european EN 12101-6:2005/AC a fost acceptat ca standard român de ctre comitetul tehnic
CT 216 – |Echipament de protec ie contra incendiilor.

Membrii comitetului de lectur (CDL) care au verificat versiunea român a standardului european
EN 12101-6:2005/AC:

Preúedinte al comitetului tehnic


Inspectoratul General pentru
dl. Sorin CALOT CT 216 – |Echipament de protec ie
Situa ii de Urgen 
contra incendiilor
Centrul Na ional pentru Secretar al comitetului tehnic
dna. Constan a APOSTOL Securitate la Incendiu úi CT 216 – |Echipament de protec ie
Protec ie Civil contra incendiilor
dl. Paul MANEGU ASRO Expert ASRO

Un standard român nu con ine neaprat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii
standardului sunt rspunztori de aplicarea corect a acestuia

Este important ca utilizatorii standardelor române s se asigure c sunt în posesia ultimei edi ii úi a tuturor
modificrilor

Informa iile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul Standardelor Române úi în
Buletinul Standardizrii.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-02-22 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

S-ar putea să vă placă și